Fremtidens energi

Sendt

Kanalisering af Kryon

“Fremtidens energi”

Denne live kanalisering blev givet i Newport, USA

søndag d. 7. december 2014

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Yderligere er information endog tilføjet. Ofte har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Newport den 7. december 2014.

________________________________________

Hilsner kære I. Jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Denne særlige kanalisering vil blive fyldt med information, som det ofte sker, men der er også noget andet, vi tilbyder. Vi kommer til slutningen af jeres kalender år 2014. Det er normalt en tid til refleksion og i dette særlige rum er energien, vi ønsker at frembringe sammen med følget omkring jer, af lykønskningsart.

Jeg vil have jer til at sidde og sole jer i ære, og i det næste øjeblik, vil jeg gerne have jer til at prøve at frigøre jer fra spørgsmålene og problemerne, I kom med. Som I sidder der, og hvis i har smerter i kroppen – frigør jer for dem. Hvis I har smerter i jeres hjerte – frigør jer for dem. Kropsligt, forstår vi fuldt ud, at I er det, I er, og at I må gå igennem det, I går igennem, men I har magten til at frigøre jer fra det et stykke tid – i de næste par øjeblikke.

Ligegyldigt hvilket budskab der skal følges, eller hvad der siges, er der en anden energi, der trænger igennem lokalet. Den er der og svæver over jer, ser på jer, husker jer, er taknemmelig over for jer, og kender jer. Selv nu når vi begynder informationen, beder vi om, at mangfoldigheden af Budskaberne, der går ud, vil kunne mærkes og forstås og nydes i fuld udstrækning i disse øjeblikke.

Udgangspunktet for Celle Udvikling

Hvis I lytter til eller læser dette og ikke er med i dette fysiske møde, er vi nødt til at gennemgå noget – en forudsætning. Der er nogle videnskabsfolk og forskere, der mener, at den menneskelige hjerne allerede indeholder alt det, den nogensinde vil kunne indeholde. Det vil sige, den indeholder geni, intelligens, kan manifestere over fysik, og indeholder mesterskab i hver eneste menneskecelle. Men disse egenskaber er låst væk, og på en eller anden måde, afhængigt af kemi og den mange-dimensionale energi i ethvert menneskes hjerne, er der en positur af energi, der holder det spærret. Man tror at måske på det rigtige tidspunkt, vil visse energier komme og låse den op. Dette er teorien – at mennesker er komplette og udviklede og klar til alt.

Nu er denne teori oppe imod en anden teori, der fortæller jer, at den menneskelige hjerne ikke er fuldstændig, og den fortsat er et produkt af kommende og fremtidig celle udvikling. Den siger, at I ikke er smartere end kroppens fulde evne til at være smart. Der er ikke noget i jeres krop ud over det, I ser, og cellerne vil efterhånden vokse for at skabe et mere udviklet menneske. Af disse to teorier, vil jeg fortælle, at den første er den korrekte. Udvikling vil fra nu af blive energi baseret, ikke kemisk baseret, og vil låse skjult visdom og cellemæssig effektivitet op – noget, der allerede er indbygget der.

Undertiden kommer beviset for denne forudsætning på ulige måder, kære I, og I ser det, og I ved ikke, hvad I skal stille op med det. En hjerneskade vil forårsage at en Akasha erindring bliver udløst, og en kunstner pludselig viser sig, selvom dette mennesket aldrig havde været kunstner inden. Somme tider vil noget ske, et slag på hovedet, et stød hvor et geni måske frembringes, hvor der var ikke var nogen sådanne forinden. Det er de små beviser, I har, på at måske er den første teori helt rigtig, den der siger, “Inde i jer venter alt på at komme ud.”

Tag et kig på spontan tilgivelse, for det er en gåde, og nogle synes, det er et mirakel. Hvordan kunne kroppen virkelig øjeblikkelig helbrede sig for nogle af de værste skævheder og sygdomme som menneskeheden kender? Men det sker gentagne gange. Så I kommer her ind i området, vi har undervist i, nemlig åndelig logik. Tag et kig på, hvad jeg tidligere har sagt: Den gamle energi, der endnu er på denne planet, har fastlåst jeres DNA på ca. 33 procent til 34 procent. De længelevende og kloge mestre, der gik på denne planet havde deres DNA på 80 procent til 90 procent. Alt, hvad de gjorde, var at vise jer, hvad I kan gøre. Vi har undervist i dette igen og igen. Lad dette være forudsætningen for det, vi begynder på.

Fysikken i det: Et gensyn

Nu til noget fysik, og jeg vil kalde det åndelig fysik, så det ikke bliver alt for kompliceret. I 1993 gav vi jer en bog kaldet ”The End Times.” (Forvandlingens Tid). I denne bog gav vi nogle udtalelser. Vi talte om Jordens magnetiske gitter, og vi fortalte jer, at det skulle være der for at Menneskelivet kunne eksistere – og det gør det. På det tidspunkt, var videnskaben ikke enig, men nu er der mange, der ser det. Vi fortsatte med at give jer det esoteriske i det, som min partner kalder woo-woo delen. Jeres DNA, et mange dimensionalt molekyle, har i sig alt det, Universet kender. Det bærer jeres Akasha optegnelser, alle jeres livstider, alle jeres spirituelle formål, jeres åndelige væsen og jeres karma. Alt er i jeres DNA. Dette vil aldrig blive bevist, da det er en åndelig egenskab. DNA’et skaber et felt, og det hedder Merkabah (et hebraisk ord).

Vi fortalte også, at jordens magnetiske gitter, en mange-dimensional energi, overfører visse ting til jeres DNA på en dag-til-dag basis. Gitteret er da blevet et stort energioverførsels system. Dette burde have forbundet prikkerne for nogle af dem, der er opmærksomme – for hvis nettet ændrer sig, kære I, gør I det også. Jeg fortalte jer, at nettet ville ændre sig mere på 10 år, end det havde gjort i 100, og det gjorde det.  I kan måle jeres magnetiske gitter bevægelse med et kompas. Mellem 1993 og 2002, flyttede det meget mere end på noget andet tidspunkt i menneskets moderne historie. Vi sagde, det ville ske, og sådan var det. Vores gitter gruppe tog afsted i 2002, som vi fortalte jer, vi ville.

Igen burde de opmærksomme have vidst, at noget var ved at ske. Jeg fortalte jer også i disse indledende transmissioner dengang, at I ikke ville få nogen Armageddon, og det fik I heller ikke. Også at der ikke ville komme nogen tredje Verdenskrig, og det er heller ikke sket. I lyset af al den profeti, der sagde noget andet, fortalte vi jer, at der var et potentiale for at menneskevæsner kunne passere markeringen, overleve, og begynde en ny energi på planeten. Vi fortalte jer, at dette ville være starten på fred på jorden, og det er her I befinder jer i dag. For alle disse år siden fortalte vi jer om potentialet til situationen, som I befinder jer i dag, og lytter til dette budskab, og spørger om, hvad der vil være det næste. Så jeg vil sætte navn på kanaliseringen lige nu: Fremtidens energi.

Fremtidens energi

I sidste uge, gav jeg jer en kanalisering om det der kan forventes inden for de næste tre år. Budskabet i aften vil tale til jer om de energier, der vil komme til udtryk hinsides dette, og nogle af ændringerne, der kan forventes, og hvorfor de finder sted.  I kan lytte til denne kanalisering et antal gange for at sætte det hele sammen, for der er gentagelser og nye information.

Så før vi begynder, hvad har vi sat på plads?

Nummer Et: Fastlåst i den menneskelige krop via jeres DNA befinder glans og mesterskab sig, der fungerer med ca. 34 procent.

Nummer To: Planetens magnetiske gitters indstiller sig efter alt det, der har med jeres DNA at gøre. Det har også meget at gøre med det, I kalder den menneskelige natur, det I ønsker og det I har skabt. Det synes statisk, aldrig at ændre sig, og er blevet set som “måden, det er på.” Men vi vil kalde det, DNA’smidlertidige lås.  Ser I, når jeres menneskelige bevidsthed og åndelige modenhed begynder at bevæge sig i de kommende år, vil jeres DNA begynde at ændre sig. Dette har intet med kemi at gøre, men alt at gøre med energien, der er oplagret i den, og omskriver data. Nye energier vil låse visse dele op, der var blevet låst, nogle af dem er selve de dele, jeg lige har fortalt jer om i starten af denne kanalisering – det, der er gådefuldt ved healing og Akasha ’et.

Knuderne og Nullerne – Værdier – Energierne i Fremtiden

Lad os nu gå et skridt videre. Inden for de sidste to år, har vi fortalt om åbningen af knuderne og nullerne, planetens tidskapsler, der ventede på denne nye energi. Vi fortalte jer, hvem der satte dem der, og at skabelseskilden selv er ansvarlig. Vi fortalte jer, at de har været der i mere end 100.000 år og ventet på at blive åbnet, hvis I ville passere markøren, og det hat I lige gjort. De åbnes langsomt, og vi har identificeret dem og har matchet nogle af parrene for jer. De er begyndt at åbnes.  Nærmere: [www.kryon.com/nodes]

Hvad gør de? Det vil jeg fortælle jer. De øser information ud på magnetiske, krystalliske og Gaia gitre – denne planets tre aktive mellem-personelle gitre, dem der har grænseflade mellem jer og jeres bevidsthed. Det er der, hvor deres information går. Er det ikke interessant? Informationen går ikke direkte ind i jeres bevidsthed, men i gitrene. Nu, giver dette mulighed for frit valg, for det er ikke lagt ind i jeres sind. Dette ville tømme frit valg. I stedet er det lagt på gitteret. Med frit valg, kan ethvert menneske ignorere alt jeg siger og gå ud af dette rum. Han kan sige, “Manden i stolen er et bedrageri. Informationen er latterlig. Det er dumt!” Samtidig vil der ved siden af denne tvivler sidde nogen, der er ved mirakuløst at blive helbredt denne samme dag. Det er forskellen. Frit valg til at acceptere eller afvise tingene omkring jer, er nøglen til at ære jeres individuelle bevidsthed.

Den Nye Rum Energi nærmer sig

Hvis I kunne se multidimensionale energier, og I havde evnen til at trække jer tilbage og se jeres solsystem mens det snurrer omkring midten af galaksen, kunne I se et bånd af energi, som I for øjeblikket skærer. Lige nu, kan man sige, jeres solsystem har været i en boble af beskyttende energi siden livet begyndte på denne planet. Dette er en astronomisk måling og er kendt af videnskaben. Den har endda et navn. Så den er ikke esoterisk. Da denne boble forsvinder, og I flytter ind i et nyt rumområde er dette energibånd, som I nu krydser, anderledes. Faktisk repræsenterer det en højere energi, og nogle vil måske kalde det stråling.

Som jeres solsystem fast bevæger ind i det, er det første gang, at det nogensinde er sket med mennesker på jorden. Det tager millioner af år for jeres solsystem at lave én omdrejning omkring centrum. Derfor var I ikke her sidste gang dette skete.  I er nu godkendt af det kreative frø i jeres bevidsthed, og her kommer strålingen lige efter planen. Vi har sagt det før, og vi har kanaliseret dette, for det er ikke ny information. Men nu sætter vi det sammen.

Den første ting, denne stråling opfanger er den største ting i jeres solsystem – jeres sol. Solen er en atomar maskine, og den besidder størstedelen af energien i jeres system. Den nye stråling har grænseflader med jeres sol og øjeblikkelig vil solen ændre sin energi. Solen vil derefter støde denne nye information gennem solvinden (sol heliosfæren) direkte til jorden. Det vil øjeblikkeligt (som normalt) blive opfanget af jeres magnetiske gitter, for jeres magnetiske gitter opfanger altid al energi fra heliosfæren. Heliosfæren (solens magnetiske gitter) overlapper jordens magnetiske gitter, og informations overførslen gennemføres gennem noget kaldet induktans. Nu er det i jeres magnetiske gitter. Husk som en gentagelse, at vi har lært jer, at uanset hvilken egenskab der er i jeres magnetiske gitter, sendes den derefter til jeres DNA. Forbind prikkerne i en 25-årig gammel besked: Den nye energi påvirker solen. Solen giver energi til jeres gitter, og jeres gitter giver det til jeres DNA.  I er blevet berørt. Nærmere: [www.newscientist.com]

Det Nye ‘Budskab’ fra rummet

Lad mig fortælle jer, hvad budskabet der kommunikeres er: Lås op til 44 procent! Dette er budskabet: Den menneskelige race har passeret markøren og er klar til næste skridt i udviklingen. Jeg taler om de gamle sjæle. I er dem, der vil være de første til at få dette budskab. Det er jer, og nogle af jer “gamle sjæles” børn, er begyndt at føle og acceptere dette!

Lad mig fortælle jer i denne lektion i dag, at den første ting, denne frigørelse vil begynde at skabe, er det, vi vil kalde Akasha skarpsindighed.  I kommer til at begynde at huske, og det er på tide. Kan I fejre det? Det er blevet tiden til, at når I er født, behøver I ikke at starte fra bunden, i mørket, og gøre alting forfra. I stedet husker I!

Jeg vil tale til nogle personer, der lytter til dette, og er i dette rum. Havde jeres børnebørn dristighed til at fortælle jer, hvem de plejede at være? Hæv ikke jeres hånd; Jeg ved, I er her. De føler det, og de ved det, og ud af munden på disse babyer kommer den mest dybtgående information, denne planet nogensinde har hørt! De vidste, hvem de var! Nogle vil pege på jer og sige: “Kan du ikke huske det? Jeg var din mor i et andet liv.” Det er lidt foruroligende, ikke?

Jeg vil have jer til at huske på en af inkarnations forudsætningerne, den, som vi har givet jer igen og igen.  I inkarnerer i familiegrupper. Der er en grund til dette: så der er trøst og glæde. Det er sådan at I ikke hver gang behøver at lære energien forfra i hver person i kender. Familie energierne forbliver sammen, og I kan opnå mere på den måde. Der er altid en benevolent årsag til disse ting. Hver eneste egenskab ved det esoteriske livssystem er benevolent, uanset om det er jeres gitre eller reinkarnation. Hørte I det? Det er et smukt system og ikke tilfældigt. Det handler ikke om dømmen; det handler ikke om straf. Det er i stedet Guds kærlighed til jer, og det, jeg er ved at fortælle jer er, at det, der ændres, er energi.

Akasha skarpsindighed

Så vi har sat på plads, at I er på vej ind i denne nye stråling, og vi har konstateret, at den krydser solens bane. Solen berører jeres magnetfelt med det (via solvinden) og magnetiske felter taler til jeres DNA. Pludselig er potentialet der, at noget af jeres DNA bliver låst op. Egenskaber der frigør Akasha skarpsindighed vil hjælpe jer til at huske, hvem I har været. Med denne erindring kommer nu energien – ikke om hvem I var, men giver jer snarere energien i, hvad I foretog. Jeg mener ikke fysisk; Jeg mener energetisk og mentalt. Gamle sjæle bærer erfaring med sig. Når I ser ind i et barns øjne, vil I se visdom, der bare venter på at bryde ud. Kære I, disse børn er anderledes. De kommer ikke til at gå gennemgå det, I gjorde! De har et helt nyt sæt af problemer, og med de fleste af deres problemer forsøger de at navigere rundt i alle de gamle problemer, I skaber for dem!

Der er noget, vi bragte op i en tidligere kanalisering, kaldet visdoms faktoren. Nu er visdoms faktoren forårsaget af Akasha skarpsindighed. Efter at have levet Menneskelivet om og om igen, begynder I at huske visdommen, som I har opnået gennem de sidste livstider.  I behøver ikke nødvendigvis at huske, hvem I var, men snarere det faktum, at I var til overhovedet og de oplevelser, I havde. Forestil jer et barn komme ind på planeten vidende, hvordan man læser? Forestil jer et barn komme ind på planeten vidende ikke at røre ved noget varmt? Hvor kom det fra?  I kommer til at se mere af dette, og få en følelse af “at have været der, at have gjort det”.

Akasha skarpsindighed er erindringen om erfaringer i et tidligere liv. Efterhånden som barnet vokser, bliver denne erindring ren visdom. Når barnet begynder at vækkes og pinealkirtlen åbner sig, sker der noget andet. Gitteret begynder at tale til barnet gennem DNA og i gitteret er der også information fra tidskapslerne, vi talte om i tidligere kanaliseringer. Tidskapslerne begynder at fodre planeten med øget visdom og viden.  I behøver ikke at reinkarnere for at vækkes yderligere! Akasha skarpsindigheden betyder at mennesket som barn pludselig ved mere end børn gjorde tidligere – meget mere.

Hurtig Sporing

Det er planen, og det er et hurtigspors-system, et energisystem for planetarisk opstigning. Det kommer til at tage lang tid at gennemføre, Kære I, men det er begyndelsen lige nu.  I kommer til at se marginale beviser på dette begynde med at ske i 2015, 2016, 2017.  I kommer til at se lidt af dette mange steder. Disse energier vil tage lang tid til at modnes, og de kommer ikke alle til at ske hurtigt og øjeblikkeligt. Nogle af jer vil være overbevist om, at verden går gennem et mørkt sted og I alle følger med i det. Dette er fordi I ikke kan se ændringerne som det, de er, og I ikke forstår, hvad der virkelig sker. Vi har sagt før, at når I skinner en masse lys på et mørkt sted, bliver det, der altid var i mørket, genstanden. Det er det, I ser nu, og I vil se mere af det. Disse mørke ting var der altid, men de havde bare ikke det lys på sig, som I kaster ind på dem nu.

Bevidsthed om Selvet

Akasha skarpsindighed skaber visdom, og denne visdom udmønter sig i noget andet, som vi ønsker at fortælle jer om. Hvordan kan jeg præsentere denne sag? Når organismer bliver mere komplekse, arbejder de bedre. Flere celler vokser sammen og kommunikerer og fungere bedre. Da I udvikledes som en livskraft, blev systemerne mere omfattende og mere modne.  I endtes som mennesket, der til slut har fået det, vi vil kalde følsomhed. Det vil sige, at I er vidende om, at i er her. Jeg vil give jer en anden kanalisering snart, der rent faktisk vil forklare livets udvikling på jorden. Livsceller reproducerer, lever, og forbruger energi, noget som I ikke har set i videnskaben endnu.

Bevidsthed om sig selv er en af de første egenskaber i åndelig intelligens, og her sidder I så med den. I dag, er I meget, meget længere i udvikling end dyrene lige under jer.  I ser ind i deres øjne, og I kan se følelser og kærlighed, og I kan se intelligens, men de ved ikke, hvem de er, ikke virkeligt – ikke som I gør. Jeres hjerne er den bedste på planeten, og det skete, fordi den blev mere kompleks og systemer arbejdede sammen på måder, I ikke har regnet ud endnu.

Hvorfor skal jeg nu fortælle jer det? Det skyldes, at denne grundlæggende sandhed overhovedet ikke afspejles socialt. Har I nogensinde lagt mærke til, at jo større en organisation er, jo mere fejlfungerende bliver den? Nu kan jeg pointere for jer, at det er præcis det modsatte af det, der i tidernes løb er sket med cellestruktur? Der er noget, der mangler! Cellerne koordinere med hinanden på måder, I ikke har opdaget endnu. Den ene ved, hvad den anden gør, og der opstår en kemisk og elektrisk balance. De forsøger alle at balancere sammen. Det er skønheden i et system, der besidder sammenvoksning og sammenhæng. Det sammensætter alt, så alle har den samme information, og alle arbejder mod det samme intelligente mål. Hvordan vil I få billioner og trillioner af celler i den menneskelige krop til alle at arbejde sammen, leve i lang tid, samarbejde og gøre deres bedste for at holde sig i live, når I ikke kan sætte flere hundrede mennesker sammen, og få det til at fungerer?

I ved jeg har ret. Jo større den sociale organisering er, jo værre virker den. Så vi kommer ind på styrelse. Jeg behøver ikke at fortælle jer dette. Det ser ud til i visse tilfælde at organisationen faktisk er dum, fordi der er for mange af dem, der forsøger at gøre det samme. Hvad er der galt med dette billede? Lad mig vise jer det, fordi det kommer til at ændre sig.

Sammenvoksende Bevidsthed

Her er en ny sætning: sammenvoksende bevidsthed. Menneskevæsner vil begynde at få den samme slags bevidstheds egenskaber, som jeres celler har. De vil blive forbundet. De vil begynde at vide, hvad den anden tænker. Ikke personligt eller privat, men intellektuelt og samarbejdsvilligt. Sund fornuft vil være vejledende.  I vil meget snart finde noget, I troede aldrig kunne ske: Store organisationer vil begynde at fungere meget bedre, end de gjorde tidligere. Vi har endda talt om en dag, hvor der kunne være chef-fri samarbejde. Dette er alt sammen en del af det, kære I. Kan I forestille jer en situation, hvor ingen er ansvarlig? Dette kan kun ske, hvis alle personerne sammen kendte problemerne. Har I fat i det jeg siger?

Dette, Kære I, er Visdoms faktoren. Kan I forestille jer, hvorledes det vil påvirke alt? Lad os starte enkelt: Forhold, erhvervslivet generelt, selskaber, politik og regeringer. Hvis bevidstheden er fysisk (som jeg har nævnt), betyder det, at der absolut er fysiske visdoms regler, og det betyder, at den kan ses og arbejdes med.

Kan I huske den stråling, der kommer på jeres vej i solsystemet? Kan I huske, at den kommer til at ramme det magnetiske gitter? Alt dette kommer til at begynde at låse jeres DNA op. Den vil kun låse det op, I har frit valg til at acceptere, kære I. Det vil ikke ske for jer, medmindre I giver tilladelse til det. Mit job er at sige til er, at I skal holde øje med det!

I kommer alle tilbage, og jeg har fortalt jer dette. Uanset hvad jeres trætte krop siger nu, vender I tilbage. Forestil jer en ung krop med den viden, som I har opnået denne gang, hvor I ikke behøver at lave de samme fejl!  I vil ankomme friske, se godt ud, og huske!  I kommer ikke til at gå glip af denne fest, kære I. Når jeg på min side af sløret har set jer, har I næsten hver eneste gang ikke kunnet vente med at gå i gang med det igen, især hvis der vil komme nogen opfyldelse. Hver eneste gang. – I har brugt en masse tid på at bekæmpe den gamle energi, kære I. Hvorfor ikke nyde det nu, I har betalt for og fortjent det? Der er mere.

 

Legepladsen, igen

 

Vi fortalte jer i sidste uge, at metaforen om alt dette er børnene på legepladsen. Kan I huske, hvordan det var på legepladsen? Kan I huske bøllerne? Kan I huske følelsen af utilstrækkelighed eller måske var I selv en bølle?  I kan have udspillet det samme, som I gjorde med jeres ungdommelige bevidsthed, og andre børn gjorde det samme. Det var overlevelse, og I gjorde, hvad I kunne for at holde fast på jeres egen.

Men det ændrede sig, da I voksede op, og som unge voksne har I ikke mere med legepladser at gøre, I hverken driller, kaster med sten eller råber ad nogen. Nu ved I bedre, fordi I er vokset op og blevet klogere. Tænk nu på en menneskehed, der ikke kom ud fra legepladsen før nu. I denne nye efter 2012 energi, gives I de modenheds værktøjer, som I har tjent.  I ser på civilisation med nye øjne, og legepladsen begynder at forsvinde. Visdommen begynder at få det på plads.

Kære I, så længe den er krigsførende barbarer, er I ikke nødt til at få menneskeheden til at gå ind i denne nye visdom. Og mens vi er ved det, er det alt hvad I har gjort gennem æoner!  I har lært at dræbe hinanden bedre og bedre gennem årene, og pludselig ændrer bevidstheden sig. Mennesker er begyndt at indse i stor skala, at “dette er ikke det, hvad vi ønsker.” Åh, tro mig, der vil fortsat blive argumenteret frem og tilbage om det, men langsomt vil flertallet få denne erkendelse.

Ligesom i det virkelige liv, indser I, at nogle af bøllerne aldrig voksede op og spiller stadig med “legeplads regler”. I ser nogle af dem på planeten lige nu. De ville elske at tage den gamle, mørke energi og sætte den tilbage, hvor det var før 2012. De ville elske at gøre jer bange, men det kommer ikke til at ske. Visdommen ændrer sig.

Jeres instinkt vil begynde at ændres. Instinktet er den opvakte krops intelligens (det er energien, din muskel prøver at kommunikere med). Broen mellem det kropslige og instinktet mangler, og den vil komme til at begynde at blive bygget. Lad mig sige dette på en enkel måde.  I vil med tiden blive jeres egen intuitive læge.  I ved, hvad der foregår i alle organerne i kroppen og i hver kirtel – I ved, om der er balance i blodet! Tror I ikke, jeres hjerne skulle lade jer vide dette? Jeres instinktet ved det allerede! Det vil altid forsøge at balancere sig selv, og det eneste, der er udeladt, er jeres bevidsthed! Ser det nuværende system ud til at være fuldstændig for dig? Det fungerer ikke godt. Men når I begynder at fungere ved de 44 procent, bliver dette en realitet. Dette er kun begyndelsen, kære I.

Forestil jer et menneske, der kender disse ting.  I kan se på det og sige, at det er en super-person. Hvordan kan sådanne personer have det? Velkommen til fremtiden! Fred på jorden er kun begyndelsen, og den er en ingen-hjerne, som min partner ville sige, fordi denne automatisk kommer med visdom.  I holdt op med at slå hinanden på legepladsen, da I blev nødt til at være voksen.  I har udviklet en modenhed og en lille smule elegance. Jeres dagsorden ændrede sig, og I blev nødt til at komme afsted.

Det er, hvad vi ser på denne planet! Det er vores forudsigelse. Det sker ikke umiddelbart, men det begynder nu. Vi giver jer ABC’en til hvorledes dette virker, så det vil være virkeligt for jer, når det sker. Denne forklaring er sådan, så I vil forstå, det ikke er en trylledrik af energi, der kommer til at feje hen over Jorden og forårsage fred. Det er ikke. Det maskinelle i det kommer fra jeres DNA, jeres visdom, jeres inkarnationer og det I beslutter at gøre. Det er budskabet. Det er arbejde!

Nu er der altid dem, der vil sige “Hvor hurtigt? Det lyder så godt “Jeg vil have jer til at huske: Nogle af jer var her for 20 år siden, da min partner bragte mig til et værelse meget lig dette, og for første gang, tillod han mig at åbnes og give jer budskaber. På dette tidspunkt gav vi jer information om det, der lige nu sker foran jer, vi så mulighederne i det, der ville komme, og hvad I ville gøre. Det var ikke spildt profeti, for det skete!

Ånden kender ikke fremtiden, for den er frit valg for menneskeheden. Men vi kender mønstrene, der er sket før på andre planeter. Vi har set, hvad I laver nu, og vi har set et overblik, intet menneske kan se. Vi ved, hvad der foregår i revnerne. Vi ser ting, I ikke ville tro, som alle sammen skubber jer fremad. Hvor hurtigt? Dette er op til jer. Der er så mange ting i jeres favør, og dette inkluderer det, der sker i jeres solsystem, som er på tidsplanen for det nye menneske.

Præcessionen af jævndøgnene og slutningen af 2012 markerede begyndelsen på en menneskelig bevidsthed, der begynder at modnes. Dette var de ældgamles profeti. Derefter er der en tid til at vænne sig til det. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle jer, hvor lang tid det kommer til at vare. På andre planeter, varede det forbavsende kort. Potentialet er der for jer til hurtigt at komme igennem dette. Kære I, I har betalt prisen for dette. Alle levetiderne med at arbejde på dette puslespil er kulmineret på dette punkt, og nu har I friheden til at se enden på det. Det kræver justering at flytte fra det gamle til det nye, og i justeringen den om-kalibrering for at finde en ny frekvens, der er over jer. En kommen ud af frygt og angst er også over jer.

Sluttelig vil jeg sige noget til jer, som jeg har sagt før, og jeg vil have jer til at høre det igen og igen. Årsagen til gentagelsen er, at så vil I forstå, hvad I ser. Mørket vil forsøge at vinde nu, hvor lyset er blevet tændt. De har et værktøj, som er potent – virkelig potent. Dette værktøj kan nå den højeste af de høje og ødelægge vedkommende. Det kan nå lysarbejderen, healeren og kanalen. Det er de to fem-tegns ord kaldet angst og frygt.

Hvis I er bange, så har de vundet. Jeg vil have jer til at tænke over det. De ved dette. Lad jeres lys skinne igennem dette på en så fantastisk måde, at der ikke længere er to forfærdelige, kontrollerende fem-tegns ord. De behøver ikke engang at eksistere. Marcher gennem disse tider og husk dem, for I forventede dem og arbejdede hen imod dem. Arbejd hen imod ni-tegns ordet – KÆRLIGHED.

Forbliv her en kort stund og fejr hinanden.

Og sådan er det.