“Tidssættelse af Skabelse”

Sendt

Kanalisering af Kryon

“Tidssættelse af Skabelse”

Kryon gennem Lee Carroll 17. oktober  2012

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

KANALISERING i
MENDOZA ARGENTINA

Denne live kanalisering blev givet på Kryon Kundalini Touren

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset

[af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live,

en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.

Så nyd det forstærkede budskab givet i Argentina, 2012.

——————————————————————————–

Bemærk: På Kryon Kundalini Turen i Oktober/November 2012 foretog Kryon systematisk en kanalisering for hvert bogstav i ordet KUNDALINI. Denne er den første for bogstavet K. Kanaliseringen blev oversat til spansk og kan høres i sin fulde udstrækning på Kryons webside.

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Jeg er klar over, hvor jeg er, og over fejringen af dagen. Hvis I nogensinde har spekuleret over det, så eksisterer Gud ikke i et vakuum. Det vil sige Gud eksisterer i jer, og er derfor bevidst om alt det, I er. Der er dem, der vil sige, at det at komme i kontakt med Gud er vanskeligt, og at I skal følge en protokol. Lad mig fortælle jer, hvad protokollen er: Den hedder at være levende. Gud kender jer. Når I ikke er her, er I sammen med Gud. Når I ikke er her, er I en del af Gud, og der er skønhed i dette arrangement.

Der er meget, der skal fortælles i denne tid, men lige nu er jeg opmærksom på jer. Jeg er opmærksom på dem, der lytter til denne stemme, der ikke er i jeres tidslinie. For mig, lytter du lige nu, men der er også dem, der lytter og læser i det, I ville kalde jeres fremtid. Nogle af dem er dig! Men der er mange, der ikke er i dette rum, så jeg har tænkt mig at gøre noget meget ikke – 3 dimen-sionalt. Jeg vil gerne byde dem velkommen, der lytter til og læser om dette rum, for kære I, jeg kan se jer nu.

Samtidigheden af tallene er sjov for os. Arrangørerne af Kundalini-turen har ganske enkelt planlagt områderne, de ønskede at besøge, måske uden at forstå, at de havde struktureret det hele i tolvtal-systemet. Når I kigger på universets perioder, indbefattet det, I kalder matematik, er alt baseret på tallet tolv. Tre’erne og fire’rne, udgør især strukturen af ikke blot perioderne, men også atom-struktur og biologi. Den eneste gang, I ser ulige tal i atomstruktur er, når atomerne flytter sig rundt for at skabe en potentiel ladning og det har et navn: Magnetisme. Men perioderne, I ser i biologi og i normale liv, er tre’ere og fire’re, og det omfatter jeres DNA, hvis I ellers har bemærket det.

Så nu begynder du Kundalini Turen, og selv om der vil være nogen i rummet, som måske ikke slutter sig til hele turen, er I stadig med os. For vi ser dig i en bevidsthedstilstand, hvor du er her, stadig uger fra nu. Uger fra nu, mens I kigger på jeres ure, kommer I sammen med alle os på en måde, der fungerer uden for de tre dimensioner. Ved tiden, I kommer til det sidste budskab i Lima, vil der have foregået tolv begivenheder. Er det ikke interessant, at arrangørerne skabte denne begivenhedsrække ved et tilfælde og uden design? Så disse ting er sat passende sammen, med ære for måden, Jorden virker på.

Tolvtalsystemet med de 360 grader er stadig måden, I navigerer på i dag på Gaia, ikke med fem’ere og ti’ere. Hvis du tager tallet 12 og lægger et’tallet og to’tallet sammen numerologisk, får du en tre’er energi.  Tallet tre er en katalysator. Det vil sige, at når visse elementer kommer sammen, vil det katalysere eller starte skabelsen af et tredje energi. Det er præcis, hvad der sker. Tilføj nu også en anden synkronicitet til dette – Ordet Kundalini på dit sprog har ni bogstaver. Dette tal svarer til fuldførelse. Så du kan sige, at denne overgang, som Jorden gennemgår lige nu, har tallet ni involveret. Faktisk er det begyndelsen af planetens endelige overgang. Der vil komme et tidspunkt, hvor I vil sætte en historisk grænse mellem energien målt før og efter 2012. Hele menneskehedens historie frem til denne dato vil måles som én energi, og Menneskets historie fra nu af vil måles og ses som en anden energi. Så dybtrækkende er potentialerne efter 2012.

Der har været andre før jer

Lad mig nu fortælle jer noget: Jeg har sagt dette før. Ånden har intet ur, sådan som I har. Vi måler ikke årene, og vi ser ikke generationer af menneskeliv med en tidslinje sådan, som I gør. Lyt til mig, gamle sjæl: Du er her altid! Har du tænkt på det? Du måler måske dit liv fra tiden, du er født til tiden, du dør, men det vil være efter menneskers målesystem, for det er jeres 3 dimensionelle overlevelsesform. Vi ser det ikke på den måde. Du er altid her. Du kan have et andet ansigt, men du har den samme sjæl, det samme Højere Selv, og den samme mængde visdom, der strømmer ind i dig på grund af disse begivenheder. Så når vi beskriver jeres fremtid, tæller vi ikke årene, som I gør. Når vi siger, det eller det er et potentiale, der kan ske, gør vi det på grundlag af dem, der allerede har været igennem dette i andre solsystemer. I gør noget, der allerede er sket i andre samfund på andre planeter. Vi har set, hvordan denne energi har virket før, og det giver os et mønster for, hvordan det kan arbejde her.

Lad os tale om de gamle. Hvorfor er der en profeti om Kundalini bevægelsen? Hvad sker der rent faktisk? Denne særlige kanalisering vil blive kaldt bogstav K kanaliseringen og gennem de tolv begivenheder,  I har planlagt, vil der være ni kanaliseringer, der er særlig involverede i bogstaverne i navnet Kundalini. Dagens emne vil tilføje oplysninger om Kundalinien [repræsenteret ved K], men vi vil ikke gentage centrale oplysninger, der allerede er givet. Gå tilbage og studere de andre kanaliseringer, hvis du ønsker at vide, hvad Kundalini handler om.

Vidste du at ordet Kundalini i historien ofte har beskæftiget sig med forplantning, skabelse af livet?

Når to mennesker mødes og skaber liv, vil de ofte aktivere Kundalinien i deres egen krop. Det er det, Gaia gør i dag, og metaforen er stærk. Gaia er knyttet til den menneskelige bevidsthed i en proces, som I allerede har studeret i dag [i seminaret inden kanaliseringen]. Fysik er involveret, og menneskebevidstheden er filtret sammen med Gaias bevidsthed. Som den ene bevæger sig, gør den anden også. I kan ikke adskille dem. Den ene reagerer på den anden. I dagens energi, er menneske-væsnet mere motoren, en kraft, der driver Gaia. Så I kan sige, at der bliver skabt et nyt liv i Gaia af menneskevæsnerne på planeten. Vi har aldrig talt om kendetegnene på sammenfiltring på denne måde, men i ægte sammenfiltring har I et virkeligt fysisk kendetegn, der kvantemæssigt er forenet med den anden. Så der kan ikke være handling af kun den éne side af en sammenfiltret partner. Der er et skub og et træk, som vil påvirke alt det, der er filtret sammen med det. I denne situation, er det menneskevæsnet, der er skubberen og trækkeren. Menneskets bevidsthed er berørt, og dette ændrer Gaia.

De ældgamle vidste, det ville komme

Lad os tale om de gamle. Hvorfor var de så interesserede i denne tid? Hvordan kan det være, I kunne gå tusinder af år tilbage, og finde forudsigelselsen, som I har til at ske i dag? De indfødte på Jorden var mere optaget af jordens snavs end andre, der nogensinde har eksisteret på den. Hvad er jeres virkelighed i dag? Hvad er jeres overlevelsesplan for livet? For jer i dag, har det at gøre med dit job, din familie, og måske jeres regerings økonomiske bevidsthed. Men hvad var de indfødtes virkelighed? Det var to ting: Mad og vand. Det hele. Det hele drejede sig om disse to og blev drevet af det, de betragtede som en tredje bevidsthed, som for dem var Gaia.

De indfødte havde faktisk en trekant med hellig betydning, de så ikke menneskeheden sammen. I disse dage, delte de det op til at omfatte mænd, kvinder og Gaia. Dette var den energetiske trekant de eksisterede i. Hvis du går tilbage og kigger på deres traditioner, måtte du adskille traditionerne for mænd og kvinder, for de satte forskellig ære på hver køn, men de kom sammen med Gaia. Hvis de lavede ceremonier, var det for at skabe regn eller skabe den mad, der repræsenterer afgrøderne i jorden. Dette var deres samlede virkelighed, og alle meget Gaia-relateret. Al tilbedelse, de vidste, hvordan de skulle gøre, var om Jorden, så forholdet til planeten var deres videnskab, og de havde en masse oplysninger om det.

Langsomt begyndte de at forstå tidscirklen.Til sidst forstod de vejrperioderne, men et stykke tid gjorde de ikke. Så de bad til guderne i syd, øst, nord og vest. Alt dette fortæller dig noget om dem. De indfødtes profetier var alle viklet rundt om Gaias bevidsthed. Så hvad fortæller det dig? Det fortæller dig om i dag. Fra nord og fra syd, vidste de alle noget, på en eller anden måde. De kendte overhovedet ikke hinanden. Stammerne i nord havde ingen anelse om stammerne i syd. De havde aldrig mødt hinanden. Hundredvis af stammer havde aldrig set hinanden og dog profeterer de, hvad der sker i dag! Så jeg vil have dig til at tænke over dette. Viser det, at de måske kendte til sammenfiltring af bevidsthed og Gaia?

Faktisk gjorde de, så i dag lytter I til deres sandhed, og her er den: Der er en stillen på linie med planetens slingren baseret på Jordens 26.000-års cyklus. Der er en potentiel mulighed for bevægelse og skabelsen af energi, som I ser i dag. Jo tættere, I kommer dette, jo mere vokser potentialerne. Så selv så nylig som for 600 år siden, så det ud for dem, som om disse forudsigelser var en kendsger-ning og ikke blot et potentiale. De begyndte at indføre informationen i deres kalender, og I kan se det i tegnene på deres pyramiders vægge. Spørg en indfødt. Hvad sker der nu? Er det det, de forventede? Svaret er ja, lige efter planen. Men er det ikke interessant, at vi er nødt til at fortælle jer om dette, og at det ikke er i jeres aviser? I kan ikke se det i fjernsynet heller – ikke sandheden. I får kun stykker og dele af den. Resultaterne af skiftet har mange facetter. Hvis I ønsker at se på det vældige resultat, vil det til sidst skubbe menneskeheden ind i en ny virkelighed, men det er fremtiden. Imidlertid vil I straks begynde at se nogle ændringer. Lad os gennemgå, hvad det betyder i forbindelse med Kundalini skiftet.

Planeten har været polariseret følelsesmæssigt i nogen tid, og den hovedsagelige årsag er, hvor de fleste mennesker på jorden lever. Det er sket ved, at der i løbet af tiden er blevet skabt en maskulin Jord. Hvis 80 procent af befolkningen på planeten lever i nord, og hvis nord har en vis bevidsthed, så antager hele planeten denne bevidsthed. Men det er ikke bevidstheden, der begyndte i syd. Hvis du kigger på de indfødte i syd før erobrerene kom, og du ser på, hvad de troede, og hvad de underviste i, var det langt mere feminint (blødt). Så i realiteten, har du en maskulin norden og et feminint syden, men fordi der var så mange flere mennesker i nord, var bevidstheden på planeten mere maskulin i almindelighed, og historien har afspejlet dette. Men pludselig har vi et skift. Og det er her, det bliver kompliceret.

I din virkelighed føler du, alting er lineært. Måske du ikke virkelig har set et bevidsthedsskifte i nord? Men det er der. Størstedelen af det kommer fra gamle sjæles opvågnen, men det drejer sig ikke om, hvor mange mennesker, der er vågnet, men snarere om disses menneskers energimængde. Det er dem i rummet her, og mange af dem, der lytter og læser her. Selv i måden hvorpå, energibog-førelsen arbejder på planeten, er der et skifte. Det er et skifte fra lineær måde til en ikke-lineær måde og Gaia, der er filtret sammen med alt dette, er begyndt at bevæge sig og skifte selve Kundalini’en,  eller planetens hjertecenter chakra. Så lad os se på, hvem der gør hvad. 

Bevægelsen er ikke lineær

Nummer et: Gaia er en bevidst, sansende, rigtig og passende energi, der er knyttet til jer. På grund af kvanteskiftet, der er blevet forudsagt som følge af det, der er sket, er menneskeheden begyndt at tænke anderledes, denne anderledes tænkning er mere dybtgående i de gamle sjæle. Dette er set af Gaia, der nu foretager skiftet. Så Gaia er involveret, og det er mekanikken i, hvorledes energien flyttes. I ser derimod på alt dette på en lineær måde. Så I stiller spørgsmålet: “Jamen, hvor er Kundalini nu? Den bevæger sig fra nord til syd, så hvor er den nu?” Så jeg har tænkt mig at besvare dette om et øjeblik og at svaret vil være anderledes end det, I forestiller jer. Men lad os lige nu tale om det, denne bevægelse virkelig betyder.

Hvad sker der, hvis jorden bliver balanceret i maskulin og feminin energi for første gang? Hvad ville det betyde? Det betyder, at der vil være en stigning i det, vi kalder medfølende handling. Ved du, hvad resultatet af ikke-medfølende handling er? Krig. Den er ikke-medfølende handling – også, adskillelse, dømmen og en ikke-varetagende befolkning. Ved I, hvad resultaterne af medfølende handlinger er? Samarbejde, ens-gøren, fredsskabelse, ikke-dømmen, tolerance, forståelse og begyndelse af universel, ubetinget kærlighed. Kan I forestille jer den slags skift, vi taler om? Det kommer til at ændre jeres tankegang – i det indre og ude. 

Stigning i Medfølelse

Når du møder nogen for første gang, hvad er da dine første tanker? Det er en god øvelse, som psykologer kan foreslå. Hvor mange af jer ser på den anden person og siger til sig selv: “Dette er et Guds-energi skabende menneske ligesom jeg. Én i familien, ligesom jeg. Én der har været her på Jorden ligesom jeg. Så jeg hilser Guden i dette menneske, og jeg tager ham/hun i mine arme og får et hjerte til hjerte knus.” Hvis nu alle gjorde det? Men det er ikke sådan I hilser på hinanden, vel? Åh, nogle af jer gør, men det er forskellen mellem en maskulin og en feminin jord. Moder-energien giver mulighed for dette, og det er det, der finder sted på planeten – en stigning af moder-energien. Den vokser her på dette sted, kaldet Sydamerika.

Visdommen i Krystalgitteret, der har været placeret her i æoner, placeres i norden gennem en proces, der endnu ikke er forklaret. Det er en indadvendt forklaring. Udvendig kommer I til at se mange menneskeændringer. I kommer til at se begyndelsen af intolerance og integritet. Hvis tingene ikke har integritet, så vil I ikke være interesseret i dem. Kan du forestille dig mennesker med denne egenskab? Kan du forestille dig, hvad det vil gøre ved jeres politik? [Latter]. Det er en Kryon vittighed. Men det er hele verden, ikke kun politik i dette land. Kan du forestille dig medfølende handling ikke kun i regeringen, men måske også i institutioner, virksomheder og endda fra et helbreds industrien? Det ville i den grad ændre produkt typerne, der tilbydes. Kan du se, hvordan det vil ændre alt? Det vil det. I er allerede begyndt på det. Der er noget, I allerede langsomt har begyndt at ændre på i de seneste 18 år. Det sker så langsomt, at I ikke engang har lagt mærke til det!

Hvad med jeres kontinent? [Der tales til sydamerikanerne] Hvis I går 100 år tilbage, hvad ser I så?

Hvordan var jeres regeringer dengang i forhold til det, de er i dag? Havde I frit valg i stemmeafgiv-ning dengang? Det havde I, men det synes ikke at gøre nogen forskel. Jeres liv er alt for kort, og efter 70 eller 80 år, vender I rundt og kommer tilbage. Du kan ikke huske noget, når du kommer tilbage, men hvis du kunne tale med dine forfædre, ville de huske. I gik fra at være et besejret kontinent med grænser, der ændredes, og diktatorer der kontrollerede alt det, I har i dag. Indser du den fantastiske forskel? Er du klar over, at dette er imod, hvad nogle ville kalde den menneskelige natur? Hvis du spurgte nogen om den menneskelige naturs rolle, vil de kunne fortælle dig, at I altid havde været krig. Kynikere vil sige, at Mennesker dræber mennesker, og det vil de altid gøre. Der vil altid være diktatorer, vil de sige. Hvis det er sandt, hvordan vil du da forklare Sydamerika? Langsomt, har det ændret sig lige så meget, som noget andet kontinent på planeten – og langsomt forberedt sig på nu.

Markerne er pløjede og de er rede til at modtage frøene. Jeres kroppe vil ændre sig. Ved du, hvad der sker ved medfølende handling? Cellestrukturen ændres. Vi har givet jer kanaliseringer om det, og endda om de nye ændringer ved fødslen med hensyn til intuition, som et menneske er født med.

Krystalgitteret Omkalibreres

Lad os tale om Gaia, da der er et antal ting, der er ved at ændres. Noget vi har fortalt jer om, men ikke på dit sprog [Spansk]. Så lad os gennemgå det: Der er noget der kaldes Krystalgitteret. Det er et esoterisk [usynligt] mangedimensionalt gitter. At kalde det krystallisk er en metafor for et gitter, der indeholder hukommelse. Det husker vibration. Det husker dig! Nu er dette komplekst og vanskeligt at forstå 3 dimensionalt. Som du lever dit liv, lægger du energi, der er DIG ind i Krystalgitteret. Lys, som du skaber ved at arbejde med åndelige energier, skaber et aftryk på gitteret. Ting, som er mørke skaber også energi på gitteret. Krige vil skabe energi på nettet, og det vil medfølende handlinger også. Så igen, det er et gitter, der husker Menneske handling og det har været et lineært aftryk indtil nu – det vil sige, at alle energier blev ligelig præget.

Pludselig lægger dette gitter større vægt på det, som gamle sjæle gør, end på det som mennesker gør i almindelighed. Så det er ikke længere et lineært energi-gitter, men et, der nu er skævvredet i Lysarbejder retning. Så de ting, der vil blive husket mest, er begyndt at være noget, der skaber medfølelse, og ikke de mørkere ting, der skaber sorg og død. Dette er en del af den nye måde, tingene kommer til at arbejde på i fremtiden.

Der er mange ting, som vi kunne sige om dette gitter, som er krystallisk. Vi kunne fortælle, hvordan det reagerer, eller hvordan det virker. Men meget af dette er allerede blevet kanaliseret, og mere af det vil blive det. Så i stedet vil jeg gerne fortælle dig noget, som ikke er blevet givet før, og dette er til de nysgerrige. Når jeg taler om Gaia, hvad tænker du da, og hvad visualiserer du? Jordens Energi? Hvad sker der i dit sind, når du hører ordet Jorden? Godt, mange af jer vil visualisere kloden flydende i rummet. I har ret, for det er Gaia’s bevidsthed, det er kloden. Gaia omgiver ikke kloden med energi, men snarere er det kloden – det hele. Måske du føler, at “Gaia” delen kun er overfladen eller skorpen? Og hvis det er, hvad så med resten? Hvad med planetens kappe? Hvad med kernen? Er du klar over hvor meget stof der er i Jorden, og ikke på overfladen? Hvad er forholdet mellem kappen og kernen og skorpen? Og har dette forhold bevidsthed? Det har det, og det hedder Gaia.

Kære I, jeg vil ikke give jer disse ting for at komplicere jeres opfattelse, men derimod give jer en fornemmelse af, hvordan Gaia flytter rundt med energi. Hvis du havde en brænder på komfuret og du besluttede at varme det op, flytter du energi ind i jernet for at skabe varme. Ville nogen af jer spørge, “Hvor er varmen placeret på brænderen?” Svaret er nej. Brænderen opvarmer alt på én gang, og det køler ned på én gang. Ligesådan er det med planetens energi bevægelse. Bevægelsen af Kundalini sker gennem Jorden, ikke blot på overfladen. Giver det mening for dig? Det der sker på planeten sker på én gang.

Så når du tænker på Kundalini bevægelsen, spørg da ikke, “Hvor er den nu? Hvilket land går den igennem?” Kundalini bevægelsen involverer hele kloden og ikke en rejse på overfladen fra et punkt til et andet. Dette er et kvante skift, og det sker ikke på en lineær måde. Men i alle disse år, har bevægelsen været drøftet som om, den var en lineær ændring kommende fra Indien og Tibet og landende i Sydamerika. I kan få en energetisk genbalancering fra et område til et andet uden at rejse på overfladen.

Så i disse seneste år er skiftet sket på én gang, for hele planeten. Det er et skifte fra én bevidsthedstilstand til en anden, ikke fra et sted til et andet. Der er mere femininitet, der begynder at kunne mærkes, og som skaber en balance mellem de to hjernehalvdele og inddrager endda jordens kerne. Det sker ikke på overfladen, det sker for hele planeten. Men vi fortæller jer, at den nye balances centrum mest kan mærkes i Bolivia og Peru. Men det ankom ikke på den måde ved at rejse ned af en imaginær vej.

For nogle år siden var jeg et sted i Chile, og jeg talte om Kundalini bevægelsen (Valle Nevado, 2008). Når I ser på metaforen om Kundalini, har I den menneskelige Kundalini’s bevægelse, som kortlagt af den menneskelige krop. Noget af den bevæger sig frem og tilbage. I dette tilfælde er det en metafor for svingning og for vibrationelt skifte ind i højere bevidsthed. Men Gaia er involveret denne gang – skorpen, kappen, kernen. I er filtret sammen med Gaia og på dette tidspunkt i 2008, fortalte vi jer, at Jorden havde et potentiale til at flytte snart. Vi fortalte jer, at det ville være syd for positionen, hvor vi kanaliserede, og det var det! [Der tales om jordskælvet i Chile den 27. februar 2010]. Der er mere på vej til Chile, og igen vil det være sydpå.

Alt denne bevægelse er nødvendig, og nogle gange er den fysisk. Gaia kender jer, og hun kommer til at flytte rundt og justere. Men som hun justerer, vil hun komme til at lave det meste af sin tilpasning på steder hvor ingen bor. Kære I, når I ser dette ske, gå da ikke ind i frygt. Når du ser vulkansk aktivitet, ikke gå ind i frygt. I stedet må du have modet til at hæve din hånd og sige, “Tak Gaia,” for at du gjorde det dér! I er nødt til at vide, at det område, I befinder jer selv i nu, er letbevægeligt [der tales om det sted kanaliseringen bliver givet]. Dog kan gamle sjæle endda ændre egenskaberne i pladetektonik. Jorden vil bevæge sig på steder, du ikke tænkte, den ville, og når du ser det, “Tak Gaia”! Du vil vide jeg har ret, og at I for evigt er forbundet i bevidsthed, kære I, med jeres Jord. 

Planeten er under forandring og de indfødte havde ret. De løftede snavset i deres hænder og sagde: “Dette er liv.” Det repræsenterer mere, end de vidste, og mere end I vidste. Det repræsenterede Gaia’s bevidsthed og partnerskabet med menneskeheden. Alt dette sker på en måde for at ære menneskeheden. Vi siger mere senere, når vi kommer ind på de andre ni bogstaver.

Så har vi talt længe nok. Vær opmærksom på, kære menneskevæsen, at alt, der sker på denne planet er en del af en ny fremtid. Der vil komme en dag, hvor du vil komme tilbage måske to eller tre gange, måske mere, og du vil lande på denne jord som et barn, som en baby, og ordet krig i din ordbog vil defineres som noget, der foretoges i de gamle dage af barbarerne og det er forsvundet. Det er det, vi ser. Det er denne bevægelses dybe egenskab, begyndelsen af medmenneskelig handling på denne planet. sådan er det.
Kryon