Det undvigende Akasha

Sendt

Kanalisering af Kryon

Det undvigende Akasha

Kryon gennem Lee Carroll august 2013

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

 

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der medfører en slags kommunikation,som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Minneapolis i 2013.

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Min partner træder væk fra sin bevidsthed i en bevægelse, der har været praktiseret i årevis. Dette er ikke en nem menneskelig egenskab, Mennesket ønsker, for endnu en gang, at være i fuldstændig og total kontrol over de ting, der er mest relevante for deres overlevelse. En af disse vil være eens bevidsthed, så kanaliseringen som I kan se med ham, er en smule anderledes end tidligere. Vi har sagt før, at der ikke er overtagelse af Menneske-væsnet under denne proces. Der er i stedet en sammensmeltning, et partnerskab, og det er det, I ser. Så når min partner træder til side, ser han og ser alt det, der finder sted. Han er endda i stand til at skrive det ned senere, hvis det bliver nødvendigt. Det er fordi vi her har et menneske, der er i stand til at arbejde med den hellige del af sig selv, det er nyt og anderledes. Det er deltagelse i stedet for en overtagelse.

Det I ser på denne nye måde giver menneskeheden mulighed for så at deltage intellektuelt og følelsesmæssigt medens budskaberne gives. Dette øger disse, for mennesket, der er i denne kanaliserende tilstand, er en oversætter. Han er oversætter ved at bruge sproget, han har, og bevæger sig gennem et system, der er placeret i pinealkirtlens portal. Systemet er en mange-dimensional kommunikation gennem en kilde, der er i 3. dim. [pinealkirtlen]. Alt dette for at sige, at det næste, der kommer, ligesom så mange andre kanaliseringer, vi har givet, er en kombination af nye oplysninger med ting, som vi har sagt før, men det er blevet spredt over mange kanaliseringer. Så nu forener vi disse ting i ét budskab med henblik på at fremsætte et nyt begreb.

 

Det menneskelige Akasha

Vi ønsker at tale mere om menneskets Akasha. Nu, vil I bemærke, at vi sjældent bruger ordet Akasha optegnelserne. Dette skyldes, at selve ordets betydning i ordet optegnelser giver jer en lineær følelse af en slags liste, og vi ønsker ikke at tænke på den måde. Ikke kun det, men det menneskelige Akasha indeholder langt mere end en registrering af livstid. Så det er der, hvor vi kommer til at begynde i dag. Vi vil gå langsomt, således at eventuelle nye givne begreber vil blive forklaret korrekt og godt, så I kan forstå dem i deres fuldstændighed.

Hvad tænker I på, når vi siger Akasha? Vi har kaldt denne kanalisering det undvigende Akasha, så vi giver allerede et udsagn om egenskaben, vi kommer til at snakke om Akashaen, om mennesket er en historie, om alt det menneske har oplevet på planeten Jorden. Nu er der flere Akasha egenskaber i jer, der går hinsides menneskeheden, men de er meget godt skjulte og ikke genstanden i aften. Så I kan sige, at det meste af det, I har, som vi definerer det menneskelige Akasha, er jeres direkte oplevelse på Jorden. Dette Akasha er også godt skjult, og det er undvigende, men det viser sig hele tiden på måder, som I ikke genkender. Så vi starter her med at beskrive, hvordan det faktisk kan være inde i jer, men I vil ikke være uvidende om det overhovedet.

 

Akasha Gåden

De fleste mennesker har intet begreb om det, de hver dag har med Akasha at gøre. De fleste Mennesker er drevet af det, men de ved det ikke. Så jeg vil gerne sætte scenen ved at fortælle jer lige nu, at Akasha ikke er noget, der kommunikerer med jer på traditionel måde. Det er ikke noget I vil forvente. Lad os et øjeblik gå tilbage og se på oversigten. Akasha er et system, kære I, og det er smukt. Jeg sidder foran jer vidende, hvem der er i rummet og vidende om jeres liv, dem alle. Jeg kender gåderne I bærer rundt på i dag. Jeg sidder her som en rådgiver, der aldrig har været et Menneske, iagttager jer arbejde på et menneskeligt puslespil, som er forbløffende for mig.

I er det, man kunne kalde en sjælegruppe, som alle er specialister i biologisk værens udtryk [Kryon beskrivelse af en gruppe, der har specialiseret sig i at gennemgå mange Menneskelivstider]. Den kreative kilde, som er Gud, der har lavet universet, galakserne og alt det, der er, har en elite gruppe af specialister, og det er jer! I er en del af den suppe, der er Gud, som har specialiseret sig i at gøre det, I laver. Det er en vanskelig rolle, så kun et par billioner er udvalgt til at gøre det. Hvis I ønsker at vide det, der er kernen i jeres sjæl som specialister, er det kærlighed og medfølelse. Det er kernen. Det ses ikke altid på den måde, men det er der, og når I kommer til jorden, er jeres mission at give det væk – for at dele det med selve planetens energi. Akasha er et system, der hjælper til med at drive Mennesker ind i situationer med læring og løsninger.

Egenskaben ved det stykke Gud, I er, bliver på min side af sløret. I ankommer på planeten som et biologisk væsen og skjult for jer er, hvem I virkelig er, når I forsøger at komme jeres vej gennem en mørk jord. Skjult for jer er, hvordan I forsøger at finde det lys, der er inde i jeres egen cellestruktur. I har fået det hårde arbejde. Alle mestre, der gik denne jord, har forsøgt at vise jer denne menneskelige Gudsdel og fortalte jer, den var der. Men det er nødvendigt, at det bliver opdaget.

Kryon har været her i lang tid. Jeg har været her hos jer, da vi iagttog gitrene blev opsat, da jorden formedes. Det var ligesom før, da vi overværede andre planeter på andre steder blev dannet, vel vidende, at I en dag ville gøre det, I laver nu, igen og igen og igen. Visse grupper af jer ankommer først, og så kommer andre af jer senere. Det er systemet. I dette system er der en virkelig egenskab ved strukturen, der ærer bevidsthed, frit valg og de begreber, vi kommer til at snakke om lige nu. Alt dette for at sige, at Akasha ikke er en fejl eller et mysterium eller et chancesystem. Det er et design, og det er designet for at hjælpe jer.

Akasha er iboende. Det er der i begyndelsen og det skete med jer i jeres biologi under jeres “opmærksomheds skabelse”. Det er en del af jer, der aldrig kan forsvinde, kan aldrig blive slettet, og I lever med det hver dag. Det er en del af systemet, I er født med, men det kan forbedres, forståes og ændres for at skabe jeres evolutionære proces.

 

Det undvigende Akasha

Nu, her er det, der gør dette Akasha undvigende, kære I. Dette system, dette smukke system ønsker at være i jeres lomme som en hjælp gennem jeres liv hele tiden. Men det reagerer næsten fuldstæn-dig på menneskets frie vilje egenskab på planeten. Hvis mennesker beslutter, at planeten skal gå baglæns ind i mørket, opfører Akasha sig anderledes. Hvis mennesker beslutter, at menneskeheden vil stige i den menneskelige bevidsthed, vil lyset begynde at tage over, og Akasha vil reagere anderledes. Så nu kan I se, at det er dynamisk, og ikke “indstillet ved fødslen”. Det ændres når I ændrer jer. Så den første ting er, at det altid er i bevægelse.

Det er så undvigende! Hvis jeg spørger nogen af jer, “Fortæl mig om dine tidligere liv,” er der chancer for, at selv de mest oplyste af jer vil sige, “Jeg er ikke helt sikker. Jeg har måske eller måske ikke været her eller der. Tilsyneladende kan jeg ikke plukke en særskilt livstid ud af suppen, der er min bevidsthed, jeg har nogle mærkelige erindringer, men jeg er ikke sikker på, om jeg måske eller måske ikke har været på det eller det sted.” I ville have haft ret! Så hvorfor er Akasha så undvigende?

Årsagen er denne – lyt nøje, for dette er ny oplysning. Akasha er ikke en hjernefunktion. Det er ikke der, hvor synaps hukommelsen viser sig, så når I forsøger at besvare Akasha spørgsmålet ovenfor, søger I efter disse ting i en bevidstheds-struktur, der arbejder med fælles hukommelse og den menneskelige hjernes synaptiske egenskaber. Akasha er ikke i jeres hjerne, så I vil ikke få erindrin-gerne, I er på udkig efter. I stedet er Akasha i dit DNA. Så pludselig har vi en situation, hvor Akasha kommunikation er meget anderledes. Den er ikke lineær, og den er ikke i stand til at blive husket som jeres hjerne husker noget. Den vil ikke give jer fakta. Den er undvigende ! Så hvordan kommer den til jer ?

DNA kommunikerer til jer og jeres bevidsthed på en anden måde end jeres hjerne gør. Vi har tidligere beskrevet dette, og det er komplekst. Men jeg vil sige det alligevel: Informationen der er båret i dit DNA, vil nødvendigvis komme til jeres hjerne til sidst, så I kan erkende det [blive opmærksomme på og tro det]. Så ankommer det i jeres bevidsthed og virker på en bestemt måde, hvilket vi som det næste, vil beskrive. Det gør den med det, vi kalder overlappende mangedimen-sionale felter. Dette er ikke et mysterium for videnskaben. I jeres elektronik har I denne form for kommunikation hele tiden. DNA taler ikke med jer i hukommelsen, synapsen, strukturen eller linearitet. Det taler til jer i følelsesmæssige begreber. Processen med overlappende mangedimen-sionale felter har et navn i elektronik, den hedder induktans. Det er også måden, solen sender information på, og selv astrologiske egenskaber sendes gennem solens heliosfære, ind i planetens magnetiske gitter gennem overlappende mange-dimensionale felter. Så det er naturligt, det sker hele tiden, og det er fraktalt [har mange gentagende dele]. Men det hele sker på det grundlæggende DNA niveau. I har et felt omkring jeres DNA, der vekselvirker med jeres bevidsthed gennem noget, vi har kaldt den “smarte krop” eller det medfødte. Så overkomplicer det ikke. Bare vid, at Akasha er undvigende, fordi det ikke tillader jer at huske, som I normalt husker noget. Det er ikke traditionelt. Det er en del af DNA- kommunikation.

 

Hvordan påvirker Akasha Systemet et menneske?

Lad os tale om, hvordan det fungerer, det, energien i det er i dag, og hvor det er på vej hen. Akasha har det, vi vil kalde drivere. Drivere er det, der kommunikerer visse følelser om Akasha’et ind i jeres hjerne, og det giver jer mulighed for at sanse noget. Det kommer ikke som hukommelse, som vi sagde, og Akasha systemet fremviser ikke nødvendigvis kommunikationen i et individuelt tidligere liv. [Det kan komme senere med DNA opvågnen og behandling]. Normale Akasha drivere sendes  ikke til hjernen, hvem I var, hvor I var, eller når I var. Der er ingen navne og intet køn, selvom I tror, I måske ved det. Hvad det gør i stedet, er at give jer erfaringsbaserede, følelsesmæs-sige begreber.

Akasha drivere til menneskeheden er i øjeblikket, de samme, der har eksisteret i evigheder. Det, I først vil fornemme fra jeres Akasha, som driver sig selv ind i jeres bevidsthed, er overlevelses-instinkter. De handler om tidligere erfaringer, der skabte frygt, drama og uafsluttede opgaver. I ved jeg har ret. Hvad er det du sanser, gamle sjæl ? Det er det, I er bange for. Akasha vil levere dette til jeres bevidsthed, ikke som en erindring om det, der skete, men som en overlevelses følelse af det, der skete. Disse Akasha egenskaber kaldes drivere, fordi de driver jer til handling, eller i mange tilfælde ikke handling. I føler noget, og I vil ikke gå dér eller gøre noget på grund af det, I føler. Er det intuition eller Akasha erindring? Begreberne, I modtager, er på DNA-niveau, og de stråles ud til jeres hjerne og driver jer igennem denne blottelse af den emotionelle del af jeres tankegang. Hvor-for har disse ting så lav energi? Hvorfor frygt og drama ? Hvorfor uafsluttede opgaver og ja, lad os kalde det det, det er – skyld. Hvorfor? Du er en gammel sjæl! Fortjener du ikke noget bedre end dette? Vi har givet jer informationen før. Energien i det, I har skabt på planeten driver Gaias bevidsthed og effektiviteten af jeres DNA og menneskehedens fremtid. Den repræsenterer jeres frie vilje op til dette punkt, og det er under forandring.

 

Om-kalibreringen af det personlige Akasha

Forestil jer en Akasha, der er omlægger sine drivere. Hvad hvis der i stedet for frygt, drama og uafsluttede opgaver, Akasha begyndte at præsentere noget andet for jer? Det vil ske, kære I, for det kommer med ny energi og omkalibreringen, der foregår lige nu. Det repræsenterer en ændring i Akasha kommunikation, fordi I øger jeres vibration. Alle cellerne i jeres krop ved det, der foregår i denne nye æra. I kan spørge lige nu, “Nå, Kryon, betyder det, at alles Akasha ved dte?” Svaret er ja! Forskellen er, om hjernen vil tillade at det kunne føles eller ej. Nu er det her, hvor pinealkirtlen kommer ind.

Hjernen har også sine drivere, og nogle er åndelige drivere. I kalder dem filtre. Andre kalder dem tros-filtre. Hjernen tillader noget at være kogniseret [troet] eller ej, det er baseret på tidligere erfaringer og engagement i “måden, noget fungerer på.” I er ved at skabe en ny bevidsthed, og en del af den er hjælpen fra Akasha i at tale med den. De i dette rum, der lytter til dette budskab, og andre, der lytter og læser dette senere, kan begynde at forstå, at som de øger deres bevidstheds lys, indlader de sandhed. Det begynder at ændre Akashas kommunikation. Pinealkirtlen fungerer bedre, filtrene er klarere, og Akasha drivere begynder at ændre sig.

Meget af menneskeheden har filtre, som ikke vil tillade ny åndelig tanke. De er forpligtet til deres egen troskasse, og derfor hjælper det ikke meget at DNA udsender nye oplysninger, når filtrene ikke er ikke “indstillet på stationen.” Men menneskeheden er aktiveret for skiftet, selvom de måske ikke modtager det endnu. Det er skønheden i den gamle sjæls system, for I har oprettet en verdensomspændende aktivering, der kan “ses” af hver enkelt Menneske, hvis det ønsker det. Frit valg er sådan.

Nu, om et øjeblik, taler vi om en af de mest kraftfulde og almindelige drivere, og hvordan den fungerer. Men først vil jeg fortælle jer, at der altid er undtagelser til reglerne, fordi dette, jeg fortæller jer, er ikke absolut for hvert eneste menneske. Der er altid dem, der er anderledes. Årsagen er, at jeres livsvej, det, I kom for, og det I laver på planeten i tjeneste for menneskeheden, er unikt for jer. Det omfatter ikke hver eneste sjæl. Så som jeg giver denne information, er den et overblik, og det er alt jeg giver jer. Så lad os tale om en af de dybe undtagelser fra de almindelige Akasha drivere, og det er, hvor I kommer til at begynde at indse at det, jeg siger, er korrekt, da I rent faktisk kan se det.

Vidunderbarnet er ikke drevet af frygt, drama eller uafsluttede opgaver. Vidunderbarnet, der spiller klaver som en mester, når det er fire, drives udelukkende og helt af sit håndværk. Maleren der maler som en mester, når hun er otte er drevet af sit håndværk, og det er alt! Vidunderbarnet kan have mindre omsorg for overlevelse, så længe det har sit håndværk. Det er altsammen tidskrævende, meget lineært, og alt det, de kan tænke på. Dette skaber en psykologisk gåde, hvor I har et menneskevæsen uden mulighed for at få nogen erindring om et komplekst talent, det aldrig kunne have oplevet i dette liv, men det er der. Gåden for psykologer er: Hvordan kunne det være, når det ikke er en del af hjernens erindring? DNA’et skubber det til hjernen så hurtigt som hjernen vil modtage det. Det er håndværket i mange liv. Hvor går dine hænder hen? Hvordan holder du penslen? Hvad er noderne på klaviaturet? Kan du huske musikken?

Disse er særlige tilfælde, kære I, men I ser det ofte nok, så I ved, at det ikke passer med synaps og hukommelse. Det er Akasha der på mange-dimensionelt niveau skubber noget til barnet, der er konceptuelt – kunst, musik, poesi og skulptur. Det tager livstider at forme en mester kunstner, og de vil blive født igen og igen og fortsætter med håndværket, de havde før. Alt det, de ønsker at gøre, er at blive med det. Det er meget forskelligt fra jeres proces, og mulighederne for alle de ting, som jeg har talt om, er reduceret til en ting for dem, det ene fokus for dem, og I får det at se i et vidunder-barn. Mens vi er ved det, er det derfor så mange kunstnere er dysfunktionelle, for de fortsætter, de er ligeglade med overlevelses virkeligheden, de andre omkring dem, og er kun interesseret i sig selv og sit håndværk.

 

Karma

Det, der driver størstedelen af menneskeheden, er en af de drivere, I har kaldt karma. Nu er karma meget mere end en uafsluttet opgave. Karma er ikke en straf for tidligere gerninger, kære I. Det er en dømmende egenskab, som ikke er af Gud. Karma er sansning af tidligere erfaringer og har en følelsesmæssig reaktion, så I enten vil gøre det igen, eller holde jer væk fra det. Karma er kraftfuld, og de fleste mennesker føler det, men har ingen idé om at de modtager en særlig driver fra DNA s Akasha. Karma’en viser ofte ikke engang en afslutning! Sommetider bliver politimænd,  politimænd eller soldater, soldater igen, eller mødre bliver mødre. Den er drivkraft til erindring om et eller andet, både positivt og negativt. Nogle gange er det blot emotion. Nogle gange driver den nogen til en klassisk, problematisk tankegang.

I ønsker at kende det klassiske? Der er et klassisk problem, som psykologer virkelig har det hårdt med. Det er svært at beskrive, men I ved det eksisterer, når jeg beskriver det. Nogle gange er det, I fornemmer fra DNA’et ikke behageligt, men I husker det som dem I er – og I kan ikke leve uden det. Det er karma. Der er mennesker, der kommer ind i livet, som er overbevist om, at de ikke fortjener at være her. Hvis det er deres bevidsthed, forsøger DNA’et at samarbejde med det. I kender det, ikke sandt? Cellestrukturen får stikord fra mennesketanken. Mangel på selvværd vil manifestere sig i problemer der skaber, I gættede det, mere mangel på selvværd. Det skaber også drama, og det synes som om nogle mennesker bare ikke kan komme væk fra det.

Mennesket, der misbruges tidligt i livet, har mange valgmuligheder. Det skabte formentlig pusle-spillet for at se, om det kan bryde mønstret (karma når det er bedst). Men nogle gange, viser det blot, at de føler, at de ikke burde være her. Så mennesket vil ofte komme ud af et misbrugs forhold og flytte ind i et nyt og ind i et nyt! Venner vil se sig omkring og sige, “Hvad er det, der er galt med dig? Du bliver ved med at gøre den samme fejl!” På Akasha niveau, reagerer de om og om igen på de samme instruktioner. Det er et behageligt offer område. Kan I se det?

Dette er det, Akasha gør. Det præsenterer eksistens begreberne for jer. Det vil gøre jer bange, hvis I har været bange før. Hvis jeg fortalte jer, kære I, at I var blevet dræbt på grund af jeres tro, ville I sikkert tro mig.Det er sket for gamle sjæle – for de fleste. Hvis jeg spurgte dig, hvor mange gange det var sket, eller hvor det skete, ville I gætte. Ser I det, jeg siger? Akasha beskæftiger sig med begreber, ikke faktiske erindringer. Det giver jer også begreber, der er opfordringer til at ændre jer.

 

Tidligere liv i Akasha

Nogle interessante begreber overføres gennem Akasha. Lad os tale om tidligere liv. Tidligere liv bærer de nedarvede begreber ind i Akasha, [Akasha arv]. Så hvis I var kriger og blev dræbt på slagmarken, kan I måske ikke lide lugten af pistolrøg. Disse ting er overført til jer på usædvanlige måder. Nogle af jer kan stå i en slagmark, og lugte det! Nogle af jer kan lide det, da det er lugten af sejr og ophør – flere begreber. Men I ved, der er noget der, og, kære I, det et begreb. Det går ind i din centrale sansning. Det er Akasha når det er bedst. I husker ikke så meget, som I føler noget, der den dag i dag eksisterer inde i jer.

Tidligere livs læsere må sortere alt dette fra. De er nødt til linearisere noget, der ikke er lineært. Det er vanskelig at få fat på, ser I. Tidligere livs læsere kan fornemme kvantefeltet omkring jer, skabt af DNA [The Merkabah]. Det er her, en god læser kan hjælpe med at trække individuelle liv i denne

“begrebs suppe” ud, noget som I aldrig ville være i stand til at gøre. Det forklarer, hvordledes en god læser kan hjælpe jer med blokeringer og tidligere erfaringer, som I synes, I ikke kan få selv.

Nu har den gamle sjæl en ekstra Akasha egenskab. Den gamle sjæl, en sådan, der pr. definition har været her i tusinder af år og livstid efter livstid, har oplevet alt det, der er til at opleve. Så hvad tror du er i dit Akasha, gamle sjæl ? Jeg vil fortælle dig det: Det er det samme som alle andres – drama, frygt og uafsluttede sager, indtil nu. Den gamle sjæl har et varehus af opvågnende livstider, og det er forskellen. I den nye energi, er der det, den gamle sjæl kommer til at begynde at huske. Så det, at være en gammel sjæl op til dette punkt, indeholder ikke nær så meget vægt på Akasha måden, som det gør nu.

Tingene omkalibreres. Dette er også en omkalibrering af Akasha. Det er sådan I føler det, I gør med det, og sådan det driver jer til at gøre tingene. Den mest interessante egenskab ved den gamle sjæl er, at gamle sjæle føler, at de ved, hvordan tingene er. De har været der, gjort det. Der er ikke noget nyt, og i dette har de erkendt og engageret sig til en livsform, eller det, de tror er en livsform på planeten Jorden. Det er så interessant, og ofte så fuldstændig forkert.

 

Atlantis Syndromet

Jeg gav scenariet før, og jeg ønsker at give det igen bare for at give jer et glimt af noget, der  følger senere. Jeg ved det er kontroversielt for mange af jer. Hvor mange af jer var i Atlantis? Som mange hænder gå op, siger jeg til jer, “virkelig? Hvilken Atlantis var I på?” I vil så sige: “Nå, jeg var uvidende om, at der var mere end ét!” Der var langt flere end ét, kære menneske. Lad mig spørge jer : “Hvad skete der?” Så vil I måske sige, “Vi havde dette avancerede samfund, og vi ophørte, fordi vi gjorde noget forkert. Dette forbliver i vores Akasha, og vi ved det.”

Der er nogle begreber, som I bringer ind i jeres Akasha, der er ekstremt menneskelige. Jeg har tænkt mig at gå ind på et af dem, “Gud, Gaia, og den kreative kilde til universet med en menneskelig hjerne.” Mennesker anvender deres egen intellektuelle proces til alt, der er Gud. Grækerne gjorde det meget godt. De skabte deres guder til at være overmennesker, men deres guder var totalt dysfunktionelle! De havde alle former for problemer, komplet med jalousi, had, hævngerrighed og endda incest !Deres Guder brød sig ikke ret meget om hinanden, ligesom menneskelige familier. De legede med menneskene nedenunder dem, bare for at irritere andre guder. Der var dømmen, vrede og raseri. Det er den græske mytologi. De skabte Guder med menneskelige egenskaber.

Jo, selvfølgelig, I er langt forbi det i dag. I stedet har I fået en Gud, som er kærlighed. Men så var der på en eller anden måde en krig i himlen, og en falden engel og vrede og dømmen og sorg. Den faldne engel er efter jeres sjæl, naturligvis, og så videre og så videre. Mytologien fortsætter. Kære I, jeres samfund har simpelthen gjort det samme, grækerne gjorde, blot er det lidt mere moderne. Dette kommer alt sammen fra Akasha, tro det eller ej. Det er en begrebsmæssig tro på, at bevidsthed er den samme overalt i universet og selvfølgelig, den menneskelige bevidsthed. I er virkelig ikke opmærksomme på en højere intelligens end den i selv har, så I har ikke noget andet begreb for Gud.

Derudover har I det smukke væsen, Gaia, der bliver vred og slår jer med lyn eller optørring af jorden, så I ikke kan få afgrøder til føde. Kan I se det, jeg siger? Hvor meget energi går til ceremonien for at hjælpe med at gøre Gaia tifreds? Mennesker gjorde dette i Århundreder. Dette kommer, bogstaveligt talt, fra den gamle sjæl. Jo længere tid, I har boet på planeten, jo mere knytter I jeres menneskelige bevidsthed til al anden bevidsthed, I ser i universet.

Så hvorfor Atlantis problemet? Okay, vil jeg forklare det igen, Lemurier. I kom væk fra dette store bjerg i Hawaii, da det begyndte at synke. Det var jeres hjem i tusindvis af år – det højeste bjerg på Jorden. Det begyndte at vige eller synke da magmaboblen begyndte at lufte sig selv gennem adskillige af  vulkanerne og frigøre presset, som havde skubbet det op. I havde ingen idé om hvorvidt hele bjerget ville forsvinde eller måske endda eksplodere! Så i mange år, tog de fleste af jer til havet og undslap. Da bjerget standsede med at synke, blev nogen der, og bjergtoppene blev jeres nuværende øer.

Ved du hvad Lemurierne elsker at gøre, og hvad der er i deres Akasha op til denne dag? Lemurierne kigger efter andre øer at leve på. Det er i begreberne i det, de har i deres DNA, som fortæller dem, at det er måden at leve på. Det er et begreb om at være, og mange Lemurier endte i historien på andre øer. Det føltes ligesom hjem. Men mange øer er også vulkaner. Gennem den naturlige tilflugt af geologi, ville vulkansk aktivitet og jordskælv ofte finde sted, og øerne ville gå under. Vidste du, at det var i dit Akasha, gamle sjæl ?

Så hvad tror du, I gjorde som det næste Lemurier, efter endnu en ø sank? De fleste af jer ville flygte – og kigge efter en anden ø! Den næste livstid, ville I kigge efter endnu en ø! Det er interessant, men det er ekstremt menneskeligt, at når dårlige ting sker, bebrejder I noget eller nogen anden et eller andet sted – som regel jer selv. Det er den gamle sjæls manglende selvværd, som vi har talt om så ofte. Så nu har I dårlig samvittighed over det, og nu har I fået en anden bevidsthed kørende der siger, at øen gjorde noget ved jer. Det er den negative Gaia Effect, at antagelig er Gaia vred. Den virkelige Gaia Effect er faktisk et smukt samarbejde med menneskelig bevidsthed! Men jeres Akasha, som er meget undvigende, vil give jer et helt anderledes begreb.

Så den gamle sjæl husker Atlantis forkert. Atlantis er simpelthen en generisk fællesbetegnelse for alle øer, I levede på der ødelagde sig selv, mens I var på den. De fleste øer havde en god grund til, at de blev omringet af vand. Som vi sagde, var mange vulkanske. Nogle gange var de sårbare steder let dækket af vand gennem jordskælv og oversvømmelser. Nogle gange ville det være tilbagevend-ende med vandkredsløb hver 1500-2000 år. Regn med at en Lemurier ville være der! Har I nogen-sinde tænkt på det? Dette er ikke for at nedsætte Atlantis selv, men for at fortælle jer, at der var mange af dem, og det klæber til jeres konceptuelle DNA som en stor begivenhed.

Hvad avanceret teknologi angår, så lad mig fortælle jer, hvad I “husker” som avanceret teknologi. Det er ikke det, I har i dag. Det er høj-sindet bevidst tænkning. Det er jeres high tech, fordi på en ø, kan I gå sammen, som I gjorde i Lemurien og hæve vibrationen af Jorden, I er på. Det handler ikke om maskiner og blinkende lys. Det handler om en bevidsthed, der kunne ændre fysikken.

 

De Nye Akasha Drivere

Vend i et minuts tid siden sammen med mig. Jeg vil nu fortælle jer om Akasha’s nye drivere. De er medfølende handling, kærlighed og afsluttede opgaver. Disse kommer til at være sådanne, der vil udsendes fra det gamle sjæle DNA til gamle sjæles hjerner. Dette vil starte en proces med at hjælpe dem til at tænke ud af boksen med traditionel tænkning. Gamle sjæle vil begynde at se, at de ikke er livets ofre. De hører til her! Selvværdet vil stige, for det vil indse, at mennesker fortjener at være her. Det er tiden for det!

Denne proces vil gøre det muligt for Akasha at tale til hjernen og den medfødte krops højere begreber, dem i medfølelse. Spørg en kirurg om, hvad det er, der gør, at mennesker ofte holder sig i live på et hospital i flere måneder, bare for at se et barnebarns kandidat. Spørg en læge, om han nogensinde har set sindet stå over det fysiske. En læge, der arbejder tæt sammen med død og døende vil have forbløffende historier om, hvorledes mennesker kan stå op fra deres dødssenge, når nogle af dem beslutter, at de er værdige til at være her. Hvad tænker I om spontan tilgivelse? Dette er menneskets ændringskurs.

 

Resultaterne af ny bevidsthed og en ændrende Akasha

Akasha taler til jer gennem begreber. Den nye energi indebærer forskellige overlevelses drivere til den gamle sjæl. Ind i jeres hjerne vil blive leveret begreber, hvor der ikke mere er karma. Den er blevet annulleret, som vi fortalte jer for mere end 20 år siden [Kryon Bog Et]. Vi fortalte jer at I kunne droppe karmaen, for den er ikke  nødvendig længere. Gå fremad med Akasha energi, så I selv skaber jeres fremtid i stedet for at et begreb fra fortiden gør det .

Nogle af jer føler jer mystificeret og synes det er mærkeligt, for uden karmadriveren synes I, det er tomt. Jovel, lad mig fortælle jer, at det er tiden at forstå, hvad den følelse kommer af. Det betyder, at I styrer jeres liv! Det betyder, at I ikke er offer for omstændigheder, der skubber og trækker jer rundt. I har droppet karma’ens gamle energidriver, og derfor er det nu tiden til at skabe! Det er forestillingsmæssigt og menneskevæsner, der ikke får denne besked, tror der er noget galt. Nogle kunne lide den anden følelse og sidestillede det med “at være normalt”. Det er en om-kalibrering. Ikke mere karma.

Tidligere liv vil ikke have indflydelsen, de plejede at have, og det I gjorde for at huske fortiden er begyndt at om-kalibreres. Nu vil I begynde at huske succes, kærlighed, medfølelse og resultater, der kommer gennem høj tænkning. I vil komme til at ønske disse ting igen. Kan I se, hvor dette går hen? Forestil jer et menneske, der kun er drevet af positive ting. Forestil jer et menneske, der så fuldstæn-dig er drevet af positive tiltag, som at han/hun vil udvikle bøger og tv-shows og film om positive ting. Forestil jer, hvordan det kan ændre dette, andre ser og føler. Forestil jer, hvordan få kan vise noget til mange, som vil kunne ændre planeten! Forestil jer at finansieringen af disse ting vil være let, fordi gamle sjæle med penge også ser det!

Kære I, I vil begynde at huske, ikke gammel mytologi, men Guds virkelighed. I er en del af puslespillet, og nu bærer I løsningen. I fortjener at være her, og jo mere I vågner, jo længere vil I komme til at leve. Bevidstheds opmærksomhed om et medfølende sind vil forlænge livet. I vil aldrig se en vred Gud i jeres medfølende tankegang. I vil aldrig se mytologien fra en skaber, der dømmer. Noget sådant har aldrig eksisteret! Det er en menneskelig tanke placeret på Gud. Gaia bliver jeres partner på Jorden, ikke en skræmmende magt, I er nødt til at give gaver, mere end I ville give til en menneskelig partner. I vil forelske jer i Gaia. Kan I se forskellen? Dette er det undvigende  Akasha, som om-kalibrerer sig til at blive langt mindre undvigende. Dette skubber menneskevæsner ind i en helt anden værens-bevidsthed. Så I begynder at indse, at planetens mestre alle havde det.

Til slut, spørger vi jer igen: Hvem er jeres favorit mester? Hvem? Sæt jer selv med ham eller hende lige nu. Hvad føler du nu? Dit svar vil være: “Afslappet, fredelig, sikker, så godt!” Så jeg spørger jer igen, hvad havde de, som tillader jer at føle på denne måde? Svaret er det, I er ved at lære selv at have, det er fred, hvor der ikke er en 3. dim.’s grund til at have fred og ro, hvor der ikke er nogen 3.dim.’s grund til ro, en opmærksomhed  om smukke, esoteriske ting, der er ude af syne for dem, der kun stoler på det, deres øjne kan se. Det er Guds kærlighed, der bliver fremtrædende i dit liv og helt udelader offergørelsens og frygtens løgne . I er afslappede, og behandler andre anderledes. Akasha begreberne om mesterskab er manifesterede i jeres daglige liv, og ting, der plejede at være et problem, bliver simpelthen dele af udfordringen i menneskers liv og ikke et overlevelses problem følt i kerneniveauet eller noget, der trykker på jeres frygt “knapper “.

Nogle af jer i dette rum og dem, der læser, havde brug for at høre denne sidste del, og I ved det, hvad det er, jeg taler om. Er det ikke tiden at slippe af med den gamle proces? Hvorfor lader I disse ting køre jer ind i frustration? Det gør jer ældre. I kan lade den forsvinde nu. Sig det højt, hvis I ønsker det. Lad jeres celler høre det! Katalysatoren til en oplyst planet sidder foran mig. Det er den gamle sjæl, som vil tillade disse ting at ske i sit liv og leve længere på grund af det.

Der er dem blandt publikum, som er kommet for en healing. Lad den ske. Lad den begynde nu. Tillad jer selv at komme op fra hvor I ved, at det er begyndt. Jeg vil gerne fortælle jer noget, som I måske ikke er opmærksom på: Hver celle i jeres krop ved det, jeg taler om. De lytter alle og råber, hvis I vil tillade dem det. I har kommandoen over det hele.

Hjernen er den storslåede centrale station i bevidsthedens energipassage. I har kontrol over det, I vil og ikke vil, tilladelsen i det. Det er tiden til at tillade en ny Akasha tale til jer om herligheden og det majestætiske i systemet, som I hjalp med at skabe.

Det er dagens budskab.  Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden – og med god grund.

Og sådan er det.

Kryon