Omkalibrering af Frit Valg

Sendt

kryon

Omkalibrering af Frit Valg

Kryon gennem Lee Carroll januar 2012

Oversættelse Sigfred Skjold

kryon

Denne live kanalisering blev givet i Dallas Texas

d. 3. marts, 2012

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet fornyet overvejet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Dallas Texas.

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste.

 

Møderne med mennesker, der dukker op i forventning om mit besøg indeholder mest gamle sjæle. Dette var forudset. For over to årtier siden, da min partner begyndte, indeholdt møderne nysgerrige sjæle. Så det har udviklet sig. Det er den gamle sjæls alvor, der får dem til at komme til et rum som dette, eller til et sted som dette, hvor de kan lytte eller læse. Ånden reagerer på potentialer på min side af sløret, og igen siger jeg, at vi ikke har noget ur. Vi ser på læseren på samme måde som vi ser på én i en af stolene her i dag. Vi anser potentialer for at være virkelighed. Den virkelighed vi nu ser, fik dig til at læse dette på papir eller på et elektronisk medium. Alt dette forekommer os som værende indenfor den samme tidsramme, som nogle få af jer oplever i dette møde, mens I lytter. Så jeres fremtid er vores nu.

 

Vi ser ikke empiriske regler i vores virkelighed, men i stedet ser vi eksistens-potentialer. Det vil sige, at vi ved, hvem I er – hvem der lytter, læser, eller sidder her i stolene. I tror, I ved, hvor mange der er her, men I ved ikke rigtig, hvad her betyder, for der er langt flere, end I tror. Omfatter dit her fremtiden? Omfatter dit her de kommende generationer? Ser du, enhver der overhovedet lytter til eller læser disse ord, ligegyldig hvornår, er et potentiale, der findes i vores nu.

 

Vi ønsker at fortsætte det, som vi fortalte jer i morges, vi ville  gøre [i seminaret], nemlig fortsætte budskabet om den nye energi på planeten. I er halvvejs gennem det 36-årige stillen-på-linie-vindue med det, vi vil kalde den galaktiske stillen på linie. Året 2012, er derfor i midten af denne liniestillen, og er året, hvor energien begynder at skifte, og de energetiske frø, der vil ændre denne planet herfra og frem, begynder at blive plantet,.

 

Det er måden det sker på, at det vil gå langsommere, end du ønsker. Ændringens langsomhed skyldes generationer af menneskevæsner, der arver det, du kan sige, er ny bevidsthed. Det tillader også dem, der er blevet født i den gamle energi at udtømme den gamle energi i det, du vil kalde en inkarnation eller et udtryk [en Jordlivstid]. For os er døden derfor simpelthen foryngelse ind i liv. Hvis dette ikke giver nogen mening for dig, vil jeg så fortælle dig, hvad min partner siger, hele tiden burde være sagt: den gamle energi har svært ved at dø!

 

Der er en masse mennesker, som bliver nødt til at gå gennem døden, for at blive genfødt i en ny energi, for at kunne udføre de ting, de kom for. Nu er den gamle sjæl forberedt og klar til et bevidstheds-skifte i kroppen gennem døden – i langt højere grad end noget andet menneske på planeten. Det betyder simpelthen, at tiden må gå, for at du kan se tingene, som vi taler om, og gamle sjæle har været igennem dette mere end noget andet menneske. Men når disse generationsskift viser sig, vil du begynde at se, at selv inden de kommer, vil ændrings-frøene begynde at ske hurtigere end én levetid. Så det er det, vi diskuterer i dag, og vi vil kalde dette omkalibrering af Frit Valg.

 

Vi standser et øjeblik. Der er en fritagelse i dette øjeblik, uanset hvad undervisningen drejer sig om, uanset hvad ordene er. Lyt læser: Jeg ved hvem du er. Der er en fritagelse lige her til dig. Inden du kommer op af stolen, hvor du befinder dig, kan du være anderledes. Det er fordi, du vil modtage en energi, der sendes af os, ligegyldig hvilken tid, du tror det er, eller hvor du er – i den meget kvanteagtige information om dit DNA, mønstringen af din sjæl. Selve dit Højere Selvs Akasha og din sjæle-energi er involveret. Det er en vågnen, der vil vare resten af jeres livstider, fordi du træffer en beslutning i dag. Dette viser hvor dybtgående frit valg er for et menneske.

Mennesket kan vende på en tallerken. Åh, se på jeres historie! Se, hvad I har gjort i de seneste år. Regeringer, der er uhensigtsmæssige, falder. Finansielle institutioner der er uhensigtsmæssige, falder. Men du spørger, “Hvor er forandringen?” Det er der alt sammen omkring dig, kære du, men det sker langsomt, ikke i løbet af de sidste uger. Så vær tålmodig og lad skiftets hjul dreje rundt i deres eget tempo.

 

Frit valg er ikke så enkelt.

Frit valg synes at være et simpelt aspekt. Frit valg for et menneskevæsen betyder, at du har fri vilje til at vælge lige det, du ønsker. Men sådan er det overhovedet slet ikke. Du kan kun vælge noget, du kan forestille dig, eller du tror, du kan ændre. Du kan ikke vælge noget, som du ikke synes er valgbart. For eksempel har rotter i en labyrint frit valg. De kan gå hvor som helst de vil. Men et af valgene, der aldrig viser sig for en rotte er at fjerne matrix. Det er ikke i deres bevidsthed eller deres virkelighed, fordi de har solide vægge føran sig, der repræsenterer labyrinten. Så de forsøger blot at vælge en retning inden for væggene og labyrinten foran dem.

 

Mennesker lever i en opfattelse af dimensionalitet, som for eksempel meget lig det, at leve i sort og hvidt i stedet for farve. Man kan sige, mennesker altid har haft frit valg i sort og hvid, men de er ikke bevidste om farve. Så hvis du ikke har farve, kan du ikke vælge rød eller blå eller grøn. Forstår du? Forestil dig nu et øjeblik, at disse farver var en flerdimensional virkelighed. Derfor kan menneskevæsnet (selvom det har frit valg) nu engang ikke forestille sig noget, det ikke kan forestille sig. Så det vælger ikke en farve, fordi det ikke ved, det eksisterer. Så det, kære I, er det, der ændrer sig. Du kommer til at begynde at se begreber, der aldrig før var begreber! Forbered jer på farve!

 

Jeg har tænkt mig at give jer en lille liste over det, I kan forvente, og nogle af jer vil se disse ting hurtigt, og nogle ikke i et stykke tid. Jeg vil give jer et overblik uden tidsangivelse. Så når I spørger, “Jamen, kære Kryon, hvornår vil disse ting komme til at ske?” Vil jeg vil sige, “Ja.” Åh kære du, de kommer til at ske, for vi ser alle deres potentialer ske, hvilket betyder, vi allerede ser jeres manifestation af dem være der.

 

Åndelighed

Nummer et: Åndelighed. De åndelige design-systemer på jeres planet er begyndt at ændre sig. Dette siger ikke, at visse af dem kommer til at forsvinde. De kommer simpelthen til at ændre sig. Nogle af de største åndelige systemer, som du vil kalde organiseret religion på planeten, er ved at skifte. De kommer til at skifte væk fra det, der er ydre autoritet til indre autoritet. Der vil tilsidst være en anden form for tilbedelse ved langsomt at ændre reglerne, samtidig med at have den grundlæggende doktrin til at være den samme.

 

Doktrinen om Kristus har altid været at finde Gud indeni.Læren var klar. Mirakkel-eksemplerne gaves som et eksempel på, hvad mennesker kan gøre, det var ikke at stille en mand op som en Gud, der kunne tilbedes. Så når det er blevet fordøjet, kan Kristus lære forblive at være det, Kristus underviste i. Det ændrer simpelthen fortolkningen.

Læren fra de store profeter i Mellemøsten (alle relaterede til hinanden) drejer sig om enhed og kærlighed. Så når de hellige ord omdefineres med ny visdom, vil mennesket ændres, ikke  profeternes ord. Faktisk bliver profeterne endnu mere guddommelig inspireret og deres visdom bliver endnu dybere.

 

I kommer snart til at miste en pave. Jeg har ikke noget ur. Snart for os kan betyde alt for jer. Den der erstatter ham, kan overraske jer, for hans særlige organisation vil være i overlevelsesmåde på det tidspunkt. Det vil sige, at færre og færre er interesserede i at påbegynde en præsteskab. Færre og færre unge er interesserede i organisationen, og den nye pave er nødt til at foretage ændringer for at holde sin kirke i live. Det betyder, at hans organisation vil bestå, men have et mere nutidigt syn på det, der i sandhed ligger foran jer alle i den ny energi. Det er ikke kirkens fald. Det er i stedet omkalibrering af den indre guddommelighed, der svarer til tilbedelsen, der fortsætter. Det er en win-win situation. Den nye pave vil få en vanskelig tid, da den gamle garde stadig vil være der. Der kunne endda komme et attentatforsøg, sådan er måden, der viser hvor hårdt den gamle energi nægter at dø. Det er nummer et. Kig efter det. Det er en ændring i måden, åndelige systemer virker på. Det er en omgruppering af åndelige systemer, der genlyder af en stærkere sandhed, og som snarere er menneskedrevet end profetdrevet.

Drama

Nummer to: Imod alt, hvad du synes er den menneskelige natur, vil mennesker begynde at reagere anderledes på drama. I øjeblikket er drama tiltrækkende. Du ser jeres medier i deres sidste virkelighedsgisp, de giver dig reality-programmer, så du kan se drama. Som om, du ikke har nok af det derhjemme. Jeg vil have dig til at holde øje med dette skifte, fordi det kommer til at fortælle dig, at der er et skifte, der finder sted i den grundlæggende menneskelige natur. Til sidst vil disse aktuelle sager i det hele taget ikke være tiltrækkende mere. Overhovedet ikke. Når du kigger tilbage i tiden, vil der, når du iagttager disse særlige former for underholdning, komme et tidspunkt, hvor du vil sige, “Hvor var det barbarisk!” Det vil ændres.

 

Det betyder at et skifte er for hånden i det, mennesker ønsker at se af underholdning,. Det er et skifte af det, de ønsker at opleve i deres liv og i deres fritid. Der vil komme mere motivation til det, der beroliger deres sjæle i stedet for drama, der roder alting rundt. Man vil ikke fodres længere med det, der var føden i den gamle energi. Hvis du tænder for et tv-show, der blev produceret i 50’erne, hvad vil du synes om det? Vil det være banalt og latterligt i sin uskyld? Det vil det, og det vil være på grund af forskydningen fra dagens virkelighed. Så der vil komme et aktuelt skifte i hvordan mennesker reagerer på drama.

 

Du vil komme til ikke at være så interesseret i noget, der er dramatisk, men blive mere interesseret i det, der er informativt og hjertevarmende. Det kommer. Jeg ved nogle af jer vil sige: “Jeg tvivler på det, fordi mennesker er mennesker.” Nogle vil endda gå imod det, og de vil sige, “Jamen, Kryon, du har sagt, at størstedelen af menneskeheden ikke er gamle sjæle. Så derfor vil de ikke skiftes sammen med os. Så hvordan kan størstedelen af menneskeheden skifte?” Jeg vil fortælle jer det – der er noget, der vil være verdensomspændende, og der vil være noget, der blot er gammelsjæls bredt. I vil se. Men frøene såedes først af jer. Så det, I føler, og det I gør, vil til sidst ses i den almindelige befolkning. Hvordan føler du lige nu om det, der er på tv, gamle sjæl? Du gør allerede indsigelse mod det! Du ser allerede barbari. Du ser allerede dem, der ikke har integritet i deres journalistik og ønsker at skræmme dig i stedet for at informere dig. Det vil skifte. I vil kræve det.

 

Tænk på det på denne måde: De gamle sjæle er de frø, der planter en energi, der vokser og tillader nye frø at komme til. Til sidst vil selv de unge sjæle få en godtgørelse for denne frø arv, som den nye jordenergi leverer. Det var nummer to.

 

Længere liv kommer til at ske, men . . . Her er noget, der er et gensyn. Vi bliver ved med at komme med det, fordi mennesker ikke tror på det. Hvis I begynder at leve længere, er der dem, der er bange for overbefolkning. I har set hvordan det er nu, og den geometriske progression i matematik er absolut, og I kan ikke ændre det. Så hvis du ser på befolkningen på Jorden, og hvor meget den har ændret sig i de sidste to årtier, er det skræmmende for dig. Hvad vil ændre denne progression?

 

Svaret er simpelt, men kræver en ændring i tænkning. Svaret er en civilisation på planeten, der forstår et ny overlevelses scenario. I stedet for at være en grundbefolkning, der har fået besked på at få en masse børn for at forøge racen [gammel overlevelse], begynder man at forstå logikken i et nyt scenarie. Slægtledenes Akasha visdom vil begynde at krybe ind med et basalt overlevelses-scenario-skifte. Ikke hver enkelt kvinde vil se på sig selv og sige, “Uret tikker,” men kan i stedet sige, “Jeg har været en mor 14 gange i træk. Jeg udelader det denne gang.” Det er en kvinde, der forstår, at der ikke er noget tab eller skyld i dette, og faktisk føler, at den nye overlevelses-egenskab er at holde familien lille eller ikke værende! Desuden, som vi har sagt før, vil selv de, der er i dag er uvidende om befolkningstals-kontrol finde ud af, hvad der forårsager, børn fødes [Kryon vittighed].

 

En del af det nye Afrika vil være undervisning og healing, og i sidste ende en nul befolknings-tilvækst, ligesom nogle af første-verdens-nationerne har i øjeblikket. De, der i øjeblikket er bundet til en åndelig doktrin, vil rent faktisk få denne doktrin ændret (kig efter det) hvad angår menneskefødsler. Så vil de være i stand til at træffe frie valg, der er passende, selv inden for organiseret religions etablering. Ser I, tingene kommer til at ændres, så sund fornuft vil sige: “Måske vil det hjælpe planeten, hvis jeg ikke havde børn eller måske kun et barn.” Så det indlysen-de, “Måske det var klogere og økonomisk bedre med blot én. Det vil hjælpe denne!” Hold øje med disse ændringer. Til dem af jer, der er dybt forankret i doktrinernes tradition og ville sige det lyder skandaløst umuligt, giver jeg jer den nye kommende pave [Kryon smil]. Til dem af jer, der føler, at ukontrolleret forplantning er uundgåelig, vil jeg opfordre jer til at se den statistik, I ikke har set eller var uinteresserede i at kigge på over det, første-verdens lande allerede har opnået på egen hånd, uden nogen mandater. Det er allerede ved at ske. Det var nummer tre.

 

Energi (igen)

Planetens naturlige ressourcer er begrænsede og vil ikke støtte en fortsættelse af det, I har gjort. Vi har sagt det i et årti. Hold øje med øget forskning og øget støtte til alternative måder at skabe elektricitet (sluttelig). Læg mærke til, at det er selve de virksomheder, der har mest at tabe, der vil være dem, der finansierer det. Det er begyndelsen af fuld erkendelse af, at en ændring af tankegang er for hånden. I kan tage energi fra Gaia, i stedet for fysiske ressourcer. Vi taler endnu engang om jordvarme, om tidevand, om vind. Igen, vi trygler jer om ikke at overudvikle dette. For noget af det, som mennesker gør i en teknisk tidsalder, er at overudvikle simple ting. Kig på atomværkerne – de mest overudviklede og dyreste dampmaskiner, der findes!

 

Jeres værende ideer om at opfange energi fra tidevands-og bølgebevægelser behøver ikke at være tekniske vidundere. Tænk på et skovlhjul på en mole med bølger, som vil skabe energi i begge retninger [bølger kommer og går] bundet til en generator, der kan forsyne snesevis af kvarterer med elektricitet, men ikke hele byer. Tænk enkelt og decentraliser ideen i anvendelighed. Det samme gælder for vind og geotermisk varme. Tænk på anvendeligheden af grupper af hjem i en klynge. I vil ikke få en gitter fejl, hvis der ikke er noget gitter. Det er vejen frem, og I vil være mere tilbøjelige til at få det før end senere, hvis I gør dette, og det vil ikke koste så meget.

 

Vand

Vi har fortalt jer, at en af de største naturlige ressourcer på planeten, der kommer til at skifte og ændres og være mytisk for jer, er frisk vand. Det kommer til at være det næste guld, kære I. Så vi har også givet jer nogle tips og eksempler og igen bønfalder vi jer: lær hvordan, I kan afsalte vand i virkelig tid uden at varme det op, her før potentialerne for at køre tør for dette, er til stede. Det er der, det er gørligt, og nogle har det allerede i laboratoriet. Dette vil skabe billig frisk vand for planeten.

 

Der er en holdningsændring, der er begyndt at vise sig. Langsomt begynder I at se det, og det eneste der kommer i vejen for det, er virksomhederne med de mange penge, der i øjeblikket kører med det gamle system. Det er også begyndt at ændre sig. For dem med de mange penge ønsker altid at investere i det, de ved, er det næste der kommer, men de ønsker også at være dem, der skaber det næste, der kommer, inden for rammerne af, hvad de har “på hylden.” Det der er på hylden, er olie, kul, dæmninger, og ikke-vedvarende ressourceforbrug. Det har ikke ændret sig meget i de sidste 100 år, vel? Nu vil I se en ændring af frit valg. I kommer til at se beslutninger, der træffes i bestyrelseslokaler, som for to generationer siden ville have krøllet deres tæer. Nu vil “det værste de kunne gøre,” kunne blive til “det bedste de kunne gøre.” Det, kære I, er en ændring af frit valg begrebet. Når morgendagens tænkere ser muligheder, der aldrig var mulighed for før, er der et skifte. Det var nummer fire.

 

 

Integritet, kan overraske . . .

Nummer fem: Der vil være dem, der tænker, at det er umuligt at lave en søgning efter integritet og retfærdighed i alt. Med andre ord, vil menneskevæsner ikke bare gå med på det, de får at vide, er status quo. De vil se på det, og de vil sige: “Jovist, jeg tror det kunne være bedre. Jeg har tænkt mig at se mig omkring efter noget, der har mere integritet og retfærdighed.” Ja, der vil være dem, der fortæller dig, “Se, institutionerne har alle kortene, og du er nødt til at gøre det på deres måde. Hvis du ønsker sygesikring eller du ønsker at få et lån fra bankerne til dit hjem, må du hellere gøre det på deres måde “. Jeg har nyheder til dig. Selv dette vil ændre sig.

 

“Hvad vil du gøre?” spørger mennesket. “De har hele magten!” I fortiden, var der intet, du kunne gøre. Nu fortæller jeg dig, hvad potentialerne er. Du må trække dig ud af puslespillet og se forbi væggene i labyrinten. Du kommer til at sige, “Jamen, så vil jeg starte min egen institution.” Og nogle vil. De nye institutioner, baseret på integritet, vil feje lige forbi den gamle energi. Med andre ord vil der være dem, der er unge i dag, der kommer til at starte en ny bankmåde, en ny sygesik-ringsmåde og en ny forsikringsmåde. Og når du ser disse planer, vil du sige, “Hvorfor har vi ikke tænkt på det før?”

 

Har du set indførelse af nye metoder og opfindelser i det seneste årti, der krævede at tænke ud af den gamle virkeligheds kasse? Javist, har du det. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der kommer, fordi I ikke har tænkt på det endnu! Men potentialerne i det, er voldsomt store. Lad mig give dig et eksempel, lad os sige, at for 20 år siden, forudså I, at der ville være noget, kaldt internettet på et apparat, som I ikke rigtig havde endnu, der brugte en teknologi, som I ikke kan forestille jer. Du vil have hele biblioteker, bygninger fyldt med bøger, i hånden – et verdensomspændende leksikon med alt kendt, med evnen til at slå det op med det samme! Ikke kun det, men denne opslagsservice vil ikke koste en krone! Du kan ringe til venner og se dem på en videoskærm, og det vil ikke koste en krone! Ligegyldigt hvor lang tid du bruger denne tjeneste, og i hvilken dybde, du bruger den, vil tjenesten i sig selv være gratis.

Nu vil nogen der lyttede til dig dengang måske have sagt, “Selv hvis vi kan tro på den teknologiske del, som vi mener er umulig, koster alt noget. Der må være en betaling for det! Hvordan ville de ellers kunne forblive i erhvervslivet?” Svaret er dette: Med en ny opfindelse kommer der nye paradigmer for erhvervslivet. Du kender ikke det, du ikke ved, så afgør ikke på forhånd, hvad du tror kommer, baseret på en gammel energi verden.

 

Det utænkelige . . . Politik, Et gensyn

Mennesker vil begynde at søge efter integritet og fairness, og det kommer til at ske på de steder, du aldrig forventer. Jeg fortalte det i sidste uge, så dette er et gensyn. Der kommer et tidspunkt, hvor I vil kræve dette af jeres politik – retfærdighed og integritet. Så når kandidaterne begynder at kalde hinanden andre navne, vil I vende ryggen til dem, og de vil ikke få nogen stemmer. De vil virkelig hurtigt få fat i det, tror I ikke? Hvad med dette?

 

Lad mig give jer et andet potentiale. Dette land, som jeg er i lige nu [USA] vil sætte formen for den pågældende egenskab. Jeg har ikke noget ur. Hold øje med de unge, der vil sætte dette i gang, og det vil de, for de er vælgerne i morgen, og de ønsker ikke dagens energi. For nogle af dem, er det så afskyeligt, at de ikke engang vil lade sig registrere for at stemme i denne energi. Du kommer snart til at se det. Det var nummer fem.

 

Nyhederne

Nummer seks. Jeg vil fatte mig i korthed. Hold øje med at jeres nyheder vil ændre sig. De er nødt til det. Når medierne indser, at mennesker er ved at ændre deres synsvaner, kommer de til at begynde at ændre det, de producerer, for at I kan se det. Til sidst vil der være noget, der kunne hedde “De gode nyheders kanal”, og det vil i sandhed blive særdeles tiltrækkende. For det vil være virkeligt, og stille det drama til side, der ellers er dagens tiltrækning. Dette er det, familierne, der om aftenen sidder rundt om bordet, ønsker at se. De vil have noget, hvor hele billedet af en situation vises, og ikke kun de dramatiske dele. Du vil høre om det, der sker på planeten, som ingen fortæller dig om nu, og når det sker, [vi har intet ur, kære du], vil det komme til at konkurrere stærkt med dramaet. Jeg bliver ved med at fortælle jer dette. Den menneskelige natur er i sig selv begyndt at være i farve i stedet for sort og hvid. Hold øje med det. Og det var nummer seks.

 

Forudsigelser

Der er to mere. For ganske nylig gav vi jer en profeti om forudsigelse. Vi gentager det igen. Lige nu er der på planeten noget igang, som vil bringe den store farmakologiske industri på knæ. Meget lig det, der skete for tobaksindustrien, hvor der var erkendelse af manglende integritet, var der alarm og harme. I så en industri, der bevidst gjorde de unge afhængige og forårsagede død, og det blev afsløret. Og det tog ikke så lang tid, vel? Og vi sagde det for ikke så længe siden, og jeg gentager: Når I ser en hel industri, der af monetære grunde er villige til at holde folk syge for profit, vil den falde sammen. Før end senere. I kommer til at se dønningerne af det meget snart.

 

I kommer til at begynde at se mennesker betragte deres sundhed på en anden måde. Ved du, hvad det rigtige svar på lang sigts sundhedspleje er? Ikke kun i dette land, men på Jorden? Jeg vil give dig et vink. Bliv ikke syg! Og det, kære menneskevæsen, er det, jeg har tænkt mig at fortælle dig, er for hånden. Der er ved at komme en forståelse af kroppen på en måde, I ikke har forstået før. Jeres DNA er bygget til at regenerere og vare i hundreder af år. Lige nu er du her et øjeblik, og så dør du. Forskningen er der. Begyndelsen af forlænget liv er der. Mennesker kommer til at søge efter noget, der er naturligt og efter processer, der altid har eksisteret, og det vil give en hel åbningsalle på grund af lukningen af den store farmakologiske industri. Og I spekulerer på, hvorfor I ikke vidste det før, og I vil se tilbage og krybe, ligesom I gør det i dag i annoncer fra 50’erne med lægen smilende, anbefalende en bestemt slags tobak.

 

Jeg har ikke et ur, kære du. Jeg kan ikke fortælle dig hvornår. Jeg kan kun garantere dig, at det kommer til at ske. Det må nødvendigvis gøre det. I kan ikke have systemer, der er så store, som ikke har nogen integritet, til at eksistere i den nye energi. Forstår du? Så er der dem, der vil sige, “Jeg håber, det sker, mens jeg er her.” Åh, det vil det. Måske vil du ikke være der, hvor du er i dag, men du vil være her og se det, gamle sjæl. [Kryon smil] Og det var nummer syv.

 

Ophør af Krige

Det sidste er det bedste. I tusinder af år har mennesket bekriget hinanden på denne planet. Hvis du tager et kig på årsagerne til at de bekrigede hinanden, vil du hurtigt se, at der ikke er nogen gode grunde – jord, ressourcer, grådighed. Disse er ikke årsagerne. Det er en beskrivelse af gammel energi. Disse er ikke årsagerne. Grunde ville måske være forsvar mod en angriber. Men hvad nu hvis der ikke længere er bevidsthed om angriberen?

 

Da jeg dukkede op i min partners liv for mere end 20 år siden, sagde jeg til ham privat, at de første budskaber, vi vil give, ville være utrolige. Der vil komme latter. Vi fortalte ham, at den menneskelige natur og bevidsthed i sig selv ville ændres, og at frø af fred vil blive plantet, og der ville komme et tidspunkt, hvor der ikke er mere var krig. Faktisk var latteren stor, fordi mennesker ser på historien, og de ser mønstre baseret på en absolut energi, som kaldes den menneskelige Natur. “Umuligt! Der må altid være krig. Det har der altid været. Derfor vil der altid være det.”

Det er dig, i en æske, i et sort og hvidt potentiale, hvor man kun kan se sort og hvidt, af det, der er og det sorte og hvide af det, der har været. Du har ingen ide om nuancer af en farve, der er der i din bevidsthed og skønheden i Guds kærlighed.

 

Nordkorea er på kanten af forandring, som vi fortalte jer, det kunne være. Hvad krævede det? Den gamle energis død, og jeg ønsker, at I ser dette finde sted. Den unge leders rådgivere vil gøre deres bedste for at trække ham tilbage i den gamle energi. Hans frie valg vil være meget anderledes end hans fars, for han ser lidt farve. Hold øje med disse ting. De vil tage længere tid end du ønsker, men det er begyndelsen på begyndelsen.

 

Du vil se en frisk forening af Sydamerika hurtigere end ikke, som tegn på, hvad der i år potentielt vil ske i Venezuela. Du vil se Iran ændres. Vi har intet ur. Disse er potentialerne. Disse kan ændre sig med frit valg. Disse er ikke profetier. Dette er et virkeligheds skift, kære I, så nummer otte bliver tilbøjeligheden til ikke at gå i krig igen. Dette er det, mennesker vil komme til at ønske. Dette er det, regeringerne vil komme til at ønske. Der er en visdoms faktor, der vil begynde at gå i gang på planeten, og som er mere storslået end det, I tror er muligt. For når I ser på regeringen, hvad tænker I så på? I ser fejlfunktion, og der er en grundsætning, der siger, at jo flere mennesker, der forsøger at gøre noget sammen, jo værre bliver det. Det hele opgøres til den laveste fællesnævner. Jeg fortæller jer, at selv disse ting kommer til at blive gammel energi opfattelser. I stedet kommer I til at se visdom blive top-potentiale.

 

Jeg har ikke noget ur. Jeg kan ikke fortælle jer hvornår. Jeg kan blot fortælle jer, at det er i gang, og at frøene heraf vil I snart
observere – lige nu, i hver enkel af de otte kategorier, jeg viste jer.

 

Der er dem, der vil sige, “Jaså, Kryon, du laver en masse flere forudsigelser, end du er vant til.” Jeg vil gerne fortælle dig, hvad der sker, kære du. Jeg forudsiger ikke noget. Jeg fortæller dig blot det, der allerede er i din virkeligheds potentielle suppe. Det er det, mennesker gør på denne planet, og dem, der tror på denne kommunikation, burde ånde lettet op og sige, “Det var på tide.”

 

Jeg er ved at tage af sted igen, men ikke inden denne formaning: Frø plantere, I har 18 år til at plante disse nye frø. De vil vokse hurtigere, hvis I gør det nu snarere end senere. Jeres rolle at spille er at have en højere bevidsthed i disse områder i hjemmet og på arbejde, og at vise dem omkring jer, hvad I ved gennem jeres visdom. Vis dem Guds kærlighed i dit liv ved at behandle dem som du ville dig selv – at være langsom til vrede og hurtig til at tilgive. Skab trøst omkring jer, en boble af fred omkring jer, der er så ønskelig, at folk gerne vil være sammen med jer. Vær ikke fordømmende.

 

Det er de frø, der vil ændre denne planets krystalgitter, og jeres børn og deres børn er dem, der skal arve det, I gør i dag. Dette skift handler om bevidsthedsændring, det er derfor I er her.

 

Dette er sandheden om denne dag, og igen, siger jeg det: Alt kan trække lidt baglæns, før det bevæger sig fremad, men det er måden, tingene virker på og har altid gjort det. Hvis I ser på de sidste 50 år, vil I se en kolossal forandring i den menneskelige natur. Men det er ingenting i forhold til det, I vil komme til at se.

 

Jeg er Kryon. For to og tyve år siden, lod min partner mig komme ind i sit liv. Jeg vidste, det ville tage fire år mere for ham at komme i gang, og det gjorde det. For atten år siden, startede den galaktiske stillen på linie, og det var da, arbejdet begyndte. Jeg er her på grund af det, menneskehe-den foretog. Kryon har altid været på planeten, men kun i de sidste 18 år, har budskaberne om skiftet været skelsættende. Gitter-udligningsgruppen ankom i 1989 og tog væk i 2002 og magnetismen var sat på plads. Da begyndte menneske bevidstheden at skifte, som vi sagde ville ske.

 

Dette er vores budskab i dag. Forlad stedet anderledes end du kom.

 

Og sådan er det.