Mørkets fejlfunktion

Sendt

Kanalisering af Kryon

Mørkets fejlfunktion

Denne live kanalisering blev givet i Cusco, Peru på spansk og engelsk,

dagen efter Paris terroristangreb. D. 14. November, 2015

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kron] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er der tilføjet oplysninger. Ofte, har det, der sker live, en underforstået energi i det, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Peru, Sydamerika.

Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Kanaliseringen har i dag mange energier, og der er meget uudtalt, der vil blive sagt gennem det, der kaldes “The tredje sprog”. Kanalen vi giver jer i dag, er til alle. Den er til alle der lytter, alle der måtte læse, og til rådighed i mange år fremover.

 

Vi er i Peru, i slutningen af menneskeeventyret kaldet Kundalini Turen. Kundalini eventyret blev kaldt en metafor for en egenskab ved den menneskelige krop. Det repræsenterer fødslen af en ny bevidsthed på planeten og formering af nyheden i alle ting .Fødslen af et barn er så speciel, og det ses som en begyndelse, ikke en afslutning. Fødsel ses ikke som noget dramatisk og trist. På grund af risikoen, der er der, fejres nyt liv på planeten. Det er navnets metafor.

Du er nødt til at forstå denne kanaliserings timing. Vi sidder her som en gruppe, i denne tid, og noget meget nyligt er lige er sket. Det indebærer medfølelse på hele planeten, når vi ser, hvad mennesker kan gøre ved mennesker. Det var kun i går, begivenhederne i Frankrig der gav folk åndenød. Medfølelsen er frisk; tårerne for døden, der er meningsløs er friske. Der er stor lidelse og liv vil blive ændret for evigt. Hvad er din reaktion på dette? Der er et bord foran mig, der er blevet kaldt Medfølelses Alteret. Rummet er fyldt med gamle sjæle. De bliver let følelsesmæssigt berørte, men de har også noget andet – noget jeg ønsker at dvæle et øjeblik. Desuden ønsker jeg at alle vil oveveje.
Hvad er din reaktion?

Kære I, siddende der som et menneske, kan du faktisk påvirke noget omkring dig? Er du en modtager af energi eller en sender eller begge dele? De fleste på planeten føler, de simpelthen er modtagere. De er ofre for hvad som helst, der sker omkring dem. Tanken om, at de måske kan være i stand til at ændre planeten med deres egen bevidsthed, er simpelthen ikke noget, de tror. Så dette, kære I, er forandringen, vi taler om. Vi har talt om menneskers bevidstheds niveauer før, men nu jeg vil have jer til at bruge informationen og ikke blot indse det. Gamle sjæle har en enorm energi og magt for tiden!
Har I set nyhederne? Der er dem, der bærer tegn og vrider deres hænder i fortvivlelse. De siger: “Se? De gamle profetier er korrekte. Enden er nær! Det kommer! Tegnene er alle omkring” Godt, jeg har nyheder til dem, og de kan ikke forstå dette, fordi de føler, at de er ofre for hvad der end sker, men her er nyheden: Enden er kommet og gået. Begyndelsen er her!

 
Jeres Magt

Gamle sjæle, der sidder foran mig, det er tid til medfølende handling. En lille gruppe af mennesker, der kommer sammen med lignende tanker og som ved, at de er sendere af energi kan hjælpe de efterladte til at få fred med det, der er sket. Der er mange mennesker lige nu, der har brug for at blive krammet og holdt om, og som ikke kan tro det, der er sket. De føler, at de er ofre for det onde, og I kan ændre det! I kan ændre denne lange afstand fra Sydamerika. Afstand betyder ikke nget! Denne idé er så lineær! I kan nå ud til dem, uden at vide deres navn, og omgive dem med Guds herlighed og fred.

Sjæle er evige. De dør aldrig. Hjælp dem til at forstå dette. Lyt til dem, tal ikke til dem, men knus dem. Bliv en del af healingen, der er nødvendig – nu. I er sendere, og gamle sjæle gør det meget, meget godt. Det er, hvad jeg vil have jer til at gøre lige nu. I har været i den klasse længe nok. Jeg ønsker I opgraderer lige nu, og sætter dette i kraft. Gud er inden i! Projicer denne energi til andre, der har brug for denne medfølelse, så deres sorg vil blive en lille smule mindre. De vil føle dig. De vil ikke vide, hvad det er, eller hvorfor det er der, men der vil være en fred, de kan få med deres tab. Så når i kommer sammen som sjæle senere på den anden side af sløret, vil de være i stand til at se på dig og sige, “Jeg følte dig den dag. Det var dig. Tak. Tak!” Kan du gøre det for dem?
Det er den første del af denne kanalisering. Det er det vigtigste, vi kan fortælle dig. Du kan ikke længere sidde i stolen og lytte til disse begreber uden at blive en del af det, der sker på planeten. Det er Tid til handling!

 
Den Mørke trussel er her

Jeg har givet jer budskaber i Om-kalibrering af mørke og lys i årevis:
“Civilisationen selv er på spil inden for denne bevægelse, og I har passeret forbi markøren – en opstilling mange sagde, aldrig ville ske. Det er femte gang, I har været igennem denne mulighed, og nu, kære I, er I på vej til potentialet i fred på Jorden. For tre og tyve år siden, fortalte vi jer at dette kunne ske, og at potentialerne var stærke til det. Nu kæmper alt det, der er omkring dig med det, for skiftet er her. Jeg vil sige dette igen og igen: Den gamle mørkeenergi dør hårdt, skrigende og kæmpende for at beholde det, den har haft, og den kæmper med sin egen undergang. Så det er energien, vi taler om nu, og genstanden er den menneskelige bevidstheds balance mellem mørke og lys.”  119 Kryon, feb 2012, San Antonio, TX *
For over et år siden, gav jeg også forudsigelser om, at den kommende ændring vil være anderledes end noget I nogensinde havde forventet. ** Der er mørke, der er kommet sammen på denne planet, og vi fortalte dig, at det vil stige. Det er en reaktion på lyset, I har tændt. Det kæmper for sit eget liv i den gamle energi. Et mørkets bevidsthed har altid hersket på planeten. Korruption og grådighed, og ufølsom død, har altid været den ældre menneskelige naturs måde. Men  pludselig, er profetierne begyndt at gå i opfyldelse i denne præcession af jævndøgn. Slutningen af de indfødte kalendere forudsagde det, og det er her.

Metaforen er klar. Lyset er begyndt at være tændt. Det er en metafor for øget opmærksomhed – i alt! Vi fortalte jer for mange år siden, at “Når alle kan tale med alle, kan der ikke være nogen hemmeligheder.” Dette blev givet før internettet, og nu ved I, hvad vi taler om. Denne teknologi er faktisk et værktøj til jer, så I kan bekæmpe mørket. Jeg vil vise dig det om et øjeblik.  Hvad jeg giver jer i denne kanalisering, kan synes umulig. Lad mig starte med begyndelsen.

Angst Scenarier

Skiftet er over jer, og mørket er begyndt at samle sammen. De, der ingen idé har om noget af dette, er begyndt at projicere deres frygt, og I kommer til at høre dette mange steder: “Her kommer – slutningen. Vi vidste det! Der kommer til at blive en racekrig på planeten” Lad mig tage fat på det. Det er næppe nyt. Hvor lineært af jer. Der er sket før. Folkedrab – race udrydder race? Det er en meget gammel energi. Det er overhovedet ikke sådan noget

Andre vil sige, “Det er slutningen, og der kommer til at blive religiøs krig! Se! Der er milliarder af kristne, og milliarder af islam, og jøderne midt imellem! Her kommer det, religiøs krig!” Igen, siger jeg jer: Åh, hvor lineært! Det har været vejen for det i evigheder. Er I ikke klar over, at de fleste af krigene på denne planet har været i Guds navn? Hvor gammelt, hvor lineært. Nej, det er ikke det, der sker.
I kommer til at se noget andet, med et paradigme, I aldrig har oplevet før. For det er første gang på denne planet, I har en hær uden grænser, uden et land, selv uden et fælles sprog. Det er en mørkets hær, og den kommer til at bekæmpe alt, der har skønhed, integritet, lys, frihed, kærlighed eller højere vibrationsmæssig tænkning. Den kommer til at bekæmpe alt dette! Måske du kan sige til dig selv, Kryon, hvordan kunne alt dette passe ind i en ny verden energi af lys?” Åh, det store spørgsmål! Der er flere måder, jeg kan forklare det på. Den første er, at Mennesker har frit valg.

Chokerer det virkelig dig, at mørket vil kæmpe for at overleve? Mørket repræsenterer kontrol, absolut kontrol over alt, men mest over penge. Når de til sidst er væk, vil økonomier skifte. Det vil være langt nemmere at sammensætte nye systemer – til gavn for alle. Så længe de eksisterer, vil mørket kæmpe for den gamle energi i adskillelse og kontrol. I mørket, kan grådighed og korruption nemt eksistere. I lyset, kan de ikke. Kære I, det har ikke noget med religion at gøre. Det er sammenstødet mellem mørke og lys, gammelt og nyt, kampen om den nye energi er her.

Lad mig nu fortælle dig noget, du kan finde kontroversielt. Mørket er ikke smart. Metaforen er denne. Hvis du belyser et tidligere formørket område, er du mere sensibel med hensyn til hvordan du navigerer i det. Du vil gøre noget, der giver mening i stedet for at frygte hvor du går hen. Integritet vil være lettere med lysene tændt. Dette er fordi ingen truer dig længere. Du kan se ind i hjørnerne. Du kan se ligheder mellem mennesker og være smartere. Når du er i mørket, vil ting, der er sund fornuft ikke være sund fornuft. De repræsenterer “en frygt fornuft”. Du kan ligefrem sige, at mørket fungerer dårligt. Du ville have ret. Mørket er ligefrem dumt. Og du ville have ret.

Lad mig stille dig et spørgsmål. Du ser en bikube – det syder af bier og bierne svirer alle omkring. Du kan ikke lide al den frihed med at summe rundt og komme og gå, så du tager en kæmpe pind, står foran bistadet, og slår på det. Synes du, det er smart? [Kryon ler] Det er præcis, hvad der er sket! Ikke kun det, det kommer til at ske igen. Mørke hæren fungerer forkert. Den ser ikke det, der kommer, for den vil fortsætte med at slå på bikuben, og den vil gøre det over hele Jorden. Den forstår ikke, at hver gang dette sker, afslører den sig selv i det den er, og det forener bierne. Den tror imidlertid, det vil gøre bierne bange! Så de ikke kommer ud, men derimod vil blive inde og frygte den – det er fejl funktion.
Ikke sidde og afvente mere.

Vi gav jer en anden profeti for år siden. Ingen vil være i stand til at sidde på hegnet og af vente slagets gang i den nye energi.  Der er ingen regering, der kan sidde og kun iagttage, fordi alle vil blive inddraget. De er nødt til at træffe beslutningen om at bekæmpe mørket eller ej. Og hvis de ikke bekæmper mørket, så vil de være sårbare over for den mørke hær. Vi fortalte jer denne information for år siden. Alle regeringer på denne planet vil i sidste ende være med til at eliminere den mørke hær. Så når den mørke hær slår på bistadet, vil de, der har siddet på hegnet blive flået op og se lys og mørke, og er nødt til at træffe en beslutning. Den mørke hær, sår med sine egne handlinger sin egen ødelæggelse. Den forstår ikke lys. Den forstår kun én ting: Frygt. Den repræsenterer en meget gammel energi. Den går sådan her: “Hvis du kan få folk bange, vil du vinde enhver kamp.” Dette er en gammel energibevidsthed, og der er sandhed i den, hvis du er et offer. Hvis du er en lyssender, vil den ikke påvirke dig. Du ved bedre.
Finansiering er smørelse for Mørkemaskinen

Alle på planeten bliver nødt til at komme ud af busken for at fjerne den mørke hær. Nu har vi fortalt dig før, hvordan I gør det. Og politikerne vil rulle med øjnene. De der er i indersiden af regeringen, der ved, hvordan tingene fungerer vil rulle med øjnene. I kan fjerne den mørke hær uden død. Selve det, de er bange for at miste, kan I tage fra dem nu.  Penge! Hvordan vil en mørk hær arbejde, når de ikke kan spise? Hvordan vil de fungere, når de ikke har nogen våben? Jeg garanterer dig, at selv de mørkeste medlemmer af en mørk hær vil gå hjem, hvis de ikke fodres, eller der er ingen er til at organisere dem, fordi lederne er sultne og efterladte. Det er umuligt, er der nogen, der siger. Pengene kommer fra ukendte kilder, siger de. Lad mig fortælle jer noget. Nej, sådan er det ikke. De kommer fra meget kendte kilder. Meget af det kommer fra ressourcer i erobret jord, men ikke alt. De vil begynde at miste deres jord snart, så de får desto mere brug for midler. Hvis kilderne til deres indkomst helt var fremvist – der er dem lytter, der behøver at høre dette – hvis kilderne til deres indkomst helt var fremvist, ville det gøre en stor forskel for offentligheden, som ville blive chokeret.

Lad mig tale med politikerne. I sidder jævnligt overfor dem, der er fra andre lande, og som er allierede. De smiler til jer, mens de finansierer den mørke side. Efter alt, er der penge at tjene med krig! Dette har været måden til det i årevis. Men det vil ikke vare længe. Politikere, når der findes ud af, at I kendte til det, er I dem, der vil blive gjort ansvarlig. I gjorde ikke noget ved det.

Jeg ønsker at tale til amerikanerne, fordi min partner [Lee] er amerikaner. Jeg har tænkt mig at fortælle jer noget nu, og I kommer til ikke at tro det. Mange af jeres hårdt tjente skatte statspapirer er ved at finde deres vej til den mørke hær! Og der er dem i jeres regering, der ved det. Jeg vil give jer et svar på, hvad de skal gøre ved det med bare et par ord: International transparent retsmedicinsk (kriminalteknisk) regnskab. International gennemsigtig retsmedicinske regnskab! Det er på tide at rydde op i finansieringen af mørket, og dræbe deres evne til at føre krig. ***

 

Jeg har en advarsel til alle dem i ledelsen, der kender til, hvor pengene kommer fra, og ikke gør noget ved det. Dit lederskabs dage er talte. Lyset kommer til at vise det frem, og du vil tabe. Hvorfor ikke komme om på den rigtige side af hegnet nu?
Er det for ædelt tænkende? Er det for simpelt? At tro, at verden kunne mødes og trække tæppet væk under mørket, hvor de sidder og kokonen af penge, som de er i – kunne det rent faktisk ske? Hold øje med en Joker! [Kryon griner igen.]
Hvis I gjorde det, ville det ændre den slags angreb, I fik i Paris? Efter alt, var det ikke en hær i det hele taget, men bare et par stykker. Svaret er ja – for de få svarede til de mange og blev trænet af de mange. De så de mange som en etableret kerne til at arbejde ud fra. Uden kernen, er der intet formål. De få er så på egen hånd, uden noget at bakke dem op med.

Det er op til jer at lytte, ikke dem i dette rum. Men dem der lytter og læser senere som måske ikke engang er inde i Kryon eller kanalisering, men de hører dette, og ved, jeg har ret. Dette er ikke et mørkt Budskab. Det er et lyst Budskab! Begyndelsen er her. Tingene ændrer sig. I er vidne til ændringen mens vi taler.

Der vil komme en dag, hvor du aldrig vil se dette ske igen, af disse organiserede onde grupper. Det er det glædelige budskab, jeg har til jer i dag. Historien vil huske disse tider, hvor verden endelig gik sammen, og indså, hvor den skulle hen. Det er hårdt nu. Det ændrer eksistens paradigmet. Liv, regeringer og erhvervslivet vil alle begynde at forstå at slaget er her, og det er dem, der kan vinde det. Hvordan er din reaktion?
Jeg ønsker I vil sige tillykke, elske og forstå dem, der tabtes i går [i Paris]. Jeg har sagt det før: De er på min side af sløret nu. De har det godt. De ser nu tilbage på jer, og – vi har også brugt dette udtryk før – de siger, “Vi gjorde vores del. Nu gør I jeres.” De vil vende tilbage til denne planet alle sammen, og deltage i Lysets skønhed, I skaber på denne tid af jeres planets skifte.

Tro mig, slutningen er allerede sket. Dette er begyndelsen.

Jeg er forelsket i menneskeheden, på grund af det, jeg har set, I gør.

Og sådan er det.

* 119 Kryon: Omkalibreringen af Mørke og Lys

** 150 Kryon: Afsløringer af Mørket

*** I løbet af få dage cirkulerede der en begæring om netop dette til det hvide hus:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/create-international-transparent-forensic-accounting-system-end-all-funding-terrorist-groups-isisisisil