Skabelsens timing

Sendt

Kanalisering af Kryon

Skabelsens timing

Kryon gennem Lee Carroll 12.aug  2012 oversat af Sigfred Skjold

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

KANALISERING

Denne live kanalisering blev givet på Hawaii Krydstogtet

d.12. August, 2012

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet revisited [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.  Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.  Så nyd det forstærkede budskab givet i Hawaii, 2012.

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Der er ikke nogen grund til bekymring for det, min partner kunne føle i en kanalisering som denne. I hundredvis af gange har han siddet i stolen og brugt portalen, som hans Højere Selv kommer ind gennem, og får en ren og klar besked, der kommer gennem en budbringer, han er meget fortrolig med. Dog er der en angst – der altid er der, når han er i skyggen af  Lemuriebjerget[Hawaii]. For dette er en energi, som han genkender, men han kan ikke genkende de ting, der er skjult for ham, og som er i hans Akasha.

 

Derfor er energien i stedet, hvor I sidder nu, moden til information, som jeg ønsker at bringe, og det,  min partner er nervøs for, sker bare, fordi han er hjemme og har sin dybeste Akasha erindring her. For lytteren og læserens skyld skal vi fortælle, hvor vi er, så I vil forstå det. Først og fremmest er vi på vandet. Men i denne særlige situation [skibet er forankret], bevæger vi os ikke. De seneste kanaliseringer ombord på disse skibe har været lettere for min partner, fordi han og de andre bevægede sig [skibet var på vej]. Det vil sige, der var intet jordforbindende element overhovedet [fuldstændig adskilt fra jorden]. Men her og nu, selvom I flyder, og selvom I er forankrede, er der det modsætningsforhold, kan man sige, at I rent faktisk er jordet ved at være “statiske” [ikke bevægende jer] i forhold til krystalgitteret. Dette er en kombination, som frembringer en energi, der er enestående, for vandet er reflekterende og derfor er energien faktisk ligesådan.

 

I dag reflekterer det energi fra fortiden, reflekterer historie, og reflekterer jer og den del, I måske har spillet på dette sted, hvor I bogstaveligt sidder “i skyggen af Lemuriens bjerge.” Hvis jeg kunne tage jer tilbage i tiden, ville der ikke være nogen havn her. Som vi har påpeget før, var toppene af disse bjerge langt, langt højere, end de er nu. For en geologisk anomali, der medvirker til hvor brændpunktet [egenskaben ved Hawaii bjergkæden] fandt sted, skabte en bule i jordskorpen, der skubbede dette bjerg højere – ikke helt helt op over vandet, men nok så toppene, som I nu kalder Hawaii-øerne altid var dækkede af sne og is. Selv gletsjere dannedes her i Lemurien (op til 30.000 fod høje) og toppene af disse bjerge var der, hvor arbejdet udførtes, de betragtedes som hellige, og i dag giver det en hel anden følelse i forhold til troperne, I oplever der. Dengang var det KOLDT! *

 

Så nu får min partner oplysninger om sig selv, som han ikke kender. Måske er det derfor, han er bange. Han kan ikke lide kulden, selv den dag i dag. Han har valgt de områder af sit liv, bogstaveligt talt mellem hundreder af livstider, som aldrig mere vil sætte ham i en situation, hvor han vil opleve frosne vintre. Han kender de livstider, der er blevet viste ham af læserne (tidligere liv læsere) om, hvor han har været, og hvad han har gjort, selv til den næste levetid, han vil få! Ingen af dem har haft tilfrosne vintre på grund af det, der skete lige her (Lemurien). For min partner, ham der sidder i stolen, menneskevæsnet, der er i Lemurien, I kigger på, var budbringer. Jobbet som budbringer i Lemurien var at løbe op og ned ad disse bjerge fra de områder, der ikke var så kolde til områderne, der havde behov for kommunikation højt op, for der var ikke andre måder effektivt at kommunikere på. Så han havde det konstant koldt. Der er steder, han ikke har besøgt på denne ø i dag netop af den grund. De stier bringer for meget af et minde op for ham, der er ubehageligt, og det bæres igennem til hans Akasha fra tiden, han var i Lemurien op til denne dag. Så nu ved I hvorfor han er en “varm vejr mand.”

 

 

Tiderne i Lemurien

Denne skiftende energi er nu klar til at afsløre mange ting om Jorden, om Lemurien, og om hvordan tingene foregik her. Hvert år der går, synes at afklare kommunikationen på Krystalgitteret, der giver mulighed for noget, der skal gives, der er mere kortfattet for jer, så I vil få en bedre forståelse af  planen, der fandt sted på denne planet, og da den skete.

 

Denne hellige plan var på plads i andre områder i meget lang tid. Det er en galaktisk plan, og den blev gradvis til en energi, som så er kommet til omfatte jer. Den påbegyndte derfor noget her på dette sted, der var anderledes end noget på et andet sted på kloden. Denne hellige plan bragtes til Jorden, og den blev gennemført lige på én gang og gjalt “hele planeten.” Men er det, den blev afsondret og modnet med en hastighed, der skabte en civilisation, der ikke kunne ske noget andet sted. Den var begrænset til dette bjerg, og menneskene her kunne ikke tage af sted herfra. Og så gik der bogstaveligt tusinder af år, indtil dette særlige bjerg og civilisationen, der levede på det, som bogstavelig talt hjalp med at skabe det, vi vil kalde Skabelseshulens sjælefrø, blev skubbet op ud af vandet.

 

Der er en masse Lemuriere der vågner op som gamle sjæle på denne planet, som havde taget en tørn [havde en levetid] på dette bjerg, og dem, der sidder her i stolene i dag er blandt dem. I [dem i gruppen foran Lee] vil føle det på et eller andet niveau, som I føler det. Det er noget, der gemmer sig i opbygningen af denne planet, indbefattet selve Gaia’s reelle bevidsthed, der har at gøre med jer. Nu har jeg lige vist min partner, hvad vi kommer til at gøre, og nu er han endnu mere ængstelig. For når vi kommer ind i historien og datoerne, og begreberne, som han ikke har set før, bliver han nervøs. Han ønsker at være korrekt, præcis og tro mod de oplysninger, som gives ham. Så jeg siger til ham: “Bare vær klar. Ordene vil udtrykkes perfekt. De vil udtrykkes logisk, for det er løftet og har altid været det, at syntesen af energien fra et mange-dimensionelt væsen kaldet Kryon vil forenes i et sammenløb af tanke og energi, der skaber en tredimensionel struktureret samtale. Dette er hans gave – Åndens præcise og jordbundne oversættelse.

 

 

Tidslinien

Jeg ønsker igen at give dig tidsrammen for tilsåningen af denne planet og ære jeres åndelige forældre, dem som I vil kalde Plejadeboerne. Det har været forvirrende i fortiden, så ikke alene giver jeg dig tidsrammen, der vil hjælpe med at bringe orden i de tidligere kanalers puslespil, men jeg har også tænkt mig at give dig en kendsgerning, som vi aldrig har talt om, og som begynder at forklare noget på planeten – et spørgsmål, der aldrig blev stillet. Det er en af mine specialiteter, at drage ting frem, ingen husker på grund af en 3 dim. skævvridning “måden tingene er på.” Vi har for nylig sagt, at 200.000 år fra nu var den omtrentlige tidsramme for udsåning af planeten Jorden for opnåelse af oplysthed. Men for få år siden, fortalte vi jer også, at Lemurien kun var 50.000 år gammel, og at kimen til det var her i Hawaii. Vi har også givet jer oplysninger om, hvad der skete for 100.000 år siden (faktisk mere lig for 90,000 år siden). Dette synes at være i modstrid med hinanden, hvis du følte, at beskrivelserne var af den samme egenskab, men det er de ikke. Så vi starter langsomt. Det spørgsmål, der aldrig bliver stillet, er dette: “Hvorfor er der kun én slags mennesker på planeten, hvor der er snesevis af alle mulige andre pattedyr. Hvad ændredes i udviklingen af mennesker, der ville forårsage dette?”

 

 

Plejadernes Inddragelse

Omkring for 200.000 år siden, da Plejadeboerne først kom til Jorden, var menneskeheden en gruppe, der udgjorde en mangfoldighed ligesom al anden evolution på planeten. Pattedyrene kaldet menneske-væsner havde mange slags former. Ligesom hos andre pattedyr i dag, sikrede forskelligheden overlevelse. Op til 26 slags mennesker var til stede, men dette var efterhånden blevet reduceret til 17 slags (gennem normale evolutionære processer) inden Plejadeboerne kom her. Dette var Plejadeboernes puslespil, for i tilsåning af planeten, måtte DNA’et dengang ændres for at muliggøre den åndelige, Plejadebo’iske DNA- fuldendelse. Menneskeheden måtte nødvendig ende op med én slags mennesker, den slags, der er i dag, men også have “DNA af kosmos.” Af den slags mennesker findes der ikke flere arter ligesom hos andre pattedyr på Jorden, som du måske har bemærket. Det er den måden, I er på i dag.

 

Så I er enestående, udviklingsmæssigt set, i forhold til alt det, I ser omkring jer. Denne proces skabte et 23-kromosom’s menneske, hvor alle konventionelle pattedyr.omkring jer har 24. Så sammensmeltningen af dele af jeres DNA, for at skabe de 23, var elementet Plejadeboerne kom og gav jer, nemlig deres eget DNA. I den proces, skete der mange ting samtidig.

 

Når en landmand ser på sin mark, og beslutter at dyrke majs, ser han det på en anden måde, end dem der i sidste ende vil spise majsen. For spiseren af majs ville spørge, “Hvornår vil majs findes til forbrug?” Han ville derefter blive fortalt, “Det vil ske, når stænglerne er høje, og majsen derefter er samlet op, kogt, og sat på bordet.” Det ville være historien om majs for forbrugeren. Den starter med indsamling af dyrket majs. Men landmanden ser anderledes på det. Han ser på den rå jord, der skal pløjes og gødes, og måske vendes et par gange med andre afgrøder for at få kvælstof i jorden indtil den er klar. Måske vil han plante, og derefter tage frøplanterne når de kom op og forvandle dem til jord igen, I kender historien. Så landmanden ville have en helt anden opfattelse af historien om majs.

 

Så I må mindst have to spørgsmål og scenarier, ikke? Hvornår begyndte majsen? Spiseren giver dig et svar, og landmanden et andet. Så hvad er hvad? Det afhænger af, hvem der spørger – forbrugeren af majs eller producenten af majs. Nu er der et tredje spørgsmål: Hvad med frembringeren (skaberen) af majs? Hvem lavede majs? Hvornår? Jeg giver dig dette som et eksempel på, hvorfor datoerne er forskellige, og jeg har tænkt mig at give jer dem alle. Så jeg har tænkt mig at fortælle dig, hvad der skete. Jeg har tænkt mig at være kortfattet og jeg har ikke tænkt mig at trække det ud.

 

 

Det første billede

Det er omkring ved 200.000 år siden, det bogstaveligt talt begyndte. Begrebet den “guddommelige frøgivning” til planeten Jorden skete på det tidspunkt, da markerne metaforisk begyndte at blive pløjet. Der er et problem, og vi vil kalde det måden hvorpå Gaia arbejder med arter. Det er noget, der skete samtidig med Gaia’s gitterskabelse. For nu giver vi dig noget, som ingen har tænkt over. Når vi taler om gitrene på planeten, antager du, at disse gitre altid har eksisteret på planeten. For planeten er gammel og du kan sige, “Jo, gitrene har vel altid været der.” Men jeg fortæller dig, at der kun er ét, der altid har været der, og det er det magnetiske gitter. Men det var åndelig ugyldigt. Det vil sige, Jorden kun havde det, der blev skabt af dens kernes bevægelse. Når vi I dag taler om gitrene på planeten, bærer vores samtale præg af  menneskehedens bevidsthed, som er gennemtrængt af det magnetiske gitter. Vi fortæller dig også om krystal-gitteret og om Gaia’s bevidstheds gitter. Begge disse reagerer på menneskelig medfølelse.

 

Her er Gåden så nu: Hvis I ikke har guddommelig menneske bevidsthed, hvad så med gitrene? Har de eksistens uden menneskevæsenet? Svaret er, det var nødvendigt, at de måtte skabes samtidig med såningen af guddommeligt DNA. Så det, Plejadeboerne gjorde, var ikke blot at starte frøsætningen af menneskehedens forvandling til at indeholde guddommeligt DNA, men de skabte også Gaia’s bevidste gitre. Det var nødvendigt, for Gaia’s bevidste gitre er et sammenløb af menneskehedens beslutninger, der tilføres Gaias energi. Bevidstheden, vi taler om, er det åndeligt godkendte menneske, som eksisterer med en del af Gud i sig, og med DNA, som har 23 kromosomer i stedet for de almindelige 24, som alle de andre dyrearter har fået gennem biologisk evolution.

 

Lad os gå tilbage og sige det igen og gøre det enklere, min partner [formaning til Lee om at tale mere ligetil]. De tre gitre på denne planet, som vi har talt om igen og igen, er Gaia’s bevidstheds gitre, og de skabtes på samme tid som frøsætningen i menneskeheden med Plejadebo’isk DNA. Med hensyn til alle belæringerne, vi har givet, især om Krystalgitteret, har disse gitre reageret på menneske bevidsthed og medfølelse. Derfor er selve essensen af den værende Gaia energi også knyttet til skabelsen af menneskeheden.

 

Disse er Plejadeboernes arbejdes egenskaber, da de virkede for 200.000 år siden, og det blev gjort kvantemæssigt på måder, I ikke har nogen bevidst opmærksomhed om i øjeblikket. For disse ting er hinsides jeres evne til at forstå lige nu, mens I stadig har en encifret dimensionalitet. Men resultatet dengang tilbage var “en bevidst Gaia.” Så du kan sige at Gaia selv, faktisk ligesom du, skabtes kvantemæssigt af de Syv Søstres energi.

 

Gaia, der eksisterede inden da, var stadig Gaia, men ikke som hun er nu. Det var en Gaia, der skabte jordlaget på Jorden og energien i det biologiske liv på jorden. Hun var mor til alt liv på planeten, men var ikke en Gaia, der reagerede på menneskebevidsthed. Det er meget anderledes. Så Gaia udvidedes meget, da Plejadeboerne kom, og det var efter design.

 

Det tog 110,000 år at få dette til selv at lægge sig tilrette, og for Jorden at blive klar til mere end 16 menneskevæsens-arters forsvinden, så der kun var én tilbage. Det der dér viste sig for ca 90,000 år siden, var da I kunne begynde at fastsætte hvem Mennesker var, og hvem de blev.

 

 

De Andre

Hvad så med alle de andre typer af mennesker, og hvordan tog de afsted? Jeg har tænkt mig at give dig et kendetegn på noget, der eksisterer selv i dag. Det er svært for min partner, for han har ikke hørt det før. Denne information er ikke blevet bragt på denne måde før. Gå langsomt, min partner.

 

De mange forskellige arter på denne planet kommer og går, eftersom de er nødvendige for den energi, de skaber. Så en af opgaverne for Gaia er at skabe og fjerne arter. Når de ikke længere er nødvendige med henblik på Gaias udvikling, ophører de med at eksistere, og de dør ud. Hvis nye liv er nødvendige, hvis der er behov for nye begreber om livet, er Gaia samarbejdsvillig, og de oprettes derefter. Den faktiske skabelse af arter er noget, miljøforkæmpere ikke klart har set. Det vil sige at mekanikken i, hvordan det fungerer, ikke fuldt ud er anerkendt som noget, der er stærkt koordineret med jeres vejr. Men I har allerede set mekanikken i noget af dette i jeres langtids-studier, for I har allerede bemærket kommen og gåen af mange arter gennem tiderne. Det er igang.

 

 

Det hensigtsmæssige i fjernelse af arter

Nu kommer der mennesker, og de ser alle disse levende ting komme og gå, men de ønsker at gemme dem alle – alle de arter, der findes. For i deres lineære sind bør alle arter fortsætte og eksistere, når de nu er her.Gaia’s hensigt, er imidlertid at fjerne dem, udsortere dem, for at indsætte nye. Jeg har lige givet jer mekanikken i grunden til, at arter kommer og går. Det er hensigtsmæssigt, og er en naturlig byggeproces for nye arter.

 

Da Plejadeboerne begynde at skabe gitrene på planeten, samarbejdede Gaia i det, der ville at komme, kendte formålet, og hvad der var nødvendigt for at overleve for dette nye åndelige Menneske. Gaia vidste dette, da Gaia energien havde set det før [begrundelse nedenfor]. Så den gamle egenskab, som behøvede mange slags menneskevæsner, døde langsomt ud. Det var naturligt. Der var ikke en krig. Der var ingen forfærdelige plager. Der var ingen vulkaner og tsunamier, der opslugte dem. Gennem nedslidning, hensigtsmæssighed, og de 110.000 år, forsvandt de.

 

Så omkring ved for 110.000 år siden, var der kun én art tilbage, og det er videnskabeligt, for alt det, I studerer, vil vise dette, og antropologer har allerede set det og spurgt, “Hvad skete der dengang på dette tidspunkt, der fik fjernet disse andre former for den menneskelige art?” Det er en gåde for videnskaben, som jeg netop har besvaret, for videnskaben ser kun efter fysiske begivenheder som udløsere. Men i stedet, var det ægteskabet med Gaia bevidstheden, som I kalder “Moder Natur”, der letteregjorde dette. Det er det samme i dag, når I ser en række arter formindskes når mennesker overtager en større del af jorden. Jeg vil kalde det “en passende fjernelse af enestående livsformer, som tillader væksten i den globale bevidsthed og kvante udvikling.” Nogle arter eksisterer kun for at tillade andre at klatre op ad naturstigen, og så forsvinder de. Gaia ved, hvordan stigen ser ud. I behøver det ikke.

 

 

Det åndelige led

Så historisk startede denne “skabelse af én slags mennesker” også den esoteriske motor i det åndelige livsmønster på planeten, hvor I så kunne begynde at måle sjæleenergien, en åndelig kvanteenergi, som er forbundet med Gaia. Det er selve arbejdet, I forsøger i dag, når I forsøger på at spore historien om åndelighed, og hvad skaberen’s intuition om dette system var. Menneskets bevidsthed er en kvante energi, og den er summen af alle sjæle.

 

Nu er vi ved de 90.000 år siden. Vi kigger på mennesket, der har 23 kromosomer …en af dem fra de syv søstre. Derefter tog det yderligere 50.000 år for dette Menneske at udvikle sig til et kvante-modtageligt menneske, der kunne sammensætte en civilisation uden nogen forudgående organisations model. Det tager generationer af  ’prøv og fejl’ at opnå dette, selv om det forekommer normalt for dig i dag. Alle kokke ved, at det tager meget lang tid at tilberede et kvalitets måltid. Uden en opskrift eller nogen uddannelse, hvor lang tid vil det tage for et menneske, der aldrig har set et køkken eller fødevare-ingredienserne til at skabe et virkeligt 7-retters gourmet måltid udelukkende gennem ’prøv og fejl?’ Det er det samme, og tingene gik ikke så hurtigt, som de gør i dag. Dette var selve begyndelsen på menneskehedens forsøg på at regne ud, hvordan man får tingene til at fungere, hvor der er grupper af mennesker sammen.

 

Visdom er lært på denne måde, og tiden er brændeovnen for visdoms måltidet. Bevidstheds egenskaberne, som Plejadeboerne lagde på plads gennem et 23-kromosoms menneske skabte vækst, og hver eneste generation blev klogere med tiden. Til sidst, langt hinsides Lemurien, udvikler menneske DNA’et en effektivitet, der tillader det, du ser i dag – guddommeligheden i et menneskevæsen, der er anerkendt og fornemmet næsten ved fødslen og en befolkning på næsten 7 milliarder mennesker, hvor mere end 80% tror på den samme Gud, og selv på livet efter [dagens civilisation].

 

 

Lemuriens Historie

Nu er vi ved tiden for 50,000 år siden. Det tog endnu 20,000 år at bygge templer op til foryngelse og få de gamle sjæle til at begynde at dukke op, den slags, I var en del af.

 

Nu er vi nået til for 30,000 år siden. Det er virkelig tidsrammen for Lemurien vi taler om nu, når vi siger, “Den Lemuriske civilisation.” For det er et modent Lemurien, og noget, der langt mere havde udviklet sig åndeligt end nogen civilisation på planeten på det tidspunkt. Øen har skabt en ren gruppe af åndeligt frøsatte mennesker. Vi har fortalt jer resten af historien. Da boblen under jordskorpen begyndte at synke til bunds; (som havde løftet jorden op), begyndte Lemuriebjerget langsomt at synke. Lemurierne spredtes og tog til havs, uden at vide, om der ville være noget land tilbage.

 

Mens Lemurien var i sin bedste alder, var der tusinder af år, hvor dette bjerg indeholdt et uforanderligt Lemurien, og det var ligesom en trykkoger af oplysninger, slægt, træning og erfaring. Det forandrede sig aldrig, og det, der blev lært her, var anderledes end de andre steder på kloden. I andre områder kunne mennesker gå videre og gøre alt det, de ønskede. Alt, hvad de havde at gøre, var at samle op og tage afsted! Men ikke her (Lemurien). Så her var de tvunget til at finde måder at håndtere de fælles problemer med at leve sammen.

 

Så dette blev stedet, hvor menneskehedens Akasha valgte at træne gamle sjæle. Mennesker ville kun ankomme én gang, og derefter tage tilbage og inkarnere et andet sted på planeten. Derfor var der en masse sjæle, som kom gennem Lemurien i de sidste 20,000 år, som boede ved foden af netop disse bjerge, hvor I i øjeblikket flyder. Det forklarer også, hvorfor der er så mange Lemuriere på planeten nu – tænk på det som en Plejadebo skole.

 

 

Den lemuriske Opvågning

Der foregår en opvågnen, kære I, og opvågningen lige nu på denne planet omfatter jeres brødre og søstre, som tilbragte tid med at løbe op og ned ad disse bjerge. Mange af de gamle sjæle i dag tilbragte tid her, og de er overalt på hele planeten.

 

Der var en særlig gruppe af Lemuriere, der var i stand til regelmæssigt at bruge templet til foryngelse (på toppen af bjerget). Det udvidede deres liv kraftigt. Jeg har diskuteret dette i årevis. De var de royale og “ihændehavere af hemmeligheder.” De overlevede de fleste af de øvrige Lemuriere med op til tre gange, men det var nødvendigt, for de var dem med den oprindelige viden. Det var måden at bevare de gamle metoder på i Lemurien og holde den hellige information ren.

 

Som jeg fortalte dig, kommer min partner let til at fryse. Han var i Templet til foryngelse mange gange, og dette er hans samarbejde med Yawee (Dr. Todd Ovokaitys), og nogle af jer ved, hvem det er. For som budbringer, var han den, der bar hellig information – hemmelighederne – frem og tilbage til templerne.Dagens Lemuriere ønskede ikke at dele disse hemmeligheder med mange. Derfor havde min partner en meget, meget lang levetid. Han fortsatte med at blive forynget i templerne så mange gange som selv de royale. Denne budbringer levede en meget lang tid, og han tilbragte livstider som én sjæl her, og hele tiden han var her, var han i kulde. Nu, har jeg for første gang, givet min partner grunden til at han kommer her, og hvorfor han føler sig så forbundet med dette land – og ikke kan lide at have det koldt!

 

 

Gaia er en del af jer

Gaia og bevidsthedens gitre på denne planet blev alle skabt på samme tid som du, gennem de samme energier, som du, fra den samme kilde, som du. Hvis du I dag kunne tage til en særlig spændende planet i stjernebilledet med det, du vil kalde de syv søstre, en konstellation, som den dag i dag fejres på denne ø [Hawaii], og tale med dem, ville du se noget, du genkender. De har et navn for energien i deres planet. Det er ikke ordet “Gaia”, men det er tæt på. De har også et Krystalgitter og selvfølgelig et magnetisk gitter. De har et Gaia-lignende gitter. De er nødt til det, for det blev altsammen, kvantemæssigt transporteret hertil! Selve denne planets gitre, dem som vi kalder bevidstheds gitrene, er også Plejadiske! Nu ved du det, og dette er måske en nyhed, du ikke forventede, givet dig i en energi, der kun kan gives, mens vi sidder her i skyggen af bjerget, der plejede at være kold.

 

Det er nok for i dag. Det er din historie, Lemurier. Så her er opfordringen til dem, der sidder foran mig: Jeg vil gerne udfordre jer lige nu til at føle, hvad der er her. Dette kun af én grund – så du åndeligt vil blive forynget, og så dit Akasha kan aktiveres, så det husker. Lad din krop følelsesmæs-sigt efterprøve det, du i forvejen havde en mistanke om: Du er en gammel sjæl, og der er en grund til, at du vågner nu, og hvorfor du er på denne særlige rejse [krydstogtet].

 

Åh der er mere, men det er nok for nu, det er nok for nu.

 

Og sådan er det.