Omkalibreringen af Opmærksomhed

Sendt

Kanalisering af Kryon

Omkalibreringen af Opmærksomhed

Kryon gennem Lee Carroll April 2013

www.kryon.org

Oversat gennem Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll

Denne live kanalisering blev givet i både Madison Wisconsin og Grand Rapids, Michigan i April, 2013

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte, har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab

givet i Madison, Wisconsin og Grand Rapids, Michigan.

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Kære I, I bevæger jer gennem et skifte, der kun var et potentiale, og dette begynder nu at blive virkeligt. Af hensyn til dette, beder vi om omtanke og tålmodighed.

 

Der er nogle, der vil sige, det ville være bedre, hvis du ikke fortalte det til menneskene der fulgte efter dem, for så ville de prøve hårdere, hvis de var bange. Lad mig spørge jer om noget, kære I: For dem af jer, der har børn, der er ved at lære livets trin, ville der nogensinde komme et tidspunkt, hvor I ville gøre dem bange, for at de ville gøre det bedre? Svaret er nej. Heller ikke Guds kærlighed. Dette er ikke falsk lykønsknings-energi, men snarere tillykke med, hvad I har opnået, og I ser det hele omkring jer. Men vær forsigtig, for disse ting sker så langsomt, at I ofte tager to skridt bagud og så et fremad. Resultatet er, at jeres opmærksomhed på vækst er begrænset i perspektiv.

 

Forvent det uventede, for den gamle energi på denne planet dør hårdt. Hold øje med dem, der vil forsøge at trække energien tilbage, og prøver også at tage dig med i deres planer. Jeres nyheder vil rapporterer dette, og det vil se dramatisk ud, og du vil sige, “Dette er slet ikke den nye tidsalder! Dette er den gamle alder. Intet har ændret sig!” Jo, det kan føles sådan. Men hvis du tror på paradigmet, at du simpelthen er ved at gentage fortiden, hvor er så dit lys? Den gamle energi kan ikke overleve. Vil det ikke. Katalysatoren i skiftet har allerede passeret punktet, hvorfra der ikke kan vendes tilbage, og det, det virkelig betyder er, at den gamle energi prøver endnu hårdere. Overlevelse er det, du kommer til at se, fordi den gamle energi vil gøre alt for fortsat at skræmme dig.

 

 

Omkalibreringen af Alting

Dette særlige budskab har fået navnet Omkalibreringen af Opmærksomhed. Det præsenteres i en serie af omkalibrerings tematiserede kanaliseringer, der gives overalt på Jorden. Vi forklarer, at alting omkalibreres, selv lys og mørke. Gaia omkalibrerer selv, og det gør den menneskelige bevidsthed og Opmærksomhed. Så lad os starte ved begyndelsen.

 

Hvordan har du det med Gud? Hvordan havde dine forfædre det med Gud? Der er et opmærksomheds skifte ved skaberens intuitivitet. I gammel energi, ville menneske-heden ankomme vel vidende, at “der er noget derude.” De havde ingen idé om hvad det var, men de vidste, at hvad det end var, så var det en del af dem.

 

Firs procent af menneskeheden, tror lige nu på efterlivet. De tror, at når de dør, tager de et andet sted hen. Dette er en anerkendelse af sjælen og en Skaber energi – 80 procent. Resten af menneskeheden (de andre 20 procent) intellektualiserer simpelthen Gud ud af billedet. Men menneskehedens overvældende flertal accepterer det som sandhed. Det er intuitivt, og det er måden, det altid har været på.

 

Det er grunden til, at de åndelige systemer på planeten har milliarder involveret. Så snart Mennesker har opmærksomhed, kigger de efter Skaberen. Men i fortiden, har denne opmærksomhed været begrænset intuitiv viden om, at der må være noget derude, men hvad? Dette ledte menneskevæsner til at vende sig til andre, der syntes at være mere informeret, og spørge dem, hvad det kunne være. Efterhånden førte dette civilisationen hen til et sted, hvor den betroede andre at give information om åndelige ting. Organiseret åndelig tænkning begyndte, og et hierarki af “hvem ved hvad” om Gud begyndte. Dette ændrer sig nu.

 

 

Høre hele sangen

Jeg ønsker at give jer en metafor. Forestil dig, der er en radiostation, hvor du ønsker at stille ind på radioen for at høre en sang, der spilles. Men dine antenner er meget korte. Signalet kommer og går, og du kommer ikke rigtig til at høre hele melodien. I stedet får du stumper, lige nok til at vide, at der er noget der, og det er en sang. På grund af denne ufuldstændige udsendelse, føler du behov for at tro på det, andre fortæller dig, stumperne betyder og fortolker sangen. I denne metafor er antennerne sensorerne, der opfanger opmærksomheden om åndelig sandhed, en højere bevidsthed og måden, tingene fungerer på.

 

Pludselig er du klar over, at i denne nye energi er dine antenner ved at blive længere, og du er begyndt at høre meget mere af hele signalet. Du får ikke længere stumper, men i stedet hører du hele sangen! Du hører nu hele tingen, også teksterne. Men det er vanskeligt at henvende sig til et menneskevæsen, der har fortolket stumper i fortiden og fortælle det at sangen er anderledes end den, der har været rapporteret om i mange tider.

 

Denne nye opmærksomhed er begyndt at ændre hele planeten, og nogle af ændringerne er ikke alle åndelige. Selvom antenner drejer sig om bevidsthed, bliver det opmærksomhed om mange principper, ikke kun dem om Guds egenskaber. Dette opmærksomheds skifte vil endda ændre en ateist, der aldrig ville tro på Gud. Så lad mig specificere nogle af de ændringer for dig, som potentielt er i vente for dig. For som åndelig opmærksomhed begynder at skifte på planeten, vil system opmærksomhed også skifte. Mere end systemer, men de aktuelle måder at skabe systemer på og grundene, I brugte til at skabe dem, vil skifte. Opmærksomhed ændrer alt.

 

Hvis du kan høre sangen, og du ved, hvad den fortæller dig gennem teksterne, så er du komplet. Det forklarer, hvorfor der i dag er dem i stolene [seminar deltagere], som ikke behøver en bygning og ikke har brug for en leder eller en organisation. Selv om dette er en metafor, vil jeg fortælle jer, kære I, at I synger den samme melodi over hele verden, og I behøver ikke nogen til at fortælle jer, hvordan det lyder, eller hvad teksterne er. Sangen er smuk, og den synges om Guds kærlighed, respekt for menneskeheden, og potentialet for fred på Jorden.

 

 

Åndelige Systemer

Lad os tale om åndelige systemer. Jeg vil redegøre for det, vi har sagt i fortiden og det, der meget vel kan være i vente for jer i fremtiden. Der er mange åndelige systemer på planeten, men det ene, som vi ønsker at tale om, er det lige nu, der har omkring en milliard tilhængere, for det er et, vi har talt om før, og det er det, der kommer til at ændres mest. Det er gammelt, og lederen kaldes til stadighed paven.

 

Hvis I vil have nogle oplysninger om, hvad der foregår i hans kirke, da find ud af hvor mange der melder sig til at være præster og nonner. I de fleste dele af verden, er det meget få. Visse lande har bevaret tallene herfor, men de fleste finder tallene mindskes betydeligt. Uden interesse fra yngre mennesker, er hele denne åndelige race døende. Organisationen er ved at miste puljen med sine yngre ledere, og det er blevet bemærket af kirken.

 

Nu, er her hvad jeg gerne vil fortælle jer, kære I: Potentialerne er, at denne kirke kommer til at overleve, det burde den kunne. Vid dette: Der er intet som viser sig nu, der vil skabe en hel Jord, der vil være metafysisk, esoterisk eller New Age indstillet. Det kommer ikke til at ske. Det behøver ikke at ske, og det burde ikke ske, for det respekterer ikke de ældste af de forskellige systemer, som også har healing og Guds kærlighed i deres systemer. I stedet vil disse systemer komme til at se sig selv komme til at omkalibrere – dvs justere og korrigere.

 

Salig er Menneskevæsnet, der finder Gud på sin egen måde. Gamle sjæle vil vågne op til en sandhed, som nye sjæle stadig arbejder på. Dette forklarer de forskellige niveauer af tilbedelse på denne planet, og årsagen til meget forskelligartede åndelige systemer. Mange menneskevæsner, der ikke har fordelen i deres gammelsjæls visdom, vil motiveres henimod systemer, I måske føler, er for simple, og endda mytologiske. Men disse systemer er ofte begyndelsen til at forstå Gud. Der er et sted til det hele. Så lad os tale om den katolske kirke.

 

Jeg gav jer en kanalisering for år tilbage, da pave Johannes Paul var i live. Johannes Paul elskede Maria, moderen. Havde John Paul overlevet endnu 10 år, ville han have gjort det, den næste pave [Paven efter den nuværende, Benedikt XVI], vil gøre, og det bliver at bringe kvinder ind i Kirken. Denne Pave I har nu [Benedict XVI] vil ikke være her længe. * Dette kanaliseredes 10 måneder før pave Benedikt resignerede Den næste pave vil være den, der er nødt til at ændre reglerne, hvis han overlever. Hvis han ikke gør det, vil det være efterfølgeren.

 

Der er en stor kamp i Kirken, selv lige nu, og stor uenighed, for den ved, at den ikke giver det, menneskeheden ønsker. Doktrinen er ikke gangbar i livets puslespil. Svaret vil være at skabe en bedre balance mellem det feminine og maskuline, og den nye pave, eller paven derefter, vil prøve at tillade kvinder at være i et højere trin af Kirkens struktur for at hjælpe præsterne.

 

Det vil blive foreslået at lade kvinderne deltage i gudstjenester, gøre ting, kvinder ikke gjorde før. Dette rykker dem opad i kirkelov til en lighed med præster, men lader dem ikke blive præster endnu. Men bliv ikke overrasket, hvis det begynder på en anden måde, og i stedet giver præster mulighed for at gifte sig. Dette vil bringe det feminine ind i kirken på andre måder. Det vil i sidste ende ske, og må ske. Hvis det ikke gør, vil det blive enden på den katolske kirke, for menneskeheden vil ikke opretholde et åndeligt trossystem, der er ude af balance med kærlighed til Gud og også er ude af balance med intuitiv menneske opmærksomhed.

 

 

Ny Tolerance

Kig efter en blødgøring af fingerpegning og en opvågnen af en ny tolerance. Der vil fortsat være mange systemer til forskellige kulturer, hvor traditioner og historie er vigtige for at opretholde kultur integriteten. Så der er mange i Mellemøsten, der ville følge profeten, og de vil fortsætte, men med en stigning af opmærksomhed. Det vil være forøgelsen af opmærksomheden om, hvad profeten i det hele taget virkelig ønskede – sammenhold og tolerance. Englen i hulen instruerede ham om at “forene stammerne og give dem Israels Gud.” I vil begynde at se en blødgøring af intolerance og begyndelsen på en ny måde at være på.

 

Til sidst, vil det skabe en erkendelse, der siger: “Du tror måske ikke på måden, vi tror på, men vi ærer dig og din Gud. Vi ærer vores profet, og vi vil elske dig i henhold til hans lære. Vi behøver ikke være enige for at kunne elske.” Hvordan vil du bryde dig om det? Jorden vil ikke komme til at dreje ind i et én tros system. Det vil den aldrig, for mennesker gør ikke sådan noget. Det er nødt til at være forskelligt, og de kulturelle forskelles skønhed må være der. Men systemerne vil langsomt opdatere sig selv med øget opmærksomhed om sandheden i en ny form for balance. Så det er den første ting. Hold øje med disse ændringer, kære I.

 

 

Regeringen

Lad os tale om regeringen. Vi taler ikke om din regering, men enhver regering – måden den fungerer på, hvordan den overlever, hvorledes den har overlevet,  måden den kommer til magten på og hvordan den vælger ledere. Det kommer til at ændre sig.

 

For år tilbage, fortalte jeg jer, “Når alle kan snakke med alle, kan der ikke være nogen hemmeligheder.” Op til dette punkt har regeringer på denne planet kun været optaget af én ting – at folk ikke nemt kan tale med hinanden på en global skala. De er nødt til at få deres oplysninger via statslige eller embedsmands kanaler. Selv massemedierne er ikke altid frie nok, for de rapporterer det, som regeringen rapporter. Selv et frit samfund har en tendens til at skævvride sig selv i forhold til tidens skævvridning. Men når I kan have menneskevæsner over hele planeten, der uden regeringers kontrol, taler med hinanden på én gang, ændrer det hele sig, for der er åben afsløring af sandheden.

 

Selve demokratiet vil ændre sig, og I kommer til at se det snart. De udeholdte, de få lande jeg har nævnt tidligere, er dømte medmindre de omkalibrerer. De er dømte til at blive den samme, som de har været og vil ikke være i stand til at eksistere, som de er nu med alle ændrende sig omkring dem.

 

Jeg har nævnt tidligere Nordkorea. Giv det tid. Lige nu er den unge mand under kontrol af sin fars rådgivere. Men når de er væk, vil I se noget andet, skulle han overleve. Døm ham ikke endnu, for han kontrolleres.

 

I regeringen, hvis du er hele afstemnings grundlaget, har evnen til at tale med dig selv uden begrænsning, og af dig selv kommer op med meninger uden begrænsning, påhviler det en politiker at være opmærksom og lytte til dem. Dette vil ændre hvad politikerne vil gøre. Det vil ændre måden, tingene fungerer på i regeringen. Bliv ikke overrasket, når alle i en hel nation en dag kan stemme på én gang på en meget usædvanlig måde. Væk vil de gamle systemer være, hvor I plejede at stole på hesterygs ryttere til at rapportere fra fjerntliggende steder. Nogle af jer ved, hvad jeg taler om. Regeringen vil ændre sig. Systemerne omkring dig, både mørke og lyse, vil ændre sig. I kommer også til at begynde at se noget andet, så lad os skifte emne og vende siden.

 

 

Skiftet i Menneskenaturen

I begynder at se integritets ændring. Opmærksomhed omkalibrerer integritet, og menneskevæsnet, der sad der og drog fordel af et andet menneskevæsen i den gamle energi, vil aldrig gøre det i den nye energi. Grunden? Den vil blive intuitiv, så dette er også et skifte i menneskenaturen, for i fortiden antog I, at folk først drog fordel af mennesker og det med integriteten kom bagefter. Det var bare almindelig menneskelig natur.

 

I regeringer, udtryktes den menneskelige natur I fortiden sådan: Hvis du er stærkere end den anden, besejrer du blot denne. Hvis du var stærk, var det en invitation til at erobre. Hvis du var svag, var det en invitation til at blive besejret. Ingen bare tænkte over det. Det var tingenes måde. Jo større du kunne få dine hære, jo bedre ville de være, når du sendte dem ud for at erobre. Det er ikke sådan I tænker i dag. Har du lagt mærke til det?

 

Ethvert land, der tænker på denne måde i dag, vil ikke overleve, for menneskeheden har opdaget, at verden går langt bedre ved at sætte ting sammen i stedet for at rive dem fra hinanden. Den nye energi sætter de svage og stærke sammen på måder, der giver mening, og som har integritet. Se på, hvad der skete for nogle af virksomhederne i dette store land (USA). Op til for 30 år siden, da I begyndte at indse, at nogle af dem der ikke har integritet, eliminerede I dem. Hvad skete der med tobaksselskaberne, da I indså, at de bevidst var vanedannende for jeres børn? I dag sælger de stadig deres produkter til mindre opmærksomme lande, men det vil også ændre sig.

 

Hvad gjorde I for et par år siden, da I indså, at jeres bankfolk faktisk solgte jeres hjem til priser, som de vidste, I ikke kunne betale senere? De forsvandt grådigt smilende, og tænkte ikke på hjertesorgen, der ville følge, når livs drømmen gik tabt. Kære amerikanere, I har lavkonjunktur. Men det svarer til, at man beskærer et træ og skærer grene af. Når træet gror videre, har I fået kontrol over det og grenene vil vokse sig større og stærkere end de var før, uden grådigheds faktoren. Så, hvis I ikke kan lide måden, det gror ud igen på, vil I beskære det igen! Jeg fortæller jer dette, fordi opmærksomhed nu kontrollerer de store penge. Det I laver, sker lige foran jeres øjne,. Men frygten regerer ofte.

 

 

De næste der falder

Der er noget potentielt, der er ved at komme, som I bør vide noget om, og jeg har rapporteret det før på to andre tidspunkter. Men jeg ønsker, I vil høre det igen. Hvilke andre meget store industrier har ikke integritet, men også en stor del af pengene? Forbered jer på de store farmaceutiske virksom-heder i Amerika’s smuldring. Det er begyndt nu, og når rapporterne kommer, og filmen er skabt [smil] vil amerikanerne vågne op til det faktum, at de har en enorm velhavende industri, der holder folk syge for pengene.

 

I kommer ikke til at kunne lide det, og I vil ikke tolerere det. Hold øje med det. Det jeg siger i dag, er ikke spådomskunst, kære I. Jeg rapporterer om den menneskelige naturs potentialer, der vises mig. Jeg rapporterer, at opmærksomheden er begyndt at få fat i det uhensigtsmæssige på denne planet, som I kalder gammel energi, og begyndt langsomt at flytte den til et sted, I troede den aldrig ville. Det er et integritets sted, som jeres forældre fortalte jer, var umuligt for store institutioner, men her oplever I det. Sammen med dette vil der også komme ændringer i den meget store forsikrings forretning, som vi før har fortalt jer om.

 

 

Sammensværgelse

Der er dem, der ønsker at interessere sig for konspirations eller sammensværgelses energi. De elsker ideen og hægter sig til dramaerne i disse dramatiske scenarier. Jeg vil ikke navngive sammensvær-gelserne, for jeg ikke ønsker at genere noget menneske. Det er ikke, det vi gør. Vores kærlighed strækker sig til alle, uanset hvad de vælger at tænke. Jeg vil blot råde dem, der elsker sammensvær-gelser, til at være forsigtige, og begynde at bruge jeres logik, uanset hvad I hører fra dem omkring jer, eller hvad I tror, er sandheden.

 

Hvis I tror, der er en sammensværgelse under opsejling, en, der kræver hundredvis, hvis ikke tusindvis af menneskevæsner, der alle blinker til hinanden og aldrig siger et ord, så tænk på det ulogiske i det. Der kan simpelthen ikke være hemmeligheder i dag. Din regering kan ikke holde på dem, virksomhederne kan ikke holde på dem, og enkeltpersoner kan ikke holde på dem. I kan ikke have store sammensværgelser, der varer i årtier, nu hvor alle taler med alle. Når jeres Internet tillader hele befolkninger åbent at rapportere til hinanden, kan I ikke have en “kæmpe hemmelig-hed”, der fortsat svæver rundt på planeten, som “kun din gruppe kender.”

 

Kære I, sammensværgelser holder jer væk fra jeres livs formål – at finde Guds kærlighed inde i jer og gå videre med at hjælpe planeten til at blive fredelig og afbalanceret. Der er ingen balance der fremmer frygten for disse ting.

 

 

Illuminati

En mere. “Kryon, hvad med Illuminati?” OK, jeg vil fortælle jer det, for disse ting er allerede kendt af mange.

 

Alt det, I tænkte om Illuminati tidligere, er korrekt. Dette var ikke sammensværgelse, men et faktum. Men i lyset af det, jeg lige har sagt ovenfor, kan den ikke opretholde sig selv i en energi, hvor alle taler med alle, og er siden gået i dvale.

 

Illuminati havde til huse i Grækenland, og det startedes ved at kontrollere den mest potente økonomiske egenskab, der kunne manipulere handels strengene på jorden – skibstrafik. Engang havde de kontrol over skibsfarten, det der fulgte, var de finansielle markeder. Dette arbejdede sig så vej til forsikring, verdens aktiemarkeder og bankvæsen. Det var fremherskende i årtier, helt op til midten af  80’erne.

 

Jeg har et spørgsmål til de ældste i rummet. Se jer tilbage i jeres livstid, kære I. Hvordan var aktiemarkedet da I var yngre? Hvis I kan huske det, vil I sige det havde gradvise ændringer op og ned, med undtagelse af lejlighedsvise store forskydninger – som mens vi er ved det, også blev kontrolleret. Det var stabilt, op eller ned. Det vaklede ikke vildt, med hundredvis af points-skift fra måned til måned. Det gjorde det aldrig. Det er sådan et kontrolleret marked ser ud. Tag så et kig på jeres nuværende aktiemarked. Ser det kontrolleret ud? Det gør det ikke! Det er friløb, og det kan gå hvorhen det drives af normal økonomisk aktivitet.

 

Dette skulle fortælle jer noget, kære I. Illuminati er ikke længere i kontrol. Det tabte i bankvæsen, i tobak, og det drejer sig om at tabe i stor pharma og forsikring, fordi opmærksomhed lader folk vide, hvad der er kontrolleret, og hvad der ikke er det. Opmærksomhed om sandheden vil overtrumfe enhver anden energi, og integritet vil vinde nogle store kampe.

 

Så døde Illuminate? Nej De mistede simpelthen deres kontrolmetode.

 

 

Fremtiden for Illuminati

Nu vil jeg fortælle jer noget, som I ikke forventer og noget, jeg kun har rapporteret om én anden gang. Hvad med alle de penge, som Illuminati har? Der er billioner og billioner af euro i banker, der under deres kontrol afventer en afgørelse. Hvad vil de gøre med dem, og hvor har de tænkt sig at anvende dem? De er her stadig. De venter.

 

Denne gruppe venter på at noget vil ske, som de ved, vil komme til at ske, for de ser det komme, ligeså meget som jeg gør. Men jeg vil gerne fortælle jer noget, som de ikke forventer. Med opmærksomhed kommer generationsskifte. De ansvarlige for disse penge vil ikke altid være ældre mennesker. Indigo’erne vil til sidst få dem.

 

De venter på, at noget vil ske i Afrika – opbygningen af en ny civilisation, et kontinent, der intet har at af-lære. Når Afrika er kureret, når det engang er rede, kan en ny civilisation skabes fra neden af og opefter. Afrikanerne vil være rede til at lære alt om at bygge et fundament for den mest avancerede civilisation nogensinde, og vil gøre det med de mest moderne og opfindsomme systemer, der er til rådighed. Til sidst, vil dette nye kontinent endda slå den kinesiske økonomi.

 

Dette er forudsigelsen og har altid været det, og Illuminatis penge vil finansiere det. Sagde jeg at Illuminati vil finansiere det? [Kryon latter] Illuminati penge vil finansiere det, men der er en forskel fra fortiden, kære I. De, der arver positionerne i Illuminati vil have en anden bevidsthed. Hør, de vil ikke pludselig komme til at være dem, der har alles gode i deres hjerter – næppe. De ønsker at tjene penge, men det de vil se, er i stedet en måde at lave en stor del penge på gennem denne investering. I den proces, vil det automatisk hjælpe hundredtusinder, og de vil være ved starten, fundamentet, der bygger det nye Afrika. De nye afrikanske stater vil i forening med tiden skabe et kontinent, der er stærkere end nogen af de andre, og det vil få én valuta. Ressourcerne alene vil være en dværg i forhold til alt andet i verden.

 

“Wau, Kryon, hvor lang tid vil det komme til at tage?”

 

Menneskene i rummet her kontrollerer dette, og dem der senere lytter og læser. Når I forlader dette rum, hvad vil I da gøre? Gå hjem, rapportere dette, gnide jeres hænder sammen, og vente på det sker? Det vil det ikke. For menneskene i rummet og de gamle sjæle, der hører og læser dette, har et arbejde at udføre, og jeg har før sagt jer det. I har et arbejde at gøre.

 

Der er en alliance, som I er nødt til at skabe med hinanden og med en anden gruppe – Jordens unge folk. De unge på denne jord er ved at ændre måden, tingene fungerer på. Kan I se det? I forventes ikke at sætte jer rundt og kigge på dem heller, fordi de har brug for jer, gamle sjæle.

 

Det er tiden for jer at blive på linie med begreberne hos Indigo’erne og de unge på planeten. Tro ikke et øjeblik, at deres alder viser deres visdom. Disse to egenskaber er ikke sammenlignelige med hinanden, de er ikke lineære. Disse unge mennesker kan være ældre sjæle end I er! Tro ikke, at fordi de har fået en teknologi, som I ikke forstår, at I ikke kan være på lige fod med dem. Deres teknologi er social netværk, selve tingen, vi taler om, hvor alle kan tale med alle. Den nye bevidsthed på planeten begynder i to områder – børnene og de gamle sjæle.

 

 

Konklusion

Det var dagens budskab. Omkalibreringen af opmærksomhed vil komme til at ændre systemer, uddannelse, regering og finanser. De der vælger ikke at være åndelige overhovedet, vil stadig bevæge sig med en ny opmærksomhed, for de vil være opmærksomme på noget, som de ikke er klar over endnu – en blødere måde at leve på.

 

Vi lukker med en banal erklæring, vi har givet før, men som mange har sagt i spøg: “Hvis kvinder kørte verden, ville de aldrig sende deres sønner til at dræbes på en slagmark.”

 

Mange ler. Hvor trivielt, hvor enfoldigt. Faktisk har der været kvindelige ledere, der har sat krige sammen, de var nødt til. De sendte deres sønner, så det er virkelig ikke en korrekt udtalelse. Men det er mere rigtigt, end I måske tror, kære I.

 

Så nu vil jeg gentage udsagnet, jeg atter og atter har fremsat i disse omkalibrerede kanaliseringer: “Når omkalibrerede Mennesker kører verden, vil der komme en dag, hvor de aldrig vil sende deres sønner til slagmarken.” I ser, opmærksomhed vil ændre alt dette. De vil med tiden se visdommen i foreningen, nye måder at løse problemer på, og den intuitive egenskab at sætte ting sammen i stedet for at rive dem fra hinanden.

 

Der vil komme en tid, hvor regerings hærene ikke behøver at være store, og våben ikke vil være så magtfulde. Langsomt, vil regeringen ikke få brug for dem. Langsomt, langsommere end I ønsker, vil disse ting ske, når den gamle sjæl bærer sit lys og kigger på planetens Mestre og efterligner dem.

 

I har alle hørt det: Der vil komme en tid, hvor mestrene vil komme tilbage til Jorden, og der er mange, der venter på dette. Men det er allerede sket! De kunne ikke komme tilbage, før liniestillingen var rigtig og nu er den rigtig. Dette er det, I følte i 2012 og hinsides. Det er begyndt at ske, og de er tilbage. Men de er ikke tilbage som kropslige menneskevæsner. De er tilbage som den omkalibrerede Guds opmærksomheds energi.

 

Jeg ville ikke sige disse ting, hvis ikke de var sande. Hold øje med disse ting, kære I. Husk, hvor I hørte dem først, og når nogle af dem begynder at opstå i jeres nyheder. Og når du ser jorden arbejde på denne måde, kære du, måske du da vil indse, at det jeg har givet i dag, er virkeligt.

 

Vær velunderrettet. Der er ingen perfekt timing. Mennesker vil skabe alt dette i sit eget tempo. Frygt ikke for det, der kan følge, for jeg siger endnu en gang, at den gamle energi vil snart vise sig i overlevelses mode, og det vil ikke være kønt.

 

Stå højt og tænd dit lys i denne begyndelse af ny energi. Mørket vil skulke foran dig. Det er dagens sandhed.

 

Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden.

 

Og sådan er det.