Klar til at begynde undervisningen – 2

Sendt

Kanalisering af Kryon

Klar til at begynde undervisningen – 2

Kanaliseret gennem Gitte Damgård Sommeren 2011

www.dengyldnezone.dk

Se også Kryon gruppe på facebook

Kanalisering af Kryon

K R Y O N
Kanaliseringer sommeren 2011.
Fra Kryon – til dig.
I kærlighed
6: At være – at komme hjem- ego – anti-dualisme – spejl – mur- trodsalder – tilgivelse – slippe

Mandag 25.07.2011
Kryon:

”Så er du klar igen min pige, det glæder mig, at du holder vores aftale.

At være

Vi skal lidt videre idag, da vi skal tale om det ”at være”.

Du, og andre, forbinder det ”at være” med to forskellige tilstande. Den ene er at være et eller andet eller en eller andet. Den anden er det ”at være, som så bruges om det ikke at foretage sig noget specielt, men blot være sin i ro / i sin egen energi.
Tilstanden ”at være ” rummer mere end blot disse to former, menlig en tredie, der handler om det at være i sin essens, i sin ånd, i sit rette sind, i sin hjemme-tilstand, som er den tilstand, som man vil være i, når egoet er opgivet helt og fuldt og man er i et med ”det højeste høje” og ”det eneste”. Denne tilstand er der mange, der husker i mindre glimt. Denne huskes i cellekernerne, den huskes i en slags ”døs”, den huskes, når kroppen er udtjent og ønsker noget andet, den huskes af og til i desperation, og ikke mindst huskes den for at minde hvert menneske om, at de kommer fra et sted, et oprindeligt sted, der er så ganske ganske anderledes, end det sted det nu befinder sig.

At komme hjem
Den ego-løse tilstand kan være et frygtsomt sted, da de fleste forbinder egoets præstationer og manifestationer med den højete form for selv-realisering og det, der er værd at gå efter. Men bringer det lykke? Bringer det glæde? Bringer det ikke bare trangen til yderligere manifestationer og materielle gode og tingel-tangel, der kan tage opmærksomheden væk fra det, som vi skal tale yderligere om ……nemlig det at ”Komme hjem”, at komme tilbage til sin oprindelige vigtige form, tilbage til det sande ”at være”, forstået som at være forbundet med det eneste og det højeste. Dette er det anti-dualistiske univers, det sted, hvor ingen modsætninger findes, det sted, hvor universets indlæring om at finde til netop dette sted, ophører.

Det kan bestegnes som ”det højeste høje” eller ”det eneste ene”, eller ”det sande” eller som at være i lyset helt og aldeles. Enhed uden modsætning.
Spejle og mure

Lad os gå tilbage, og lad os tale om speje og mure, den effekt som mange møder i det daglige. Det er et glimrende udgangspunkt og et glimrende springbræt for andre forklaringer og illustrationer.
I hverdagen møder I mennesker mange situationer – mange mennesker – som på forskellig vis vil ”prikke” til forskellige følelsesmæssige tilstande i jer. Denne ”prikken” viser arbejdsområder, hvor der er forbedrings eller korrektionsmuligheder på forskellig vis.

Et eksempel kan være, at du møder en person på gaden, der har den grimmeste hat på, og som vækker medynk i dig. Hvem tilhører denne medynk? Tilhører det manden med hatten – eller tilhører den dig selv. Lads os analysere lidt …..

Manden er måske glad og stolt over sit hat og bærer den med glæde – eller han skammer sig over den, men er glad for at have den, da den skærmer ham mod sol/vind/regn. Vi ved det ikke. Men i nuet, hvor du ser manden, vækkes denne følelse af medynk i dig. Følelsen er, for at holde det fast, din følelse. Hvad rummer den? Hvad gemmer den?
Det kan være en direkte følelse – forbundet med en lignende situation: dig med en hat f.eks. – du har en hat, og ved nu at du burde have ”ynk” for at bære den.

Men den kan også bare minde dig om en situation i det hele taget – at du føler, at du generelt måske er heldige stillet, og ikke behøver bære en hat (eller andet tøj), der ikke føles rigtigt. Måske ER du heldigere stillet. Måske TROR du at du er det – igen: Du kender ikke mandens udgangspunkt og følelser, men du kender dine egne.

Tag nu fat i denne følelser. Kig på den. Se om den bringer erindringer op, som du skal kigge på – forløse på en eller anden måde. Er der erindringer om din far, mor, bedsteforældre, venner eller andre, der rummes her?

Lige nu forholder vi os til, at du ser på en anden person, og at følelsen kommer derfra. Ser du det?

Men gå nu ud fra, at den person, der går med hatten er dig selv. For sandt er det, at DU er rummet i alle de personer, som du møder på gade og vej. Du ER ham med hatten. Faktisk er du på en måde både ham og hatten.

I den første situation, hvor du er betragteren, der får en følelse – kan du forholde dig til følelsen, på en eller anden måde (eller faktisk kan du vælge at ignorere den).

I den anden situation, hvor du ER den du betrgter, kan du også få følelser.Disse kan dog være ganske anderledes.

Den store ”magi” eller det magiske punkt opstår, når du erkender og indser, at du rummmer guds-strålen, denne bid af ”det højeste højeste” BÅDE i den, der betragter – og i den, der blev betragtet. Det er guds søn, denne stråle af guddommelighed, der betragter gud søn,som også er en stråle af guddommelighed. Denne indsigt, kan KUN præstere kærlighed, hvis den rammes korrekt. Ingen medynk. Ingen jeg-er-bedre-stillet-følelse. Kun kærlighed. Det er medskaberen, der ser på medskaberen. Medskaberen af den kærlighed og det lys, der skal bære Guds barn hjem, hvorfra han kom.

Denne situation rummede noget du SÅ på og som gav dig en følelse.

Andre situationer kan være, hvor en handling, noget der gøres, noget der siges, vækker følelser i dig. Det kan være en person, der ytrer sig om dette eller hint, som handler om ”dit liv”. Dette er ikke unormalt i undervisningssituationer f.x, hvor en lærer, eller en ældre person, mener at have ”retten på sin side” og ønsker at belære dig om et eller andet. De fleste forældre laver faktisk denne handling overfor deres børn, uden se, hvad der rører sig i barnets hjerte eller barnets sind. Vi kender det som ”trodsalderen”, hvor vi, som voksne, mener at barnet er på tværs og ”går i mod” det, vi som voksne siger, men sandheden er, at på dette tidspunkt skal barnet lære at mærke, når andre går ind i ders psfære. Det er allerede på dette tidspunkt, at barnet, i det små, kan begynde at arbejde med filosofien om spejle og mure. Børns verden udgøres stort og helt ved, at de agerer spejl i forhold til de voksne: de kopierer ganske frivilligt de voksnes ansigtsudtryk og handlinger, fordi, det er deres uddannelsesmetode. Så allerede nu er denne viden, denne tilstand, klar til brug i børnene. Dette sker allerede omkring 2-3 års alderen, og er i disse tilfælde ren kopiering (ord til bogen).
Når nogen eller noget vækker en følelse i dig, f.eks. i kommunkations-situationer, da er det relevant og vigtigt at mærke efter, hvilken følelse, der kommer frem. Måske bringer følelsen erindringer med sig, måske ikke. Uanset hvad, så er det DIN følelse, og ikke en andens.

Der er nogle vendinger, det kan være rart at kunne omsætte og bruge anderledes, når vi taler om disse ting, og disse er allerede – flere af dem –givet til kanalen.

Du kan forholde dig til de opståede følelser på flere faconer:

– Minder følelsen dig om noget konkret, som du skal kigge på? Forhold dig til? tænke over?
– eller rummer den en glimrende tilgivelsesmulighed, som du kan bruge (vi kommer tilbage til dette om tilgivelserne senere).
– Eller rummer følelsen bare en tilstand, som du skal slippe? Dette vil være situationen for flere, der har arbejdet med sig selv igennem længere tid.

Slippe

 

Hvorfor skal en følelse slippes, kan du tænke?
Forestil dig en stor sæk, der er fyldt til bristepunktet med bolde. Hele tiden putter du flere bolde i, endnu flere i, og til sidst kan der ikke være flere, og disse bolde springer/hopper nu ud af sækken, fordi der simpelthen er for mange i.
Hvis vi drager en parallel til følelserne her, så kan det betragtres således: I nogle situationer vil det være hensigtsmæssigt at kigge på følelserne for at se om de rummer mere end fx. blot ynk, vrede, sorg ….. Måske er der store fællesnævnere: Et emne, der kan rumme flere komplicerede følelser. Når der er arbejdet med disse komplicerede ting, så involveres ”flere bolde” og når emnet er færdig behandlet, så fjernes der måsske to – måske ti bolde fra den overfyldte sæk. Dette kan tage noget tid, men kan på den måde være arbejdsindsatsen værd.
I andre situationer vil det være relevant at studere/erkende en følelse og komme af med/frisætte denne, hvorefter en bold fra sækken fjernes.

Forskellige metoder – begge handler om det samme: at tømme ”sækken” for bolde – at tømme dig for følelser.

Hvorfor?

Fordi, at du så længe du styres af følelser, der er anderledes end blot kærlighed, ses verden igennem et filter, gennem briller, der slører det, du ser. Kun når du ser din sidemand, din ven, din partner, dit barn, din lærer, din forælder igennem kærlighedesns briller (hvilket reelt er at se ganske uden briller/filter) så vil du ”se rent” og ”se sandt”.

Dett er den ønskeværdige situation i nuet…. dette er det vi stræber efter i første omgang.
Horfor?
Fordi at først da vil du forstå, hvorfor du er sat her, og hvad det handler om. Først da, kan du indgå i din sande mission.
Først da arbejder du for dit fædrende ophav, det ”højeste højste” som medvirker til at bringe ”guds søn” hjem i ”at være”. Og det er det, du bad om, da du kom hertil. Tag ikke fejl. Dette er ikke skrevet for hvemsom helst. Du, der læser dette, har den mission, at medvirke til at bringe guds søn, hjem hvor han hører hjemme. Han trives ikke i denne ”Bobbel” af materialisme, stress, sorg, sult, hungersnød, ensomhed, mangel af alt, der rummer sand kærlighed. Denne bobbel – dette univers – udmærker/viser sig ved at rumme alt det, som det dualistiske univers kan præstere, der er modsatrettet den sande kærlighed.

Det er sandt, at mange i disse år/i denne tid, arbejder for – igen – at få kærligheden indført i det menneskelige fysiske rum, i denne bobbel. Sandt er det. Alle arbejder de fra hjertet, men mange af disse skønne givende personer rummer stadig bolde i deres sæk (følelser, der er ikke –set) som gør, at de ikke ser alt helt klart. Derfor denne forklaring.
I er mange der er indgået samarbejde med mennesker for at støtte op om kærlighedens indtræden på jorden. Marias skare udgør en stor gruppe af de mennesker, som bevist, eller ubevidst, holder kærlighedsenergien på jorden for at lade
denne vibration, dette kærligheds-stof, brede sig.
Kærlighed

VI må specificere, at med ”kærlighed” menes ikke den fysiske kærlighed, som består i kys, kram, omfavnelser eller seksualitet. Disse er blot fysiske manifestationer. Disse manifestationer KAN handle om at udtrykke kærlighedfølelsen/kærlighedsenergien, men ofte er de udtryk for et ”burde” eller for en drift, eller hyppigere endnu, en måde at flygte fra situationer på. Sex er et lige så udtalt remedium til at flygte fra livets kvaler med, som narkotiske stoffer, alkohol og meget andet. Denne flugt er blot udtryk for, at sækken med bolde er overfyldt og at det vil være formålstjenligt at se på det, som sækken indeholder. Dette bør gøres stille og roligt. Det bør gøres med egen-omsorg. Det bør gøres med respekt for, at det er store ting, store emner, store situationer, store følelser der kan springe op af hatten (ja, bemærk mit genbrug af dett ord : ) ).

 

 

Lad mig slå fast igen: Udtryk som fysiske kærtegn og sex, at give gaver og materielle handlinger intet har med kærlighed i sig selv at gøre.
Der kan være kærlighed inde i billedet, naturligvis er det sådan, men ofte er det situationer/handlinger, der bruges for at dulme erkendelsen af, at kærligheden mangler.
Det er stadig ganske få, der har mærket den rene sande kærlighed. Meget få. Men mange har mærket ”lykken” (her nævnt som en øjebliks-tilstand, man senere gerne vil tilbage til, men som i sandhed ikke ”mætter” i mere en få minutter eller kort tid af gangen).
Mange kender lykken ved at få en dukke, en legetøjsbil, en cykel, en vidunderlig bluse, et skønt smykke, en knallert, en bil … men er det ikke sandt, at denne lykkefølelse kun varer ganske kort?

Den sande kærlighed er kendetegnet ved at være en tilstand, som kan hentes frem, uanset hvor man er, hvad man har på, hvad man ejer. Den er som en viden, en tanke, en erkendelse, der blot er tilrådighed. Den er der for alle. Der er ingen omkostninger, ingen pris, ingen forhandlinger, der skal finde sted. Den er sin egen ”væren”, den er betingelsesløs.
Det er denne sande kærlighed, denne tilstand, som den gudsstråle, der bor i ethvert menneskehar adgang til. Men da de fleste mennesker ikke ved, at de rummer dette smukke lys, denne smukke gudsstråle i sig –så ved de heller ikke, at de rummer adgangen til den sande kærlighed. Hvordan skulle de vide det? De søger denne fornemmelse (som de i deres indre VED må være der) i erstatninger som fysiske goder, andre menneskers omgang , anerkendelse, prestige, ….. altid søgen efter noget andet, der er større, bedre, smartere, mere værd.
Ser du, hvad jeg mener?

Når jeg så snakker om spejle og mure og andre ting, der indgåri hele projektionsprincippet, så er årsagen KUN at fjerne alle de hindringer, der er i vejen for at finde frem til den sande kærlighed. Intet andet. Om du kalder denne sande kærlighed for GUD, Allah, Buddha,”det højeste” eller ”det eneste” eller hvad du ønsker at kalde det, er helt helt ligegyldigt, da det rummes overalt.
Det er HER, at een bror møder og kender sin anden bror i verden udelukkende ved at kærlighed kender kærlighed – at en guds-stråle kender en guds-stråle.

Vi er alle et.
Jeg står her, som Kryon over for dig, kanal, udelukkende fordi du ønsker at hjælpe andre med at finde denne gudsstråle, som du fandt i dig selv.
Jeg står her foran dig, udelukkende fordi du mærkede denne sande kærlighed og vidste, at den ikke blot var dit eje men alles eje.

Derfor, kære ven, kære kanal, kære kærlighedsbringer, står jeg foran dig.”

 

7 Projektion, internet, dating, kærlighed, behandlere og terapeuter, skelneevne, at være lys, jordforbindelse, gode gerninger.

Tirsdag 26.07.2011
Kryon :

”Velkommen igen kære ven. Igen sidder du der J
Lad os i dag tale om nogle andre facetter af projektion. Den nat jeg viste dig, hvor meget projektion foregår, var en travl nat. Jeg viste dig så mange ting, og meget gik op for dig præcis den nat: At emnet er større end lige antaget var en af disse ting. At nattens undervisning ville tage lang tid at ”tage ned” er en anden. Jeg vil forsøge at vise og angive tingene mere præcist og uden så meget ”illustration” da emnet ellers vil være en uforudset arbejdsbyrde for dig.

Lad os komme i gang.

 

Computerne og dialogerne der:

Når man har kommunikation i gang – især chatlignende, hvor alt går hurtigt – da vil det kunne observeres, at man reelt skriver med en særlig side af sig selv. Man kan komme i det ”mode”, at de svar man modtager ”skriger til himlen”/er helt gale, men hvis man overvejer muligheden for, at det er projektion, der er igang her, at det i virkeligheden er ens egen underbevidste forvirring, angst, skyld, der kommer frem her, så er man nået langt.
Meget af det, der foregår via data-udveksling og internetadgange (som jo blot er et billede på den samlede hukommelse og samlede ”hjerne” for alle) er også eksempler på projektion. Møder du billeder/tekster, der gør noget ved dig: skaber en følelse, så er der noget, der kan tages fat på. Husk igen mine ord: Alt andet end kærlighedsfølelsen, er følelser, der kan arbejdes på.

Også via emails og internet mødes store følelser. Mange prøver i disse tider kærlighedsvariationen via mødesteder på nettet for at finde livspartnere. Dette er et særligt specielt område, da det rummer mange glæder, mange såkaldte farer, men også mange sorger. Mennesket i dag er meget bange for at gå alene rundt i verden, kærlighedsløst, og her er et sted, hvor man kan møde hinanden, uden at tage til ”enkebal” og vise frem, at man er solo og ganske alene. Men selv om man sparer sig selv for besøg på ”enkeballet”, så er der præcis samme muligheder for at møde mennesker, der får mange følelser frem i én: kærlighed, had, forvirring, sorg. På følelsesfronten sparer man ikke nødvendigvis sig selv. Vid blot dette.
Kommunikationen via dette elektroniske medie skal vi også tale om. Hurtighed/langsomhed i dialoger er et signal om, hvordan du, og den du kommunikerer md, er på bølgelængde. Nogen vil opleve – i hurtige mails og i chatrooms – at dialogen er meget hurtigt. Dette sker fordi man er tunet ind på hinanden, og deler en ”frekvens”. Dette åbner op for følelsessiden og håndtering af denne via projektioner. Misforståelser her handler om misforståelser i dit eget sind, områder, hvor du er gået galt, og hvor der er plads til forbedringer. Fejltolkninger handler om din egen hastighed i at tolke og ikke nødvengivis gøre det korrekt. Brug af vendinger, der helt klart kan misforstås, er et særligt værktøj i denne forbindelse.
Mange, især du selv kære kanal, har oplevet, at mails forsvinder eller er dage undervejs. Også i dette ligger der et signal. Her betyder signalet, at I er på forskellige frekvenser, og at energibilledet i mailen ikke rummer enshed med de skrevne ord. Måske er der beskrevet såkaldte sandheder, som dog ikke kan betegnes som sandheder, når det kommer til stykkket. Der kan være tale om decideret komediespil, koketteri, ”langen over disken” rent verbalt, eller udsalg af følelser, der ikke nødvendigvis burde sælges ud af, da de er upræcise, eller forkert håndteret. Deraf langsomheden. Den sker for at skabe plads til tanker i stedet for til skriverier. Forstå dette min ven, og du har endnu et redskab at bruge i projektionsarbejdet.

Med hensyn til præcission i skriverier: Dette er et meget vanskeligt emne, da meget siges via et ”smil” eller via ”et grin” eller via ”et glimt i øjet”. Der findes i dag tegn, der kan bruges til at angive dette med – men vid, at megen skæv ironi og sarkasme kan kamoufleres ved at indføre ”en smiley” for at lade som om, at dialogen er menet venligt og humoristisk. Vær meget opmærksom på dette.
Vigtigst af alt er det jo, at man, som afsender, har rent mel i posen, hvis man ønsker en dialog, der er sand og kærlig og udviklende.

Skal vi tage en ”pause” og tale om dine egne erfaringer, kære kanal? Megen sorg og frustration har du selv oplevet via dialoger med en af dine sjæleveenner. Vid, at I begge er hårdt ramt kærlighedsmæssigt, da ingen af jer sandt har oplevet kærlighed i partnerskaber, men kun har oplevet kærlighedslignende tendenser. I vidste ikke, at bedre kunne fås, og derfor har I følt jer tiltukket af det, der var at få, på daværende tidspunkt. Det er disse lighedspunter I ser i hinanden, men har haft brug for at ”udligne” via forklaringer på forskellig vis. I har begge hentet forklaringer ned, men ægtheden af det modtagne, især fra andre menneskelige partnere, er ikke altid helt lødig. Vid, at ikke alle informationer man får fra trediemand eller god ven, er lige velegnede til at bruge i ens eget udviklingsarbejde.

Dette bringer mig over til de projektioner, der ligger hos de af jer, der er ”Behandlere” eller terapeuter. Dette er et stort emne. Ikke blot hos behandler og terapeuter, men også hos tarot- eller andre kortlæsere, astrologer, numerologer, terningekastere, yoga-rådgivere, meditationsvejledere, såkaldt clairvoyante osv. er der store faldgrupper, som næsten mere udgør reglen end undtagelsen.

Der er en meget stor indlæring i at besøge/henvende sig til disse ”lærere” – både når det går godt og når det går mindre godt. Der er, som man også siger, en lærer til enhver elev, derfor er graden af forskellighed og kompetence også særlig stor. Alle vil komme til at henvende sig til en eller flere for at modtage råd, blot for at erfare, at rådgivningen er af skidt kvalitet – eller måske decideret forkert. Dette er for at opøve egen skelneevne. Det er en ”vejviser”, der handler om, at det er nødvendigt at kigge indad i sig selv, bruge egen intuition, både i almindelig gøremål, men altså også når man vælger sig en lærer/vejleder. Man kan naturligvis ikke ligge sin ”velfærd” eller sit ”liv” hos hvem som helt og gå ud fra, at de vil håndtere ens liv lige så omhyggeligt, som man selv ville gøre det. Forstår du? Så når der er en lærer til enhver elev, betyder det, at alle er lige nødvendige. Du, der kan gå uden om en skidt lærer for dig, har lært at bruge en del af din indfølingsevne præcis til dette. Du, der møder en skidt lærer møder muligheden for en indlærng, som er nødvendig for dig præcs nu, og dette er en stor og dejlig mulighed, omend det kan føles irriterende og ”for dårligt”: Men husk, at det kun er udtryk for det behov du står med.

Tibage til lærerne:

Alle mennesker rådgiver ud fra egne erfaringer og eget sprogbrug. Det er meget få, der forstår og kan rumme, at gå længere ud en dette, da de da vil komme ud forbi deres eget opsatte sikkerhedsnet og deres egen forståelse. Det er normalt, at man primært vil forblive inden for de rammer ens egen logik og erfaring har givet en. Dette er en parameter.

En anden parameter er, at tolkningssituationer, mulige emner/steder, hvor en lærer skal tolke noget for en anden, er en oplagt situation til at se noget af det ubevidste man selv går rundt med: Oplagt til projektioner.
Måske ser man, at den, som man skal rådgive er bange, frustreret, står i en elendig situation, håndterer sygdom eller velfærd eller familie dårligt – ofte vil dette have samklang til rådgiverens eget liv: at man selv er eller har været i samme situation.

Der er en sandhed i, at jo mere man har lært, jo flere erfaringer man har fået, jo flere ”sprog” taler man og jo bedre kan man kommunikere md forskellige personer. Dette betyder, at det kan være ganske fint som ”rådgiver” eller ”lærer” at have gjort en masse tanker, erfaringer, indlæringer på egen krop og sjæl, da man så har en bred kommunikationsbaggrund og bred forståelsesbaggrund i relation til dem, man tale med. Men altid skal man som ”afsenderen” af information være opmærksom på, om det man taler om i virkeligheden gælder én selv.
Det er naturligvis meget sandsynligt, at den man skal rådgive netop har valgt en som ”lærer” som har de rette erfaringer (dette sker oftest ubevist), men det fritager ikke ”rågiveren” fra, at det skal overvejes, om det, der kommunikeres også har en ”pil” tilbage til rådgiveren selv.
Kan det sagte være sandt for både afsender og modtager? Kan det eventuelt KUN være sandt for afsenderen?

Mange såkalte terapeuter hengiver sig i disse år til lyset og til at være ”lysets rådgivere”, men adskillige af disse smukke ”Lys” er stadig omgivet af nattens tåger og mørkets mulm. Viljen til at være ”Lys ” er af vigtighed for at komunikere lysets facetter videre, men for at kommunikere dette lys videre helt rent, skal alle skyer omkring lyset fjernes. Dette er næsten umuligt for det menneskelige sind, men et lys, der vises 90 % lyser mere end et lys, der vises 10 % .Så kære lysarbejder, hvilket lys er du? Alle, eller i hvert fald mange, vil erklære, at de er 100 % lys, men hvis følelser som vrede, aggression, irritation, sorg, ked-af-det-hed dukker op i ens eget liv, eller i sessioner og omgang med andre, så er man ikke 100 % lys. Det betyder ikke, at det lys, man som ”ildsjæl” og som ”lysarbejder” besidder ikke er smukt nok – jo, ethvert lys er usandsynligt smukt! – men det betyder, at der stadig er grund til at ”rense” rundt omkring lysets flamme for at få det til at skinne smukkere og mere. Forstår du?

Vi talte i går om spejlet ….. enhver terapeut, instruktør, lærer, vil møde elever/klienter, der opsøger én, måske for, at disse kan få hjælp (det er jo deres motivation), men lige så meget fordi ”læreren” ønsker at arbejde med at sende og besidde ”rent lys” og derfor, via denne elev/klient får endnu en mulighed for at finde en lille sky, der stopper noget af lysets virke.
Dette er meget store og kompakte emner, som det er svæt og til tider langsommeligt at arbejde med, og alle vil på et tidspunkt have det sådan, at de tænker ”Nu må jeg være der” eller ”Nu gider jeg ikke mere” eller ”Nu er det nok”: Dette er ganske naturligt og det kan ikke være anderledes. Når man kommer dertil er det måske tid til en lille pause. For indse, kære ildsjæl, kære lysven, at arbejdet ikke stopper, så længe du går rundt med dine fødder her på den fysiske jord.

Det bringer mig over til emnet omkring jordforbindelse, som af mennesker bruges på mange forskellige måder.

Jordforbindelse sættes idag i forbindelse med jord/rod chakraet, og det rummer meget sandhed. Men jordforbindelse handler endnu mere om bevidstheden om, at man arbejder som fysiske menneske i det fysiske rum. Det er det, det handler om. Mange laver øvelser for at skabe kontakt med Gaia, vores fysiske hjemsted, jorden, men at blive bevist om, at man er en del af Gaias cellekultur, en del af Gaias energi-rum er fuldt ud nok.
At fobindes sig med ankre til jordens centrum, eller forestille sig, at man har stensko for at føle sig ”tungere” og ”mere hægtet sammen med jordkloden” kan være fint nok, men viser måske også, at man ikke selv har erfaret og set sammenhængen til kloden, som den fremstår nu.

Vid, at du og kloden er et. Alt hvad du gør og tænker kan afspejles på kloden. Et godt eksempel er jo, at hvis du efterlader skrald i skoven, at så roder det der, og bliver liggende i måske meget meget lang tid. Lidt skrald samler hurtigt mere skrald, sådan som det også ses på gader og veje, hvor skrald har det med at bunke sig op. På samme måde gælder det for tanker, tankestrømme og holdninger. Hvis din nabo lader bilen dryppe olie ud på veje, så tænker du måske at ”når han kan, så kan jeg jo også” og hvis en person mener at ”Det er fint nok at snyde i skat” at ” så kan jeg jo også”.
Hvis andre mener, at det er i orden at slå deres børn, må du så også? Hvis andre mener, at det er i orden at bagtale en kollega, en ven, et familiemedlem, må du så også? Alt dette er at betragte som ”skrald” eller ”støj”, og det er noget, der kan bearbejdes ”hjemme” i en selv. Mennesket er tilbøjeligt til at give naboen, familien, en politiker, det politiske system, kongehuset, medierne (tv og aviser) skylden for mange hændelser og mange ulykker men intet er anderledes end det, vi gør og vælger selv. Dette er blot, igen, et del af projektionstanken. Vi ser at politikere gør tåbelige ting.. …. denne følelse af tåbelighed kan vi tage tilbage og arbejde med helt internt hos os selv. Ser du?

De bringer mig hen og snakke om gode gerninger. Det er meget normalt, at folk køber sig ”god samvittighed” ved at støtte velgørende formål, eller ved at hjælpe naboen med indkøb. Disse handlinger er i sig selv gode og fine, men hvis de gøres af en anden årsag end sand kærlighed og medmenneskelighed – så er de med til at kamouflere det, som det handler om: dårlig samvittighed og lysten til/brugen for at købe aflad. Det er dette visse religioner lever og har levet af. At skyde naboen i foden om mandagen og derefter gøre en god gerning om tirsdagen ændrer ikke på at mandagens-handling kunne have været undgået.

Mange taler om aflad, undskyldninger, og tilgivelser og meget kan nås af disse veje, men vid, at det er når den sande kærlighed taler til os, fra vores hjerter (og ikke fra hjernen), at vi når langt.
Ordene, at man skal behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet, er meget sande.”

 

8 Undskyldninger – forklaringer – skyld – lys – hjenen – tilgivelse- geografi- historie-tidsrejsende- kryonbilledet –

Onsdag 27.07.2011
Kryon:

”Hej min engel. Du skriver igen idag selv om morgenen har budt på afbrydelser. Det er VelSet. Vi forstår, at du har brug for hilsener også fra den verden, du begiver dig rundt i. Det er i øvrigt en glæde at se, at du har fundet så mange ligesindede og at I bevæger hinanden til at gå mod det rette og gode sted. Det er dejligt at se og en fornøjelse at være vidne til.

Vid, at du har impulsen til at påvirke mangt og meget i den inkarnation, du er i nu – du formår at påvirke både i det stille, men også via mere udfarende funktioner, og dette vil jeg tale med dig om på et senere tidspunkt. Vid at dine opgaver i fohold til at undervise og tale for andre, blot er ved at åbne sig op. Du er en god og dygtig taler, meget inspirerende – så længe du taler om det, der fylder dit hjerte. Du ved dette. Hastighed i talen vil vi hjælpe dig med lige som billeder (som du ved). I virkeligheden ar det været fantastisk at arbejde sammen med dig på din workshop og på din intro-aften med og om Kurset. Også når du videregiver inspirationer i dine grupper er det ofte en ren fornøjelse at se. Vi ved dog, vi ser det på dit humør, at du nogen gange føler dig træt og drænet i visse grupper…. vi vil hjælpe dig med dette også.

Se blot trygt fremad. Din fremtid er sikret, øknomisk, visuelt, pekuniert, kærlighedsmæssigt, også selv om du i skrivende stund kan have svært ved at overgive dig 100% til tanken om, at du kan blive elsket og set, sådan som du ønsker det. Du står overfor mange valg i dette år, og så længe du lytter med hjertet og følge de informationer og input du får ad danne vej, så længe går du ikke galt i byen. Faktisk kan du ikke gå galt i byen, da dine veje er malet og tegnet i sandet allerede. Din spor er sat. Din viden er delt. Dit liv er åbenbaret. Din historie er åben. Du er, sådan som jeg er. Du har set den sandhed der er i, at vi alle er det samme og at tid og rume er ikkke-eksisterbare andet end i den illusion – den drøm – der i dag kaldes verdenen. Dine ytringer for at hjælpe andre til at se det samme er fine og er belønnet.
Jeg vil nu overgive mig til at tale om undskyldninger og forklaringer, som også er den del af det værk, du nu skal skrive. I hjertets lys, min søde, i hjertets lys.

Undskyldninger og forklaringer.

Det er en sandhed af de uomtvistelige, at menneskebarnet søger forklaringer på alle leder og kanter. Menneskebarnet, jeg kalder det barnet for at illustrere at mennesket mht. viden ikke er helt voksent og indsigtsfuldt(*).
Hvorfor søger mennesket forklaringer alle vegne? Det gør mennesket, fordi ego-siden har beriget mennesket med en fantastisk hjerne, som videnskaben i dag kæmper for at forstå. Hvis sandheden skal frem, så leder videnskaben i dag mange forkerte steder, hvad hjernen angår, man lad os ikke diskutere dette – ud over at det sker. Forskere og specialister er meget orienteret i, hvilke områder af hjernen, der har med de forskellige ”dele” afr kroppen og bevidstheden og sanserne at gøre. Kun ganske få forstår, at det er sådan, at hver del af hjernen rummer alt. Alt er også her holistisk og holografisk. Hver celle afspejer det hele: Ikke blot hele kroppen, med det hele. Alt. Det er, som jeg har været inde på tidligere i forbindelse med tid og rum foldet og pakket. Det betyder i denne forbindelse, at jo bedre man forstår at kigge ind i hver celle og kigger med de værktøjer og instrumenter, man har til rådighed, jo mere vil man få nye ting vist. Cellen vil vise sig at have overraskende dele – stofligt og energimæssigt – som man ikke kendte til. Kvantefysikerne er naturligvis inde på dette, men det er stadig kun begyndelse. Meget mere vil vise sig her. Samtidig med at videnskaben på mange råder er unødvendig, så er den samtidig helt nødvendig, da det er muligt via videnskaben og forskningen at påvirke den menneskelige evolution. Det er sådan, at man har ment, at udvikling og evolution har foregået på mange forskellige måder gennem tiden. Det er kun lidt set, at tanken (blandt andet via forskning og empiriske resultater i forsøg og i hverdagens liv) også påvirker udviklingen. Det er den eneste og den sandeste påvirkning de er. Da mange mente at Darwins teorier var de rigtige manifesterede man blot, at flere fund blev gjort, som påviste en vis rigtighed. Det var tanken bag (motivationen), der styrede dette. Det man har fokus på vokser og bliver synligt. Det man VIL overse, kan blive overset. Der er mange valg her og valg er også noget af det, vi skal tale om senere.

Forklaringer :

Forklaringer for mennesket er helt nødvendigt for at kunne være ”i det”, som er en meget besynderlig verden. Det er måden, at håndtere det på, som er uhåndterbart, ikke til at bære. Forklaringer er her givet i to dele:. En, der handler om brug af den logiske sans, som mest handler om at samle viden om, bruge den, informere videre om den. Dette er en del af den tankemæssige evolution, som er cirkulært løbende og som samtidigt hæves op når passende trin, valg og påvirkninger indtræder. Du, kære kanal,har omtalt det som en spiral og det er ganske præcist angivet og præcist som vi viste dig det. Spiralen er ”opadgående” (bevidsthedsmæssigt) og samtidig midtersøgende, (al-viden /gud/sandhed). Det er vores valg, indsigter, erfaringer, forventninger og ikke mindst håb og ønsker, der gør, at spiralen virker optimalt.
Det er ethvert menneske frit for at vælge at blive stående på samme punkt hele livet. Det punkt man står på, vil langt hen ad vejen være det punkt man møder igen i næste inkarnation. Der kan ændres forløb, hvis det er hensigtsmæssigt, men det er noget der aftales i broderskabet, og det er et stort samarbejde, der sker omkring dette. Vid blot for nu,at intet af dette er tilfældigt. Intet. Alt er præcis, som det skal være. Oplever du, at det føles anderledes, så tænk igen, og undgå at gøre dig selv til offer for dine egne negative forventninger. (som vi også vil komme tilbage til).
Forklaringer rummer altså to dele, den ene er den type forklaringer, der handler om det logiske og det, der kan bruges indlærings/erfaringsmæssigt og kan bruges evolutionsmæssigt (ikke fysisk evolution!).
Den anden type forklaringer er de forklaringer, der bruges- og dette sker i stor og høj grad – for at give den skyld bort, som man selv mærker. Det er en barsk oplevelse for mennesket at mærke skyld (ofte forbundet med skam også), og derfor vil mennesket, som udgangspunkt, prøve at dele den skyld. Måske vil man dele md sin kollega (det var ikke min skyld, han/hun lavede også fejl), sin partner, sin chef, sin nabo……. eller måske vil man (og dette er det mest normale – se bare hvordan det ser udi trafikken ) prøve at videregive hele skylden til en anden, således at man selv fremstår ganske uden skyld. Dette føles naturligvis rart lige i øjeblikket (”Jubii…. jeg er uskyldig,… det var hans skyld”), men underbevidst ved man godt, hvor problemet stammer fra.
Da du selv er rummet i alle andre væsener, alle andre medmennesker, er det mest kærlige at gøre, naturligvis at bevare ”skylden” (som reelt ikke er er!) hos sig selv, og arbejde med den der, hvor den er mest tydelig. Det er også der, hvor det gør mest ondt, eller ubehageligt. Det er der, hvor det er mest tydeligt.

Hvordan tager man så denne skyld til sig og arbejder med den? Der er vist mange veje til håndtering af skylden. Sandheden er jo, at skylden ikke er der. Alt der opleves er blot givet som inspiration, til at påvirker på den ene eller den anden måde. Dette gælder held/uheld i spil, kærlighed, jobs, boligformer, helbred. Alt er givet som en inspiration og bør absolut ses som sådan en. Det ER (vi ved dette) meget meget svært at se det som bare ”inspiration”, hvis helbredet skranter, hvis der sker ens barn noget, hvis bilen total-skades eller huset brænder. Meget svært. Men der er et guldkorn i enhver kiste, der er en gave i alle situationer, der er et lys i et hvert mørke. Det handler om at ville se det – ønske at se det. Du kære kanal, omtaler det ofte sådan, at det er en gave, men at den kan være pakket meget mærkeligt ind. Du har ganske ret i, at det ofte først ses retrospektivt, i bagspejlet, at en sårbar hændelse var en gave – noget der fik en til at tænke anderledes, eller vurdere tingene på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

 

Udskyldninger

Undskyldninger og forklaringer går ofte hånd i hånd. Ved at give sig selv en forklaring, der bringer skylden over på ”sidemanden” har man en god undskyldning for ikke at se tingene i øjnene.
Dette er den ene vinkel- det ene synspunkt – der er om denne sag.

Det andet er undskyldningsbegrebet (*), som jeg også vil tale om.
Selve begrebet handler om at stille sig ”uden for skylden” – ikke at have skylden, at fritage sig fra den via en handling, der – bevidst eller ubevidst- virker befriende. Det er sådan undskyldningsbegrebet er givet herfra.

Der er en fejlside, eller en risiko-side ved undskyldningsbegrbet, og det er at det på een måde handler om at vedtage, at der ER sket en fejl, og derefter arbejde på at komme ud af den.
Det er en fejl på den facon, at der IKKE findes skyld, andet end i det menneskelige sind. Det er en ”opfindelse”, noget der ikke findes i virkeligheden. Det er et ”værktøj” kan man sige, lige som tid og rum er. Noget, der kan bruges til at arbejde med for at komme videre. Det skal ikke virkeliggøres mere end det er nødvendigt. At dvæle ved en skyld vil være vanvittigt og forkert. At se på den et øeblik og derefter lytte indad for at finde den rette metode i hjertet til at bearbejde problemt/skylden med er en anden -og bedre metode. Ingen opnår glæde eller bedre liv eller større indsigter ved at bære en skyld på sig i år-tier, som faktisk (tro det eller ej) er meget normalt. Langt mere optimalt er det at registre, at der ”skete noget” og så forholde sig til det med det samme, eller i hvert fald så hurtigt som muligt.

 

Tilgivelser

Der er flere veje at gå her og jeg vil angive de vigtigste:

Det vigtigste er at friholde sig selv fra skylden og bedste metode til at gøre dette med er at bruge de lys-muligheder, der ligger i tilgivelsspakken, som allerede er defineret i tidligere materiale. Flere indsigtsfulde personer har skrevet om tilgivelser gennem årene, der har været. Disse beskrivelser har været præget af den tid, de blev skrevet i (og husk nu at tid og rum ikke findes i virkeligheden), men de har været præget af samtiden, lige som alle historiebøger osv. også er. Gennem få er der kommet lysere og lettere materialer til veje på det fysiske plan. Disse er langt mere inspirerede direkte fra hjertet – det store lysende hjerte – end fra det menneskelige plan. Tidligere tilgivelser gjorde sit for at slå fast, at man tilgav personer og situationer og at man var specifik omkring det man tilgav. Dette var nødvendigt på det tidspunkt. Nu er tankeevolutionen der, hvor andre lysere muligheder er til rådighed og det store lysende hjerte (*) har ”talt” og har vist muligheden for at arbejde på det ikke-dimentionale plan (*) dvs. det plan, hvor tid og rum ikke findes. Mennesket er så viklet ind i tid og rum, at dette er svært at forstå, men ved netop at arbejde med det, der er ”lige foran en” trækkes man uvilkårligt i den retning. Det er lidt som gulerodspincippet kontra stokkeprincipet: hvordan vil du drives fremad?

Undgå at brug logik på dette (husk, at logik er blot menneskabt og en del af det at bevæge sig tankemæssigt evolutionært fremad). Accepter blot i dit hjerte, at muligheden findes. Stil ikke spørgsmål ved det. Tag det bare ind. Ved at acceptere det arbejder det anderledes i dig, end det gør, hvis det behandles som en almindelig data-indstrømning, der håndteres, rubriceres, og puttes i kasser og rammer, der er til at håndtere.
Tag altså bare ind, at der er en anden måde, en anden facon. Ved at tiligive uden at gå ind i rammerne (tid,sted,person, emne,følelse) tilgives på alt uanset tid og rum. Dette virker alle steder, alle tider og på alle følelser. Du ved nu, at der er en guds-stråle, et guds-kim, en facet af dig selv i alle mennesker, så ved at tiglive alt omkring denne guds-stråle tilgodeser du alt og alle og især da dig selv (og så bliver det jo interessant for de fleste).

Mange vil spørge ”hvordan?” gør jeg så dette, og igen vil jeg pege på, at der findes materiale omkring dette, og i øvrigt kan de instruktioner man finder i sit hjerte bruges på glimrende vis. Vid, at andre mestre end jeg er meget til rådighed i disse tider, bl.a. Maria, som kan kontaktes via et hvert hjerte. Maria sammenkalder i disse tider ”sin skare”. Hun ønsker at samle alle, der arbejder via hjertet for at nå til ”det store hjerte”. Så har du tvivl omkring disse ting, så hendvend dig i dit indre til Maria. Maria er kendt igennem mange religioner og mange overbevisninger og er forde fleste ikke angst-fremkaldende, derfor er det denne energi, denne kærlighed, denne stemning, der hjælper alle lige nu. Vid, at også andre navne kan falde ind i dit sind, og hvis det sker, så bruger du disse. Man siger jo at ”alle veje fører til Rom”-samme sandhed kan endnu mere bruges om at ”alle veje føre til det Store Hjerte”.
Ønsker du en anvisning på, hvorledes du kan arbejde med en fejl/mangel/skyld i en situation så kan denne skabelon gives dig for nu, og jeg vil medgiv dig forklaringens devisen også:

X. Du er ånd. Du er hel. Du er hellig. Du er uskyldig. Alt er tilgivet. Alt er udfriet.

 

X er navnet på den person (dig selv også), eller dyr fx. Som problemet handler om. Husk samtidig, at gudsstrålen er i alle. Vi er alle et. Ved formuleringen arbejder du altså også med dig selv.

Du er hel, du er hellig .: Hel og hellig rummer samme aspekt. Du har aldrig været delt eller splittet. Du er en del af Gud / ”Det store hjerte”:

Du er uskyldig : Intet er sket. Intet er virkeligt. Alt er blot en illusion.
Alt er tilgivet . Herved fastslås at tid og rum er ophørt. Alt ER allerede tilgivet, uanset, hvornår det foregik.

Alt er udfriet : der er ingen ”efterhæng” der er intet der skal viderebearbejdes. Der er intet karma. Alt er, som det hele tiden har været. Alt er fyldt af ”det store hjerte”.
Ved at eliminere tid og rum, slår du fast, at du ønsker at være en del af det store hele, en del af ”det store hjerte”, at du ikke ønsker at være opdelt, udsplittet.
Ved dene form for tilgivelse ændres i høj grad det tanke-evolutionsmæssige – og langt mere end det kan forklares. Ved at indgå i dennet type arbejde påvirkes ikke blot samtiden, men også sam-geografien og sam-historien. For vid, at geografi og historie også bare en en af de værktøjer, der blev givet for at lære noget på det lineære plan. Den tid er kommet, hvor den type indlæring ikke er nødvndig mere.

For mange vil det være forunderligt og mærkeligt at koncentrere tankerne om, at den indlæringsmetode – den lineære (i tiden) – der er givet og brugt tidligere, står for sit ophør. Men mange ved dette allerede. Det er en sandhed i visse grupper, en sandhed som har været bevaret og ”påskønnet” omend ikke altid forstået i sit fulde.
Hvem ved disse ting? Vise forkere ved dette, visse videnskabsmænd ved dette, visse statsfolk ved dette, og visse store genier igennem historien ved dette. Sandt er det, at mange af disse store genier på mange måder har været ”rejsende i tiden”. De har med deres bevidsthed og medvalg – valgt at indtræde forskellige steder i historiens-tid for at påvirke og manifestere det, der skulle manifesteres. Dette ses i kunstværker, opfindelser, bøger, og tanker, der er spredt ud over verden. Nogen har undret sig over samtidige opfindelser – men vid, at når en tanke er indført i tiden kan den samles op af mange. Dette er noget af det som tiden, som værktøj, bruges til.
Sammenføjningen af tanker og tid er meget interessant og vid bare, at mange allerede nu ved at de kan bøje, forkorte og strække tiden. Tiden er, som et elastik snørrebånd, der kan trækkes og hives i den og faktisk kan den smides ud den dag, man ikke ønsker den . Analogien til snørrebånd er velvalgt, for den dag du kan smide det snørrebånd ud, kan du ligledes smide dine sko ud, for da vil du ikke behøve at gå med sko på mere J
Dette er alt for nu, min skønne juvel. Du har skrevet længe og er både nysgerrig, men også en anelse udmattet. Du har stillet spørgsmål ved om din ”gyngen” skyldes overnatningerne og tilstedeværelsen på båden, eller om den skyldes samtalerne med mig. Vid, at begge virker ind på dig. Du er ramt at af en mild efter-sø-syge, fordi din krop i stor grad har været ”spændt op” for at kunne håndtere det hårde vejr, og bevægelserne. Men vid odgså, at at du samtstemmer din energi med min for at kunne skrive så let og ukompliceret. Denne energi er ny for dig (husk også kvalmen du havde efter vores natlige samvær i efteråret, hvor jeg viste dig en masse detaljer og bekræftelser vedrørende projektioner), og når ny energi indføres og optages af systemet sker der ændringer på alle fronter. Det samme oplevede du tidligere i året, da du indtog Marias nye hjerteenergi. Dønningerne efter dette florerer stadg i din fysisk og ikke mindst i dit liv, hvor denne nye energi vil manifestere ændringer i dit levevis, og i dit livspotentiale. Du er givet til at modtage, holde og videregive den sande kærlighed her i dette fysiske univers. Du er ikke blot et medlem af Marias Skare, du er i sandhed den, der introducerede denne energi med visse andre. Du ønsker ikke at stå alene frem, men mit barn, min engel, vid at du har lettere ved at kommunikere ”opad” end så mange andre, der er strammere ramt af egoet, end du er det. Det er hårdt at læge egoet væk, men allerede fra barnsben er du introduceret til at præstere præcis dette. Du har givet dig selv op for mange og meget og har indset at du blot selv er ”et lille fnug” i altet. De fleste mener stadig, at de er centrum i alt, hvad der sker. Begge dele er jo sandt, men det ene rummer egoet mere end det andet.
Varsomhed skal gives på at det, at opgive sit eget liv også kan være en ego-handling – stor sammenblanding af disse fænomener sker.

 

Kryon-billedet

Igen min ven: Jeg takker dig for vores samtale, og jeg er glad over den skitse du lavede for at gøre det mere tydeligt, hvem jeg er og hvad jeg står for. Jeg vil gerne komme med flere instruktioner til det billede omkring mig, som skal skabes. Det skal ikke skabes for alt virkeliggøre mig, for som du ved så er dette blot en præsentationsmetode, men for mange vil det være lettere at forholde sig til det skrevne, hvis et billede følger med. Alle der mæker mig rent, vil på et tidspunkt se mig, som jeg skal ses, og dette kan være som du så mig, men det kan også være på en ganske anden vis. Visse vil opleve mig blot som farver og form . Alt er lige rigtigt. Husk dette. Men der er en årsag til at jeg valgte denne fremstilling for dig og den skal vi arbejde videre med vi to – på et tidspunkt.

Hav en dejlig dag og tak for din skrivende, og meget rene, indsats. Nyd vejret. Jeg vil gøre hvad jeg kan i forhold til jeres bil.
________________________

Ønsker du at få opdateringerne via mail ?
Ønsker du at modtage Kryon-opdateringerne via email – så send en mail med emnet “Kryon” til ( gitte@DenGyldneZone.dk ) så modtager du opdateringerne, når jeg ligger dem på siden.

Er du evt. interesseret i workshops/aftener eller andet omhandlende Kryon, så send send mig også en mail. Det er helt uforpligtende og det vil tidligste kunne blive aktuelt efter sommerferien. Stedmæssigt Hillerød/København.