Blive forbundet Part 1

Sendt

Kanalisering af Kryon

Blive forbundet Part 1

Denne live kanalisering blev givet i Portland, Maine. 9. april 2016

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kron] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er der tilføjet oplysninger. Ofte, har det, der sker live, en underforstået energi i det, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Portland, Maine.
________________________________________
 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Det jeg gerne vil præsentere denne aften kan misforstås. Det er avanceret information, der kan skabe forvirring, så jeg vil bede min partner om at gå langsomt og bruge de eksempler, jeg giver ham.

Der sker noget smukt lige nu i denne stol og det kaldes forbindelse. Grunden til, at kanalisering er så kontroversiel på denne planet er, at der er så mange, der ruller med øjnene og siger, dette ikke er muligt, eller er okkult, eller bare for mærkeligt. Værre end det, der er mange der siger, at det ikke er korrekt.  Så I kan sige, at menneskeheden er åndelig forudindtaget imod det.

Det er et Faktum, at min partner er forbundet med den kreative kilde. Det er OK at være forbundet gennem bøn og meditation, men ganske ofte krydser kanalisering linjen. Ikke desto mindre, er dette virkeligt, og min partner træder til side for dette budskab. Han tager bogstaveligt talt det, der er hans bevidsthed, og forener den med min, og tillader mig at bruge alt det, der er i ham til dette budskab. Men han er ikke helt her.

For længe siden, sagde han, at han ikke ville tillade en overtagelse, under en kanalisering, og jeg fortalte ham, at der ikke er nogen overtagelse i den nye energi. Det er et partnerskab, det er gå op i en højere enhed. Er der en overtagelse, når I får vidunderlige, intuitive tanker? Flyver I ind i en mærkelig trance når I får god åndelig retningsangivelse? Nej. Tingene har ændret jer i de seneste årtier vedrørende et menneskes evne til at fornemme Åndens retning.

For tredive og 40 år siden, forældedes trans-kanaler faktisk, når de kanaliserede, fordi de blev overtaget. Nogle af dem ville brænde ud, fordi det, de gjorde ikke var en forening; det var et arbejde, at holde tilstanden i at gå mellem to verdener. Det var en overtagelse, og nu er det, det ikke.

Lys arbejdere, healere og læsere kender dette. Når de går ind i et sted, hvor de får en intuitiv strøm, der fortæller dem, hvor de kan røre en person for bedst at helbrede dem, eller hvad de skal sige til en person, når de giver dem en læsning; de giver ikke et sæt eller fremviser en mærkelig, ud af kroppen opførsel. De forbliver centrerede, bliver fredfyldte, og forbundene. En medicinsk intuitiv ved, hvad der skal siges, når vedkommende føler Merkabah mønsteret, og så er der et øjebliks stilhed og måske et dejligt udrensende åndedrag at modtage forbindelsen.

Jeg ønsker at tale om denne sammenhæng, fordi det kan være anderledes, end I tror. Tingene bliver mere sofistikerede med hensyn til jeres forbindelse med Ånden. Esoteriske ting kommer til punktet, hvor dømmekraft vil være nødvendig for på hvert tidspunkt at vide, at jeres forbindelse er ren. Inde i jer, kære I, i hver stykke og del af jeres cellestruktur, er der dette lille DNA-molekyle, vi taler om hele tiden. Da vi skrev bogen, DNA’s tolv lag, talte vi om dette. Inde i jer, er der på et niveau, der ikke kemisk kan måles, en del af selve den meget kreative kilde til alt. Det er “Gud i dig”, som er større end I tror. Beviset på dette er i tidligere civilisationer, for så langt tilbage som I går, troede de gamle, at der var noget større end dem selv på en eller anden måde i hver af dem. Mange tilskrev Gaia det, og de var delvis korrekte i deres opfattelse.

De følte, der var en slags skaber et eller andet sted, og der var alle slags tro og alle slags tilbedelse af denne kilde. Imidlertid var tingene, de alle havde til fælles, at de intuitivt vidste, at de var en del af noget større.

Så det, jeg igen vil tilvejebringe, er, at inde i jer, i jeres DNA er der det, vi vil kalde den åndelige komponent, der skaber intuition, at der faktisk er en kreativ kilde. Denne intuitive forståelse er ansvarlig for skabelsen af alle planetens trossystemer. Tænk over dette: Menneskeheden har ikke nogen problemer med at tro på Gud. De, der ikke tror på Gud, er en lille minoritet. De fleste på planeten kender til den ene Gud. Så det er noget iboende og intuitivt for menneskeheden i almindelighed, og det sker inde i hver af jer. Kære I, denne intuition er begyndt at vokse og ændre sig.

“Gud inden i” idéen er begyndt at blive mere elegant på visse måder, og mere misforstået på andre. Det jeg mener med dette er, at denne jeres jord og denne jeres menneskelighed er begyndt at skifte, og det påvirker ikke bare Lys-arbejdere, ikke kun gamle sjæle, men hele menneskeheden. Med ændring af denne planets magnetiske gitter, og med det faktum, at jeres solsystem bogstaveligt talt er ved at flytte ind i et nyt sted omkring galaksen, et nyt område, der er fyldt med energier, I aldrig har set før. Det ændrer alt. Det ændrer jeres sols heliosfære, og derfor påvirker det jeres magnetiske gitter. Nogle ser på dette og ser nogle nye strålinger, som de faktisk er bange for. Har I set nogen forskelle i jeres sols adfærd for nylig? Den kan måske ikke holde jer til nøjagtig samme udstrålings mønstre, den havde tidligere. Alle disse ting udgør et sammenløb af energi, der kommer til at ændre menneskeheden. Det kommer til at påvirke måden, I tænker på og måden, I føler på. Det kommer til at udvide ideer og opfattelser, foruden at påvirke de åndelige skævvridninger, som menneskeheden har båret i Æoner.

Nu er de gamle sjæle dem, der har været der og gjort dette i livstider (de erfarne), dem der forstår, hvorfor dette sker. I er dem, der vil blive de kommende lærere, som dem omkring jer vil komme til jer i arbejde og leg, eller i en familie, og spørge jer om, hvordan I er i stand til at forblive fredelige eller glade. I er dem! Det er derfor, I lytter til denne kanalisering. Det er en opgave, der ikke vil være vanskelig, hvis I er fri for angst, frygt, men jeg vil have jer til at forstå forbindelsen, fordi der vil komme til at opstå noget, vi vil kalde nogle gåder.

Kære I, en del af jeres DNA er flerdimensional. Dette er virkelig ikke så kontroversielt. Min partner har rapporteret fakta vedrørende nogle kvante biologer, der ved dette, og som fortsætter med at studere det. Faktisk er en del af DNA’et mere end det I tror. Det er blevet vist og bevist i forsøg, at DNA ikke blot er kemi. Der er positivt bevis, der viser, at selve tilstedeværelsen af DNA i et kontrolleret forsøg vil ændre en atom partikels spinnen i et kvante felt. Det fortæller forskerne, at der er en kvantemæssig årsags/virknings handling, og dette DNA må derfor være en mindre kvante kilde.

Sidste gang vi var sammen, gav jeg jer oplysninger i en kanalisering, der sagde: “Du kan ikke se kvante handling uden at have en kvante kilde.” Så hvis I vil have en smuk, ny kvante opfindelse, må den være udviklet fra en kvante kilde. I kan ikke få en 3 dim kilde til at skabe en kvante effekt. Det der nu kan koges ned til et resumé i dag, er, at jeres DNA har en kvante egenskab, så det kvalificerer jer som en “kilde” til kvante ændringer. Jeres bevidsthed er en del af jeres DNA. Menneskebevidsthed er begyndt at vokse op og I vil komme til at begynde at gøre ting med jeres bevidsthed, der vil overraske andre. Det første er evnen til at yngeregøre og kurere sygdomme, mestendels i jeres egen krop.

Så stigningen i visdom starter med jer selv først og så slutter det jer ud fra foreliggende kendsgerninger til andre som tiden går. Men, Kære I, det starter med jer. Nu har jeg tidligere lige fortalt jer noget. Jeg sagde, “Dette skift er for alle.” Jeg kommer også til at nævne, at disse ændringer er langsomme og er måske ikke umiddelbart indlysende. Men når I begynder at få en bedre intuition og begynder at anvende bedre løsninger på hverdagens problemer, vil folk komme hen til jer og spørge om, hvordan I har regnet det ud, og I vil ikke have noget svar. Det er en ny intuition, og den starter for det meste i gamle sjæle.

Jeg ønsker at bruge et eksempel, et metafor. Dette eksempel vil dreje jer om et af jeres foretrukne pattedyr – en hval. Hvaler navigerer til deres ynglesteder og deres fourageringsområder med magnetisme. I hvalens system, er der noget, der hedder magnetit*. Dette har grænseflader med deres bevidsthed og deres hjerner til at være en intuitiv retnings finder. De har fået et indre kompas, men hvaler ved det ikke. De bruger bare deres intuition.

For at bevise dette for jer, tager jeg jer 20 år tilbage. I kan sikkert huske, at mange hvaler strandede regelmæssigt jer selv, nogle af dem endda på selve denne kyst [østkyst USA], og det var en bekymring for mange. Det mærkelige ved det var, at de modsatte jer at blive reddet. En hval strandede jer selv og blev derefter trukket tilbage i halen til det åbne hav. Frigørelsen skabte jubel fra dem rundt i både, blot for at se hvalen gen-strandede jer selv! Hvad foregik der, kære I? Vi fortalte jer det. Det magnetiske gitter var flyttet, som vi forudsagde dengang, så “nord” var nu lidt anderledes end før. Den automatiske “kompas styring” som hvalerne havde brugt i generationer, tog dem direkte ind på visse strande i stedet for at lede dem ind i en rejse i et åbent hav. De blev blot ved med at følge den samme indflydelse fra de magnetiske linjer, som de altid havde fulgt i generationer. Det viser også, hvor meget magnetismen flyttede i disse år. Det tog en hel generation eller mere for hvalerne at forstå, at en ny færdselsåre var nødvendig at følge. I dag strander de ikke jer selv, som de gjorde dengang. Og hvorfor fortæller jeg jer dette?

Lad os foregive et øjeblik, at hvalen havde lidt mere intellekt end I tror, og at I kan være i stand til at interviewe den for at finde ud af, hvad hvalen tænker og hvad det kunne være, der foregår i dens sind. Så lad os interviewe Hr. Hval:

“Hvad er det, Hr. Hval, der giver dig mulighed for at navigere til disse fodrings og ynglepladser over hele Planeten? Du synes at vide, hvor du kommer hen?”

Og hvalen kunne svare, “Jeg har ingen idé om det, du lille. Jeg gør det bare”.

Kære I, hvis nogen spurgte, hvordan I ved, at der er en Gud, hvad siger I så? “Jeg bare ved det,” kan I sige. Det er det samme. Det er iboende og instinktivt. Det er i jeres bevidsthed, at skaberen er inde i jer. For at I kan forstå mere af dette, er jeg nødt til at fortælle jer, at der bogstaveligt talt er en del af skaberen i jer. Det er ikke en erindring eller blot en metaforisk sølvtråd, der forbinder jer. Nej, det er fysisk og kvantemæssigt i jeres DNA.

Det er derfor, I føler jer så meget hjemme, når I opretter forbindelse. Når I kommer til et sted, Kære I, hvor I føler jer forbundet og triadens balance arbejder (hjerte, pinealkirtel og hjerne), vågner I op til denne del af jeres DNA, og I stiller alt i bero. I ældes ikke engang! I ved forbindelsen er virkelig, og det er det tidspunkt, hvor I måske sidder og græder af glæde, at I har en sådan forbindelse med alt. Det er alt det, I er. I er en del af skabelsen, og I ved det. I ved det, og I erkender det, og der er mange, der kan gå til dette hellige sted og føle denne glæde, især i denne nye energi.

Men her er, det jeg vil sige jer: På grund af denne nye energi, føler andre en del af denne forbindelse og er begyndt at bruge den, men den har intet at gøre med den åndelige skabende kilde. Forvirret? Jeg har tænkt mig at stille jer et spørgsmål, et retorisk spørgsmål, og I kan besvare det i jeres sind: “Er en person, der bøjer skeer, åndelig?” Tænk nu et øjeblik. De har måttet gå og få den mange-dimensionelle del af kvante DNA’et og trække det op i deres bevidsthed for at kunne bruge det og ændre fysik. Lyt: De gør det, og det er virkeligt. Så deres bevidsthed arbejder på et meget højt niveau for at påvirke metallet i skeen. Igen og igen kan de gøre det, og folk vil se på dem, og nogle vil faktisk tilbede dem, fordi de har “noget særligt”. Her er hvad jeg vil fortælle jer: I kan gøre alt dette og ikke være åndelige. I kan gøre alt dette og ikke engang være i åndelig forbindelse. Lad os blive lidt mere personlige. Lad os sige, at der er en mester healer på planeten, der kan begynde at manifestere ting [skabe objekter], og som kan helbrede mange mennesker. Dette er et metafor. Jeg taler ikke om en virkelig person. Jeg giver jer en metafor, og jeg vil have jer til at standse op og spørge jer selv: “Er den person i forbindelse?” Og I vil sige,“JA! Denne må være i forbindelse! Se, hvad vedkomne laver! Dette må komme fra Gud.” Kære I, lad mig fortælle jer, hvor det kommer fra. Det kommer fra en ny menneskebevidsthed, som er begyndt at blive mere elegant og have en højere effektivitet. Det er en bevidsthed, der er begyndt at bruge den indre mange-dimensionelle kvantedel, der kan ændre fysik og kan se mønstre og hjælpe folk, men vedkommende er måske ikke i forbindelse.

Det drejer sig mere om dømmekraft, end det nogensinde har gjort før. Tilbage til hval historien – pludselig kan der være et skift, lad os sige, at vores Hval begynder at blive mere intellektuel. Hvalen siger: “Se, jeg har noget indeni, der er næsten som et kompas, men i stedet for at det er automatisk og skjult, kan det nu kontrolleres. Jeg kan gå øst over eller mod vest eller nordvest eller nordøst et stykke tid, bare for at se det der er der. Mit indre kompas tillader mig at gå alle steder og forske, og derefter kan jeg vende tilbage til ynglepladsen.”

Hvaler gør aldrig det. De færdes på et spor, der har med deres overlevelse at gøre. Det er det, de gør, og det er derfor I altid kan finde dem de samme steder. De har et kompas, der er automatisk, men lad os sige nogle af dem besluttede, at de kunne gøre noget andet. Gør det virkelig hvalen anderledes? Vil udforskningen af den nye gave, der indavlet i dem, gøre dem Oplyste?

Kære I, det, der er indeni jer, er et mange-dimensionalt stykke DNA, der er beregnet til at forbindes med den centrale kilde. At være virkelig forbundet vil sige at have triade balance. Vi giver jer denne information endnu en gang: Det komplette menneskevæsen, dette, der er helt tilsluttet, kan gøre alle tingene, som jeg har nævnt ovenfor, men “den største af disse er kærlighed”. Denne kærlighed og medfølelse er en forening mellem den logiske hjerne, det menneskelige hjerte og pinealkirtlen. På en afbalanceret måde, er pinealkirtlen er det, der sender og modtager den hellige energi og får støtte fra kvante DNA’et til at oprette forbindelse til den kreative kilde. Hør, hvis I udsletter pinealkirtlen og aldrig bruger den, og I undertrykker hjertet, er I alle intellektuelle. Men I kan stadig bruge det, der er mange-dimensionalt DNA! I denne nye energi, vil der være mange, som vil komme frem og synes at gøre ting, der er hinsides det andre kan gøre. De vil gøre det under dække af åndelighed, men de er IKKE forbundne. Disse er del af problemerne og gåderne, som vi fortalte jer, ville begynde at forekomme i menneskehedens nye energi. Det er ikke misbrug, Kære I, for det kan ikke engang være med vilje. Det er simpelthen uvidenhed, at de ikke ved, de er ikke forbundne.

Lad mig fortælle jer noget, gamle sjæle: Næsten alle i dette rum er forbundet på en eller anden måde. Gennem liv efter liv, har I ligesom hvalen kompasset, og nu har I lært at gå i hvilken retning, I ønsker. I lærer at bruge forbindelsen til at forbedre jeres liv. I kan tale med jeres celler og manifestere en anden virkelighed. Men hvis I ikke er tilsluttede til kærlighed, gør I bare tingene bedre for jer selv.

Healeren der virkelig er forbundet, vil få en eksponentiel stigning i den helbredende kraft, de havde før, ikke bare noget mere effektivt. Nogen spiller blot spillet og det at bøje metal, er at spille spillet og bøje metal. De kan også være forbundne, men hvordan vil I vide dette? “Men størst af disse er kærligheden.” Kære I, enhver forbunden person viser sin velvilje, sin glæde og sin kærlighed og medfølelse til andre. Vogt dig for den frustrerede, vrede healer. Vogt dig for den frustrerede, vrede skebøjer. Hvis de er vrede, ubalancerede, ego-drevne og nedtrykte, er de ikke forbundne. Det er ikke så svært at se, Kære I, men I kommer til at se mere af dette.

De, der siger, de kanaliserer, men der er drama omkring dem, kan ikke kanalisere andet end sig selv. De, der siger, de kanaliserer, men er frustrerede og vrede, kan kun kanalisere sig selv. I kan føle det i deres stemme eller det, de fortæller jer: Er de krævende, når de kanaliserer eller nedværdiger de dig? Siger de til jer, at I skal gøre noget, I ikke ønsker at gøre, eller bruger de “angst værktøjet” for at skræmme dig? Hvis det er tilfældet, er de ikke forbundet med den smukke, medfølende, kreative kilde.

Det er ikke så svært at afgøre, om vedkommende er balanceret eller ej, og dette er nøglen. Lytter de til dig? Viser de kærlighed i deres liv? Der vil komme til at blive mere af dette, I må skelne imellem. Kig efter den virkelige benevolence, den “bag kulisserne” værende velvilje, ikke efter det de viser jer offentligt. Se efter, at de lever et liv baseret på kærlighed og venlighed. Det er ikke så svært at se, og det er det triaden producerer.

Gamle sjæle, lyttende til dette, og i dette rum, lyt. Der har aldrig været et bedre tidspunkt for jer at forbinde jer. Hvis I fremviser angst og frustration i dette øjeblik, spekulerer jeg på, om I virkelig har forstået det? I tænker for meget, I er hjerne-tunge til denne proces, og vi har sagt det før. Faktisk skal hjernen inddrages i triaden. Jeres hjerne er et overlevelses instrument og den er nødvendig. I skal også involvere hjertet og pinealkirtlen ligesom hjernen. Overlevelse kører for den bengalske tiger. Overlevelse reagerer på angst. Men denne nye energi reagerer på kærlighed.

 

Dette, nu hvor I går på denne planet, er dette den nye overlevelse. Den præsenterer jeres mesterskab så alle kan se det. Overalt hvor I går, ved Gaia at en mester går der. I kan sige, “Jeg er ikke en mester, ikke virkelig.” Hvor får I denne information fra? Hvem fortalte jer det? Ekkoer I noget, I har lært af en anden? Måske jeres forældre eller lærere fortalte jer, at I var “mindre end”? Måske I synes det er pralende eller egoistisk for jer at bære Guds kærlighed? Det er det ikke! Jeg vil have jer til at stå højt, stå ved, vidende, at I fortjener at blive forbundet. I kan forlade dette sted og forstå, at jeres bevidsthed kan ændre alt i jeres liv, selv til den healing, I ønsker. I har kontrol over mere end I nogensinde havde før.

Lad ikke situationer definere jer længere. Lad Guds kærlighed definere jer. Lad den del, der er mange-dimensionel og forbundet til triaden, definere jer. Når gamle energi præsenterer jer selv, som den ofte vil, da lad den ikke definere jer. I kan splintre den gamle energi med et kærligt udseende, hører I mig? I kan splintre gamle energi med benevolence og et rent hjerte. Den gamle energi vil løbe fra dig, og den ønsker ikke at have dig i nærheden.

Den gamle energi kan ikke spinne jer ind i drama der, vidste I det? Det kan den ikke. Venner eller andre, I ved, der spinner i gammel energi, vil gå til den anden side, når I kommer tæt på, fordi de ved, I ikke vil være en del af deres spin. De ved det! Der bliver mere end nogensinde før sammenstød mellem den gamle og den nye energi, Mennesker. Det er det, der sker på planeten lige nu. I kan ikke have en barbarisk energi, når lyset begynder med at være tændt. Vi har fortalt jer før, at den gamle energi på denne planet har problemer. Den kommer til at løbe den anden vej og råbe og skrige. Den gamle energi ønsker ikke at dø, men dens død er fremtrædende med passagen af jævndøgns præcessionen. Alle de nye kalendere og de gamle profetier beskriver dette skifte.

Systemer, som ikke har nogen integritet, vil i sidste ende komme til at falde på næsen på grund af dette. Disse gamle systemer vil skabe ændrings problemer, indtil der vil komme en tid, hvor det er bragt i orden og den gamle sjæl vil gå ind for det hele. Kære I, I er i den forreste linje af det hele, og alt det, I skal gøre, er at huske, “Den største af disse er kærlighed.”

Der er ingen frustration, når I accepterer Guds kærlighed. Det er intet offer, når I accepterer Guds kærlighed. Det tog fire år at overbevise min partner, da han begyndte at sidde i stolen, at det var OK at kanalisere. Alt det, han frembød som indsigelse var skævvridningen, som han havde lært i de få år, at han havde levet på planeten. Det var “det, andre fortalte ham”, og ikke hans egen dømmekraft. Da han endelig gav afkald på disse indvendinger og indlod Gud, ændrede alt sig. Han vil fortælle jer, at alt er forandret.

Jeg opfordrer jer alle i lyden af denne stemme, eller der læser dette, til at lade alt ændre sig. Genkend skævvridningen som det, den er. Kan det, andre fortalte jer, være ægte eller ej? Vil det komme til at blive jeres virkelighed? Er I virkelig ved at komme til at tage en andens ord og lade det lukke døren til Gud i jeres liv? Det er ikke engang logisk. Tingene skifter og ændres. Bare spørg hvalerne! Det var ikke et metafor.

Og sådan er det.
* http://articles.latimes.com/1990-05-21/local/me-108_1_magnetic-field/2