Omkring hornet

Sendt

kryon

Omkring hornet

Kryon gennem Lee Carroll januar 2012

Oversættelse Sigfred Skjold

kryon

Denne live kanalisering blev givet i Patagonien, Sydamerika

Kryon Patagonien Krydstogtet

Januar 2012

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genovervejet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig som medfører en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Patagonien, Sydamerika.

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Min partner er af og til lidt for tæt! Denne “partner” er manden i stolen med stemmen, du hører. Min personlige tak til dem omkring ham, der krævede denne særlige kanalisering, som altid har været planlagt, men ikke i hans sind. [Kryon smil]

 

I er meget tæt på det, vi vil kalde spidsen af Kundalini. Du må se både metaforisk og fysisk på dette. Om cirka fire timer, vil I være så tæt ved, som I kan komme landet, der repræsenterer bunden af den beboelige planet. For kanalens skyld og for energierne, vi taler om, vil vi overveje det nede på Jordens bund. Så lad os tale om energierne, der er her.

 

I mere end et årti, har vi talt om flytning af den fjedrede slange [Kryon bog otte- “The Journey of the Feathered Serpent”]. Dette er en metafor for det, der er blevet beskrevet som planetens Kundalini. Kig på de metaforer og se på symbolikken i det, der foregår nu. Jeg har tænkt mig at bruge en udtryksmåde, som min partner aldrig har hørt før, så tilgiv ham, hvis han ikke udtaler det, som jeg forelægger for ham, korrekt, eller han vælger ikke at udtale det. Vi vil bruge det bedste sprog, vi har til at beskrive, hvad de gamle præsenterede for jer, som Kundalini i grafisk form.

 

De betragtede dette begreb som noget grafisk og dog er det energi. Kundalini’en repræsenterer balancen mellem det mandlige og det kvindelige. Selv inden for den menneskelige krop, betragtede de gamle den som en repræsentant for samskabelse og manifestation af ny energi [opfattelse]. I sandhed repræsenterer Kundalini den mandlige og kvindelige balance tilsammen, når de kommer sammen for med stor energi at skabe perfektion og balance. Nu anvender vi det samme princip til planeten.

 

Som vi har diskuteret før, har planeten Jorden en mandlig overvægt, fordi størstedelen af dens befolkning befinder sig på den nordlige halvkugle. Krigene på jeres planet har hovedsagelig været på den nordlige halvkugle, og selv landet her [i bunden af Sydamerika] besøgtes af erobrerne, der kom fra nord [Spanien]. Man kan sige at den nordlige halvkugles energi gennem generationer har spredt sig til syd, påvirkende det i høj grad. En del af det, der er ved at ændre sig på planeten, er en tilbageførsel af nord- og sydrollerne. Så I vil begynde at se energien i den sydlige halvkugle, der er sød og blid, påvirker nord! Derfor vil Kundalini bevæge sig sydover i løbet af en periode, som jeg har tænkt mig at give jer nogle detaljer fra om et øjeblik.

 

Lad os se på mytologien. Lad os tage et kig på gammel viden, og så lad os se på de berørte metaforer. Vær nu forsigtig, min partner, for dette er ikke tekniske, og ikke fysiske, men åndelige [esoteriske] oplysninger. Kundalini er snoet sammen i bunden af kroppens rygsøjle. Den snoes kun op, når det mandlige og kvindelige afbalanceres. Den vikles ind omkring tre energier i kroppen tre og en halv gange, og den vikles omkring det, der kaldes lingam. Tre viklinger repræsenterer let∙ud-pakkelige energidele, men den sidste halve vikling er den sværeste del, som er oplystheden i den guddommelige balance. Når Kundalini vikles ud og forbliver sådan, har I et afbalanceret menneske, hvis ikke allerede oplyst. Dette er metaforen for planeten, og dette er ved at ske.

 

For nogle år siden, sad vi i et land, der repræsenterer en del af bunden af Kundalini [Chile], og vi sagde, at udviklingen også ville skabe en fysisk bevægelse af planeten. Vi fortalte hvor det cirka ville ske, og det fandt sted, hvor vi sagde, det ville gøre [i Chile jordskælv i 2010]. Det er sådan noget, I fysisk vil se, som bevægelsen af planeten, der svarer til metaforen om energien, jeg taler om.

 

Der er noget der skjules, som ingen har bragt frem. Det har været kendt, at tre og en halv gange altid er formlen for udvikling af Kundalini. Timingen af udviklingen har imidlertid været ukendt, da det havde med menneske∙bevidstheds∙potentiale at gøre. Derfor afslører hvert eneste år, der går, en overraskelse, for flytningen af den menneskelige bevidsthed og energien er ukendt selv for Ånden. Dette skyldes menneskets frie valg.

 

Der er faktorer i den menneskelige bevidsthed, som er eksponentielt på spil. Det er ikke et lineært fremskridt af bevidsthed, men noget, der indebærer ulige omvæltning af stor størrelse. Derfor følger overraskelserne over, hvornår tingene kan ske, ikke et lineært beregningsmønster eller forventninger. Men der er imidlertid et samlet tidsramme potentiale.

 

26.000 års tilpasningen af jævndøgn på jeres planet er en stor tilpasning, og det har været kendt i astronomi som den Galaktiske Justering. Den kaldes det, fordi start og stop punkterne for jeres Jords slingren om sin egen akse står på linie med en streg trukket fra jeres sol til midten af galaksen. Denne tilpasning sker kun en gang hver 26.000 år.

 

For at jævndøgnene kan at fortsætte gennem jeres galakses [Mælkevejsstriben på himlen] ækvatorialplan og arbejde sig gennem slutningen af denne cyklus og begyndelsen af den næste, vil det tage 36 år. Denne sidste fase begyndte for cirka 18 år siden, og 2012 er nu i midten, eller begyndelsen af den sidste halvdel af den sidste cyklus. I har 18 år tilbage af denne energetiske begivenhed, som faktisk repræsenterer slutningen af noget, og i starten af noget andet.

 

Dette 36-års vindue er tidsrammen for den potentielle udviklen af hele Kundalini. Finder I det ikke interessant, at den vikles omkring lingam tre og en halv gang? Hver af de tre repræsenterer en ti års tid i denne metaforiske kode. Tre og en halv ville være 35 år, meget tæt på den 36-årige astronomiske begivenhed, I er i. Så Kundalini profetien har altid været metaforen i Jordens løfte og som rent faktisk startede for 18 år siden, og som nu er centreret [ 2012]. Det er, hvor ceremonien skal være – i centrum af de 36 år, midtpunktet i den udviklingen.

 

Hvis alt dette lyder forvirrende, så lad mig forenkle det. Selv de gamle, der så stjernerne, kendte til denne stillen på linie. Det svarede til bevidsthedsskiftets potentialer, da dette også repræsenterede et afgørelses punkt eller en tidsfraktal i potentiale-mønstret, der har været kernen i gammel astronomisk profeti i æoner. Så alt dette var forventet og er ikke en overraskelse. Men det bærer dybtgående forandringer med sig, og det er det, vi alle så for mere end 20 år siden, da jeg kom for at begynde mine budskaber. Menneskeheden har disse muligheder omkring hver halve cyklus af 26.000 års stillen på linie. Den sidste var for 13.000 år siden og menneskeheden var ikke klar. Nu er I det.

 

Kære mennesker, I befinder jer et meget, meget specielt sted [der tales om gruppen foran Kryon]. I er den første menneskegruppe nogensinde, der fejrer denne bevægelse i bunden af den sydamerikanske spids, hvor skiftene virkelig begyndte. Åh, der har været dem, der har valgt at komme til bunden på land og fejret dens kommen. Men lad det nedfældes, at denne gruppe nu, på det åbne hav, i Jordens bund, er hvor denne fest startede i 2012. [Tiden for denne kanalisering er januar 2012.]

 

Det er vigtigt, det I laver. Lad dette være en anerkendelse til dem, der lytter og læser, og som I ikke engang ved, at I fejrer dette, som er begyndt at afbalancere planeten. Det er begyndelsen til 18 års bevægelse og repræsenterer en sand markørs passage. Kundalini’en vil langsomt vikles ud, og centret vil langsomt flytte til dette kontinent. Det er ikke komplet endnu, og det vil ikke være det i nogle år. Men udviklingen begynder. Den udvikling er ikke en lineær proces, lige så lidt som menneskebevidsthed er det, men potentialet er, at det vil være viklet ud og på plads i løbet af de næste 18 år.

 

Det betyder, at Jordens folk kommer til at flytte mere herned [Sydamerika], og måske til steder, I ikke forventer, hvor der ikke har været bevægelse før. Så fejr dette øjeblik. Vid dette: I er tæt på det, vi vil kalde Antarktis, som ikke er en ispol, men en land pol.

 

Finder I det ikke interessant, at Antarktis vil spille en rolle i fornyelsen af livet på Jorden? Den livs-forskellighed, der kommer fra disse dele, vil påvirke planeten i de næste 18 år. Det vil hjælpe med at forny havet. Der er nogle meget betydningsfulde opdagelser i gang, der vil afsløre dette, at Antarktis er vuggen for nye arter til planeten Jordens fødekæde.

 

Det er tid for jer at oprette forbindelse til disse ting. Det er ikke tilfældigt, at fornyelsen af livet også kommer hernede fra. Tænk over det. I [dem på krydstogtet] er den første gruppe af mennesker der, fejrer det – fornyelsen af livet i havet og Kundalini bevægelsen – derfra, hvor det rent faktisk sker.

 

I processen med alt dette, vil der nu være fornyet interesse for Antarktis, og I vil finde nogle interessante ting om landet under isen. Topografien af jorden under isen passer ikke til topografien af isen ovenfor. Nogle forbløffende former vil blive afsløret, når man kortlægger den aktuelle jord under isen. Punkter af bjerge vil blive afsløret, hvilket giver en hel anderledes idé om, hvad Antarktis kunne have været, og hvad formålet egentlig er. Det kontinent, der er ubeboelig af menneskevæsner kan meget vel være livsmotoren for mennesker. Og jeg vil lade det blive ved det.

 

Tillykke til dem af jer, der lyttede til jeres intuition og medvirkede til planlægning af mødet, der altid har været planlagt. [Lee havde ikke planer om en kanalisering denne gang.] Læg mærke til betydningen af det, I laver, og hvor I befinder jer, og i de kommende år, når tingene begynder at ske på planeten, da husk disse øjeblikke, for fremtiden vil koordineres med budskabet i dag.

 

Velsignet er menneskevæsnet, der tager sit åndelige liv alvorligt. Det er ikke en tilføjelse til jeres biologi. I stedet er jeres biologi en tilføjelse til det, der er jeres åndelige kerne. Lær at smelte dem begge sammen, og I vil leve i meget lang tid.

 

Og sådan er det.

KRYON