Omkalibrering af Gaia

Sendt

Kanalisering af Kryon

Omkalibrering af Gaia

Kryon gennem Lee Carroll 18.marts  2012

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Melbourne, Australien 2012.

Oversat af Sigfred Skjold

 

Hilsner kære, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Familien foran mig er kendt og jeg vil sige det endnu en gang, at der er ikke noget mystisk ved hvem, der sidder her, og hvem der måske lytter eller eventuelt læser. Det falder sammen i en tidløs tilstand, som ikke er virkeligheden, som I deler i dette øjeblik. Det er en virkelighed som jeg i kvantetilstand har, på et tidløst sted fyldt med potentialerne hos dem jeg kender, der vil høre og læse dette budskab. Så selvom det kan synes for jer i rummet at ske nu, sker det alt sammen ét nu for mig.

 

Jeg vil ønske, jeg kunne tage dig med flere tusinde år tilbage. Langsomt, som tiden går baglæns, ville bygningerne forsvinde, og alt blive reduceret til snavs, og de indfødte ville vise sig. Hvis du kiggede på, hvad de indfødte gjorde dengang, havde de to ting, som de fremhævede og to ting, der fyldte alt det, der var vigtigt for dem. Den første var æren, de viste deres forfædre, og den anden var æren, de viste Gaia.

 

De indfødtes energier fokuseredes på landområdet, dog ikke kun på et område, der ville give dem vand eller mad, men den egentlige energi i jordens snavs. Mange af jer kender til det, jeg taler om, hvis I har studeret deres liv. De var ikke forskellig fra de indfødte over hele Jorden, for dette var intuitivt at Gaia er energien i det, I vil kalde Moder Jord, og det blev stillet på linie med menneskeheden i et samfund, der ikke var nær så kompliceret, som jeres er nu. I stedet oplevede de de overvældende energier i at være forbundet med planeten og med de forfædre, der var gået forud.

 

Jeg fortæller dig dette, fordi formålet med lektionen denne dag er, hvorledes denne alliance stadig er i live og skiftende. I ser det måske ikke, som de gjorde, men alliancen er der stadig, og den er der på måder, der er mystiske for dig. Jeg vil hjælpe med at opklare dette og beskrive systemet og hvordan, det hele virker. Så bliv ikke chokeret eller overrasket, når jeg starter på menneskets molekylære niveau. Jeg er nødt til det, for deri ligger mysterierne.

 

 

Forbindelsen mellem Gaia og Mennesket

Her er forudsætningen, kære I: “Som det går bevidstheden, går det Gaia. Som det går Gaia, går det DNA’et.”. Der er mere tale om partnerskab, end du tror. De indfødte bad ikke om regn. De bad ikke om gode afgrøder og tilbad ikke nogen guddom. I deres virkelighed følte de planeten, og de vidste, at den var en del af dem. Det var alt det, der var. Så de var altid enige med planeten, og fremkomsten af regn og afgrøder var en alliance med Gaia, og de brugte ceremonier til udligning, ikke til forespørgsels bønner. Hvis de ikke fik, hvad de ønskede, vidste de, at de stod ikke på linie. I mangler denne egenskab i dag, men processen i denne stillen på linie er stadig i live, og den virker stadig.

 

Lad os nu tale om DNA igen. DNA-molekylet sidder der og er unikt. Det er unikt i forhold til alt, for der er et tillæg til guddommelighed i det, som dyrene ikke har. Der er visse dyr, der har så mange ting – der er endda dyr, der er designet til at reinkarnere, specielt for dem, der gør det for dig som menneske. Men de har ikke sjæle som jer, og de har ikke den guddommelige gnist, som I har. Deres cyklus er en cyklus af kærlighed for at støtte dig.

 

 

Reinkarnationen af kæledyr – Et Gaia System

Jeg taler nu om noget, jeg sjældent taler om, og I skal vide dette: Alle planetens systemer kredser omkring jer. Dette er en støtteordning for menneskevæsner for at gøre deres liv lettere og bedre eftersom Gaia reagerer på det, de giver hende. Hvis du elsker et dyr, er du sikkert klar over, at dyrets liv er kort – alt for kort. Lad mig give dig noget information, og hvis du tror, at denne kanalisering er virkelig, så tro dette: De dyr, du forelsker dig i, vil komme tilbage til dig. Selve sjælen fortsætter kærlighedsaffæren, og hvis du vil det, er det op til dig at finde det igen – og det er et medfølende støttesystem, der ærer guddommeligheden i et menneske. Vidste du, at der i jeres DNA er en kvanteegenskab, som vi har diskuteret i mange år? Min partner talte om det i går.

 

 

DNA’et har et Kvante Felt

Videnskaben er begyndt at se, at det er muligt, at DNA-molekylet har egenskaber, der rent faktisk giver oplysninger til kvantestrukturens spin i Universet. Så det betyder, at DNA’et er en kvante motor. Men nu ønsker jeg at udvide det billede for dig, for DNA’et er ikke alene der. Det er en familie, og i den menneskelige krop er denne familie mere end 100 trillioner stærk i ét menneske. Men I har gåden liggende foran jer, at videnskaben aldrig bare har set på dette: Hvordan kan DNA overhovedet vide noget tilsammen? I øjeblikket har videnskaben ikke engang set behovet for at undersøge kommunikation mellem DNA-molekyler. De har ikke set feltet endnu, de ikke har set strukturen endnu, og de har ikke set skyggerne endnu. [Fra Lee: “Atomets skygger ” blev opdaget en måned efter denne kanalisering.]

 

For at fungere, må DNA’et i det menneskelige legeme arbejde sammen for intelligensen i det, vi kalder instinktet i den menneskelige krop. Hele DNA’et skal arbejde som ét. Fra toppen af dit hoved til tæerne, skal disse molekyler fungere som ét sæt af instruktioner. Det er unik information, og der er intet andet menneske på planeten, der har dit DNA. Derfor må du erkende, at der er noget, der skal ske i din krop, der forbinder alt DNA sammen. Ellers kan du ikke fungere.

 

Der er nødt til at være kommunikation mellem DNA-molekylerne. Det er her generne produceres, og det er her informationen er, der er dit Højere Selv. Dette er Akasha optegnelserne, og de må alle vibrere sammen som én, billioner af dele som én. Så vi siger det til jer, så fysikerne ser det, så de endelig forstår at mennesket har DNA, der er i en sammenfiltret tilstand*. Det vil sige, at det er låst fast i én tilstand, og delene opfører sig som én.

 

 

Menneskekroppens sammenfiltrede DNA

Der er en egenskab i fysikken, der ikke er blevet set eller diskuteret endnu, og jeg giver dette her for første gang, så du vil forstå lidt mere om, hvordan det virker. Men mere end det, når det bliver opdaget, vil du huske, hvor du har hørt det. Hvis du har mange kvantefelter omkring molekyler, betyder det, at de skal overlappe. Så felterne overlapper hinanden, og I har allerede videnskaben, der viser jer, hvad der sker – mangfoldige overlappende magnetfelter forekommer. Magnetisme er en kvanteenergi, så DNA’ets resultater er ens. Det er magi, der finder sted, som selv videnskaben ikke forstår, kaldet induktans. I din hverdag, kan du se dette, når du ser på solens magnetiske felt, som kaldes heliosfæren (solvinden), der forstyrrer Jordens magnetiske felt, hvilket er det magnetiske gitter. Du får gnister! Aurora Borealis. Det er det, der sker, når magnetfelter overlapper hinanden. I denne tilstand  overføres information, og inden for elektronik er denne egenskab velkendt og bruges hver dag.

 

Hvis du nu ikke skulle have et magnetfelt, men et kvante felt omkring hvert molekyle, vil jeg fortælle dig, at du ikke får gnister, men en designer sammenfiltret tilstand. Overlappende kvantefelter er egenskaber, der endnu ikke er blevet undersøgt, er anerkendt, eller målt. Når de bliver det, vil man se mekanikken i en sammenfiltret tilstand, der så skaber et samlet felt omkring mennesket, der er meget større. Hvad kunne der være i dette område omkring mennesket, der er målt til at være 8 meter bredt? Og er det nogensinde blevet set? Svaret er ja! Du finder det i jeres skrifter, denne gamle Anden Kongebog [Bibelen]. For igen siger vi, det var Elisa, der så mester Elias af sin egen vilje steg op, og på jorden glødede hans felt. Det lyste op og han forlod planeten i en boble af lys, i et køretøj der tog ham afsted. Elisa nævnede køretøjet (på hebraisk), hvor det betyder “at ride.” Det blev Merkabah’en. Så nu har du et navn på det, og et, der ikke kun genkendes af de gamle i åndelige lande, men også den dag i dag af dem, der ser det synsk. Det er menneskets kvantefeltet – Merkabah’en.

 

Så Merkabah er virkelig et kvante felt, og dette felt er fyldt med information. Informationen, som det er fyldt med, synes for dig ikke at være struktureret, men det er faktisk helt struktureret, som vi ser det. Det er matrix af skabelonerne af menneskevæsnet selv, og det er klar og venter på at blive ændret af et andet kvantefelt, dette felt kaldes bevidsthed. Nu har jeg ikke nævnt Gaia endnu, har jeg? Alt dette fører op til at fortælle dig noget, som jeg kun har antydet før, om hvordan virker.

 

Så der sidder menneskevæsnet med alt dette intakt, som I ikke kan se, men vi blot fortæller jer om. Immaterielle, umålelige ting der lees af hos videnskaben. Felter omkring mennesker? Næste gang en videnskabsmand begynder at gå væk fra dig, så spørg ham om hans medfølelses-meter eller hans angst-meter eller hans kærligheds-meter. Hvad? Har han ikke et? Betyder det, at ingen af disse kemi-ændrende følelser eksisterer? Nej. Ikke alene findes de, men ja, de kan også måles, men ikke endnu. Måske vil de i nær fremtid, “det, der ikke kan måles, kan ikke eksistere” paradigmet vil skifte.

 

 

Det Menneskelige Kvantefelt og Instinkt Systemet

Omkring hvert eneste menneske er der en smukt felt, nogle har endda kaldt det magi, for i dette felt befinder dine Akasha optegnelser sig, og selv egenskaberne for dit Højere Selv (sjæl). Det giver ekko af det, der er inde i DNA-molekylet selv, og hvis du havde kvante øjne, ville du kunne se på et menneske og læse, hvem det var, og hvad det plejede at være, og hvad dets problemer er. Du vil se det, vi vil kalde menneske-instinktet, selve cellestrukturens intelligens. Der er dem i rummet, der har det syn, og de er det, du vil kalde medicinsk intuitive, tidligere liv læsere, og meget mere. Healere i dette rum er afhængige af denne synskhed, og de ser det omkring mennesket. Det er ikke noget mysterium. Det er ikke magi, det er videnskab. Jeg har stadig ikke nævnt Gaia endnu, har jeg? Jeg kommer til det.

 

Menneskets instinkt er broen mellem jeres cellestrukturs intelligens (og jeres DNA) og jeres 3 dim. menneskelige bevidsthed. Der er dem i rummet her, som praktiserer noget, der hedder kinesiologi. Nu er kinesiologi en måde at tale med instinktet. Mennesket er smart, men mærkeligt nok, endnu ikke smart nok til at vide, hvad der foregår i dets egen krop. Vi har sagt det før, og det er et mysterium, er det ikke? Du kan have en sygdom til at vokse i kroppen lige nu, men du bare smiler og har ingen idé om det, indtil det gør ondt. Er det ikke underligt? Men instinktet ved det fra starten.

 

Du har måske brugt muskeltest (kinesiologi) for at finde ud af, hvad du er allergisk over for, eller hvad der sker i dit system – en ja eller nej proces. Er det ikke interessant, at du er nødt til at gå denne proces igennem for at opdage, hvad der sker i din egen krop? Så du kan sige til dig selv, “Måske mangler der noget? Vi bør være i stand til at vide, hvad der sker i vores egen cellestruktur!” Du har ret. Faktisk bør der være en bro mellem alle disse kvanteoplysninger og din bevidsthed. Du har ret. Jeg har ikke nævnt Gaia endnu, har jeg? Og her er hvor det bliver godt.

 

 

Gaia Energien drives af Menneskeheden

Gaia samarbejder med menneskeheden. Gaia måler altid egenskaberne i menneskegrupper. Da der kun var få menneskevæsener på planeten, og når de var i kontakt med Gaia, reagerede Gaia. Det gjorde jeres DNA også. Det tog sit udgangspunkt fra Gaia i, hvor godt det fungerede. DNA, der er en et menneskes blåtryk, er designet til at arbejde med Gaia, og Gaia er designet til at være reaktiv overfor menneske-bevidstheden. De er et lukket system, og den ene påvirker altid den anden.

 

DNA er designet til at give mennesket en meget lang levetid og er desuden designet til fuld foryngelse og selvhealing. DNA er udformet således, at broen mellem dig og instinktet altid er der. Men det er ikke måden, det virker på, vel? Du har hørt om disse gamle menneskevæsner, der levede en masse år? Var det en trykfejl i skrifterne? Nej. Så hvad var det, der tillod nogle menneskevæsner rent faktisk at have flere sunde år dengang end nu? Var det sandt, det om deres alder? Jeg vil fortælle dig at: Ja, det var det, og her er hvorfor. Feltet omkring jer og andre er så stillet på linie med Gaia, at I samarbejder og skifter i forhold til hinanden. Det var det, de gamle vidste, og det er derfor, de var ét med planeten. Det er noget, I også vil begynde at opdage.

 

Gaia tager sit udgangspunkt for energien til at skabe på planeten i menneskebevidstheden. Vi fortalte jer det for 22 år siden. Det går også den anden vej, for jeres DNA reagerer som helhed på det, der kaldes planetens krystalgitter. Det er et esoterisk “hukommelses gitter”, og er menneskehedens lagrede energi og begivenhedsforløb. Vi har fortalt jer om Krystalgitteret tidligere, men I kan sige, at det er en skal omkring Jordens snavs, der ikke ses, men indeholder alle energierne og historien vedrørende enhver, der nogensinde har levet på planeten. Ved dit første åndedrag efter du er født, ser dit menneskelige kvantefelt på krystalgitteret og justerer dets effektivitet efter planetens energi. Denne energi er det, menneskeheden har skabt i tiden, den har været her.

 

Lige nu er energien på denne planet fyldt med årtusinder af krig, gamle energi kampe, mandschauvinisme og intolerance. Dette er altså, hvad DNA tilpasser sig til ved din fødsel. Hvorimod du er designet til 100 procent DNA effektivitet, men lige nu er den på 30 procent. Og det, kære du, er det, der ændrer sig, for DNA’et er nu begyndt at arbejde med en højere effektivitet, fordi der foregår et bevidsthedsskift. Du ser det selvfølgelig først hos dem, der løbende fødes. Ved deres første åndedrag, er de nu på 35 procent, og dette udmønter sig til et menneske, der er langt mere bevidst og har langt større forestillingsverden ved en langt tidligere alder. Det er næsten som om de har en instinktiv bevidsthed om den samlede menneskehed, i stedet for at skulle lære det hele forfra igen, som I gjorde.

 

Vi har fortalt jer om disse nye børn, og det er grunden til at jeres børn er så usædvanlige, og I ved, de er det. Mange blandt jer her, som har børnebørn, ser virkelig at børnene er forskellige. Så I kan sige, “Jamen det er for dårligt, at vi ikke kan gøre det selv, hæve vores DNA effektivitet.” Joh, det kan I! For planetens energi er årvågen og klar til at sende signalet til den gamle sjæl, som begynder at forstå, at den kan ændre sine egne felter gennem skabelonerne, der flyder i dem, gennem bevidsthed, ren hensigt, og gennem det, der er medfølelse. Du kan ændre kvante “aftrykket” af DNA med medfølelse! Vi har sagt det fra begyndelsen, så lad mig opsummere dette i enkle ord, der ikke er videnskabelige. Gå langsomt, min partner. Gør dette kortfattet. [Kryon taler til Lee]

 

 

Ny DNA Tilpasning til Ny Gaia Energi

Dit DNA justerer sig selv efter det, der er sket på jorden, når du fødes. Det har skabt en realitet for dig, som du kalder Menneske-Naturen. Jorden ændrer sig, Krystalgitteret er faktisk ved at løfte sløret en anelse, og dit DNA er begyndt at reagere på det. Den første reaktion vil ses i dine børn, og de er allerede på vej ind med en anden begrebsmæssig menneske-egenskab. De tænker ikke på samme lineære måde, I gør. Har I lagt mærke til det?

 

Dette vil ændre sig mere og mere som tiden går. Til sidst vil der være et langt mere effektivt DNA, der skaber den manglende bro mellem instinktet og den normale menneskelige hjerne. Det betyder, at I vil få mere intuitive tanker om, hvad der er galt og rigtigt i jeres egen cellestruktur. Nogle af jer vil for første gang se ændrede kostvaner, og I vil blive drejet ind på en cellestruktur, der siger: “Hvis jeg ændrer det og det, vil jeg leve længere.” Resultatet vil blive instinktive spiseændringer, som ikke har nogen forklaring. Instinktet er begyndt at kommunikere.

 

Vaner, du har haft i årevis vil begynde at falde væk, fordi din cellestruktur vil begynde at hjælpe dig med at fjerne dem, vel vidende, at de ikke passer dig. Vær ikke overrasket, hvis en af dem er overspisning og stofskifte-tilpasninger for at få din kropsvægt på plads uden ubehaget ved ekstreme diæter. Andre er afkald af stoffer, som du er afhængig af, og inden for denne proces en tilladelse til at lade dig leve meget længere.

 

Du vil se gendannelse af cellestrukturen, der vil overraske dig. Du vil heles hurtigere og du vil vide det. Du vil begynde at se en situation, hvor du er mindre syg, end du nogensinde har været i dit liv. Den fremherskende 3 dim. visdom vil fortælle dig, “Nå, du er ældre nu, så du kommer til at blive mere syg.” Men det vil du ikke, og du vil vide, at noget er ved at ændre sig. Så det vi siger til jer, kære I, er at I kan få de samme ting, som de unge har. I vil nu langsomt vågne op til en ny energi på denne planet, som vil tillade jer at leve længere. Jeres DNA kommer til at indlede et samarbejde på en mere effektiv måde. 35 procent? Måske endda 40 procent, gamle sjæl? Det er på vej til noget langt højere.

 

Profeten Elias, Jesus, mester Kristus, Budda, Mohammad, Paramahansa Yogananda, og mange flere havde DNA, der arbejdede ved 90 til 100 procent. De valgte alle måden, de ønskede at bruge det på, og I kunne se det på dem og føle det i dem. Profeten Elias valgte at forlade planeten gennem en opstigelsesstatus af eget design og valg. Det viser, hvor stærkt det er. Jesus Kristus besluttede at gøre det samme på sin egen måde, af grunde, der gav mening for dem omkring ham, hvis DNA arbejdede dårligt.

 

Der er energier i menneskevæsnet, der er katalysatorer til oplysning. En af dem er medfølelse, og du følte det i dag, gjorde du ikke? [Der tales om den tidligere præsentation af historien om de 33 minearbejdere i Chile] Det rørte dit hjerte. Så hvad vil I sige var energien i rummet, og hvilken farve havde den, og hvor tyk var den? Jo, ville mange af jer sige, der var overhovedet ingen farve. Nogle vil måske spørge: “Hvad mener du med tyk, Kryon?”

 

Som I sad der i stolene, satte energien sig på jer, og I følte jeres hjerter en lille smule klemt. I levede jer ind i deres situation, der fik deres liv tilbage, og I så hjerterne hos slægtningene fyldt op til punktet, hvor de græd af glæde. Dette er, det jeg taler om – noget usynligt og dog “tyk” af følelse. Det er så dybtliggende, det I kan skabe omkring jer, at det vil ændre liv i rummet. Gaia kender dig, og hvert medfølende øjeblik optegnes.

 

Nogle af jer er kommet for at få helbredelse denne weekend, og jeg ved det. Så dette vil være en meget god tid at modtage det i. Disse, der læser, er ikke anderledes, og måske sidder du i stolen af samme grund? Der er et følge her, og der er medfølelse her, og der er dybden af gamle sjæle her, dette er en kvantesuppe af muligheder, kære du. Hvorfor gør du ikke fordring på det lige nu – at du kommer til at rejse dig fra den stol og får frøene plantet i dig, efter dit eget valg, for sundheden, som du har bedt om? Forlang healingen begyndt, som du ved altid har været til rådighed, for du er begyndt at være i kontakt med din egen Merkabah’s intelligens.

 

Åndelige organisationer er fyldt med mirakler. Hospitaler ser dokumenterede resultater af det, der kaldes spontan bedring. Det er der pludselig, cellestrukturen gør noget, som videnskaben ikke kan begynde at forklare. En total bedring af sygdommen opstår til tider næsten på en nats tid. Men jeg vil fortælle jer, hvad det er: Det er DNA, der for et øjeblik midlertidigt virker 100 procent og gør kroppen fri for sygdommen. Du har set det, men du vidste bare ikke, hvad det var.

 

Så hvorfor gør du det ikke lige nu? Hvis du kan forestille dig det, så kan du få det. Se dig selv med ren cellulær sundhed. Det tjener Jorden, kære menneskevæsen, at du lever længere, end du tror, du kommer til at leve. Vi har brug for dit lys. Så hvorfor ikke gøre det nu?

 

Lad alle i rummet lige nu i medfølende bevidsthed deltage i kvantetilstand, filtret sammen med alle dem, der læser, og sende medfølelsen i healing til dem, der har brug for det, uden overhovedet at kende deres ansigter eller deres navne. Det er smukt. En dag vil du se, hvad menneskevæsners ceremoni sammen kan gøre, når I alle går ud helbredte! Hvorfor ikke? Når du kan gå til et halvdags møde og komme ud yngre end du har været – hvorfor ikke? Så vil du begynde at se alt det,  jeg har sagt i dag, er sandt og korrekt.  Det er imod al den fremherskende videnskabelige tankes logik, men pænt inden for omfanget af Guds kærlighed.

 

Vi forlader dette sted, og alligevel gør vi ikke. Der vil aldrig være et møde som dette igen, med netop dette antal sjæle, med de navne, I har, med det Akasha I har, så det er et unikt møde, meget lig I er unike. Gå fra dette sted anderledes, end da I kom, og vid, at Kryon ikke eksisterer inde i det menneske, der sidder på dette scene.

 

Kryon eksisterer i kvantesuppen, der er Gud, og går ud sammen med dig, hvis du vælger det. Hvis du vælger det.

 

Og sådan er det.

* Sammenfiltring er en egenskab ved kvantefysik, der lige nu er ved at blive set og udforsket på et makroniveau. Nogle former for sammenfiltring skaber “kvante låsning” og nogle gør ikke. I tilfældet DNA, er informationen “låst” mellem DNA-molekyler gennem feltets kvante-egenskaber.