Menneske filtrene

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kryon gennem Lee Carroll

Menneske filtrene

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Denne live kanalisering blev givet i Totowa, New Jersey
d. 27. juni, 2015

For at hjælpe læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.  Endda er yderligere oplysninger tilføjet. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.  Så nyd det forstærkede budskab givet i Totowa  d. 27. juni 2015.

________________________________________

Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Der er så meget at sige, som jeg ikke kan sige. Grunden til at jeg ikke kan sige det er, at der er ingen ord – ingen ord, der tilstrækkelig ville udtrykke det, som vi føler for jer.  I Gruppe efter gruppe som jeres har vi talt om ting, der er så vigtige for os og for jer, foreningen mellem os på måden, vi føler for jer, lykønskningerne vi har for jer.  Kære I, hos jer er det fremherskende, vi ser inde i jer, os. Der er Gud i jer.  Uanset alle andre budskaber fra hele resten – al slags kanalisering, læsning, alt – hvis disse ikke fortæller jer, at der er Gud i jer, så gå den anden vej. Skabelses historien om planeten siger, at der er Gud i jer, mestrene, der gik på jorden siger, at der er Gud i jer, dem alle. Det er dagens tema, og det, I forsøger at gøre på dette punkt, er at forbinde jer. Måske det er grunden til, at I vil komme til en kanalisering i stedet for en anden form for et møde – lytte efter juveler fra Ånden, tingene som I vil forholde jer til, det der er kærlighed.
Menneskefilteret

For tiden træder min partner til side, og vi har brugt ordene, han “tager sine filtre væk”, og jeg ønsker i aften at tale om dette, fordi, Kære I, hvis der er noget, der holder jer og mig fra at deltage som én og se Åndens lys i jeres hjerte, er det jeres filtre. Jeg ønsker at tale om, hvad de er, hvorfor de er der, hvad de er, og også hvorfor partneren har været i stand til at reducere dem. Vi gør kun dette af én grund. Der er et overvældende ønske fra vores side om, at I skaber forbindelse med os. Hvad synes I om Gud? Hvad har I fået at vide? I har fået at vide, at det er en form for dømmende forældre måske? En sådan, der vil uddele ondt til jer eller noget, som ville forstyrre jer eller såre jer eller skade jer eller få jer til at lide? Kan I se humanisme i det? Kan I forstå, at det simpelthen er en kopi af forældre, dårlig opdragelse? Det er ikke Gud, det er det bedste, I kan få ud af Gud med jeres filter. Og filteret er noget I har, der er menneskeligt, og I anvender det til alting, og det er ikke os. I kommer fra den Skabende Kilde bygget i Skaberens billede, og det billede er en metafor for kærlighed. Hver eneste Menneske har kapacitet til kærlighed, hvert Menneske. Selv dem, I ville sige, det er umuligt, se på, hvem de er, se på det, de måske har gjort – jeg fortæller jer at I alle er skabt ens på denne måde. I har valget at følge den høje vej til Gud eller ej. Det er dobbeltheden, der bor i hver af jer. At gå ind på et mørkt sted, for at tale om mørke ting, eller for at se Skaberen i jer, lyset har altid været sådan, og mennesker er begyndt at ændre sig.

Jeg ønsker atl tale om jeres filtre. Hvis I sidder her og har svært ved at tro, at dette er virkeligt, vil dette komme til at forklare hvorfor. Hvis I tror, det er virkeligt, men har da svært ved at tro noget af det andet, jeg taler om, vil jeg forklare hvorfor. Der er ingen dom over, at I er på denne måde, kære menneskevæsner. Det er blot vidunderligt, at I er kommet så langt med dette, som I er. Det jeg vil kalde filtre, er livserfaring. Jeg vil dele alt det ovenstående op i fem placeringer eller områder eller kategorier, fordi de er begreber.  Jeg bruger ikke tallene meningsløst, for de er alle metaforer for noget andet. Slå fem op i numerologi, selv den simpleste numerologi, og I vil se, hvorfor jeg valgte fem. Der er grunde bag årsagerne og mens vi taler til jer, vil jeg have jer til at vide og at forstå, at dette kommer fra den centrale kilde, kilden til kærlighed med en hånd strækkende ud til jer netop nu for at sige, at vi elsker jer så meget, og vi kan diskutere og tale om så meget, vi forstår om jer, så meget.

FILTER ET – AT VOKSE OP
Det første filter er det, vi vil kalde opvoksning. Det er jeres sociale filter. Som I voksede op i jeres samfund, har I lært om alt det hele. I processen med at være et menneske og vokse op fra små til store, fik I lektioner hen ad vejen, om hvad der skulle tros på, og hvad der ikke skulle tros, hvordan man overlever, hvordan andre ikke overlevede, hvad der skal holdes øje med, hvad der skulle væres forsigtig med. I lærte, hvad der gør jer glade og ked af det, I har udviklet det, I kalder jeres sociale personlighed. I lærte om andre mennesker. Afhængig af, hvad I var, hvor I blev født, og hvad jeres forældre gjorde, kom I og blev én, som var tillidsfuld eller én der ikke stolede på andre, én der sætter spørgsmålstegn ved alt eller én der ikke spørger om noget.  Alt dette er et filter.  Lad os nu beskrive, hvad vi kalder definitionen af et filter. Hvis I kigger på noget rent, måske et hvidt lys, det reneste lys, I kan forestille jer, vil noget, I sætter foran dette lys formindske det, ændre det, forandre det, eller farve det, være en filter. At vokse op er et filter, der giver jer en bestemt måde at være menneskevæsen på. Og denne særlige bestemte måde er det, hele jeres liv drejer sig om. Nu er de fleste af jer fuldt tilfredse med dette. Det er jer; det er jeres menneskelige natur. Det er også i 3. dim. Det at vokse op nu for jer på denne planet, er helt og aldeles tredimensionelt og i overlevelses måde, og her sidder I og lytter til en mange-dimensionel besked, fyldt med lys. Hvordan har I det med jeres filter? Fordi dette filter I voksede op med, vil ikke nødvendigvis fortælle jer, at det er akkurat, troværdigt eller virkeligt. Nogle af jer har måttet beskæftige jer med det, ændre det, forandre det, men I er stadig jer. Dette er et af de største filtre, et menneske har, det mest forståelige filter, et menneske har. Kære I, har I nogensinde mødt en person, der er fra et fremmed land, der er så forskellig fra jeres, at deres filter er anderledes? Det, de gør, når de spiser, er anderledes. De ting, som de har, som de anser for elegant etikette er anderledes. I kan gøre ting, som vil fornærme dem, og de vil blive chokeret over det, og det er jeres normal. I kommer til at se, at deres filter er forskellig fra jeres, så I kan se, at hvert enkelt filter, som I har, og kan kalde jeres sociale eller  opvoksnings-filter, er unikt. Nu er der noget, der binder alt dette sammen, og vi kommer til at diskutere det om lidt. Det er et af fem. Det sværter det I ser, hvad I mener, og hvad andre siger I skal tro. Det er stærkt. Hvis nogen ønsker at ændre på det, truer det. Det er på plads. Nummer et.

FILTER TO – DET ÅNDELIGE
Nummer to bevæger sig en smule omkring.  Det er det åndelige filter. Hvad har I fået at vide om Gud? Hvem er Gud? Hvordan kommer I til Gud? Kan I tale med Gud? Hvad er Gud? Tror I på Gud? Er det muligt, at der er en Skaber af Universet, der kender jeres navn? Nogle af jer har fået at vide, at der er en skaber af universet, som er ude på at straffe jer, hvis I ikke kan finde ud af noget obskurt i jeres liv. Alle bliver straffet ligeligt for evigt. Er det jeres Gud? Det ændrer sig, og filteret bevæger sig rundt, og nogle af jer accepterer eller afviser derefter det, som I har lært af andre. Nogle gange er det faktisk en del af det første filter, fordi det er en del af at vokse op. Jeres forældre har jer så med i kirke eller til en åndelig begivenhed, og I ejer dette som jeres, fordi det er deres. Hvis I som voksne kan lide det, må det derfor være helt i orden indtil I finder, at,  der er noget bedre eller mere logisk.  Åndelige filtre er til tider enestående til trosretninger. Hvad med jeres? Det åndelige filter, I har, er fyldt med jeres fortid, det I har gjort, det I har set, det I har indset, og ændringerne, I har foretaget, der tillader jer at sidde her og dog stadig have et filter. Det I har I lært i metafysik, er det korrekt eller ikke korrekt? Kære I, det menneskelige sind er fremragende til at putte alt i skuffer, og I har gjort det med Gud på jeres egen måde. I er nødt til at sætte en grænse for, hvad I siger m.h.t. tro.  Nogle af jer sidder stille og undrer sig over, om transmissionen jeg giver jer nu, for nu at bruge det ord, kommer fra manden eller den anden side af sløret.  Og så, hvis det kommer fra den anden side af sløret, er det så helt præcist, eller filtreres det af ham [Lee Carroll]? Det er jeres filter der bedømmer et filter. Jeres åndelige filter er vigtigt for jer, ikke mens I vokser op, men i livet for måden, I ser Skaberen derefter sammensætte, hvorledes jeres liv går, og hvad I vil gøre. Er I bange? Er I glade? Tror I afslutningen af livet skaber et andet liv eller skaber den straf eller dom? Det er et stærkt filter for mange, det er ikke et filter for nogle, men stadigvæk et filter. Hvis I ikke tror på den Skabende Kilde, så vil jeres filter heller ikke lade jer komme ind, hvis I ser den. Det er et filter. Det er nummer to.

Hvis I sætter filtrene sammen, så gør de det, I prøver at se, lidt vanskeligere. Hvert filter dæmper det rene lys, som I gerne vil se, hvert eneste. Hvis jeg giver jer et scenarie, som I aldrig har set før, som I ikke havde, da I voksede op, og det er uden for jeres Åndeligheds boks, hvad vil jeres to filtre da gøre? De vil være på plads, stærkt på plads, I vil holde dem med begge hænder, så I ikke får en overraskelse. Det er menneskenaturen, der beskytter jeres filter.  Det er en del af det, I tror, det er – jeres sind – og jeg vil fortælle jer hvorfor om et øjeblik.

FILTER TRE – KØN

Den næste, tro det eller ej, er meget vigtig, og det er jeres kønsfilter. Hver af jer handler på en bestemt måde, opfører jer på en bestemt måde, i et bestemt selskab på grund af dem, I er, og jeres køn. Jeres kønsmodel, hvad fortalte jeres mor jer om, hvordan en kvinde skal være? I enten hædrede det og gjorde det eller gjorde oprør og undlod at gøre det, men det havde en virkning. Og kønnet, I har, hvis det måske er kvindens, er I dameagtige eller ikke, afhængig af filterets position, men I er stadig meget opmærksomme på det og handler på en bestemt måde som en kvinde. En mand har det på samme måde. Hvad fortalte jeres far jer herrer om, hvad en rigtig mand gør? Og der ville være dem, der vil sige en rigtig mand er en, der aldrig vil trække i land i et argument eller en rigtig mand er en, der har medfølelse for alle. To forskellige slags instruktioner, to forskellige filtre, der fortæller jer, hvordan I er som mand. Kønsfiltret er stærkt. Det definerer jer sammen med andre køn. I har kammeratskab sammen med andre af jeres samme køn, fordi I er blevet fortalt dette, og I slapper af i det. Måske I har det ubehageligt med at være sammen med dem omkring jer, der ikke har jeres køn. Og hvis I har det sådan, er jeres filter overanstrengt.  Det arbejder med gåden, fordi I ikke har det køn. Det er et stærkt et. Hvad bringer det til lyset, kunne I spørge. Hvad har jeres køn at gøre med at se på rent, hvidt lys, som kan være Skaber Kilden? Hvordan vil I så fortolker det forskelligt som mand eller kvinde, og gør I? Og svaret er åh ja, det gør I virkelig! Mandkøns filtret vil være mindre modtagelig over for dette, som er blidt sammenlignet med kvindekøns filteret. Og Skaber Kilden er af alle ting den mest blide, velgørende, lette kærlighed. Let betyder at den flyder, I behøver ikke at gribe den, behøver I ikke at bede om den, I behøver ikke at skubbe på, den flyder ind i jer hvis I tillader den. Nogle gange vil mandkøns filtret sige nej. Det er blevet anderledes, inden jeg blev interesseret. Manden, I kigger på [Lee Carroll] var en hård nød at knække, for han havde det mandlige filter, der sagde, jeg græder ikke på dine betingelser. Jeg vil ikke græde. Og vi viste ham, hvor anderledes han var. Vi viste ham, at det at græde kunne være en glæde over at finde sandheden, og da han indså, at alt kom af det, hans far havde fortalte ham om sker, når en mands skrig lød ud af vinduet, og han omgrupperede sit filter. Men køns filtret var et af de vanskeligste for ham.

Kvinder, I har jeres egne problemer, når det kommer til kønsrelaterede filtre og et af dem, tro det eller ej er, at Gud er eller altid har syntes at være mandlig. Det er et filter, I må se at komme omkring ved. Hvordan har I det, når I går ind i en organiseret religiøs struktur, hvor alle er mænd, og I bekender jeres dybeste tanker til en mandlig kaldsfader? Det er et filter. Ville I sige det samme i en bekendelse til en kvinde? Endnu bedre, hvad nu hvis der ikke var noget mellemmedie overhovedet, og I simpelthen talte direkte med ånden? Filteret anvendes i så fald, når I taler med et menneske om Gud, men ikke når I taler med Gud om Gud. Det er et filter. Det var nummer tre.

FILTER FIRE – LOGIK
Det er svært at vide hvilke, der er de mest dybtgående, afhængig af hvem I er, hvordan I voksede op og det, vi vil kalde jeres tilbøjelighed til livet. Her er noget, som I måske eller måske ikke har, men I har alle et specielt filter, som kaldes logik filteret. (dog hos nogle et stærkt og hos andre et svagt). Det må give mening for selv dem af jer, der ikke vil betragte jer selv som videnskabelige eller logiske. Det må nødvendigvis stadig give mening for jer at deltage. Der er logik i alle beslutninger, der er baserede på overlevelse. Der er logik i nogle beslutninger, der er baserede på de andre filtre. Logikfilteret sidder oppe i toppen af det, der afvejer alt det nedenunder, og tager en reel eller ikke reel beslutning baseret på dagens logik. Jeres logik filter er begrænset. I kan kun bedømme logik udfra en logik, I har set være logisk. Hvis der er noget I aldrig har set, kan I da ikke bedømme, om det er logisk eller ej, for der har ikke været nogen erfaring at sætte i beregnings bunken, men det er stadig et filter. Det kan være et kæmpende logikfilter, men det er der stadig. Logikfiltret ønsker at afveje sund fornuft mod det, der bliver præsenteret foran jer. Hvis nogen forsøger at sælge jer noget, for eksempel Brooklyn Bridge, vil jeres logikfilter grine dem ansigtet, for I ved bedre. De ejer det ikke, og under alle omstændigheder har I ikke råd til det. Det er jeres logik filter. I afviser det nemt, og fortsætter så på jeres vej. En mand sidder i stolen og kanaliserer; hvad gør jeres logikfilter? Mange vil afvise det helt automatisk, som om jeg tilbød jer Brooklyn Bridge. Det er ikke muligt, det er ikke i nærheden af gørlighed. Den er stor, baseret på jeres overlevelsesinstinkt. Hvad gør I med jeres logikfilter, når jeg kanalisere? Det sidder oppe i alles top.  Det er nummer fire. Hvor mørkt bliver det lys, der er i slutningen af filtrene? Nu er der fire stablet sammen, og de ændrer hinanden og jeg er ikke engang færdig endnu.

FILTER FEM – DET PROFESSIONELLE
Nummer fem har I ikke alle, men mange af jer har, og alle professionelle er med her, når nu det hedder det professionelle filter. Hvad har I lært? Hvad har I lært om virkeligheden i fysik, videnskab, kemi, matematik, historie, antropologi, biologi? Er I læger, for eksempel medicinske? Er I sådanne, der er gennemsyret af betegnelser og ved, hvordan verden fungerer, og reglerne heri? Hvad er jeres profession, der ville blive et filter, der ville komme i vejen for at se Skaberens lys, fordi alt det, I har lært, er I nødt til at sætte til side for at dette kan blive virkelighed. Det professionelle filter virker meget, meget godt i det første filter der hedder at vokser op. Og grunden til det er, at I ikke ønsker at være et fjols. Fjolset overlever ikke. Fjolset bliver jaget af dem omkring ham og kastet ud. I ønsker ikke at være et fjols. Det første filter at vokse op og social adfærd kommer i spil i det sidste, professionelle filter, for hvis I har lært tingene på en bestemt måde, og I endda et øjeblik synes, at alt dette er virkeligt, vender I tilbage til, hvad folk vil tænke om jer i dette filter, som opvoksende. Det er der. Det er kompliceret. Hvis I er fysikere, og jeg fortæller jer, “I er forkert på den,” at jeres universets love er ufuldstændige, er der noget i jer der, selvom I sidder i dette møde lige nu, rykker i jer fordi vi lige har sagt, at I tager fejl, og I har brugt hele jeres liv på at gøre jeres bedste for at regne alt ud.  Vi har ikke hjerte til at fortælle jer hvor forkert I er på den, og kun opdagelse vil vise det, og det kommer til at være i orden, fordi mennesker ikke gjorde det. I kan få en opdagelse, der kommer til at sætte alt det, I har lært på bordet og må starte forfra, og I vil fejre det, især hvis I er en del af opdagelses holdet.  Det er et filter, I selv automatisk kan omskrive. Men når det kommer til mig, der omskriver det, er det anderledes. Det er et filter. Nu har I fem.

Forestil jer at se på den lyse baggrund af den Skabende kilde med en fysik, I ikke ved noget om og Åndelighed I ikke kan begribe med en dybde og integritet og finesse, som I ikke engang kan forestille jer med kærlighed til jeres sjæle. Sæt alle fem filtre foran jer og I vil måske spekulere på, om der er lys overhovedet. Lykkes det mig at få vanskeligheden, menneskevæsnet har, hvis det ikke foretager sig noget, igennem til jer?

 
HVORFOR FILTRENE ER SÅ STÆRKE
Og nu vil jeg fortælle jer hvorfor de er vigtige. Hver enkelt filter, I har, fra at vokse op til at sidde med en professionel lærings videnskab eller noget andet, der er blevet bragt til jer af et menneske, som I har tillid til. Nogle gange er det en forælder, en mor, en søster, der lærer jer denne livsform. De er jeres mentorer, jeres støbeforme, jeres modeller, og I elsker dem. Og hvis der er nogen undervejs, der fortæller jer, at det er anderledes, end de sagde det var, er det en fornærmelse mod den, I elskede, og som sandsynligvis ikke længere er til. Forstår I følelsen af forandring? Jeres filter er cementeret på plads af kærlighed og beundring for dem omkring jer, der oplærte jer og gav jer det bedste, de kunne. Hvilket et paradoks dette er, at filteret cementeret af kærlighed til dem omkring jer, der gav jer det, de havde, skal sættes til side for kærlighed til Gud. Hvis I blot vidste, at det altsammen var bundet sammen, at der var et sammenløb af et system med at tage filtrene af vejen, så I netop kunne se lyset så perfekt, og alle dog alligevel arbejdede sammen. Ville I gøre det? Nogle af jer gør det. Må lytteren forstå dette, da det er givet til jer.

Min partner havde hårde filtre. Som ingeniør, havde han lært tingene på en bestemt måde – professionelt. Og under opvæksten, opnåede han et stort åndeligt filter af spiritualitet tilvejebragt i en organiseret religion. Væggene skulle fjernes, og alligevel blev han lært dette af en kærlig kilde, og han tænkte, det var rigtigt. Hvad gør I med et sådant filter? Hvordan kan I så tage det til side, bare for et øjeblik? Hvad gør I et sådant tilfælde? Jeg vil gerne fortælle jer hvad han opdagede, og jeg vil have jer til at lytte, og nogle af jer vil forstå det, og få fat i det, og nogle af jer vil ikke. Det betyder ikke noget, det du blev lært, kære du, det gør det virkelig ikke. De mennesker, der lærte dig om det, enten det var dine forældre eller dine venner eller dine lærere eller dine kære, mange af dem er væk nu, og jeg vil have dig til at vide, hvad de foretager sig. De er her lige i dette rum, kigger på jer og fortæller jer, at der er mere end de vidste. Der er mere, end de nogensinde kunne vide, og de gjorde deres bedste, men lyt, for de ønsker at give dig nye filtre. Sandheden er, som den er på den anden side af sløret for dem, der er gået over, og gav jer det I fik. Sammenløbet af energi, der vil gøre filtret gennemsigtigt, selv for et øjeblik så I kan se lyset og forstå, er kærlighed. Da min partner sad i stolen for første gang, sagde vi ikke noget. Han hørte ikke stemmer. Der var ingen kanalisering; han ville have løbet den anden vej. Vi gav ham kærlighed og han græd. Det var den store ensartet-gører. Det første logik filter blev afvist helt og aldeles gennem kærlighed. Alt det, han troede, ikke var muligt, som at sidde i stolen og antage, at han kunne forbinde sig med den anden side af sløret, var imod alt det, han var blevet undervist i religiøst, og det visnede væk på et øjeblik, da vore arme gik rundt om ham, og han græd og det føltes godt, selv om han var overrasket, chokeret, endda vred over noget, fordi han var ude af kontrol. Han har et andet filter, kaldet kontrol; det er hans, ikke jeres. Og han gjorde det igen. Han sad i stolen igen, og igen, og igen. Han sidder i den nu, og den samme kærlighed, han følte dengang, føler han nu. Han er ikke med jer lige nu, han er et andet sted og lytter. Han er et sted, som vi har beskrevet før, der er så smukt. Han er tøjret, så han kan ikke gå til lyset. Det vil give jer en idé om, hvor han er. Det er, hvad vi viste ham, da han sad i stolen –hvem han er, Guds lys der er inde i ham, og pludselig begyndte filtrene at blive gennemsigtige,  og det gjorde ikke noget, hvad han var blevet lært. Han så det store billede.

Menneskevæsner er nødt til at få en tidsramme, hvor de kan helbrede filtrene, gøre dem gennemsigtige, omrangere dem, og omskrive dem ved konstant gentagelse, måske ligesom ham i stolen gjorde. Det er svært at tage opvoksnings filteret og ændre det øjeblikkeligt for at omskrive alt det, I nogensinde har kendt. Det sker ikke på den måde; det sker gradvist. Hver eneste af jer i rummet og jer, der lytter til dette har sit eget filter sæt, der så gradvist vil blive omskrevet, hvis I vælger dette. Filtrene er vekselvirkende; det ene påvirker det andet, og så snart I derefter er i stand til at omskrive et, f. eks. logikfilteret, det åndelige filter, eller et af de andre, begynder I bedre at forstå. Godt, dette kan ændre sig, og hvis det gør det, var dette måske ikke helt rigtigt.

KÆRLIGHEDS FILTERET
Jeg ønsker at fortælle jer om den store filter, det vi har til jer – kærligheds filteret. Det begynder at give jer et indtryk af medfølelse, når I begynder at forstå, at de, der lærte jer det, de vidste, gav jer det bedste, de kunne, og hvis I ved noget mere, end de gjorde, gør det ikke deres udgangspunkt mere forkert. Faktisk fejrer de det faktum, at I i højere grad fandt ud af det, end de selv gjorde. Hvad enten det var en lærer i skolen, der gav jer videnskabs undervisning, som er blevet tilranet af den større videnskab, eller om det er en præst i en kirke, der introducerede Guds kærlighed til jer. Hvad enten det var jeres mor eller jeres far, som fortalte jer om måden, tingene var på, lærte I det forskelligt.  Det samlede filter af kærlighed giver jer medfølelse med dem. I føler ikke I fornærmer dem ved at gå videre. Det kaldes visdom. Filtrene vil langsomt ryddes af vejen af sig selv.  Nogle gange vil de afklares mere end andre gange. Når I mediterer, eller når I er her måske i en gruppe, hvor andre arbejder med jer og jeg er her i denne tilstand, vil filteret åbnes, og I får en aha oplevelse, som I et stykke tid måske ikke vil få hjemme.  Jo mere I arbejder med disse filtre, jo mere I anvender Guds sunde fornuft til dem alle, og jo mere I beder om klarhed og dømmekraft, jo klarere bliver de. Og så når I er afklaret, har I stadig jeres personlighed, men det er ikke den, I voksede op med. Det er den, I nu har valgt i visdom. Kønnet, som I har, mand eller kvinde, er ikke, det I fik at vide, det skal være, men det påtager sig sit eget af jer valgte liv, dette en kvinde gør eller teer sig eller hvordan en mand er, der er forelsket i sig selv.  Det er ikke det, jeres forældre fortalte jer eller det, Spørg Emily fortalte jer, men Du fortalte Dig ved at forbindes med kærlighedens Kilde. I er ved at skabe et filter, der er ny på planeten. Det medfølende Menneske, det nye Menneske. Det er det, du er. Det åndelige filter er ét, I åbner og realiserer og skaber helt af jer selv, ikke udfra noget I fik at vide. I kommer til at smide alt det væk, som nogen nogensinde fortalte jer, og på planeten skabe jeres eget, udfra aktuelle åndelige følelser og begivenheder, med en ny energi, der overhovedet ikke var der, da I startede. I professionelle, det er ligegyldigt, hvad I har lært, for jeres visdom siger, at man ikke kender det, man ikke ved. Der er bedre måder at gøre tingene på, end dem I har lært i alle videnskaber, selv lovlige – bedre måder, end dem I kender, vil komme, og komme til at give mere mening for jer personlig, for landet, for jorden. Systemer vil komme. I vil klø jer i nakken en dag og sige, hvorfor gjorde vi ikke dette tidligere, hvad tænkte vi på fordi man ikke kender det, man ikke ved. Intelligens Filteret er begyndt at bevæge sig langs med visdom, i alt det, der vil omfavne lyset og ikke tilsløre det.

Kære I. Vi har brugt metaforer i aften, for mange af dem. Vi har givet jer ting at tænke på. Jeg spørger jer, hvor i filter scenariet er I? Hvad er det, I ikke vil give slip på, og hvorfor? Hvorfor bliver I hængende i visse ting, når de, der gav jer disse visse ting måske endda er her, og på en esoterisk måde kigger på jer og siger, “Hør, det er okay.” Guds kærlighed er her. Alt, dette betyder noget lige nu, er jeres forbindelse med Ånden. Den kommer til at give jer dømmekraften, I ønsker. Den kommer til at give jer længere levetid, et fredeligt liv, et selv-afvejende Ansigtsudtryk. Gåden vil blive løst.

Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden og nu ved I hvorfor. Storslået i alting.

Og sådan er det.