Kvante mønstring

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kvante mønstring

Denne live kanalisering blev givet i San Antonio, Colorado. 23. januar 2016

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kron] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er der tilføjet oplysninger. Ofte, har det, der sker live, en underforstået energi i det, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i San Antonio, Colorado.
————————————————————————–

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Dette er tiden, hvor min partner træder til side. Vi siger det igen, så I ved, at han ikke er en del af informations bevidstheden. Kanalisering kan synes at være mystisk og mærkelig for jer, for den bruger menneskets intellekt, uddannelse, stemme, modenhed og visdom, men budskabet kommer fra et andet sted. Min partner kalder den en lind strøm af intuitive tankegrupper. Min partner er her, men han er ikke her. Når jeg siger, “Han træder til side,” åbner han bogstaveligt dette fartøj [kroppen], og gennem pinealkirtlen og hans Højere Selv kommer budskaberne, I hører. Jeg fortæller jer dette, så I vil vide, at det ikke er ham, der taler.

Der er energi overalt omkring jer, og der er usynlige ting omkring jer. Her til morgen talte vi om “Kryon Følget”, og det er stadig her. Det er ikke tællelig, da det er ren energi. Så meget af det, I ser omkring jer, fornemmer omkring jer, og føler omkring jer er energi. Energi kommer i mange, mange former, og det er ikke engang altsammen dokumenteret som energi. For at I kan tro på dette budskab om energi, har I som Mennesker ofte brug for at sætte tal på det og kvalificere det. I ønsker at måle dets vibrerende egenskaber, og nogle gange kan I det ikke. Grunden til at I ikke kan det, er at jeres videnskab er der ikke endnu. Dette er ikke en kritik af videnskaben, men en simpel kendsgerning, at der er mere at lære. Lyd skete uden ører til at høre det, og lys er der uden øjne til at se det.

Videnskabens skævvridning

Der er et spørgsmål til Kryon, som jeg er blevet stillet før: “Er den esoteriske verden noget, som vi en dag vil vide mere om gennem videnskab?” Og svaret er ja. I øjeblikket på grund af en jord, der ikke endnu er blevet sig selv, der er mange ting, der er adskilte og lineariserede, som ville blive langt mere forståede, hvis de ikke var det. Vi har talt om det før –  de højeste uddannelses universiteter og højere læreanstalter på planeten har besluttet at adskille alle studier i kategorier.

Dette gøres med specialisering og effektivitet for øje, men det koster en pris.

Fysik, kemi, biologi og medicin har alle nærmet sig som om de er enkeltstående videnskaber. Selvfølgelig er de beslægtede, men der er ikke plads i universitets uddannelses område, hvor der er en “integrations bygning” til at sætte det hele sammen. Der vil være nogle, der vil sige, “Jo, selvfølgelig, vi er nødt til at gøre det på denne måde, fordi hver enkelt behøver sin egen studieplan. Der er simpelthen ikke en måde, vi kunne sætte det sammen på, da det skal undersøges uafhængigt af hinanden. Der er simpelthen for meget at vide om hver.” Lad mig fortælle dig noget, kære menneske: Der er faktisk en måde at sætte disse ting sammen på. I har bare ikke tænkt på det endnu og ikke overvejet “integrations” fasen i dette puslespil. Hvis I kendte dybden i forholdet, alting har til alting, ville I øjeblikkelig forstå, at der er behov for en ændring. I kan få “integrations trin” eller betragtninger. Men selv det mangler der.

Den ene ting fører til den anden og opdagelsen er gjort. Men da I studerer isolerede egenskaber i et videnskabs område, øger opdagelserne ofte kun denne ene videnskab. Kemi fører til mere kemi, osv. og kun kemikere er involveret. Der er virkelig gåder i hver af de uafhængige studier, som kun kan løses ved integration i de andre. Men ganske ofte forbliver de gåder, da ingen “kigger rundt” i de andre undersøgelses områder.  Vidste I, at det først var for nylig, at videnskaben postulerede ideen om, at planetens magnetiske felt er nødvendig for livets opretholdelse? Jeg fortalte jer det i 1993, men der er stadig ingen hårdfør videnskab der vil vise det, selv med alle jeres værktøjer. Skævheden der adskiller videnskaberne, har holdt mange ting fra jer. I ønskede bare ikke at sætte fysik sammen med biologi.

Der er måder at integrere det hele på, især kemi og fysik. Når I begynder at gøre dette, kære I, vil det føre til store opdagelser, men det vil ikke ske, så længe de er adskilte. I har specialister i ét område og specialister i et andet. Nogle gange kommer de sammen og fester og det var så det. De kommer ikke virkelig sammen for at drøfte det, de har specialiseret sig i. Hvordan kan I adskille disse ting og så virkelig være videnskabsmænd?

Det tog jer mere end 20 år at opdage, at mere end 90 procent af DNA’et var data, ikke kode-indeholdende kemi. På dette tidspunkt, blev det kaldt “skrammel”, fordi I fejldiagnosticerede det. Der skulle lingvister til at opdage det. De så sprogmønster, ikke kemi mønster. Dette er det, der er forkert ved kun at have kemikere og biologer til at se på komplekse og ukendte kemi gåder. Jeres antagelser og skævvridninger holdt denne smukke information fra jer i årtier.

Videnskabens kommende Integration

Så den første forudsigelse, vi giver jer, er akademisk. Der kommer en ny bevidsthed og med den kommer ny visdom. Der vil komme noget “videnskabelig sund fornuft”, der vil se den utrolige værdi i at stille studie sammenløb på linje, der plejede at være adskilte. Det er det bedste jeg kan give jer, ikke detaljerne.

Men det er så indlysende, at det vil ske på denne måde, at der vil komme en dag, hvor I vil se tilbage og sige: “Hvad var det, vi tænkte på?” Kan I forestille jer en verden, hvor ingen fødevarer nogensinde blev blandet sammen til et måltid, hvor specialiserede kokke pludselig mødtes og foretog større fødevare opdagelser? Og vidtrækkende ingredienser kom sammen og blev til bedre måltider. Sikken et koncept!

Kan I forestille jer, hvordan kommunikation ville være, hvis I forsøgte at lære et sprog, og I var nødt til at rapportere til ordbygningen, så tillægsords departementet og endelig navneords pavillonen? Ingen ville være i stand til at tale sproget, kun diskutere det, som “delenes gåde” indeholdte. Fysiksproget vil blive set og give jer nogle afsløringer af biologi, kemi og bevidsthed.

Kanaliseringen i dag handler om den kommende nye bevidsthed, og hvordan den vil ændre tingene. Der er nogle nye ting, vi ønsker at fortælle jer og nogle ting, vi ønsker at diskutere med jer. Vi elsker at tale om fremtiden for menneskeheden og potentialerne foran jer.

Den enorme usynlige verden der er foran jer

Hvad ved I om usynlige ting? Lad os først diskutere usynlige ting, der ikke esoteriske. Lad os gå ind i det, der er virkeligt for jer og også usynligt. Lad os gå til det, I kalder kernen i usynlighed. Der er mange, fysiske, dybe og magtfulde energier omkring jer, der har grænseflade med jer hver eneste dag, men det er helt og aldeles usynligt for jer som menneskevæsner. Men I accepterer dem, og I arbejder med dem, og I siger, “Jo, de er usynlige, men det er bare måden, tingene er på. Det generer mig ikke.”

Tyngdekraft. Alle på Jorden er påvirket af tyngdekraft! Men den er usynlig! Vi har givet jer mange kanaliseringer om tyngdekrafts fysik, og vi har fortalt jer, at den er variabel og kontrollerbar, og til sidst vil I vide hvorfor. Vi fortalte jer, at den ikke nødvendigvis er knyttet til masse på den empiriske måde, I tænker på. Faktisk kan I indstille den til den størrelse, I ønsker, hvis I vidste lidt mere om, hvordan I ændrer objektmasse. Det er bare et spørgsmål om tid og opdagelse og det, der vil følge, vil være meget rimelig og meget logisk videnskabeligt. En ting fører til en anden, og leder til en tredje, og endelig vil der komme opdagelser, der tillader at gøre ting, som tidligere syntes videnskabelig latterlige. En dag tyngdekraften vil være i stand til at blive set og målt med instrumenter, I  endnu har at opdage. Når I ved mere om tyngdekraftens fysik, vil I vide, hvordan I vil kunne se den i al sin herlighed. Det kommer.

Videnskaben om alting bliver mere virkelig for jer, når I kan se de fysiske mønstre i den, og mens vi er ved det, når I endelig kan se tyngdekrafts mønstre, vil I forstå lidt mere om, hvordan I ændrer den. Der vil blive afsløret hemmeligheder i mønstrene, I ikke kan se i øjeblikket. Kvante ting eksisterer ikke på en måde, så I kan se dem, som I er vant til i 3. dim. Dette vil kræve kommende opdagelser, som vil være videnskabelige og udviklet med en ny forståelse og bevidsthed. Det er blot en. *
De kommende Mønstre

Min partner taler konstant om magnetfeltet. I ved, det er der, fordi jeres kompasser peger på toppen af det. Der er noget der, som er fysisk, og det er usynligt. Denne bevidstheds sofa, I sidder på, som bogstaveligt talt er bundet til livskraften på planeten, er helt og aldeles usynlig. Men der vil komme et tidspunkt, hvor den ikke er det. Jeres øjne vil ikke se det, kære I, men kommende instrumenter vil. Forestil jer at kunne se tyngdekraften? Forestil jer at se magnetfeltet? Hvordan vil  det komme til at se ud? Hvad vil instrumenterne fortælle jer er farverne og vibrationerne? Vil der være mønstre, eller vil det blot være en hvirvlende masse af energi?
Lad mig fortælle jer en hemmelighed, som ikke er en hemmelighed for nogen fysiker eller biolog. Alt har mønstre – alt. Fraktalerne er der altid. Fra den store til de små, fra de små til den store og selve mønsterformerne og design af alt det, I ser, er bogstavelige foræringer til den, der skaber dem. Dette vil føre jer til det næste trin. I vil forstå, hvorfor det magnetiske gitter gør det, det gør, og I vil forstå, hvordan det forbinder sig med biologi og menneskelig tænkning. I bliver måske endda i stand til at stille lidt om på helbredet! Disse ting vil alle komme. Det kommer til at være videnskab, og det kommer ikke til at være esoterik, men det vil føre til smuk esoterisk opdagelse.
Vi har fortalt jer igen og igen, at der vil komme et tidspunkt, hvor netop disse instrumenter vil blive vendt mod menneskevæsner og en åbenbaring vil forekomme i videnskaben. Det vil tydeligt blive afsløret, at mennesker har en slags kvante omkring sig. Som instrumenterne bliver mere finjusteret, vil der være mulighed for faktisk at se og måle mønstrene omkring det menneskelige væsen. Kære I, dette er menneskets hellige fysik – Merkabah ’en.

I må hellere se at få sat disse ting sammen snart, fordi hvis I opholder jer i kasserne og rummene, vil I ikke modtage svar. I vil ikke forstå sammenhængene og sammenløbene, og hvordan de arbejder med hinanden. Forskere, det er tiden at tænke ud af specialiserings boksen.  Denne er en lineær tilgang til løsning af problemer, som er cirkulære.

Fremtidens Forudsigelser

Alle disse ovennævnte ting, forudsiger jeg. Jeg kan forudsige disse ting, fordi potentialerne hertil er her. Disse identiske potentialer er blevet set før i andre samfund, der er kommet til stedet, hvor I er, og har en viden, der svarer til den, I har. Jeg kan forudsige dette, fordi det er sket før, og nogle i dette rum vil forstå, at bolden ruller [undervisning om virkelighed i seminaret]. Det er uundgåeligt. Der er forskere på denne planet lige nu, der er ved at få en indsigt, der vil føre til selve disse opdagelser i fremtiden. Det kommer altsammen på jeres vej. Der er en logisk fremgang for tænkning og visdom. I går før I kører, og derfor kan jeg fortælle jer, at disse ting kommer.

Lad mig fortælle jer noget nu om dette rum, I er i – vær ikke bange [Kryon er morsom]. Vidste I, at der er usynlige ting i dette rum, der er farlige? Vidste I, at lige nu i dette rum er der usynlige ting, der lurer, der kan føre til sygdom, hvis I ikke passer på? Vidste I det? De er her sammen med jer! Gisp! Vær ikke bange, vær ikke bange, fordi de er – bakterier!
Hvis jeg nu havde sagt det, for 100 år siden, ville man være vantro. “Ah, det er bare esoterisk snak, og sådan noget kan ikke være virkeligt.” Mange lo og lo ved tanken. Men jeres videnskab har gjort det virkeligt for jer. Da I udviklede instrumenterne, der kan se bittesmå mikroskopiske livsegenskaber, åbnede der sig en helt ny verden. Det var skjult hele tiden, men pludselig gjorde videnskaben det virkeligt. Kan I se, hvor jeg vil hen med dette? Kære I, det er jeres arv til at komme til stedet, hvor jeres videnskab og jeres fysik og jeres viden begynder at forbinde sig med tilstrømningen af en ny, visere bevidsthed. I vil få ny opfindelse, og det vil åbne for mange områder med enorm hjælp for jer.

Disse opfindelser vil give jer så meget vand som I nogensinde vil få brug for at få ting til at vokse, og at drikke, så at sige næsten overalt på Jorden. Saltet i jeres have vil let kunne fjernes i virkelig tid, med effektive opfindelser, der anvender magnetisme. Energi vil være langt lettere at opnå, og den vil blive fremstillet i overflod med gratis og rigelig varme. Befolknings tilvæksten vil ikke blive et problem, da højere bevidsthed vil skabe visdommen i at vide, hvornår og om man vil have børn (som de indfødte har gjort i tusinder af år). I vil kigge tilbage en dag og sige, “Vi var dumme. Vi vidste ikke noget om noget, og det er forbløffende, vi faktisk overlevede.” Jeg fortæller jer dette på grund af det, der kommer. Det fører mig til at tale om menneske bevidsthed.

Menneske Bevidsthed

Hvad tror I, bevidsthed er? “Jo, Kryon, det er tænkning. Det er måden, folk tænker på. Man kan sige bevidsthed er beskrivelsen af tanke paradigmet.” Det er det faktisk! Men I udelod værdiansættelses delen af høj og lav tænkning. Hvad vil der ske, hvis I udviklede fysiske instrumenter, der faktisk kunne se bevidsthed?“Kryon, mener du, at den er til at se?” Selvfølgelig, den er fysisk! Hvad sker der, når I er frustrerede og knuser jeres computer eller har tømt batteriet. Har dette ikke en grænseflade med fysiske ting? En stor opdagelse, har ved hjælp af vejrsatellitter, vist kontinuerlig sammenhæng mellem variationer i styrken af det magnetiske felt og Menneskelig medfølelses masse bevidsthed. Med andre ord, mod al fremherskende viden, reagerer det magnetiske felt på internationale katastrofer og festlighed! ** Bevidsthed er relateret til fysik. Med det rigtige udstyr, vil I en dag se mønstrene. Det kommer.

Menneskehedens kommende Mønstre

Det, jeg ønsker at gøre, er at afsløre noget, jeg har aldrig afsløret før, og det er hvordan Menneske bevidstheds mønstre kommer til at se ud. Nu har vi etableret forudsætning, at mange dimensional fysik har potentialet til at afsløre mange mønstre af hidtil usynlige ting. Næsten alt der involverer kvante energi, vil have mønstre at vise. Det er ingen overraskelse. Hvordan tror I mønstrene ville se ud, hvis I kunne se bevidstheden af en person? Nu er dette individuel bevidsthed, i modsætning til massebevidsthed. Dette mønster vil være fysisk, individuel og have et felt. På grund af dette, vil det til sidst være målbart og have mønster – “Jeres mønster”.

I tænker, det er for langt ude? Hvis simple opdagelser og eksperimenter allerede har kunnet optegne fysikken i massebevidsthed forandring, hvorfor skulle I så tvivler på, at dette ville kunne forfines i fremtiden? Hvordan vil det se ud? Jeg vil give jer to eksempler. De to største menneskelige bevidstheds energi producenter er i par: Frygt og had, medfølelse og kærlighed. De er i begge ender af spektret, og de er begge magtfulde, ekstremt magtfulde. De kan sætte alarmer igang; de kan ødelægge jeres computer; de kan blødgøre jeres hjerte; de kan påvirke jeres kemi; og de kan gøre det tværs gennem hele rummet eller ovre på den anden side af kloden. Har I nogensinde siddet i et rum, hvor nogen var vred, og I vidste det? Det er håndgribeligt; I kan mærke det. Når dette sker, ønsker I ikke at være der. I vil helst forlade stedet. Når nogen er vrede eller hadefulde, siger I, “Der er en mørk sky her.” I sanser energi og dens særlige mønsterdannelse. Ville det være en anden energi, hvis personen var mester og sendte kærlighed? Ja! Så ville I sige, “Jeg elsker dette sted! Jeg ønsker at blive her og nyde denne følelse.” I har netop defineret bevidstheds mønster!

Hvor som helst i universet, har al energi måder at blive målt og set på. Der vil være måder at se mønstre på i alting. Det starter måske med at der ses simple bølger, men i sidste ende vil elegante mønstre blive set med bedre instrumenter. De, der har siddet i rummet sammen med de store mestre på denne planet, har følt den kreative kildes overvældende kærlighed og medfølelse, og det kommer i bølger af eufori. Det får jer til at græde af glæde, fordi I er forbundet med alt. Det er energi! Kan I se det, jeg siger? Kan I måle kærlighed? Ja! Det er mønstret og I kan se det. En hel ny verden vil med tiden åbnes. Lad mig vise jer, hvordan de mønstre er.

Mønstrene – LAV

Nuvel, dette er forudsigelser.  Men de er forudsigelser på grund af de potentialer, der kommer. Det er et potentiale der er så stærkt, at det er en sikkerhed. Der vil komme en dag, hvor disse mønstre er i stand til at ses. Når de er menneske bevidstheds mønstre, er I nødt til at se noget meget interessant.  Mønstrene jeg vil give jer lige nu, vil blive efterprøvet, når de opstår.  Denne kanalisering vil blive hørt af tusindvis, så det vil være let at finde reference.

Lad os først tale om det, der er den laveste bevidsthed, men meget magtfuld. Forstå, at lav bevidsthed bærer utrolig magt, og det gør høj bevidsthed også. Men det lave eller det høje er ikke et mål for dens effektive magt, men derimod er det blot et mål for dens vibrationer. Indbland ikke frekvens i dette her, for teknologien i dette er ikke så lineær. Det der ses i mønstret er tanke vibrationer, og hvor det kan gå, eller hvor det kan ikke gå, eller hvor begrænset eller ekspansiv det er. Magt, eller Kraft, er meget dyb. Det ved I allerede. Hadeffekt skaber ondskab og frygt og er meget stærk. Frygteffekt kan trælbinde nationer, hvis de ikke passer på. I kender til dens magt fra fortiden. Så lad os tale om det specifikke mønster, det vil skabe på et instrument, der vil komme, måle det med en person, der har den egenskab.

Lav bevidsthed vil skabe ekstrem basale og enkle mønstre. Disse mønstre skaber eller udstråler en stærk cirkel – et sammenløb af energi, der vil komme sammen for at skabe en barriere for andre højere vibrationer. Det kommer til at vise sig at være en cirkel omkring den enkelte eller bevidstheds energien individet skaber. Cirklen er ligesom et mønstret fængsel, eller en grundlæggende fraktal, der ikke gentages. Den holder sig i sig selv, og mønsteret vil ikke være klar over noget uden sin egen kreds. Styrken kommer af det faktum, at mønstret er så magtfuldt, at andre kan blive påvirket af det og nemt tilslutte sig den så nu endnu stærkere cirkel. Cirklen vil derefter blive bredere og større i sin indfangning af bevidsthed omkring den, hvilket skaber en endnu større cirkel, men kun en cirkel.

Nu, tror I måske, jeg taler i et sprog, I ikke forstår? Måske, men her er pointet: Det er simpelt. Den er en beholder, som er en cirkel, og den kan ikke se udenfor sig selv. Den ser kun sig selv, og den kender kun sin egen ondskab. Det dømmer og træffer beslutninger kun baseret på det den kender i sig selv. Det er lav bevidsthed. Dens dagsorden er sig selv, og den ser ikke andet.  Cirklen kan slavebinde dem, der tænker det samme. Den kan blive en større kreds, men kan aldrig komme ud af sig selv. Den kan ikke se ud over det, den kender. Der er ingen mønstring udenfor cirklen, der hører til cirklen. Den er begrænsende. Det vil være dybt indlysende: Enkel, lav vibrerende, grundlæggende overlevelse.

 

 

Mønstrene – HØJ

Lad os nu tale om den anden. Denne er en højere bevidsthed i kærlighed, medfølelse, høj sindet tænkning, integritet og omsorg. Hvordan ser den ud? Vent, for jeg kan ikke give jer det hele. Den skaber flere fraktaler. Den skaber et sammenløb af energi, der så skaber mere af sig selv ved brugen af sine egne harmoniske oversvingninger [mange flere fraktaler med højere frekvenser, der er specielle multipla af originalen]. Disse fraktale bølger spredes udad, forbedrer det, der er omkring den i en uendelig cyklus. Den er udvidende; den er iøjnefaldende [lægger noget til]; den er struktureret på en kompleks måde; og de harmoniske skaber andre fraktaler langt ud over deres egen rækkevidde. Den har en indflydelse på andre sager overalt.

Så fra den mest simple til det mest komplekse, det I ser, er det den reelle forskel i  mønstrene? Den ene er restriktiv og kraftfuld ved sin særegenhed. Den anden er ekspansiv og kraftfuld i sin mangeartet udvidenhed. Op til dette punkt, kære I, har menneskelig bevidsthed på denne planet haft tendens til at cirkle sig selv ind i de lavest mulige vibrationer. Had, krig, argumenterende holdninger, uhøflighed, uvenlighed – fordi det var altsammen overlevelse. At vinde var det eneste i kredsen.  Det er måden mennesker overlevede på! Det blev så gruppe mod gruppe, land mod land, cirkel mod cirkel, og det er det, I fik fra dette mønster. Det skabte massedød og utrolig sorg. Menneske til menneske er også det, I fik, og cirkelmønstret var noget, bevidstheden ikke kunne udvide sig fra. Så alt det, den gjorde, var gentage sig selv, gentage sig selv, gentage sig selv.  Velkommen til historien om planeten.

Der var ingen harmoniske at sende ud, og der var ingen udvidenhed. Der var ingen vækst og kun stagnation, og det gentog sig. Der var ingen steder at gå, da den ikke kunne “se” noget højere end sig selv.

Kære I, energien på denne planet vil ændre de gamle mønstre. Mønstrene i Bevidstheds beliggenheden i planetens magnetiske gitters egenskaber er ændret af solens heliosfære. Dette gitter, kombineret med det nye sted, I er i rummet [hvor jeres solsystem er ledt hen], kommer til at ændre mønstret i begge disse bevidstheds eksempler og vil foretage den, der er mest kompleks, med fraktaler langt mere magtfulde end den oprindelige beregnet til overlevelse. Fik I det? Den nye energi ændrer på hvorledes menneskeheden reagerer overfor de andre Menneske fraktaler! Det er tiden at vokse op, og menneske bevidsthed vil udvikle sig og der vil ikke længere være en lys og mørke skala ligesom retfærdigheds skalaerne, fordi ondskaben vil vise langt mindre magtfuld indflydelse på medfølende og komplekse harmoniske svingninger. Lys vil simpelthen med stor margen opveje ondskabens overforenklede mønstre på planeten.

Mørket kan ikke se hinsides sig selv

Jeg ønsker endnu en gang at give jer bevis på noget usædvanligt og meget talende om måden, lave vibrationer virker på. I den første kanalisering i år [2016], talte jeg om den unge nordkoreanske leder. Jeg har tænkt mig at gøre det igen. Jeg har tænkt mig at gøre det igen som en dybsindigt eksempel på, hvorledes lav bevidsthed ikke kan se ovenover sig selv. Det betyder, at den kun kan arbejde med det, den ser og ved. Så magtfuld, så smart, så intellektuel, som den synes, den er, kan den ikke komme ud af sin egen cirkel.
Den tidligere leder af Nordkorea var en klassisk egoist. Da han døde, overtog hans søn magten og kunne gøre alt det han ønskede. Denne dreng havde iagttaget sin far i årtier, og vidste, at han ville tage over en dag. Naturligvis arvede han egenskaberne, hans far havde lært ham i indbildskhed, og han blev også egoistisk drevet til det maximale. Da han tog magten, havde han valget at foretage ændringer, der ville tillade ham at blive endnu større end sin far. Han ønskede noget, der ville ophøje hans navn og hans position til det højest egoistisk tænkelige sted. Hans far var modellen, og nu kunne han gøre alt det han ønskede for at blive endnu mere berømt. Det, der skete, er klassisk. Han savnede helt den største mulighed, noget menneske har haft, for at blive den mest berømte og elskede person på jorden. Ideen var aldrig faldet ham ind. Selv om han var blevet uddannet i den vestlige verden, savnede han det.

Hvis han havde overvejet den høje vej og medtaget jorden i stedet for sit eget lands begrænsede befolkning, kunne han være blevet den mest berømte og elskede leder på Jorden, hele sit liv. I det øjeblik han overtog, var alt det, han skulle gøre, at tænke ud over sin cirkel. Han havde den unikke position at være en “Joker” og gøre noget forbløffende – forene Nord- og Sydkorea, drop dødszonen, der var mellem disse lande, og bringe familier sammen efter generationer, standse atomprogrammer, som han virkelig aldrig har haft brug for til andet, end at se vigtig ud, og dermed give sit folk overflod, mad til alle og fred i hans region. Alle i Korea ville tilbede ham, og jorden ville drage et lettelsens suk i tak for hans visdom og mod.

Han ville have modtaget stående hyldest ved ankomsten til FN ’s store rum og de ville bøje sig for ham og give ham de højeste fredspriser. Han ville få sit ego strøget og strøget og strøget og strøget og være langt større end hans far nogensinde havde været. Men det var aldrig faldet ham ind. I stedet forevigede han den mørke boks han har arvet, og nu præsiderer han over det laveste mulige, der repræsenterer den farligste frafaldne energi på planeten. På bekostning af at holde sit folk fattig og forarmet og skabe ustabilitet i sin region, kommer han til i et tids øjeblik at være en magtfuld og berømt person for en lille befolkning. Han vil ikke vare længe. Han kan ikke se, at det, han gør, ikke har nogen støtte hos størstedelen af planetens befolkning, og han vil miste alt. Er det ikke interessant, hvor stærk cirklen er, der holder en lav vibration lav. Alt dette er ved at ændre sig, kære I. Hvis I undersøger enkelte mennesker og måden de handler på, vil I se det komme. I kommer til at erkende det.

De enkelte personer

En person kommer til jer, og han er vred. Han er uhøflig og uvenlig. Alt der kommerud af hans mund er uhøfligt og hadefuldt, og I går væk fra denne oplevelse og tænker: “Hvad er der forkert ved denne person?” Jeg vil gerne fortælle jer det: Der er Intet der er galt ved ham. Han har simpelthen investeret i overlevelse. Uvenlighed og uhøflighed vil få opmærksomhed og vil sætte scenen for at blive bemærket. Selv om det er noget, I ikke kan lide, bærer dette en energi, der forlanger opmærksomhed og måske endda frygt for myndighed. Igen, I kan måske ikke lide det, men det er måden, nogen er tilfreds med, der overleves på, og mange har det på den måde. I den gamle energi, virkede det for dem, og der er ikke noget, de kan se, kan tage dens plads. For dem, betyder det, at de vil overleve i en verden, hvor alle ønsker det, de har. I virkeligheden er der nutidige kulturer, selv i dag, der har investeret i uhøflighed, fordi, som de siger, medfølelse og venlighed sidestilles med svaghed. De tænker, “I kommer ikke til at erobre alle med medfølelse og venlighed. Det er for planetens svage mennesker” Fra deres perspektiv, kan de ikke se ud af overlevelses cirklen, så den dag i dag maser de sig ind på jer med lav energimagt, uhøflighed og uvenlighed. De har ingen anelse om der er noget bedre.

Når I ser dette i dag, er det begyndt at smage af det, I ikke ønsker. Det meste af Jorden er træt af denne opførsel og er på udkig efter en meget mere elegant væremåde.  En medfølende person er overhovedet ikke en svag person. Energien omkring en medfølende person, inviterer jer ind. Energien omkring en uhøflig person skubber jer ud. Kan I se forskellene, vi taler om? Hvilken vil I helst have?

Jeg gav jer lige mønstrene. Her er det jeg fortæller jer: Menneske bevidstheden er begyndt at stige op over niveauet, det var på, fordi det, der er lys og mørke forholdet på planeten er ændret, og lyset er begyndt at vinde. Det betyder, at medfølelse, integritet og venlighed stråler med et lys så lyst, at mennesker vil se det meget hurtigere og lettere end uvenlighed og magt. Uhøflighed og uvenlighed vil i sidste ende blive set på som dårlig fungerende adfærd, og I vil fjerne jer. Det fortæller jer en masse om en persons energi, hvor personen er, og hvad denne mener. Det er gammelt, og manges overlevelsesform, men den nye overlevelse vil være lys og høj bevidsthed og mange vil begynde at se den.

Dem med højere egenskaber vil leve længere. Til sidst vil de komme til at blive jeres ledere, og det er det, I ønsker. Valg vil ændres af den grund, og erhvervslivet ligeså, og I kommer til at se mere lys, mere medfølelse og flere virkelige løsninger på grund af bølgeeffekten, hvor fraktalernes harmoniske vil være overalt. Når I er medfølende, vil alle føle det.  Vidste I, at en medfølende person anses som værende sikker? Sikker! “Lad os være sammen med denne person, fordi hun lytter, og fordi det er sjovt at sidde ved siden af hende. Følte I energien omkring hende? Var den ikke vældig?”

Disse balancerede individer er sikre at være i nærheden af. De vil ikke såre jer. De vil ikke konkurrere med jer eller sige uvenlige eller ufølsomme ting til jer. De vil komme til at lytte til jer, og de kommer til at elske jer. I kommer til at ønske dette ske i erhvervslivet, ikke? Er det for mærkeligt for jer? Er det for mærkeligt at tænke, at i fremtiden vil dette være en normalitet? I kommer til at være i stand til at se det, og måle det, og I vil endda vide, hvorfor det virker. Det kommer til at ændre planeten.

Det er ikke altsammen videnskab, kære I. Menneskelige bevidsthed vil efterhånden bevæge sig ud af overlevelse. Den vil komme ud af mørket ind i en mere elegant form for overlevelse – et system, hvor dem, der overlever, vil være i stand til at sætte ting elegant sammen, i stedet for at erobre og rive ting fra hinanden. Disse vil være almindelige mennesker, der vil se væk fra en bedømmen og vil se væk fra forskellene i tros systemer. Disse er personer, der vil se Gud overalt, i alle systemer, og først forventer gode ting. De vil betragte forskellene i trossystemer på den samme måde som de betragter forskellene i fødevare udvælgelse. Dette er et viist menneske, der er afbalanceret.

Det kommer, og noget af det er her allerede. Det er alt, jeg ønskede at fortælle jer i dette budskab. Hvor er I? Hvordan er jeres mønster? Er I begyndt at føle virkeligheden i dette? Det begynder at blive sikkert, kære I. Det er sikkert at slappe af og slippe jeres overvågen lidt, at kigge jer omkring og være mere medfølende og mere venlige. Nogle af jer forventer stadig noget dårligt fra venstre felt. Det er ligesom I kom ud af hulen og I stadig ikke er sikre på, om den bengalske tiger virkelig er væk. Tigrene er den gamle energi, og de flygter i alle retninger. Resterne af denne gamle energi, ondskab og mørke, taber terræn overalt. Virkeligheden i dette aftagende mørke er overalt, og det er begyndt at vise sig selv, fokusere på sig selv, og det kender sine dage talte. Når I ser denne kamp, vid det er gode nyheder. Det betyder at denne gamle verdens bevidstheds afslutning kommer.

Hvis I lavede en meningsmåling i nationer på planeten af mænd og kvinder med familie, ville de ønske fred! De ønsker ikke at erobre hinanden, og de ønsker ikke ledere, der vil erobre. De ønsker ikke at udslette hinanden over begrænsede ressourcer eller bare være magtfulde. Tidevandet har ændret sig og planetens bevidsthed ønsker overvældende det, enhver mor og far ønsker til deres børn. Det er begyndelsen hvor hundredvis af lande kommer sammen og planlægger måder at skabe en balanceret fred og en enhed – at komme videre. Kulturelle forskelle vil altid være der. Men medfølelse og balance er almindelige menneskelige egenskaber. I har en stor del til fælles, som ny visdom vil vise jer.

I havde ikke denne balance for 100 år siden. Dette er det, der er anderledes i dag, og er anderledes for jeres fremtid. I vil standse med at gentage fortiden og i stedet vokse i modenheden og visdommen i de smukke fraktaler og de harmoniske i medfølelse.

Velkommen til den Nye Jord.  Den kommer.

Og sådan er det.

* Denne kanalisering blev givet dagen før opdagelsen af tyngdekrafts bølger fra LIGO Scientific Collaboration den 11. februar. Hyldet som en af fysikkens hovedopdagelser, hjælper den med at bevise Einsteins originale ideer givet for næsten præcis 100 år siden, i 1916.

** https://www.heartmath.org/research/global-coherence/