Jordens tilstand

Sendt

Kanalisering af Kryon
Kanalisering af Kryon

Jordens tilstand

Denne live kanalisering blev givet i Big Sky, Montana 4 juni 2017.
Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.

Endda er oplysninger blevet tilføjet eller trængt sammen.

Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.
Så nyd det forstærkede budskab, givet i Big Sky, Montana


Hilsener, kære I, jeg er Kryon fra Magnetisk Service. I aften vil jeg give jer en historie. Det er en kærlighedshistorie, og det sker også for at indbefatte planetens historie, nu og fremtiden. Dette er noget, jeg vil fortælle jer og noget, jeg vil kvalificere til jer. Lad os kalde det “Jordens tilstand i juni 2017.

Dette er en kærlighedshistorie på grund af der, hvor den begynder og hvordan den starter. Hvis I går 24 år tilbage, begyndte Kryons offentlige kanaliseringer i Kryon Book One. Oplysningerne var I bund og grund en introduktion til skiftet, som jeg og så mange andre begyndte at fortælle jer, var ved at komme. Det var ikke esoterisk information fra mig, men snarere noget, som forfædrene og de ældgamle alle kendte til. De havde iagttaget stjernerne på himlen I tusindvis af år. De indså, at stjernerne ændrede sig subtilt fra årti til årti, og de begyndte at forstå solsystemets mekanik og jordens kredsløb omkring solen inden de moderne teleskoper.

De regnede ud, at jorden går rundt om solen, og at planeten selv måtte slingre lidt for at få himlen til at ændre sig som den gjorde. De beregnede endda slingringens meget langsomme varighed, og gennem tiden udviklede profetierne sig omkring den. Men disse ældres profetier lignede hinanden så meget, at selv i dag forbløffer det dem, der studerer dette. Hvordan kunne disse historier være så ens, når de gamle ikke kendte hinanden? Hvordan kunne oplysningerne være så meget ens, selvom enorme afstande og århundreder adskilte dem?

 

De ældgamle kalendere, som I kender, begyndte deres lange tælling (for mere end 5,000 år siden), og diskussionen om bevidsthedsskifts potentialet begyndte. Kalendernes slutning var sat til at ske i 2012 – i slingringens “centrum”.

I 1989 begyndte min partner at tale for mig, to år efter Den Harmoniske Konvergens. I 1993 modtog og offentliggjorde min partner Kryon Bog Et: The End Times (Kryon: Forvandlingens tid. Kanaliseret Viden til personlig fred. Borgens forlag 1996). Det var en åbenbaring af, hvad der ville komme: Skiftet kan måske forekomme nu, hvor der var sket meget, der kan eliminere verdenskrigs potentialet. Jeg fortalte jer, hvorfor Kryon-gruppen var her, hvad der foregik, hvad der kunne ske derefter og nogle af profetierne om, det man kunne forvente. Det var en kryptisk bog – blot lille, for min partner var ved at lære, hvorledes han kunne være i total sammenhæng med den centrale kilde (under kanaliseringen). Kanalisering er forstærket intuition og broen til den anden side af sløret.

I denne første Kryon Bog afslørede jeg følelsen af ​​fuldstændig kærlighed til og medfølelse med hele menneskeheden. I denne første Kryon Bog gav jeg jer oplysninger om ændringer i planetens magnetisme og mere. Jeg gav også et par sætninger, der indeholdt vink om et kommende vejrskifte. Min partner fortolker det på denne måde: Han sagde, at der ville komme  tidspunkter og steder, hvor det ville regne, men hvor det aldrig havde regnet før, og steder hvor regnen ville standse, men hvor det altid havde regnet før. Med andre ord var der massive klimaændringer i værk – og det var i 1993.

Dette var forløberen for det, I nu oplever på planeten. Det er ikke en historie om dommedag! Det er en kærlighedshistorie, kære I, og historien er om Guds kærlighed, den centrale kildes kærlighed, alt der er’s kærlighed – Gaias egen – til Mennesket. Titlen på bogen var The End Times, da det var afslutningen på ​​den gamle energi.

Det, der sker nu, handler altsammen om jer, kære I. De gamle sjæle på planeten er her med hensigt og til tiden. Der er ingen fejl, I sidder i jeres sæde på dette tidspunkt. Nogle af jer lærer faktisk om disse ting, og nogle af jer er meget opmærksomme på disse ting. Hver af jer har sin egen vej, og hvert menneske har en unik beslutning om, hvad vedkomne vil tro eller ikke tro på. Men I er her med hensigt!

 

Jeg er her i aften for at fortælle jer en enorm kærlighedshistorie, at der i 1993 skete et skifte, og at jorden selv forberedte sig på det. Planetens aktuelle fysik var stillestående for det nye menneske, så at I ville blive i stand til at selv at opnå fremskridt, lære om sammenhænget med planeten, med jeres egne selv. Alle oplysninger talte om en tid, hvor menneskeheden ville begynde at komme ud af den gamle energi, som I kalder Menneskets natur. Dette udtryk refererede til hvordan mennesker opførte sig. Det skiftede aldrig og det ændrede sig aldrig, men nu ville det gøre det.

Profetierne handlede ikke så meget om begivenheder som om bevidsthedsskifte. Det var ligegyldigt, om de var skrevne i mayakalenderen eller på Hopi Prophecy Rock, de var ligedanne. De talte alle om forskellige vejretninger, Mennesker ville blive tvunget til at tage på grund af skiftet, men en splittelse mellem mørke og lys var emnet. På deres egen måde talte de om en planet, der var i stor overgang, og at hvis menneskeheden ikke havde ødelagt sig selv inden gennemgang til slingringens centrum (21. december 2012, midtpunktet for jævndøgns præcessionen) ville noget fantastisk begynde – en udvikling af menneskeheden på en måde, I aldrig havde set før. Det ville begynde med en forbedret og visere bevidsthed og alt det, der fulgte med det. Vi fortalte jer i 1993, at I er nødt til få en jord, der var forberedt på det, så magnet gitteret ville skifte, vejret ville ændre sig, og endda jeres plads i rummet ville blive ændret. I har set dem alle. Men lad os af ​​disse tale om vejret først.
 

Det forudsagte vejrskifte.
     I mange år har jeg talt om, hvad der sker med jeres vejr. Da jeg begyndte, var mine oplysninger meget kontroversielle, for de passede ikke med det, I blev fortalt af medierne. I årene, der er gået siden, har I set det, som er blevet kaldt “opvarmningen”. Jeg fortalte jer, at det faktisk var begyndelsen på en “nedkøling”. Jeg gjorde dette for at afværge det, der altid sker med de bedømmende: Jeg ønskede at udtrykke optegnelsen lige inden andre ville komme ind og bygge endnu et dommedags scenarie ud fra vejrskiftet, hvilket er meget almindeligt for menneskeheden. Frygt er den gamle energis ven, og forandring skaber altid frygt.
Jeg vil gerne fremsætte en erklæring: Menneskehedens dommedags scenarie er så indgroet i jer, at det er blevet en vane. Når I ser noget usædvanligt, er det første I tænker på dommedag. Kære du, I blev trænet til at tænke på den måde! I den gamle energi kom dette fra historien, fra skriften, fra jeres forældre, fra alle dem, der socialt ville deltage, og fra konspirationsteorier, der mente at hele menneskeheden ville få en forfærdelig afslutning – og syntes tilsyneladende selv at nyde det, mens de fremsatte dette! Dommedags scenariet, kære I, er en vane. Jeres nuværende film er heller ikke til nogen nytte, med nogen af dem værende dommedags scenarier om vejr og jordændringer. I er stadig ikke kommet igennem dette.  Vanen er levende og har det godt.

Men det er en kærlighedshistorie. Jeg vil gerne fortælle jer om vejret.  Hvis I gerne videnskabelig vil spore, hvad der sker, skal I simpelthen kigge på solaktivitet.  Den er grunden og har altid været det. Kryon bragte den ikke med til menneskeheden. I kan se vejrcyklusserne på planeten af solaktivitets cyklusserne som er optegnet i historien. De svarer til hinanden, og det er sket før. Det I ser i dag, nærmer sig ikke dommedag. Det er ikke en fejltagelse, at en anden (vejr)cyklus kommer, og vi fortalte jer det, for 14 år siden. Lyt, cyklussen kommer, enten der er mennesker her eller ej. Skal vi sige det igen? cyklussen kommer, enten der er mennesker her eller ej.
Dette er kontroversielt.  Lad optegnelserne af iskerner og træringe vise, at cyklussen er meget pålidelig. Det begynder med opvarmning og høje indhold af kuldioxid-niveauer, og det ender i sidste instans i et kølerum. Denne cyklus er blevet set igen og igen gennem århundrederne i forskellige intensitetstrin.

Denne gang er der, lige efter køreplanen, begyndelse af en mini istid. Folk siger, “Hvornår?” Hvis I har været opmærksomme, behøver I ikke en profet. Kik I stedet på cyklussen udfra fortidens kort og solens opførsel. Timingen er der, men jeg fortæller jer det alligevel. I vil begynde at se kuldedelen i løbet af 15 år (2032).
Nogle af jer nyder stadig opvarmningsdelen af ​​den. Det vil langsomt begynde at ændres. Det er nødt til at komme inden nedkølingen, og det scenario er kendt af dem, der studerer planetens dynamik. Problemet er hidtil, at I virkelig ikke har hørt meget fra denne ekspertgruppe, da de ofte er ansat af regeringen eller har universitetsbevillinger. Så det, de måske ønsker fortælle jer, er stadig i modstrid med den populære historie, som andre ønsker at tro på.
En lille istid kommer. “Kryon, er det ikke dommedag for planeten?”  Mange har set kunstnerens gengivelse af store jordbyer under is og alt det andet, der går vældig godt sammen med science fiction-film. Dette er simpelthen et maleri af en eller andens dommedags scenarie, ikke virkelighed baseret på cyklussens historie. Hvis I vil vide, hvad en mini istid er, så tag et glimt tilbage i historien og studer det, der fandt sted omkring 1650. Det var en mini istid. På grund af forandringen i Golfstrømmen (havet) frøs Themsen til i London. Kære I, det var koldt, men det dømte ikke planeten dommedag. Det er en lille istid.

Det er det I står over for, og jeg siger det igen. Hvis I bor i et koldt klima, vær opmærksom på dette råd: Det bliver koldere. Gå ud af el-nettet! Find inden for de næste 15 år en måde selv at producere elektricitet på eller i mindre grupper. Dette kan gøres i hele kvarteret eller separat i hjemmet. I vil få behov for dette, kære I, fordi el-nettet, som det eksisterer lige nu over hele verden, ikke er forberedt på, at der kommer kulde, og el-nettet vil svigte. Det er ikke Ragnarok, det er bare praktisk, almindelig kendt information. Jeres el-infrastruktur er fintfølende, for fintfølende. Forbered jer på en kulde-tørn, der kan vare i et par årtier. Det er alt det, det drejer sig om. Teknologien racer fremad for at tillade dette. Lad ikke jeres politik komme i vejen for jeres overlevelse.

Hvorfor er dette en kærlighedshistorie? Hør: Hvorfor gør Gaia dette? Hvad er formålet med disse slags ting? Jeg giver jer dette endnu en gang – det er kontroversielt, endog utrolig for mange. Hvor mange af jer her har fisketanke (Akvarier) i jeres hjem til pleje af fisk? De, der lytter og læser: Hvor mange har fået eller har fisketanke? Til dem, der har det, fortæller jeg noget, som I allerede ved: I kan gøre alt, hvad der er nødvendigt ved vandet efterhånden for at tilpasse det og få det til at vare. I kan ændre pH-(Syre-base)niveauet, I kan ændre temperaturerne, og I kan lufte vandet. Men der kommer til sidst en tid, hvor I skal skifte vandet ud! Dette er, det temperatur-ændringerne drejer sig om på planeten.
Dette er kontroversielt. Planeten kan ikke bare “skifte vandet”. Den gør det i stedet med en “genstart af livet i havet” ved hjælp af vandcyklussen. Kig efter beviset på dette, når det sker, og husk så denne kanalisering. Denne vejrcyklus sker ved at forny livet i havet, så alle på planeten vil få den nødvendige mad fra havet. Gaia gør dette af sig selv, har gjort det før, og gør det af en grund – så den ikke stagnerer.
Kære I, I har i sandhed sat kompromitterende ting i luften og vandet, men det har ikke forårsaget denne cyklus. Vi har sagt i meget lang tid, Hold op med at dræbe miljøet! Grunden? Miljøet kommer til at dræbe jer, ikke Gaia. Gaia er bemærkelsesværdig elastisk og vil overleve alt hvad I gør. Men det er jer, der måske ikke overlever, hvis I fortsætter med at forurene. Alt dette begynder at ændre sig med jeres opmærksomhed, og I begynder at se dette og sætte det i bevægelse. Men mennesker forårsager ikke det nuværende vejrskifte. Dette vil til sidst blive erkendt.

Det der sker, er sket før, og det ligner næsten en genstart for oceanerne, og den bærer en mængde i to grupper opdelte begivenheder. I kommer til at se rapporter om et døende hav, men på samme tid vil I se ualmindelige rapporter om alt for mange fisk og andet hav liv på steder, der skulle være i tilbagegang. I kommer til at se havets livscyklus af sig selv begynder at ændres og genstarte.

Hovedspilleren i denne fornyelse er et sted, I ikke ville forvente: Antarktis. Jeg ønsker, I vil kigge efter magi i Antarktis. Det har altid været kernen til de nydannede mikrober og andre former for liv i jeres oceaner, og det er især aktivt i løbet af disse mini istider. Processen vil medføre, at strømme under havet bliver fyldt med nyt liv, og leverer det til begge halvkugler næsten som et undervands transportbånd.
Så hvordan påvirker dette vejrskifte menneskeheden i denne kærlighedshistorie? Hvordan virker det præcist? Det betyder, at I, såvel som Jordens hovedlivscyklus, vil få nok at spise! Havet er giveren af ​​liv, mad til planeten, til selve Gaias livscyklus. Jorden er nødt til at gøre dette for jer, og det står altsammen meget i forhold til solaktiviteten og meget andet.

Kærlighedshistorien fortsætter, gør den ikke? Se på timingen. Havet fornyer sig selv lige efter skiftet. Hvad er skiftet? Det er en fornyelse, en absolut fornyelse af civilisationen som I kender den. I passerede markøren, hvor ødelæggelse og afslutning var forventet. I er for længst forfalden til en krig, og I ved det. Sociologerne kradser sig i hovedet. Forskerne gør det også. Dette er en meget usædvanlig tid for menneskeheden. Her i jeres seminar er der et hold af mennesker, der lærer jer sandheden om, hvad der sker, og de er forskere! Miraklerne, der står foran jer, og det, disse beskriver, kære I, er kærlighedshistorien. Jorden bliver forberedt på det, så I vil få nok mad. Skiftet er jeres beslutning om, imod alle jeres profetiers odds, at forblive på denne planet og ikke ødelægge jer selv. I er på vej mod en højere bevidsthed, og ideerne, der begynder at komme til jer, vil i sidste ende blive accepteret og ikke afvises. Det vil være den første gang i jeres civilisation, at disse ideer begynder at blive acceptable.
Med hensyn til højere bevidsthed – vil der tilsidst komme en tid, hvor I ikke vil dræbe hinanden. Jeg har sagt dette før, kære I. Lyt til mig – krigens ende på Jorden er ikke endemålet. Det er begyndelsen, for når der ikke er nogen krig, vil opfindelser blive givet jer og fysik vil gives jer – en ny fysik, I ikke vil våbengøre. Det er her, hvor det virkelig begynder. Der vil komme nye paradigmer til at føde jer selv, opvarme jer og skabe langt bedre helbred for alle. Langsomt vil en højere følelse af integritet og medfølelse skabe en planets afslutning af ​​lidelse og en begyndelse på ​​politik, der giver mening, regeringer der møder hinanden og en generel civilisationens kommen sammen. I vil heller ikke overbefolke jer selv, som dommedagssnakken angiver. Der er en grund til befolkningseksplosion, og den er ikke matematik. Den er uvidenhed. Hvordan kender jeg til det, der kommer? Jeg har set det, jeg har set det! I har ikke, så tag denne oplysning, gå ud og rul med øjnene og sig: “Åh, måske ikke. Måske ikke. Det er fantasi, der ikke kan ske.”

 

Socialt begynder det lige nu. Har I lagt mærke til det? Intet vil forblive det samme. Når disse ændringer begynder, vil reaktionen ofte være frygt. Når I ser økonomien begynde at skifte og ændres og et nyt paradigme begynder, vil der være angst. De nye paradigmer er her for rent faktisk at redde gamle systemer, der systematisk er brudt sammen. Men når det begynder, vil mange ikke bryde sig om det. Mennesker ønsker, at alt bliver ved med at være det samme, og når ændringen begynder, vil der være dem, der vil rejse sig og sige: “Se? Det er Planetens dommedag! Her kommer det! Vi fortalte jer det.”De gør det allerede.

 

I er fem år inde i skiftet. Mor, hvor lang tid tager det at sætte et barn i vejret? Jeg hører 40 år fra publikum, men det er ikke altid rigtigt [latter]. Lad os sige, det er 20 år. Under den tid er kærlighedshistorien fra jer til barnet der altid, uanset hvad der sker. Når de er 3 eller 5 eller 11 eller 17, forbliver Kærlighedshistorien der, uanset om de sparker og skriger, kalder jer ved øgenavne eller er frustrerede. Kærlighedshistorien fortsætter, selv når de går gennem selvværds problemer eller depression. I er der og I gør jeres bedste, fordi en forældres kærlighed er uovertruffen.

I føder en ny energi og et nyt paradigme på planeten, og I er fem år gamle [tid siden skiftet begyndte]. I begynder at røre på jer og stille spørgsmål: “Er dette virkelig sket? Er dette virkelig et skifte, eller er det verdens ende, som vi blev fortalt om for mange år siden?” Dette er menneskets natur at gå i angst, ligegyldigt hvad.
Kom tilbage i tiden sammen med mig, for tusindvis af år siden. Kom tilbage og foregiv et øjeblik, I er i en lille gruppe kaldet israelitterne. I er ved at være færdige til at gøre noget dybt – at flytte ud af Egypten.  I har lidt år efter år af rædsel som slaver. Jeres folk lever ikke ret længe, ​​og I ved hvorfor. Generation efter generation var I i slaveri, men pludselig ændrede det sig. I har set dette med jeres egne øjne, israelitter. I har set miraklerne finde sted, det ene efter det andet, som ændrede Faraos sind.  I så dem alle lige op til det store – påske festen. I kom til at se det med jeres egne øjne. Dette var ikke noget esoterisk. Det var det virkelige liv.
Det var tid til at flygte, og I samlede jeres ting, og I flyttede som en lille gruppe over ørkenen, hele tiden kiggende bag jer efter problemer. I kom tværs over Det Røde Hav (derefter kaldet Det Røde Hav), og I kom over det, og Farao fulgte ikke efter jer. Det er miraklets mirakel! I gjorde det! I er frie! I havde set det med jeres egne øjne, og det ætsede en hukommelse ind i jeres hjerne. I erkendte det, og det var rigtigt.
Så gik I i ørkenen mod det lovede land – jeres nye land. Men det kom tilsyneladende aldrig. I begyndte at gå rundt i cirkler i ørkenen, og råbet var: “Her kommer det! Det lovede land kommer.” Men det kom ikke hurtigt nok, vel? I de fem år havde I mistet nogle af jeres dybt vise seniorer, som var kernen i udgangen. De, der forblev, forsøgte deres bedste med at give jer mere vejledning om tålmodighed, men det faldt for døve ører. De unge begyndte at protestere mod ledelsen. Den dybe civilisation, der personlig havde set miraklerne om “Den ene Gud”, begyndte at tvivle og skabe andre guder. Det skete simpelthen ikke hurtigt nok for nogen som helst, og gruppen blev frustreret. Genkender I mønsteret? Pas på, kære I, indse at langsom vækst er nødvendig og visdommens måde. Bliv ikke så utålmodige, at I mister følingen med det, der er sket.

Jeg sad på en scene i Israel for ikke så længe siden og fortalte nutidige israelere noget, de ikke ønskede at høre. Jeg fortalte dem, at de stadig gik i cirkler, og at det lovede land er Det Nye Jerusalem. De gik i cirkler med det gamle paradigme fra deres forældre: had og frygt og krig og forventning om det samme fra den anden side. Jeg fortalte dem, at de ville fortsætte med at gå i cirkler, indtil de skilte sig af med de gamle måder. Andre tidligere fjender havde for kun 70 år siden frigjort sig fra den gamle bevidsthed, men de havde aldrig fået gjort det- selv efter de mere end tusinde år. Det var tiden nu, og de vil lede til vejen til fred på Jorden.
Jeg er ved at give jer dyb sandhed lige nu, kære I. Guds kærlighed vil ikke afslutte denne planet, når I kun er fem. Alt, det der er sket, har været med jeres eget frie valg. Jævndøgns Præcessionen har en tidsramme, mens den bevæger sig gennem striben i himlen. (Mælkevejen). Det tog 18 år at komme til centrum [skiftet den 21. december 2012] og vil tage 18 år at komme ud af den. Det bliver til 36 år sammenlagt – en ni’er færdiggørelse. (4×9)

I er kun fem år inde i et 18-årigt skiftevindue. Vi fortalte jer, at dette er tiden, hvor I kan gøre en forskel. Lyt til det, der er blevet præsenteret denne dag, og vær ikke bange for det, andre fortæller jer, I bør ængstes for. En mini istid kommer for at rense havet og for at føde denne planet, men der er dem, som siger, at jorden er dømt, og I skal fryse til døden. Jeg gætter på, er det så meget Gud elsker jer?

 

Kan I forestille jer at være gået igennem alt dette – gå igennem skiftet og begynde at få al den nye information, der er til rådighed og begynde at få al videnskaben, der kommer, og med succes bekæmpe den mørke hær – og så skulle Gud og Gaia aflive jer? Hvordan føles det at gå så langt? Kære I, det er en dommedags fantasi, det er resterne af ​​en meget gammel energi.

Jeg ønsker at få jer til at fejre Guds kærlighed og de cyklusser, der er her. De er nye for jer, så I må først se, hvad de betyder. I bliver nødt til at omskrive dommedags scenariet, I er vokset op med og fortsætter med at høre om.
I fik en film at se forleden nat, en anden slags science fiction film [her tales om filmen Ankomst, som blev vist deltagerne]. Det er en af ​​de første af sin art i år med udenfor Jorden kommende, der besøger Jorden, og de er meget ligesom jer i deres bevidsthed. De har brug for jeres hjælp. I historien kom de ikke for at ødelægge jer. De kommer ikke med store våben; De kom ikke for at stjæle jeres guld eller jeres oceaner. Hvilket et koncept!

 

Der er liv i universet, kære I, der er langt mere avancerede end I er. Dette skyldes, at de har været her meget, meget længere end jer. De er langt mere udviklede. Jeg siger ikke, at de har større hjerner. Jeg taler om, at de har medfølelse og visdom og intelligens langt ud over jeres. De afviklede deres egne fredsproblemer årtusinder før I kom i gang med jeres. De ser på jer, men de har en ’hænderne væk’ politik, fordi I har valgfrihed. De har altid set på jer. De kommer og går og “annoncerer aldrig sig selv”. I århundreder har set mange af dem, men de holder sig på afstand, fordi I ikke er rede endnu.

I er ved at opleve flere ændringer. Vi fortalte jer her til morgen, at mørket smiler, når I er bange. Det er op til jer, hvor meget der smiles. Vi fortalte jer, at I ikke kan dræbe mørket, og at den eneste måde at mindske den på, er at skabe mere lys. Jo mere lys, der er, jo mindre mørke vil I få på planeten. I er lige nu i spidsen af store sociale opdagelser. Har I hørt, hvad der blev præsenteret på denne scene i dag? Videnskaben begynder at forstå medfølelse, sammenhæng og hjertets mening og formål. De er ved at finde ud af, at denne sammenhæng skaber healing, store skift i tankegangen og er ansvarlig for at bringe medfølelse til dem, der ikke troede det var muligt. Kære du, dette er starten på en menneskekærlig hovedændring, ikke begyndelsen af ​fordømmelse. Jeg ønsker I husker dette.

Når I forlader dette sted og lytter til andre, vil der altid være dem der fortæller jer, at “slutningen er nær”. Da min partner var barn, var det første, han lærte i sin kirke, “Enden er nær.” Han fortsatte med at høre dette tema fra andre i årevis, “Enden er nær.” Den er altid nær, det virker. Dette er, hvad jeres samfund har forventet på så mange måder i årtier. Derfor har virkeligheds-boksen I er vokset op med næsten krav om, at I er bange. Vi har bedt jer om at skille boksen ad. Måske er det tiden at skabe et nyt tros-paradigme, der siger, at alle de andre bokse, der kom inden, er knuste.

Gamle sjæl, du er forløber for alt det, der kommer. Skiftet er grunden til, at du sidder i dette rum eller lytter til denne kanal. Gamle sjæl, tag det alvorligt. Hvis nogen fortæller dig, at det er “verdens ende”, vil jeg have dig til at smile og fortælle dem, hvorfor det ikke er det. Fortæl dem, at Gud elsker dem for meget til det. Den slags er gammel besked, udviklet af mænd og ikke af Gud.
Det, der sker nu, er den største kærlighedshistorie af dem alle – hvor meget Gud elsker dig. Du kom igennem skiftet, og du begyndte at klatre op ad et ændringsbjerg. Skrækindjagende? Det kan det være. Skræmmende? Det kan det være.  Svært? Det vil det være. Hvem gør det bedre end en, der har levet hundredvis af liv og har Akashas visdom at trække på? Hvem er bedre til at hjælpe med at få planeten gennem alt dette? Svaret er “dig”.

Det er den største kærlighedshistorie af alle. Den mellem dig og ånden. Kan du mærke det? Måske du kan mærke sammenhængen i dag mellem dig og mig mens jeg giver dig sandheden? Det er nyheder, der er gode, friske og lovende. Vil du se. Ting er ikke altid, som de ser ud til.
Gå fra dette sted anderledes end da du kom. Forstå, at du ikke er alene i noget af ​​dette. Det er Kryons budskab. Lad det være sådan.
Og så er det.

KRYON