St. Germain

 

Billedet er malet af Peter Fich Christiansen

Billedet er malet af Peter Fich Christiansen

St. Germain

 

 

St. Germain, også kaldet “Greven”, er meget aktiv i forbindelse med jordens opstigning til 4. og 5. dimension. Hans største frihedsgave til menneskeheden er den rensende violette flamme.

St. Germain har haft mange inkarnationer hurtigt efter hinanden. Af de mere kendte kan nævnes Josef, Marias mand, og han var Merlin, der rådgav og assisterede Kong Arthur ved Camelot.

Han inkarnerede som Roger Bacon, en filosof, munk, alkymist og profet som satte stort præg på Englands videnskabelig lag. Senere i denne inkarnation blev han franciskanermunk.

Han var Christopher Columbus, som opdagede Amerika, og mere p.g.a. de mange profetier, som han studerede ihærdigt end ved hjælp af astronomi.

Som Christian Rosenkreuz grundlagde han Rosenkreuzerne, et hemmeligt broderskab, hvis formål var opofrelse til hele menneskehedens vel samt arbejde for gennemførelsen af reformationen i oldkristen ånd. Han blev 106 år gammel i denne inkarnation.

Han vendte tilbage som Francis Bacon, en engelsk filosof og statsmand, som igen prægede den videnskabelige tankegang, ligesom han skrev artikler og essyas. En samling af dette under titlen “Essays” blev bl.a. udgivet i Danmark i 1961.

Endelig inkarnerede han som Greven St. Germain, hvor han blev kendt som Europas “multikunstner”, manden der ved alt. Han kunne alle europæiske sprog, han var en af tidens bedste fægtemestre og var en blændende dygtig violinist. Han var en stor maler, og han havde en omfattende viden om urter. St. Germain var venner med mange af tidens store filosofer, ligesom han kendte flere af Europas statsoverhoveder. Et af St. Germains store ønsker var at skabe et Forenet Europa.

Alle St. Germains inkarnationer bar præg af tilstedeværelsen af en eller anden form for alkymi – en slags overlevering af guddommelig styrke. Denne styrke giver han videre i dag i form af den guddommelige violette flamme. Han opfordrer til at gøre brug af denne – en af tidens mest rensende og healende energier (læs her hvordan).

Lady Portia er St. Germains feminine aspekt, og hun repræsenterer kærligheden og lyset fra Guddommen i dets højeste frekvens.