De tre vinde

Sendt

Kanalisering af Kryon

De tre vinde

Kryon gennem Lee Carroll februar 2013

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset[af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i det vestlige Canada.

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Så tiden, siden jeg sidst talte til jer og nu, eksisterer slet ikke for mig. Det er svært at forklare et lineært menneske, hvordan det er, ikke at have tid. Alting sker på én gang, så det er noget mærkeligt noget at snakke om, for i jeres sind er jeres fremtid ikke kendt for jer, og jeres  fortid kan ikke genses. Så for jer, er jeres eksistens altid i nutiden. Men på min side er vi i alle tre virkeligheder, men vi kalder det nuet. Disse begreber er kun energier, men I har en 3 dim. tidsplacering for hver af dem.

For eksempel FORTIDEN: Tidligere handlinger i 3 dim. kan ikke ændres, men erindringen om dem kan. Så derfor, hvis I omskriver jeres  reaktion overfor noget, der er sket i fortiden, og det ændrer jer i nutiden, hvad har I så gjort? I har lige besøgt fortiden og omskrevet den!

FREMTIDEN: I siger, jeres  fremtid ikke er kendt for jer, men potentialerne for, hvad I kan gøre, er virkelig kendte. Når I på en vis måde ombestemmer jer i dag, ændrer I også  potentialerne af det, I kan gøre i morgen. Derfor er omskrivelse af fremtiden gørlig i dag. Når I laver en aftale om at gå et sted i morgen, gør det jer så til spåmand, når I ankommer til den planlagte hændelse? Hvis I annullerer aftalen i sidste øjeblik, ændrede I da jeres  fremtid? “Vent et øjeblik, Kryon. Det er ting, vi har kontrol over, så det er ikke det samme som en fremtid, der er et mysterium for os.” Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at for os er der ingen forskel. “Aftaler” er planlagt og uplanlagt i en virkelighed, som I ikke nemt kan se i 3 dim., men de er stadig potentialer, I opstiller for jer selv. Vi ser det hele som én ting, og det hjælper os til at give jer den slags kanaliseringer, vi kommer til at give jer i denne omskrivning. Vi kommer til at kalde kanaliseringen De tre vinde.

Meget af denne information er givet i stumper og stykker i mange år. Men nu vi sætter det sammen. I har hørt noget af terminologien, og vi har hentydet til det før, og nu ønsker vi at lægge det hele ud som et tæppe, der vil indeholde mange svar og måske nogle uoverensstemmelser. Noget af dette svarer måske ikke til det, I kan have hørt fra andre, og det er dér, jeres  guddommelige dømmekraft kommer i spil, for jeres  intuitive fornemmelse skal nu bruges til at se om dette, jeg har tænkt mig at fortælle jer, giver mening eller ej. I kan begynde at bruge det, jeg nu ville kalde åndelig logik.

 

Menneske sjælen

Først og fremmest ses det menneskelige væsen og det menneskelige væsens sjæl som ét element for os. Den er aldrig delt op i vores virkelighed og befinder sig på mange steder på en gang. Men for jeres  forståelse og i denne lektion har vi kun sjælen på fire steder på én gang. De tre vinde er tre af de fire, og det andet sted, hvor jeres  sjæl bor, er hjemme. Det er dér, hvor jeg er, kære I, og vi kalder det ikke vind, fordi der ikke er vind, når I er hjemme. Der er ingen handling for eller imod, og der er intet at skubbe eller trække. Det er så vanskeligt, hvis ikke umuligt, at beskrive noget, der er så tæt på jer, men dog så skjult. Hjemme er ikke en af vindene, for det er der, hvor I altid er.

Et stykke af Gud er i jer, men hvordan, det er at være på min side af sløret, vil forblive skjult, så længe I er mennesker. Det er  nødvendigt, for energiprøven, I arbejder på som menneske, er nødt til at blive ved med at være i en bestemt art virkelighed og bevidsthed, så I kan eksistere på planeten og arbejde med puslespillet. Men der er ingen vind, når I er hjemme. Hjem er det sted I er, når I ikke er i en af vindene. Hjemme er jeres  naturlige “Guds tilstand”.

 

Hvordan Mennesker “Ser” Gud

I er et stykke af Guds suppen, som udgør utallige dele, og dog er alle én. Selve essensen af sammenfiltring [en fysik begreb, der beskriver en kvante egenskab, hvor tingene er låst fast i én virkelighed uden hensyn til afstand] er Guds egenskaber. Når I er i kontakt med jeres Højere Selv, er I i kontakt med alle jeres dele. Sommetider tror mennesker, at de får budskaber fra engle, og disse engle gives budskaber fra andre engle, o.s.v. Mennesker ser et hierarki af autoritet i alting, fordi dette eksisterer i deres egen virkelighed. Men med Gud findes der ikke sådan noget, for Guds visdom er en enestående visdom, der altid er den samme visdom og fuldt til stede hele tiden, overalt. Sandheden er sandheden, og fordi I har en del af Gud i jer, bliver I opmærksomme på en absolut sandhed, når I vågner åndeligt. Det er derfor, at når I møder et vækket menneske fra en anden del af verden, som er fremmedt for jer og vedkomne taler et andet sprog, der ikke er dit, finder I sammen den samme sandhed.Guden inde i dig, er den samme som Guden inde i dette andet menneske.

Så ær jeres  intuition, mens vi giver denne lektion, denne del af jeres sind, som skelner ved hjælp åndelig logik. Nogle af jer kan faktisk få en åbenbaring om det, vi taler om, når vi taler om de tre vinde.

 

De Tre Vinde

Menneskevæsen, der er intet, der hædres mere i det menneskelige livscenarie end tre vinde.De repræsenterer en af de tre tilstande, som mennesker altid er i. To af dem er korte, og den ene er lang. Der er fødselsvinden, eksistensvinden og overgangsvinden. Med jeres ord, vil I sige fødsel, liv og død. Vi bruger ikke disse ord, da de er skævvredet til en 3 dim. virkelighed, som ofte er jeres eneste syn på sandheden.

 

Fødselsvinden

Fødselsvinden er anderledes end den faktiske fysiske hændelse, som I kalder fødsel. For os er fødselsvinden dér, lige før jeres indgang (I tager jeres  første åndedrag). I hver “vind”, kommer vi til at starte med at skille os af med fejlslutningerne og give jer sandheden. Så lad os diskutere så meget, som vi er i stand til og begynde med fødselsvinds-energien.

Forestil jer selv som et stykke af det hele, en del af kærligheds-elementet i universet, og en del af Guds visdom. I er rede til at komme tilbage til jeres  planet, men I har ikke et menneskesind. Hvad er der blandet ind i dette? Hvilke energier drejer sig om det, der får jer til dette sted? Hvem er i stand til at være i fødselsvinden og er der et system?

Dette er svært at beskrive, for det er ikke lineært. Forstå, at I kun er opmærksomme på noget, der er lineært, da det er jeres  virkelighed. Mens I sidder dér og læser, er jeres 3 dim. virkelighed kun kendskab til ét enkelt liv på Jorden. Men i denne kvante-fødselsvind ser vi jer stående på randen af en anden virkelighed, der vender tilbage til planeten efter mange livstider [der tales til gamle sjæle nu]. Så som du står der, er du på en vis måde ved som et menneskevæsen at genforbindes med planetens energi. Den 3 dim. Virkeligheds “Vind”, du er ved at træde ind i, blæser mod dig med stor styrke. Du synes at “læne dig mod den”, mens vi ytrer vore afsluttende kærlighedsord til dig. Du er ved at afbryde forbindelsen til Åndens virkelighed, villig til at give din hukommelse om alt, der er, væk, og vende tilbage til Jorden igen. Hvilken en smuk tid!

Hvad er egenskaberne eller “reglerne” for dette, når I igen slutter jer til menneskeheden? Lad mig først fortælle jer, hvad de ikke er, for så meget af dette misforståes. Det første, I skal vide, er at mennesket helt absolut er enestående. På denne planet med hellige sjæles kommen og gåen, har alle Mennesker en guddommelig del, som vi kalder det Højere Selv. Al Menneskelig 3 dim. DNA struktur og indre potentialer er identiske. Det eneste, der adskiller mennesker fra hinanden ligger i DNA kvantedelene – energien i Akasha optegnelserne.

 

Akasha’s Magt

Akasha optegnelserne indeholder evnen og potentialet i en enorm energi, alt efter hvad det pågældende menneske har gjort i tidligere liv. Hvis mennesket tidligere er vakt til åndelig potentiale, så er der mere energi, end hvis det ikke var sket. Derfor er den potentielle skabelse af en oplyst gammel sjæl  bogstaveligttalt tilgængelig ved fødselsvinden, for det handler om tidligere viden og erfaring, og hvad I har gjort før på planeten. Det handler om, hvem I var, hvad I har udrettet, og om I nogensinde var vågnet op til arbejdet på lysgåden eller ej, om det er en tilbagevenden eller det er første gang.

Så Akasha optegnelserne er ikke blot  en registrering af, hvor mange gange I har været her, men nærmere hvor meget åndelig viden og livserfaring, I er vågnet op til gennem alle jeres planetariske oplevelser. Akasha er et helligt bibliotek, som I samler op og indeholder gennem hver livstid, og derefter ind i det næste. I lægger noget til, hver gang I kommer og går på planeten, og det hjælper med at udvikle og ændre det, jeres næste liv vil dreje sig om. Husk grundsætningen, vi har givet tidligere: I bliver aldrig nødt til at vende tilbage til en mindre bevidst tilstand. Når I åbner metaforen om den “åndelige Akasha krukke”, vil al åndelig undervisning være tilgængelig om alle livstider, al opnået belæring.

 

Ikke al jeres Biologi er fra jorden

Menneskevæsnets sjæl er en del af Gud og er enestående på planeten. Men biologisk set, er mennesket ikke et jorddyr. Faktisk viser jeres  enestående menneskekemi det, da I har “sammensmeltet DNA”, der skaber 23 kromosoms adskillelse fra resten af Jordens biologi. I udviklede jer ikke fra Jorden!

Menneskearterne som I ser i dag, er ikke menneskearterne for 200.000 år siden. Så den første erkendelse for jer er, at hele jeres korporlige eksistens ikke er at være “et dyr fra jeres planet”, på trods af hvad biologerne vil fortælle jer. Der var hjælp hen ad vejen med en “opvågnen til lys og mørke” i jeres DNA. Selv de mest basale religioner fortæller jer om denne begivenhed som er den guddommelige “skabelsesberetning” fælles for hele menneskeheden. Menneskene, I er i dag, er enestående for universet og har fantastiske skabende kræfter, som alle Jordens mestre fortalte jer.

Dyrenes System

Dyr har deres egne former for energier, og nogle af dem har endda deres egne former for dyresjæls-grupper. Dyrene er på planeten af flere grunde, og vi har fortalt jer alt dette før. Men alle af dem er på planeten som en del af Gaia’s balance, og mange som menneskers venner. De indeholder livsenergien for Jorden, og nogle gange er de her for at elske.

Visse typer af dyr har dyresjæle og inkarnerer i deres egne grupper, men altid i tjeneste for menneskeheden. Deres egne sjæle grupper kommer tilbage som dyr – kun som dyr. De behøver ikke at krydse sjæle-barrieren ind i et Højere Selvs væsen. Dyr opgraderes ikke til menneskevæsner. Men det er meget let for mennesker at tro, de gør det, for det er måden, mennesketanker altid har arbejdet på for jer.  Efter jeres  opfattelse, graduerer I til højere niveauer, og så bliver I bedre. Derfor vil de, der vil se på livsordningen formentlig sige, “En sjæl begynder som et dyr, og arbejder sig derefter op til at blive menneske.”Men det er ikke tilfældet, og har aldrig været det, kære I. Et menneske har et smukt Højere Selv, som er kernesjælen i  Guds energi.

 

Mennekets åndelige system

Jeres livsgåde handler om, hvor meget af denne sandhed, at være en del af skaberen, I kan acceptere. Hvor meget kan I åbne kvantedøren for at se denne sandhed, mens I er i live? Denne ene egenskab bestemmer, hvor oplyste I bliver i løbet af livet. Lyt: Det er ikke, hvor meget viden og erfaring, der er i jeres Akasha, men hvor meget I tillader jer selv at tro på det. Der er mange gamle sjæle på denne planet, som besidder en utrolig mængde af åndelig belæring, men de ønsker ikke at røre ved den “åndelig krukke” i sig på dette tidspunkt af deres liv. Dette er menneskets frie valg, vi taler om.

Der er umådelig meget planlægning, der sætter jer i fødselsvinden. Hvad opnåede I under det sidste liv, hvis noget overhovedet? Hvem var du og hvad gjorde du? Hvilke energier startede du, som ikke var komplette, og som du ønsker at fortsætte? Hvilken sjælegruppe var du i? Hvem var dine forældre? Er du i visse sjæle aftaler om at blive deres børnebørn? Det er mere almindeligt end I tror! Der er så mange ting, der går ind i planlægningen af “indrejse energi” i dit liv, og hvert livs potentiale er anderledes og unikt. Planlægningen foretages af dig, når du har “Guds sind” på min side af sløret.

Mennesker kan ikke lide det faktum, at der ikke er nogen generisk åndelig brugsanvisning, der hedder: “Her er hvad der sker, og her er hvad der skal gøres.” Hør, kære I, menneskeheden hædres langt mere! Er alle jeres børn eens? Virker bøger om, hvordan man opdrager børn altid for jeres barn? Svaret er nej, fordi hver sjæl er helt unik. Men mennesker ønsker stadig at have en liste over hvilke ting, der skal gøres, og hvad der ikke skal gøres, som om hver enkelt sjæl på en eller anden måde kom ud af en åndelig maskine, der gjorde dem alle ligedanne. Nej i stedet ærer Ånden hver sjæl med et enestående valg og en enorm variation af energiudvalg.

 

De Store Kunstnere

Der er visse egenskaber, som mennesker modtager på planeten, og vi vil kalde dem kreative egenskaber. Disse er næsten kvante egenskaber, der kan tage flere livstider at fuldføre. Det, der ofte sker med disse skabende er, at de gennemgår en serie af livstider, som om de udgjorde én enkelt for at få afsluttet deres kreative periode. Berømte kunstnere vil komme tilbage, og det første, de ønsker at gøre, er at samle en pensel op og fortsætte det, de gjorde før. Berømte komponister, berømte digtere og billedhuggere vil komme tilbage og simpelthen fortsætte! Det er så indlysende, men I benægter dette med jeres videnskabeligmåde.

Så de kreative er forskellige fra de andre, og deres gåde er at give planeten de største skatte af kunst gennem en samlet serie af liv, men personligt prøver de at få orden på gåden “at det, de går rundt med inden i er værdifuldt, men ingen ved det”. Måske har I lagt mærke til, at de fleste store kunstnere, der har levet og er her i dag, bærer en byrde, der let identificeres som “mangel på selvværd.” Ser i dette? Det er lige modnet til personlig opdagelse, er det ikke? Så kan I se mennesket stående i fødselsvinden, klar til at fortsætte med det, de kun lige begyndte på sidste gang? Med “Guds sind”, er der et smil på deres ansigt, når de hører musik, som de vil komponere, for den er med dem, når de ankommer.

Som du står ved Fødselsvinden, er du helt og aldeles en enestående skabning med ufuldstændige energier. Det varer mere end ét kort jordisk liv at skabe menneskelige egenskaber, der vokser i modenhed. Selv ikke-kreative (de fleste af jer) er i en slægt, der starter noget, der aldrig blev helt færdiggjort. Nogle gange drejer det sig om parforhold. Nogle gange er det læring eller undervisning. Gamle sjæle er gode til dette og kommer og går ofte og samler op, hvor de er ved at tage afsted mens de langsomt ændrer planeten ved deres blotte tilstedeværelse på den. Den gamle sjæl “Syr lysfrøene på tæppet af lineær tid, og ved ikke engang, at han/hun også vil høste disse fuldstændig modne visdoms planter, når han/hun vender tilbage i et efterfølgende liv.”

Derfor kære I, behøver I ikke at ankomme med en blank tavle, men I er nødt til at vide det, ikke? Den gamle sjæl føler det. De eneste, der ankommer med en helt blank tavle er nybegyndere [første gangs], og vi vil tale om det i næste vind. Men dette er et rum af gamle sjæle, som hører og læser lige nu. Hver af jer er her med en åndelig krukke, der er fyldt med oplevelsen af at have levet på Jorden, og nogle gange endda egenskaben med “opvågnen til jeres egen mesterskab”.

 

Akasha Læsere

Der er dem, der kan læse jeres Akasha. Men i modsætning til en lineær arkivskab, kan de ikke læse livstid på nogen lineær måde. I stedet vil det være de energetiske liv, der stikker ud, dem, der har en dybde i sig for jer. Det er de liv, hvor I opnåede noget, eller måske endnu værre, ikke gjorde det. Der er de liv, hvor der skete dramatiske ting, såsom tidlig død, tab af børn eller slagmarks erfaringer. Det hele er baseret på energi og potentialer. I vil høre det igen, da det er vigtigt.

Du står ved fødselsvinden og du er ved at komme tilbage til planeten. Lagt på dig er alle potentialerne og mulighederne, der er  baseret på jeres tidligere erfaringer og aftrykket af “hvem du er.” Du kommer tilbage som en del af den åndelige familie på Jorden, hvilket er, hvad jeres  sjælegruppe gør. Hvor vil du være? Hvilket køn? Det sværeste for mig er at beskrive for jer, at planlægningen ikke er lineær, og det ikke er noget, I vil se på et logisk økonomisk regneark. Det er energi baseret og meget ofte påvirket af andre. Det er derfor også familie baseret.

Hvis du er vækket til åndelig sandhed i et tidligere liv, er der et stærkt potentiale, det vil i høj grad ændre det næste liv. Så en gammel sjæl vil gå til et andet sted, hvor en ung sjæl ikke vil gå. Alt dette er i planlægningsfasen, inden Fødselsvinden, og du er rede til det. Det er du virkelig. Lyt: Ingen menneskesjæl kommer modvillig eller som straf til planeten. Måske I skulle huske, denne erklæring!

 

Den største forandring …

Gamle sjæl, lige før I kommer tilbage til planeten, er energien blevet helt anderledes i Fødselsvinden på grund af det, der er sket i de sidste 20 år. I denne nye energi forbi 2013 er den gamle sjæl, der kommer tilbage med det åndelige bibliotek fyldt med åndelige formål fortrolig med denne proces. Han/hun husker intuitivt ret så fuldt ud, hvad han/hun har været igennem. Hørte I det? Det er anderledes end sidste gang! Det er et resultat af alt det, der er sket i de seneste år. I har ændret lovene!

Den gamle sjæl vil ikke være omfattet af nogle af energierne, der skubber og trækker en yngre sjæl. De gamle sjæle har gjort op med deres sind som en del af planlægningen om, hvad de vil gøre, som de ikke kunne gøre før i den ældre energi. Dette er kun muligt, fordi de nu kan planlægge at få den åndelige krukke åbnet intuitivt tidligt i det nye liv. Den gamle sjæl kan endda vide dette nu og planlægge dette før udløbet af sit nuværende liv, intuitivt kendende til det næste liv i det nuværende liv. Dette er forskellen, kære I. Det er begyndelsen på “intuitiv åndelig logik”.

Vi har fortalt jer i tidligere kanaliseringer om nogle af de interessante forskelle mellem nye Mennesker og sådanne som jer, der er født i en ældre energi. Vi har fortalt jer, at kvante-DNA ændringerne, I har skabt ved at leve mange livstider med opvågnen til oplysning og viden, nu vil tillade jer at blive et meget anderledes barn i jeres næste liv. Det vil være et barn, der husker, hvordan man læser, i stedet for at være et, der undervises i, hvordan man læser, et barn der kan gå tidligere og tale tidligere, fordi det husker hvordan. Dette fordi broen i DNA’et er begyndt at blive fuldstændig mellem det, der var, og det der er. Hvad dette vil betyde, er at DNA’et er begyndt kvantemæssigt at ændres i sin oprindelige væren-tilstand, hvilket vil sige at være langt mere effektiv. I vil se det først hos børnene, og kære I, I må ikke forvente at se det i et mikroskop. I stedet bliver I nødt til i sidste ende at bede en sociolog om at bevise noget af dette, for det vil ses først som en ændring i menneskelig opførsel.

Derfor vil gamle sjæle ankomme som mennesker, der ikke behøver at starte forfra og undervises fra bunden, men vil i stedet  ankomme med en fuld ladning af intuitiv fortids-livserfaring. Som deres hjerner udvikles, vil de måske endda huske, hvem de er [gamle sjæle, der har været her før]. Dette er løftet om den nye energi, især efter 2013. I kommer til at se ændringer i nogle af jeres børn og børnebørn, når de ankommer og vokser op. Stigmatisering forårsaget af et omdømme om en planet, der vil blive ødelagt af krig eller af Gud, vil ikke være blandt de nye energier. Løftet om en planet, der går ind i nye, uudforskede områder af kvante opdagelse, vil være med dem. De har brug for et helt nyt sæt af værktøjer.

 

Hvem har gennemgået dette?

Åh, I har alle deltaget i denne vind. Alle i rummet har deltaget i dette. I stod der vidende, hvad livslektioner var og kendte potentialerne for det, der var det næste på grund af det, der var sket i tidligere liv. Disse var ikke fejltagelser, kære I. Det var resultatet af potentialer og planer, I lavede til jeres egen sjæl.

Der er ingen nyankommen her i dette rum [vil forklares].Imidlertid er ikke alle af jer, der lytter og læser, gamle sjæle i klassisk forstand – sjæle, der har været her hundredvis af gange. Men I har været her før, så dette tæller som en, der har gået processen igennem mange gange. Det er det, der gør jer interesserede i dette materiale. Har I tænkt på det? Men der er stor variation i forståelsen af denne viden blandt jer. Det opsuges meget forskelligt mellem jer. Nogle vil sove videre og andre vil blive åndeligt vækkede af det [Kryon smil]. Det afhænger af, hvor I er på vejen, I planlagde. Igen, hver sti er unik.

 

Eksistensvinden

Vi er nu kommet til Eksistensvinden. Det er det, I kalder livet. Lad os give jer kendetegnene. Først, ligegyldigt hvad I har fået at vide af åndelig autoritet, er I her ikke som straf. I er her ikke for at blive prøvet. Nogle gange kalder vi jeres liv en prøve, men det er en energiprøve, ikke af dig! Gaia måler så planetenergien og sender resultaterne heraf til selve tids- og eksistensstrukturen – til den store centrale sol. Det er måling af jordvibrationen via Krystalgitteret, som spiller en rolle i et meget større scenario, som vi ikke har diskuteret meget.

Derfor er prøven, om mennesker kan ændre denne jordmåling med deres bevidsthed. Det er prøven. Igen, mennesker er ikke her for at blive prøvet, men I er her som familie. Broen mellem fødselsvinden og eksistensvinden er ikke subtil. Den er, hvor I fjerner alt, hvad I ved om sandheden og ankommer med den spærret ude. Når I træder ind i denne Fødselsvind, er I ikke længere klar over, at I er et stykke af universet. Der er ikke længere forbindelse med Guds egen bevidsthed. I kan ikke huske hvor I kom fra, eller hvad I har været igennem.

Den nyere energi får jer nu til at vågne op til gennem intuitive potentialer at huske disse sandheder. De er i jeres  Akasha, men kun tilgængelige gennem hensigt. Som vi har nævnt, vækkes nogle gamle sjæle ikke nødvendigvis i det hele taget! Nogle gange vil en gammel sjæl, der har haft en meget vanskelig og dybtgående tidligere livstid, svæve gennem dette aktuelle liv som en ferie fra åndelige sager og aldrig hævde, at de er interesserede. Men, kære I, I ved, hvem de er, når I møder dem, og I kan se det i deres øjne. Nogle af jer er endda gift med en sådan! De vil nok ikke være her på et møde som dette heller, men det var energien af selve dette, der tiltrak jer oprindeligt.

 

Den gamle Sjæls formål

Kære I, I nødt til at forstå det enestående ved livet. Det er derfor vi siger, der ingen regler er, der angiver, at I på en eller anden måde må vågne op for at hjælpe planeten, eller at I er nødt til at sende lys, mens I er her. Der er simpelthen ingen ”er nødt til” fordi systemet er kompleks med mangfoldighed. Denne gang, er nogen simpelthen her for at få fat i energien i hvem de er, og hvor de er. Næste gang vil de gøre arbejdet, men nu opholder de sig bare her. Nogle af jer har netop haft disse egenskaber, og det er nødvendigt, og det er der behov for på planeten. Ligesom ved et åndeligt stafetløb, foretager nogle stafetten hurtigt og nogle sidder og kigger på, men alle er en del af arrangementet.

Nogle gamle sjæle indeholder blot energien, overhovedet uvidende om nogen metafysisk rejse. Så det vil ligne gammelsjæls omkalibrering eller foryngelse. Dog vil nogle af jer måske sige, “Jeg er ikke sikker på,  jeg kan lide dette, det synes at ligne spild af en gammel sjæls liv – i 80 år eller mere.” Kære I, er det et tre ugers spild, når I tager på ferie? Nej. I kommer ofte tilbage, udhvilede og klare til at arbejde! Det er komplekst og I ser på tingene i lyset af en “livstid”. Men for os er det simpelthen en dag, der går forbi. Det hele drejer sig om timing. Så gør ikke op i jeres sind med noget der fungerer, og noget der ikke er funderet på jeres “livstid ur”.

Gamle sjæle vil have den største indvirkning på planeten i den nye energi. De der har været her oftest, vil bedre end nogensinde før vide, hvad der skal gøres med betingelserne, de finder, når de ankommer.

 

Eksistensvindens Kategorier: Ny og Læring

NY: De nyankomne ankommer hele tiden. Det er de nødt til, fordi planeten har en geometrisk udvidelsessats [befolkningstilvækst]. Så logisk forstår du godt, at der ankommer nye sjæle hele tiden? Det er indlysende. Men I kan genkende nyankomne på et minut, når I begynder at tale med dem. I siger A, og de hører B. I vil bede dem om at gå til venstre, og de vil gå til højre. De har ingen ideer om noget som helst, om hvordan alt fungerer mellem mennesker. De forstår ikke rigtig, om en ting er god eller dårlig. Hensigtsmæssigheden med adfærd er et mysterium – og dette viser sig ofte.

De ved ikke, hvordan livet fungerer i almindelighed. I vil ryste på hovedet i forbløffelse, fordi I ikke kan tro nogen kan være på den måde! De er nytilkomne. De kender ikke til den menneskelige natur. De er sådanne, der nemt kan lokkes af et andet menneske, der ønsker at narre dem. Igen, vil I ryste på hovedet hovedet og tænke: “Er de da lige ankommet?” Ja, de er.

De er max naive i alle retninger, og I har set dem. Hver af dem er nødt til at komme tilbage et antal gange, før de begynder at forstå hele processen med, hvorledes livet fungerer, så der er altid en lang række af dem. De vil ikke være at finde på et møde som dette, og er bedre stillede ved at være til et møde, der lærer om “hvorledes mennesker virker.” Mange af dem ender på psykologens sofa for at hitte ud af mere om sig selv, og mærkeligt nok ender mange endda med at blive psykologer selv! Dette skyldes, at den menneskelige natur er et så stort mysterium, der skal løses af dem, der fuldt ud er klar over, hvor meget de havde brug for hjælp selv, så de bliver hjælperne af andre nybegyndere.

LÆRING: I løbet af få livstider, ankommer mange i en bestemt tilstand, hvor der er en intuitiv bevidsthed om, hvordan tingene fungerer på planeten. Der er en bedre følelsesmæssig balance, og derefter vil det menneske være lærende. Åndelig viden kan begynde at indsamles.

Elever er en oplagt kategori. Det er dem, der er de potentielle opvågnere, for disse er sådanne, der har potentialet til at komme til et sted som dette, hører sandheden, indser den eller ej, og tager afsted. Hvis de ikke føler, at det er noget, de kan forholde sig til, betyder det bare, at timingen ikke er rigtig. Igen, husker I det grundsættende i, at I ikke kan vende tilbage til en mindre-bevidst tilstand?  Så selv hvis I ikke er enige i noget eller handler på noget i dag, betyder det ikke, at I glemmer det. Dagens tåbelighed kan blive morgendagens visdom. Det afhænger blot af jeres  opfattelse.

Timing er det hele. Min partner har spurgt mange gange, “Kryon, hvorfor var jeg nødt til at vågne op til sandheden i midten af mine 40’re? Det ville have været så meget mere effektiv, hvis det var sket i mine 30’re!” Svaret, jeg gav, handler om timing. Det drejede sig om at placere ham i alderen, han behøver at være i for at være i stand til at gøre det, han gør nu, og også for det han vil gøre som det næste. Jeg kommer til det.

Og dernæst, kære I, de der sidder i stolene foran mig og som læser, er alle i lærekategorien. Disse er ofte de ældre sjæle og dem, der er vågnet til åndelige spørgsmål. De fornemmer det, der sker på planeten og ønsker at vide mere. De har en ny bevidsthed om, at energien ændres og at Jorden har brug for dem. De ved også, at hver sti er anderledes, så de sidder i dette rum nu eller læser denne nedskrivelse med det i tankerne.

Det er måden, det fungerer på, gamle sjæl. Nogle af jer er mange gange vågnet op til den åndelige sandhed om “Skaberen inden i”. Jeres bibliotek er tyk af åndelige formål. Nogle af jer er netop vågnet i denne livstid og har indset, at I er gamle sjæle. Så nu da I alle er her og lytter og læser, giver jeg jer en afledning. Det er en kompleksitet, I ikke forventer, og noget for den nye energi.

 

En Avanceret Kompleks Kvante Egenskab

Dette kan være kompliceret, men nogle af jer er rede til det. Denne idé er intuitiv for nogle her, for det er åndelig logik. Jeg nævner kun dette kort, da jeg har givet det før, og det skal medtages for at gøre vindeforklaringerne så omfattende som muligt.

Som jeg har fortalt jer, er der inde i jer et Akasha bibliotek. Det vil sige, at der er en universel sandhed, som I kan trække fra. Men på en meget lineær måde, forstår I også, at I kun kan få det, I har hentet fra jeres liv på Jorden i jeres Akasha biblioteket. Sandt eller usandt? Vi har talt om dette før i 2013’s nye år. Svaret er, at det afhænger af, hvor kvantemæssige I bliver.

Nu er dette meget vanskeligt, men jeg har drøftet et emne, der er fuldstændig lineært, så lyt omhyggeligt. Hvis det er sandt, kære menneskevæsen, at I var frøsået af en opsteget race fra en anden del af galaksen [Plejaderne], betyder det, at I har et stykke af deres DNA! Alt det, de ved, er i jeres DNA – og I ved, hvad jeg vil med dette, gør I ikke? Det betyder, at I kan vågne op med store mængder af sandhed, men en sandhed som ikke er baseret på jordisk oplevelse. I stedet stammer den fra fra det, de gav jer. Dette spænder langt ud over det, vi har lært jer om jeres Akasha, og tager det ind i en åndelig kvante Akasha.

Der vil være nogle, der spørger: “Nå, så vi kommer ind med det, ikke? Selv nybegyndere har det? Så hvorfor husker vi det ikke det så godt?” Svaret er dette: I den nye energi [efter 2013] vil der være sådanne, der vil begynde at bruge det, vi vil kalde ” Akasha kvanteværktøjer”. Indfattet i disse vil være ideen om “Akasha minedrift” [en egenskab, vi har givet før], foruden ideen om “Akasha kvantearv”, som vil være begyndelsen til at huske original galaktisk forfader viden. Dette vil til sidst føre til kvante opfindelse på planeten. Som mennesker bliver mere kvantemæssige i deres udvikling, vil de begynde at samle disse nye værktøjer op. Det er DNA relateret, og vi har talt om det mange gange. Det er at “huske”. Men disse ting vil først begynde at ske for de ældste sjæle blandt jer, for det sker kun efter en fuldstændig virkeliggørelse af “Gud inden i”.

 

Karma

Hvordan karma spiller ind i alt dette? Eleven, som er en sådan, der er kommtr forbi tilstanden lige at være “ankommet på jorden”, har nu noget, der hedder karma, og det er en stor energi at arbejde med. Så lad os forklare, hvad det er.

Karma er “ufærdig familie gruppe-energi”, der fortsætter fra én livstid til en anden. Den skubber og trækker jer rundt i livet, og den har intet at gøre med forudbestemmelse. I stedet har den med før-disposition at gøre. Hvis I har en masse karmisk energi omkring jer, så I er disponeret for at flytte til venstre eller højre, når visse betingelser udløses. Dette er baseret på fortids energierne og kommer mest fra menneskelig vekselvirkning.

Vi gav jer information tilbage i 1993, da Kryon Bog Et, The End Times, (På dansk:

”Forvandlingens tid”, Borgens forlag) er blevet offentliggjort. Vi fortalte jer, at gamle sjæle nu har tilladelse til at droppe karma energi og styre sin egen vej gennem livet, samskabe energien, de ønsker i stedet for at skulle kæmpe mod fortiden. Vi fortsætter med at fortælle jer, at karma er et gammelt lærings system og at I nu er ude over det.

Den karmiske energi er der stadig behov for hos de elever, der ikke er klar til at droppe den, og har brug for at gå gennem lektioner der er baseret på den. Karma er ikke anvendelig for nybegyndere [første-gangs], da den nye sjæl kommer ind uden fortids energi at trække fra. Mens vi er ved det, er det derfor, de ingen nøgle har til forståelse. Men ved anden eller tredje runde, begynder de at skabe deres egen karma fra energien i det almindelige liv, som så presser dem til at gøre nogle ting i det næste.

Når den gamle sjæl har droppet karma, betyder det, at han har afbrudt den helt og i næste runde, vil den heller ikke være der. Her er igen en kvante egenskab, der fastslår, at “det, I i dag skaber i mønstret af jeres åndelige DNA forbliver der for evigt. Det behøver ikke at gentages i det næste liv.” Igen, er dette ikke forudbestemmelse, men vid, at det, I gør i dette liv, former det næste, og i den nye energi, når det dybt, gamle sjæl!

 

Kontrakter

Jeg ønsker at tale med jer om kontrakter. Selve ordet er misforstået. Føler I, I har en åndelig kontrakt til at foretage jer noget på Jorden? Nogle af jer vil ankomme på planeten og tænke, “Jeg er her for at gøre det, jeg forventes at gøre i denne by, fordi det er min kontrakt.” Så mens I tilsyneladende lever op til jeres kontrakt, hvad gør du så, når en anden person kommer med et bedre tilbud, men du er nødt til at flytte til en anden by? Det kan være et åndeligt tilbud, der anbringer dig på et langt bedre sted for at hjælpe folk. Åh nej! Her er en stor gåde. Hvad sker der med jeres åndelige kontrakt?

En del af jer trækkes i retning af: “Jeg må blive her og gøre, hvad jeg kom for.” Den anden del af jer plages af ubeslutsomhed. Endelig støtter I jer selv og siger: “Min kontrakt er, at jeg skal blive her og gøre mit arbejde. Uanset hvad, vil jeg opfylde min kontrakt med Gud.”

Lad mig give jer et ord at huske – nonsens! Jeres  kontrakt er skrevet med usynligt blæk! Hør, gamle sjæl: Hver eneste dag i dit liv har en genskrivelig åndelig vej. Vidste I det? Dette er essensen af samskabelse. Den eneste kontrakt, I har, er at være her, og den opfyldes, mens I læser dette. Så sammel den åndelige pen op og skriv det, I har brug for hver dag. Hvis synkronicitet kommer og fejer jer ind i et andet område, se det for hvad det er – det var det, I bad om! Føl sandheden i det, mens det opstår. Brug jeres intuitive fornemmelse og skriv en ny kontrakt for dagen, som kan forsvinde i morgen, og I skriver den om til noget endnu bedre.

Gamle sjæle, I har aldrig haft muligheder som denne før. I denne nye energi, kan I ændre tilværelsesvinden til at matche, hvad I har brug for. I de næste få år, vil I beslutte en række ting kollektivt på denne planet. Gennem en meget langsom nedslidning af den gamle energis uddøen, vil I vinde overhånd.

Der vil komme en større integritet og gamle sjæle vil skabe den. Af og til vil de gamle sjæle repræsenteres i unge kroppe, der hurtigt er ved at vågne. Selve planen for, hvad Jorden handler om, vil begynde at tage form. Nye nations alliancer vil finde sted. Flere grænser vil falde, og regeringerne vil begynde at forstå et nyt princip om enhed, der aldrig har været set før på planeten. Det vil i sidste ende skabe kimen til virkelig fred på Jorden. Selv Mellemøsten vil ændres.

Jeg har sagt det før: Der vil komme fremtidige generationer, som vil se tilbage og benævne alt før 2012 som “den barbariske æra”. I vil se civilisation, som I kender den begynde i 2013. Det er løftet om et virkeligt afgrænsningspunkt, der kommer i løbet af tre generationer. Tænk over det. Menneskets historie har altid handlet om krig og om at erobre. Men I begynder at dreje om et hjørne. Som den gamle energi langsomt dør væk, vil overlevelse blive set som enhed og samarbejde. Det er allerede i gang på planeten, har I lagt mærke til det?

Eksistensvinden er jer, der arbejder på gåden, gamle sjæle, og I er ikke i karma, og I er ikke i en kontrakt. I stedet er I i manifestations måden. Det synes måske ikke at se sådan ud, men giv det en chance. Vi har sagt det før: Når I begynder at komme ud af overlevelses måden og holder op med at bekymre jer om hver enkelt ting, vil I i til sidst komme i manifestations måde. Bekymrings måden var den, jeres forældre lærte. I har arvet den, men det er ikke det, oplyste væsener foretager sig. I stedet manifesterer de det, de har brug for, og de bekymrer sig ikke om det, de ikke har, for det kommer til dem, når de har brug for det gennem processen med synkronicitet – et oplyst begreb, der giver troværdighed til indre guddommelig visdom.

 

Overgangsvinden.

Den sidste vind er overgangsvinden. I kalder det død. Hvad kan jeg fortælle jer om dette, som I ikke allerede ved? Tja, jeg tror, jeg kan fortælle jer en masse. Først og fremmest, at reglerne: I ved ikke det, I ikke kender. I ved ikke, hvornår det kommer til at ske. Vidste du, at vi er nødt til at beholde nogle af jer her i meget lang tid? Det er fordi I ikke er færdig med det, I startede på. Med hensyn til andre af jer, har vi behov for, at I går tidligere over, snarere end senere for at følge jeres  egen plan. Vi får snart brug for jer på et nyt sted på planeten, når I er unge. Vi behøver jeres Akasha viden til at vågne tidligt og fortsætte med at udvikle det, I udvikler nu, fordi I har ungdommens energi.

Vi har brug for at I har en vis alder, så I kan stille jer op som kandidat til et embede, sådan som I har planlagt det. Vi har brug for at I er unge af andre grunde, der burde være meget indlysende for jer, når I ser det fra vores synspunkt. Så I ved ikke, hvornår I går over. Smid frygten for denne overgang væk, så I forstår de dybtliggende grunde, og dem I hjalp med at skabe, da I var ovre på min side. Selve opvågnings processen hjælper med til at beslutte, hvornår I kommer til at overføre energi og bevæge jer gennem overgangen endnu en gang.

Jeg ønsker at give jer en egenskab, I sikkert ikke har tænkt på: Døden er frygtelig. I kropslig forstand, har I en utrolig vilje til at overleve. Det sidste nogen ønsker, selv bakterier, er at dø. Så overlevelse skubber jer derfor til at leve og simpelthen ingen går i døden uden frygt. Dette vil fortsat være sådan, og det er måden, det skal være på. Men der er en gave til jer, som vi giver jer, og I behøver ikke engang at vide det.

På tidspunktet for overgangen, når jeres hjerte standser, og I tager jeres  sidste åndedrag, er vi der. Alle englene fra den Store Centrale Sol er der også, og de tænder et lys, der giver jer fred. Det er en fred, så stor, at frygten ikke kan eksistere. På en brøkdel af et sekund, ved du, det er OK. I kunne kalde det en åndelig bedøvelse, men vi kalder det gaven fra Skaberen.

Så overgangsvinden er smuk, set fra vores synspunkt, et kvante synspunkt. Den repræsenterer øjeblikket, hvor I indser, at I er færdig med dette liv. Det er kun et sekund, og så er det gået. Så bevæger I jer ind i processen med en tre-dages erindring om, hvem I er. En del af jer er stadig på planeten og en del af jer er med os. Alt det er smukt.

Nogle mennesker har været igennem en nær-død oplevelse og forklarede den, det bedste de kunne, men de siger alle, at de kom tilbage anderledes end de var inden det skete. Åh, menneskevæsen, de så et stykke af det, de så et stykke af skaberen, og da de kom tilbage, udbrød de til jer, “I vil ikke tro det, jeg var død et øjeblik, og jeg hørte sang og så lys.” Bare spørg dem, og de vil fortælle jer det. Så dette er overgangs gaven, som vi aldrig har talt om før. Der er intet stik i døden, menneskevæsen. Det eneste stik er i dem, der forbliver og ikke ved, hvor I er. De føler, at I er væk for evigt, men det er I ikke. Ej heller de sjæle, du har mistet i løbet af årene, kære lytter og læser. Vidste du, at forældrene du måske har mistet, vil være med dig indtil dit  sidste åndedrag? De holder dig i hånden hele tiden. Det er kompliceret, men det er en del af et smuk, mange-dimensionalt system af sjæle gruppering. Nogle af jer ved jeg har ret, for I har fornemmet det.

Menneskevæsner, I er nødt til at vide, at jeres sjæle gruppe kan være flere steder på samme tid. Vi har givet jer disse oplysninger før. Sjæle kan reinkarnere et andet sted på planeten som et legemligt Menneske, og også være med jer på samme tid i det, I opfatter som en vejledning. Stil ikke spørgsmål om “hvordan”, fordi det ikke vil give nogen mening i jeres  virkelighed. Det er et smukt system. Døden har ingen brod!

Hvis I mister nogen, I elsker, vil jeg have jer til at huske dette: De kan synes stille og kolde og væk for evigt, men det er kun sådan i 3 dim., og det er ikke sandheden. De er i live og har det godt, og kigger på jer, bønfalder jer at se energien i kærlighed, som de repræsenterer. De er ikke forsvundet.

Dette var de tre vinde for i dag. Jeg elsker at tale om disse ting, for de er tæt på mig hele tiden. Jeg arbejder med alle tre, og jeg arbejder med dem lige nu. Energien, der er Kryon, er en gruppe. Den er akkurat ligesom alle I er, fordi I har også disse egenskaber. Jeg er en del af en gruppe, der lige nu arbejder med dem i fødselsvinden. Jeg byder også dem velkommen, der gennemgår overgangen – lige nu. Dette er Åndens rolle gennem jeres Højere Selv. Opdag Gud indeni. Når I gør det, vil I også se, at planen er smuk, kære I.

Og sådan er det.

Kryon