Kryon

 

Kryon malet af Ulrika Åberg

Kryon malet af Ulrika Åberg

Kryon malet af Peter og Birgitte fich Christensen i samarbejde med Gitte Damgård

Kryon malet af Peter og Birgitte fich Christensen i samarbejde med Gitte Damgård

 
I følge Kryon selv er planetens magnetfelter ikke naturligt skabt, men er helt bevidst og omhyggeligt anbragt af hensyn til vores menneskelige udvikling (som programmerede energifelter), og det er disse, han justerer og løfter. Derigennem bidrager hans arbejde til vores samlede udvikling på jorden.

Kryon har aldrig selv inkarneret fysisk på jorden, men beskriver mere sig selv som en “energipakke” bestående af 3 dele: (1) klang – (2) Lysfrekvens og (3) Form. Han forklarer desuden, at hvis vi tager bogstaverne i hans klangbillede KRYON og tillægger det vestlige alfabet til hvert bogstav ( a=1 osv.), så giver KRYON 83, og det er tilsammen 11. I følge kryon beskriver dette 11 tal Kryon-energiens personlighed, ligesom at alle ord og navne, der ender på “ON” ligesom Kryon, har en mere direkte og tæt forbindelse med Kryon energiens arbejde.

Kryons vigtigste budskaber er altid KÆRLIGHED. Hans energi fremstår altid meget kærlig og humoristisk og er også meget stærk og med en enorm kraftfuldhed.

Kryon er siden 1992 kanaliseret af flere, men især gennem den tidligere videnskabsmand Lee Caroll, og de har tilsammen udgivet 12 kanaliserede bøger.

Disse omhandler især noget af det, som Kryon har hjulpet os hen imod i forbindelse med vores opstigning og udvikling på planeten Jorden. Det handler både om den personlige og kollektive NEUTRALISERING af bl.a. karma og al anden prægning, som ligger i vores jordisk skabte og forprogrammerede “energinet”. Det tjener nu ikke længere vores fælles udvikling og højeste bedste hen i mod Den nye Tidslader år 2012.

Kryon pointerer også altid menneskets muligheder og frie valg, og dermed også rettigheden til co-creation eller SAMSKABELSE med Gud. At der ikke mere findes en skæbnens plan, men at vi er direkte MEDSKABERE af vores liv og vej.

Desuden taler han meget om betydningen af INTENTIONEN i alt, hvad vi tænker og foretager os: at intentionen er selve den direkte vej og kontakt til Gud. Nøglen i samskabelsen.
Ifølge hans tidligere kananliseringer skulle hans magnetiske arbejde være afsluttet i år 2012.
Kryon har dog sagt, at han fortsat bliver. Læs mere herunder.

Skrevet af Ilse Johannesen, Kanaliseringsskolen/Den Gyldne Sol ©Copyright

Kryon om Kryon

– ..Denne menneskelige jords udvikling, den er helt suveræn, og jeg kunne ikke have håbet for noget bedre resultat, end der er i dag her i 2012…

kanalisering af Sarailia Behrendt april 2012

Kryon her
Jeg er lys og pulserende energi.
Jeg er kærlighed til mennesker på planeten jorden.
Det er min passion at føre lys til menneskets bevidsthed, at føre mennesket til en højre bevidsthed af sig selv og sit magiske væsen, at føre menneskene til deres højeste bedste.

Mit lys arbejde på jorden er ikke slut, jeg har en stor passion for dette.
I ethvert menneske finder du, finder I, et lysende energivæsen, og det er dette min passion består i at føre mennesket til.

Mit navn er Kryon, og jeg ser jorden fra en helt anden vinkel, end mange mennesker. Siden jeg påtog mig denne opgave, at højne jordens energi og menneskers bevidsthed, har jeg altid haft følt den største kærlighed. Hele mit hjerte er fyldt af denne kærlighed til mennesket-folket.
Jeg er distanceret fra mennesket, så jeg føler ikke præcis som jer, men føler med jer. Så selvom jeg ikke er inkarneret som jer, føler jeg alle jeres svagheder og alt jeres afmagt og jeres ulykkelighed.
Jeg er distanceret på den måde, at jeg ikke inkarnerer, og har ikke inkarneret for at kunne se klart, for at kunne åbne jeres hjerter på den rigtige måde i den rigtige retning. Fremover er jeg altid med jer meget tættere, end jeg har været før hen.
Denne menneskelige jords udvikling, den er helt suveræn, og jeg kunne ikke have håbet for noget bedre resultat, end der er i dag her i 2012.

Mit navn er Kryon. Alle planeter er i relation og er i tilknytningskærlighed til hinanden. Jeg er en af de store sammen med Q. Der kommer nye bevidstheder til jorden, som bliver tydelige for jer. Nye energibevidstheder, der er længere og større, end I har oplevet tidligere, I gamle sjæle. Der vil komme et lyshav af nye energier, nye planeter, nye rumfolk, energier, der som jeg, er rykket tættere på jorden til jeres bevidsthed.

Det er min mission at skabe denne kontakt til jeres inderste guddommelige hjerte og åbne dette. Min største mission er kærlighedens mission til mennesket selv, at mennesket elsker sig selv lige så utroligt højt, som jeg gør, og det er yderst vanskeligt, da jeg elsker jer så utroligt højt.

Mit navn er Kryon, og det jeg I dag fortæller jer er sandt. I ER ELSKET UD OVER ALLE GRÆNSER AF MIG, og det er derfor, jeg I årevis har arbejdet hårdt på at løfte jordens energier og spændinger. Jeg har sat energifelter omkring jorden, så den ikke væltede. Der er sket store forandringer nu, og jeg Kryon glædes ved dette.

Jeg siger jer nu, at min mission i fremtiden kun er fokuseret helt og enkelt på kærlighed, og kærlighed til jeres Moderjord. I skal blive som ét og fra da af, er det ikke længere nødvendigt for mig at bære jorden på mine hænder og kæmpe for jordens eksistens. Den er nu reddet, og vi kan koncentrere os om at højne jeres energiniveau på jorden, så det bliver en fin fin energi. En energi af teknologisk kærlighed på et meget højt plan.

Mit navn er Kryon, og I vil se mig i fremtiden. Jeg er tilknyttet, og der vil komme andre tilknyttet til jorden. Q er en stor energi, som er bag mig, som også er en del af derfra, hvor jeg er skabt, og hun vil blande sig mere og mere I jordmenneskets energier. Hun har lige så stor kærlighed til planeten og dens beboer, som jeg har.

Mit navn er Kryon, og I samarbejder med mange andre ,og jeg vil påbegynde det nye arbejde på jorden og skabe mange flere ressourcer. I vil se det i videnskaben og i udviklingen, men også i det enkelte menneskes beslutninger, som vil blive truffet hurtigere, da mennesker vil følge deres hjerter lettere.

Mit ønske er at gøre denne udvikling til en ren revolution af menneskehjerter, som søger mod deres længsel og kærlighed, og som bliver mere hele og kærlige væsner, og som kan lyse og sprede kærlighed til alle omkring sig. Er det ikke en vidunderlig verden? Er det ikke utroligt, at det eneste, vi skal gøre for at hjælpe andre mennesker, er give en håndsrækning, smile et smil?

Denne jord er unik. Jeg har hjulpet før, hvor der har været brug for det på andre planeter i andre galakser, men jeg er nu her, og det er her min kærlighed til jer bliver givet. Så giv den til dig selv, og du vil blive i stand til at give den til andre.

Mit navn er Kryon, og dette fantastiske univers af kærlighed ser og er til jeres tjeneste. Jeg takker jer.

Kryon
____________________