Sjælekommunikation – del 1

Sendt

Kanalisering af Kryon

Sjælekommunikation del – 1

Live Kryon kanalisering 22. februar 2014

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Nogle steder er der endda tilføjet oplysninger. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab.

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Min partner træder til side.Det, du ser og hører lige nu, kaldes kanalisering og det er mystisk for mange. For os, er det smukt, og det er en metode, hvor den mange-dimensionale kilde til skabelsen, som mange af jer kalder Gud, har en chance for at kommunikere med det, som I kalder Menneskeheden. Vi kalder denne proces sjæle kommunikation. Dette er en anderledes proces, kære I, end menneske kommunikation, så vi vil gerne starte en kanaliserings-serie, som vil indeholde en forklaring på denne proces.

Vi har sagt det mange gange: Vi ved, hvem du i dette rum er, og “dette rum” omfatter dem, der læser og lytter. Kære I, jeg ønsker at undervise i aften, men ikke uden først at anerkende familien, der er her. Jeg ønsker at lære dig noget om dig. Alt hvad jeg har tænkt mig at undervise i fra denne stol, er uden min partners forudgående viden. Han ved ikke, hvad der kommer. Han har i mange år praktiseret ikke at have viden om det, der kommer. Han har praktiseret tilladelse udenom filtre, og jeg vil med tiden forklare den sætning.

Jeg åbner denne portal, som I kalder kanalisering for at give mulighed for et tredje sprog kan strømme ind, som mange af jer kan føle på en mange-dimensional måde. Dette sprog er ikke med ord, og det er ikke lineært. Alligevel vil nogle af jer modtage det. Dette særlige budskab i dag offentliggøres, og nogle af jer lytter til og læser det. Dette tredje sprog er også åben for dig, for jeg kender potentialet i disse, der lytter og læser. Det kan lyde mærkeligt for dig, men ved at være ved den centrale kilde, bliver dette en del af den mange-dimensionale information, som Gud giver. Potentialet i selve din opvågnen, og dette faktum, at du ser på dette budskab, har altid været der. Vi anser potentialer for at være virkelighed, selv før de sker, for potentialer fører til en anden form for virkelighed. Spørg en kvante fysiker om det.

Den Menneskelige Bevidstheds Kompleksitet

Vi vil starte med noget grundlæggende.Den menneskelige bevidsthed er kompleks. Der vil komme en dag, hvor jeres videnskab måske vil betragte menneskelig bevidsthed som en sidegren af fysikken. Dette er fordi den hverken følger den kendte lineære fysiks eller endda kvantefysikkens mønstre. Bevidsthed er en synkroniseret energi, der har struktur. Den har et kvante mønster (som I i sidste ende vil finde ud af ), men den har ikke et sæt logiske regler. I stedet er den skævvredet af det enkelte menneskes Akasha. Den er kompliceret, og den er den eneste synkroniserede og sammenhængende energi, der er kendt for at have sin egen dagsorden, sin egen personlighed og evnen til at kommunikere. Så den er studiet af “levende fysik”. Da den menneskelige bevidsthed bærer sjælens egenskaber med sig, kan vi nu erstatte udtrykket med “sjæle bevidsthed” som værende  det samme, for de er ét og det samme.

 

Sjæle Kommunikationstyper

Forsøget på at beskrive kommunikation til og fra denne “levende fysik” går hinsides grænserne for enhver forstået videnskab. Det udfordrer dig til at tænke anderledes om alt. Der er to grundlæggende måder at tænke sjæle kommunikation på: (1) Kommunikation fra mange-dimensionalle kilder til dig, og (2) fra de mange-dimensionalle dele af dig til dem. Vi anerkender med det samme, at du er i stand til mange-dimensional kommunikation, men du er måske ikke i stand til at indse det.

Der er stor forskel mellem lineær og ikke-lineær kommunikation. Når jeg har sagt dette tidligere, forstår ikke alle det. Så jeg vil forklare det, det bedste jeg kan på en måde, jeg ikke har gjort før. Jeg vil have dig til et øjeblik at forerstille dig, at du har en meget gammel skrivemaskine. Det er den slags ældre maskine med papir sat i og med et karbon bånd, der får dig til at kunne se de tegn, du skriver på siden. Når du trykker på en af bogstavtasterne skaber maskinen gennem båndet et synligt aftryk på papiret.

Lad os sige, du I dette eksempel skriver afsted, og mens du skriver, kan du se tegnene på siden i en række, det ene efter det andet. Meget snart får du bogstaver til at blive til ord, så sætninger og derefter afsnit, der danner grupper af lignende tanker. Dette er lineær kommunikation, og det er normalt for dig. I virkeligheden er det sådan, selve dette budskab bliver skrevet til dig, og det er sådan du læser det – på en meget lineær måde – ord på en side i en række.

Enten du læser eller lytter, opfatter du det ene ord efter det andet i min partners [engelske] sprogs struktur. Det er derfor lineært – det ene ord efter det andet, ligesom maskinskrevne ord på denne side. Det er lineær kommunikation. Det er menneskelig kommunikation, og det er sådan din hjerne fungerer.

Ikke-lineær kommunikation ville være følgende: Vær nu opmærksom, for det kommer til at være det, min partner kalder udstrækning af forestillingsevnen. Forestil dig, at skrivemaskinen sidder fast på en måde, så du kan skrive hele dagen lang, men aldrig skubber vognen til venstre, mens du skriver. Ligegyldigt hvor mange tegn du skriver, vil du kun få et enkelt ulæseligt billede – virkelig én stor plamage. Hvert tegn kommer til at skrive sig selv ovenpå det foregående. Hvad vil du nu se på siden, kære du, i slutningen af et langt brev til en ven? Det ville være en enkelt tegns plamage! Alle tegn ville stables ovenpå, tilsværte hinanden, og du vil ikke have nogen idé om, hvad kommunikationen var. Du vil se på det, og være ked af, at skrivemaskinen fejlede, og at du ikke havde lagt mærke til det.

Overvej så et øjeblik, at nogen kommer til, der har fuld ikke-lineær kommunikationsevne. De vil kunne se på plamagen og se hele budskab klart! De er konceptuelle og ikke-lineære. De vil se tanken, der var bag budskabet, og de vil være i stand til at kigge i plamagen. Tegnene og sætningerne er der stadig, kære I. Husk på det, du har jo selv skrevet dem alle. Men de er ikke i en lineær form. I stedet, er de alle sammen som en gruppe [den enkelte plamage]. En ikke-lineær kommunikator vil se plamagen og opfatte hele meddelelsen.

Nu er der en egenskab ved dette, der er svær at beskrive for dig. Den er ude af den logik, som du er vant til, så lad mig prøve at forklare det. Min partner, gå langsom, så dette vil forståes [taler til Lee]. Når den begrebsmæssige, lineære person kigger på plamagen, kigger vedkommende på noget, der allerede eksisterer. En meddelelse er blevet skrevet. Så vedkomne lægger ikke noget til eller gætter. I stedet læser vedkomne noget, der allerede findes på en ikke-lineær måde. Meddelelsen er blevet skrevet, og alle tegnene er der – besynderligt præsenteret i én plamage – men den er blevet givet i din virkelige tid.

Der er en egenskab ved et ikke-lineært sind, som I kalder autisme, som I bør studere. Der er mange autistiske menneskevæsner, der kan sige dig, hvilken ugedag det var i ethvert år i enhver måned. Hvis du ville spørge denne person, “Hvilken ugedag var den 15. i maj måned, 2035?”, vil mange af disse vide dagen øjeblikkeligt. De fleste Mennesker ville gispe ved dette, der synes at være en beregnings mæssig anstrengelse for dem. Men sandheden er, at beregning har intet at gøre med det. Ser du, det er ikke en formel, og det er ikke matematik. Svaret eksisterer allerede, så det er kendt. Du kan gå til næsten alle personlige computere, der er kalender venlige og finde denne information, fordi den allerede eksisterer. Det er et begreb, der allerede er udviklet, produceret og opbevares.

Det ikke-lineære sind fungerer på denne måde. Mange med det autistiske sind er i stand til at fortolke denne information næsten øjeblikkelig, fordi de ser begrebet. De beregner ikke noget. Nu kender du forskellen mellem lineært og ikke-lineært. Det autistiske sind er forløberen for noget, der vil komme og en anomali i fremtidig menneskelig udvikling. Disse er dagens lærde, og mange af deres problemer skyldes deres manglende evne til at arbejde i en lineær verden.


Sådan fungerer det – Ikke-lineær til lineær kommunikation

Der er en masse kommunikation, der ønsker at komme til dig fra alle mulige kilder, så jeg begynder på listen. Lad os begynde med kanalisering. Kanalisering er det, du hører lige nu, og min partner har praktiseret den i 23 år. Da han begyndte, var det grimt [hans udtryk], og det er fint nu. Men du skal vide, at vi taler ikke til ham på lineær måde. Du hører det fra ham på lineær måde, men det er ikke sådan, vi giver det. Ser du, han er mester fortolker af de ikke-lineære begreber, der kommer gennem hans pineal.

Lige nu giver jeg hele dette budskab på en gang – vores plamage – og han fortolker det for jer, så det lyder som en strøm af lineære ord. Men det er en enkel tanke gruppe, og jeg fortsætter med at give ham den igen og igen. Ser du, vi har øvet det sammen, og vi har begge været nødt til at justere.

Da vi begyndte, gav jeg ham begrebet, hele kanaliseringen i én plamage. [Lee laver lyden af en enkelt stavelse.] Sådan! Derefter skulle han huske det hele og give jer kanaliseringen. Han var ikke særlig god til at huske, så derefter prøvede vi noget. Hvis vi blev ved med at give ham den samme plamage igen og igen, kunne han fortolke det på en lineær måde. Mens vi er ved det, gav jeg jer lige hemmeligheden i at mestre intuitiv tænkning. Bed Ånden gentage det intuitive budskab om og om igen. Det burde være din bøn til Ånden, når du ikke forstår, hvad budskabet var – gentag det! Få denne intuitive tanke gentaget, så du kan få fat i den og se den i sin skønhed og sin klarhed. Det kan synes som om dette ville være indlysende, men husk at fri vilje holder os fra at gøre noget for jer, medmindre I har bedt om det. Ånden gentager ikke noget som noget naturligt. Gentagelse er et fuldt lineært begreb, som du skal bede om.

Vi ønsker at møde dig imellem det lineære og det ikke-lineære, kære du. Indser du, at dette er grunden til, at Ånden har talt til menneskeheden i firelinjede strofer og i metaforer siden begyndelsen? Det er alt, vi har – metaforer til at hjælpe dig til at se et budskab, da vi gør i tanke grupper og plamager. Men tolkningen af disse metaforer bliver ofte gåder. Folk læser sommetider skrifter, og de spørger: “Hvorfor kan du ikke tale normalt, Ånd? ” Svaret er, at vi ikke er liniære ligesom jer, og vi taler på den “normale måde” for os. Selv denne kanalisering gives på denne måde. Så længe som det tager at sige det, gives det hele på samme tid igen og igen til min partner, som en ikke-lineær plamage. Han oversætter det derefter til dig på en lineær måde. Har du nogensinde hørt ham fortælle dig i starten af en kanalisering, hvor mange dele der ville være? Han gør det mange gange. Den eneste måde, han kan gøre det på, er allerede at kende hele budskabet, selv når han begynder på det. Kan du se det for dig? Han læser plamage.

 

Hvad er Kanalisering?

Så begynder vi undervisningen: Hvad er denne kanalisering? Kanalisering er menneskets pinealkirtel, der åbner sig og give budskaber fra det, I kalder Kilden. Selvfølgelig er den også nødt til at bruge den menneskelige kultur og erfaringer, som vedkommende tolker dem og siger eller skriver dem til jer. Enhver enhed, energi eller sand kommunikation gennem pinealkirtlen er fra kilden. Den kan have mange navne eller personligheder til jer, men det er altsammen fra kilden. Forskellen mellem kanaler er derfor, hvordan de fortolker og hvor fri pinealkirtlen er for Menneskelige filtre [mere om dette i en anden kanalisering].

Kanalisering er en form for kommunikation, der er åben for menneskeheden, og du behøver ikke at kalde det kanalisering. I stedet kan du kalde det, hvad du vil, men du  bør vide, at hvert eneste menneske er åben for at lære det, hvis det ønsker det. Gennem det frie valg, er mange simpelthen ikke interesserede, men hvad med at gøre det bare for din egen skyld? Det behøver ikke at være en engleenergi eller et eller andet væsen. Det kan være dit eget Højere Selv. Mange kalder det automatskrivning.

Denne kommunikation sker gennem en mange-dimensional portal, der åbnes gennem pinealkirtlen. Denne information kommer ikke gennem hjernen, som vi har sagt før. Dette er sjæle kommunikation, og den er mange-dimensional. Det har intet at gøre med synapser – intet. Intuition er sjæle kommunikation, og den er ikke en hjernefunktion, og det er derfor, den er så svær at “holde fast i”, for I er vant til synaptisk lineær tænkning. Det er sådan, du er “forbundet”.

Lad os tale om vanskeligheden ved dette endnu en gang. Alt jeg vil nævne fra nu af i dette afsnit, drejer sig om andre, der kommunikerer til dig på denne ikke-lineære måde. Denne form for kommunikation fra andre, må fortolkes på en eller anden måde for at gøre det lineært. Der er mange egenskaber i denne form for kommunikation, så jeg giver min partner en liste, og han kan vælge, hvad han ønsker at tale om inden for den tid, som han har.

Personlig. Lad os tale om personlig kommunikation. Hvordan kan du høre, hvad Ånden eller enhver anden mange-dimensionel kilde har til for dig, når det ikke kommer til dig på en lineær måde? Det er svært! Min partner gav nogle svar i dag, og det vigtigste svar er gennem praksis’en at anerkende intuitiv tænkning og forstå hvilket, der kommer fra din hjerne, og hvad der ikke gør det. Det er svært, i første omgang. Mennesker ønsker at analysere det eller fortolke det med intellektet.

Kære du, lad ikke din hjernes synapser komme i vejen for Gud. Behøver jeg at sige det igen? Med intuitionen, er du nødt til at lære at lægge den lineære logik til side og lade skønheden i ikke-lineære ideer vise sig på din bevidstheds scene. Det passer måske ikke ind i din overlevelse eller det dine venners tanker om det, du gør, men det vil forbedre dit liv. Det er svært at ændre måden du tænker på.

Så hvad var det, min partner som ingeniør måtte lære for at kanalisere? Han ønskede at analysere absolut alt! Det tog år for ham at skelne forskellen mellem pinealkirtel og hjerne, og så komme ud på vejen til ikke-lineær intuitiv tænkning. Allerførst spekulerede han altid på, om han var “ved at finde ud af det!” Var det fra hans hjerne, eller var det større end som så? Intuition er også ansvarlig for det, du kalder kreativ tænkning – maleri, musik, poesi og mere. Så det er ikke underligt, at han stillede dette spørgsmål! Det var og er en gyldig forespørgsel. Så for dig personlig, kære du, dette er det, du skal gøre. Øv dig på at kende forskellen.

Nu er der mange flere andre kilder end dem til kanaliseringer, som  du kalder budskaber fra Gud, og som har beskeder til dig på denne ikke-lineære måde [en ikke-lineær kommunikation kommer til dig fra intuition og ikke synapser]. Det kan overraske dig, hvad der er det næste.

Dyr. Du elsker dem, gør du ikke? Hvad ved du om dyr, især dem, du holder af og elsker, dem du kalder kæledyr? De har personlighed, ikke? De kan tale med dig! Når de kommunikerer, hvordan lyder det da, kære du? Hvad synes du deres stemme ligner? “Jo, Kryon, du ved allerede, at de ikke har en egentlig stemme.” Åh virkelig? Så hvordan bærer de sig ad med at “tale” til dig? Nu er det ved at blive godt, ikke sandt? De kommunikerer ved hjælp af begreber. Deres begrebsmæssige tanke grupper er tilgængelige for dig at samle op. Så gæt, hvor du henter disse tanker? Det sker gennem din pinealkirtel, som er fortolkeren af mange-dimensionale ting i din krop. Det er ikke din hjerne, der opfanger disse dyrs udsendelser, kære du.

Nu er der nogle af jer, der er gode til denne form for kommunikation. Der er sådanne, der lytter til dette lige nu, kaldet dyre hviskere, og de ved præcis, hvad jeg taler om. Hvorfor kalder de det at hviske? Jeg giver dig min fortolkning. Det er fordi kommunikation ikke er lineær, og de hvisker til dig gennem pinealkirtlen og ikke gennem hjernens synapser. Det kommer i tanke grupper, meget blødt og alt på én gang, ligesom plamagen. Når du samler dette op, ved du, hvad hunden eller katten eller hesten eller hamsteren eller kaninen forsøger at kommunikere. Du kender de ønsker, de har, måske de kvaler, de har, måske feststemningen eller kærligheden, de har.

Nu er denne form for kommunikation med dyr nem for dig, fordi I alle har følt dette. Jeg tror, du ved, hvad jeg taler om. Så anvend denne lektion, for det, jeg underviser i dag, er ikke anderledes, men bruger den samme proces, du vil bruge i det virkelige liv og i meditation, når du lytter til Gud.

“Kryon, er det sandt, at det at kommunikere med dyr er sjæle kommunikation? ” Ja, det er deres til din, og hvis du er god til fortolkning af deres tanker, så hvorfor tvivle på dig selv om det næste skridt? Praktiser at foretage denne kommunikation med dit eget Højere Selv. Dit Højere Selv er den del af dig selv, der vibrerer højere end dine cellers dimension, og det er en del af din “sjæle gruppe”. Denne “sjæle gruppe” er en del af menneskevæsnets ni egenskaber og er din kerne. Den er den del, der giver dig oplysninger om den anden side af sløret fra det, som du kalder Gud.

Handlinger er kommunikation. Min partner taler om Krystalgitteret og hvordan dette husker Menneskelig handling, såsom hvad der skete i en slagmark i fortiden. Så energien i slaget er der stadig, og det sendes til jer, og mange kan føle det. Hvad synes du om mekanikken i dette? Denne kommunikation fra det, der skete i fortiden omfatter begreberne død, drama og frygt. Den energi, der overføres af Krystalgitteret lige til din pinealkirtel og det kommer til dig via begreberne i følelser, ikke som lineær kommunikation. Mange kan føle det, og mange kan ikke. De, der er vant til at føle energi er dem, der forstår og føler dette først.

Nogle af jer er gode til det, og I er stolte af det faktum, at I kan føle energi, hvor I end går. I kan føle energien i gruppen, I kan føle energien i jorden og det, der er Krystalgitteret, og I kan føle energien i situationer. Men hvad er det, du føler? Det er sjæle kommunikation når den er bedst!

Det er gitteret, der taler med dit intuitive selv. Det kommer ikke fra hjernen, og det er ikke intellektuelt. Dette er fysik. Du samler det op gennem pinealkirtlen, fortolker det og modtager informationen i en ikke-lineær form. I tilfældet med slagmarken, er der sket noget på jorden, hvor du står, og energien kan få dig på dine knæ. Det er kommunikation! Men hvorfor er det sådan, at kommunikationen, der er så personlig, er det sværeste at fortolke? Det er fordi kommunikationen er dig med dig. Dette er, hvad undervisningen handler om i dag – at arbejde på at åbne for dette begreb.

Universel kommunikation: Når du går ind i skoven og træerne taler til dig, hvad drejer det sig om? Gaia taler til dig! Hvordan lyder denne stemme som? Er jeg ved at være igennem til dig? Forstår du, hvad jeg siger?

Du er i stand til at høre disse ting på din egen måde, men ingen af dem er synaptiske. Har træerne problemer? Græder de? Måske fejrer de noget? Alle disse oplysninger er tilgængelige for dem, der kan høre det.

“Kryon, er det sandt, at der i  skoven er sådanne, du ville kalde devaer?” Her er mit svar: Laver du sjov? Selvfølgelig! Ja! Du spørger, hvad de er. De er mange-dimensionelle aspekter af Gaia. Jeg elsker, hvordan mennesker behandler mange-dimensionelle energier. De “3 dim. iserer” dem. Når menneskevæsner ikke kan forstå mange-dimensionelle energier, gør de dem til enheder, klæder dem på [giver dem klæder på i deres sind], giver dem navne, og giver dem roller i menneskefilm. De er smukke! I ved, de er det, og de er overalt. Gå ind i skoven, og de vil tale med dig. Sæt dig ned i græsset og lad dem kommunikere med dig. De er en del af Gaias energi suppe, som er Moder Naturs personlighed, der er Guds kærlighed i naturen.

Kære du, du kommer ikke til at modtage noget dårligt fra en deva. Du får ikke dårlig information ved at omfavne et træ. Du ved det, ikke? Hvad fortæller det dig om hvad Gaia føler for dig? Disse er blot et par ting, når vi er kommet til emnet kommunikation fra andre til dig.


Den anden retning – lineære til ikke-lineære Kommunikationer

Et menneske har et lineært sind og en lineær kommunikation. På grund af dette, behøver du ikke at have de nødvendige værktøjer til mange-dimensional kommunikation. Nu kan du udvikle disse, hvis du ønsker det, og mange af jer er begyndt. Men i almindelighed, har du som et Menneske kun lineær kommunikation. Så hvordan med dig med Ånden?

Kære I, her er sandheden: Vi har ikke nogen problemer med at forstå jer! Det er fordi vi er mester tolke. Vi ved præcis, hvad I siger, og det er ligegyldigt om I tænker det eller siger det. Vi ved, hvad I kommunikerer, fordi vi er hos jer hele tiden. Dit Højere Selv, der vibrerer højere end det kropslige-selv, kender dit sinds psyke. Når du sætter dig for at meditere, ved vi, hvad du vil gøre, fordi potentialerne er der. Du har allerede tænkt over det, før du gør det, og det er det, vi ser. Lad mig give dig nogle vink om denne kommunikation med os. Hold op med at give os lister over, hvad du vil! Vi ved allerede, hvad du ønsker. Sid i stedet og sig til os, “Kære Ånd, fortæl mig det, du ønsker, jeg skal vide.”

Kære I, vi er allerede om bord og bekendt med alt i dit liv. Behøver jeg at sige det igen? Vi er allerede om bord og bekendt med alt i dit liv! Kom til os og lad os tale med dig. Bare lad os tale og forsøge at fortolke de tanke grupper, der kommer først uden at analysere noget. Væn dig til det. Men med hensyn til når du taler til os, er det ligegyldigt, hvordan du gør det.

Nu vil der være dem, der vil sige: “Ja så, Kryon, der er da nødt til at være forkerte måder at kommunikere på med Gud.” Nej der er ikke! “Nå, men hvad synes du så om religiøse grupper, der er nødt til at se i en bestemt retning eller har et bønnetæppe eller der er nødt til at bære noget særligt for at tilbede korrekt?” Kære I, lad dem gøre hvad deres traditioner fortæller dem i deres egen kultur, for det ærer Gud! Er der noget bedre end det, at de forbereder sig på at tale med os? Den samme kærlighed går ind i deres kommunikation, som din egen gør. Kulturelle forskelle mellem mennesker spiller ikke nogen rolle for den anden side af sløret, for vi ser et menneske som en legemlig repræsentant for en del af Gud. Alle mennesker! Det er ligegyldigt, hvad du er iført, eller hvad du sidder på. Er det klart? Der er ingen forkert måde at tale til den kreative kilde.

“Jo, Kryon, måske er der ikke det, men der har været et par gange, hvor jeg råbte til Gud. Hvad med det? Er det ikke en forkert måde?” Kære du, vi hørte dig, men vi hørte ikke råbet. Råbet var lineært. Det er svært at forklare. Det vi hørte, var kærlig frustration. Kærlig frustration. Vi så ikke vreden. Du var ikke vred ; du var frustreret, og det er tiden, hvor vi mest ønsker at omgive dig. Jo mere du råber til Gud, jo flere engle er omkring dig, der ønsker at holde din hånd! Næste gang du beslutter dig for at råbe til Gud, vil du også åbne dit hjerte og lade os holde dig i vores arme i en stund. Er det OK? I øjeblikkene med størst frustration, hvor du ingen svar får overhovedet, og du ikke kan regne det ud, holdes du bare? Er det okay? Vi er her til det samme. Gamle sjæl, du er nødt til at vænne dig til dette budskab. Det er så tilgængeligt!

Handlinger er et virkeligt sprog. Hvorledes fremfører du henvendelser til Krystalgitteret og henvendelser til Gaia gitteret? Hvad tror du påvirker det magnetiske gitter, som vi har kaldt sædet for menneskelig bevidsthed? Uden du siger noget, er dine handlinger en anden måde at kommunikere på med alt og alle omkring dig. Det du siger ud af munden på en lineær måde høres af din kropslige krop. Hvor mange selvhjælps guruer har måttet fortælle dig, at du er nødt til at udføre det, du siger højt? Hvorfor er det sådan at hypokondre trækker selve sygdommen til sig, som de frygter mest, og snakker om? Det er fordi kroppen hører dem og giver dem det, de beder om.

Kroppen lytter, gitrene lytter, og selv menneskevæsnerne omkring dig lytter. Har du drama spinnende? Her er vi igen med dette spørgsmål. Tror du, det er attraktivt for andre mennesker? Har du nogensinde tænkt over det? Hvad ønsker du at vise om dit trossystem, din “indre Gud?” Ønsker du at vise hvor meget du er ude af balance, og at de bør være ligesådan? Tænk over det. Hvordan præsenterer du dit mesterskab for menneskeheden? Gamle sjæl, hvad har du lært gennem alle livstiderne, som du har med til festen i dag? Er det spin eller er det kærlighed? “Jovist Kryon, det er lettere sagt end gjort. Hvordan kan du standse spin? Hvordan holder jeg op med at reagerer på en uretfærdig verden?” Jeg har lige fortalt dig det. Hvis du vil åbne dit hjerte og tillade hellig kommunikation, vil  det starte en fredsfyldt støtte for og til dig. Dette kaldes opvågnen til ånden. Det er at komme ud af de gamle vaner, den gamle frygt, og begynde at gøre krav på, at den del af din gamle sjæl, der er Gud i dig, bliver tilgængelig for dig og for menneskeheden og dem omkring dig.

Mange-dimensional kommunikation. De af jer, der er gode til at tale med dyrene har udviklet tankegruppe kommunikation. I er allerede i gang med den bedste slags sjæle kommunikation der er, og I begynder at tænke udenfor boksen. I kigger ind i dyrenes øjne, og I giver dem billeder, gør I ikke? De får fat i det, gør de ikke? Det burde vise jer, at det virker! Mennesker kan udvikle mange-dimensionale egenskaber og karakteristika, der er helt bevidstheds drevet, og sendes til et hvilket som helst sted, det ønskes gennem pinealkirtlen.

Der er også hjælpere omkring jer, og vi har fortalt jer det. Behøver jeg at nævne dem igen? Der er benevolente enheder og grupper, hele vejen omkring dig. Nogle er herfra [Jorden], og nogle er det ikke. Ikke bare fra Plejaderne, Arcturus, Hathor, eller dem fra Orion og Sirius [for at nævne nogle af de mere populære af dem]. Det er uendeligt! Ved du, hvad de alle har til fælles? Ulineær tankekommunikation. I kan kommunikere med dem på samme måde, som I gør med dyr.

Kære menneske, vi vil åbne døren til fuld kommunikation inden vi lukker denne kanalisering. Vi ønsker at fortælle dig, at der er noget, vi vil have dig til at vide, at realisere. Lad ikke vores kommunikation være mystisk! Gør den ikke mærkelig. Jeg har lige givet dig egenskaberne i kommunikation til Ånden og fra Ånden. I den næste kanalisering vil jeg fortsætte med et andet emne: Hvad er det, der blokerer denne kommunikation? Hvad er filtre? Hvad kan du gøre for at forbedre kommunikationen?

Sjæle kommunikation er en del af det, den gamle sjæl må have lært for at skabe balance på denne planet og fred på jorden. Den begynder her og nu. Den begynder med forståelsen og afmystificeringen af skønheden i din forbindelse med Ånden. Der er struktur i disse hellige ting, der er et benevolent system, i disse ting, og der er åndelig sund fornuft i disse ting. Vi opfordrer dig til selv at finde ud af det, for denne kommunikation vil skabe åndelig udvikling på denne planet. Den vil blive ledet af netop dem, der læser og lytter lige nu. Familie, det var lektien i dag. Det er smukt, er det ikke? Det er smukt!

Alt vi ønsker at gøre, er at kommunikere, og det er tiden at komme videre med det. Denne kanalisering var for at forklare, hvordan det fungerer. Forslagene i dag er, hvorledes det kan gøres bedre – selv lige dette, du hører nu, der er kanalisering. At afmystificer det, som nogen har kaldt spøgelsesagtigt, unaturligt og underligt, er opgaven her foran dig. Bare fordi det ikke er lineært, betyder det ikke, det er mærkeligt. Det ene, der er det største af alt, er kærligheden. Kan du forklare det? Måske ikke. Men du kan efterligne den. Gå nu og efterlign Guds kærlighed i dig til dem omkring dig.

Og sådan er det.


Ovenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll