Nyt lys

Sendt

Kanalisering af Kryon
Kanalisering af Kryon

Nyt lys

Denne live kanalisering blev givet i Vancouver, BC, Canada 14 maj 2017.
Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.

Endda er oplysninger blevet tilføjet eller trængt sammen.

Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.
Så nyd det forstærkede budskab, givet i Vancouver, BC, Canada


Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Der er en energi her, som I kan røre og føle – den er tilsigtet. Gamle sjæle er kommet til dagens slut, slutningen af undervisningen, og de er begyndt at tænke over, hvad der blev sagt [en henvisning til dagsseminaret]. Sammensluttet i sang, i kærlighed, er der godhed her; der er benevolence; der er harmoni og det er det, der ofte sker, når gamle sjæle kommer sammen med andre af samme sind. Følget, at jeg talte om tidligere, har faktisk ændret sig. Det ændrer sig med jer og med holdningerne, forståelsen og visdommen, I får mens I er her. Jeg ønsker at give en kanalisering om noget, der hedder nyt lys, og denne kanalisering følger med på alt det min partner har sagt tidligere i dag.
Kære I, alt det jeg fortæller jer er gode nyheder. Jeg vil have jer til at forstå årsagen til disse kanaliseringer. Grunden til at vi gør dette er fordi der er noget at sige på nuværende tidspunkt, hvilket er anderledes end på noget andet tidspunkt. Vi har talt om dette før, men dette budskab er anderledes, og jeg er på et sted, der har behov for at høre dette, så hjerterne begynder at slappe af og vide, at der virkelig er en plan.

Nyt lys.
Hvad er det? Lys er en metafor og udtrykket “lys og mørke” er metaforer for forskellige former for bevidsthed på planeten. Jeg behøver ikke at forklare det til mennesker. I løbet af tiden, har I set det mørkeste af det mørke og I har set det lyseste af lys. Kære I, når I tænker over det, der er smukt og Gud-lignende, og når I tænker på et barns uskyld, lyser jeres hjerte op. Det er smukt lys! Benevolence og skønhed og harmonis høje bevidsthed er lyset, vi taler om, og mørket er lige akkurat det modsatte. Hvad sker der i et mørkt rum, når I tænder et lys? Mørket går væk. Så lys har altid været det, der vil vinde over mørket, hvis der er nok af det – hvis der er nok af det.

Mørke er lav bevidsthed – slaveri, død, drab og andre holdninger, som ikke har nogen godhed eller forståelse af dyrebart liv. Mørke er i dem, der ikke engang er begyndt at forstå de grundlæggende elementer i kærlighed. I har set det hele, kære I, og menneskeheden ved, hvad mørke og lys er.

For år tilbage, begyndte denne planet at forberede sig til skiftet. Kære I, har I frit valg, men da en Joker begyndte at dukke op i 80’erne og en af jeres større regeringer ophørte med at eksistere, drejede menneskeheden om et hjørne. Det var dengang I startede skiftet, og det var dengang I gjorde Armageddon ubrugelig. Hvis det ikke havde været for denne Joker [Sovjetunionens fald], ville jeres historie have været meget anderledes i dag, for det var dengang  planeten begyndte at skifte.

Jeg vil gerne minde jer om, hvad der skete omkring den samme tid. Da jeg kom til min partner for 28 år siden, var den første nyhed jeg gav ham, noget der stadig kan læses i den første Kommunikation [Kryon Bog Et]. Jeg fortalte ham, at der ikke ville komme noget Armageddon. I disse år, gik dette imod almindelig profeti og var vanskeligt at tro på for mange. Det er imidlertid præcis det, der skete. Så begyndte jeg at tale om magnetisk tjeneste. Mange har altid undret sig over, “Hvorfor er Kryon tilknyttet magnetisk tjeneste?” Det er fordi jeg bragte noget med mig, jeg kalder gittergruppen. Dette er en metafor, og det er en lineær idé, så I ville forstå det. Det er en “gruppe”, der bogstaveligt talt ville flytte om på planetens fysiske magnetiske gitter. I kanalisering, fortalte vi jer, at den magnetiske nordpol ville flytte – det I aflæser på kompasset ville flyttes – fordi planetens magnetisme måtte justeres for at skabe fysikken, der ville blive ny bevidstheds justerede seng. For otte og tyve år siden, så ingen alliancen mellem fysik og bevidsthed, og dem, der ville lytte til kanalisering gjorde grin med det. De forstod det ikke. I dag er der et helt studie af fysik ændrende sig med bevidsthed og bevidsthed ændrende sig med fysik. Det er ikke bare et forbund, men et partnerskab, hvor den ene påvirker den anden.

Vi har før fortalt jer, “I kommer fra stjerne stoffet.” Alt det I er, er en del af alt det, der er, så I er ikke isolerede væsner, der går på jorden helt og fuldstændigt adskilt fra den. I stedet er I en del af Jordkemien, universets fysik, og jeres planet har særlige egenskaber, der er til jer. I er en del af et stort, planlagt system.
Det magnetiske gitter måtte flyttes fysisk, på grund af bevidsthedsskiftet, I ville skabe. Det skete. I 2002 tog gitteret gruppen afsted og den nye justering var fuldstændig. Da I kan aflæse det magnetiske gitters ændring med et kompas, kan I efterprøve alt dette. Gå tilbage og tjekke det. Flyttede gitteret eller ej? Jo, det gjorde det virkelig – sandsynligvis hurtigere end nogen havde forventet. Det forklarer noget, som mennesker den dag i dag ikke er klar over.
Kan I huske tiden, hvor hvalerne strandede regelmæssigt over hele planeten? Hundredvis af dem ville sammen med deres familier tilsyneladende skylles op på stranden uden nogen synlig grund. Velmenende mennesker vil ofte samles og med stort besvær slæbe disse gigantiske skabninger tilbage ud på havet, blot for at se hvalerne gå i en cirkel, ændre deres retning, og styre lige tilbage op på stranden! Det er fordi hvaler navigere med noget, der hedder magnetit, et indbygget kompas i deres hjerne. Gitteret var flyttet så meget, at nogle af de træk ruter, hvalerne havde anvendt i årtier ændrede sig så meget i deres register, at det sendte dem ind på strandene i stedet for at bevæge sig sikkert langs kysten, næsten som et GPS-system, der havde givet forkerte retninger.

Lagde I mærke til, at hele planet episoden med strandede hvaler standsede for et stykke tid siden? Nu gør de det ikke så ofte mere, da de har omkalibreret migrations ruterne til den nye magnetisme. Det magnetiske skifte standsede også med at flytte til punktet, det havde før, og en hel generation af hvaler genlærte ruterne med nye kategorier. Jeg giver jer bare dette for at vise, at det, jeg siger har troværdighed.

Skiftet var til jer, kære I. Planetens fysik måtte skiftes om så en ny bevidsthed kunne begynde. Vi har talt om feltet, og min partner talte om det i dag. Det er begyndt at vokse. Feltet er fysik, der sætter harmoniske energier sammen, og en af dem er kendetegnene på høj bevidsthed. I har måske set fysiske forklaringer og visninger af feltet tidligere, men jeg fortalte blot, at I har et forhold til al denne fysik. Det betyder, at denne fysik vil blive jeres allierede på en stærkere måde end nogensinde før. Det er to ting, men der er faktisk mere.

Når vi kommer til de hellige ting, vil nogle af dem begynde at ses mere. Folk over hele jorden er begyndt at blive langt mere modtagelige overfor nye ideer om, hvem de er, og de er ved at komme ud af de gamle paradigmer, de var blevet lært. Det sker over hele planeten.

Nu, kære I, I kan ikke se disse ting i jeres nyheder, fordi de ikke bliver rapporteret nogen steder. Denne langsomme vækst i opfattelse og paradigmeskift repræsenterer ikke-begivenheder, ikke den typiske nyhedsværdis drama-elementer og død. Sociologer vil til sidst se og rapportere dette, og historien vil også optage det. Det er de ting, der langsomt ændrer sig personligt for mennesker.

 

Jeg sidder i et teater i Israel sammen med gamle sjæle, der er kommet for at høre denne information, og som ved, hvem de er, og tror på den esoteriske lære, der siger, “Gud er inde i hvert Menneske.” Det er et åndeligt aksiom, der fastslår, at læren om adfærd er inden i, nutidens og fortidens profeter er inden i, og at al informationen om tilbagevendelse af de store profeter allerede er sket! Kære I, de er alle i gitteret, og en del af ny bevidsthed.

Har I fået sat dette sammen endnu? Tilbagevendelsen af jeres egen profet er sket i feltet! Hvad med det? Han vender ikke tilbage til en tom stol, men er til stede i “feltets” fysik . Hvilket er en bedre måde at hjælpe hele menneskeheden på, og ikke blot en del af den. Nu, er det lang-tænkning, ikke sandt? Det er alt sammen en del af skiftet, tilbagevendingen. Der er mere.

Nyt Lys

Nyt lys Metaforen. Dette udtryk refererer til lys, der har aldrig været her før. Lad os forklare dette: I dag er lyset er mere kraftfuld end den nogensinde har været før. Hvis du, i dag stryger en tændstik i et mørkt rum, gamle sjæl, ved tændstikken hvem du er, og der bliver et enormt lys. Det fylder hele rummet. Før, i den ældre energi, ville det have været en lille tændstik i et stort, mørkt rum, hvor ingen ville have bemærket det. Mange af jer er gået igennem dette skifte. I fortiden, var lys og mørke ikke det samme overhovedet. Sandelig, herskede mørket på denne planet. Jeg behøver ikke at forklare dette, til denne gruppe, vel?
I kæmpede jer igennem det, og nu er det nye lys her. I tror ikke på det endnu, I har ikke prøvet det endnu, men det er begyndt at vise sig. Lys er mere kraftfuld i dag, end det nogensinde var før. Hvis I fortsætter på denne vej, vil lys vinde. Men kampen med jer er dette: Mange tror det ikke, for i generationer har situationen været den samme. Vil I lade fortiden afgøre fremtiden?
Her er en anden egenskab: Lys er begyndt at lede vejen. Når I stryger en tændstik, skaber I blot et lille lys, hvor I er, men når I tænder en projektør eller et fyrtårn, lyser den op på alt omkring jer. I kan se, hvor I skal hen, fordi I har fået nyt lys. Det er faktisk meget nyt. “Hvad betyder det i almindelig tale, Kryon?” Det betyder, at jeres  intuition er bedre i dag end nogensinde før. Jeres intuition er det, der lader jer gå fremad ind det, som I synes er mørkt. I har altid spurgt: “Er det rigtigt, er det forkert Er det godt, er det dårligt. Er det til mig, eller ikke?” Forestil jer en intuition, der belyser vejen, så der ingen tvivl er mere! Hvor mange af jer har prøvet dette for nyligt? Har I prøvet jeres intuition for nyligt?
Lad os se på en anden evne: Lys hjælper udviklingen af menneske bevidsthed. Metaforisk, afslører dette nye lys noget, I aldrig har set før. Hvis I kun har en tændstik, vil I komme til at vandre rundt og falde over tingene og snuble. Men hvis I har et klart lys, vil I se de tingene, der plejede at være i mørke og I vil bevæge jer hurtigt og med tillid. I vil få nye ideer, der aldrig er blevet prøvet. Der vil komme processer, der aldrig har været tænkt på. Noget der er helt nyt vil ske, og I vil se på det og sige, “Hvorfor er der ikke nogen der har tænkt på det før?”
Der vil komme ting, der vil virke i dag, men som aldrig ville have fungeret før, fordi lyset afslører dem. Der vil komme nye tanker, nye ideer, nye former for måder at få tingene til at arbejde på, der aldrig duede før. Dette er den virkelige forskel – en modtagelighed overfor noget, der ikke ville have været gennemførlig i den gamle energi. Udsættelse for sandhed og virkelighed gør det.

Det magnetiske gitter og feltet vil sammen skubbe på for at skabe harmoni mellem mennesker, men du holder tændstikken, gamle sjæl. Vil du lade tændstikken blive fyrtårnet, eller vil du falde over til de gamle historie paradigmer – en svagt lys, som du aldrig kunne bruge, fordi det ikke viste dig noget nyt?

 

Er I rede til ny information? Her er noget jeg ikke har nævnt før: Når du hører det, vil du sige, “Kryon, du kan ikke have ret i dette.” Det nye lys skaber faktisk mere af sig selv. Tænk over det. Tænk dig at være i projektørlyset, og pludselig er der to lys! Jeg sagde ikke, det kom fra et andet menneske, vel? Lys skaber lys. Flere kan se, og pludselig er rummet, som du er i, mere lyst end noget, du kunne gøre af dig selv. Du kan sige, at det båres af en engel? Hvordan kan lys skabe sig selv? Hvordan kan høj bevidsthed gange op? Det er på grund af den nye fysik. Kære I, jeg vil have jer til at forstå dette. Vi vidste, det ville komme og det er derfor, I ser, det I ser. Lys kan skabe mere af sig selv, når mennesket, der skaber det, kender “Gud indeni”.

Har I nogensinde overværet en person grine så meget, at alle omkring personen begynder at grine? Snart er hele rummet grinende. Hvordan hænger det sammen præcist? Måske er det fordi latter ganger sig gennem glad energi? Tænk over det. Den person, der først lo kan derefter forlade lokalet, mens alle de andre fortsætter med at grine Var det en energi, der blev delt, eller var det en energi, der skabte mere af sig selv? Lys kan ganges nu, fordi det udføres af sådanne, der er klar over dette vældige skifte, og det, dette bringer planeten.

Jeg vil give jer den sidste, nummer fem.
Lys lader andre se jer! I kan ikke skjule jer længere. Hvis I er balancerede mennesker med nok kærlighed i jeres hjerte, kan I ikke skjule det. Først, vil andre spørge: “.. Jeg ser du er anderledes. Du er ikke den du plejede at være. Du er lidt mere afslappet end du forventes at være. Hvad er der sket?” Folk vil spørge, hvem I er, eller hvad I har gjort for at skabe en ny balance i jeres liv. Hvad siger I? Det er nemt. Sig sandheden: … “Jeg føler mig anderledes, jeg har en ny holdning til skaberen og den jeg er. Det er ikke religion, det er en personlig bevidsthed om den jeg er. Gud er større end jeg troede. Jeg føler mig så fredfyldt. Jeg føler Mestrenes kærlighed er kommet, og de er her i mig. Jeg er ikke bekymret længere, og jeg er ikke så ængstelig for tingenes gang. Jeg lærer at håndtere nogle spørgsmål, som jeg aldrig har kunnet håndtere før.”
Hvis I siger det til at en ven eller en nabo, vil de ikke komme til at løbe den anden vej. Hvis I sagde til dem, “Ja, jeg har fået en ny religion eller en ny profet,” vil de absolut løbe den anden vej. Dette skyldes, at det I har, er personligt og ikke et system. Der er intet at slutte sig til og ingen regler – bare et nyt og smukt indre kompas.

Lys vinder, og det er derfor, vi siger det, vi siger her i Israel. I denne landsdel, i dette land, så lille som det er, med så mange kulturer og sprog, er I nødt til at se et skifte i situationen, som I ikke forventer. Der vil være sådanne, der kommer sammen om ideer, I aldrig har hørt før. Der vil komme holdninger på begge sider, der vil være meget anderledes end før. Undervejs, vil I komme til at tænke, “Hvor kom det fra? Hvorfor fik vi ikke dette tidligere? Hvorfor var der ikke nogen i tidligere, der smarte nok til at finde ud af dette? Hvorfor er gen-godkendelse så anderledes overfor ting der blev fjernet før?” Når dette sker, vil I vide, at jeg har ret, fordi jeg har set det før i andre situationer, der var lige så vanskelige. Med højere bevidsthed kommer mere storslået lys, og det nye lys betjener jer selv nu i sin vorden.

Lad mig fortælle jer, hvad katalysatoren er – det er jer! Tro det eller ej? “Kryon, jeg ønsker at tro det, jeg ønsker at tro det!” Godt! Hvorfor viser I det ikke så? Mange af jer ville forlade stedet her med det samme, men andre kommer til at få et større lys. Dette er det virkelige problem. Hvor gifte er I med status quo, og ideen om, at det aldrig vil kunne ændre sig?
Det er Kryons budskab. Åh, der vil der være mere, men nu, kære I, vær ikke bange for Guds kærlighed. I er en gammel kultur, der stillede den ene Gud til skue for planeten. Stil nu til skue, hvad den ene Gud kan gøre i denne nye energi!
Gamle sjæle over hele kloden lytter til dette. Det er det samme budskab til dem. Jeg siger til dem, at det er derfor I er her. Det er derfor, I er her. Jeg har set det før. Kollektivt, styrer I dette skifts hastighed. Meget få af jer kan gøre en stor forandring med det, I gør personligt med jer selv lige nu.

Hvilket et smukt budskab dette er! Føles det ikke som det er kommet fra den ene Gud? Med alt det I ved, og med alt det, som jeres slægt fortæller jer, føl det! Gud skinner på menneskeheden lige nu med et lys, der aldrig var der før, fordi I er rede og værdige til at gå fremad ind i fred.

Tænk på disse ting.

Og sådan er det.
Kryon