Matthew besked

Sendt

Matthew besked

Kanaliseret gennem Susy Ward den. okt  2012

oversat af Birgitte A Albrechtsen. og Kim. Dyrlund

http://galacticchannelings.com/dansk/index.html

Kanalisering af Matthew

Den oprindelig mesterplan for den gyldne Tidsalder. De væsentligste reformer
kommer samtidigt. Efterfølgende ændringer. Afsløringen. Fri vilje.
Udenjordiske lysvæseners begrænsninger. Gaias vision for Jorden. Vold i
Nordafrika og Mellemøsten. Dokument om Jesus` kone. Sundhed i fjerde
tæthedsgrad. Omfordeling af velstand. Jordens opstigning til femte
tæthedsgrad.

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001z3futZRD9g332E4eY7OtNTOMl05WjTJAMt5tc5yy38Ox
PS9HkHx4KAUq0A7RKxipDhiE_fLahtqxklmUAyWfNVlPhQ0jQ-DZdArrpbs56F2ksnDlu7VgCAqs
lNc47AUjAq6nKvLMcluqxnMHdJ_ezQ==>
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html 

24. september 2012

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew.
Udsigten set med vore øjne ligner en global orkan med millioner af øjne, de
rolige områder i den massive storm: voldsudbrud i Nordafrika og Mellemøsten,
tilfældige voldshandlinger andre steder, skrøbelige eller konkursramte
nationale økonomier, ustabile regeringer, tyranniske regimer, der stadig
befinder sig ved magten, et stigende antal flygtninge.

2. Selvom det er trist, at disse betingelser stadig plager vores elskede
jordfamilie, er intet af det uventet på dette sene tidspunkt i Jordens
opstigning ud af tredje tæthedsgrad. Hendes vej de sidste godt 70 år har
været ind i stadig højere vibrerende niveauer, og hun har nået niveauet af
dualitetens positive og negative ekstremer. På dette tidspunkt i den
oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville der kun have været
strejf af negativitet på planeten tilbage.

3. Igen og igen har planen måttet revideres i overensstemmelse med
forholdene på Jorden. Vi fortalte i tidligere budskaber - ja, Hatonn gjorde
det i den sidste - om den 10-årige forsinkelse med at indlede gennemgribende
foranstaltninger for at befri jeres verden for vold, grådighed, korruption,
bedrag, splittelse, sygdom og frygt, som alle producerer en enorm mængde
negativitet.

4. Årtiets forsinkelse skyldes, at det er så længe siden, at de sjæle som
indvilligede i at spille mørkets roller, som kunne give masserne en mulighed
for at færdiggøre tredje tætheds karma, færdiggjorde deres del af deres
aftale. Den anden del var, at disse sjæle så ville have arbejdet sammen med
de lyse kræfter for at forberede Jorden og hendes menneskehed til Den Gyldne
Tidsalder. Der ville ikke være vold, tumult, fattigdom eller endda
stormfuldt vejr i dag, hvis disse sjæle havde æret deres forpligtelse til at
afslutte deres mørke aktiviteter og tilslutte sig lysarbejderne. Men det
gjorde de ikke. I stedet fortsatte de hærgende ødelæggelser på planeten og
skabte mere og mere negativitet.

5. Processen med gamle systemer, der baner vej til de nye, ville være sket
forholdsvis let for et årti siden, da de lavere vibrationer ville have haft
langt mindre udtalte virkninger på mennesker og omstændigheder. Nutidens
langt højere vibrationer forstærker i høj grad alt hvad der er baseret på
negativitet, alt imens denne energi er ved at nå sit højdepunkt. Det kan
ikke være anderledes, end at energien skal udspille sig hurtigt, fordi den
ikke kan standse brat op midtvejs. Og den kan ikke træde ind i fjerde
tæthedsgrad sammen med planeten.

6. En anden virkning af forsinkelsen er, at tredje tætheds karmiske karrusel
blev ved med at køre rundt. Mange sjæle, der har inkarneret i løbet af de
seneste 10 år, kom her med muligheden for at færdiggøre tredje tætheds
karmiske lektioner i denne hidtil enestående mulighed uden fortilfælde. De
valgte meget barske liv, der ville opnå en afbalanceret oplevelse, så de
fysisk kan ledsage Jorden ind i den Gyldne Tidsalder eller overgang til
Nirvana med fjerde tæthedsgrads udviklings-status.

7. Hvis disse to igangværende situationer kan kaldes "den dårlige nyhed," så
er den gode nyhed, at intet af dette har bremset Jordens tempo en tøddel
eller ført hendes stabile vej ad omveje. Hun er lige ret på målet for at
afslutte tredje tæthedsgrad kort før eller kort efter udgangen af dette år,
og hun vil efterlade negativitet bag sig.

8. Denne forbløffende bedrift skyldes i vid udstrækning de millioner af
"rolige øjne i den globale storm" - de sjæle, hvis lys stråler trods uroen
omkring dem. Alle lysvæsener i universet ærer jer, der ved, at I er
lysarbejdere. Også de millioner, der stadig er uvidende om, at deres
gudfrygtige liv har hjulpet Jorden med opstigningen. Jeres kollektive
standhaftighed i lyset, engagement, tålmodighed, mod og udholdenhed er uden
sidestykke i dette univers!

9. Det er naturligt at spekulere på, hvordan det rod jeres verden befinder
sig i, kan renses op i den korte tid, der er tilbage før starten af
guldalderen. Det kan den heller ikke. Det har aldrig været meningen, at alle
herlighederne af denne vidunderlige tidsalder, skulle stå og hilse på jer
ved dørtærsklen. Men på grund af den 10-årige forsinkelse, vil de tidlige
stadier af store forskelle i jeres liv heller ikke blive som oprindeligt
forudset af mester-planlæggerne.

10. Derfor vil "rengøringen", så at sige, komme i gang med en sen start. Men
med frigørelsen af jeres egne teknologier fra Illuminatis kontrol, samt
bistand fra andre civilisationer og deres teknologier, kan indsatsen begynde
på mange fronter samtidig.

11. Første prioritet er at skabe overlevelsesforanstaltninger for
befolkningerne i krigshærgede områder og flygtningelejre, og til oprindelige
folk og nomadestammer i alvorlige vanskeligheder.

12. Krigsførelse vil være ophørt, men der er meget, der skal gøres i
kølvandet på krig. Bygning eller genopbygning af landenes infrastruktur.
Kommercielle centre og huse bygges hurtigt, ikke kun for de nuværende
indbyggere, men så flygtninge kan vende tilbage til landsbyer eller byer,
hvor der er boliger, hospitaler, skoler og rigelige forsyninger af rent vand
og fødevarer.

13. Fjernelse af korruption i den globale økonomi vil ske i takt med
regeringernes økonomi, så de områder af afgørende indflydelse i jeres liv
kan komme i gang med den ærlighed og retfærdighed, der er indbygget i
moralske og åndelige ledere.

14. Jeres vand, jord og luft vil blive renset. Giftigt affald, herunder
radioaktive materialer, vil blive opløst. De områder, hvor sygdomme har
hærget pga. de uhygiejniske levevilkår for de fattige masser, vil blive
renset. 

15. Andre reformer, der vil blive indledt hurtigt, omfatter ophør af
kulturelle praksisser og skikke, der er urimelige, skadelige eller dødelige.
Samt ophævelse af alle uretfærdige love og regler. Millioner, der nu er
fængslet under falske anklager eller for mindre forseelser, eller som et
resultat af blot at være på "den anden side" i krige, vil blive frigivet.
Ja, det vil blive let at identificere alle, der er uskyldige!

16. Dette er blandt de første ændringer, fordi den aktuelle status er
uacceptabel for de berørte befolkninger. Situationen for mange millioner dyr
- truede arter og dyr, der bliver en del af din kost - er en anden
situation, der vil blive behandlet med alvor.

17. De første strukturer - især boliger til alle, der nu er hjemløse i deres
eget land eller fordrevet på grund af volden, og bygninger til lægehjælp og
skolegang - vil være simple. Så hurtigt som muligt, vil disse typer af
boliger blive erstattet med fint byggede strukturer.

18. Gratis og vedvarende energikilder vil gradvist erstatte den nuværende
afhængighed af olie og naturgas. Andre foranstaltninger, der snart bliver
gennemført, vil også hjælpe Jordens egne bestræbelser på at genoprette
områder med yderst alvorlige miljøskader, så der kan dyrkes afgrøder i
overflod, så skovene kan få et comeback og floder kan flyde som naturen
havde tiltænkt.

19. Ifølge den oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville alle
disse store forbedringer i jeres verden være sket nu. Det globale net af
korruption, der så længe har gjort de mørke i stand til at styre
befolkningerne, ville være endt. Og længe skjulte sandheder ville være
kommet frem i etaper for at give befolkningen tid til lettere at acceptere
realiteterne.

20. I nærmer jer det kontinuum, hvor det ikke tager yderligere 10 af jeres
lineære år til at alt dette skal ske ved skridtvise "justerings-stadier".
Hjælpemidlerne skal i gang med al mulig hastighed og effektivitet. Så nogen
forvirring vil være uundgåelig på grund af hastværket med at få de
væsentligste ændringer i gang. Men det vil være forholdsvis kortvarigt. For
de mørke sind og hjerter, der ville forsøge at skabe kaos for at forhindre
disse ændringer, vil ikke længere være at finde på planeten. Og de
mennesker, der er der, vil være af kærlig, hjælpsom og samarbejdsvillig
natur!

21. Min mor har modtaget talrige henvendelser, dels ansporet af Hatonns
bemærkninger om timingen af at præsentere vores universelle familie, og den
vitale karakter af præsidentvalget i USA, og dels med beslægtede spørgsmål,
der kører rundt i manges sind. Vi er glade for at besvare spørgsmål i disse
kategorier.

22. Vores universelle familiemedlemmer kan ikke og ønsker ikke "bare at
ankomme og begynde at bringe tingene i orden." Det er det universelle
højeste råd, der virker inden for Guds vejledning, der beslutter timingen af
landinger, og hvornår brødre og søstre, der allerede er på jorden, skal
tilkendegive sig. Kun fra denne tinde af bevidsthed kan det mest
fordelagtige tidspunkt bestemmes til gavn for alle. 

23. Formålet med hvad der almindeligvis omtales som "Disclosure" har intet
at gøre med nogen nations politiske system. Formålet er at bevise, hvad der
er blevet ignoreret eller afvist af regeringer: der er mange avancerede
civilisationer i dette univers, og nogle af dem befinder sig i jeres midte.

24. Ja, det er sandsynligt, at der vil blive betydelig uro, når skibe
lander. Men der vil blive gjort alle anstrengelser på forhånd af nogle af
jeres ledere og udenjordiske, som har boet hos jer, for at forhindre
"massehysteri." I kan være med til at forberede familie og venner ved at
fortælle dem, at de mange observationer af rumfartøjer gennem årene viser,
at disse mennesker fra andre civilisationer er fredelige. Hvis de ikke var
det, ville de have invaderet os for længe siden.

25. Ved Skaberens lovgivning, som regulerer livet i dette univers, har
lysvæsener aldrig tilladelse til at gribe ind i de frie viljes beslutninger
hos nogen personer overhovedet. Dette omfatter selv vores personlige
familiemedlemmer på Jorden, der har tendens til at tage beslutninger, som
vil pådrage dem store strabadser, de ikke forinden havde valgt i deres
sjælskontrakter.

26. Den eneste undtagelse fra denne lov, som ærer den fri vilje, er
Skaberens egen: den kan ikke bruges til at starte en atomkrig. I
overensstemmelse med Jordens frie vilje besluttet umiddelbart efter "9/11"
kan intet andet kæmpe terrorist-forsøg lykkes. I begge tilfælde er det Guds
ansvar at forhindre alle sådanne forsøg. Han har tilladt civilisationer med
forebyggende teknologi at overholde disse mandater, og de har gjort det med
succes mere end en halv snes gange.

27. Hvad alle lysvæsener har tilladelse til at gøre - og gør med glæde! - er
at stråle kærlighed- og lysbølger til alle sjæle på Jorden for at hjælpe dem
med at øge deres bevidsthed og få åndelig klarhed. Alle væsener i hele dette
univers ønsker på sjælsniveau at nå større højder af spirituel bevidsthed. 

28. De, der modtager lyset, begynder at åbne deres sind og hjerte, og det
fører til klogere beslutninger og venligere handlinger. Men hver enkelt har
den frie vilje til at gøre det eller ej. Det ligger aldrig inden for et
lysvæsens område at øve indflydelse udover at sende Skaberens rene
kærligheds-lys essens.

29. I kan ikke måle mængden af lys andre civilisationer sender til Jorden,
så der er ingen basis for at tro, at hvis bare de ville øge dette lys, så
ville alt det mørke blive elimineret. Den tanke udelader den frie vilje
enhver har, bortset fra de to ovenfor nævnte situationer.

30. Gaia, Jordens sjæl, ønsker alle jordens livsformer på den planetariske
krop vil blomstre i overflod og leve i fred, kærlighed og harmoni med
naturen. Platformen for Jordens indgang til Den Gyldne Tidsalder og
tilkendegivelsen af Gaias vision transcenderer alle aspekter af tredje
tæthedsgrad, hvad enten det er baseret på politisk, ideologisk, kulturel,
samfundsmæssig, økonomisk eller religiøs separatisme.

31. Hvis I ønsker at jeres børn og børnebørn skal arve en verden fri for al
mørket, deler I Gaias vision. Hvis I ønsker, at alle ledere på alle niveauer
fra EU-plan til nationalt og internationalt plan skal samarbejde til gavn
for alle folkeslag, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at se jeres planet
gendannet til det paradis det var engang, deler I hendes vision. Hvis I
ønsker at kærlighed, ærlighed, venlighed, generøsitet og fairness skal sejre
over hele Jordens menneskehed, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at alle
skal respektere dyresjæle og leve i harmoni med hele Naturen, deler I hendes
vision.

32. Nuvel, skal vi kort komme ind på andre forespørgsler.

33. Faktisk havde Illuminati en hånd med i udbruddet af vold i de
nordafrikanske lande. Deres verdensomspændende magtbase er smuldret, men
deres "Black Ops" agenter anstifter stadig til uro, hvor de kan sætte en
kile ind. Med afsæt i omtale af en provokerende, irrationel film,
manipulerede agenterne let en kæmpestorm af harme blandt mange muslimer,
mens mange andre af den tro demonstrerede deres beklagelse over de voldelige
reaktioner. Dette er et eksempel på, hvordan de herskende høje vibrationer
er ved at intensivere alle kendetegn og adfærd, med "det gode" der bliver
bedre, og "det dårlige", der bliver værre.

34. Den nylige opdagelse af en del af en gammel optegnelse der nævner Jesus
kone er ikke "tilfældig" - intet er tilfældigt! Det "kom frem i lyset" som
det første skridt, der kan inspirere kristne til at være modtagelige overfor
sandheden om Jesu lange liv med sin elskede Maria Magdalene og deres børn.
[Artikel fra de danske medier ->
<http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001z3futZRD9g1YVdnah5S4ggVqTaJYOnKYbaQYcy6L2YFa
m86HY3PPQqWefmmZ7QQFse4pOmZj8QcNBOztFQmvClahs2OLLuQ60WMpf-LxCze30pr6DkCIa2oI
lnHjF9zt2Z1_lo5HGWGDsmTGxXdvbocG9RjXB_oo9YYb9cGIMwg=>
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/09/19/0919073106.htm ]

35. Selv om hver sag vil være lige så unik som hver person, vil kroniske
sygdomme generelt set ikke blive helbredt umiddelbart efter de syge
individer træder ind i fjerde tæthedsgrad. Disse tilstande vil snarere
lempes gradvist til et sundt helbred. Anti-ældnings processen vil også ske
gradvis. Og genvækst af organer, lemmer og tænder vil ligeledes foregå
gradvist.

36. Nuværende medicinske procedurer og terapiformer vil ikke ændres brat i
slutningen af dette år, men gavnlige behandlinger og på nyværende tidspunkt
forbudte stoffer vil blive åbent tilgængelige. Ja, dette inkluderer
marihuana, og folk vil vælge at bruge det med omtanke. Illuminati i
farmaceutiske virksomheder, som har stærk indflydelse på FDA, AMA og CDC
beslutninger, har gjort hvad som helst ulovligt, som ville have nedskåret
deres overskud. Og de vil ikke længere være her til at håndhæve disse
forordninger.

37. Den samvittighedsløse forskel mellem de rige og de fattige vil ende, men
ikke ved at tage penge fra folk, der har tjent dem ved retfærdige metoder og
overdrage dem til de fattige. Vi kender ikke detaljerne i
omfordelingsprocessen, men vi kan forsikre jer om, at det vil forgå på en
fair måde og ikke nægte nogen de rigdomme, de har tjent på ærlig vis.
Hensigten er at inddrive de næsten uforståelige formuer, der er blevet
indsamlet hensynsløst, ulovligt og hamstret, og at bruge disse midler til at
løfte livet for fattige folk rundt om i verden. Denne omfordeling er adskilt
fra både det nye monetære system baseret på ædle metaller og omfordeling af
verdens naturressourcer, som Illuminati har kontrolleret.

38. Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage planetens transit i fjerde
tæthedsgrad og indtrædelse ind i femte. Det afhænger af Jordmenneskenes
kollektive bevidsthed. Husk, at planetens opstigning fra dyb tredje
tæthedsgrad og indtræden i fjerde på mindre end 80 år er enestående i dette
univers! Nogle civilisationer bruger mange tusinde år på at udrette det. Men
ingen andre har fået den omfattende, intense og konstante støtte, som Jorden
har modtaget.

39. Det ville ikke være realistisk at tro, at rejsen gennem fjerde tæthed og
godt ind i femte vil ske på et splitsekund, universelt set. Når først
planeten er solidt inde i fjerde tæthedsgrad, og alle gennemgribende
reformer er afsluttet på verdensplan, vil de højt udviklede væsner, der kom
for at hjælpe med disse resultater, vende tilbage til deres hjemlande. På
resten af Jordens rejse til sit bestemmelsessted i femte tæthedsgrad, vil
hun være alene. Og hendes opstigningstempo vil være i overensstemmelse med
folkets kollektive bevidsthed, som ikke længere vil omfatte de avancerede
væsener.

40. Vores elskede Jordfamilie, der lever med betingelsesløs kærlighed, er en
glæde uden sidestykke. Det er vores ønske for hver eneste af jer, at I også
snart vil opleve det.

                   ______________________

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward