“G.E.F.T.”

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kryon gennem Lee Carroll

“G.E.F.T.” 

september 2014

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Somme tider tilføjes der endda oplysninger. Ofte, har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab.

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Kanaliserings processen er langt mere udbredt end I ved. Jeg ved, hvem der er her, og der er dem i dette rum lige nu, der ved, hvordan kanalisering fungerer. Når healeren træder op til patienten, er der en kommunikation. Det er kanalisering, og healeren ved alt om det. Undertiden træder healeren til side og informationen, healeren har behov for, kommer ind. Ofte bekræftes denne af den behandlede patients instinkt. Så vil de to påbegynde balancen, dansen af energier, og kanaliseringen begynder.

Nu har en healer og en kanal noget til fælles. De kanaliserer begge, men på forskellige måder. Healere healer ikke. De balancerer. Intet menneske kan påtvinge en anden healing. Men de fleste patienter efterspørger balance, så de kan helbrede sig selv med hjælp fra den balancerende healer. Sand healing kræver denne samarbejdsproces, og det, I hører lige nu, er lige sådan. Der er balancerende energi til stede i budskabet, der bliver leveret.

Budskaberne, jeg giver, indeholder energi, kære I, og ligesom med healeren, er der balance til at hjælpe med at rense vejen i jeres tankeproces. Denne afklaring kan hjælpe jer med at træffe en beslutning, så I kan flytte til et andet forståelses niveau. Det er en healing af sindet. Det er frit valg. Mange gange er budskabet simpelthen fremvisning af sandheds energien, og sløret et øjeblik rives væk, hvilket skaber balance. Så det er det, vi ønsker at gøre i aften. Dette er ikke en lang kanalisering, men en, der er helt anderledes, for vi ønsker at åbne et emne, vi ikke taler om ret ofte.

 

Menneskevæsnets Sjæl

Vi har tilbragt mange måneder med at kommunikere med jer om det aktuelle skift. Vi startede faktisk denne informationsmåde før 2012. Nu har vi fortsat i 2013 og videre gennem hele 2014, hvilket giver jer endnu flere af skiftets egenskaber. I disse år, har vi fremsat forslag om, hvad der er det næste for jer. Vi fortalte jer energierne omkring jer og hvad der venter, og vi gav jer en advarsel om ikke at fortvivle over de mørke og negative energier, som I ser omkring jer. Vi fortalte jer, at jeres nuværende situation er som en afsluttende kamp mellem mørke og lys. Vi fortalte også, at de ting, der har lav bevidsthed, hurtigt vil komme op til overfladen og vise sig i al deres mørke og ækelhed.

Hvad sker der, når I flytter en masse store sten i haven, som I aldrig har flyttet før? Tingene, der lever under dem i mørket, løber pludselig omkring, når de udsættes for lys. Måske I ikke engang vidste, de var der, de lå skjult, men de var der hele tiden. Vi fortalte jer for nogen tid siden, at disse mørke ting ville vise sig på dette tidspunkt. I ville se dem i jeres nyheder, og vi bad jer om ikke at fortvivle. Vi gav jer instruktioner om hvordan I kunne få fred med det hele, og vi gav jer instruktioner om tolerance og benevolent adfærd, men vi har aldrig talt om sjælen, ikke ligesom vi gør nu.

Hvad er forskellen mellem det Højere Selv og sjælen? Først, det Højere Selv er en unik del af jer. Det er en del af det, vi kalder “Gudssuppen, med dit navn på”. Det er en del af dit Akasha [optegnelserne af din sjæls rejse]. Det er dig, den del af Gud, som er dig, der går på planeten. Det er vigtigt for dig at huske, at hver gang du inkarnerer, er det det samme Højere Selv, der følger med jer. Indså du, hvilken en ven, du har her? Det Højere Selv har været igennem alle disse livstider sammen med dig! Når du opretter forbindelse til dit Højere Selv, opretter du forbindelse med hele den menneskelige familie – noget, som du kender og har været sammen med. Akasha er referatet af alt det, du nogensinde har lært. Det er en del af systemet med dit instinkt, som også er en del af dit Højere Selv. Når du ikke er på planeten Jorden, er det Højere Selv ikke til stede. Det er alt sammen noget, der hører til menneskets dualitet her på planeten.

Nu vil jeg tale om sjælen, fordi den er meget forskellig fra det Højere Selv. Vær klar over dette: I en ældre energi var ikke alle mennesker i stand til at forbindes med deres sjæledele. Sjæledelen var langt over deres bevidsthed og kun et begreb. Nu [efter 2012 skiftet] begynder den nye energi, og vi ønsker at I begynder at lære at oprette forbindelse til skaberen. Hvad er sjælen? Hvorledes er den anderledes end det Højere Selv? I en forklaring, kommer vi ofte ind på begreber, der er meget svære at forklare på noget sprog.

Sjælen er Gudsgnisten. Den er evig, og den har ikke jeres Akasha i sig. I stedet har den skaberpræget, og den er Alt Der Er. Nogle af jer kan mærke den, når I synker ind i kernen under meditation. Det er, når den begynder at komme frem, og I virkelig føler det. I ved, den ikke er det Højere Selv. Den er hinsides dette. Dog hører den stadig til dig som et menneske, da du er et mange-dimensionalt væsen. Din dualitet understøtter dette, for den er legemlig og åndelig samtidig.

Sjælen er ikke noget, der kommunikerer med jer med ord eller tanker eller giver jer intuition. Den er mere end det. Den er ikke på den anden side af sløret heller! Den er med jer, og den gemmer sig i hvert enkelt stykke af det kropslige dig. Den er skønheden i dig; alle tings pragt. Der er nogle egenskaber, I har behov for at høre, for jeg vil have jer til at begynde at øve jer i at føle den indre sjæl. Hvert øjeblik I tilbringer med denne slags kommunikation, ændrer jer. Nogle af jer vil være i stand til at gøre dette, og nogle af jer vil ikke. Nogle af jer vil ikke engang forsøge at prøve på det, men henvendt til dem, der ønsker det, er det mit ønske at føre jer derhen.

Hvis I er ved at ville forstå disse ting, vil I være nødt til at tage på en lille metaforisk tur sammen med mig. Jeg ønsker du finder et sted i dig selv, som er evigt. Det er et sikkert sted, og kun du kan være der. Det repræsenterer den dybeste meditation, du nogensinde har haft. Det repræsenterer sjæle-egenskaberne og de ting, den vil give dig på daglig basis. Tag min hånd, lad os gå sammen.

 

Rejsen

Kig rundt sammen med mig. Hvad er det første, I oplever? Hvis der er et hierarki for oplevelse, er den første ting glæde – glæde! Det er en fredelig glæde, for uanset hvad der sker i dit liv, er essensen af Gud og kærlighed, glæde! Den flyder over, og det forklarer, hvorfor mange vil græde af glæde, når de møder sig selv på denne måde. Den er essensen af skaberen i jer, og den er rolig og sikker. I kan tappe på den, når som helst I ønsker det, for den tilhører jer.

Skaberen har altid et smilende ansigt! Vidste I det? Menneskeheden har behov for at høre dette! Så mange mennesker tror, I er nødt til at lide for at få den almægtige Guds opmærksomhed. Jeg vil gerne give jer en hemmelighed: GLÆDE giver jer mere opmærksomhed! Lidelse er en tredimensional menneskelig egenskab, den har aldrig tilhørt Gud skaberen. Den var aldrig en forudsætning for accept fra Gud. Lidelse er et begreb, der udelukkende er blevet skabt af mennesker. Kære I, vi fortæller jer igen: Anvend ikke menneskeligheds og menneskelig bevidstheds egenskaber i omtale af den Almægtige, den Store Skabende Kilde, universets rene kærlighed. Gud “tænker ikke som et menneske”. Jeres sjæl er en Guds-essens.

Ved I, hvor gamle I er? Denne del af jer havde ikke nogen begyndelse og vil ikke få nogen ende. Det er en kærlighedscirkel, der er så perfekt, at det menneskelige sind ikke kan forestille sig det. Sjælen er en del af den kreative kilde til alle ting. Det gør jer anderledes end de andre dyr, kære I. Jeg vil have jer til oftere at begynde at falde ind i kernen, at opleve disse ting, som vi ikke har talt om før på denne måde.

 

Altings Enhed

Vores rejse fortsætter, og vi ser en anden sjæleegenskab. Vi har kun ét ord for det – enhed. Enhed kommer fra de gamle, der ofte sagde, “bliv ét med alt.” Al skabelse har Guds kilden, og I har mulighed for at blive ét med det hele. Enheden er ikke et begreb. Den er en værens tilstand. Kan I føle den? Kan I se, at planetens gitre blev skabt for at hjælpe til, at I føler den? Enhed tillader, at I føler dyrenes, luftens, klippernes og træernes energi. Men for det meste hjælper enhed jer med at forholde jer til Gud sammen med de andre som jer, de andre mennesker på planeten.

Enhed er det modsatte af adskilthed. En ældre energi får mennesker til at beslutte, hvem de er, og derefter adskille sig selv fra andre. De kategoriserer sig selv og sætte sig selv i grupper. Er det en egenskab ved Gud? Kunne Ånden være sådan? Kunne skaberen af universet beslutte at skille jer ud fra de andre? I er en perfekt skabelse, og sådan er også den ved siden af dig, og ved siden af dig, og ved siden af dig, og ved siden af dig, [Kryon peger på publikum der sidder foran ham]. Dette går hinsides begrebet “Elsk din næste” Det betyder, at I er lavet af det samme stjernestof, som de er!

Enheden: Mange er ikke i stand til at føle denne. Den er et begreb, der simpelthen er for højt til at opleves. Den er nødt til at sanses. Lyt: At sanse sjælen er en egenskab, der har været begrænset til shamaner i fortiden, og nu er den jeres. Jeg ønsker at I føler hele menneskehedens Enhed. Se ikke på, hvad de gør, men HVEM de er! Vidste I, at som I opfatter dette, og som I føler dette, påvirker det alt omkring jer? Højere bevidsthed er som lim – den klæber. Den påvirker andre omkring jer, og den hjælper dem til at se jer som en afbalanceret person, der bekymrer sig om dem. De ser noget, de kan lide og nyder ved jer. Kære I, I kan ikke skjule personer, der er ét med alt! De gløder! Deres lys er lyst, og de smiler i glæde og enhed.

 

Komplet fred

Rejsen fortsætter ind i sjælen, og vi ser og føler den anden egenskab: Komplet fred. Dette er ikke delvis fred, ikke fred kun til jer, eller fred nu, men komplet, evig fred. Det er den fred, der overgår al forstand, for der er ingen logisk grund til den. Den eksisterer, fordi “den er,” ikke fordi der er nogen udvendig grund til, at den skal. Den er kilden til fred. Ligegyldigt hvad der sker i jeres liv, eller omkring jer, når I falder ind i sjælens kerne, er alt perfekt for evigt. Det har intet med jeres liv at gøre, men mere med historien om skabelse og det hinsides.

Det tager jer til stedet, hvor universer skabes og ting, der er langt hinsides alt, I overhovedet kan forestille jer, er almindeligt. Ser I, I er en del af det, fordi I var der, da universet blev skabt – i fuldstændig ro. Forestil jer et sted, I kan slippe ind i, hvor der ej er drama, ingen problemer og kun kærlighed. Dette er freden, der er en del af jer.

 

Tilhør

Din rejse er næsten færdig. Vi har ikke talt meget om dette, men det handler om jeres identitet. Jeg vil kalde det at høre til. Vi har sagt det før så mange gange: I er ikke alene! Åh, denne erklæring går så meget ud over disse ord! Hvordan er det at tilhøre Gud? Hvordan er det at være en del af Gud? Glæden og enhed og fred er alle i en cirkel omkring det, der er jeres sjæl. Det er ikke jeres Højere Selv eller jeres pineal portal, og det er ikke jeres Akasha. I stedet er det alt det, der er. I er tidløse og evige, og I hører til den centrale kilde. I tilhører Skaberen.

Dette tilhørsforhold er evigt og absolut. I kan ikke skjule det, og I har det altid. Fordi I er et stykke af den kreative kilde kaldet Gud. Det betyder, at I aldrig er adskilt fra det. Det er jer, og I er det. Derfor, uanset hvem I tror, I er, er I altid sammen med familie – for evigt.

Er der noget, der nogensinde kan røre det? Nej. Som jeres metaforiske rejse ind i hjertet af jeres sjæl kommer til en afslutning, så sig det: Glæde, Enhed, Fred og Tilhør. Glæde, Enhed, Fred og Tilhør. Glæde, Enhed, Fred og Tilhør.

Jeg har lige givet jer shamanernes hemmeligheder. Somme tider ville de sidde i timevis og gennemsortere disse begreber, forsøge at integrere dem, eller adskille dem fra det kødelige menneskevæsen – noget, der ville gøre dem mere potente og virkelige. De ønskede at fange essensen i dem og kræve dem som sine egne og bruge dem. I en ældre energi, var det frustrerende at føle, at de endnu ikke var i stand til at røre ved dem eller arbejde tæt sammen med dem. Nu begynder det at ændre sig.

Menneske DNA’et begynder at vokse sig mere åndelig funktionel, og i den proces kommer det til at optage mere energi. Egenskaberne i denne smukke, evige sjæl vil endelig være i stand til at blive båret af jer på en korporlig måde. Så I det i mestrene? Ja! Dette er det, der tiltrak jer til dem. I FØLTE Gud i dem, og som en del af menneskeheden, reagerede I. I ærer dem i dag og husker disse, der kunne røre evighedens ansigt med hvert skridt.

Kom tilbage nu og slut jer til mig i stolen. Lyt: Alle disse ting er en del af det, I kan blive. I dag, for første gang, er vi begyndt at tale om disse ting: Glæde, Enhed, Fred, Tilhør. Så nu vil jeg spørge dig igen: Hvem er du? Med disse mesterlige værktøjer, hvem er du? Jeg skal sige jer, hvem I er.

Løft jeres hånd og gør denne erklæring, hvis I ønske det: . . . “Jeg er en del af den kreative kilde. Jeg er så gammel, så gammel. Jeg er så ung, så ung. Jeg er evig og min visdom er evig. Jeg kan sam-skabe mirakler selv om jeg er et menneske, fordi min sjæl vågner i mig og skønheden i Mesterskab endelig er i min rækkevidde. Jeg er Gud.”

Kære I, selv lidt rækker langt. Hele jeres krop og alle jeres celler er rede til at vågne op til denne sandhed. Jeg ønsker I vil sidde og nå ind i denne kerne hver dag.

 

Glæde, Enhed, Fred og Tilhør.

 

Og sådan er det.