Klar til Undervisning – 4

Sendt

Kanalisering af Kryon

Klar til at begynde undervisningen – 1

Kryon gennem Gitte Damgård den 21. maj2012

www.dengyldnezone.dk

Se også Kryon gruppe på facebook

Kanalisering af Kryon

11  (Kronologien sprænges – svar på spørgsmål der er stillet til KryonJ  Symptomer, samarbejde, ”En Formation”, Flere der bruger Kryons ord,  angst, stemmer, omsorg, maria, sct. Germain,  undergang mv.

21.05.2012

Kryon:

”Min kære veninde. Ja, jeg forstyrrede dig igen i nat og du lovede at sætte dig ved tastaturet igen. Jeg beklager den ”overfyldthed”  jeg må fylde dig med for at få dig til ”skrivepulten”, men det glæder mig jo, at du efterhånden forstår sproget i det.

 

Flere har udsendt nogle spørgsmål, som jeg vil svare på, og derfor sprænger vi nu kronologien for at gøre dette. Svarene – ikke spørgsmålene som sådan – vil komme her nedenfor.

 

Symptomer:

Symptomerne som mange oplever i denne  tid skyldes ændringerne og dykket i tidsmasserne.  Dykket handler om at gå tilbage til fortidens illusioner og kappe forbindelsen til disse. Det handler om at se ting på ny. Det handler om at se nye valg. Det handler om at være sig bevidst, hvem man er, så godt man nu kan. Intet er forgjort. Intet er forkert.

Dykket er illusionært, som mange vil vide, men sanseindtrykket  er ,at man går tilbage til nogle af fortidens indtryk og erindringer, og løser disse op ved at se på dem igen fra et andet bevidst sted. Symptomerne – fysiske og følelsesmæssige – vil være der, og vil i den forbindelse handle om, at gøre sig bevidst om, at der er noget, der skal ske.

 

Samarbejde:

Ja, det er rigtigt, at vi er mange der arbejder sammen. Det er rigtigt set, at der er store transformationer.
Sct. German er den store tovholder på meget af dette og I står alle hyllet i transformationsenergien, som blev præsenteret for mange af jer sidste år på forskellig vis.

 

En Formation.

Flere  har spurgt til ordene ”En Formation” som jeg har præsenteret mig selv ved. Forstå, at jeg er ikke et ”væsen”, jeg er ikke ”et menenske”, jeg er ikke ”en ånd”. Jeg er en bevidsthed og en stor en af slagsen, da jeg rummer alt og intet. I ”mig” foregår mange  ting. Tidens illusion er blandt  disse.  Forstå,  at i ”mig” er også indeholdt mange andre af de entiteter, der kanaliseres og formidles.  På samme måde er jeg indeholdt i noget der er ”større”.
Billedligt vil jeg præsentere mig som en ”skyformation” der indeholder universet, som du kender det: jorden, planter, rummet, tiden, dine medmennesker, dig.  En ændring i dig betyder en ændring i hele formationen.  En ændring i formationen betyder en ændring i dig.

Og ja, jeg leger med ordene da ”En formation” samtidig er ”information”.

 

Flere der fortæller mine ord

Flere spørger til, hvordan det kan lade sig gøre, at mine ord og intentioner udkommer mange steder. Forstå, at jeg er overalt og alt på samme tid. Der er ingen problemer i dette. Mine ord vil være lidt forskellige – alt efter kanalernes klaviatur og vaner, men jeg er bag det meste, ikke alt.

 

Flere spørger til angst

Og ja, det er rigtigt set, at angst er en stor transformationsmulighed – det kan også være en massiv stopklods, hvilket den i nogle situationer bruges til, for at hindre visse udviklingsretninger.

 

Flere spørge til stemmer

Flere har på egen hånd prøvet at kanalisere mine ord og andres ord. Forstå, at alle rummer alt, mine ord gives til alle, mine intentioner gives til alle. Ligesom nogen har lettere ved at spille fodbold end andre, og lige som nogen betjener violinens muligheder bedre end andre, er der også her et værktøj, som nogen har øvet sig på i inkarnationer, og som nu bliver let at håndtere for disse. Men værktøjet er til rådighed for alle i større eller mindre omfang.  Illusionen om at høre fysiske stemmer vil jeg pege på. Tydelig stemmehøring er belastende for det menneskelige apparat, og de fleste vil forsøge  sig med mindre belastende metoder. Klaviaturet – sproget vi arbejder i – er forberedt hos mange og det er lettere for os at kommunikere med jer nu end det var tidligere.

 

Omsorg

Flere spørger til omsorg og kærlighed. Tag ikke fejl. Dette er implicit i alt. Det er alt kan man sige. Kærligheden ridder på bølgen af lys, uden lys ingen kærlighed, ingen omsorg.

 

Samarbejdet med Maria, Sct. Germain, Michael

Ja. Flere spørge til Maria-samarbejdet og ja, der er en grund til at jeg er samarbejdende med Verdensmoderen i denne tid. Lige nu arbejdes der ”tværfagligt”  – kan vi jo populært kalde det – i lyset af Maria, Sct. German og mine energier. Michaels energier er også stort involveret i arbejdet med at kappe forbindelsen til alt andet end det nu, der bliver større og større.  I vil derfor være ”ramt” af påvirkninger der går i forskellige retninger på samme tid, men som også alle trækker i samme retning.  Det vil være forståeligt senere.

 

Undergang

Flere spørge til jordens undergang, og forstå, at den er der ikke. Det er et bevidsthedsskift af de store det handler om.  Ja, flere vil overgå til ”andre stykker papir” (som jeg har omtalt for jer), og flere vi i miste af syne, men dette er nødvendige scenarier som er iværksat på kærlig vis. Vær ikke urolig. Hav tillid.

 

 In mente

Nogen spørger til udtrykket ”in mente” og ja noget er ”in mente”. Noget vil jeg komme tilbage til ved senere lejligheder.

 

Hvor længe endnu?

Tiden og rummet er ikke eksisterende.  Jeg er.  Ord fra mig vil komme så længe, det er ønsket , velset og i voksende muld, kan vi kalde det.  Nogle tænker og påpeger, at det ikke kan blive ved, men der er ting der bare ”er”.

 

Forliges

Nogle spørger til det at forliges. Ja, der var tale om mure og spejle.  Forstå, at enighed rummer store potentialer, synlighed rummer andre potentialer. At forliges vrangvilligt er ikke det samme som at forliges i enighed og i samhørighed.  Der er valg, der må ske alle steder: i politik, i verdens scenarier, i privatsfæren.

 

Vi sprængte kronologien i det skrevne ved dette input, men vid at flere har spørgsmål og disse vil blive taget op, når omstændighederne er til det.

 

I god vind, mine kære. I god vind.”