Det fremtidige DNA

Sendt

Kanalisering af Kryon

Det fremtidige DNA

www.kryon.org

                Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Denne live kanalisering blev givet i Minneapolis, Minnesota
d. 1. august, 2015

Kryon gennem Lee Caroll oversat af Sigfred Skjold

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er oplysninger tilføjet. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Minneapolis.

________________________________________

 

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Min partner træder til side, som han må, for at en kanal som denne kan gives. Han ved, hvordan dette er, og har gjort det mange gange. Han er på et sted, hvis du ønsker at kalde det, det og han lytter ligesom du lytter. Han har distraktioner, men det er ikke de samme, som I har, og han har talt om dette før.

Han taler ikke nu. Det gør jeg, og igen siger vi, at opfattelsen skal være ren for jer, for at erkende, hvad der bliver sagt. Jeg taler om ting, der er uden for hans viden og jeg taler om denne planets virkelige energi, der er fysisk lige nu. Vi har talt om mærkelig fysik mange gange, men vi kommer ikke til det i dag. I stedet, vil vi tale om fysiske, tredimensionelle ting, der påvirker jer gennem en mange-dimensional kilde, der ændrer det, som I kender og forstår.

Planet ændring har været de manges Profeti

Vi har nu sagt i årevis, at fysisk ændring var på vej til planeten. Profetierne har været klare på deres egne vage måde, og de siger, at selve planetens bevidsthed kommer til at ændres, og at planeten bliver “blødere” i humanisme, og at uventede ting ville ske. Vi har endda fortalt jer at der kan være en joker, der kommer, og at I kommer til at få flere af dem. Disse jokere ville være uventede eller usandsynlige ting – verdens skiftende opfindelser, I ikke forventer, andres handlinger, som I ikke forventer og endda benevolence I ikke forventer. Blødere energi kommer til jer, og det er meget dejligt, og mange har sagt, det er en god forudsigelse og en vidunderlig profeti. Jeg ønsker at fortælle jer, hvad der imidlertid i virkeligheden sker, og jeg ønsker at give jer ABC ‘en i det, som I siger. Jeg ønsker at give jer den fysiske 3 dim virkelighed i, hvad der foregår omkring jer.

Noget af dette vil blive vist jer som et gensyn, men det er ikke. Det er en konsolidering af mange små stykker, som jeg har givet jer før, for at vise jer, hvad der foregår i dag. Emnet er DNA. DNA er ikke blot et kemisk molekyle i kroppen. Det er et mange-dimensionelt stykke guddommelighed. Selve molekylet, som I kalder DNA, findes over hele galaksen, kære I. Det er liv, og det er måden, livet former sig på overalt. Det er mønstret og livets geometri overalt, og I kommer til at se dette den dag, som I er i stand til at undersøge andet liv, I finder udenfor jeres planet. DNA kan kun ændres gennem fysik, for det er fysik, der styrer kemi. Det er ved at ændre sig.


Bevidsthedens Fysik

Lad mig gennemgå nogle ting, jeg har sagt i fortiden, så I kan se, hvordan det relaterer til lektionen i dag. For seksogtyve år siden, da jeg begyndte at give beskeder, fik jeg min partner til at skrive i sin første bog, at jordens magnetiske gitter ville være ved at flytte. Det gjorde det faktisk. Det er videnskabshistorie nu og den magnetiske nordpol er kun flyttet få grader siden da. Jeg gav beskeden, at jeres magnetiske gitter er relateret til, eller sammenflettet med den menneskelige bevidstheds fysik. Vær klar over dette: Bevidsthed er ikke en forpjusket esoterisk ting, der ikke kan måles. Den er reel fysik, som I bare ikke har set endnu. Mange eksperimenter på planeten i dette øjeblik viser, at styrken af det magnetiske felt faktisk ændrer sig med den menneskelige bevidstheds masse (et sammenhæng med medfølende begivenheder på planeten). Når I tilsidst er i stand til at måle mange-dimensionale felter på en klarere måde, vil I være i stand til at se sammenhængen mellem jordens magnetiske felt og menneskebevidsthed. Derfor kan man sige, “Som det går gitteret, går det for den menneskelige bevidsthed.” Nu ved I, hvorfor jeg hedder, “Den Magnetiske Mester”.

Det magnetiske gitter og den kommende ændring.

Noget I skal være opmærksomme på er, at gitteret ikke har bevæget sig meget i menneskets historie, og har været nogenlunde statisk gennem jeres mange liv. Men i 1987, begyndte det at bevæge sig meget. Grunden? Det bevæger sig, så det kan placeres til at modtage noget – noget forventet, der ville komme. Tænk på det som at flytte jeres møbler, så I bedre kan se noget, I ikke vidste var synligt. Omstillingen af gitteret er for noget, der kommer, som vi kommer til at kalde “udviklingsmæssig energi”, og den er fysisk. Den er virkelig fysisk! Faktisk kan I endda se den komme!

For måneder siden, og år før dette, fortalte vi jer, at jeres planet går ind i et rumområde, som den aldrig har været i før. Dette er ikke esoterisk. Spørg en astronom, “Kommer solsystemet ud af en beskyttende boble og ind i en ny form for stråling eller energi, som I ikke har set før?” Er det muligt, at jeres solsystem er ved at miste en beskyttende kappe, som det altid har haft på grund af, hvor det var i rummet?

Lad mig forklare det mere for dem, der ikke forstår meget om galaktiske bevægelser og Jeres solsystem. Alle stjernerne i jeres galakse bevæger sig langsomt rundt om centrum. Jeres solsystem og dets stjerne (Solen) har altid været på farten, da den roterer omkring centrum af galaksen. Som jeres solsystem roterer omkring midten, er I altid i en ny tidsperiode og rum. Det bevæger sig meget langsomt, men (det tager millioner af år at komme rundt én gang), at det for hele menneskeheden stort set har været i en energi, ligesom en beskyttende boble – og nu ændrer det sig. Tro I ikke det? Gør jeres forskning eller bed en astronom, hvis der er noget, der er anderledes. Gør denne kanalisering virkelig for jer selv, og I vil mere fuldt ud forstå, hvad vi siger til jer.*

Solens rolle

Når I flytter ind i denne nye energi, eller som nogle endda har kaldt “stråling”, bør I vide, hvordan det fungerer, for det er meget relateret til jeres sol. Fysisk, påvirker det solens magnetiske felt (heliosfæren), som så i tur trykkes til jeres eget magnetfelt via solvinden. Det er fysik, men kære du, lad mig give dig det esoteriske i det.  Dette har hele tiden været planen, at hvis I gjorde det som menneske race forbi 2012 markøren, ville I passerer ind i dette rumområde og magnetismen ville ændres, tilladende menneskebevidsthed at ændres. Kære I, det har altid været her ventende på, at I ville passere markøren! Det er derfor, jeg kom her for 26 år siden, og fortalte jer, at magnetismen ville skifte. Dette er en udviklingsmæssig energi, der kommer til at påvirke jeres Sol – Solheliosfæren – som så vil passere til jordens magnetiske felt, et felt, der nu er blevet omdannet til denne nye bevidsthed.

Åh, der er de intellektuelle, der ville sige, “Jo, hvad nu hvis vi havde ødelagt os selv som profetierne sagde vi ville? Hvad nu hvis der ikke var nogen mennesker til at modtage dette?” Det er simpelt. Ingen mennesker ville have været her, men planeten ville stadig være flyttet ind i dette nye rumområde og de samme energier ville have været der, men I ville ikke have været der. Simplet. Men ja, I er her!

Så nu kan I se, at de indfødtes profeti også bliver opfyldt, for de fortalte jer om de ændringer, der kommer efter præcessionen af jævndøgn (december 2012). Hvordan kunne de have haft denne profeti om jeres bevægelse til et nyt sted omkring jeres galakse? Tænk over det! Disse ting er ikke nye, og selv de ældgamle fortalte jer, det kommer! De kan ikke have kendt detaljerne i videnskaben, men deres profeti er den samme, jeg har: Ny bevidsthed er på vej.

Kære I, jeg vil have jer til at fortsætte med at sætte tingene sammen fysisk, i det I kan se. Som vi fortalte jer, påvirker disse ændringer solen. Jeres Sol-heliosfære ændrer jeres magnetiske gitter. For nu at alt dette kunne ske, måtte solen være stille. Jeg vil have jer til at spørge en astronom om Solen og Solens cyklusser. Spørg om hvilken udstrålings periode, Solen er i for øjeblikket. Astronomen vil fortælle jer, at det synes at være en af de roligste cyklusser, Solen nogensinde har set. Soludbrud og solpletter er forstyrrelser i det mange-dimensionale felt, der omgiver Solen, så disse var nødvendige at have overstået, mens de nye energier var begyndt at blive gennemført. For alt dette kunne fungere, skulle solen være så stille som mulig, og det er den. Solens stille tid påvirker også jeres vejr, og det fortalte vi jer også. På grund af dens ro, er I i en vejrcyklus, som vi også forudsagde [en kold tid kommer], som også har meget med den kommende energi at gøre.  Det er fysisk. Spørg en astronom, “Er de bekymrede om alt dette?” Nogle af dem er, og andre ikke.  Men det påvirker jer og planeten lige nu. Nu ved I, hvorfor det magnetiske gitter blev ændret, da det skete og hvorfor. Det er fysisk.

Esoterikken i det hele

Nu på den samme tid, som hele det ovenstående omtalte fysiske skifte skete, gav vi jer esoterisk information om de Plejadiske knuder og nuller. ** Er det muligt, at Plejaderne selv, efter at have været her i begyndelsen og var vidende om disse kommende forandringer, faktisk hjalp til med profetierne (påvirkede de gamle kalendere og profetier)? Jovist, er det sandt, men det virkede for de indfødte som var det “intuition fra forfædrene”. Knuderne og nullerne der efterlodes af Plejaderne er hurtige mekanismer, der påvirker planetens gitre. *** Bevidsthed er relateret til planetens gitre, husker du nok? Men det er ikke kun det magnetiske gitter der var involveret. Det omfatter også krystalgitteret (Menneskelig emotionel erindring) og Gaia gitrene – dem alle. Der arbejdes på alle disse i denne tid i kombination med den nye udviklingsmæssige energi fra Solen. Disse gitre er ved at blive fodret, hvis I ønsker at kalde dem det, af knuderne og nullerne. Hvad er det, det alt sammen laver? Hvad er den virkelige nederste linje af alt dette? Svaret: Disse sammenløb af energier som er skiftende og ændrende, påvirker alle direkte én ting –  Jeres DNA.

DNA Udviklingen kommer

Det menneskelige DNA er klar til at skifte og ændres. I vil aldrig se det i et mikroskop, fordi det ikke er kemisk; det er fysisk. Lyt efter et øjeblik, for I allerede har set, hvordan det virker. De 90 procent  DNA, der hidtil var skrammel, er nu forstået af jeres videnskab .**** Videnskaben forstår nu, at disse 90 procent er information –  En manual – et kontrolpanel for generne. Men det er stadig et mysterium, hvad det rent faktisk indeholder, eller hvordan det udgiver informationen til generne. Hvad der ikke vides endnu er, at det er en mange-dimensional overførsel. For de fleste biologer, ville det være at strække sig, men der er faktisk lidt kvantehed i jeres DNA, og dette har også været set videnskabeligt. (Garaiev og Popoinin eksperimenter med DNA).*****

Disse 90 procent DNA er ligesom trillioner af antenner i kroppen, klar til at modtage oplysninger og derefter omskrive manualen via ændringer i jeres gitre. DNA’et vil modtage information og skifte. Det kommer til at påvirke genetikken. Mødre vil modtage det først og videregive det til deres børn. Mødre, I ved ikke engang, I har det, men I passerer det til jeres børn lige nu. Er I opmærksomme på min partners bøger for mere end 10 år siden om “Indigo Children (Indigo børn)”? Disse børn var forløbere for den nye energi. Børnene er forskellige! Det startede før 2012 – langt før – da potentialerne var meget høje for, at I ville gøre det, som I så gjorde. Mødre til børnebørn, jeg nødt til at spørge jer, om de er forskellige? Meget anderledes!

Først kommer børnenes ændringer

Når et Menneskebarn kommer ind på planeten i dag, er det, der foregår i dag, anderledes end da I blev født. I er i et nyt sted i rummet, Solen er stille, I har knuder og nuller ind fodring, ny information i gitrene, og bevidstheds paradigmet er anderledes for dem, end det var for jer. Deres Genesis celler, deres “hvordan et menneske virker” celler, er under forandring. Noget vil begynde at fungere, der er usædvanlig anderledes for den menneskelige standard natur. Det intuitive selv, barrieren mellem instinkt og bevidsthed, vil begynde at forbedres. Barrieren begynder at blive mindre. Forbered jer på børn, der har en meget akkurat intuition om, hvad der er galt med dem. Hvis de fortæller jer at noget er galt, så tag dem til lægen! Øjeblikkeligt. Sig ikke til barnet, “det er vist din fantasi, der løber af med dig”, eller, “Det går i orden efterhånden, det er vokseværk.” Hører I det? Der er dem, der lytter til dette lige nu, der har brug for at høre det, fordi deres børn siger, “Jeg føler det er lidt underligt, noget der er galt.” Mødre, der er vant til voksende børn er også vante til det gamle energi paradigme, der har en vis sundheds skabelon. Dette er ved at ændres. Børnene er begyndt at vågne op til at være intuitive om deres eget helbred. Broen til instinktet er ikke bygget endnu, men den er tættere på dem, og de føler noget. instinktet taler til dem for første gang. Lyt: I havde det ikke, men de har. Lyt til dem.

Barnets Akasha er begyndt at blive mere klar. Disse børn vil fortælle jer meget om, hvem de har været, og hvad de har gjort. Hvis du er en forælder, og du lytter til dette nu, er det værste, du kan gøre, at undertrykke det. Det bedste du kan gøre, er at fortælle barnet den absolutte sandhed, den absolutte sandhed: “Jeg tror dig” Når I siger det højt, hjælper det barnet. Det er sandfærdigt, og barnet vil få det. Hør, forældre: Vær en allieret med Jeres barn, og det vil ændre jeres forhold til jeres børn. Vær ærlig overfor dem hele vejen igennem. Fortæl dem, at ikke alle vil forstå det, så der er tidspunkter, at være stille om det. Dette er instruktioner om børn i den nye tidsalder. Disse egenskaber vil blive endnu stærkere, og jeres instruktioner vil give mening.

Instinktet vil komme til at fungere bedre end det nogensinde har gjort før. Instinktet er ikke noget, I er meget vant til at se hos mennesker. I ser det mest hos dyr, fordi dyreafkom har et meget stærk overlevelsesinstinkt. Det går så godt for sig, at de rent faktisk kan gå allerede få timer efter fødslen! I har det ikke sådan. Men denne samme mekaniske passage af instinktet begynder at blive stærkere hos mennesker, og det vil især komme fra Akasha. Det er kemisk såvel som værende esoterisk (genetisk og Akashaisk). Sådan som det er i dyr, bør I have også have det, og det vil I få. I kommer til at se børnene huske, hvordan de gik og hvordan man spiser meget tidligere, uden træning. Det vil gå hurtigere end i det gamle paradigme, og hurtigere end lægerne, der kender børns udvikling vil have set før. Det vil være “uden for normen”. Vær rede til det; det er instinkt. Det er simpel kemi. Det er DNA’et, der arbejder bedre.

Hvis man ser på DNA cellen selv, kunne man spørge, hvad der sker? Sandheden er, at DNA er ved at blive mere informeret, nogle siger “er sat stand til”. I esoterisk tro er der nu et modeord kaldet aktivering. Vær venlig ikke at ændre det, men vid, at det ikke er korrekt. I aktiverer ikke noget. I stedet frigører I DNA fra et fængsel. Hvis I kender nogen, der er forkrøblet i en stol, uudviklede og ikke i stand til at bevæge sig, men pludselig løses de fra denne trældom, og fingrene udredes og hånden begynder at blive hel igen, er det fordi noget er sket med DNA’et. Det er ikke sket i hånden, eller i musklen eller i fingrene, ikke engang i armen, men i DNA’et. Det er en frigørelse. Jeg vil have jer til at holde denne vision. Alle de ændringer, jeg har talt om, er om at blive løsladt fra et fængsel til forkrøblet DNA! Og (vær rede), det sker for alt DNA i kroppen på én gang. Det er en “hele kroppen oplevelse”, ikke en lokal “hånd/arms”- .

Jeres DNA er forkrøblet i denne gamle energi, og det er jeres eget frie valg, der skabte dette. Jeres DNA, jeres livstid (ældning), jeres sygdomme er alle der, hvor I ønskede at tage denne planets energi, og jeres DNA samarbejdede. Dette er det, I har levet med og det, der nu er ved at ændres. Det er ikke DNA aktivering, det er DNA-frigørelse. Frigørelse!

Dybden i alt det hele: Er I klar over hjælpen, I får? Troede I et øjeblik, at alt dette skulle være jer, der lige gør disse ting? Det indebærer galaksen, Rumdelen I er i, knuderne og nullerne, og skaberen af universet. Det indebærer Plejaderne, det involverer jeres tidsline, og det indebærer kærlighed. Alt dette sker, for at I kan være i en ny energi og frigøre båndene i Jeres DNA. Jo kære I, gamle sjæle, der er noget, I bør vide. I behøver ikke at vente på at blive genfødt for at opnå dette. Den gamle sjæl har udstyret inde i sig lige nu, akkurat som den nyfødte.

DNA skabeloner

Dit DNA er fyldt med information og skabeloner. Skabeloner er livsmønstre og livsparadigmer. De fleste af disse skabeloner er nogen, I har, der ikke er fuldstændige. Hvad I nu ikke ved om en skabelon er, at den har noget, vi vil kalde sit eget mønster. Hvis I allerede har en del af en skabelon, dvs. en del af designet, tiltrækker den resten af designet til sig, hvis den kan. Forstod I det? Hvis I har en del af billedet, har denne del en holdning – en ønskeholdning – ønsker resten af billedet! Ligeså snart det er muligt at få den manglende del, det er ligesom magnetisme. Den flyver bogstaveligt talt til sig selv, og skabelonen klikker på plads, og I har det hele. Alle har I dele af skabelonen og dem, der har de mest dybt gående “rede” dele er gamle sjæle (dem der læser dette). Jeres Jorderfaring har ventet på dette! I vil så komme til at fuldføre de skabeloner, der mangler, I gamle sjæle.

Genesis Celler: Den begyndende skabelon

Dette udtryk, jeg bruger, i denne meddelelse er et Kryon begreb i dag, ikke et medicinsk udtryk. Der kan være et lignende medicinsk udtryk, men det er anderledes. En af de skabeloner, der altid eksisterer og aldrig går væk, er en del af den menneskelige manual. Den er ikke så lineær som i denne forklaring, men den vil fungere. Tænk på den på denne måde: Jeg vil have jer til at tænke på manualen for fødslen. Da I kom ind, hvordan så manualen ud? Hvilken side var I på, da I var fem dage gammel? Hvilke side var I på ved seks måneder? Hvilke side var I på, da I var 30? I ved alle, at alle siderne er forskellige på grund af kronologien i at vokse op.

Siderne er der stadig, og skabelonen er der stadig på grund af det, jeg kalder Genesis celler. Genesis celler, som jeg vil definere dem, er cellerne i en nyfødt, der accelerere væksten og læring på en særlig måde. Barnet opsuger så meget af verden omkring sig på seks måneder. Dette omfatter tale, sprog, begyndelsen af at stå og gå, og meget mere. Antennerne i Genesis manualen er så store! De lytter til holdningerne og bevidsthed i alt omkring dem. I ved det allerede. De er aktive hos et nyfødt Menneske, så bliver de langsommere og I bliver voksne. Genesis celler er magi. De anvendes i begyndelsen, så holder de op, men de er der stadig og forsvinder aldrig. Skabelonen er der stadig, instruktions sættene for, hvordan de er lavet, hvis I ønsker at kalde dem det, er der stadig. Dette er altsammen fysik, for kemien i, hvordan det hele fungerer, er fysisk. Det I bør vide om børn af i dag, er, at antennerne er oppe for at fungere 10 gange så længe, som jeres var det for jer.

Nuvel, gamle sjæl, hvad nu hvis jeg fortalte dig, at du kunne frigøre disse celler nu, gøre dem aktive for dig? De kunne være tilgængelige for dig nu, blot gå og få dem i manualen. Gør det med en erklæring, gør det med bevidstheds ændring, gør det med meditation. Imidlertid kommunikerer I med instinktet, det er klar til at frigøre Genesis cellerne fra deres tidsfængsel og blive brugt igen! Det, det betyder for jer, er hurtig spors vækst til oplysning! De arbejder med Akasha!

Det er til enhver situation, I måtte være i. Begræns det ikke til det I tror, I har brug for! Spørg altid, “Kære Ånd, hvad har jeg brug for?” oplys, “Kære Ånd, dette, og noget bedre.” Brug dette potentiale! Genesis celler er klar til den gamle sjæl. Jeg bliver ved at sige gammel sjæl, lagde I mærke til det? Med andre ord, et antal livstider giver jer skabeloninformation som en nybegynder ikke ville have, der blot har været på jorden et par gange. Gamle sjæle har hundredvis af livstider, måske tusindvis for at udvikle erfaringer og skabelonen af viden. Hver eneste af jer i dette rum kan sige til jer selv, “Jeg ved, at jeg har været her før” og jeres instinkt vil vibrere med sandheden af det. I ved for meget! I føler for meget! I er i dette rum lyttende til kanalisering! Dette budskab er akkurat og det er sandt. Du er en gammel sjæl. Alt det, jeg har lige fortalt jer, drejer sig om forbedring af menneskevæsnet i en energi, som I har ventet på.

Jeg lukker med dette: Hemmeligheden ved minedrift i jeres Akasha, eller frigøre skabelonen, er i at have en medfølende bevidsthed. Overrasker det dig? Det er det, der har manglet hele tiden. Hvis I vil til at dyrke minedrift i jeres Akasha [trække på de ting, I har lært i fortiden], og begynde at omskrive, hvem I er, er I nødt til at nå til enighed om medfølelse med jer selv. Hvordan har I det med mangel på vrede, omsorg for andre, med Guds renhed i det indre? Bevidstheds Fysikken i at skabe medfølelse, skaber det, jeg kalder medfølende handling. Det gælder alle i lokalet, og dem der læser dette. En gammel sjæl ved, hvordan man gør dette. Lyt: Jeg ved, hvem I er. I ville ikke lytte eller læse, medmindre I var en gammel sjæl, selv en uinteresseret gammel sjæl. Du er en sådan, og du ved, du  er det. Medfølelse er kongen af alle følelser på dette punkt på planeten. Den kommer til at lede jer ind i en udviklet tilstand af kærlighed, og uden medfølelse og omsorg for andre, kommer det ikke til at fungere. Faktisk vil intet fungere.

Meget langsomt vil der komme en opdeling af bevidsthed på planeten, og vi har talt om det før til jer. Der vil være dem, der er medfølende og dem, der ikke er det, og det kommer til at blive indlysende, så indlysende! Omsorg og mangel på omsorg. Der er en mørk hær lige nu på denne planet. Hvad er dens “medfølelses faktor”? Forstår I? Det er en frit valgs sindstilstand, men det er opdelingen, der kommer. Bekymrer dig ikke om dette, du medfølende. Når du tager mesterens egenskaber, omgiver lyset dig. Slut med at befæste eller beskytte dig selv mod mørket. Det vil automatisk trække sig tilbage fra dig. Ikke mere indfangning af dagens sygdomme, de vil ikke være i stand til at røre dig med medfølelse. Det er fysik; det er virkeligt; det er fysisk og det sker nu. Jeres samfund vil afspejle dette hurtigere end I tror. Når I tænder jeres nyheder, og I tror, jeg er skør, bare vent. Der er kommer nogle Jokere. Godgørenhed er en ny energi!

Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden.

Og sådan er det.

* (1) solar-system-caught-in-an-interstellar-tempest

* (2) our-solar-system-is-moving-into-a-potentially-dangerous-interstellar-energy

** (1) Jordens Knuder og Nuller.

** (2) Knuder og Nuller på Jorden part 2

*** hidden-treasures-in-junk-dna

**** www.kryon.com/k_68

***** dna-replication-at-a-distance-reported-by-nobel-scientist