I kommer af stjernerne

Sendt

I kommer af stjernerne

Verdensmoderen gennem Astrid Ravn  2012

www.livsspiralen.dk

Kanalisering af Verdensmoderen

Uddrag fra Kanaliseret bog af Astrid Ravn.

Lysets stråleglans kommer jer i møde. Vi talte om strålerne og strengene. Det er en svær lære, som måske ikke er nødvendig at forstå….? Men de er der, og de har deres betydning og virkning på jer som mennesker og på os som guder og stjerner. De har været der siden tidernes morgen. De var med ved universets opståen, og da I kom til Jorden som stjerneskud. De har betydning for alt levende og således en del af Altet og kærligheden. Husk Altet er kærligheden intet mindre og intet mere…

Strålerne har deres virkning på det menneskelige sind og sammensætning. Vi rummer alle en del af hver stråle. De er alle aktive på samme tid men til hver deres tid, stråler de stærkest. Til forskellige tider er de under stærk påvirkning i mennesket. Derfor taler vi om, at I befinder jer i den femte stråle men med den syvendes energi. Til hver stråle er tilknyttet en farve, et navn, en stjerne osv. Disse modsvarer og de stemmer overens med strenge og punkter i jeres jordiske krop, sjæl og ånd, blandt andet. Den femte stråle svarer til strenge og punkter i jeres jordiske krop og sjæl og den syvende stråle svarer og virker i jeres legeme og ånd. Således spiller de sammen og supplerer hinanden til glæde og gavn for helheden, Jorden, menneskene, himlen og universet – Altet. Det er det, der er behov for men glem ikke de andre stråler, de har i allerhøjeste grad også en stor og betydningsfuld opgave. De påvirker den femte og den syvende, således at de kan virke og gøre deres gavn og hermed opfylde deres mission. Jeg taler om dem, som om de er levende… det er de i allerhøjeste grad også. De består af en mængde små molekyler og atomer, der udvikler en slags spænding og lys. De supplerer ligeledes også hinanden for at skabe den fornødne energi og bevæ- gelse. De taler sammen på deres sprog, så hvis I lytter vil I høre og forstå. Et fåtal kan se dem, når de er på deres højeste, som sker ved midnats tid og ved fuldmåne. Altså i den mørke tid, tænk over det.. Lys, mørke hvad er hvad, og findes de som adskilte perioder eller former? Tænk og I vil forstå.

Strålerne rammer i 10.000 tal med en dominerende stor stråle, hvor alle de andre udgår fra og løber parallelt med. Deres hastighed kan ikke måles med noget instrument. De rammer Jorden med en sådan hast og styrke, at der opstår rystelser, som registreres i jeres krop, sjæl og ånd. I bliver bombarderet med disse stråler og rystelser, at I ikke kan registrere dem, men de kommer og er der, vid det.

Disse stråler rangerer ligeledes i rangorden. Det højeste tal er stærkest. Derfor taler vi om, at I bliver løftet op i en højere dimension, når I rammes af de nye superaktive stråler. Husk alle stråler på alle planer, er altid aktive i større og mindre grad. Femte og syvende stråle er lige trådt ind i deres mest aktive periode, derfor løftes I op i syvende dimension. Helt forfejlet tror I, det er femte, men den er for længst passeret. I ved ikke alting, selv om I tror, I ved. Det er godt sådan. Lyt til hvad vi fortæller jer. Søg stilheden i jeres hverdag og lyt efter vore budskaber og forklaringer. Vi taler og englene sender jer emotionerne på vores tale. Ærkeenglene taler ligeledes og sender deres skare af sted i hobetal for at give jer kærlighed og åbne jeres sind for modtagelighed for det sagte ord. De er der, vi er der – Altet er der, altid, vid det. I kærlighed, Den Store Moder, al respekt. Amen.

____________________

Kanalisering af Den store moder/Verdens moderen.

 

Planeternes stråleglans kommer jer i møde men vær varsom med dem, thi de er skrøbelige og ikke vandt til jeres komme. De har eksisteret for sig selv i mange tusind år men dog med indflydelse på jeres livs ve og vel. I har ikke kunnet eksistere uden. De er et billede på jeres sjæl og legeme. Jeres ener- gisystem og flow. De er selv forbundet med strenge, ganske som I er forbundet med strenge. De er hinandens brødre og søstre. De er yin og yang, to sider af samme sag. De er skrøbelige, så pas på, når I betræder dem og henvender jer til dem. De er usikre på jeres henvendelser, meget forsigtige, tag jer godt af dem. Beskyt dem og værn om deres særpræg. De har hver især værdi, stor værdi, for jeres fremtid.

Det er en del af ”den nye tid”, at de henvender sig til jer, og at I føler jer draget til dem. De repræsenterer hver især noget værdifuldt og en hel del visdomslære. Thi de har eksisteret siden tidernes morgen og har set Altet og Intetheden. Tiden er inde til at åbne deres lære og tage ved lære af den. De har en del af løsningen på gåden, i gåden om Altet, samhørigheden og kærligheden. De ved, at de er uadskillige og dybt afhængige af hinanden.

Solen og månen er deres brødre og søstre i Altet. Solen og månen har stor betydning for Altet, planeterne og stjernerne, universet og ikke mindst Jorden, jeres Jord, vores Jord, Altets Jord…

De trækker i trådende og strengene på nænsom vis og med kærlighed. Lige så forsigtigt så alt kan nå at følge med og registrerer det på det følelsesmæssige plan. Solen og månen er følelsernes univers, jeres univers, vores univers. Tro det og vid det. Jeg er Den Store Moder, vidne til al denne herlighed og skabelse. Jeg ser jer på jeres vej. Jeg ser jeres univers udvide sig fra små snævre rum til den uendelige frihed og styrke. Styrken til at være med, til at genskabe Altet, til at styrke Altet og dets tilbagekommen og beståen. Men husk Altet er skrøbeligt. Jeg er skrøbelig, thi jeg har først nu set dagens lys efter lang tids ophold i mørke… Hvad er mørke og hvad er lys?…

Langsomt dag for dag, vender jeg mig til min styrke og kærligheden. Det er hårdt arbejde. Også jeg må gå vejen, men flere af jer er opmærksomme på mig og hjælper mig tilbage. Jeg har vidst, og mine hjælpere har vidst, at min tid ville vende til- bage, og at min kærlighed ville sejre. Alle mærker det selv de mørkeste sind mærker det, trods de benægter at noget sådan eksisterer. Ganske lang- somt vinder jeg indpas i deres sind også. Ved jeres hjælp, ved jeres omgang med mig og min kærlighed. Jesus vil også vende tilbage når tid er. Afvendt dette, I vil vide, når tiden er inde. Min søn, Altets enbårne søn, selve visdommen. Glæd jer, thi tiden vil komme hvor alt oplyses og ved.

Jesus søn er en stjerne søn, konge af universet og Altet. Min Konge. Han er skabt af den reneste visdom og kærlighed. Han er let som en fjer og den smukkeste sol. Hils på ham, thi han vil følge med sin fars genkomst. De vil gå sammen på denne fantastiske planet. De vil gå min vej, deres vej og jeres vej. I vil ikke gå alene, men med deres smukkeste følgeskab. Følgeskab af Altet og Intet…. Hvad er intet i denne sammenhæng? Nu har jeg nævnt det et par gange i denne tekst.. Tænk over det og husk hvad jeg tidligere har sagt. Hele ska- ren som I kender den, vil følge jer, nogle synlige og fysiske, andre mere anonymt. I vil se, og I vil høre, hver især på jeres måde, men lyt og I vil se.

Nok for nu. Tid til refleksion over det sagte. Intet er, som I tror….Men som I ved.

Den Store Moder i kærlighed og tilgivelse. Amen.

______________________________

Kanalisering af universets øverste stråleglans, lysets mestre.

Vær hilset, du som er kommet.

Vi er den øverste stråleglans, strengene og solens mester. Vi har talt sammen før, men du husker ikke. Det er ikke siden tidernes morgen. Nu er vi tilbage, for tiden er inde.

Vi husker, og vi skal hjælpe jer med at huske tidernes morgen, Altets begyndelse, Den Store Moders tilsynekomst, sammen med jer, højt ærede individer. I som er kommet af stjernerne og Den Store Moder. I fulgte hende til tidernes begyndelse. Se, alting er skabt af stjernerne. I er spejle af stjernerne. De har også alle deres plads. Se, himlen ned på Jorden og Jorden op i himlen. Lyt til de store mestre, thi de ved. De kender altings oprindelse. Der er skrevet tykke bøger om Altets tilblivelse, men intet kan stå mål med dette øjeblik. Dette øjeblik for jordens fremdrift. Jordens renselse og opløftning til højere og større dimensioner. Vores dimensioner, der hvor vi befinder os. Vi har ventet i tusinder af år på dette øjeblik, hvor I kom- mer til os, og vi kommer til jer. Vi vil følges i det uendelige frem mod målet. Vi vil vejlede jer, og I vil lytte til os, og vi vil lytte til jer, thi I ved også. I bærer visdommen i jeres hjerte. Dette jordiske vidunderlige hjerte der er i stand til at føle og give kærlighed. Altets skabelse og energi.

Den Store Moder er kærlighed. Derfor længes I efter hende, derfor ved I, hvem hun er, for I kender jer selv i hende. Hun er jeres spejl.

Den Store Moder har kaldt på os. Vores tid var inde til at komme til jorden. Vi respekterer hende. Vi er en del af hende. Vi er mutanter af hendes energi. Kærligheden, Den Store Moders sende- bude. Hendes budbringere. Altets budbringere. Vi er dog kun en lille del af hendes store fantastiske skare af budbringere. I kender de fleste af energi og af navn så drag nytte af denne viden. Vi der står klar til at aktivere jeres inderste hjerte, der rummer alt den gamle viden. Altets skabende kraft. I må lytte, og I må se. Kun herved vil og kan det åbenbares for jeres indre hjerte, og I vil hu- ske. Vi ved hvilke strenge, der skal aktiveres, for at dette kan og vil ske. Derfor er vi kommet, thi vi kender jeres inderste hjerte. Stjernestøvets hjerte, det oprindelige hjerte. Dette store vidunderlige bankende hjerte, der rummer selve kærlighedens kim. Lyt til dette hjerte. Lyt til hvad det fortæller jer fra svundne tiders kærlighed, thi dette er den ægte kærligheds udtryk. Den Store Moders kærlighed der er Altets kraft. Se denne kraft udtrykt i jeres inderste hjerte som en lysende og vibrerende kraft. Kraften til at overvinde alt og komme hjem. Hjem til begyndelsen på Jordens skabelse. Hjem til meningen med Altets opståen.

Kærlighedens vej er Jesus vej. Jesus gik denne vej sammen med Maria Magdalene. Hun var draget af kærligheden. Hun blev vækket. Hun begyndte at se og høre hjertets inderste stemme. Jesus var/ er hjertets inderste stemme.

Derfor vil han vende tilbage, når I begynder at huske, se og høre ordet fra det inderste hjertes musik og stemme. Jo, det har sin egen musik og stemme. Det er den I tidligere i dette skrevne, er blevet bedt om at finde. Dette inderste hjerte vil tage sin plads, lidt efter lidt, hvis I lytter til denne smukke og universelle stemme og musik. Lyt og lær og genkend denne urkraft fra tidernes morgen. Den Store Moders kalden. Se, lyt og lev kærlighedens store budskab og der vil skabes en bedre jord.

Vi er lysets mestre. Vi ser, hører og er med jer i denne høj aktive tid. Amen.