Kristusbevidshed er den nye verdens energi

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kristusbevidshed er den nye verdens energi

Kanaliseret gennem David Brown den. 7. marts 2012

www.kryon.org.za

oversat af Tina Johannesen solenslys@live.dk

Kanalisering af Kryon

Kryon
Kanaliseret gennem David Brown
D. 7. marts 2012 i San José, Costa Rica

Kristusbevidshed er den nye verdens energi

Velkommen kære venner JEG ER Kryon af Magnetisk tjeneste.

Det er dejligt at være her sammen med jer alle på denne aften, denne specielle aften. Der er megen kærlighed og mange ændringer i luften, og den nye verden er lige rundt om hjørnet. I dette lokale er I alle healere, og I vil bliver meget vigtige fra den ene dag til den anden i slutningen af året. Mange ændringer er på vej til planeten; vi har allerede talt om finansielle systemer, men mange mange systemer vil begynde at blive presset. Omkring ti procent af menneskene er nu ved at vågne op; at vække menneskeheden fra dens dybe søvn tager tid. De fleste mennesker lytter bare til nyhederne og ser TV, og tror på alt hvad de får fortalt. Menneskeheden må ændre sin bevidsthed; I lever i en verden som nogle mennesker kalder “bag sløret” men der er ikke noget slør.

Der er blevet løjet for menneskeheden i mange mange år nu, på mange forskellige niveauer. Der er én Gud og på samme tid er der mange aspekter af denne ene Gud. Der er ét univers, det er hvad univers betyder, men der er forskellige aspekter af universet. I lever i et solsystem i universet, og dette solsystem reflektere jer. Vi fortæller jer altid dette: at solen vil være som faderen, og faderens moder og fader, og faderens bedsteforældre. Og resten af planeten og resten af solsystemet vil være forskellige aspekter af jeres faders familie. Planeten Mars vil være krigsenergien, og Moder Jord er moderen i jeres moders familiekonstellation. Det har været sådan siden tidernes morgen, intet har ændret sig.

Dem, som leder jer har fået jer til at tro at de leder jer, men i virkeligheden hersker de over jer; og dem, som hersker over jer, er faktisk bevidstløse, de er aldrig blevet voksne, de befinder sig stadig i deres sårede barn. Det er derfor at problemerne på denne jord bare bliver ved og ved og ved. Det er et barns mentalitet som styrer jeres regeringer, jeres militær, og som underviser jeres børn. Ethvert aspekt af planetens hierarki er reflekteret af det sårede barn.

Borte er de dage hvor de ældre, dem som var hele og bevidste, ledede deres stammer. Der er ingen respekt mere for dem som er hele og bevidste. Bevidstheden på denne planet er blevet drevet ned til de laveste niveauer og bevidstheden bliver ikke lavere. Der vil ske et polskifte d. 21. december 2012. Polskiftet vil ske på individuelt basis; I vil skifte fra negativ til positiv, og kærligheden vil begynde at flyde. Der vil endda være kærlighed til jeres politikere og banker. Alt vil begynde at ændre sig.

Hvor lang tid det vil tage afhænger rigtig meget af menneskeheden selv. Selvfølgelig vil dem der har magten holde fast i deres magt, men langsomt og sikkert vil de også blive bevidste. Barnets hierarki vil også heales og jordpaneten vil endnu engang blive ledet af kærlige bevidste mænd og kvinder. De vil hverken have mangel eller grådighed i deres hjerter; de vil kun have kærlighed i deres hjerter, og de vil elske jer, og de vil tage beslutninger baseret på kærlighed.

Dette er en opvågningsproces, og dette er aldrig sket før. De af jer, som er i dette lokale, og de af jer, som læser denne kanalisering, har alle levet tidligere liv hvori I var hele og fuldstændige, og hvor I var løftet op i Kristusenergien. Kristusenergien er den nye verdens energi. Det betyder at I vil skabe ud fra kærlighed, konstant skabe ud fra positiv energi, hvor det i fortiden har været lige modsat, det har for det meste været negativt; jeres regeringer og jeres ledere har gjort alt muligt for at opretholde disse lave niveauer af bevidsthed.

Den nemmeste måde at holde verden ubevidst på er gennem krig; det adskiller mændende fra deres fædre, fra deres familier, og folk bliver såret. Selvom man er på vinderens side bliver man såret. Den dag hvor I underskriver papirerne, der indlemmer jer i hæren, på den dag mister I bevidsthed, I adskiller jer fra den kærlige Gud, og I forbinder jer med den mørke side. Krig tilhører det onde lige meget hvor rene jeres intentioner er. Militæret er ondt; det er det laveste niveau af bevidsthed. Der er mange andre måder end krig at løse et problem på, og hvert individ er ansvarlig for at gå ind i en hær, især hære som skaber præventive angreb på suveræne nationer. Dette skaber stor karma; jo højere rang I har i militæret, jo mere karma skaber I for jer selv; I vil skabe karma og I vil leve i mange livstider uden kærlighed. Dette er den største grund til alt karma; der bliver ganske tydeligt sagt i biblen……et øje for et øje, et liv for et liv, en tand for en tand. Så jo større uret I begår i denne livstid, jo mere vil I betale i andre livstider.

Den nye verden er på vej kære venner, og mens vi bevæger os ind i den nye verden vil karma blive annulleret. Dette vil blive et meget vanskeligt skifte for mange mennesker. Den øverste 1 % af befolkningen, den såkaldte elite, dem der har alle pengene, de vil ikke være indstillet på at give slip på dem. Penge vil miste deres værdi, penge vil næsten blive unødvendige, I vil være i stand til at skabe jeres egen realitet uden at have brug for penge. Jo mere hel og fuldstændig I er, jo nemmere vil skiftet til den nye verden blive.

I har mange lekiter for. I er alle blevet forført til at tro at den materialistiske verden er mere vigtig end jeres indre verden. Det er fuldstændig omvendt, den indre verden er den vigtigste. Når I er hele og fuldstændige og i harmoni, skaber I kærlighed og harmoni i jeres liv; I skaber det liv I drømmer om. Når vi siger at karma vil blive annulleret; der vil være lektioner som skal læres, og når I har lært jeres lektie vil karma blive annulleret, og dette vil være en proces hvor mennesker finder et nyt niveau af bevidsthed. For nogle mennesker vil bevidsthed komme automatisk, andre derimod skal arbejde sig igennem deres karma. Dette lyder som en modsætning, men der er en tidsperiode hvor den nye verden vil forlade den gamle verden, og den tidsperiode er til for at I kan arbejde jer igennem jeres karma og annullere den.

Bestemte sjælegupper har bestemte lektioner som de skal lære. Og for dem, for hvem det lykkes at arbejde sig igennem deres karme i den gamle energi, I har pligt til og er ansvarlige for, at hjælpe andre med at vågne til bevidshed. Militæret vil blive opløst, dette vil også tage tid. Dette er en tid med stor lærdom og stor forståelse. Det er en tid hvor ny bevidsthed vil gennemstrømme jorden, og det er også en tid hvor de oprindelige og indfødte befolkninger, som mistede deres jord, hvor jorden vil blive givet tilbage til dem, og de vil også have en anden bevidsthed.

Der er mange mange forandringer på vej til denne jord og kærligheden er her for at flyde. Alt dette bliver gjort med kærlighed, den fuldstændige modsatte side til mørket, og kærligheden vil flyde gennem hjerterne af alle mænd og alle kvinder, og I vil alle have fuld kontakt med Moder Jord og Den Himmelske Fader, og bevidstheden på denne planet vil forandre sig fuldstændig. Dette er grunden til at der er så mange mennesker på jorden; for at være vidne til denne nye begivenhed. Alt vil gå gnidningsløst….. skiftet vil foregå så skånsomt som mulligt….. kærlighedens energi vil flyde. Kærlighedens energi er ikke det I tror at den er, for jeres intellekt vil bande sig med kærlighedens energier og svarene på menneskehedens problemer vil blive besvaret på en helt anden måde. Der er en kæmpestor forskel på intellekt uden kærlighed og intellekt med kærlighed.

Rundt omkring i verden er menneskers øverste hjertechakra ved at vågne, og dette hjertechakra vil støtte bevidsthedsskiftet og skiftet fra negativitet til positivitet. Vi har i disse kanaliseringer fortalt at 144.000 mennesker vil gå fra negativ energi til positiv energi d. 21. december 2012. Der er nogle få af jer i dette lokale som dette vil lykkes for, og jo mere hel og fuldstændig I er, jo lettere vil det være. Dem, for hvem dette vil ske har arbejdet rigtig meget med deres indre over lang tid, og de er allerede forberedet på dette, og rundt om i verden forstår I alle hvordan man skal heale og hvad der skal heales. Kun få år tilbage i tiden var healing som et lotteri. Jo mere I har healet jer selv og har bejdet med jer selv, jo mere ved I hvordan healing virker, og I har alle været rigtig gode ved jer selv; Lysarbejderne er klar til at skiftet skal ske.

Verdens regeringer er ikke parate; de ved ikke hvad de kan forvente og selv hvis de gjorde, ville de ikke vide hvordan de skulle håndtere det. Det tilkommer jer, som er Lysarbejdere, at forberede jer på at hjælpe disse mennesker med at gå gennem de nye energier. Og som vi sagde tidligere vil det være meget vanskeligt for magtfulde mennesker at give slip på det de ejer og det de har lavet. Langsomt men sikkert vil bevidstheden på denne jord begynde at hæve sig og bevidstheden vil hæve sig voldsomt. I starten vil der kun være få, men som tiden går vil bevidstheden udvide sig med stor fart, og jordplaneten vil blive et helt anderledes sted. Alle manifestationer vil ske gennem kærlighed.

Og det vil blive en kærlig verden, en verden hvor kærlighed er svaret; menneskeheden vil blive meget blødere og mildere. Og I vil være i modtager mode; I vil være i stand til at modtage kærlighed og modtage de ting, som I drømmer om. Dette kræver blødhed og mildhed; og når den indre fader vender tilbage, og I forbinder jer med universet, så vil jeres moder gå ind i den moderlige rolle, og I vil være forbundet med Moder Jord. Jorden vil blive behandlet med kærlighed og respekt igennem disse, og med denne energi.

Den nye verden er på vej kære venner. Dette er hvad I har ventet på. Dem af jer, som har arbejdet meget med det indre, I vil komme tættere og tættere på at blive hele og fuldstændige, og I vil have det helt anderledes med jer selv, og I vil begynde at se at I kan give slip på jeres negative programmering og blive mere positive og mere fyldt af lys som tiden går. Jo mere I bliver fyldt af lys, jo mere lys vil I blive. Og det er hvad lys er, kærlighed og lys er det samme. I vil skabe en verden af kærlighed og lys; jo mere lys der er inden i jer, jo mindre mørkt vil der være, indtil den dag hvor I er fulstændig lys og der ikke er noget mørke. Der vil kun være et minde om mørket. Så simpelt er det. Solen, månen, stjernene og planeterne er alle ved at indtage deres perfekte pladser således at energierne kan skifte og ændre sig. Spild ikke jeres tid i den materielle verden; det er nu tid til at bruge så meget energi som muligt på det indre arbejde, bare fyld jer selv med så meget lys som muligt og tillad at kærligheden flyder. Der hvor kærligheden ikke flyder, der er det mørkt.

For hvert skridt I tager vil I finde jeres vej ind i den nye verden. Følg jeres intuition, ikke jeres intellekt. Jo mere I gør det indre arbejde, jo mere vil jeres hoved og jeres hjerte forbinde sig, og de vil smelte sammen og flyde sammen. Der vil komme en tid hvor I må følge jeres hjerter, og den tid er ved at komme ganske tæt på. I de sidste måneder før skiftet tilbring da meget tid med at lytte til jeres hjerter, heal jeres hjerter og vær sammen med jeres hjerter. Jeres hjerter vil lede jer det rigtige sted hen. Prøv at lave så lidt som muligt udover at gøre jer selv hele og fuldstændige. Når planeterne er på plads har I muligheden for at foretage dette polskifte, bare tillad at det ske, gå i seng den ene dag og vågn op den næste og jeres energier har ændret sig. Planeterne udstråler altid energier men d. 21. december 2012 vil der være en specifik konfiguration som vil tillade mange mennesker at gå igennem og ind i den nye verden.

Vi gentager os selv her: Dem som er så heldige at de kommer igennem vil have et ansvar for at lære andre hvordan de skal komme igenem til den nye verden. Og enhver som forsøger at stoppe denne proces vil stå overfor de mest svære konsekvenser. Dette er en alvorlig advarsel fra Åndeverden. Jorden er på vej til at gå ind i en ny dimension; dette vil være en smuk verden for alle, det kræver at alle tillader at denne verden vågner, at alle støtter hinanden og at alle sørger for hinanden. Dem som vil forsøget at stoppe det; I må huske på at I også er mennesker, at I har været igennem en erfaring og at I erfarer hvordan det er at være i planetens hierarki. De fleste mennesker har også haft denne erfaringe og har givet slip på den. Tiden er inde til at jorden skifter til den nye energi, ind i en verden flydt med kærlighed. Der er så mange specielle gaver som venter på jer i de nye dimensioner.

Så vi beder bare om at I føle hvordan I vil have det i de nye energier, tillad energierne at blive en smule højere, bare føl hvordan energierne vil føles d. 21. december 2012. I er langsomt men sikkert ved at skifte fra ubevidsthed til bevidsthed, I er ved at vågne. Lad følelserne komme og lad følelserne gå. Beslutningen om at hele jorden vil flytte ind i kristusbevidsheden er truffet i Åndeverden. Det kan godt tage et par år; Når det er sket er der en ny dimension og en ny bevidsthed, og det vil også ske. I kan ikke sætte uret tilbage eller stoppe planeterne, den nye verden kommer.

Gå med Gud og Gud velsigne jer, for Kryon takker af. Tak til jer alle.