Sværdenes Bro

Sendt

Kanalisering af Kryon

Sværdenes Bro

Kryon gennem Lee Carroll 29.sep  2012

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

 Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll

Denne live kanalisering blev givet i Melbourne, Australie Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Toronto, Canada, 2012.

 _____________

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. I tingenes orden er I nået højdepunktet af det, vi vil kalde beslutningspunktet for menneskeheden. For at I kan se dette i lyset af det, jeg ser, er I nødt til at forstå to ting. Gå først kort tid tilbage og I vil huske, at i mine første informationer til jer, fortalte jeg, at menneske-bevidstheden ændrede sig. Jeg bragte jer information fra selve begyndelsen om mine egenskaber på planeten, at menneskeheden var ved at skifte, og at jeg var kommet med et særligt formål og det var at ændre gitter-magnetismen. Jeg fortalte jer, at Kryon gruppen selv ville afslutte dette i år 2002, og tage herfra, og det gjorde den. Alt dette skete som reaktion på det, I havde udrettet som menneskehed, og nogle af jer har regnet på det og indset, at alt dette skete godt inden for jævndøgns præcessionen – et 36-årigt vindue, hvor jeres sol stiller jer på linie med midten af galaksen – begyndelsen og slutningen af planetens 26.000-årige slingren.

 

Denne astronomiske egenskab stiller jer også esoterisk [metafysisk] på linie med det, de gamle sagde, det der ville ske –være et beslutnings punkt for menneskeheden, der ville være det vigtigste af alt, noget, der fører et enormt energetisk formål med sig. Det er derfor, jeg ankom, og hvis du ser på min første kommunikation, vil du se, hvorfor jeg ankom, for der skete noget med mennesker, og det havde at gøre med jeres fremtid. For to og tyve år siden fortalte jeg jer det, og i 1993 fik I en publikation [Kryon Bog Et]. Nu er I her, alle disse år senere i 2012, med præcis det, vi sagde, I ville få. Dengang tilbage gav vi jer potentialer, og nogle af dem blev potentialerne for menneskeheden og nogle af dem gjorde det ikke. Vi har kun med potentialer at gøre, men de stærkeste talte om jeres fremtid i dag.

 

For det andet, vil jeg have jer til at huske, at da I ankom på denne planet, var hver eneste af jer enestående. Det er ligegyldigt hvor gamle, I er, som I sidder her, hver eneste af jer er en gammel sjæl. De gamle sjæle er sådanne, der har tendens til at stille ind på og lytte til og læse en besked som denne, og vi har også sagt dette før. Så det, vi har her, er en enestående gruppe, og jeg vil have jer allesammen til at huske sandhedsgnisten, da I ankom. Så frisk som kvanteverdnen nu kan bevare den, låsede den sig selv til din hukommelse, og ringede for dine ører, da du ankom som barn: “Dette er livstiden, der vil gøre forskellen.”

 

Der er nogle af jer, der endda har stillet spørgsmålet, “Hvorfor er jeg i live?” Du ved, hvem du er. Da der helt var mørke omkring dig, forårsaget af omstændigheder og situationer, og nogle af dem om sundhed, var vi der. Jeg vil fortælle dig, hvorfor du er her. Du er her for at fuldføre denne opgave, som du startede på for så mange år siden, gamle sjæl! Det er beslutnings punktet, og fra mit synspunkt, er det allerede blevet vedtaget.

 

Der står ingen prøve foran dig, du har allerede passeret den. I din tidsline, er der 18 år mere af den [præcessionen]. Så i slutningen af dette år, med 2012 markøren på dette solhvervspunkt, er det simpelthen blot dette – et festligheds punkt i 3dim. tid. Det er der, I fejrer at have gjort det. Og jeg lader det være nok at sige lige nu, at I, der skabte dette oplyste sted kaldet Jorden, ved at I gjorde det. Der er allerede festligheder i skyerne, og alligevel sker der ting på planeten, som vi fortalte jer, ville ske, og der er dem, der er bekymrede.

 

Sværdenes Bro, åbenbaret

Jeg vil gerne give jer det, jeg har tænkt mig at kalde “ Sværdenes Bro åbenbaret.” Her er en sætning, vi har givet jer mange gange tidligere. Vi fortalte jer, at i sidste ende – det vil sige, i slutningen af planetens gamle paradigme [nu] – ville I få Sværdenes Bro.

Lad mig fortælle dig nogle potentialer om fremtiden, umiddelbare fremtid. Det er ikke det, der vil ske i generationer fra nu, men snarere lige nu. Sværdenes Bro er her. Nogle af jer har ud fra foreliggende kendsgerninger sluttet, at kunne give denne information en form, som I derefter kunne sammenligne med de gamle profetier i det hellige Skrift, og I prøvede at gøre jeres bedste for at få et sammenløb af datoer og begivenheder, så I kunne finde ud af det. Nogle af jer har endda sagt, “Åh, Sværdenes Bro: Det må være tiden, hvor der kommer til at være kampe på planeten. Det er Armageddon, og det er her.”. Jeg vil fortælle dig, kære du, at Armageddon sker på en anden jord, en anden gang! Du kan afskrive denne profeti som noget, der ikke kommer til at ske for dig.

 

Jeg vil sige det igen, kære menneskevæsen: Kig ikke på tidligere profeti og anvend den til noget, der foregår her. Tidligere profeti fik jer til at dø ved årtusindskiftet, kan du huske det? Men du er her i 2012! I er gået videre til den nuværende profeti, givet af de gamle, af de indfødte på planeten, der så en sammensmeltning af nord og syd – profetien om den fjedrede slange og profetien om Condoren og Ørnen. Det er en bevægelse af energi på planeten, på en måde som ingen “moderne” profet nogensinde har forudsagt. I stedet, kom det fra de indfødte, for de så mulighederne i nogle tidsfraktaler, der talte om menneskeheden passere det femte afgørelses punkt og bevæge sig ind i den næste del af det, vi kalder menneskebevidsthedens Store Skifte.

 

Hvad vil der ske? Sværdenes Bro. Så lad os analysere det. Lad os fortælle dig, hvad vi havde i tankerne, da vi gav jer den sætning, og vi beder jer om ikke at bygge videre på noget, der ikke siges her. Projekter ikke mere end det, der er givet. Forsøg ikke at finde ud af skjulte betydninger i det, der er givet, for jeg har tænkt mig at give jer det hele nu.

 

 

Broen

Det er meget ligetil. Det er en bro, så lad os se på den først. Hvad broen gør, og hvorfor der må være en sådan? Så, tillykke kære I, for et beslutningspunkt er ikke altid en bro. Nogle gange er det en afgrund, en afgrund, som menneskeheden vil falde i, så de er nødt til at starte forfra. Eller måske er det et beslutningspunkt, der slet ikke har nogen bro overhovedet, hvilket betyder, at alt forbliver at være det samme. Der vil ikke være nogen ændring, og du vil få mere af det, du havde – en fremtid, som intetsteds er og aldrig er blevet skrevet. Men det er i det hele taget ikke det, der sker.

 

Åh, dette er blevet skrevet så mange gange, men det står ikke i jeres gamle skrifter, mine kære. I kommer til at få nye skrifter længe efter min partner er væk. Åh han kommer tilbage, men længe efter denne særlige livstid vil der blive skrevet nye skrifter af dem, I vil se som dagens profeter. De vil fortælle om, hvad det næste er, der sker på planeten, og de vil se ændringen i den menneskelige natur. De vil se, at den læner sig mod kvante-gørelsen af den kropslige menneskehed – begyndelsen vil ske her, ligesom med det, der for så længe siden skete for Plejadeboerne, når I krydser broen.

 

Men det er fjern fremtid. Hvad med nu? Broen, I krydser, består mellem de gamle eksistens paradigmer og de nye af slagsen. Til sidst vil hele menneskeheden krydse den, men det er så nyt i øjeblikket, at de eneste, der virkelig krydser den, er meget gamle sjæle, for de er de eneste, der ser den og har sit Akasha klar til det. Men I skal vide dette: Denne bro er for alle, og som I metaforisk krydser denne bro, vil andre følge jer. De vil krydse den og ikke engang vide det. De er på vej ind i en tro på en ny form for virkelighed.

 

Det næste vil være at droppe de gamle paradigmer for det, der kan forventes. Accept af nye paradigmer for en fremtid uden krig, vil være det næste. At se anderledes på civilisation, end I nogensinde blev fortalt, I kunne gøre, er det næste. At droppe den gamle frygt, som så mange havde haft i så lang tid, for det I kunne forvente, er det næste. Det er broen. Den er smuk. Kendsgerningen, at der er en bro der, er i det hele taget noget smukt.

 

Broen er skabt i løbet af en lang tidsperiode. Synchronistisk vidste vi ikke at en bro ville vise sig før for 30 år siden. Det er sådan, denne nye energi er. Menneskeheden har frit valg, og der var intet stærkt potentiale for, om sammenløbet af energi ville skabe et momentum til at skabe en bro eller ej. Men der var et lille potentiale.

 

Omkring den Harmoniske Konvergens i 1987, vidste vi, broen blev bygget. I 1989 var den overordnede struktur på plads. I 1993 var broen der. Så begyndte I at se Sovjetunionens fald, sammenkomsten af tidligere europæiske fjender i en økonomisk sammenslutning. Tanken om, at I kan sætte tingene sammen i stedet for at rive dem fra hinanden, var ny. Diktatorer begyndte at falde, og broen var på plads, og det meste af menneskeheden lagde ikke engang mærke til det, da det skete så langsomt. Men I følte skiftet komme, gjorde I ikke? Det er det, broen handler om.

 

Hvad har vi fortalt jer om broen? Faktisk ikke meget bortset fra, at det at krydse broen ville den gamle energi ikke komme til at bryde sig om. Den gamle energi ønsker ikke, at I undslipper! Den gamle energi vil ikke, at I krydser broen, fordi den ikke selv kan krydse over. Vidste du det? Den kan ikke krydse. De gamle paradigmer i den menneskelige natur, som I har kendt alle disse årtusinder, er nødt til at bo på den gamle side af broen. De kan ikke krydse, for broen afviser alt, der ikke sker i kærlighed, medfølelse og lys. Det, der er i mørke, heriblandt den menneskelige fortids natur, vil ikke være i stand til at komme over. Men dem, jeg taler til lige nu, er allerede på broen. Det var jeres design, gamle sjæle, og disse er ordene, der ringer i jeres ører om denne dag og om ordene, der blev givet i fødselsvinden, at dette kan ske i din livstid. Så hvad vil der ske derefter?

 

 

Sværd

Lad os tale om sværdene: Når du hører ordet sværd, vil det første, der viser sig for dig, være kamp. Sværdenes bro er en kamp, og det fortalte jeg jer også. Sværd er metaforiske og de betyder mange ting, så lad os beskrive de ting, vi mener, de vil sige dig.

 

Nummer et: De er virkelig et våben i en kamp. Der er en kamp på vej. “Kryon betyder det, at der vil blive krig?” Potentielt, ja. Lige nu vil vi fortælle jer, at Mellemøsten selv koger. I har bemærket det, ikke? Hvad ved I om Mellemøsten, kære I? Lad os begynde med at undersøge tingene et øjeblik. Hvilken energi voksede du op i? Hvad var energien i Mellemøsten? Hvad var energien I 40erne? Med etableringen af staten Israel, byggede man en mur af had på begge sider. Muren var så tyk, at børn på begge sider undervistes i at hade hinanden, så snart de var i stand til at forstå sproget. De fik at vide, hvem deres fjender var. Hvor var du da?

 

Nogle af jer var ikke her endnu. Var du opmærksom på mellemøsten ved tiden, du i din ungdom ankom? Ikke særligt. “Hvad drejer hadet sig om?” spørger du måske. Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, det handler om familie fejde? To sønner af en jødisk mester er berørt af dette. Den ene var arabernes stifter og én forblev en Jøde. De ønsker ikke at høre det, men de er alle jøder. (Lad være med at fortælle dem det.)

 

Hvis du ser på slægten, ses det tydeligt, og alligevel er det en fuldstændig og total opsktift på enten opløsning eller krig. Denne indstilling vil have, at denne verden ender i en storbrand, der ville have været bragt i stand ved dette had. Det stod i Nostradamus profeti og i jeres skrifter, men det er ikke længere planetens profeti. Dog eksisterer hadet stadig. Hadet er ligeså stort i dag, som det var dengang, men hvor er al den terrorisme, der var for 40 år siden? Den blev isoleret.

 

Dem i Israel og Palæstina og de omkringliggende områder tog hovedparten af den, men nu er den tilsyneladende overalt – og I er bekymrede. Hvorfor skulle det være sådan? Svaret er, at den gamle energi var glad for at indeholde dette had, for den ville holde det i gang og aldrig involvere udenforstående. Udenforstående har tendens til at bringe uønsket lys til festen. Pludselig er hele Jorden inddraget og kan se hele scenariet før sig. Den gamle garde ønsker krig, som der var tidligere i alle æonerne inden. De der er på broen holder lyset og viser Jorden, hvordan man krydser. Selv mange yngre i Israel og Palæstina og Iran holder lys! Det sker hele vejen rundt om den gamle garde og den er rasende, for den er ved at miste “hadets slag.”

 

Vil der komme en krig? Hvad sker der? I kan mærke det koger, ikke? Nogle af jer ønsker ikke at se på nyhederne, for I er bange for det, morgendagen vil bringe. Og året er ikke engang slut endnu! Vil der blive kamp?

 

Lad mig fortælle jer, kære I, lige nu mens vi taler til jer, at der er potentiale for en lille krig i Mellemøsten. I har fået at vide, at hvis der er nogen krig i det hele taget i Mellemøsten, vil hele verden være med, og I vil ikke vinde den. Jeg vil fortælle jer, at det er et gammelt paradigme, for hvis og når det sker, så se omhyggeligt efter, hvem der beslutter ikke at deltage i krigsfesten. For der brygges en ny bevidsthed på denne planet, og jeg vil fortælle dig dette: I al retfærdighed, sådan som vi ser potentialerne i jeres fremtid liggende foran jer, vil det ikke betyde noget for broen, om der er en kamp eller ikke.

 

Hvad der til sidst kommer til at ske i Iran, vil være det samme, ligegyldigt hvad der sker, og jeg vil fortælle dig hvorfor – der er ikke nogen til at tage den gamle gardes plads. De har ikke nogen unge mennesker til at vokse op i stedet! Det er alle de gamle med hadet, der bevæger skakbrikkerne som om de repræsenterer hele nationen, men det gør de ikke. Der vil komme en tid, måske en, der faktisk vil forværres af en krig, som vil skabe revolutionen i landet. Overvældende, for de ønsker ikke krig.

 

Spørg en israeler om de ønsker endnu en krig. De vil sige nej, men de er bange for, at deres fjender vil bringe dem en. Hvem er deres fjender, og hvad ændrer sig, kære I? I tror, I ved, hvad det er, der foregår i Syrien og Egypten og Libyen? I tror, I ved det? Lad mig fortælle jer det. Det er en rekalibrering, der foregår dér af det, de tror på, og hvem deres fjender er. Det handler om det, de ønsker af deres regering. Lad mig fortælle jer, at de alle i sidste ende ønsker, og I vil måske ikke se det indenfor 20 år, men de vil have skoler og hospitaler. De vil have det, I har i jeres butikker, og de ønsker frihed til at tilbede deres profet uden en lille gruppe, der vil fortælle dem reglerne for, hvordan de skal gøre det. De ønsker at ære Muhammad på deres egen måde og se Guds kærlighed i ham og som var designet af ham. Det er det, der sker. Det er slaget. Problemet er, at den gamle energi vil bekæmpe dette, for den vil miste kontrollen, hvis de får hvad de ønsker.

Der er et paradigmeskift for hånden, og I kommer til at se det derovre først, og det vil måske ikke være smukt, så jeg vil have jer til at følge det tæt. Træk ikke dette frem, Nostradamus sagde i sidste øjeblik og tænk, “Han havde ret.” Intet af det, han sagde, har manifesteret sig siden 1987. Grib ikke lige pludselig fat i skrifternes Johannes’ Åbenbaring og træk alle de ord ud, der ikke har været sande i 30 år. Der er intet sket, som det sagdes, der ville. Det eneste, der lyder sandt, er, at der stadig er problemer i Mellemøsten.

 

Alle disse firelinjestrofede profetier er faldet på gulvet og var ikke sande. Timingen er ikke den rigtige for dem nu. Kig efter. Åh, der er stadig dem, der siger, “Det sker, det sker, det sker!” For de investerer i frygt og kontrol. Nogle af dem ønsker rent faktisk, at det vil ske, og de tror, kulminationen vil blive at gå hjem til Gud i ekstase. Jeg vil gerne fortælle jer, kære I, I vil alle komme hjem! Men vejen hjem er over broen til en jord uden krig. Det er broen. Gammel energi dør hårdt.

 

Hvad kan et sværd ellers betyde?

Sværdet er et symbol, et metaforisk symbol for sandheden. En Sværdenes bro er en bro af sandhed. Sommetider kan I krydse sværd over jer i fest, forstår du det? Det er sådan, vi ser det. Vil der være en ujævn vej forude for broen? Ja, men du vidste det, da du dukkede op på planeten, kære du, og det behøver ikke at betyde en verdenskrig, og det vil det ikke.

 

Der er nogen, der netop er ved at løse spørgsmålet om, hvorvidt de skal fortsætte med at hade eller ikke i Mellemøsten lige nu. De stoler ikke på hinanden, men de ønsker heller ikke at fortsætte på måden, det har været på. Der er diktatorer, der forlader eller allerede er gået, erstattet af ledere, der i sidste ende vil dæmpe og blødgøre deres holdninger til deres naboer. Det er fordi de indser at det, de ønsker, er skoler og hospitaler og veje og sikkerhed for deres børn. Er det for svært for jer at forestille jer det?

 

Medierne griber til rædsel og fortæller jer, at alle brænder for at slå hinanden ihjel. Jeg vil gerne bede jer om at interviewe dem. Interview ikke dem, I ser i nyhederne, men derimod mødre og fædre, som man ikke ser i nyhederne, og som har den samme tro som dem, du ser i nyhederne. De vil fortælle dig: “Giv os fred, lad os være alene. Lad os vokse på vores egen måde i vores egen kultur. Vi ønsker ikke at lave bomber. Vi ønsker at få medfølelse.” Dette er broen. Det kan blive værre, før det bliver bedre, og vi har fortalt jer det mange gange. Men det er derfor, I er her.

 

Langsomt vil de få, der foråsager hadet blive opfattet som værende få. De mange vil få deres synspunkter kendt, og erstatte de få.

 

Det næste, I gør, er så vigtigt. Hvad vil det blive? Vil I frygte for det, eller have medfølelse med det, forstå det, og gå ind for det og komme videre over broen? Vil I krybe sammen i et hjørne og bekymre jer, når I ser det, I forventede? Gammel energi dør hårdt. Sandhedens Sværd er aktiv og godt, og sandheden vil sejre i lyset.

 

Hvilke andre sandheder kan der være, du vil genkende? Hvad med sandheden om måden, tingene fungerer på, på en medfølende jord, en sådan, hvor du ikke kan få arten af ikke-integritets spørgsmål, som I har nu? Virksomhederne vil ændre sig, regeringerne vil ændre sig, og bankvæsenet vil ændre sig. Er du chokeret over det? En dag vil du vide, at I rent faktisk har ændret måden, tingene plejede at være på i de mørkeste hjørner af kloden. Det er ikke det, alle forventede, og I vil indse, at I har gjort en forskel.

 

Jeg er i Canada og jeg ved det, men jeg vil sige følgende til dem, der lytter og læser af det amerikanske publikum: Gør dig klar! Fordi der er nogle institutioner, der også vil falde, dem, der ikke har integritet og sådanne kan aldrig hjælpes med en redningspakke. Igen, fortæller vi jer at den største er kemiske virksomheder, og vi har fortalt jer det før. Det er uundgåeligt. Hvis ikke nu, så om et årti. Det er uundgåeligt, og de vil kæmpe for at holde sig i live, og de vil ikke krydse broen. For på den anden side af broen er der en ny væremåde, ikke kun for medicin, men for omsorg. Paradigmer, der endnu ikke været tænkt på, som ikke repræsenteres i noget system, der eksisterer i øjeblikket, vil blive oprettet og udviklet af unge hjerner, der har egenskaber, som seniorer ikke kender til. Ting, der ikke har integritet i dag, vil falde i løbet af i morgen. Bare gør dig klar. Det er altsammen en del af det, der er på den anden side af broen. Den gamle energi vil ikke kunne lide det, og den vil sætte sig imod det.

 

Der vil komme nye måder at skabe elektricitet på, nye måder at rense vandet, nye måder at frembringe føde til jer selv. Det er der altsammen på den anden side broen i fremtiden. Det ligger der og venter på, I krydser den. Vær ikke bange. Lysarbejder, dette er det, du ventede på, og dette er fremtiden, som du ønskede. Det er derfor, du blev født, og i live nu. Det er ligegyldigt, hvor gammel du er, senior. Lad være med at tælle årene, du tror, du har tilbage, lad være med det, gør det ikke. Jeg vil have dig til at se dit liv, sådan som vi gør – med alle livstiderne, du nogensinde har levet, med energien i det, du lige nu har lavet på planeten i hånden, for det er på denne måde, Ånden ser dig. Dit fodaftryk på jorden er enormt, og det, du laver nu, som du krydser broen, er enormt. Kun de gamle sjæle med visdommen i akkumulerede livstider kan flytte sig over den bro og hurtigt krydse den.

 

Den endelige egenskab

Det sidste, der kan knyttes til sværd er fest. Hvad sker der, når menneskevæsner går under krydsede sværd? Hvad er den generelle idé ved det? Det er ægteskabet, ikke? Så lad os sluttelig give jer ægteskabs-symbolet som et (der også passer) på broen. Det har så mange betydninger! Det er ægteskabet som det, det plejer at være, og som det, det kunne være, det er ægteskabet mellem medfølelse og den menneskelige ånd, det er ægteskabet mellem dit sjælevæsen på planeten og dine kreative frø (Plejadeboerne), det er ægteskabet mellem dig og dig! Det er sammenkomsten af nord og syd. Det er smukt. Det er Sværdenes bro.

 

Måske er du her i dag eller lytter eller læser, og det er nyt for dig, og du vil sige, “Jeg ved ikke, om jeg er en gammel sjæl eller ej. Er jeg en del af denne krydsning? Vil jeg mon gå over broen?” Lad mig sige dette til dig: Lad være med at analysere dette! Jeg vil give dig en kendsgerning. Hvis du lytter lige nu (eller læser), så er du en del af det! Det er det eneste, der har bragt dig til denne side, til stolen du sidder i, til at lytte eller læse eller vide. Hvis du er interesseret, så er du en del af det. Måske må nogle af jer stille troen i bero på hvordan, dette virker, men du er en del af det! Jeg vil sige det igen: over-analyser ikke. Mange vil vågne og følge. Broen vil være der, så længe du lever.

 

Hvad forventes af dig? Bare vær, gamle sjæl. Gå på arbejde og vis lyset der. Vis at du har medfølelse med dem omkring dig. Tag hjem til din familie, der måske ikke tror på dette, og lad være med at dømme dem. Vis I stedet din medfølelse med dem, for du har et stykke af Gud inde i dig. Tænk på hvad mestrene ville gøre lige nu. De står ikke her og dømmer, de fejrer jeres liv! Ligegyldig hvem der står foran dig, så fejr deres liv! Vær et eksempel på en medfølende Gud og på de guddommelige frø, der er i dig, og det vil forme din fremtid. Vær ikke bange.

 

Det næste, medierne giver jer, det næste der sker i Mellemøsten, det, der sker i de næste år, vil altsammen være en del af den gamle energi-reaktion. Mørket kan ikke krydse broen og det vil dø på grund af det. Og jeg tænker ikke på mennesker her. Jeg mener selve had-energien vil dø og til sidst være forsvundet. Dette er løftet, og jeg taler nu til dem, der har helt fuldstændig frit valg til at ændre det, men jeg siger dig, at det vil du ikke, for trykket er for stort. Bolden er allerede begyndt at rulle.

 

I 20 år, har I set det komme. I har ret til fred på Jorden. Det er en tid, som I har planlagt. Der er præcedens for hånden, for Plejadeboerne gjorde det, dem fra Orion gjorde det, Octurianerne gjorde det. Forældrene til forældrene til forældrene i det planetsystem I er i, gjorde det. Nu gør I det. En lang proces er foran jer, indtil den sidste rest af gammel energi er væk. Jeg vil sige det igen: Der vil komme en tid, hvor I ser tilbage på i dag, og I vil sige, “Hvor var menneskeheden barbarisk!” Og det er det, vi ser denne dag, gamle sjæl,.

 

Det er det, vi ser.

 

Og sådan er det.