Klar til at begynde undervisningen – 3

Sendt

Kanalisering af Kryon

Klar til at begynde undervisningen – 3

Kanaliseret gennem Gitte Damgård Sommeren 2011

www.dengyldnezone.dk

Se også Kryon gruppe på facebook

Kanalisering af Kryon

 

Foldning af tid, healingsfelt, kvantehealing, tidsliner, tid og rum, vejskilte, aha-oplevelser, bevidsthedsskift

Fredag 29.07.2011
”Halløj min ven. Så sidder du dér, rank og bestemt, igen. Fast ”monteret” på at afvikle vores arbejde sammen. Tak for din tillid min kære. Tak også for, at du har set tiden an i din private sfære ….  der sker store ting der, sådan som du var blevet det varslet.  Vid at dette stadig indebærer, at du har dine egne valg du må gøre. Meget er sandelig ændret her, men ikke alt. Meget arbejde er udført, men ikke alt. Du initierede en start på noget, der senere vil vise sig at være stort, men det var startprocessen, der var din opgave, og ikke at føre det hele i mål …..  akkurat som i andre relationer du har haft og har.
Lad os nu tale om foldningen af tiden, da den indgår i mange sammenhænge, også sammenhægen til projektionerne.

Foldningen af tiden
VI viste dig under en healingssession for tid tilbage, at der under healingen med os (engle og mestre) dannes et særligt healingsfelt, hvori vi arbejder. Med vi mener jeg den, der heales på, og os – ikke den ”der healer” og som i denne fobindelse alene er sat til at starte op og være forklaringsorgan til det jordiske plan, observatør mere end den, der udfører.  I ”kanten” (dette er nok det bedst ord) af healingsfeltet, som kan være 0,5 meter fra den berørte person, men op til mange mange meter, er der et område, hvor klartsensisitve og også semi-klartsensitive kan mærke, at der er en form for overgang. Denne overgang fra en ting til en anden kan nok primært fornemmes som en ”fastere” kant omkring området…. en lidt ”hårdere kant”. Hvis hændernes håndflade bruges til at mærke med kan det registreres let via de chakra’s, der sidder der, og som i denne tid også udvikler sig meget hos alle mennesker (lige som dem under fødderne og dem, der fysisk er placeret i ørerne).
Denne overgang ”ilustrerer” og består af tid og rum, der er foldet og pakket. Dette kan bedst beskrives som, at der i dette område, som måske kan handle om få milimeter eller få centimetre, er en ganske speciel håndtering af tiden, hvor den ”rettes ind” mellem det ”nu” (den dag og det tidspunkt) du, som healer/observatør arbejder på (den tidslinie…. dette er også noget vi har beskrevet tidligere) og det ”nu”, der er i healings-området (*). I Healingsområdet arbejdes der –  når der arbejdes med det, der bedst kan beskrives som kvante-healing –  både i tid og rum. Særligt for de, der har udført arbejde med sig selv kan der være store forskelle på healingsfeltet og området uden for – men for ALLE vil der være en forskel, da blot det at indtræde som objekt/person hos en behandler/healer, der arbejder med disse ting, er taget en beslutning, et valg, som gør, at der sker forskydninger på tidsakserne/tidslinierne.
Jeg har tidligere beskrevet, at hvert valg gør, at man går ud af en anden (men allerede defineret) tidslinie. Disse skift mærkes på forskellig vis i dagligdagen. De færreste mennesker sætter 45 – 75 minutter af regelmæssigt til at registrere disse ændringer i, men denne afsætning af tid sker automatisk, når man sætter tid af til en sesson af en eller anden art. Derfor sker der ofte storslåede ting i behandlinger som hypnose, healing, intuitiv massage, særlige danseformer o.a. Tiden afsættes – personen er comitted – der kan arbejdes.
Jeg vil vende tilbage til beskrivelsen af området i kanten af healingsområdet, hvor tid og rum behandles på en særlig måde, som kan mærkes og registres af nogle mennesker, og ses med det klarseende øje af andre.
Den bedste måde at beskrive foldningen og pakningen af tid/rum på er nok at illustrere med et billede som vist alle kender:
Forestil dig at du vil folde dig en ”vifte” af papir. Du ligger først papiret ud på bordet. Derefter folder du en kant på 1 cm. Så vender du papiret og folder igen 1 cm. Du fortsætter på denne måde til papiret er helt brugt op og du har en ”høj” 1-cm ”stak” af papir. Holder du nu fast i den ene ende af denne ”stak” af papir kan den anden ende spredes ud, som en vifte. Ja?
Forestil dig, din indgang til den fysiske verden. Du har haft din ”samtale” med dine rådgivere fra det åndelige broderskab og du har nu valgt, hvilke indlæringsmuligheder og hvilke udfordringer du ønsker at beskæftige dig med. Herefter fødes du ned på jorden, og glemmer lang langt det meste af, hvilken aftale det var du lavede. Du har dog , som barn, en klar erindring om at ”der jo var et eller andet” og du vil ofte kunne høre dine rådgivere og se dem ligeså. I hvert fald i en periode. I denne periode tror du, at alle har det som du, og kommenterer eller snakker måske aldrig om det.
Da du fødes ned på jorden svarer det til, at du kommer her og foran dig ligger dit liv som et glat og blankt papir.  Dit liv består i at ”gå” fra midten af den ene side af papiret, tværs over til midten af den anden side. Der, hvor du står (forestil dig, at du blot er en lille myre) kan du ikke lige se, hvor den anden side er, men du har en ide om det. En svag ide. Du starter dine børneår med at gå over papiret på må og få meget guidet af dine forældres informationer til dig. Tidligt møder du de første valgsituationer i dit liv:  ét valg får dine myreskridt til at dreje til venstre, et andet får måske dine myreskridt til at gå til højre;  på denne måde sik-sakker du tilfældigt rundt på papiret. Noget vil kunne ses som ”fremskridt”, altså skridt der går i den rigtige retning mod den modsatte ende af papiret, andet kan ses som ”tilbageskridt”, altså skridt der i en periode går tilbage mod stedet, som  du kom fra.  Det ene sted er dit ”startpunkt” og det andet er dit ”optimale punkt”; hvor du vil havne, hvis du finder ud af, hvad din selvvalgte ”opgave ” i livet er.
På papret er på forhånd, men en svag blyantsstreg, tegnet en linie, der går fra startpunktet til slutpunktet. Denne linie kan du desværre ikke se, men dette vil være ”den direkte vej fra a til b”, hvis du husker ”din vej” hele livet. Dette er det dog kun ganske ganske få, der gør. Folk der siger noget andet, har en indbildning eller en ønsketænkning om dette. Langs denne blyantsstreg, men måske i stregens nærhed, er der med nogle cm. mellemrum indsat nogle ”pointere” /nogle ”vejskilte” til dig, som kan hjælpe dig til at komme i tanker om, hvor din rigtige vej er (svarende til den svageblyantsregning på papiret som du ikke kan se).
Sådan et ”vejskilt” rummer visse aftalte ting, som blev aftalt med dine åndelige brødre, før du kom her til. Et vejskilt kan handle om en stor ”aha-oplevelse” du møder, det kan handler om et specielt brug af ordvalg, som en eller flere omkring dig bruger, eller det kan være foranlediget af en drøm eller en tanke, der kommer til dig. Sådane vejskilte kan føles ”velkomne” da de hjælper dig med at rette dine skridt ind på rette kurs igen.
Der er også andre ting placeret på papiret, som kan få dig til at komme i tanker om din retning:  disse kan være mere som ”rundkørsler” hvor man kan rende rundt igen og igen og igen og opleve de samme ting via meget ens oplevelser der gentager sig. Flere vil tænke ”hvorfor sker dette for mig igen?” Disse ”rundkørsler” handler om, at der er noget du skal opdage før, du kan komme videre. Du kommer ikke videre, medmindre du har set, at der skal gøres nogle tanker, foretages nogle handlinger, indses et eller andet. Hvis du slutter dit liv i en sådan ”rundkørsel” (hvilke er yderst normalt i den materielle fysiske verden, hvor mange higer efter større jobs, mere prestige, mere anseelse), vil en sådan rundkørsel blive præsenteret i en af de næstefølgende liv også, for at du kan komme ind i samme situation og arbejde dig videre.
En rundkørsel rummer ikke blot frustrationen om gentagelser af  (som regel af ikke særlig rar karrakter) men også en stor mulighed for en afklaring. Betragt det som, at der midt i denne rundkørsel, på den græspæane, eller den stenopsætning der er i midten, ligger en pakke til dig. Du kører rundt og rundt om denne pakke uden at ænse den. Men en skønne dag forstår du, hvad rundkørslen vil fortælle dig og kan køre ud af den og komme videre i dit liv, fordi du gjorde dig den rette erfaring eller den rette tanke. På det tidspunkt, eller måske lang tid efter, vil du kunne huske tilbage på ”rundkørselstiden” og først der (normalt) vil du kunne se, at  der lå en pakke – en gave til dig. Gaven var måske pakket mærkeligt ind, men indholdet, det at du indså, hvad du skulle, er den sande gave og den erindring, der vil forblive os dig, ikke bare i gennem resten af den inkarnation, men igennem mange inkarnationer, da den udgør en form for ”sum ” af det regnestykke du lavede. Regnestykket er, når problemstillingen er løst, langt hen ad vejen ligegyldig, men summen, resultatet, kan du tage med dig.
Sådamne rundkørsler findes der måske en af, måske findes der flere.
Jeg vil nu fortælle dig, at dit papir er et langt papir.
Som sagt vil nogen bruge tid på at ”rende til højre” og ”rende til venstre”, møde ”vejskilte”, der hjælper dem på rette kurs, eller møde ”rundkørsler”, som de kan tilbringe det meste af deres liv med at sætte deres myreskridt i.
Nogen vil nu spørge, hvad med sygdomme? Hvad med dødsfald?
Ja, disse er plantet på dit papir, ligesom alle andre erfaringer er det.  Adskillige af disse er ”store vejskilte”, som står i yderkanten af papiret, for at hjælpe dig på ret kurs igen. Andre er erfaringer, som set i nuet er menneskeligt forfærdelige at opleve, men som udgør en erfaring for den, der oplever det (og her mener jeg både den, der dør/bliver syg, og den, der er i ”cirklen” omkring det).
Husk kære ven, ingen dødsfald er i virkeligheden tragiske, da de alle rummer udgangen fra eet stykke papir og overgangen til et andet stykke papir.  Intet er for alvor hørt op, selvom det kan føles sådan. Jeg ved, at mange vil reagere kraftrigt på disse udsagn – og defor kære kanal, kan det være formålstjenligt at fjern det, dette er så dit valg.
Du ser nu papiret, men den fine blyantsstreg, vejskilte og rundkørsel/måske flere rundkørsler.
Ved et sammentræf, en heldig beslutning, en tilfældighed rammer du noget der i den grad er vigtigt i dit liv. Du møder et menneske, et udsagn, en mulighed for at se dit liv mere ”oppefra”. Som myren, der sætter myreskridt, ser du ikke så meget andet end blot det næste skridt foran dig … to-dimentionelt kan man jo kalde det. Pludselig gives en mulighed for at denne myre kravle op på en bakketop og ser sit liv på en anden måde: tre-dimentionelt kan det jo så kaldes. Ved at se livet på en anden måde, ved at indse, at tingene hænger anderledes sammen end man troede er der sket et bevidsthedsskift. Et sådan skift i bevidsthed medfører tidslinieforskydninger og rumændringer. Hvordan skal det nu håndteres? Papiret er jo tegnet og defineret? Men tid og rum er menneskets opfindelse, kan man sige. Det er givet til mennesket for at kunne indlære Men dette mennesker står nu med en ændring af bevidsthed…….
Løsningen, kære ven, er at tidslinier og rummelige angivelser ”rettes ind” så det passer efter de valg og indsigter, der er sket.
På papiret svarer det til, at du er nået til et bestemt sted på dit papir. Hvis du ser tilbage kan du se mængden af ”myreskridt”, der er sat.  På dette tidspunkt er det muligt at ”folde” papiret, ligesom tidligere angivet. Fra at stå på et fladt stykke papir, kan du nu med dine ”myre-fødder” stå 1 cm oppe ”i luften” med foldet papir under dine fødder. Dette svarer til, at du i stedet for, tidligere, at skulle gå mange myreskridt for at gå 1 cm på papiret, nu blot skal tage et par små myreskridt for at gå de samme cm. Forstår du?
Alt i alt betyder det, at en stor mænge af tid – ”spiltid” – fjernes, hver gang du kommer til klogere og bedre erkendelser og valg. Husk, min ven, at det er kun dig selv, der kan vide, hvilke valg, der er de rette for dig, ingen anden. Andre kan komme med råd og vejledning, men der er sandelig meget vejledning der ikke er vejledning, men bevidst og ubevidst vildledning. Bedst er det at mærke efter, hvad dit hjerte, din egen højere bevisthed, siger dig.
Dette arbejde med foldningen af tid/rum sker ganske specifikt i de healingssituationer jeg angav tidligere, ganske belejliget, da menneskebarnet da har sat tid af til det, men sker også ganske spontant i løbet af fx. En nat, eller i løbet af en dag. En person kan derefter føle sig ”svimmel” , ”uligevægtig” … ja ”skæv” i  sin krop, fordi alt ændres. Syn, hørelse, opfattelse rammes af de ændringer,  der foretages. Stor træthed kan være resultatet – men til tider også det dimentralt modsatte.
Bemærk:  Det meste træthed der registreres skyldes ”udbrændthed” (svarende til forkert brug af den energi/bevidsthed, et menneske har til sin rådighed) og  skyldes ikke de ovenstående situationer.
Du ønsker naturligvs at vide, hvad det formålstjenlige er ved dette med foldning/pakning, rundkørsler og vejskilte.
Når du møder denne tekst, vil du allerede have gjort dig tanker om nogle ting der er sket i dit liv og som kan indføres i de beskrivelser. Du vil rumme en tilstand af at være ”parat” til at dreje dine myreskridt i en anden retning.
Hvorfor?
Grundet ønsket, som er indlagt i den gudstråle, den gudskim, som alle mennesker rummer handler om at ”komme  hjem” eller ”komme tilbage” til det, man kan huske at man var . Eller bedre formuleret: komme tilbage til det man i sandhed er: indeholdt i det, der er guddommeligt.
Mit kære barn, du har skrevet mangt og meget nu og du er nu klar til dagens andre donter. Jeg ved, at du kan li’ og faktisk elsker illustratonen md papiret, men jeg vil også komme ind på de ”krystaloplevlser” og de synsforstyrrelser som mange med hovedpiner oplever i disse år, da disse også handler om foldninger af tid og rum. Lad os tage den snak  i morgen. Slap af. Hav en vidunderlig dag med dine børn og din mand, og nyd, at du er iøjenhøjde med dem alle netop nu. Vid, min engel, at du er elsket for det arbejde du udfører, og vid, at uanset om det kommunikeres videre til andre elle ej (dette er jo dit valg), så vil det sætte sine spor, blot ved være blevet set/hørt og  manifesteret. Du vil ikke kunne undgå at kommunikere disse budskaber videre når lejligheden tilbyder sig, hvilket den vil komme til i rigeligt omfang. Vær blot klar min ven, vær blot beredt. ”

_______________________

Ønsker du at få opdateringerne via mail ?
Ønsker du at modtage Kryon-opdateringerne via email – så send en mail med emnet “Kryon” til ( gitte@DenGyldneZone.dk ) så modtager du opdateringerne, når jeg ligger dem på siden.

Er du evt. interesseret i workshops/aftener eller andet omhandlende Kryon, så send send mig også en mail. Det er helt uforpligtende og det vil tidligste kunne blive aktuelt efter sommerferien. Stedmæssigt Hillerød/København.