Getting Connected Part Two

Sendt

Kanalisering af Kryon

Getting Connected Part Two

Kryon gennem Lee Carroll  10. April 2016 in Columbus, Ohio

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

To help the reader, this channelling has been revisited [by Lee and Kryon] to provide even clearer understanding. Sometime information is even added. Often what happens live has implied energy within it, which carries a kind of communication that the printed page does not. So enjoy this enhanced message given in Columbus, Ohio.
————————————————————————————

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Følget er her stadig, og fremtidens lyttere er her. Kære fremtidslytter, er det ikke interessant at det, der sker lige nu, for nogle virkelig er fortiden? Men på en eller anden måde er vi alle sammen, i “nuet”

Dagens Undervisning er at, menneskevæsnet ved design er ved at blive en lidt mere mange-dimensionel hvert år. Processerne i jeres virkelighed og jeres liv kan skifte på denne måde, fordi de nye værktøjer bliver en del af jeres almindelige, bevidste liv. Den menneskelige natur vil begynde at ændre sig, og et skifte i jeres opmærksomhed er ved hånden. Alt dette vil hjælpe jer med at øve jer i at komme omkring med de gamle vaner og de gamle måder at leve på, hvis du ønsker det.

Forandring er hård. Forandring er hård, fordi den afføder [skaber] andre ting, der er også hårde. Du ændre noget og andet omkring dig ændres. Du ved det intuitivt, og der er modstand mod det. Den modstand er helt normal og almindelig, og til sidst vil du komme igennem ubehaget. Det interessante, som vi ønsker at fortælle jer om, og måske endda overbevise jer om, er dette: Ændringerne, du foretager i dag, vil ikke kun skabe flere forandringer, men også mere benevolence. Gud er så forelsket i jer, at denne Gud, denne skabende kilde ser hvad du gør og matcher benevolencen i det med synkronicitet.

Hele konceptet trodser jeres virkelighed og jeres fysik. At stole på det usete er hårdt! Men Ånden har mange-dimensionalitet og det har I ikke. Ånden elsker jer så meget, at belønningen for jeres tillid vil være, at alt, hvad I gør, vil have “et benevolent skin” i sig. I kommer til at føle jer bedre tilpas, ved det I laver, end nogensinde før, og I kommer til at nyde det.

Forestil jer at I træder ind i det ukendte og bliver svimmel ved det i stedet for bange. Forestil jer, at I racer henimod den ukendte bro, vi talte om for så mange år siden, og accelererer hen mod det ukendte, i stedet for at sætte foden på bremsen. Det er tros-holdningen, Ånden ser, og det fortæller en masse om, hvem I er.

DNA’et, I har, er også er indstillet på bevidstheden, som I nyder, og det ser også dette. Det gør jeres hjerte, jeres pinealkirtel, og jeres logiske hjerne også. De ser også alle dette. Dette er magten, vi tidligere har beskrevet som “ren hensigt” eller “medfølende handling”. Alt dette arbejder sammen for at gøre det behageligt for dig. Dette er nyt, når I i fortiden trådte ud for at leve jeres tro, var der ikke et understøttelses hold, som der er nu. I den ældre energi, var det ikke, som det er i dag. I havde ikke skabt det endnu, men nu har I det. Og igen, vi siger dette: Tingene er ikke altid, som de ser ud til, og det I prøver igen i dag kan måske godt fungere, selv om det førhen mislykkedes.

Jeg vil gerne give dette særlige korte Budskab titlen “Blive Forbundet, Part To”. Det er et tillæg til den sidste besked, jeg gav i går. Det sidste Budskab var et, der vil være tilgængelig for alle jer, så I kan høre det, hvis I ønsker det. Men dette budskab skulle også gerne give fornuft helt af sig selv.


En ny slags forbindelse

Genset talte vi om jeres DNA som havende et mange-dimensionelt spin i sig. Hvad dette betyder er, at det til dels er kvanteagtig [har kvante egenskaber, der er blevet bevist]. Vi fortalt jer også, at på grund af dette, kan jeres DNA frembringe en lille “kvante begivenhed”. Vi fortalte også, at denne nye energi, der ville blive set på denne planet, er ved at ændre hele menneskeheden, ikke kun gamle sjæle. Mange er begyndt at vågne op til nye former for muligheder, og de bruger disse muligheder til at gøre mange ting, der kan synes magiske for jer, da de er så anderledes.

Vi fortalte også, at jeres Akasha Optegnelser bor i den enorme DNA hukommelse, der for nylig blev set af videnskaben, som et hidtil ukendt lager af data og information. Så det tidligere omtalte “skrammel-DNA” er nu kendt for at indeholde en utrolig mængde information. Jeres Akasha er en del af dette (som vi fortalte jer for år tilbage), og det vil begynde at komme frem på måder, I ikke forventer – og I kommer til ikke at ville tro på det.

Ting vil begynde at ske i enkelte Mennesker, og som I vil afvise som ikke virkelige, fordi mennesket, I er, og som I kender og elsker, kun hidtil har eksisteret i 3. dim [begrænset dimensionalitet]. Selv små kvante ting vil ikke forventes. Hvad gør menneskeheden, især i den gamle energi, når den finder en person, der fuldt ud er psykisk? Alle enten ønsker en del af dette, eller også ønsker de at løbe væk fra det. Det kaldes ofte magi eller ondskab. Regeringen ønsker det, selv om det ikke helt er forstået. Mange benægter det simpelthen og ved ikke, hvad de skal gøre med det. Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at dette simple eksempel blot er et smugkig på, hvad der vil ske? Er I klar til det?

En super psykisk person, en person, der måske endda vil blive kaldt en forudvidende person [et precognitivt individ], som er en, der kan samle op på virkelighedens potentialer, der findes i tidens kredsløb. Dog vil denne person tale om begivenheder, som om det allerede var sket. Potentialer bærer den samme energi som den ægte vare.  Undertiden sættes de forudvidende på en slags piedestal eller ført væk til en slags hemmelig rum. Det kan være korrekt, det de ser eller ej, afhængig af hvad Mennesker gør med de potentialer. Men de anses som anderledes, og ofte skræmmende.

En psykisk kan hjælpe politiet igen og igen, men mange politifolk vil lukke døren og rulle med øjnene og sige, det ikke er sandt. Det er ikke virkeligt for dem, fordi det ikke er noget, de kan beskæftige sig med i 3. dim. I forstår, hvad jeg siger? Men dette er ved at ændre sig. Flere og flere mennesker er ved at blive opmærksomme på særlige ting, som kun de selv kan gøre. De vil få særlige erindringer, og de vil ikke vide, hvad de skal gøre med dem. De kan endda samle op på potentialer omkring dem.

Et “Wo” Eksempel

Jeg ønsker at gøre dette enkelt, for når det er sådan, opstår der mest orståelse. Jeg ønsker at præsentere jer for Wo. Det er virkelig ikke endnu en Lignelse ligesom de andre, men blot et eksempel. Wo er alle steder fra fire til seks år, og er i den nye energi. Wo begynder at fortælle sine forældre, hvem han plejede at være. Han begynder at fortælle dem, hvordan det var, da han var i familie, men på en anden måde. Han siger til sin mor: “Du er den bedste mor, jeg nogensinde har haft indtil nu.” Wo begynder at berette om noget, der er mærkeligt og underligt, da dette barn husker så mange detaljer om ting, det ikke skulle være i stand til at vide, og som fandt sted i en anden tid.

Lad mig fortælle jer hvorfor Wo er i stand til at huske sin Akasha. Han er et nyt barn i den nye energi med en forøget DNA effektivitet. Han repræsenterer begyndelsen af det, vi har kaldt bevidstheds udviklingen. Han har et lidt anderledes DNA på grund af dette. I kan ikke måle det kemisk, men I kan se det i dét, han siger og gør. I ønsker måske at kalde det en smartere, visere Wo, men vi vil sige, det er anderledes end det. Han vibrerer højere – med en anden bevidsthed, som tillader Wo meget hurtigt at huske ting fra sin Jordfortid. Han er ved at blive svagt mange-dimensionel. Men barnet har ingen fortids historie som voksen i sit nuværende liv, hvorfor han kun har få sociale begrænsninger. Han har ikke nogen trosboks endnu.

Wo ved det ikke bedre, så han buser ud med det, han ser, føler, og husker. Han er også meget opmærksom på sine forældres reaktion. Hans forældre er alt for ham. Tror de ham? Vil de lukke af for ham? Vil de fortælle ham, det bare er en drøm? Eller vil de lytte? Måden de reagerer på, vil afgøre hvordan Wo konstruerer sin næste sætning, og de følgende fra da af, om sin sandhed.

Wo fortsætter med at fortælle dem, hvem han har været, hvor han har været, og hvad han har gjort. Der er ingen begrænsninger på hans friske hukommelse, og der er ingen regler endnu for, hvordan man opfører sig socialt. Han har ikke levet et liv omkring andre mennesker endnu. Han kender ikke til at skulle være stille eller at de synes, han er underlig eller mærkelig eller sælsom. Alt hvad han har, er sine forældre og han kigger omhyggeligt på dem nu. Han kan fornemme, hvordan de tager alt dette. Han fremfører simpelthen sandhed og Wo vågner som barn op i en meget ny energi. Men som barn, har han brug for accept.

Rådgivning for forældre, der har en “WO”

Så det første, jeg vil fortælle jer er, at mange af jer kan få en “Wo” til at ville komme eller allerede er her. Hvad vil I gøre ved, at jeres børn eller jeres børnebørn er begyndt på dette? Jeg taler til en vordende mor lige nu, men hun er ikke i dette rum. Kære I, I er nødt til at få dette fra jeres barn! I har fået et trossystem lige nu, der er i en defineret boks. Jeg ved, hvem jeg taler til. Jeg ønsker ikke at I bliver bange for det. Jeg vil give jer vejledninger, der er instruktioner for alle, og her er de: Når ethvert barn begynder at tale om det, de husker fra deres Akasha, så lyt. Ligegyldig hvad I laver, stands med dette og lyt. Selv når I kommer for sent i skole, ønsker jeg, I standser og lytter. Skolen kan vente. Selv når I kommer for sent på arbejde, ønsker jeg, I standser og lytter. Arbejdet kan vente.

Grunden til at jeg fortæller jer dette er, at den slags erindringer ikke nødvendigvis bliver ret lang tid hos jeres “Wo”. I hører det måske ikke igen, fordi efterhånden som barnet vokser op, kommer det til at lære om boksen, om det, dem omkring barnet heriblandt dets jævnaldrende, føler er korrekt og sandt. Det vil tale om englen i rummet, som det taler med, og det vil være virkeligt for det. Det vil fortsat være virkeligt, indtil han fortæller det til en jævnaldrende, der ikke er rede til at høre det. Måske er det en ældre jævnaldrende, der vil gøre nar af ham for at tro på “julemanden” og alle andre indbildte væsner. Så vil barnet holde kæft.

Jævnaldres reaktion og forældrenes holdninger er hans antenner, og de lytter alle efter accept. Hvis I børster det af eller ikke accepterer det, vil han være stille om det fra da af, og til sidst vil det glemmes. Jeg ønsker I standser det, I laver og lytter. Jeg ønsker, I giver barnet indtryk af, at I er interesserede og I tror på historierne, og at I er fascinerede af dem. Fortæl barnet, at I elsker det, der siges. Stands og lyt.

Jeg ønsker at I videregiver jeres accept om alt, jeres Wo fortæller Jer. Hvis der er en mulighed for det, ønsker jeg I stiller spørgsmål. “Fortæl mig mere! Disse oplysninger er virkelig interessante! Det er dejligt, at du fortæller mig alt dette. Jeg elsker dig endnu mere for det. Fortæl mig mere.” Hvis barnet ser denne accept, vil jeg fortælle jer noget, mor og far: Det betyder ikke noget, hvad dets jævnaldrende gør, fordi det har altid en ven, som det kan tale med om englen i hjørnet, eller hvordan det husker den plejede at være, eller hvor mange gange det har været levende. Der kommer til at ske mere og mere på denne planet, og med frit valg har I nye forældre mulighed for at gå i overhalingsbanen med det næste der sker ved, hvordan I behandler et barn, der begynder at huske det “større billede”. Dette er et menneske, der er ved at blive en lille smule kvante.

Vil I tillade, jeres Akasha bringer tingene fremad?

Lad os forlade Wo hjemme hos sine forældre nu, og se på et andet eksempel. Som gammel sjæl kan jeres højere bevidsthed også se englen i hjørnet. Måske vil den blive levende for jer, og måske kunne I faktisk være i stand til at kommunikere – ikke med et spøgelse, ikke med et genfærd – men med det, der personificerer kærligheden til Skaberen. Denne magiske ven, som I måske har haft som barn, bliver levende endnu en gang!

Så lad mig spørge dig om dette: Vil du tillade dette, eller er det for sent? Har du nu også investeret i ændrings boksen? Når du begynder at få erindringer og muligheder for, hvem du i virkeligheden er fra din Akasha, hvad vil du da gøre? Måske vil det være i levende drømme, der forsøger at vise dig det storslåede i dit formål på Jorden. Vil du behandle det som en drøm, som en fantasi eller måske som noget underligt noget? Vil du glemme det og lukke døren og ikke fortælle en sjæl om det? Eller vil du råbe det højt til dem, der ville lytte og tro og forstå og fejre det? Ser du, det kan ske.

Gamle sjæl, er du en af dem, der begynder at få disse drømme, denne nye virkelighed. Som dit DNA begynder at øges i sin effektivitet og du giver tilladelse til en højere bevidsthed, begynder det måske. Det vil ikke kun ske for børnene. Det kan ikke kun være dem, da I er dem, der har mest erfaring i øjeblikket. Børnene vil komme der til sidst, da de også er gamle sjæle, men I har visdommen til at forstå det nu.

Da dette begynder at ske for dig som voksen, uanset hvilken alder du har, gamle sjæl, er der en tendens til at undertrykke dette. Måske vil du i stedet stille spørgsmålstegn ved det og gå til nogen, der vil lytte til dig og sige, “Der er sket noget underligt for mig.” Du bør ikke turde sige det! Det er ikke underligt; det er noget normalt! Det eneste underlige er et menneske, der har levet med storslåede potentialer for dette i æoner og aldrig har brugt det! Det er underligt!

Hvis du er en person, der kan forvandle tid, og der er nogle herinde der ved præcis, hvad jeg taler om, ønsker jeg, du gør fordring på det. Hvis du er en her eller en der lytter, som har haft det, jeg vil kalde enmange-dimensional oplevelse, ønsker jeg, du ikke til en eller anden siger, at det var underligt. Jeg ønsker, du vil rejse dig og hævde, at du er ved at flytte ud af denne 3 dim boks, og du begynder at indse, at du har erfaringer, du har opnået! Skiftet er her, og den gamle sjæl begynder at føle de nye værktøjer!

Nogle af jer vil få mærkelige ting til at ske, der kun mærkelige, fordi de er uden for din fortids trosboks. Har I modet til at fejre en stemme i jeres hoved kaldet intuition, som I hører for første gang? Eller vil I løbe til lægen? Det er jeres valg. Det er tilføjelsen, jeg ønsker at lægge frem som en anden måde at forbindes med Gud på. At være forbundet er ikke blot en erkendelse af åndelige ting. Forbindelsen er blevet én af dem! At være forbundet er en del af skiftet, og planetens nye energi. Borte er dagene, hvor I bare sidder og ser det hele. Nu hjælper I med til at skabe det.

Det er nok for i dag, og I har fået nok undervisning i dette rum til at vide, hvad jeg taler om [der er tale om et todages seminar.]

Jeg ville elske, I vil forlade dette sted anderledes, end da I kom. Læser, jeg ønsker det samme for dig. Sid et øjeblik og overvej, om det er virkeligt for dig eller ej. Det, der er blevet sagt og lært denne dag, går hinsides boksen, I har levet i, kaldt det “normale” hele jeres liv. Det I bør vide er, at den virkelige verden er hinsides boksen. Den I har levet i, er den begrænsede verden.

Denne opmærksomhed alene vil tillade dem i dette rum og dem, der læser, at ændre dette behov i jer til at intellektualisere alt dette. Husk dette: Alt det, I har til at intellektualisere alting med, er jeres gamle erfaringer i boksen! Alt det, I har til at bedømme alting med på dette punkt, er kun det, I allerede har erfaret. Derfor, hvis det er noget helt nyt og endnu aldrig oplevet, er alt det, I har til at vurdere det med, de gamle analyseværktøjer. Alt det, I i virkeligheden har, er tillid til og intuitionen om, hvorvidt det er ægte eller ej. Den sort og hvidt seende person, der ser farve for første gang, er tilbøjelig til i højere grad at sætte spørgsmålstegn ved sin opfattelse, end nyde det storslåede i en ny, farverig verden. Mange vil ligefrem tale sig væk fra faktisk at se farven og forblive i sort og hvidt. Indsigten i denne meget menneskelige faldgrube vil hjælpe jer med at komme forbi den gamle tankegang, der måske har holdt jer fra at tro nogen af disse ting.

Store ændringer er her til jer nu. Næste gang I mediterer, sig dette: “Kære Ånd, jeg er forelsket i den kreative kilde, og jeg er en del af den. Jeg forstår ikke meget af det, men at være forelsket betyder, at jeg ikke behøver det. Kære Ånd, vis mig, hvad jeg behøver at vide. Giv mig intuitionen, der vil vejlede mig til steder, jeg ikke forventer, og lad mig i processen få glæde i mit liv. Som jeg går ind i noget, der synes at være mørket, da lad mig forstå, at det virkelig er en ny form for perfekt lys – noget jeg aldrig har set før nu“.

Og sådan er det.