Omkalibrering af Universet

Sendt

Kanalisering af Kryon

Omkalibrering af Universet

Kanaliseret gennem Lee Carroll den. 27. januar 2012

www.kryon.com

oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll

 

Denne live kanalisering blev givet i Patagonien (bunden af Sydamerika)

d. 27. januar 2012

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering på ny overvejet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Patagonien på Kryons Kundalini Krydstogt.

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Der er så meget, jeg vil fortælle jer men igen, vi starter blødt. Vi ærer energien i rummet. Vi skaber en boble omkring os af visdom, så de, der ønsker at høre dette, vil gøre det. Vi taler til mange, ikke kun til dem i rummet. Jeg vil have jer til ære dette øjeblik, for det er for jer. Dette er ikke tom information. Denne information har en dyb, menneskelig påstempling i sig. Det betyder, at alt det, jeg fortæller jer, har I skabt. Jeg er klar over, at dette budskab gives i to sprog [spansk og engelsk]. Informationen er kompleks, men alligevel enkel. Så vi har brug for jeres lytten til dette for at forstå begreber, der er forberedt på forhånd til jer på denne side af sløret, som ved, hvem I er.

 

Der foregår et skifte på denne planet. Hvis du virkelig er en gammel sjæl, påvirker det dig, og hver af jer påvirkes på forskellig måde. Det vil sige, at hver enkelt af jer vil have en forskellig måde at reagere på energien. Gamle sjæle har noget meget interessant. De kan være gamle sjæle, men det betyder, at de hver har en meget anderledes oplevelse af liv. Så hver eneste af jer vil reagere på hver sin måde og det vil være enestående i forhold til planetskifte-energien. Men alle føler I noget interessant. Det er en forbedring af jeres visdom og viden og giver følelsen af, at energien på planeten bevæger sig i en retning, der er henmod jeres bevidsthed og ikke væk fra den.

 

Dette er den fjerde kanalisering i en serie kaldet “omkalibreringen af menneskeheden.” Vi har talt om, hvorledes mennesker omkalibrerer, hvordan Gaia omkalibrerer, og endda hvordan jeres DNA omkalibrerer. Nu kommer der noget, I ikke forventer – hvorledes universet omkalibrerer. Det jeg kommer med i dag, forudsætter noget vanskeligt, for det indeholder begreber uden for de tre dimensioner. Og derfor vil jeg gå langsomt frem.

 

 

Tid

Vi begynder med selve forudsigelserne af energien, I befinder jer i. Lad os sige at du har en racerbane med biler på. Forestil dig et spor, der er meget stort … virkelig stort. Lad os sige, at det tager år for racerkørerne at køre rundt på banen. De bliver trætte. Nogle gange vil de tages af bilen, og der kommer en ny kører i. Nogle gange vil den nye kører blive træt og den gamle kører kommer tilbage og går i gang igen. Så nogle af racerbilerne er fyldt med erfarne kørere og andre ikke. Når de kører rundt på banen, kan det tage dem år at komme rundt bare én gang.

 

Lad os sige, at der er en del af sporet, der er vanskelig, noget der er fyldt med huller. Nogle kan ikke se dem, og de nyeste kørere falder ned i hullerne. De ældre kørere ved, hvordan de kommer rundt. Nu er det ikke svært for dig i din tre-dimensionelle opfattelse at forestille dig sådan noget. Men det er en metafor for tid.

 

Banen repræsenterer din 3 dim. begreb om tid, medmindre du synes, den er en lige vej. Det er den ikke. Den går i cirkel. Uvidende om cirklen, så forestil dig et øjeblik, at du er en af kørerne i bilerne. Og lad os så sige, at du har været banen rundt mange gange. Den nye kører tror måske, at sporet er lige og aldrig ender, for det forsvinder i horisonten. Men som den gamle sjæl, ved du, at sporet er virkelig stort, og kurven bare ikke kan ses, meget lig jordens krumning. Så som en gammel sjælekører, ved du, hvor de vanskelige steder på sporet er. Du kan også indse i denne metafor, at når du kører fremad og kigger ud foran din bil, ser du på fremtid og fortid på samme tid. Dette er en af de forudsætninger, som et tre-dimensionelt sind ikke kan begribe – at når du ændrer fremtiden, kører du også på og ændrer fortiden. Denne forudsætning forklarer alene, hvordan forudsigelserne for 2012 kan ske i det hele taget.

 

Men 2012 er blot en af de vanskelige steder i sporet, og de gamle vidste, at det kom. De kunne profetere et problem frem på banen, fordi det er en del af cirklen. Det er velkendt i tid, og dem, der kan give det et navn, vil kalde det fraktal tid. I Menneskets histories fortid, havde nogle af de vanskelige dele, faktisk skabt ophør af menneskeheden. Nogle har resulteret i en genstart af menneskeheden. Energien, I nu er i, havde en dobbelthed i sit potentiale. I kunne have startet igen, eller I kunne begynde med noget planeten aldrig havde set før.

 

For to og tyve år siden, fortalte vi jer dette: “Gør jer klar til et skifte,” sagde vi. “Gør jer klar til vejr ændringer,” sagde vi. Disse ting har nu vist sig. De kom ikke fordi Kryon eller profeterne sagde, at de ville, men i stedet på grund af gamle sjæle, der så vanskeligheden komme. De havde været rundt i tidscirklen før og vidste, hvor problemerne var. Det var “kendt” område.

 

Det vanskeligste, jeg kan fortælle jer, er noget, hvor I skal forestille jer: at mens I styrer rundt i disse vanskeligheder og bevæger jer fremad på banen, ændrer I hele sporets energi. Derfor ændrer I fortiden, mens I bevæger jer hen mod fremtiden. Det er ikke et nemt begreb at forstå, men det forklarer det lineære sind så meget om, hvorledes disse ting kan være. For i jeres 3 dim. opfattelse, tror I, at jeres oplevelse i fremtiden vil blive et produkt af det, der skete i fortiden. I bevæger jer kun i én retning, og jeres forventninger er kun i en lige linje. Alt det I har, er jeres tidligere erfaringer – og det er ikke godt nok.

 

Når du skifter spor, ændrer du sporets regler. Så det der er forenklet, og jeg gerne vil sige, er at der ligger et nyt paradigme foran dig. Gamle sjæle vil se det først, og de vil så frøene til resten af menneskeheden. De unge mennesker vil se det, for de har det i deres Akasha arv. Langsomt vil menneskenaturen ændres og bevæge sig ind i en ny tænkemåde, hvor I ikke kun vejledes af oplevelsen af noget, der fandt sted i det, I synes er jeres fortid. Det er et forbløffende potentiale. I er ikke den eneste planet, der har oplevet dette. Men I er den eneste planet i jeres galakse, der oplever det nu.

 

 

Det store Billede

Nu vil jeg sige noget, der esoterisk set er utroligt. Jeres Galakse ved, hvad der sker her på Jorden. Jeg taler ikke om livsformer i din galakse. Jeg taler om selve fysikken i det, I tror, fremstår der som “reglerne.” Universet samarbejder med jeres skifte – forventede det – for dette er grunden til I kom.

 

Nu bliver det svært at forklare. I tror, fysik simpelthen er reglerne i måden, tingene fungerer på? Lad mig stille jer et spørgsmål: Hvordan forklarer I det, astronomerne har benævnt “intelligent design”? Imod alle odds, blev universet skabt til liv. Fysik formodes at være tilfældig, følgende regler, der er tilfældige. Men det skete ikke på den måde. Jo bedre instrumenter astronomerne fik, jo mere indså de, at der måtte være intelligens i designet. Hvordan forklarer I det? Det eneste, de kender, er matematik. Det, du ser foran dig, som du kalder din galakse, svarer til at få en sekser i terningespil 10.000 gange i træk! Og det giver ingen mening, da det ikke er tilfældigt, og ikke følger naturens klokkeformede kurve . Det er derfor, de siger det, de siger.

 

Der måtte være en ledende kraft i skabelsen. Ændrer det din mening om fysik eller om, hvad du ser foran dig? Så jeg vil starte med at fortælle dig, hvordan aktuel fysik er begyndt at samarbejde med dig. Denne tidsfraktal har været kendt i lang tid, og I kunne have bevæget jer på mange måder. Med andre ord, I havde mange potentialer for bevidsthed. Kig på de ældgamles profetier. De sagde, I ville få en verdenskrig. De sagde, I ville ophøre. Mange åndelige systemer så verdens ophør, hvor jeres sjæle ville samles. Mange systemer ville have jer til at tro på en bestemt måde, så I ville være parate, og ingen af disse ting skete. Fortæller det dig lidt om skiftet, foran dig? Et anderledes tanke-paradigme er ved at komme. Disse paradigmer vil beskæftige sig med problemer, I har, der i øjeblikket anses for “uløselige”. Så lad os starte med nogle utrolige ting.

 

Magnetisme i Solsystemet

Min partner, nu vil jeg have dig til at gå langsomt frem, både for dig selv og for oversætteren. For to og tyve år siden, fortalte vi jer, at Jordens magnetiske felt var afgørende for jeres bevidsthed. Magnetisme er kvante energi. Det er tyngdekraft og lys også. I er omgivet af et kvantefelt, og det er Jordens magnetiske felt. Vi sagde, at hvis menneskets bevidsthed ændrer sig, vil magnetismen også ændre sig. Det er den nødt til. Den er nødt til at være en bestanddel af det, I laver. Den er nødt til at indstille sig selv på at modtage det, I laver. Hvordan kan denne planets bevidsthed udvide sig, når magnetismen forbliver det samme? Det kan den ikke. Så magnetismen må bevæge sig.

 

Så det startede med en faktisk forskydning af jeres planets magnetiske kraftlinjer, og det er nu optegnet historie og noget, jeg forudsagde for mere end 20 år siden. Nu viser jeres kompasser alt det, jeg talte om, nu er her. Jeres magnetisme har bevæget sig meget siden 1989.

 

Men der er mere endnu. Hvad tror du ellers kunne ændre hele din planets magnetisme? Den er nødt til at omrekalibrere, og for at den kan gøre det, har den brug for hjælp. Dit solsystem er motoren til magnetiske ændringer for denne planet. Hvis du ved noget om, hvordan solsystemet fungerer og energierne i det, så vil det begynde at give mening.

 

I dit solsystem, er solen kernen. Den udsender det, der kaldes solvinden, som næsten helt er magnetisk. Det er en magnetisk energi, der bogstaveligt talt stødes ud fra solen og indeholder kun noget, der blev frembragt fra solen. Denne magnetiske energi har et navn – heliosfæren. Den “blæser” denne magnetiske vind mod jeres egen Jords magnetisme, og det ændrer jeres planet.

 

For hvis energien altid er den samme på Jorden, så vil meget lidt nogensinde ændre sig. For dem, der ønsker at være tekniske, kan I sige, at sol-magnetismen blæser mod magnetismen på jorden, og I vil få to vekselvirkende magnetiske felter. Dette skaber noget, der hedder induktans, hvilket er et mysterium for videnskaben. Det er “suppen” af overlappende magnetfelter, der giver mulighed for energi udveksling af information og forstærkning uden en strømkilde. Det er meget anvendt på Jorden, men egenskaberne opfattes som mystiske.

 

Så her er det, der kommer til at ske. Hold øje med ændringerne i jeres sol. I kan kalde dem solstorme, men de er blot en omkalibrering for dig, og de vil bekymre dig. Det er fordi, der er megen følsom elektronik på og rundt om planeten, og disse instrumenter vil reagere. I regner med at jeres planets magnetiske felt vil forblive det samme, men det kan ikke forblive det samme, når der sker en kæmpe sol storm. Visse former for kommunikation vil blive afbrudt. Måske kan endda elnettet afbrydes.

 

Iagttag solen, for den er i færd med en skifteproces. Det sker gennem intelligent design, Guds og Skaberens kærlighed, der ændrer noget til din bevidsthed. Det er en ny måde at tænke på, der er ved at udvikles, og som bogstavelig talt rører ved hvert menneskes DNA felt. Dette ændrer informationen i DNA’et og tillader menneskevæsnet at opfange og forbedre en ny virkeligheds egenskaber, det aldrig før har haft.

 

Nu bliver jeg endnu mere fysisk: Noget har været på vej i meget lang tid. Magnetismen i dit solsystem er i sig selv under forandring. Så her er udfordringen: Gå ud og find dette faktum. Du vil se det bogstaveligt, da jeres solsystem bevæger sig gennem rummet. Det skærer visse rum-egenskaber, og det ændrer noget af magnetismen, som så bliver anderledes end måden, den nogensinde har været på før. Dette ændrer derefter solen. Kan du se cyklus’en? Den ene forstærker den anden i en fraktal af cirkulær virkelighed. Jeres bevægelse omkring centeret ændrer jeres solsystem. Solsystemets nye position ændrer solens egenskaber. Solens egenskaber sendes til planeten via heliosfæren, og dette påvirker jeres DNA.

 

Nu vil de intellektuelle sige: “Javel, men det giver ikke mening. Disse processer, der er klar til at påvirke Jorden, har været på vej i æoner, klare til at skære solsystemet. Og det er ‘bare ikke sket’.Med andre ord, ville det være sket under alle omstændigheder. Det gjorde ingen forskel, om I var i et bevidsthedsskifte eller ej.”

 

Jeg accepterer dette argument, men med en forklaring. Lad os sige, at der i 1600-tallet, var et rumskib, der kom forbi planeten, som udsendte musik, en radiotransmission af musik til planeten. Lad mig spørge dig om dette: Var transmissionen virkelig? Ja, jeg lige fortalt dig, at den var. Var musikken smuk og ægte? Ja. Havde rumskibet været på vej i lang tid? Ja. Hvor mange mennesker på planeten hørte musikken? Og svaret er: Ingen af dem! Dette skyldes, at radiomodtageren ikke var blevet opfundet endnu.

 

Men i dette eksempel havde rumskibet altid været undervejs. Kan du se metaforen? De magnetiske ændringer ville være sket alligevel, men hvis Jorden ikke havde været klar, så ville ingen person have hørt musik. Der ville ikke være nogen reaktion, og mennesker ville være de samme, som de altid har været, hvis der overhovedet ville være mennesker – for nogle siger, at I var på vej til at ødelægge jer selv igen.

 

I ændrer fortiden ved at ændre fremtiden. I omarrangerer energien i jeres solsystem og gør også noget andet. Det er svært for jer at fatte, kære I, men vi giver jer det alligevel: Meget, meget langt væk fra jer, ændrer tingene sig. Du tror det ikke, fordi de er for langt væk for dig til at overveje det, og i de tre dimensioner er ting, der er langt væk, ikke en del af jeres virkeligheds-boble. Men de er i kvantetilstand sammen med jer.

 

Hele galaksen kredser som en plan skive, på en meget mod-intuitiv måde. Stjernerne og stjernebillederne kredser ikke efter reglerne i den newtonske fysik, som I er vant til at se hele vejen rundt i jeres eget solsystem. For stjernerne og klyngerne i jeres galakse betyder afstanden fra centrum ikke noget. Alle stjernerne rotere som en. Dette skyldes at galaksen er viklet ind i det midterste af sig selv. I den tilstand er der ingen tid eller afstand. Ændringen af bevidsthed på denne planet har ændret galakse-centrum. Dette skyldes det, der sker her, kære I, det “vides” af centret.

 

Det er interessant for os, hvorledes jeres videnskabs reaktion på alt dette er. I så, at den “skabende begivenhed” i jeres univers manglede noget energi, for at det kunne blive formet sådan, som det gjorde. Hertil kommer den usædvanlige måde, galaksen roterer på, som jeg netop har nævnt, også blev bemærket. Så I har beregnet, at for at alt dette kan være på plads, må der mangle 3 dim. materiale, og I har givet det et navn – mørkt stof. Hvor morsomt! Har I nogensinde tænkt over, at der kunne være en mange-dimensionels virkning i gang i det, I nu kan observere og beregne – som har umådelig styrke, men ikke kan ses? Det er ikke “stof” overhovedet, og det er ikke 3 dim.. Det er kvante energi.

 

Lad mig fortælle jer noget om fysik. Endnu en gang vil jeg gøre det enkelt. Alt det, jeres videnskab har set i fysik, sker parvis. For øjeblikket er der fire af fysikkens love i jeres tredimensionelle paradigme. De repræsenterer to par energityper. Til sidst vil der være seks. I centrum for jeres galakse befinder der sig det, I kalder et sort hul, men det er ikke en enkel ting. Det er en dobbelthed. Der findes ikke sådan noget som en “særegenhed”. Man kan sige, det er én energi med to dele – en svag og en stærk kvante kraft. Og det mærkeligste er at den ved, hvem du er. Den er skaber maskinen. Den er anderledes i andre galakser end denne ene. Den er enestående.

 

Selve jeres galakses fysik er indstillings-bestemt af det, I gør her. Astronomerne kan se ind i kosmos, og de vil opdage forskellig slags fysik i de forskellige galakser. Kunne det tænkes, at der foregår noget i de andre galakser som i denne? Jeg vil dog ikke besvare dette.

 

 

Forskellig Tænkning

Kære menneskevæsen, dette er større end du tror. Gamle sjæl, dette er større end du tror. Det er derfor, vi beder dig om at blive på denne planet, at ændre din cellestruktur, at drive minedrift i din Akasha og begynde at kigge indad. Med andre ord, tag ikke fortiden og projicer den ind i din fremtids virkelighed, for du er i stand til at gøre noget nu, som du aldrig før har været i stand til. Gaia samarbejder. Universet er samarbejdsvilligt og Lysarbejdere er på vej ind i et manifestations paradigme.

 

For jeres egen krops vedkommende bliver mange af jer personligt yngre i stedet for ældre. I skaber løsninger på problemer, som I troede var uløselige. I fik at vide i dag, at jeres befolkning vokser med en hastighed på mindst en milliard sjæle hvert årti. Så hvad fortæller din fortid dig, problemet vil blive? Der vil komme en global eksplosion af menneskeheden. Resultatet føler du, vil blive mangel på mad og vand, overbefolkning og sult. Det er det, din fortid fortæller dig, vil ske.

 

Lad mig fortælle dig, hvad antagelsen er, kære menneskevæsen. Antagelsen i skabelsen af denne konklusion er, at menneskevæsner simpelthen er for tætte til at lægge mærke til det, og de ingen idé har om, hvad de skal gøre for at ændre det. Det er den gamle opfattelse, baseret på en gammel menneskenatur. Se hvad der sker. Se … hvad … der sker. I vil finde ud af det, og der vil komme elegante løsninger på fortidens uløselige problemer.

 

Dette kommer i næsten alle videnskabs områder. Det vil hjælpe menneskevæsner til at leve længere og sundere uden krig. Der vil komme en tid, hvor der ikke engang vil være terrorisme, kære I. Åh, der vil være ubalance, menneskevæsen. Den kommer med livet. Men ikke land mod land, ikke åndelig gruppe mod åndelig gruppe.

 

Dette er det, I planter frø til nu, og universet ved, hvem I er. Din Galakse genlyder af jeres sejr! Døden har ingen brod. Jeg vil fortælle jer dette: I er alle indblandede i at komme her i Æoner. Gamle sjæle er begyndt at manifestere den nye virkelighed. Jeg har ikke noget ur. Jeg kan ikke fortælle jer, hvor lang tid dette vil tage. Men I har haft 18 Jordår til at gøre en stor forskel, for det er energien, vi ser.

 

 

Omkalibrering af Systemer og Nyt Syn

Mens vi er ved det, hvad sker der med solsystemet, når magnetismen skifter? Nu begynder I at se, hvor astrologien også vil begynde at skifte. Der er dem, der vil begynde at anvende kvante filteret til astrologi. Det sker nu. Hvad er dit kvante tegn? Det er anderledes end det tre-dimensionelle tegn. Åh, der vil komme en dag, kære I, i videnskaben, hvor forskerne vil være i stand til at anvende det, jeg vil kalde et kvante-filter til at ændre det, de ser. Dette vil være et filter udviklet til teleskoper, der indeholder super-afkøling af selve filteret. Astronomer vil være i stand til at se ud i kosmos, og for første gang, se kvante egenskaber.

 

Det første, de vil lægge mærke til, er to ting i midten af galaksen, ikke én. Det næste vil være farverne omkring mennesket. Og videnskaben vil starte en helt ny afdeling kaldet “Studiet af Menneskelig Aura Energi.” Alle disse vil komme.

 

Hvor lang tid vil alt dette tage? Det er op til jer. Plant i mellemtiden frø af forståelse, af fred, af påskønnelse og kærlighed. Bliv mere langsom til vrede, mere langsom til at skabe drama. Påtag jer mestrenes kendetegn, og det er det, jeres evner er ved at ændre sig til lige nu. Bliv blødere til alle ting. Se anderledes på hinanden.

 

Der vil komme en tid, hvor der ikke er krig. De, der er i dette rum, og dem der lytter, vil vide, at jeg har ret. Hold øje med disse ting, der sker i jeres videnskab. Når de sker, husk så denne dag, da jeg fortalte dig, hvordan det virkelig fungerer.

 

Velsignet er mennesket, der har forstået dette budskab som værende personligt til sig selv, og ikke så meget om kosmos. Det handler om det indre væsen og sjælens rejse – og det indre univers.

 

Og sådan er det.