Gå tilbage for at få fremtiden

Sendt

Kanalisering af Kryon

Gå tilbage for at få fremtiden

Kryon gennem Lee Carroll  5. september 2015 at Vancouver, BC, Canada

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er oplysninger tilføjet. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har.

Så nyd det forstærkede budskab givet i Vancouver, BC.

________________________________________

 
Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Før vi begynder, beder vi jer igen ændre virkeligheden i jeres tankegang lidt. Hvad sker der? Hvem taler? Hvor er det fra? Jeg beder min partner træde helt til side og i aften lade dette strømme, som det skal gøre. Kan I tænke ud af boksen indeholdende det, I ved? Det sværeste for menneskeheden i almindelighed er at komme til et sted, hvor den aldrig har været. Overlevelse beror på, at I tager til steder, I kender til. Hvis I aldrig har været nogen steder, og I ingen advarsler har om, hvordan det vil blive, kan I tøve med at tage derhen. Det er sund fornuft. I vil ofte ikke åbne en dør, hvis den er til noget ukendt. I vil normalt åbne en dør, der er til noget kendt, fordi I er fortrolig med den. Når jeg bringer dette frem, sker det på grund af det næste der kommer. Jeg ønsker at styrke jeres viden om menneskeheden. For at gøre det, vil jeg tale om noget kontroversielt. De, der lytter til dette budskab efter kendsgerninger, kan have en helt anden opfattelse end den, de i dette rum har. Men dette rum indeholder en energi, der ikke kan duplikeres på en optagelse eller i en transskription. De med lignende-sind opsætter et sammenløb af konsekvens og overbevisning. I kan sige, at jeres tro her forøger sandheden I bærer.

 

 

Ved I virkelig, hvem I er?

Jeg ønsker at tale om menneskelighed, og jeg ønsker at forstærke den. Jeg vil gerne fortælle jer om noget af det, der fandt sted i løbet af tiden, og gøre det på måder, som jeg ikke har gjort før. Jeg ønsker at komme ind på nogle emner, der kunne være af interesse. Jeg gør dette, fordi undervisningen i aften drejer sig om at forstærke den menneskelige erfaring, for at vise jer, I er større, end I tror. I har måske været her i langt længere tid end I tror, og det er et smukt begreb. Når I tænker på menneskelig historie, hvor langt går den tilbage? Når I ser på det, hvor langt tilbage rapporteres der? Nu har historikere i almindelighed en fælles enighed om, og det underviser forskerne i, at den menneskelige civilisation kun har været her i ca. 11.000 år.  Nu taler jeg om den menneskelige civilisation. Jeg taler ikke om mennesker i  biologisk forstand, fordi det er det, antropologer beskæftiger sig med. Jeg taler om sociologi. Hvor længe har byerne været her, systemer været her, religion været her? Hvor længe siger jeres videnskabsfolk, at der er tegn på disse ting? Nu kan dette virke som et opkog af noget, vi har diskuteret før, men det er langt mere end det.

I Istanbul, Tyrkiet, sad vi foran en stor gruppe og gav en kanalisering kaldet “Jordens ukendte historie“*.  Dette budskab i aften er det samme, men anderledes. Udgangspunktet er det samme, men budskabet handler om noget anderledes.  Menneskelig civilisation har eksisteret meget længere end i 11.000 år. Gå nu langsomt, min partner [en formaning til Lee], således at dette budskab bliver kortfattet og vil give mening.

Alt det, I kan studere jer til om den menneskelige civilisation, Kære I, synes at pege på en begyndelse for 10.000 til 11.000 år siden. Det ser ud som om, det var dengang, det hele startede, og da de større byer udvikledes. Sociologer vil sige, at dette sker når menneskeheden langsomt flytter fra stammeliv til en mere kollektivagtig bystat. Når I går langt nok tilbage, vil en af de første, som havde en kortfattet organisations bevidsthed og en byplan, være et sted i Indus-dalen, hos Sumerer i noget, der i dag kaldes Gammel Mesopotamien. Det ser ud til at være begyndelsen, og den daterer sig til at være omkring ved for 11.000 år siden. Alt fra den tid følger reglerne for linearitet, opdagelses synkronicitet, hvor en ting førte til en anden, og I ender op med de Ægyptiske pyramider, Romerriget og så videre. Dette er jeres opfattede historie. Nu har vi igen og igen metafysisk kanaliseret til jer, at menneskeheden er næsten 50.000 år. Den havde organisation, civilisation, byer, bevidsthed og social udvikling. Men I ser kun de 11.000 år af det.

 

 

Hvad skete der i historien?

Hvor er sandheden her? Hvorfor er det sådan, at I ikke kan nemt kan se det, jeg fortæller jer? Hvis det er sandt, hvorfor er der så ikke beviser på jorden? Kunne det være, at der har været en slags begivenhed, der kunne have slettet det, der tidligere var der? Kan det have slettet det i en sådan grad, at det ikke viser sig for arkæologerne og nu til dags historikere? Svaret er ja. Vejret gør også sit til det, og is ligeså. Husk, vi taler ikke om millioner af mennesker. Befolkningen var langt mindre, men den var der.

Der er alt muligt, jeg kunne føre jer igennem lige nu; men det, jeg ønsker at  gøre, er at plante informationsfrø og sandhed, der vil forstærke historien, ikke udfordre den. Jeg er ikke her for at omskrive noget uden for en tro, I måske har. I stedet er jeg her for at tilføje noget til det, I er blevet fortalt. Så det jeg siger nu og i aften, kan måske virke fantasifuldt. Men nu er det altså en kanalisering. Dog vil de, der lytter til dette i fremtiden, en fjern fremtid, smile. Dette skyldes, at det, jeg vil fortæller jer nu, rent faktisk vil blive opdaget på et tidspunkt. Det er kun et spørgsmål om et par generationer, før I har visse former for instrumenter og undersøgelses værktøjer, der vil vise jer det, jeg har tænkt mig at forklare jer nu. Nogle ting vil aldrig blive set. Det kan ikke ske uden en tidsmaskine.  Der er ingen måder, hvorpå I kan gå langt nok tilbage for at se det, jeg har tænkt mig at tale om. Men Civilisationen direkte før den, der er 11.000 år gammel, er dog stadig til at finde.

 

 

Avancerede civilisationer i fortiden

Lad mig afbryde denne kanalisering og gå over til noget, der tilsyneladende er noget, der ikke følger. Med andre ord forekommer det at være uden for logikken i denne kanaliserede besked, men det er det ikke. Der er en overvældende følelse blandt gamle sjæle på denne planet af, at de har eksisteret før i livstider, der havde avanceret teknologi.  Dette er et overvældende mønster. Vi har talt om det før: Mange tror, at de har haft den Synkende Ø’s Syndrom – Atlantis. Hvilket af dem, spørger jeg (for der var mange), og hvornår? Det betyder ikke noget, for mange af jer var der! Dette er utallige gamle sjæles intuitive følelse. Jeg taler virkelig om sandheden i jeres Akasha erindring.

Overvældende, der er en hel del af menneskeheden, der er overbevist om dette på grund af de følelser, de har gennem intuition om tidligere liv eller drømme eller andet. De var faktisk en del af en avanceret civilisation langt før end for 10.000 år siden. Vil I gerne have mig til at erkende dette? Okay, det er korrekt, absolut 100% korrekt! Men hvordan kan I fornemme dette? I behøver ikke have en tidsmaskine, eller gør I? Men det er der. Dette alene burde tigge om spørgsmålet: Er jeres historie korrekt?

 

 

Jeres egen Tids Maskine – Det menneskelige Akasha

Det er jeres Akasha, vi virkelig ønsker at tale om. Den individuelle personlige Akasha optegnelse om den gamle sjæl (de fleste af jer), er det, der intuitivt vil vise tidligere livs energier frem for jer. Nogle af de mest energetiske vil komme op til overfladen, ikke på en lineær måde (år for år), men i stedet på en energetisk måde. Det vil sige, at det er energien selv, der viser sig, ikke stedet i historien. Hvad var det mest dramatiske? Hvad var det, der skete, der klæber sig til jer?  Dette er det, I husker, og det er også det, der ofte er i fortolkningers og drømmes overflade. Her sidder I, og mange af jer siger, “Ja! Jeg var der. Jeg ved det, og jeg kan mærke det! Jeg har haft drømme om det, og jeg har haft fortolkninger af det. Jeg var en del af dette – et avanceret samfund – og vi havde mange ting, som vi ikke har nu.” Kære I, I har ret! Men nu har jeg har tænkt mig at give jer noget information, og det er ikke det I tror. Det er uden for jeres logiks rammer, eller noget, som vil give mening for jer. Så vær klar til noget anderledes.

Den Skævvredne Hjerne

Den menneskelige hjerne er kompleks, og noget af det mest almindelige, den gør, er at analysere alt omkring sig, baseret på det, den kender af erfaring. Tænk dette igennem: Den kan ikke analysere noget, den ikke kender til. Derfor, hvis I tror, I var en del af noget, der hedder en “avanceret civilisation,” vil hjernen give jer et billede af det, baseret på det, dagens erfaring siger, det vil se ud.

Lad os definere det, jeres hjerne viser jer, når I siger, “Avanceret”. Fra hjernen: Hvis I havde en avanceret teknologisk civilisation, ville I have haft langt mere avancerede ting, end I har nu. Computerne ville have været mere kraftfulde; I har sikkert haft de undvigende flyvende biler, som I forventede; I havde helbredende laser energi; Folk blev helbredt på borde, der diagnosticeres og helbredte dem – øjeblikkeligt; I har meget lange livstider, var det rigtigt? Fra Kryon: Det er ikke noget af den slags!
Er det ikke sjovt med de science fiction-film? Der gives ikke noget virkelig nyt. De fleste science fictions film viser kun det, I i øjeblikket har; men som fungerer bedre! I flyver bedre, beregner bedre, healer bedre, rejser bedre – en simpel fremskrivning af det, I ved. I ved, kun det, I ved! Så en science fiction film vil i fremtiden simpelthen have det, I har nu, men fungerer meget bedre. Når I rejser i rummet, bruger I stadig skibe. (Når det kommer til stykket, er det alt, der er, ikke?) Ideen om noget helt nyt og aldeles ud af boksen, som I aldrig har oplevet endnu, ville aldrig fungere i en film. I kan ikke forholde jer til det. Selv tænkerne langt ude i fremtiden, som tager jer til det ydre rum og andre civilisationer, vil blot give jer hurtigere rumskibe. Det er bare noget mere af det, I ved noget om, ikke det, I ikke ved noget om. Så jeg har tænkt mig at fortælle jer det, I ikke ved noget om.

 

 

En Kryptisk Virkelighed

En forvirrende, kryptisk virkelighed er ubehagelig og kan være noget fra jeres drømme. Men for dem, der lever i det, er det normalt. En vild i junglen vil tænke om fremtiden, som avancerede spyd, der flyver af sig selv. Men sæt ham i jeres verden med flyvning, internettet og sociale medier, og han vil gemme sig i angst! Det vil simpelthen ikke være reelt for ham.

For at få mening ud af det, er vi nødt til at blive lidt kryptiske. Da Kryon energien kom til planeten oprindeligt for alle disse år siden i 1989, gav vi jer meddelelser, som sagde at jeres planets magnetiske gitter var ansvarlig for aktiviteten af en oplyst bevidsthed. Det vil sige, at jeres DNA og udvikling af menneskeheden altsammen er bundet til det magnetiske gitter. Jeg kaldte mig selv Magnetisk Mester og nu ved I hvorfor. Det drejer sig om det magnetiske gitter og skiftende menneskelige bevidsthed. Kunne det være, at planetens magnetiske gitter er begyndt at ændre sig igen? Vi har givet jer kanalisering efter kanalisering herom. Vi startede med at fortælle jer, at det var i bevægelse (om-justering). Det måtte flyttes dramatisk – mere i 10 år, end det havde gjort i de seneste 100 år. Videnskaben siger nu, at det skete, og jeres kompasser beviste det. Gitteret måtte flyttes for at forberede sig på noget, der kommer. Hvad har de seneste kanaliseringer sagt om det, der kommer?

 

 

En Ændrende Virkelighed på Jorden

Lad mig gennemgå fra en kanalisering kaldet “Det Fremtidige DNA” (Minneapolis): I er ved at flytte ind i en anden del af rummet lige nu. Jeres Galakse roterer omkring midten, og alle stjernerne og solsystemer bevæge sig med samme hastighed og roterer i forhold til hinanden omkring midten. Jeres solsystem bevæger sig ind i et nyt rum, som det aldrig har været i, mens Menneskelivet eksisterede. Spørg en astronom om det, der foregår, og denne vil fortælle jer, at menneskeheden, som I kender, eksisterer i en slags boble af beskyttende stråling omkring solsystemet og at solens heliosfære har samarbejdet med det. Men pludselig ser de en ændring på vej. Boblen er ved at spredes. Hvad har I set om solen for nylig? Den ændrer sig. Hvad har I set om vejret for nylig? Det ændrer sig. Det er alt sammen relateret til, hvor jeres solsystem ledes hen. Jeg fortalte jer det, og viste jer videnskaben bag det. **

 

Det jeg har tænkt mig nu at fortælle jer som det næste er, at denne nye energi i rummet kommer til at ændre denne planets magnetiske felt på en mange-dimensional måde for at bidrage til at forstærke den Menneskelige udvikling og udfoldelse. I kommer til at blive klogere, fordi det magnetiske gitter er rede til dette. Det er alt sammen relateret til udviklingsmæssige ændringer, det vil tillade i jeres DNA. I var rede til at udvikle jer, hvis I passerede 2012 uden at ødelægge jer selv, og I bestod! Men I skulle have bevidstheds fysikken til det, og det er den, vi taler om. Hvorfor skulle jeg nu bringe dette frem, når jeg taler om historie og en fortidig udviklet race? Det vil jeg fortælle jer nu.

Fortiden, der ikke viser sig

Omkring for 11.000 år siden, i slutningen af den sidste istid, en mini istid, om I ønsker det, skete der noget på denne planet. I kan søge efter dette, hvis I ønsker det, og I vil finde det. Dette har at gøre med det, jeg vil kalde en usædvanlig plasma aktivitet i atmosfæren. Det magnetiske gitter var meget, meget anderledes. Masse udslyngninger fra solen, og den slags ting, som film er lavet af, ankom og ramte denne planets magnetfelt.  Dette ville oplade det med forskellige former for plasma. Det kan ses af jer i videnskabs historie. Det er i is-kernerne, og det er i magnetismen, som I vil kunne måle i jordlagene.
Det var anderledes dengang, og jeg vil gerne fortælle jer det, det forårsagede.  Først og fremmest, forårsagede det en stor mængde dødsfald. Vi har fortalt jer det før, og vi fortalte jer, at Mennesker delvis skabte det. Menneskeheden er gået igennem mindst fire civilisations stadier gennem forskellige aldre, og er næsten endt hver gang. I husker måske, at jeres profetier for nogle år siden havde jer i en afsluttende krig ved årtusindskiftet, med masseødelæggelses-våben. Det skete ikke. Det var nummer fire, og I flytter til nummer fem. Året 2013 og hinsides er nummer fem. Vi har foreslået jer at kigge på nummer tre (civilisation) i “Jordens ukendte historie” * det vil ikke være let for jer at finde det, jeg taler om, og historien blev ikke tilintetgjort gennem våben, derimod skete det gennem plasma udlednings-natur.#
Men lang tid før dette havde jeres planet en atmosfære, som var i live på en anden måde gennem solens aktivitet (heliosfæren), og dette opladede det magnetiske gitter på en måde, så menneskeheden var i stand til at udvikle DNA til mindst 50%. Husk, I er på 30% til 35% i øjeblikket. “Vent et øjeblik, Kryon, du mener vi gik baglæns?” Ja. Til sidst, vil I finde beviser på dette – en avanceret civilisation.
Hvis I har haft livstider, hvor I følte I var en del af en avanceret civilisation, var I det.  Dette er fordi jeres bevidsthed var avanceret, ikke jeres teknologi. (Sig det igen langsomt). I kunne gøre noget med jeres bevidsthed, som I ikke kan gøre nu, og I kunne let gøre det. I kunne helbrede jeres egen krop med jeres egen bevidsthed. Der var dem, der kunne skabe reelle spørgsmål ud af ingenting. Alt dette, via avanceret tænkning, ikke mekaniske anordninger. Vi giver jer et princip, der ikke rigtig har været tænkt på endnu: “Bevidsthed er fysik Det er et rigtigt, målbart felt, der påvirker den fysiske virkelighed.” Har I nogensinde ødelagt jeres computer, når I var vrede eller sat en lyspære ud af funktion? Hvordan? Det er fysik!

 

 

Det gamle mønster er der stadig!

Ja, I var der, ikke med flyvende biler og anti-tyngdekraft, men med en visdom og høj fysik, som I husker godt. I husker avanceret visdom og bevidsthed. Der er en grund til det faktum, at I intuitivt husker alt dette. Det er i jeres Akasha! Lyt til mig, for dette er lektien i dag: det er ikke ny jord, I afdækker – lyt til mig – i stedet bringer I det frem, I har. I går tilbage for at opnå fremtiden! Jeres Akasha er langsomt ved at vågne, fordi I passerede 2012. Der er allerede et mønster eller skabelon for denne avancerede virkelighed, og I levede i den for evigheder siden. Dette Akasha mønster eksisterer inde I jer, så I på et hurtigt spor nu kan føre Udviklingen, I gennemgår, videre. I har været der før! Hvordan synes I om det indtil videre?
Gamle sjæl, det I husker er en avanceret civilisation langt før end for de 10.000 år siden. Men frøene i det er begyndt at mønstre sig selv igen. Det er ikke nyt, og det er ikke ukendt, og jeres Akasha ved det. Jeres krops instinkt ved det. Det der har været, vil igen være virkelighed og for jer, vil det ikke være nyt. I kommer tilbage til det. Vi har talt om Atlantis, og vi har talt om det faktum, at ikke alle af jer, ikke millioner af jer, kunne have alle været på den synkende ø! Men I tror alle, I var det. Af mange årsager er der er en metafor der, for ødelæggelse af menneskeheden, og den var virkelig, og I gik den alle igennem.

De fleste af jer blev ødelagt i disse tider, og det var civilisation nummer tre. Nummer to havde sine egne grunde, for det meste jord baserede. Så var der starten på civilisationens nummer fire (jeres aktuelle 11.000-årige historie). Så alt det, I tillægger den menneskelige civilisation, alle de 11.000 år af det, er faktisk den fjerde civilisation. Jeg ved, det lyder meget mærkeligt, men selv noget af den vise gamle information fra de indfødte på jeres planet indeholder dette. Det er en del af deres lære.

Kære I, jeres civilisation har været her i 50.000 år. Videnskaben vil en dag blive enige om, at der ser ud til at være tabt historie og ser det, for hvad det er. I er ikke så unge! Mange af jeres sjæle er meget gamle og vise, og I har været her i lang tid. Jeres Akasha optegnelser er fyldte med den slags. Ser I det, jeg siger i dag? I har fået fremtidens byggesten, fordi I oplevede den i fortiden! På grund af dette, vil I ikke komme til at blive bange for den, og når I begynder at opleve den, vil det blive noget, der er behageligt for jer.

Kære I, jeg vil have jer til at kigge i indigo børns øjne et øjeblik. De, der er de unge sjæle, er forvirrede. Men dem, der er de gamle sjæle er tillidsfulde! Måske for tillidsfulde? De kigger ikke rundt, eller er bange for, at de er anderledes.  De kigger i stedet på jer og spørger, hvorfor I ikke er bange, når I nu er en sådan … gammel energi! De har været igennem det før! De er gamle sjæle, og de kan huske det, der kommer. De har været igennem det før, og I kan se det i deres tillid. Lad ikke deres ansigtsudtryk narre jer. De er overhovedet ikke stærke. De er simpelthen ved at vågne til noget, de “husker” på en planet, og som de ikke har set i lang, lang tid.

 

 

Akasha Tids Maskinen

Lad os tale om denne Akasha optegnelse på en anden måde. Måske har I drømme? Jeg ønsker at fortælle jer noget om jeres Akasha hukommelse. Den er ikke retfærdig! Jeres Akasha optegnelser er meget, meget partiske. Det kommer ikke til at læse jeres tidligere livserfaring for jer på en lineær måde, ligesom når I læser en bog og vender en side. I kommer ikke til at se, hvem I var, og hvad I gjorde, og så vende en side og se, hvad der var efter det, og efter det. Dette skyldes, at det mange-dimensionale Akasha handler om energi, ikke historie. I denne nye energi er der en grund til den slags overvejelser, I har (de drømme, I har). For mange af jer, er jeres Akasha optegnelser på overtidsarbejde, og det giver jer meget at forarbejde. Grunden? Fordi det er nødvendigt for jer at rydde disse ting af vejen for at komme videre. I kommer ikke til at gå fremad, før I sletter det der. Det er skønheden ved jeres instinkt.

Akasha er i jeres DNA, og det påvirker jeres liv dybt ved at få energi til at komme frem, stå ansigt til ansigt med jer, og spørge om frigørelse. Om at slippe af med denne tidligere-livs energi. I får nogle interessante drømme. Lad os sige, I druknede i et tidligere liv. Lad os sige, at det kunne have været for 1.000 livstider siden, men det er det, I husker, så I har drømme om at drukne. I kan ikke trække vejret. I udfordres fysisk, og I rejser jer hurtigt op i jeres seng. “Der er den igen – denne drøm!” Så hvad gør et menneskevæsen med en sådan oplevelse? Det er så interessant! For en gammel sjæl, er det første, “Hvad betyder det? Hvad skal jeg gøre ved det?” Den del er rigtig nok. Men ofte analyserer mennesker aldrig virkelig, hvad det egentlig betyder. I stedet tror de, det er profeti: “Jeg kommer til at drukne, så det er bedst jeg ikke går ned til vandet.” Det er en profeti om fremtiden, tror de. “Jeg får den samme drøm om og om igen, derfor må det være noget, der kommer til at ske.” Så næste skridt er frygt.

Kære I, dette smukke system, der forbereder den gamle sjæl på fremtiden, er ikke her for at skabe angst! Jeg vil fortælle jer det, det handler om. Denne drøm handler om noget, der skete for jer, der på en eller anden måde påvirker jer, selv endda i dag. Måske drejer det om jeres hals? Det drejer sig om at trække vejret, eller blot at det er en reel angst for at være i vand, der holder jer tilbage. Det drejer sig om meget i tidligere liv, der er nødvendig at blive set, forstået og virkelig gjort fri. Hvis I vil genkende disse energier, der bliver bragt jer på et fad, for det de er, gamle sjæle, kan I bevæge jer forbi dem.

Måske I kan I sige, “Tak, instinkt. Tak Akasha, for at lade mig se fornuften i dette. Jeg er ikke bange for at drukne. Jeg er ikke længere bange for det, der er der. Det kommer ikke til at påvirke mit liv, og jeg er ikke bange for fremtiden.  Jeg vil være glad for at vade rundt uden angst i havet eller en sø.” Det er det, det drejer sig om. Så længe der er noget, der er ætset i ind jeres Akasha, der skaber angst i jer i drømme eller tidligere livs erfaringer, vil det holde jer tilbage. Så det, der er begyndt at ske for gamle sjæle, er, at de seneste livstider, der er de mest energetiske eller som indeholder de mest dramatiske ting, vil blive præsenteret for jer på et fad. Hvad synes I om det indtil videre? Og når det sker, bønfalder jeg jer om ikke at være bange for det. Manifester det ikke, fordi I følte det, og frembring ikke angst omkring det.  Ligegyldig hvor ægte det føles, er det ikke profeti! Det er det ikke. Det er dig, der arbejder med dig.#

 

Magten i Drømme fra Akasha

Drømme er på denne måde. Gamle sjæle har ofte Akasha drømme.  Nye sjæle vænner sig bare til planeten. De drømmer om andre ting. Gamle sjæle i denne energi begynder at få drømme, der betyder noget. Måske har I en drøm om familie, der er ingen, der spiller rollen, de spiller i virkeligheden og ingen er det rigtige sted! Men der er drama, på en eller anden måde. Intet af det giver mening. Det er meningsløst, og måske er der en søster eller en bror eller en mor eller en far, som I føler, men ikke genkender, blandet med dem, I kender. I er steder, I aldrig har været, møder mennesker, I på en eller anden måde kender, men aldrig har mødt i det virkelige liv. Og så er der ofte følelsen af fare.
Hvad betyder sådan noget som dette? I vågner helt op og er aldeles forvirret og bragt i uorden. Hvad er den første menneskelige reaktion? “Wau, jeg er ved at blive forrådt af min familie.” Det er ikke en profeti! Jeg ler, fordi det er sådan en menneskelig vane i den gamle energi. I tager altid noget, I ikke forstår, og projicerer det i angst. I stedet er det tiden at bruge visdom. Hvad er metaforen for noget? Hvad betyder den? Begynd at kigge på og analysere den, der skete i drømmen. Intet er bogstaveligt – intet. Jeres Akasha ved ikke hvad bogstaveligt vil sige. Det kender mange-dimensionelle indtryk og potentialer, og det er alt det, det kender. Men Akasha giver jer det i lineære drømme.

Så I har fået en usædvanlig familie i jeres drømme til at gøre usædvanlige ting.  Det er ikke jeres virkelige livs bror eller søster eller jeres mor eller far, eller børn. I stedet er det en metafor for familie og den repræsenterer en åndelig metafor, der ændrer sig. Der finder et skifte sted, og dette vise at I skal være forsigtige med, hvem I har med at gøre. Den eneste fare har at gøre med dem, som I har overvejet som familie (selv åndelig familie), der stadig er i den gamle energi. De vil holde jer tilbage. Det er det, det handler om.

Så det kræver en viis og frygtløs analyse af det, der er instinkt og intuition. Nu om stunder gives I alle mulige slags drømme, som jeres instinkt beder jer om at analysere, indse, og frigøre. I afkoder jeres tidligere liv for at virkeliggøre en afbalanceret fremtid.
Gamle sjæle, I har haft livstid efter livstid i sådanne gamle energier. I har bekriget og bekriget hinanden og I har bekriget igen. I har hadet hinanden, I har dræbt hinanden, og I bærer disse ting rundt i drømme. Noget af dette er så dybt, at det påvirker jeres liv og påvirker, hvordan I føler, og alt dette kan trække jer ned i denne nye energi. Mødre, I er nødt til at standse med at drømme at jeres børn dør! Jeg taler til nogen her, og til dem, der læser dette! Blot fordi det er sket før i den fjerne, fjerne fortid betyder det ikke, at det vil komme til at ske denne gang. I har alle haft børn, der døde i jeres arme ved fødslen. De kom aldrig igennem med det, og for en mor, er dette en tilbagevendende frygt. Analyser: Det er en drøm om fortiden. Indse: Det er i Akasha og giver stress.  Afvis: Slip af med det. Det er gammel energi, som I ikke er en del af. I vil ældes mindre og leve et langt mere storslået liv, når I gør dette.

Det er et stort arbejde, og det er derfor vi kalder jer lysarbejdere. I har været der, og I har gjort det. I har overlevet disse civilisationer, nogle af dem var meget avancerede, og hvor I havde en avanceret bevidstheds visdom. Dette er det, I generobrer. I kan ikke komme til et avanceret sted med en mørk erindring i jeres bevidsthed. Det, der er sket i disse sidste 10.000 år, Kære I, er der stadig i jeres Akasha optegnelser. Noget af dette er nødt til at blive behandlet.

Det er et vældigt budskab, synes I ikke? Gud bekymrer sig tilstrækkeligt om jer til at bringe jer onde drømme! Hvordan det? Når I har dem, ønsker jeg at I må vågne og øjeblikkelig fejre det! I har fået en dårlig smag i munden eller i jeres hjerne.  Hvis I ikke passer på, vil en ond drøm ødelægge jeres dag. Det er fordi I bærer forstanden med jer, når nu det er dramatisk. I stedet jeg vil have jer til at fejre det.  Har I modet til at fejre en ond drøm? Så jeg vil have jer til at rejse jer, sidde ret op i sengen, og jeg vil have jer til at analysere. Sig så, “Tak, Akasha,  Tak, Ånd, Hjælp mig til at finde ud af, hvad det er, jeg nødt til at vide og skille mig af med.” Den grimme, onddrøms fornemmelse I havde, vil forsvinde i Guds arme på et øjeblik. Kærlighed formår det. Sig, “Jeg frigør det! Det er forsvundet , og vil forblive væk som jeg bevæger mig ind i min fremtidige herlighed.” Slip af med det gamle, før I går ind i det nye.

Der vil  komme mange  kanaliseringer om den slags ting, fordi de er nye. De er beslægtede med tiderne, hvilket betyder, at de vedrører det nye Menneske. Mange af jer har oplevet disse former for nye, intuitive energier. Kære I, husk: I har ikke gjort noget forkert, og det er ikke dårlig profeti. Det er jeres eget instinkt og Akasha,  der bringer energier til jer, så I kan opfatte dem og frigøre dem.

Det er den gamle sjæls magt i denne nye energi. I repræsenterer en i løbet af tusinder af år udviklet ånds bevidsthed. Det er det, I har. I er på vej ind i en tidsalder, hvor I kan huske, hvordan det er at have en visdom, der ikke skaber krig, og aldrig vil skabe endnu en krig. Den vise ved, at krig ikke er en løsning. Den er en forværring af problemet. Historien viser, det er sådan. Forestil jer en bevidsthed om verdens lederskab, der husker dette!
Dette er en smuk nyhed! Der har aldrig været en tid som denne. Det er ikke det samme gamle, ‘det samme gamle’, som i fortiden. Tingene er begyndt at skifte, og der er nogen, der føler dette. Fejr ændringen. Uanset hvad det er, der foregår med jer, så fejr det! Der er en benevolence af kærlighed i jeres liv, som vil bringe jer gode ting. Kast frygten for fremtiden væk og begynd at fejre det, der vil komme. Det er budskabet i aften, og det er ikke blot fra Kryon. Det er en ny tidsalders budskab. Kan I sige, “Jeg elsker menneskeheden for dette, og for det, der kommer”? Når I går tilbage for at få fat i fremtiden, kan I.

 

Og sådan er det.

* 157 Jordens ukendte historie.
* * 162 Det Fremtidige DNA