El Morya

Elmroya – Billedet er malet af Peter Fich Christiansen

El Morya

El Morya

 

El Morya er bevidstheden bag bevidsthedens trone. Han hjælper til opnåelse af selverkendelse og derigennem at give udtryk for de dybe og inderste tanker og følelser. Ligeledes opmuntrer han dem som har svært ved at acceptere behovet for åndelig udvikling, ligesom han hjælper med til at kontrollere viljen og tolerancen.

Igennem tiden har han virket som inspirator for de politiske systemer og fremsynede statsmænd, og hans indflydelse gør sig også gældende indenfor områder som numerologi og astrologi.

El Morya inkarnerede første gang på Lemurien som repræsentant for Det Spirituelle Hierarki.

Hans liv som Abraham, den ældste af patriarkerne, var præget af stærk lydighed mod Guds ord, og han blev forbillede og stamfader for de 12 slægte i Israel.

El Morya har inkarneret som Melchior (den ene af de tre vismænd) og som Prins Mori Wong i Kina.

Hans liv som Kong Arthur giver stadig genlyd i mange nutidige genfortællinger om Kong Arthur og Ridderne om Det runde Bord fra Camelot. Disse ædle ridders søgen efter Den hellige Gral og de indre mysterier.

El Morya var den irske krigerkonge Brian Boru, der besejrede vikingerne og dermed stoppede disses hærgen langs Irlands kyster.

Senere inkarnede han i England som Thomas Becket og Thomas More, statsmænd og filosofer, og senere i Irland som forfatteren og digteren Thomas Moore. El Morya arbejdede i de sidste mange inkarnationer med at blødgøre viljeaspektet og har derfor levet den feminine og kreative side af sig selv ud som filosof, forfatter og poet.

Endelig var han El Morya Khan, en af de tibetanske mahatmaer (åndelige ledere) og her grundlagde han sammen sin livslange ven Koot Hoomi Lal Singh (Kuthumi) nogle vigtige teosofiske grundsten.

El Morya følges af Lady Miriam som er El Moryas feminine aspekt. Hun frembragte kærligheden fra Guddommen og kan ligeledes føres tilbage til Lemurien.