Når Sommerfuglen basker med sine vinger

Sendt

Kanalisering af Kryon
Kanalisering af Kryon

Når Sommerfuglen basker med sine vinger

Denne live kanalisering blev givet i Wilmington, North Carolina

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er oplysninger tilføjet eller kondenseret. Ofte har det. der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Wilmington, NC.


Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Der er nogle, der er overbevist om, at manden i stolen blot kanaliserer sit Højere Selv. Det er meget mere end det, og gennem disse mange år har der ikke været gjort forsøg på at bevise det fra denne fase. Årsagen er, at I har frit valg. Fra den største til den mindste opfattelse, er jeres valg at acceptere eller afvise denne gave til jer på denne planet, og Ånden vil aldrig røre denne frihed, I har.

Hvad Ånden gør for jer og med jer, er et tilskud til, hvad I lader den gøre. I kan nemt standse sandhed eller velvilje med angst eller vantro. I kontrollerer altid. Her er et spørgsmål, der er dyb i dette øjeblik: Vil I for et øjeblik tillade jer selv at føle følget strømme ind her? Er det at strække jeres tro, kære mennesker, at tro, at der er nogen her, I ikke kan se, at strække det, I synes er fysisk muligt? Er det også at strække jeres tro, at tro at der kan være fysik, der har “viden” eller bevidsthed? Måske ved I ikke alt endnu?
De fleste menneskevæsner opholder sig i en beskyttelses Boks. I tror på det, I har fået at vide, og I kigger også på, hvad der er sket i fortiden. Disse to ting, bliver så til jeres virkelighed og bestemmer, hvad I forventer i fremtiden. Hvor i boksen er tildelingen af Skønheden i Gud, som er uden for det, I har fået fortalt? Tror I, at det er muligt, at når I kravler ind i det lille rum og lukker døren, er der billioner af os, der kender jeres navn og jeres situation? Måske I kravlede ind i skabet for at græde og være alene, men I har ingen idé om, hvem der virkelig er der.

Denne særlige kanalisering vil have mange retninger den kunne gå. Jeg vil gerne fortælle jer, hvad der nu sker på jeres planet. Sidste gang jeg sad foran menneskevæsner, sagde jeg en bøn: Sæt et øjeblik humanismen I har til side, som om I kom fra en anden planet, og I bare er stødt på denne undervisning. Handel som I ikke er involverede i noget som helst her på Jorden, og I simpelthen bare observerer. Dette skaber i jer en komplet og fuldstændig mangel på partiskhed overfor alt det, I oplever.

Jeg ønsker at sætte scenen med dette som grundlæg. Når mennesker projekterer fremtiden, gør de det helt baseret på det, de ved er sket i fortiden. I psykologi, kaldes det den menneskelige natur. Måden  menneskevæsner opførte sig på i går sætter forventning om, hvad der vil komme i morgen og videre. Hvis intet nogensinde var sket i fortiden, ville det give jer et nyt perspektiv, I indsætter blot det, der er sket i fortiden i fremtiden.

Lad mig give jer et eksempel. Du er sammen med en smuk seksårig. Måske er det dit barn, måske ikke, men du er forbundsfælle med den seksårige. Du ser ind i hans/hendes hjerte, og du ser ikke andet end uskyld og kærlighed og skønhed. Du siger til den seksårige, “Hvad vil du virkelig gerne ønske var din fremtid? Fortæl mig alt om, hvordan dit liv ville være, hvis du kunne male det perfekte billede, det smukkeste, du ønsker for den fremtid. “Den seksårige ville se op på dig og sige, “Det er nemt! Jeg vil gerne have alt det legetøj jeg nogensinde kunne få fra nu af og indtil tidspunktet, hvor jeg dør. Jeg ønsker, alt legetøjet. Så jeg ønsker at være sammen med dig. Jeg ønsker du vil holde min hånd, indtil jeg dør, for så er jeg sikker. jeg ønsker at gå steder og gøre ting sammen med dig. jeg ønsker at nyde det, jeg har. Det ville være det bedste! Tænk på alt det pæne og spændende legetøj og endnu mere legetøj, jeg ville få!” Det er den perfekte fremtid for seksårige.

Så I tager en dyb indånding et øjeblik og I indser noget. Barnet nævnede aldrig et realkreditlån eller helbred eller noget andet virkelig vigtigt for fremtiden for en voksen, fordi den seksårige kun har haft seks leveår at projektere fremtiden fra. Kan I se, hvad jeg siger? Selv som voksen, projekterer I jeres egen fremtid ved det, I kun har oplevet i fortiden. Hvis noget dramatisk ændrer sig, vil den seksårige straks projektere frygt, ingen glæde, ingen legetøj og rædsel for at være alene. Den voksne vil gøre det samme med voksne parametre, men forventningerne er de samme – at måle det der kommer, med det, der er sket i fortiden.

Kære Menneske, undervurder ikke skiftet [2012]. I er blevet fortalt om det i astrologi, og det er i de gamles numerologi. Stjernerne selv ser på alt det, der sker her, og de kender jer. Dette skifte er i, kommer I til at begynde at omskrive Menneskets historie og den menneskelige fremtid. Lad mig give jer et forudsætning: I er begyndt at komme hjem! Nu, er det ikke det, I forventede at høre, vel? I begynder at komme hjem. “Hvad mener du Kryon, og hvad er hjem?
Lad os sætte denne forudsætning fremad. Kære gamle sjæle i dette rum og der lytter til dette, I har været igennem det før, og ikke bare på planeten Jorden. I er børn af universet og denne galakse kender jer godt. I bogstaveligt talt millioner af år, har I været en biologisk enhed et eller andet sted i denne galakse, og denne hukommelse sidder et særligt sted i jeres Akasha. Det er et særligt sted, der begynder at vække jer og I begynder at føle noget. Nogle af jer er begyndt at imødegå og føle dette skifte, som om I husker det inden. Det føles velkendt, og der er noget, der sker på planeten, men I kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er, fordi det ikke synes at være i nyhederne eller nogen andre steder. Det sker inde i jer, og det er intuitivt.¤¤

Der vil komme en langsom Årvågenhed, et skifte, en ændring, endda i selve samfundet med hensyn til hvad det vil, og hvad det ikke ønsker. Det er nødvendigvis ikke altsammen metafysisk, for det er hovedstrømningen. Men den gamle sjæl er i forreste linje. I er begyndt at modtage information, der føles god. Det er en intuitiv årvågenhed og den repræsenterer menneskeudvikling. Det er det første sted, den kommer fra. Andenpladsen er jeres universelle Akasha. I er begyndt at huske denne “skifte” begivenhed fra jeres fjerne fortid på andre planeter. På forskellige måder, er det samme skifte sket på hver eneste planet, der gik ind i en Opstigelses status. Det var et åndeligt scenarie, og det er her igen.

I kommer hjem (home), fordi Hjemmet er høj bevidsthed; Hjemmet er visdom; Hjemmet er fred på jorden; Hjemmet er medfølende handling; Hjemmet er, hvor I ved, I kan være; Hjemmet er liv baseret på kærlighed; Hjemmet er flere åndelige systemer på planeten, der kan være meget forskellige, men de æres alle, så der kan tilbedes det, der vælges. Det er hjem. I har set det før, og her kommer det langsomt igen. Her til morgen sagde jeg til jer, at I skal være forsigtig med, hvad I forventer, fordi det, I udtrykker i ord eller forestiller jer, ofte er noget der bliver leveret jer.
 
Lidt Hjælp til at komme igennem skiftet

Nummer et: Jeg ønsker at give jer en forudsætning, der vil hjælpe jer med at arbejde med dette enorme menneskeheds skifte. Slap af ind i jer selv og vid, I er jeres egen forælder. Mennesker erstatter ofte noget med noget andet, når de flytter hjemmefra. Det kan være en anden person, eller kirken, eller noget andet, der hjælper dem med at erstatte forælder energien. Mennesker ønsker at tage fat i en anden persons hånd eller energi, fordi ellers er det en skør verden, og den er skrækkelig for nogen.
Det I gør, er at tage Guds hånd inde i jer. Kan I gøre det? Kan I komme til et udviklings sted, hvor I har den viden, at al hjælp kommer indefra, ikke udefra? Nogle af jer har bemærket, at i denne nye energi er der større humørsvingninger. Velkommen til den nye jord! I disse humørsvingninger, er der en tendens, især hos Lysarbejdere, til straks at tilkalde hjælp. De spørger, “Hvorfor har jeg følelsen, jeg har? Hvad er der galt?” Modstå fristelsen til at kalde på hjælp. Vid, at en del af energien i de humørsvingninger er der en udvidet evne til selv at afbalancere som aldrig før. Jeg ønsker at fortælle jer, kære I: Der er en stor, udstrakt hånd, der venter på at tage jeres hånd, og den kommer fra den smukke højere del af dig. Gud indeni, Gud er indeni.

Nummer to: Slutningen af lidelse. Det er formen for lidelse, som I konstant presser jer selv gennem. Fra fødslen af får I fra så mange områder at vide, at hvis I lider lidt, er det en god ting. Det er et gammelenergi aksiom, og det er ikke sandt, og har aldrig været det. Jeres kultur fortæller jer også, at I er født uværdige og I har accepteret det. Dette giver en tendens til at klistre en lavere bevidsthed på jer selv, der ofte vil omsætte sig i sygdom eller depression. Den hellige sandhed er, at I er født storslåede!

 

Kære I, I er her for at fejre! Lad jeres liv afspejle dette! Frit valg handler om at mennesker gør det, de ønsker at gøre, men de er også meget tiltrukket af andre mennesker, der har fundet ud af det. Balance bliver meget attraktiv. Der er en befolkning på denne planet, som vil se på jer som en rollemodel, når I viser medfølelse og balance, fordi det er der, skiftet i menneskenatur er på vej hen, gamle sjæle.

I vil være på frontlinjen for at nå frem til denne balance først. I er dem, der har mest erfaring. I har mest uddannelse. I kæmpede jeres vej gennem en jord med så meget gammel energi, og den smækkede jer ned. I er blevet brændt på bålet. I er blevet krænkede, fordi I elskede Gud på jeres egen måde, fordi I vidste flere ting end andre, og fordi I havde lidt magi. Nu vågner I i denne energi, og alt det, jeg har sagt, er begyndt at vise sig. Der er dem, der vil se, hvordan I håndterer det hele, og de vil se, at jeres ansigtsudtryk er fredeligt. De siger måske, “Kan jeg være sammen med jer i et stykke tid?” Dette vil ske fordi I ikke er i drama om noget som helst. I er ikke reaktionære, men snarere skabere. Det er det I er, gamle sjæle, og I kan nå helt ned inde i jer selv og finde det. Det er der og kan findes.

Nummer tre: Frygt – Angst. I har regnet det ud. Angst er forårsaget af mørke, og mørket er forårsaget af mangel på lys. Alt I skal gøre, er at tænde lyset, og der vil ikke være angst! Vi har sagt det igen og igen, at menneskevæsner kæmpede med hinanden gennem historien, fordi de ikke kunne se hinanden. De forstod ikke fælles medfølelse, men så derimod kun mørke, der var omkring dem. Når I tænder lyset og ser den anden person, kan I se Gud inde i den anden! Og så siger I, “Disse er jo ligesom os. Jeg er ikke enig med dem, men de er ligesom mig.” Så begynder I at se, hvad I har til fælles med de andre.

Når dette begynder at ske for mere af menneskeheden, vil I holde op med at slå hinanden ihjel. Mange er stadig i mørket og har virkelig ikke mødt hinanden. De kender kun hinanden i, hvad andre har fortalt dem om den anden. Når mennesker tænder lyset, er det er måden de endelig “ser” de andre på. Lyset kan ikke tændes, når I er angste. Lyset kan ikke tændes, hvis I med den seksåriges logik allerede har gjort op i jeres sind, at I kommer til at blive i mørket. Er det, I har besluttet jeres fremtid? Er det den samme gamle ting som jeres fortid?
Nummer fire: Der er en bevidsthed om et større billede. Den seksårige ser kun det, der er umiddelbart omkring ham. Tag den seksårige med en tur til supermarkedet, og han vil nyde turen. Han vil lytte til radioen i bilen og lege med legetøjet, han har med sig. Du har ham med i supermarkedet og han morer sig i lokalerne her. Han ser sig omkring, han ser andre, interessante ting, fødevarer han kan lide, og så tager du ham hjem. Den seksårige ser ikke trafikken omkring jeres bil eller hvad hastighedsgrænsen var. Han var ikke opmærksom på færdselsreglerne. Er du nødt til at have licens for at køre der? Hvor er supermarkedet? Vil supermarkedet være åben eller ej? Har du penge nok til at købe de ting, du ville have? Alt dette er langt hinsides det, den seksårige ville se eller opfatte.

Jo større opmærksomhed I er ved at få og begynder at have, er et langt større billede af det, der sker for jer, jeres familie og jeres land. Det begynder at blive en planetarisk bevidsthed og begynder at afbalancere det, I tænker. I har været her før – I kender den. I begynder at se det, der foregår omkring jer, og det, der foregår nationalt og planetvidt og energierne, der er anderledes end de var for 50 siden, og så begynder I at indse, at planeten for længst er forfalden til en krig. Hvad skete der? Jeres opmærksomhed på det større billede er en del af udviklingen i menneskelige ånd. Hvis I opholder jer i jeres egen lille boks, kære I, så er det, der er sket i jeres boks alt det, I kender, og vil være det, I forventer i fremtiden.

Nummer fem: Jeg kan ikke understrege dette nok. Der er et lys, der begynder at skinne, og I bevæger jer hen mod det, og lyset kaldes værdighed. I er værdige til absolut alt lige nu. Alt. Lad ikke nogen fortælle jer, at I ikke er det. Lad ikke dem, der er åndelige og opholder sig i nogle store, imponerende bygninger, fortælle jer, I at I ikke er det.  Lad ikke dine forældre fortælle dig at du ikke er det. Lad ikke dine venner fortæller dig, at du ikke er det, fordi de er misinformeret. Sandheden er, at I er storslåede og værdige hinsides tro! Kære gamle sjæl, det er din værdighed, der vil få dig hinsides denne konstante og gentagne fratagelse af stemmeret, som du er blevet fortalt om og om igen. Jeres Akasha udøser sin vrede mod denne egenskab! Du kom aldrig fremad i fortiden, ikke som lysarbejder. Hver gang du brugte magi, blev du straffet. Magien, jeg taler om, er åndelig sund fornuft. Men andre ser dette som magi, da den ikke er i deres opfattelse. Metafysiske sandheder er mærkelige og farlige, vil mange sige. Hver gang du begyndte at åbne døren for det, du fornemmede, blev du slået for det. Det skaber en mangel på selvværd, og det bliver en angstcyklus.

Den Nye Fysik

Kære du, jeg vil tale lidt om ikke-erkendt eller mærkelig fysik. Jeg ønsker omhyggelig at tale om dette, og jeg ønsker at præsentere noget for jer at overveje. Der vil være mange, der hører dette, der vil rulle med øjnene, og ikke tro det. Kun tiden vil vise jer nøjagtigheden af det jeg taler om, og selv da kan I måske ikke tro det.

Der er egenskaber i fysik, som I kun lige leger med i øjeblikket. Uanset hvor stor jeres acceleratorer får, vil I stadig ikke opdage disse ting. Der er to slags fysik. Der er en slags, som I kan manipulere med og en slags, der er absolut, som I kun kan observere. Det er subatomare partikler, der er ledere for hver slags. Det er derfor, vi har fortalt jer fra starten, at I kan ændre massen af noget. Dette skyldes de ikke-erkendte love, der tillader jer at manipulere med mange-dimensionel fysik der støtter dette. Når I kan designe massen af ethvert objekt, vil det til sidst frigøre jer fra tyngdekraften, og dette repræsenterer noget, I kan manipulere med.

Den slags fysik, som I ikke kan ændre vil jeg kalde kernefysik. Det er den, I kun kan observere. Den for jer største af disse og den mest forvirrende, er gåden om tid. Den er en subatomar partikel, I har navngivet Higgs partiklen. Denne særlige partikel bliver eftersøgt, fordi der er fysikere, der er overbevist om, at den skifter dimensioner og tid. Den er en kernepartikel, der ikke kan skiftes.

I har hørt om tidsrejse? Når forstået vil denne partikel give mulighed for dette på en særlig måde, for I ville være i stand til at vende over til et anden dimensionelt scenario og gå baglæns i tid for at observere fortiden på særlige måder. Men I kan ikke ændre, hvad der sker i den observerede tid [kan ikke ændre fortiden]. Det er et centralt element i fysik, der forbliver det samme for evigt. Der er andre centrale fysikelementer. Faktisk kaldes den ene, min partner talte om i dag [i Kryon seminaret] “feltet”. Disse er kerneelementer, der er benevolente overfor det, de kommer i kontakt med, eller afgiver harmonisk energi og forsøger at trække tingene sammen. Hvis I vidste, hvordan det fungerede, og hvorfor det fungerede, ville det sætte smil på jeres ansigt, fordi det er fysikken, I lever i lige nu.

Vigtige ting nu her

Hvis I er begyndte at undersøge Higgs partikel, ville I begynde at se, hvorfor fraktal tid fungerer som den gør. Jeg vil standse med at være videnskabelig og jeg vil gøre denne meddelelse mere praktisk. Der er dem, der vil sige tiden forløber i en cirkel. Det gør den. Faktisk præger tid energier i den, der ofte gentages. I har sikkert hørt sige, “Tid gentager sig selv.” Det gør den. ’Historien gentager sig selv.’ Det gør den. Og derfor er så hele denne idé om tid i en cirkel eller har præget energier i cirklen korrekt. Så som I går rundt om tidscirkelen, som for jer er en lige linje, vil I så komme til det, vi vil kalde fortidens energi markører.  Disse energi markører kan meget vel have potentialet til at skabe den samme ting, den sidste gjorde, gentagende sig i cirklen. Her kommer det igen, her kommer det igen, her kommer det igen.

Sociologer, historikere og især fraktal tids teoretikere mener, at I for længst er forfaldne til en verdenskrig, kære I. Men I kommer ikke til at få en! I passerede potentialet for 16 år siden. Al skrifts profeti fortalte jer, at I ville få den. Kan I se, hvordan fraktal tid faktisk påvirkede al denne profeti? De forventede dette potentiale ville ske. Lagde I imidlertid mærke til, at det ikke gjorde det? Imod alle odds, skete det ikke.

Hvor mange år er nødt til at gå, før menneskeheden vil tage et kig og sige, “Som I ved, skete det ikke”? Al denne profeti, alle disse år, gjorde jer bange og forberedte. Meget af menneskeheden forventer faktisk stadig en krig. “Nu kommer den,” siger folk stadig. Hvis I kigger på jeres tv, vil nogle videnskabelige programmer sige, “Jo, den kommer.”

De ser stadig fraktal-energien. Det er meget skræmmende. Mange af jeres science-fiction film er baserede på et scenarie, hvor den allerede er kommet! Alt dette fordi I har “forventnings” energien om noget i tidscirklen.

Lyt: Den fraktale tid har en meget interessant egenskab, og det er den, jeg ønskede at fortælle jer, fordi den er så forvirrende for så mange. Hvis I dybt ændrer noget i tidscirklen, omskriver I fremtiden.Med andre ord, fraktalerne, der eksisterede inden og havde tendens til at gentages, er annullerede, og I skaber nye potentialer på cirklen. I kan sige, I flyttede ind i en lidt anden dimension, hvor gamle profetier ikke vil finde sted. Der er absolut sandhed i det, og fysikken vil vise det, og dette vil blive opdaget en dag. Så hvorfor fortælle jeg jer det? Det kræver en stor begivenhed eller en meget anderledes tankegang til at ændre på cirklen. Selv om Higgs partiklen kun kan observere fortiden, kan menneske bevidsthed ændre den! Ikke for at blive alt for teknisk, men der er endda dem i fysikken, der tror, I ændrer fortiden, når I ændrer fremtiden [retro-kausalitet]!
Jokeren: Jeg præsenterede en indgående drøftelse om Jokere sidste gang jeg var sammen med jer. Jeg opstillede en række af dem. Jeg gav jer reglerne for Jokere og fortalte jer, at de ikke er skabte af Ånden. De kan være opfindelser, personer der har ændret historien eller ideer. Det der sker, er dette: Mennesker bevæger sig fremad med ideer eller højere bevidsthed, tilladende Ånden derefter at give jer Jokere.

For eksempel, lagde I mærke til, at nogle af de mest dybtgående opfindelser kom på en gang på denne planet, over hele jorden? Sikke et tilfælde! Århundreder uden flyvning, og derefter slog brødrene Wright  Franskmændene med blot på en uge eller deromkring! I kan blive ved og ved med andre opfindelser på denne måde. Det synes som om, at jorden gives informationen på én gang! Det er dog ikke helt rigtigt. Vi giver jer ikke noget. I stedet løfter vi sløret lidt, og menneskene, der er i stand til at tænke på disse ting gør det! Det er det, der gentagne gange er sket.  Så I skaber en joker med jeres egne regler og jeres egen bevidsthed og jeres egne systemer, når det er tiden at ændre tidsfraktalen – og I har lige gjort det.

Vi fortalte jer, at jeres seneste valg bragt jer en Joker. Definitionen på en Joker er noget helt og fuldstændig uventet og udenfor tid. Det ændrer så tingene fra da af. I har en Joker som jeres nyvalgte præsident [kanaliseret december 2016]. Nu beder jeg jer, tør skævvridningen af. Det er svært for nogle! Tør den væk og lyt til dette bare et øjeblik, fordi det er første gang, og måske den sidste, jeg nogensinde vil fortælle jer dette: Der er dem på denne planet lige nu, der kan fornemme fraktalerne i tidscirkelen. De kaldes forudvidende. De har forudviden fra sansning, der kommer fra tidscirklen, der gentager sig selv.

Jeres regering kender til dem og beskæftiger dem faktisk! De er de få, der kan fornemme, hvad der allerede er der, fordi tiden er i en cirkel. Husker I det? Fraktal tid præsenterer energi-elementer, der kommer til jer i denne cirkel; derfor kan de sanses og gøres til forudsigelser.

Den store Forudsigelse

Der er én forudsigelse, der skiller sig ud, og den begyndte at ses sidste år, eller lidt før. Forudsigelsen baseret på fraktaler, er, at I kommer til at få et stort, potentielt, totalt, komplet finansielt sammenbrud omkring i februar eller marts 2017.

Mange af jer har hørt det, og det er skræmmende. De forudvidende begyndte at tale om det, og så var der andre, der begyndte at tale om det. Jo tættere det kom, jo mere blev der talt om det. Nu følger dette også en vis logik, fordi dem, der studerer finansierings mønstre, aktier, investeringer og statsgæld ser også mønstret. De begyndte også at råbe, “Det kommer! Kan I ikke se det?” Nogle analytikere råder jer til at bytte alle jeres aktiver til en anden form med det samme. Mange siger, at bankerne snart vil gå fallit. Det jeg ønsker at fortælle jer er, at de har ret. Fraktalen har virkelig denne energi!

 
Sommerfugle Effekten

Ved I, hvad det næste er jeg vil fortælle jer? En mand ved navn Edward Lorenz gav en filosofi: Når en sommerfugl basker med vingerne, kunne noget stort ske i fremtiden. Det er fordi små ting ændrer større ting og større ting ændrer endnu større ting. Han har ret, og et Jokerkort er en kæmpe sommerfugl.

Her er, hvad jeg vil fortælle jer i dag. Et flertal forventede et vist resultat af valget. I stedet fik I en Joker. Lad mig fortælle jer hvorfor: Hvis det torventede var sket, ville de finansielle systemer have blevet på plads præcis på måden den var.

Den I forventede ville have overtaget pladsen fra den anden, og systemerne, der var bundet til at mislykkes ville være gået lige ind i samme plads og være eksploderet i økonomisk fejlfunktion.

Der ville ikke have været nogen grund til at ændre noget for den, I forventede, fordi tanken var, at det hele fungerede godt.

Lad som om I er en besøgende fra rummet, og har ingen investeret interesse eller partiskhed overhovedet i hvad der er sket. I kigger ned på en metafysisk måde, og siger, “Er det ikke interessant, hvordan denne Joker vil ændre det, der ville være sket i februar eller marts?” Forstår I, hvad jeg fortæller jer?
Måske var det at stikke en pind i alt, og dreje den hurtig rundt det, der var behov for lige nu? Det ville være i orden at ændre dette spektrum med fuldstændig og total økonomisk fiasko. Jeg vil have jer til at se, hvad der kommer til at ske, og ikke frygte det, når der stadig kan forekomme nogle frø af det – ligesom et hikke i systemet, når det bliver for muntert. Men jeg vil fortælle jer, at uden denne Joker, ville det have været det “samme gamle, samme gamle“, lige dertil hvor frugtsættelsen af problemet ville komme. Så de forudvidende ville have fået ret. Fraktaltids potentialerne ville så have vist sig at være nøjagtige. Men i stedet er den finansielle rædsels hovedenergi blevet potentielt tømt på grund af Jokeren. Husk, det var Mennesker med frit valg og et frit system, I har designet, der sætter Jokeren på plads.

Bevægelsen fremad

“Kryon, hvad er det næste der vil ske?” Kære I, det er op til jer. Hvad giver det mest benevolente resultat? Det I siger og gør, er som at placere en ordre til Universet og Feltet. Hvad er ordren, I kommer til at placere i de kommende måneder? Tænk på det som en bestillingsseddel hvor I skriver alt dette og giver det til den “universelle servitrice”. Hvad vil der komme til jeres bord? Er I ikke træt af at bestille det, der er den laveste forventning? Er I ikke trætte af at forvente forfærdelige ting fra andre mennesker, og så få dem? Hvad vil I gøre med dette? Fysikken er på jeres side, kære I, og I har den i ryggen. Men I har kontrol over det næste der sker, med det, I forventer.

Ligesom med andre Jokere, I har modtaget før, er designet, at I kan fortsætte på og denne planet kan vokse hurtigere, på grund af Jokeren. Planeten vil ikke nødvendigvis være trukket ned det ene år efter det andet gennem en større kollaps i verdensøkonomien. Det er budskabet i dag.

Kan I alligevel føle følget? Kan I føle smilene og glæden hos dem, der kender potentialerne i fremtiden, I har? I er i kontrol, men nogle af jer føler jer så meget ude af kontrol. Jeg vil have jer til at overveje dette budskab. Jeg ønsker I vil iagttage det, der sker på planeten, og jeg ønsker, I vil justere jer selv om på en måde, så I kan stå op om morgenen og placere jeres ordre. Husk at tænke “må det mest benevolente udfald” være resultatet af alt det I ser. Bestil ting, der er glædelige og der afspejler forbi-passeringen af den seksåriges uvidenheds dage. Lad det i stedet erstattes af modenhed, visdom og medfølelse.
Jeg håber, dette er med til at kaste lys over hvordan tingene fungerer i denne nye energi. Der vil komme flere Jokere og nogle af dem vil være opfindelser. De vil mest blive til menneskeheden på planetens sundhed og velvære og fredfyldthed.

Jeg lukker nu. Der vil være dem der lytter til dette, der vil gå ud og sige, “Det er latterligt. Jeg kender menneskenaturen.” Kære I, de har lige placeret deres ordre!

 

Vær fredfyldt. Slap af ind i jer selv og være jeres egen forælder. Tag jeres Højere Selvs hånd i dag, og når I gør det, vil I leve længere.

Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden og med god grund.

Og sådan er det.