Instinktet åbenbaret

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kryon gennem Lee Carroll

Afsløringer af Mørket

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Denne live kanalisering blev givet i Portland, Oregon
lørdag d. 22. november, 2014

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Der er endda tilføjet oplysninger. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Portland den 22. november 2014.

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. I aften vil jeg give en meget vigtig ordning tilkende for jer på måder, vi ikke har gjort før. Vi vil kalde denne information, “Begyndelsen til information om instinktet.” Vi har givet kanaler før, og en af dem blev kaldt, Det Mystiske instinkt. Dertil kommer at vi har givet jer nogle af egenskaberne i jeres egne kroppe, og i aften ønsker vi at forbedre det endnu mere.

Det strålende Instinkt
Kære du, jeg vil gerne fortælle dig om en proces i kroppen, der ikke kun er mystisk fordi den ikke er i 3 dim, men også er vanskelig at få fat på, så du kan ikke virkelig definere den. Men den tilhører dig i den grad, at den faktisk er dig. Du kan spørge, “Hvordan kan der være noget inde i mig, Kryon, som jeg virkelig ikke ved noget om?” Det svar, jeg endnu en gang giver, er, at dit DNA ikke fungerer på fuld kapacitet endnu, og at dette er årsagen. Din bevidsthed er endnu ikke synkroniseret til virkeligheden i visse ting, der arbejder i din krop. Men disse erkendelser kommer til dig til sidst, og om-kalibreringen af menneskeheden indbefatter en udviklet ånd inde i dig, og vi vil snakke lidt mere om det i denne kanalisering.

Lad os først identificere instinktet: Det der gør instinktet så mystisk, er, at det ikke er en hjernefunktion. Det er måske også et af de eneste systemer i kroppen, som ikke er centraliseret. Det er svært for dig at forestille dig. Dette system er ikke blevet opdaget, så det er også endnu ikke defineret i lægevidenskaben. Men det er blevet set igen og igen.

Det du har i DNA’et er meget svært at forklare. De billioner af DNA-molekyler i din krop er alle i forbindelse med hinanden, hele tiden. Det må være vejen du må følge, hvis du betragter, hvad DNA’et gør. Hvordan kan din krop vide, hvilken slags celle, den har behov for, og hvor den har behov for det? Det er instinktet, der er ansvarlig for alt dette fra fødslen. DNA kunne du sige, er i sandhed en esoterisk central kontrol. Det er feltet omkring de billioner af DNA dele, der kender sig selv som én enhed. Alt DNA’et samarbejder som ét system i dette område, og dette ene system kaldes instinkt. Så du kan sige, at det er kombinationen af DNA celler i din krop, der sammen betragtes som én ting, som du kalder den intelligente krop, instinktet. Det er decentraliseret. Der er ikke et enkelt organ eller en kirtel i kroppen, der er ansvarlig for instinktet. Hver eneste del af kroppen er involveret i dette intelligente krops system.

Så vanskeligt det er at få fat på, ved du alligevel, hvordan du kan finde kropsløsninger gennem instinktet, og du bruger ofte muskel test, eller kinesiologi. Der er mange måder – aftapning, kropstale, afkodning og meget mere. Alle disse systemer giver dig det, vi vil kalde intelligent krops feedback. Dette gøres med stor succes for at finde ud af, hvad den intelligente krop ønsker at fortælle dig. De, der anvender disse processer, ved absolut, at de taler med det “intelligente felt” i kroppen. Dette felt repræsenterer DNA’et som en helhed, ikke som et organ eller en kirtel, og ikke hjernen.

 

Instinktet er et intelligent backupsystem

Så det første, vi ønsker at fortælle dig om Instinktet er, at det er et kropsdækkende system, som “ved” mere end alt det, dit nervesystem eller hjernesystem nogensinde kan vide. Instinktet er overalt. Det er i dine tånegle og i håret. Instinktet er overalt, hvor DNA’et er. i alle former, DNA’et eksisterer i. Det er unikt, og det er dig.

Nu har jeg fortalt dig, at lægevidenskaben har set det om og om igen, men de forstår det ikke. Lad mig give dig et eksempel. Når en menneskevæsen har fået rygmarven splittet i en ulykke, er den splittet for evigt. Vi har talt om dette før, og vi siger til jer: “Er det ikke mærkeligt, at rygmarvsnerverne ikke genforbindes og vokser tilbage?” Alt andet i kroppen er programmeret til at kunne genskabes, men cellerne i dette område regenererer ikke godt. Et afhugget lem kan gøre det, men nerverne i rygmarven genforbindes ikke. Vi har også fortalt dig, der vil komme en tid, hvor det vil kunne genforbindes, og at dette alt sammen er en del af det udviklede menneske, som er på vej. Men lad os tale om måden, det er på nu.

Forestil dig dette: Lad os sige, at du kender eller har set en paraplegiker.  Her er en mand eller kvinde i en stol, der ikke kan bevæge andet end sit hoved. Giver det da mening for dig, at når de fleste af nerverne som tillader bevægelse overhovedet, er brudt i rygmarven, og tingene i kroppen, der er afhængige af hjernens uafbrudte signaler alligevel fortsætter med at arbejde? Hjerte musklerne fortsætter med at slå, selvom du er blevet fortalt, at hjerteslags-timingen sendes fra hjernen så signalerne kan være i det rigtige mønster.

Videnskaben har et svar på dette med hensyn til hjertet (nedenfor), men fordøjelsen fortsætter også, reproduktion fortsætter, og de fleste af kroppens funktioner under halsen er uafbrudt. Men hjernen sender ikke signaler længere. Hvordan forklarer du det? Lægevidenskaben har faktisk en ret god forklaring på det med hjertet, da de ser det ske hele tiden. De fortæller dig, at hjertet kan være selvstyrende, så det får sig selv til at slå gennem særlige celler i sinusknuden. Dette er deres beskrivelse af instinktet! De ser også et dybtgående back-up-system arbejde der.

Det er et backup system i DNA feltet, der holder dig i live. DNA feltet i din krop er faktisk forbundet med hjernen, og signalerne sendes stadig på kvante måde [trådløst]. Sinusknuden er en nerve antenne, der fortsætter med at “videre-overføre” hjernens transmissioner gennem feltet. Den er så god til det, at selv om hjernen er død, “husker” den mønstret et stykke tid, ligesom et batteri backup. Dette er instinktets magt.

Husk, at dit DNA kvantefelt er i forbindelse med hele kroppen hele tiden, selv om rygmarven er brudt. Hjernen fortsætter med at sende signaler, DNA feltet modtager dem og sender dem til hjertemusklerne, til fordøjelsesprocesserne – alt andet end musklerne i andre områder. Jeg beder dig om at se nøje på denne kroppens særegenhed gennem rygmarvs beskadigelse, og du vil vide, at jeg har ret. Det er sådan du får beviset på den virkelige verden gennem dette fænomen.

Instinktet, den intelligente krop, vil holde dig i live, selv om ledningerne til hjernen, er afbrudt. Instinktet er intelligent, meget mere end det, du vil kalde overlevelses organet, hjernen. Hjernen er en massiv overlevelses og eksistens computer. Den giver dig mulighed for at være her. Men den er ikke så intelligent. Den kan ikke engang fortælle dig, om du har en frygtelig sygdom i blodet. Men Instinktet kan.

 

Instinktets særegenhed

Det er tiden for dig at anse dit DNA for at være én ting, ikke trillioner af ting. Videnskaben erkender ikke engang, at DNA kan kommunikere med sig selv, selvom den er nødt til det for at kunne se, hvorfor din krop sorterer ting på måden, den gør. Skønheden i det, vi underviser i, er denne: Den kropslige krop, den, som hjernen kontrollerer, er begyndt at bygge en bro til instinktet. Denne bro vil ske gennem intuition og i sidste ende skabe en tid, hvor du vil blive din egen intuitive læge! Du vil ikke blot vide, hvad der foregår i din krop, men du vil også få en meget højere forståelse af energien i dit Akasha.

Instinktet har sin egen form for programmering. Det er programmeret til noget, som du bør vide noget om, fordi med denne nye energi, er det tiden at skrive programmet om.

 

Overlevelses Programmering

Hvor den menneskelige hjerne er programmeret til kropslig overlevelse, er Instinktet programmeret til åndelig overlevelse. Du kan spørge, “Hvad er forskellen?” Legemlig overlevelse er din evne til at komme væk fra tigeren, der jagter dig, samt finde mad og husly. Det giver dig logikken i at finde ud af disse ting, og at holde dig i live. Åndelig overlevelse er meget anderledes, og i høj grad esoterisk. Den er en meget mere udstrakt form for overlevelse. Den skubber til menneskehedens åndelige udvikling og giver et højere arbejdsniveau i dit DNA. Lad mig forklare.

Instinktet ved, hvad de gamle vidste. Det kender den store plan; husk, det er forbundet med det Højere Selv. Det ved, hvor længe menneskeheden har på denne planet, inden den ikke længere vil være i stand til at træffe en beslutning i retning af planetarisk eksamen. Instinktet ved, at dit DNA ved det. Hvad er Instinktets primære direktiv? Det er at gøre alt det, det kan for dig, og giver dig mange chancer for frit valg, tillader at en opvågnen kan finde sted, samt tillader menneskeheden at gå over overlevelses broen for at bevæge sig ind i en opsteget planets status. Det er det primære direktiv.

Åndelig overlevelse repræsenterer Jordens potentielle udvikling, og alt er designet omkring det. Instinktet er designet til at skubbe dig frem på enhver mulig måde i det frie valg system ind i åndelig bevidsthed. Det er det, Instinktet er. Kan du se den store plan i alt dette? Du har et indbygget vejlednings system til at hjælpe dig med at navigere i dit potentiale.

I denne proces krydser Instinktet også broen med kropslig kemi på meget forskellige måder. Instinktet er ansvarlig for spontan tilgivelse. Nu ved du, hvor det kommer fra. Har du virkelig troet, at det kom fra hjernen? Hvordan kan et menneske få en sygdom til at forsvinde i nattens løb? Hvordan er det muligt, at den legemlige krop kan rense sig selv for noget så ubalanceret i nattens løb? Hvordan kan væv vokse på en stærk accelererende måde og forårsage healing næsten i nattens løb? Jeg har lige givet dig noget, hospitaler har set igen og igen. De har røntgenfotograferet dette og efterprøvet det og testet det kemisk. Der er ingen måder, som de kan sige, at dette normalt ville kunne ske på. For dem, der er åndelige, vil det være et mirakel! For de videnskabeligt indstillede forbliver det uforklarligt. Skønheden i dette er, at det faktisk er forklarligt. Det er Instinktets mirakel! Det er din egen krop, der holder dig i live. Det er et dybt, mirakuløst backup system.

Det er magten, du har. Når Instinktet endelig begynder at bygge bro til det kødelige selv, vil mennesket, som du kender det i dag, forsvinde. Sådanne, der tager sin plads, vil få meget længere levetid, være i stand til at reparere sig selv og endda få tabte lemmer til at vokse tilbage. Dette er sådan, det blev designet, kære I, og dette burde begynde at give mening for dig.

 

Instinktets gamle energiplanlægning

Nu hvor du ved, hvad Instinktet er, da lad os tale om Instinktets programmering i fortiden. I Kryon Bog Et [1993], talte jeg om noget, Instinktet er ansvarlig for. Jeg sagde: “Det er tid til at give slip på din karma.” Karma er energi, du bærer rundt på, et resultat af tidligere livs oplevelser, trukket frem gennem sløret ind i en reinkarneret krop. Den er en energi med uafsluttede sager. Den er karma. Den er virkelig, og den var nødvendig i den ældre energi.

Den er i DNA’et og Instinktet styrer den. Så når jeg sagde til jer, I skulle droppe karmaen, fortalte jeg jer, at I skulle tale med jeres krop og tale med jeres celler. Når du gør det, sig, “Jeg er færdig med fortids-energien. Jeg giver slip på min gamle karma. Jeg går fremad.” Det var de første instruktioner, du nogensinde har fået fra mig om en proces, der krydser broen fra det kødelige selv til instinktet. Vi fortalte dig at du skulle bruge ren hensigt.

 

Celle Skiftet er ikke automatisk

Ren hensigt adresserer dine celler på en måde, der er så ren, at kroppen ser den som sandhed og virker på den. Det er sådan, du skiller dig af med karma. Som den skal, ser Kroppen dig som chef, og handler derefter. Nu, jeg vil have dig til at se det, der ikke blev sagt i alle årene siden, men som det nu er tiden at afsløre. Jeg ønsker, at dette giver mening for dig, så vi præsenterer først logikken i det. Ligegyldig hvilken programmering kroppen har, er den helt styret af frit valg. Du har valget mellem at adlyde din hjernes overlevelses instruktioner eller ej. Du har frit valg til at tro, om dette budskab er ægte eller ej. Derfor vil de esoteriske valg i denne nye energi ikke automatisk komme fra din krop. Frit valg betyder, at det kræves, du bruger din guddommelige bevidsthed til at lede instinktet til at bevæge sig ind i den nye energi. Giver det mening for dig, at når du, som en gammel sjæl, kommer ind i en ny energi, hvor karma ikke længere er nødvendig, at Instinktet vil give slip på den af sig selv? Svaret er nej. Instinktet venter på retningsangivelse og dit bevidsthedsskifte er ikke indkodet i DNA’et. Det er det, det frie valg handler om.

Lyt nu, for dette er dagens lære. Instinktet, så intelligent som det nu er, vil fortsætte som før, indtil det får sin nye instruktion. Det er nødvendigt, at du om-programmerer Instinktet, fordi det har en gammel energi skævvridning. Det har arbejdet med dig på samme måde, så længe som du har været et menneske. Det var designet til at gøre visse ting på en bestemt måde, og det er tiden til at ændre på dette. Din bevidsthed er nøglen til at ændre på dette. Det har den altid været og vil altid være det. Dit frie valg er nødvendig for at om-programmere det, jeg vil kalde instinkts instruktions-sættene. Så skil dig af med din karma, var den første ny-energi instruktion, jeg nogensinde har givet jer, og nu er der en anden.

Om-programmer din krops instinkt nu med det samme! Denne om-programmering sker gennem din bevidste frie hensigt, og den er ikke vanskelig. Din bevidsthed er gennem ren hensigt, kongen over kroppens forandringer. Du har altid vidst, at du kan ændre din kemi og helbrede din krop, så tale med Instinktet er nøglen. Nu bliver det mere kompliceret. Jeg vil fortælle dig, hvad det gamle program er, om et øjeblik.

 

Din Magt

Her er hvordan det virker: Du skal tale med Instinktet som din bedste ven, som du vil tale med et menneske, der sidder foran dig. Se det, som at have en samtale med din bedste ven. Vil du så blot gentage tingene om og om igen? Svaret er nej. Derimod vil du give en god ven intelligensens troværdighed ved at lytte og forstå. Det er troværdigheden, der er nødvendig sammen med instinktet. Instinktet er din intelligente krop, og det er tiden for dig at programmere om på det, den tænker er din åndelige overlevelse. Dette fordi Instinktet ikke har krydset energimarkøren sammen med dig. Din bevidsthed er krydset over i denne nye energi, men ikke din gamle oprindelige cellestruktur. Om-kalibrering, kære I, sker ikke automatisk.

Gamle sjæl, der er et par ting, du bør forstå. Har du ikke fundet det interessant, at Instinktet ved alt om jeres tidligere liv, men du ikke gør det? Hvad er det for et effektivt system? Vil du gerne vide mere? Hvilken energi var det, du i et tidligere liv, gjorde dig fortjent til, og kan bruge igen i dag? Vi har talt om dette. At foretage minearbejde i Akasha sker gennem frit bevidsthedsvalg, og ved at tale med dit instinkt. Muskelprøve, aftapning, krops tale, affirmationer (bekræftelser), afkodning – alt det, du kan gøre, som omgår den menneskelige hjernes kropslige logik, består i arbejde med instinktet. Du er nødt til at tænke anderledes i din virkelighed for fuldt ud at indse dette potentiale. Du var vant til kvantitet, gentagelse og andre lineære begreber for at få ændret tingene i dig. Men det gælder ikke mere.

Så lad os nu tale om, hvad du har at om-programmere, hvilket er det største problem for instinktet.

 

Om-programmering af din krop

Nummer et: Slip din karma. Vi siger det igen, det er nummer et. Hvad er det, der fortsat skubber jer rundt, kære I? Det er jeres personligheds akilleshæl. Hvad er det, der er dér, du bare ikke forstår? Jeg vil fortælle dig, at det er fortidens energi, og den er ikke nødvendig i fremtiden. Slip af med den. Instinktet vil gøre, hvad du beder det om. Hvis det ser det som åndelig logik, vil det samarbejde, fordi med denne kanal, lytter Instinktet sammen med dig! Det ved, hvad du ved, og du er bevidstheds udløseren, der ændrer dit eget instinkt.

Nummer to: Udskift det primære instinkts direktiv. Hvad er det, Instinktet er bygget til at gøre, der ikke giver nogen fornuft overhovedet? Jeg har tænkt mig at fortælle dig det lige nu, og det er én af de største åbenbaringer til dato. Kære I, der er et system kaldet reinkarnation, som i øjeblikket er motoren for åndelige fremskridt på planeten. For eksempel lever du en livstid, lærer nogle ting, og forsvinder. Du bliver genfødt på planeten, og i dit DNA og Akasha befinder visdommen sig, du bar fra det tidligere liv. Hvert liv giver dig mere visdom, og du har det frie valg at bruge den eller lade være. Men den ankommer sammen med dig ved fødslen som et nyt potentiale.

En gammel sjæl bærer langt mere esoteriske visdom end en ny sjæl gør. Du forstår det så langt? Du, som en gammel sjæl, har været der og gjort dette. Har du set ny ankomne på planeten? De kan ikke se hvad der er hoved eller hale i nogen ting! Hver eneste livstid bygger et bibliotek af visdom, som I sidder i stolen i dag. Du ved du er en gammel sjæl. Gæt nu, hvad Instinktet gør med det.

 

Instinktets gamle Program

Her er hvad Instinktet har lært at gøre, som det gamle system krævede. Er du klar? Død. For at du kan opgradere, opsamle visdommen, og komme videre i en højere åndelig bevidsthed i det næste liv, har du brug for et kort og produktivt liv. Så du reinkarnerer med denne visdom. Jo hurtigere lærings cyklusserne er, jo højere potentiale er der for på planeten at vågne ind i en højere vibration – åndelig udvikling. Begynder du at se, hvor dette fører hen? Instinktet, vil ved design give dig korte livstider! Hvilket et system! Det er vigtigt, at du ser fornuften i dette. I den ældre bevidsthed, blev denne “motoren til oplysthed.” Genbruget af gamle sjæle var nøglen. Lad dem få erfaring og visdom. Send dem derefter tilbage på planeten, så visdommen kunne blive brugt.

Det er vigtigt at huske, at den gamle energi ikke rigtig tillod nuværende livs visdom kunne realiseres [anvendes] af planetens gitter. Dette kunne kun opnås gennem genfødsel og fra DNA’et der kun arbejdede med ca. en tredjedel af sit potentiale.

Pludselig i 2012, passerede I markøren [som målt ved præcessionen af jævndøgnet], og I var kommet til et sted i bevidstheden, som de gamle profetier alle fortalte jer om. Kære I, det er derfor, jeg er her! Du har mulighed for, for første gang, at gøre det, vi så, var muligt for 25 år siden, da jeg ankom. Dit DNA er begyndt at udvikle sig.

Jeg ønsker at I alle begynder at fortælle Instinktet, at I ikke længere behøver at gå gennem dødens overgang for at videregive visdommen, I har. Der er en ny proces nu, og den er helt forskellig fra nogen, I har haft tidligere. Ikke alene kan din nuværende visdom passere ind planetens gitre i dag, men alt det, du har lært fra begyndelsen, kan også anvendes. Al din Akasha visdom og læring er pludselig blevet tilgængelig i virkelig tid for Jordens energi.

Du behøver ikke at reinkarnere hurtigt længere. I stedet kan du gøre det ved blive her medens dit DNA begynder at øges i effektivitet. Ved tiden, du kommer til 36 procent (prøv med numerologi), er processen fuldført. Du vil så have mulighed for at blive her – i meget lang tid! Kære I, Instinktet ved det ikke. I tusinder af år har anvendelsen af korte livstider fremskyndet denne planets potentielle åndelige vækst. Dit Instinktet har behov for at vide det, og du er den, der skal fortælle det herom. Længere livstid er nøglen til planetens udvikling!

Giver det ikke logisk mening, kære du, at du kan udrette mere på denne planet, hvis du ikke behøver at blive genfødt og være nødt til at vokse op helt forfra? Bliv her!

Der er mange på denne jord, der vil sige, “Det er fjollet. Du er født på den måde og lever på den måde.” Men det er simpelthen gammel traditionel tankegang. Du kan om-programmere næsten alt i din krop! Mange af jer ved, at I har ændret hele jeres personlighed, måske endda jeres menneskelige natur! I har endda ændret jeres kropslige struktur. Der er nogen, der læser dette, der er holdt op med at ældes, og det er det, dette handler om – et bevis på, at disse ting er virkelige.

Nøglen til at standse aldringsprocessen, som du kender den i dag, er at om-programmere instinktet. Din krop er designet til at gøre dig ældre, selv mod sund fornuft! Din cellulære krop blev designet til at forynges, og det gør den ikke godt. Forstår du? Det er Instinktets opgave at ændre på dette, men det behøver signalet til at gøre det. Det er frit valg, og du er den eneste, der kan gøre det – ikke en der gør noget lettere eller en healer, ikke en kanal. Du er nødt til at lære at kommunikere med instinktet.

Fortæl instinktet: “Jeg behøver ikke længere at dø for at skabe åndelig vækst.” Du kan gøre dette på næsten enhver måde, du ønsker. Lær at opbygge bekræftelser, der er positive. Kom i kontakt med kroppen gennem hvilken som helst proces, der kommer din vej.  Du er klar til at kommunikere med den intelligente krop.

Nu, til skønheden i dette følgende: Du behøver ikke at overbevise Instinktet om noget. Det ved det! Det har ventet på kaldet! Så snart det ser fremskridtene, du har foretaget i din bevidsthed, er det en færdig aftale. Hørte du det? Instinktet ved, hvem du er! Når alt kommer til alt, er det den intelligente krop. Men det ved ikke noget, før du kalder på det.

Instinktet er klar til at samarbejde, så snart det ser den nye og udviklede åndelige udviklingsallé. Resultatet af dette er, at du kan leve meget længere. Nogle siger, “Jeg er ikke sikker på jeg ønsker dette! Hvis du siger det, så køber du ind i det gamle paradigme, hvor alder er lig med sundhedsproblemer. Sådan behøver det ikke at være! Så det er det næste: Forbliv sund ved ikke at ældes. [Kryon smiler] Ungdommeliggørelsen er ikke kompliceret! Er det muligt at den er fyldt med kærlighed? Ja. Er den ny? Ja. Den er også intelligent nok til at virke godt.

Kære I, jeg gav jer lige en egenskab, som jeg aldrig før har kunnet give menneskeheden, og I hørte det her for første gang i aften. For at disse oplysninger kunne gives, måtte I have krydset 2012 energien, passeret forbi 2013 ind i 2014. Det var på tide I kendte sandheden. I har kontrol over så meget mere, end I er blevet lært. Det er så magtfulde I er. I kommer til at se det, og så vil I komme til at tro det. I sandhed er I alle enestående, og ikke alle af jer vil være i stand til at vække Instinktet med samme styrke. Det er fordi hver enkelt af jer er individer på en enestående spirituel vej. Kære I, jeg ved hvem I er!

Gamle sjæle på denne planet, vågn op! Vågn op til en ny proces og en ny form for liv. I kan fordoble jeres livstid og meget mere! Vær ikke bange for det, I ser omkring jer. Der vil være dem, der ikke bifalder noget af dette, og resultatet vil være, at de ikke kan gøre det. De forstår det ikke. Langsomt, når du ikke ældes så meget, vil forskellen mellem dig og dem faktisk kunne skræmme dem. Det vil ikke forblive sådan for evigt, for der vil komme et tidspunkt, hvor hele menneskeheden vil vide at det, jeg i aften underviser i, er sandt.

 

Og sådan er det.