Klar til at begynde undervisningen – 1

Sendt

Kanalisering af Kryon

Klar til at begynde undervisningen – 1

Kanaliseret gennem Gitte Damgård sommeren 2011

www.dengyldnezone.dk

Se også Kryon gruppe på facebook

Kanalisering af Kryon

Se beskrivelser og nedenstående omtale af Kryon billeder under mestre her

K R Y O N
Kanaliseringer sommeren 2011.
Fra Kryon – til dig.
I kærlighed
Jeg ved intet om Kryon, andet end det jeg har fået at vide.
Jeg ved at der findes bøger og materiale, men det har aldrig været noget jeg har følt mig tiltrukket af.
Sådan var det ….. til efteråret 2010, hvor et særligt “udviklingsarbejde” med en speciel ven (Tak til N.S) foranledigede, at Kryon kom og “underholdt” mig en hel lang lang lang nat.
Jeg fik vist en masse om projektioner – emnet var langt større end jeg havde gjort mig klart, og det var tydeligt for mig, at jeg har meget at lære om alt muligt. Dette var en belæring af en “kær lærer” en “vidunderlig forælder” og en “god ven” på samme tid.
Alle de billeder og scenarier jeg fik vist den nat var lynhurtge og skiftende og jeg kunne slet ikke følge med. Mest af alt kunne jeg blot få en fornemmelse af, hvor lille jeg er som menneske, og at universet jo er meget meget stort. Dagen efter var jeg drænet, svimmel, rundtosset, forvirret ….. men også glad over at være blevet beriget med en lille del af noget forståelse, hvoraf jeg forstår, at der er langt mere at hente.

Kryon viste sig tydeligt, men det var klart for mig, at måden at fremstå på kun var til glæde for mig, og for mennesker. Han (eller energien) ser ikke sådan ud overhovedet 🙂

Han beskrev visse detajler senere mht udseende osv. og disse vil jeg beskrive senere.

Kryon var meget insisterende og jeg forstod at det jeg havde oplevet på visse måder skulle “på tryk” og ud til andre – men jeg havde meget dårlig tid. Jeg fortalte, at jeg gerne ville stå til rådighed, men ikke havde tidsmæssige ressourcer til at gøre det før sommerferien 2011. En aftale var indgået. Løbende fik jeg opdateringer, billeder, informationer.

I sommerferien 2011 satte jeg dagligt tid af til at modtage det, som Kryon ønskede at formidle til mig, og til alle der er interesseret. Arbejdet med at ordne disse tekster er jeg i gang med, og de vil komme på siden her og ud på http://www.spiritweb.dk/ også, således at de er tilgængelige for alle.

Arbejdet var meget meget skønt og selvom Kryon var insisterende og belærende så var der også meget meget kærlighed til stede. En sjov blanding, synes jeg.

Jeg havde efter ferien en skitse med Kryon , men vidste også, at det ikke var nok. Jeg gik længe og overvejede at kontakte Peter og Birgitte Fich, for at høre, om de kunne hjælpe mig.

I efteråret 2011 kontaktede Birgitte Fich mig på Facebook, og spurgte “Skal vi mon noget sammen “. Kontakten var taget og vi mødtes i Januar og igen i marts og kommunikerede via Facebook og email og 23.03.2012 står jeg så med det færdige billede.
Det har været en smuk og dejlig proces og jeg er rørt over Fich’ernes tilstedeværen, indleven, nysgerrighed og glæde.

Nedenfor kan du læse Birgitte og Peters tekst om processen, og Kryons starttekst, som skal være den første der lanceres i forbindelse med billederne og de tekster der vil komme.

Jeg håber du vil glæde dig sammen med mig.

Kærlig hilsen
Gitte

Kryons lys kommer ud gennem 12 “huller” i hans hoved. Beskrivelse omkring dette, og betydningen af det vil fremkomme senere.
Kryons lys kommer ud gennem 12 “huller” i hans hoved. Beskrivelse omkring dette, og betydningen af det vil fremkomme senere.
Processen – beskrevet af Peter og Birgitte Fich
Kryon

I slutningen af 2011 kom der en stærk impuls til at kontakte Gitte Damgård.

Uden at vide hvad der ventede viste det sig hurtigt, at det handlede om et kosmisk væsen kaldet Kryon.
Vi aftalte et møde i januar hvor vi i fællesskab stillede ind på energien som tydeligt kom igennem. Der var ingen tvivl om at Peter og jeg skulle i gang med et maleri.

Gitte havde under en ferie nedskrevet flere budskaber fra Kryon og kunne bidrage med flere oplysninger om hvordan han ønskede at stå frem.

Under meditation viste Kryon sig også for os og vi skulle nu forsøge at samstemme informationerne for at opnå det bedst mulige resultat. Lidt efter lidt tonede Kryon frem.
Da alle detaljer var på plads og det rent kunstneriske var tilfredsstillende ventede det sidste afgørende.

Ville Kryon tage plads i maleriet, belive det med sin energi så det kunne udstråle den kraft og det budskab som han ønsker at viderebringe. Først da det skete var maleriet færdigt.

Vi har haft den glæde at bringe 11 af disse høje væsner til ”verden” hertil kommer nu Kryon som nr. 12.
Birgitte & Peter Fich Christiansen

www.birgttefich.dk
Nærum 2012
Kryons ord – starten af hans fortælling
Kryons ord :

“Vær hilset I kære medrejsende. Sådan vælger jeg at omtale jer, da I alle er på den største rejse man kan forestille sig; rejsen som vil vende alt eksisterende på hovedet, da overbevisningerne vil blive udfordret og udforsket.
Min tilstedeværelse i netop denne tid handler om fokus på de jordiske parametre Tid og Rum, men også på værktøjer og information, der kan bringer jer videre i den udviklingsspiral I er gået ind i .
Den nye overgang har været stor og medfører bevidsthedsskift i mange sammenhænge. Mange har fokus på Maya-kalenderens udløb og mange har fokus på jordens mulige undergang, men vid, at alt relateret hertil udelukkende handler om bevidsthedsskift og ændring af retning. Jeg står jer bi, ikke som erstatning for andre overbevisninger, men som en kærlig medrejsende.
Jeg kommer som rejsende til jeres liv medbringende værktøjer og indsigter men også medbringende den bro I kan gå på, for at stige over den afgrund I før har følt jer tiltrukket af.

Jeg repræsenterer mange universer og jeg repræsenterer mange niveauer. Jeg repræsenterer de, der samler det, der blev spredt og jeg er langt fra alene. Jeg rækker hånden ud til jer. Vi rækker hånden ud til jer. I kærlighed. I samhørighed. I enshed. ”

 

Kryon fremhæver også dette: “Jeg er ”En Formation” “.

 

“Jeg er En Formation”
“Jeg er En Formation”
Starten: udseende, mål, arbejdsform
Til dig, der læser dette og de følgende tekster:
Jeg be’r om din forståelse.

Jeg har valgt ikke at prøve at anonymisere det skrevne. Jeg vil lade de passager, hvor mine fejl og mangler, håb, dårlige valg , ønsker osv. bliver påtalt blive stående – kun det, der er strengt personligt eller vedrører andre navngivne personer er ændet/anonymiseret. Ligeledes er der ”roser”, som jeg lader blive stående, da jeg forstår, at vi alle er så gode til at have opmærksomhed på det, der ikke er ok , i stedet for det der fungerer. Roserne skal brede sig. Roserne er også til dig – erkend dit eget potentiale J
Føler du dig ramt, rørt, påvirket – så tag det ind. Kryon kommunikerer i mange lag og jeg fornemmer klart, at det meste er noget ”til alle”.

Men det meste lader jeg dermed bliver stående, for at vise Kryons direkte form og humor osv. – og mest af alt fordi jeg forstår, at vi alle er ens. VI er alle mennsker. Vi laver alle fejl. Vi har alle ønsker. Vi er alle på samme vej.
Jeg be’r om at du forstår, at det er sårbart for mig, men samtidig forstår jeg at det er også er ”en brik”. Jeg ved, at nogle af de ting, der siges/beskrives er ”nøgler” til andre også. Kryon kommer ind på dette emne også.
Kryon har ladet mig vide, hvilke ord der skal indgå i ”en ordbog” , da noget af det, der kommunikeres om er ting, der i øjeblikket ikke har et ord. Disse ord markeres løbende således: (*), og vil blive samlet sammen også.
Ligeledes referer Kryon til Marias Skare. Føler du dig ”prikket til” når du læser dette, så vid, at vi er mange der arbejder med Maria i denne tid. En facebookgruppe med dette navn er netop oprettet, meld dig ind, hvis du har lyst.

 

Tak for din forståelse.
Tak for, at du læser dette.
Tak for din åbenhed, parathed, villighed, nysgerrighed.
Tak for dig.

Kærrlig hilsen
Gitte

 

 

Udseende, mål, arbejdsform

Lørdag 23.07.2011.

”Jeg er Kryon. Og jeg er kommet for at vise dig, at jeg er til og at jeg agter og ønsker at indgå samarbejde med dig, for at bringe informationer til dig og andre interesserede. Nogen af jer er meget aktivt søgende og interesserede i, hvordan mange ting hænger sammen. Forstå kære børn, at det er ikke alt, der kan fortælles til jer, da det vil ændre tingenes gang uforholdsmæssigt. Vi ved, at I forstår dette.
Jeg blev anmodet om at komme igen, efter at have viste kanalen, en lang og stor session omhandlende projektionernes verden. Dette er et stort og svært og til tider dystert emne, da det griber ind i så mange holdninger og i så mange erfaringer, at det kan være meget svært at fatte med det menneskelige sind. Jeg vil introducere begreber for jer, som kan bruges og I er velkomne til at bruge disse, om I ønsker det. Vid også, at mange andre udtryk findes og er tilsvarende gode og præcise, omend de også rummer fortidens og erfaringens essens, hvilket kan gøre det vanskeligt at se tingene med friske øjne. Vi ved, at I ligeledes forstår dette udmærket.

Til de af jer, der læser dette og som har tvivl om rigtigheden af det skrevne og kommunikerede, vil jeg bare sige: Hvorfor læser du mon dette? Er det ikke fordi du sendte et ønske ud i verden om at forstå noget, som du netop selv gik og baksede med? Noget der ikke gav mening? Noget der var besværligt? Er det ikke sådan, at du ønsker at berige dit liv og hente det ind i det, som du ved, der mangler? Dette kan ske ved at gå kærlighedens og tillidens vej, og denne vej er bygget af af mange brosten, hvoraf også projektionsdelene hører til. Det er gennem at arbejde med sine egne mørkere sider, at man giver plads til at kærligheden og lyset kan komme til og kan vokse.
Til dig, kanal, vil jeg sige, at jeg er allerrede tilfreds med vores samarbejde. Det er ikke mange, jeg har vist mig for, som jeg har vist mig for dig, og dette er der er enkelt og fin grund til: Du ønsker samarbejdet, og du er udvalgt til at gøre det arbejde, som vil glæde både dig selv og mange andre. VI har set dig an, og vi ved ,at du udstråler præcis den mængde tillid, som er nødvendig for at samarbejdet kan foregå. Vi ved, at du har været utryg ved mange forandringer og hændelser i dit liv, og at du har haft svært ved at se den røde tråd, men vi ved også, at du nu har set, hvad det handler om, og at du ønsker at brede denne viden ud til andre, til dine medmennesker, til dine følgesvende her på kloden.”

 

 

 

Søndag 24.07.2011

Kryon: ” Vi er nu klar til at begynde undervisningen .

Du er nu i en tilstand af parathed, hvor meddelelser, følelser, indtryk kan gives via din krop, for bedre at kunne formidle budskaberne videre. Dit sanseapparat er blevet opgraderet og opøvet væsentligt over de sidste år, og dermed kan andre indtryk gives dig nu, end tidligere. Du har selv været opmærksom på ændringer på denne front, med vid, at flere ændringer end dem, du har observeret er indtrådt: f.eks. den syntese, at du rummer verdensaltet i dig selv. Du ved dette, med via nye inpulser kan du erfare det mere direkte, da ændringer i dig påvirker alt. Det holografiske og pakkede indtryk af verden og funktionaliteten er noget af det, du er blevet anvist – bla. da du healede med engle og vi viste dig, hvordan healingsfeltet pakkes og opererer. Menneskebørn kender en del til matematik og til regler og de kender til gentagelse af mønstre og til ligninger og til tilbøjeligheder i det kvantemekaniske univers, men meget få har erfaret, hvordan selve paknngen af tid og rum foregår, hvilket er det, du blev vist den dag. Dit sanseapparat er mægtigt og stort, kære du, og er endnu kun i sin vorden. Du kan undre dig over, om der mon kan komme mere, og om du kan kapere det, men ja, kære væsen, det kan du naturligvis. Du er designet til denne mission, til dette arbejde, som du har valgt helt selv. Din indtræden i denne tidsalder og dette tidsrum (*) er ikke tilfældigt. Du ved dette, da det er kommunikeret til dig tidligere. Du ved, at du selv valgte at indtræde i tids-rummet netop i disse år og du ved, at din mission er at arbejde for og med lysfolket og med de størstre meste for at indarbejde de ting i det jordiske som skal lande og fylde netop nu. Det er svært at tilsidesætte de fysiske-menneskelige ønsker (*) men meget kan nås via kompromisser, som du jo er ekspert i, hvis sandheden skal frem.
Vores nye ord, som hermed gives til verdensfolket via dig, vil vi bede dig om at samle og og udbrede gennem de cirkler, du begår dig i. De vil dukke op undervejs som vores sessioner finder sted over de næste uger og måneder. Og år.

Vi snakkede om din mission ….. du arbejder allerede i Marias tjeneste, som du er vidende om. Du og Maria rummer samme energi og samme vidunderlige omsorg for alt og alle. Dine infomationer om at kalde Marias Skare sammen er ligeledes korrekt, da dette vil være endnu et medie at udbrede kærlighedsindstrålingen igennem. Vi beder dig overveje, hvodan dette arbejde kan lanceres i rammer, som du selv føler dig tryg og komfortabel ved. Vi vil respektere dine ydre rammer og ligeledes din formåen. Vi er opmærksomme på, at undervisningen på det bevidste plan, der har foregået om natten har været voldsomme og krævende, men samtidig meget ønskede for dig. Videre samarbejde kan letteste foregå, hvis vi sætter rammer for, hvordan og hvornår du ønsker kommunikationen. VI har naturligvis drillet dig ved at informere dig midt i andre gøremål, ja, tandbørstningen osv, både fordi vi elsker din store og smukke humor, men også fordi vi på den den måde ligger an til, at du skal have det du kan kalde ”kontortid” eller ”besøgstid” på en mere formel måde i forhold til os. Mærk, føl, se, hvad der føles mest korrekt. Lidt tid på dagligt plan er bedre end to timer en gang om måneden, hvis du forstår. Du oparbejder et ”informations-overtryk” (*), som kan være belastende, hvis du ikke videregiver informationerne løbende. Du ved allerede smukt dette.

Du ønsker, inden vores formelle start på undervisningen, mere information om, hvem jeg, Kryon, er, hvor jeg kommer fra og hvad mit virke er.
Jeg vil give dig noget af denne information nu, men vid også, at visse informationer på nuværende tidspunkt ikke kan tilgå dig, da de er ubønhørligt store(*) og kan virke skræmmende og stoppende i stedet for medgørende(*) og medvirkende (*)på det kosmiske plan.

 

Mit udseende:

Som du ved, ser jeg ikke ud. Jeg har ikke som sådan et fast udtryk eller et fast udseende, da dette vil være voldsomt begrænsede . Men jeg har vist mig for adskillige personer og entiteter(*) på forskelligvis. Flere har set mig som det, der mest af alt kan kaldes en ”sky-formation” andre har set mig i noget, der minder om menneskeskikkelse vist på forskellig vis. Flere har påtalt mit ”Køn” – maskulint eller feminint: men som du ved, så rummer alle vi, der arbejder for det store lys(*) begge kvaliteter fuldt ud. Det ikræftsættende dynamiske maskuline, og det intuitive, indfølende, omsorgshavende og kreativtskabende feminine. Kunsten er at strømligne disse kvaliteter, hvilket lysarbejdere på mange måder er i stand til, omend det kan føles vanskeligt.
Mit udseende:
For dig, kære lysven, har jeg vist mig som en maskulin part og ja, jeg vist mig for dig med disse lys-udstrålinger hele vejen rundt om toppen af mit hoved: Pande, tindinger, baghoved. Udstrålingsapunkterne er 12 stk. som rummer og indeholder vissdommen om den endelig plan. Jeg viser dem således, da jeg på den måde signalerer og viser, at jeg er villig og ansvarlig for, at deling af disse informationer finder sted. Der kan ”skrues” op og ned for disse udstrålinger, men de er altid tændt. På samme måde vil dine blive tændt og på et tidspunkt vil du se dette vedselvsyn, men det vil også blive påtalt af en kær ven.
Jeg viser mig som høj og slank mest for at vise, at jeg er ubesværet og ”mobil”. Mobil i denne forbindelse angiver kun, at jeg har let ved at bevæge mig fra a til b – hvilket jo er indlysende i sig selv, da jeg ikke rummer de begrænsninger, der findes i tid og rum.
Ligeledes viser jeg mig med menneskelig udseende, for at ”blende” mig, og vise, at jeg er ikke-truende, men tværtimod kun rummer det, der er ønskværdigt.
Mit tøjvalg vil være skiftende alt efter vore samtaleemner. Du har allerede observeret i dine kanalieringer, at tøj (slør,kåber, kæder) kan bruges visuelt til at illustrere handlinger, intentioner, ønsker, gaver, beskyttelser osv. med, og på samme måde bruger jeg min på påklædning for dig.

I dit første syn så du mig i nuancer af blå primært for at vise, at jeg er på kommunikations-rejse (*) i forhold til dig, sådan som du også fremover vil være på kommunikationsrejse med flere af de smukke væsener, der er i din omgangskreds, som tiden er netop nu.
Vid, at du er alt-seende min ven. Vi ved, at dit hjerte længes efter vores større møder og videre samtaler, men vid, at du er altseende, og at du ser rigtigt i dine vurderinger af dine mandlige venner omkring dig. De rummer alle aspekter af dig selv, som du skal udvikle, arbejde med, se, lære af. På den måde er menneskelivet fantastisk og stort og dette vil også blive vist i de samtaler vi kommer til at have omkring projektioner, som du, – ganske rigtigt – har observeret ikke kun behøver at være negativt ladede. Projektioner rummer samtlige kvaliteter, som kan rummes og er ikke kun belastende og tunge men kan være belærende og givende. Dette er i høj grad et ikke-set fænomen, som menneskebørn har svært ved at forholde sig til, men netop derfor giver vi dig denne gave at komunikere videre til menneskesønnen, der færdes omkring dig til alle tider.

Vores ”ordbog” spørger du til,og ja, vil vil udbyge den løbende, da vores samtaler berører dette fundament af fælles fostårelse.

Du har ret i, kære ven, at kommunikation pt er i højsædet. Følelsesstemninger(*) er i høj grad kommunikation. Alt, der kan modtages via jeres sanseapparat, (som rummer langt mere end, det menneskebørn tror i denne tid) er og handler om kommunikation – og indlæring. Disse ting hænger sammen, sådan som jeg også vil skitsere det senere.
Vi har drillet dig med forståelsesproblemer i relation til dem i din egen omgang – mht kommunikation– for at du skal forblive fuldt bevidst om, at dett er et emne, der er vigtigt. Du ved dette, men vi ønsker, at du skal fastholde informationen i dit sind i mens vores arbejde står på.
Nuvel, min solstråle, mit gyldne lys ….. lad os komme igang.

(Viser, at han sætter sig på kanten af et bord /desk… skødesløst, men i ”arbejdsmode”.)

 

5: Indlejringer, sandsynlighed , dualitet, kompetance, visdomsord, projektioner, spejl, mur
Søndag 24.07.2011 fortsat)

(Viser, at han sætter sig på kanten af et bord /desk… skødesløst, men i ”arbejdsmode”.)
Kryon:
“Indlejringer

Jeg vil først fortælle om indlejringer (*).
Definitionen på dette udtryk er, at alt er indlejret i alt. Alt rummer alt. Du rummer informationer om det ganske univers (alle planeter, alle stjerner, alle solsystemer), ligesom du rummer informationer om hver eneste celle i din krop. Bid mærke i dette, for det er vigtigt. Forstå også, at hver celle i din krop dermed også rummer information om alt i universet. Cellen er intakt. Den er hel. Den er altviden. Den er symbolet på det store univers, der ses med det menneskelige øje (og det med øjnene og synet vil jeg komme tilbage til).
At noget er indlejret betyder hermed, at al information er tilgængeligt, om end den ikke altid kan ses. Du kan måske ikke netop nu se månes bagsiden, men informationen om den ligger i dig. Du kan måske heller ikke netop nu se mitokondrier i en af dine smukke celler, men informationen er fuldt tilgænelig.
Dett er vigtigt at vide for at informationen om projektionerne kan finde sted.

 

Dualitetsprincippet (*)
Det er vigtigt, at også dette princip forstås klart. Mange informationer er tilgængelige om dualitet, men dette er den version, der skal bruges i vores kommunikation , som baggrund for viden om projektionsarbejdet.

Dualitet er et sted. Det er et undervisningssted.
Det er en situation: En undervisningssituation.
Det er et information: En undervisningsinformation.
Og det er et redskab: Et undervisningsredskab.
Endnu mere er det en stige, hvoraf du kan klatre op til andre foståelsesniveauer. Det er, som jeg tidligere har informeret dig om, kære sjæl, universets måde at undervise dig på,når informationen iøvrigt ikke er givet på anden vis. Det kan være en langsommelig undervisning, da ikke alle forstår princippet i det, men netop derfor gives informationen nu, så der kan deles ud af det. Uddelingen af denne information er vigtig og vital og derfor anmoder vi også om, at forståelsen bringes hastigt videre i de cirkler, som du underviser og arbejder i. Faktisk vil vi anmode, om at du senere stringent underviser i disse informationer, da de så smukt understøtter andet materiale, der allerede er givet til menneskebørnene.

 

Dualiteten er en bevægelse og ikke en tilstand.
Dualiteten er modsatrettede kvaliteter, der sammen angiver en vej, en retning.

Dualitet er er den stilhed, der kan vises i en stom, hvor stilheden er rejsens mål.

Dualiteten rummer de mødesteder, hvor du vil træffe andre partnere, der arbejder med samme emne og potentiale, som du selv.
Dualiteten er rejsen mod enheden, som rummes i det ”store alt”, uanset hvordan dette benævnes.

Dualiteten er den menneskelige viden om, at skyld , skam, skuffelse er rejsepartenere sålænge den sande vej ikke følges.

Dualiteten er samtidig det smukke lys, der er din lanterne, din vejviser, din vindpil, din GPS, din vejledning.
Forstår du, at dualiteten rummer mange mange kvaliteter, og kan ses på forskellig vis. Det kan være den ”menneskelige pestilens” fordi alt synes hårdt og svært, men det er også det menneseklige paradis, fordi klarsynet vinder frem på denne facon. Se det som din hjælp og din støtte, det er det det er beregnet til. (smiler).
Dette var store emner min ven.

 

Sandsynligheder

Vi skal nu snakke om sandsynligheder.

Menneskebørn opgør meget i sandsynligheder og statistikker. Mange, især videnskabeligt orienterede, er bevidste om, at alle statistikker kan vendes og drejes og blot rummer de data, der er indlagt i modellen, intet andet. De viser et lille udsnit, et lille mønster, og nogle tendenser.

Vid at sandsynligheder blot er et værktøj, der er indeholdt i dualitetsbegrebet. Ligesom sandsynligheder kan bruges positivt, kan de bruges negativt, hvilket ofte er tilfældet.
”Hvor står er sandsynligheden for at noget sker?” Dette afhænger dybest set ikke af statistikker og data eller erfaringer, men om den bagudliggende årsag, som er: Hvad er tanken bag.
Hvad er ønsket?
Hvad er motivationen?
Hvad sigtes der mod?
Den kaptajn, der styrer dit skib – hvad sejler han imod?
Forstå på denne måde, at ved at gøre dig selv til kaptajnen på dit eget skib, og ved at du sætter kursen mod det ”Højeste høje” og styrer ved hjælp af hjertets dynamik, hjertets impulser, derved fører du skibet forbi alle statistikker og data og fører skibet, og dermed dig selv, i rette mål.

Kompetancer

Vi skal tale om kompetancer, da mange vil kunne ytre, at de ikker er uddannet nok, ikke har forståelse nok, ikke har indsigt nok….. ingen kompetancer er dog højre end det ædle ønske. Ingen. Ingen eksamenspapirer, ingen duelighedstegn, ingen medaljer, ingen ros, ingen visdomsord fra en såkaldt ”mester” kan give dig bedre støtte og bedre vejledning end, at du kaster (og ja, dette er det rette ord) dig ud i kun at lytte til dit hjerte, og det din egen indre mester, eller guro, fortæller dig. Ingen har patent på sandheden, da sandheden ikke ejes af nogen, men blot er.
Mange såkaldt uddannede og såkaldt vidende personager har store personlighedskvaler, fordi de intet ved om, hvordan de manøvrerer deres egen visdom. Mange af dem ligger inde med modstridende erfaringer i forhold til de visdomsord de overfører til andre. Ser du propblemet? Mange underviser i viden, de ved er forældet, ud-dateret, forkert. Også du selv vil komme til at give informationer der var ”rigtige igår” men som ikke er ”rigtige idag”.
Det skyldes at kompetancer er underlagt dualitetsbebegrebet og derved er under stadig forandring.

Det jeg ønsker at påpege er, at alle er deres egen bedste vejleder. Værktøjerne vil blive givet til alle, der lytter, og værktøjerne vil blive udviklet og forfinet. Junglemanden i Honduras og bykvinden i Mexico City… alle er ligeværdige for disse værktøjer. Alle fortjener disse værktøjer. Alle har ret til til dem. Alle har fået dem tildelt, men lige som med andre egenskaber er det sådan, at de skal bruges/trænes og anerkendes, for at de virkelig kommer til deres ret.

Visdomsord

I denne tid drypper visomsord i form af enkelt-ord og enkelt-sætninger ned til mange børn på jorden. De dryppes ned til jer, som brikker til et puslespil, der skal samles. Det sker for at opøve samarbejdet og sameksistensen og dermed kommunikationsarbejdet. Ingen sidder med sandheden alene, da sandheden er delt blandt mange.
Men som I nu forstår så er alt rummet i alt – og det vil sige, at via samarbejdet så rummes al viden hos alle – det er interaktionen og samarbejdet og kommunikationen det herefer kommer an på.

Og dette bringes os så tilbage på stien: Projektionerne.

 

Projektioner handler om at se det, der er indeholdt på celleplan, hukommelsesplan, erfaringsplan, udviklingsplan . Vores fysiske øjne kan ikke se de fleste af disse informatoner, da de ikke er nedskrevet eller ikke vidregivet, så de kan forstås. Det er her, at projektionerne har deres store force, for det er her, at alt kan vises for dem, som ønsker at arbejde med det – se det. For de, der ikke ønsker at foholde sig til det vil det bare være ”en del af livet” eller ”en del af min skæbne” – måske mystisk og uforståeligt, men noget, der ikke kan røres ved og arbejdes på.

For de der ønsker at trække læsset og ikke blot kigge på det er der rige muligheder for selvudfoldelse og ja, det man kan kalde åndelige evolution (*).
Projektionerne er sandheden om alt, der er rummet.
Projektionern er dagens fortælling om det, du skal/kan arbejde med (på godt og ondt.

Pojektioner er visdommen i dine celler, i din hjerne, i dit sind.

Projektionerne er det, der vises hos ”din nabo” ,i ”din hund” ,i ”den irriterende fører af volvoen foran dig” og ligeledes i ”det kærlige smil fra kassedamen” eller ”det blide kys fra dit barn”.

Projektionerne er ”genskæret fra din computer” og det er ”følelsen du rummer, når du taler med X i din telefon”.

Projektioner er ensomheden, når du føler dig alene – og det er glæden når du føler, at du er i godt selskab.
Projektioner er et stort og mægtigt redskab til forbedrelse og til forfinelse af kommunikationsredskabet, da du via projektionerne vil få tilført et andet ”ordforråd” og andet ”følelsesforråd” og andet ”hukommelses-forråd”.

Projektioner er langsomme i deres bevægelse/tilstedekomst og hurtige i den dynamik og hastighed, som de kan vise sig ved.
Vid disse ting, mit barn. Ved at have læst og hørt det, er det placeret i den højere bevidsthed og dermed tilgængeligt på anden vis.

 

Spejle og projektioner.

Vid at spejle og projektioner er to sider af samme sag. Vid også, at funktionen af ”mur” er noget af samme sag.

Du har selv meldt dig frivilligt til at være både spejl og mur i denne inkarnation, fordi det rummer undevisning for dig selv samtidig. Det kan være en passiv rolle til tider – til andre tider kan det være en aktiv rolle- eller en indlæringsrolle. Jeg vil komme tilbage til dette ved en senere lejlighed. ”

(slut søndag 24.07.2011)
________________________

Ønsker du at få opdateringerne via mail ?
Ønsker du at modtage Kryon-opdateringerne via email – så send en mail med emnet “Kryon” til ( gitte@DenGyldneZone.dk ) så modtager du opdateringerne, når jeg ligger dem på siden.

Er du evt. interesseret i workshops/aftener eller andet omhandlende Kryon, så send send mig også en mail. Det er helt uforpligtende og det vil tidligste kunne blive aktuelt efter sommerferien. Stedmæssigt Hillerød/København.