Bevidstheds Fysik – Fremtiden Afsløret

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kryon gennem Lee Carroll

Bevidsthedsfysik – fremtiden afsløret 

29. Juni 2024, West Virginia

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Oplysninger er endda tilføjet. Ofte har det, der sker live en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Berkeley Springs den 29. juni 2014.

________________________________________

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Dette budskab vil være lidt anderledes. Det handler om en oversigt over jeres fremtid, dog er selve udtrykket “fremtid” vanskelig at få hold på, da det kan spænde over næsten enhver tidslængde. Det handler ikke om en nær forestående fremtid, men snarere generelt om planetens fremtid. Det er den form for kanalisering, som min partner har problemer med, fordi tingene der gives, ofte leveres uden for hans tredimensionale hjernes horisont. Han modtager undertiden disse slags beskeder i to eksemplarer, eller endda i tre eksemplarer.  Samtidig med at han taler til jer, får han andre beskeder, så han kan forbedre det, han giver. Det sker atter, når han nedskriver det. Det er det bedste, vi kan gøre, når der gives et mange-dimensionalt budskab til en tredimensional hjerne, så han kæmper til tider, og hvis det er for kryptisk for ham, vil han simpelthen gå tilbage og give oversættelsen igen.

Det er budskabsformen, som I kan ønske at gense mange gange. Det er den slags budskaber, som I kan putte ind i en tidskapsel, så I kan åbne den senere og mere fuldt ud forstå det, når tingene har ændret sig en smule. Stykker og dele af informationen, jeg giver nu, er blevet hentydet til før [antydet], men nu ønsker vi at male et billede med et større omfang.

 

Jeg taler en hel del om skiftet

Min partner giver foredrag om, hvad der er det næste for jer, men hans foredrag repræsenterer kun barndommen i det, der er det næste. Han kan kun præsentere de ting, der er inden for rammerne af jeres forståelse. Han giver det til en menneskehed, som vil gå skridt for skridt i dens logik, ved kun at forstå tingene igennem det de kender, ikke gennem noget, de ikke kender. Det er et puslespil, ikke sandt, at forsøge at dechifrere noget, der kunne være i en ramme, I aldrig har oplevet? Det er anderledes, og det er langsomt. Men det er der, det begynder, kære I, og det er alt, vi har at arbejde med.

Jeg kan indlede alt dette ved at fortælle jer, at det, der foregår her på Jorden i dette øjeblik, har vi set før. Kære I, hvis I kunne sammenligne galaksen og alle planeterne, der har været igennem dette før for at skoles, ville dagens energi være oprykningen fra det første bevidstheds trin. Vi har set det mange gange før. Det er sket i denne galakse med andre før jer, så vi ved, hvad der kommer, fordi de skridt, der er de næste for jer, er de samme trin, der blev taget af de andre før jer. I er den nye i galaksen til at få dette til at ske, og jeres jord civilisation er meget ung og lige begyndt at blive klar over, hvad der betyder noget, og hvad der ikke gør.

 

Menneske-bevidsthed skilt ad

Det I beskriver som menneske bevidsthed, er det ikke. Det er blot bevidsthed. Det hører kun til menneskevæsnet, fordi I er mennesker og ser det på den måde. I frembringer som en menneskegruppe en bevidstheds energi, så I kalder dette menneskebevidsthed, men det er næsten identisk med bevidstheden, som de andre planeter er gået igennem. Det er en energi, der faktisk har stof [der kommer mere om dette]. Ville I kalde fysik, “Menneskefysik?”

For jer, er bevidsthed en livs-frembragt opmærksomhed. Kun liv kan skabe den. Den repræsenterer individuel og gruppetanke værdier og ændrer sig over tid. Planetarisk bevidstheds modenheds cyklus er næsten identisk fra planet til planet, fordi galaksen består af energi fraktaler. Fra det mindste til det største, repræsenterer fraktaler gentagende dele af den samme ting. Det er en smuk tanke, og det, det betyder, er at der er et fælles livssystem i hele galaksen, og en ensartethed overalt med hensyn til strukturen i det. Dette giver mulighed for at livets byggesten kan være en DNA-lignende struktur næsten overalt. Ved fremskreden liv bærer DNA langt mere end kemisk information, men overalt er de samme slags aminosyre strukturer, som I har i jeres krop, fælles for alle. Vi har set det før. Vil dette ikke give mening for jer, nu da I allerede har set, at universet startede fra én kilde, ikke mange? Derfor bar kilden fraktalerne af det, alting efterhånden blev til i dag.

I er en ung civilisation, kære I, så ung, at det er svært bare at give jer et perspektiv på, hvor unge I er. Jeres solsystem, med jeres civilisation som en del af det, har ikke engang kredset galaksen rundt én gang endnu! Det har kun bevæget sig en brøkdel af afstanden af en omdrejning [rev]. Det tager næsten 200 millioner jordår én gang [en rev] at rejse rundt i midten af galaksen. Hvad får det jer til at føle at vide, at der er samfund og civilisationer på andre verdener langt fra jer, der har været omkring tre omdrejninger rundt? Plejaderne (jeres frø biologi) – en halv rev. Dette er blot for at vise jer, hvor gammelt noget liv er i denne galakse. Nogle af dem besøger jer, men ingen af dem, ingen af dem er i stand til at påvirke jer i den grad, at I kan påvirke jer selv. Galaksen myldrer med liv, og I er godt skjulte, mens vi er ved det. Indtil nu.

Vi har set planetarisk modenhed ske før, så jeg ønsker at give jer et større billede. Jeres alder som et menneske på denne planet begynder at forklare, hvorfor jorden har været igennem en sådan forfærdelig tid. Historisk jord civilisations historie ser grim ud for jer, ikke sandt? Jeres fortid og jeres historie er fyldt med overlevelses energi: drab, grimme våben, masseødelæggelsesvåben og ingen elegance eller respekt for liv overhovedet. Tortur var almindelig, og offentlig henrettelse var en sport. Kære du, alle disse planeter gik igennem dette! Det gjorde de alle, fordi civilisation gør dette; den bygger sig selv op gennem tid og vækst. En del af vækst går ikke altid vejen gennem modenhed. Den har evnen til at ødelægge sig selv eller frøene af dens viden undervejs. Sommetider sker det, og nogle gange gør det ikke. Som I ved, har jeres Jord netop passeret et punkt, hvor det var et muligt scenario.

Der kommer et tidspunkt, hvor et menneskebarn bliver opmærksom på sig selv. Egoet overtager helt, og alt det, de tænker, på er sig selv. I kan se dette med overlevelses egenskaber på legepladsen i skolen. I kan faktisk iagttage det, hvor nogle bliver bøller for at overleve og nogen gør ikke. Nogle børn får aldrig modnet deres bevidsthed, og de forbliver bøller selv som voksne. De kæmper og slås hele deres liv. De opdager aldrig elegancen og skønheden, visdom skaber med modenhed. De dør ofte unge.

Planet bevidsthed og det, I har kaldt “menneskenaturen” modnes, eller sker ikke. Som I vokser op som en civilisation, opsamler I viden og erfaring. Efterhånden, er en visdom skabt, der producerer ny tænkning om bedre måder at løse problemer på end de gamle overlevelses teknikker [Krig]. Gennem tolerance og samarbejde, har I mulighed for at vokse op og begynde at arbejde sammen, ligesom i processen, I oplevede som opvoksende børn.

I er nødt til at gøre dette for at bevæge jer fremad. Børn ved ikke dette, da de ikke har intellektet til at se det. De ved ikke, hvad de ikke har oplevet endnu, og som I ved, vil nogle aldrig vokse op, og hele deres liv vil afspejle vrede, vold og simpel overlevelses tænkning. I vil virkelig få hele systemet at se via metaforen om jeres egne børn, og hvordan de modnes.

Som I opfostrer jeres børn, ser I, de gør de samme ting som civilisationer gør. De går igennem de frygtelige to-år og pryglenes tre-år og teen age årene [gisp!] Og så vil de forhåbentlig vokse op. Jeg bliver overforenklende og anvender børns bevidsthed til at vise den menneskelige civilisation, men lad mig gøre det. Grunden? I er stadig på legepladsen! I skubber stadig hinanden rundt for at se, hvem der er chef; I får stadig reaktioner; I var stadig i overlevelsestilstand – indtil for omkring ved 50 år siden, da det begyndte at skifte bare en lille smule. Nu har I passeret markøren, hvor I kunne have ødelagt jer selv og ikke gjorde det. Vi har fortalt jer om og om igen, hvad denne tidsplan var, og hvad de gamles kalendere fortalte jer. Det forklarede også, hvorfor jeg er her – en sand fejring af det, I har gjort. Nu vil jeg gå videre end det i denne særlige kanalisering.

 

Den Usete Bevidstheds Energi

Jeg vil tale med jer om en dybtgående uset energi, der repræsenterer et dybsindigt ukendt system.

Der er en energi kompliment, der interesserer mange af jer. I kan ikke se det, men I ønsker at gøre det, fordi det rører jer på måder, der er fascinerende. Denne usynlige energi er ansvarlig for noget New age interesserede og de esoterisk sindede sansede som de første. Nogle er i stand til på en eller anden måde at opfange energi i visses aurafelt. En virkelig medicinsk intuitiv kan faktisk intuitivt vide, hvad der er galt med et andet menneske. Feltet omkring jer signalerer sygdom, sundhed og glæde. Hvad er det for en energi? Hvordan fungerer den? De videnskabs interesserede af jer, ville nok gerne komme den i en flaske og tage den med hjem og analysere den? Men I kan ikke.

Selve instituttet, der sætter denne begivenhed sammen [henvisning til Arlington Institute i West Virginia] er investeret i selve disse energier – usete energier, der gør en forskel. Hvad er det en læser ser eller en synsk person fornemmer eller en fremtidsforsker kan se som noget fremtidigt? Hvor kommer denne energi fra, og kan I kalde den en energi? Hvorfor er den så flygtig? Jeg har tænkt mig at fortælle jer mere om et øjeblik og en lille smule mere om dette, der er en nøgle til fremtiden.

Igen, et barn kender ikke til visdommens elegance. Et barn tænker ikke over, hvordan tingene kan sættes sammen til gavn for børnene omkring dem. Et barn, der er ego drevet, og som kun vågner op til at blive selvbevidst, kommer kun til at gøre det, et barn der hjælper sig selv, gør. Det eneste udstyr, barnet har, er grundlæggende emotion, og alt det andet, det behøver, for at skabe en løsning på en meget elementær måde. Barnet vil slå ud, skrige, hamre, eller skubbe til andre på bestemte måder for at få de ting, det ønsker. Hvis I gav dette barn en tavle med visdom, ville det se på det og ikke have nogen idé om, hvad det var for noget. Det ville smide det væk som ubrugeligt.

Menneskeheden er på denne korsvej. Overlevelses bevidstheden er ved at forvandle sig til en mere moden måde at tænke på. Denne usynlige energi har egenskaber, I ikke ved noget om. Hvis jeg gav jer en beholder med denne, ville I måske smide den væk. I vil måske ikke engang være i stand til at se den. Lysarbejderne og gamle sjæle er som de første ved at opdage ændringen. Alt dette omkring denne usynlige energi, som vi kalder menneskehedens Kvante-bevidsthed, er begyndt at forbedre sig selv, så den vil blive lidt mere indlysende og langt mindre undvigende.

Hvis jeg tog jer til en anden civilisation lige nu, såsom Plejadernes eller dem fra Orion eller Arcturus, ville I ikke genkende noget. Ligesom et barn, der deltager i et poesi møde, ville I være lige så forvirret! Hvor er legetøjet? Hvorfor er det så kedeligt? Hvorfor kan jeg ikke forstå det, de siger? Hvornår starter filmen? Er vi der endnu?

Først og fremmest har de ikke teknologi, sådan som I opfatter den. Hvordan det? Fordi fysiske maskiner, der laver tingene, blev smidt væk for længe siden. De gjorde det langsomt, da de indså, at menneskets fysiske bevidsthed kunne skabe alt det, de nogensinde havde ønsket sig. Det er dér, I er på vej hen, kære I, og I ved ikke, hvad det er. I kender ikke det, I ikke ved noget om.

Nu har vi givet jer nogle vink om det, så lad os udvikle det. Menneske-bevidsthed har ikke anden kortfattet definition end den, jeg gav jer i begyndelsen af dette budskab om en livets energi. Men hvad nu, hvis jeg fortalte jer, at for andre, modne planeter, er der en solid definition? Hvorfor? Fordi de kan vise jer den på en vægtavle, for nu at bruge en Menneskeskole metafor. Den er matematisk! Den indebærer regler, og den indebærer fysik! Ikke kun det, men den er ikke i 3. dim, og følger ikke nogen 3. dimensions regler. Ikke underligt at I ikke kan forstå den!

Jeg kunne fortælle jer alt om den, men det ville ikke give nogen mening overhovedet. Her er et eksempel på egenskaberne, der er gådefulde for jer: Vi har fortalt jer, at mindre end en halv procent af menneskeheden skal vækkes på en bestemt måde for så at påvirke hele planeten. Nu burde det fortælle jer, at den menneskelige bevidsthed ikke er 3 dim. Hvordan kan noget så småt påvirke helheden? Mindre end halvdelen af en procent. Det handler ikke om, hvor mange af jer der er, fordi det er “sandkasse snak”. Kvante-energi er overalt hele tiden og reagerer på anden Kvanteenergi med reglerne for Kvanteenergi.

Hør, kære I, der er et system, et sammenløb af systemer, som I ikke ved noget om endnu. Min forklaring vil ikke falde i de lærdes ører endnu. Det vil ikke være forståeligt for alle, og det er derfor, I måske vil ønske at læse dette igen eller sætte det i en tidskapsel.

Hvordan forklarer I internettet til en person, der ikke kender til elektricitet endnu? Hvor vil I begynde? Hvordan vil I debattere de elegante forskelle i særlige racerbilmotorer til nogen, der ikke har fået hjulet opfundet endnu? Dette er spørgsmålet i dag. Hvordan kan jeg fortælle jer om noget, I intet begreb har om, men behøver at vide noget om? Så lad mig give jer nogle byggeklodser foruden endnu flere metaforer.
Visdoms barrierer

Der er noget, der hedder visdoms barrierer. Visdoms barrierer er det, vi har beskrevet som “noget der sker i menneske-bevidsthedens energi, når visse egenskaber forekommer, som ikke er kvantitative, men påvirker og endda ændrer denne afspærring.” Så det handler ikke om hvor meget eller hvor mange. I Stedet handler det om andre ting, der vil opstå inden for bevidsthedsfysikken, som I endnu ikke ved noget om. Men disse ting skal ske på en bestemt måde, en omdelt måde, ikke en centraliseret måde, for at bryde denne barriere. Visdommens barrierer er ikke en væg eller spærring, men en barriere af energi, der venter på at blive nået, ligesom lydmuren ventede. Når visdoms barrieren er nået, bryder den et gammelt bevidstheds paradigme, og intet kan blive det, der var, derefter.

Da I brød lydmuren, gik I da hjem og sagde, “Det var dejligt! Lad os fortsætte med at bruge gamle fly og gamle hastigheder fra nu af.”

Nej! I kunne næsten ikke vente med at designe fly, der ville gå hinsides den! Intet forblev det samme, og I kunne ikke putte ånden tilbage i flasken. Menneskeheden har passeret et punkt, hvor den ikke længere er i overlevelses mode. Den har brudt visdoms barrieren, og er nu gået ind i en tilstand, der begynder at bygge processen med at komme videre. I kan ikke let gå baglæns ind i en mindre bevidst tilstand.

Det er en Kvante egenskab. Tænk over dette – en visdom, der forbedrer hele menneskehedens hjerner til et punkt, hvor de fleste hjerner kan blive enige om noget, som de aldrig bare tilnærmelsesvis havde indset før. Alt dette, uden det faktisk blev lært dem. Hørte I det? Det forventede I nu ikke. Barrieren er brudt og ud kommer “intuitiv moden mennesketanke” til hele planeten.

Den omgiver mennesket på sådan en måde, og menneske-civilisation på en sådan måde, at når et barn fødes, bliver ny modenhed den anden natur – visdommen i at komme videre, i tolerance og hvordan man løser gåder, i menneske med menneske. Den kaldes visdoms barriere. Nuvel I er der! Og det kommer ikke til at give jer fyrværkeri eller gnister i himlen. Der vil ikke være en fejring, eller skål-drikning, eller balloner, undtagen på min side af sløret. Alle de gamle sjæle søger ind i selve essensen af denne barriere energi. I kigger ind i hvad der får det til at fungere, og I er ved at skubbe til hylsteret, der vil påvirke hele menneskeheden, ikke kun lysarbejdere og gamle sjæle. I er ved at trykke på knappen til fysik, I ikke vidste eksisterede – og det vil tage tid.

 

Den manglende brik

Nu, er dette delen, som jeg ønskede at give jer – den manglende brik. Hvordan kan jeg forklare det? Min partner, gå meget langsomt [taler til Lee]. Menneskeheden forklarer kun tingene ud fra det den ved, ikke ud fra noget, den ikke kender. Her er et eksempel: Forskere kigger ind i rummet, og de finder måske egenskaber, de ikke kan forklare. Egenskaberne synes ikke at være newtons videnskab, men Newtons fysik er guldstandarden for bevægelse overalt, så menneskevæsnet kæmper for at finde formler, der vil sætte det u- forklarede ind i newtonske bokse. Velkommen til mørkt stof! I kommer til at grine senere ad boksen, I var i. Nu har vi sagt dette før, men det er den menneskelige tilbøjelighed i logik, og det er meget forståeligt. Tag noget, der er kendt, observer det, der er ukendt, og forsøg at placere det ukendte i kendte kasser, selv om det er indviklede kasser, og selv hvis det ikke giver mening. Selv hvis det er mystisk! I stedet for aktivt at søge efter manglende fysiklove, da følges med det I ved.

Nå, lad mig fortælle jer, at en af de største dele af fraktal information er det, I mangler. Hvorfor vil I adskille den kendte energi i bevidsthed fra fysikkens verden? Energi har også fraktaler, og fra den lille til den store, arbejder de alle sammen. Atomstruktur skaber energi! Bevidsthed er energi og har kvantelove. Den manglende brik i forståelsen eller erkendelsen er bevidstheds fysik.

Lyt til mig: Hvordan definerer menneskeheden bevidsthed? “Jo,” kan den sige, “bevidsthed er et begreb, og den beskriver et menneskes selv-opmærksomme tilstand.  Den kan ikke måles, da den kun er et begreb.” Nej, det er den ikke! Hvad mener I om denne udtalelse? Tyngdekraft er et begreb, der beskriver, hvorfor I taber ting. Den kan ikke måles, da den bare er et begreb. I ved bedre! Tyngdekraften er en usynlig energi, der kan beregnes og er kvanteenergi. Magnetisme er usynlig, målbar og er Kvanteenergi. Bevidsthed er lige sådan. Den er fysisk, og I bør vænne jer til dette, fordi den er et af de næste områder i fysikken, der vil trække jer gennem hullet fra 3. dimension til mange-dimensionalitet. Det, I anser for at være et begreb, (bevidsthed) er det ikke. I er uvidende om, at der er regler for bevidsthed, og at den er en del af kvantefysik.

Der er regler, postulater, matematik, grafer og løsninger. Der er smukke, endnu ukendte egenskaber i bevidsthedsfysik. Når I begynder at se dette, vil det begynde at forklare, hvad der vil ske og være fremtidens måde. Men i øjeblikket, behøver I ikke se det på den måde. Den manglende brik er en viden om, at I kan spore og måle bevidsthed, at I kan aftegne den grafisk, selv uden for menneskeheden. Det er smukt! Forestil jer ikke at have elegancen i de newtonske regler og undre sig over, hvordan tings bevægelse i solsystemet fungerede – I behøver det ikke. Newton bragte det sammen. Hans matematik giver jer nu mulighed for at affyre en raket og mødes år senere med en asteroide, der ikke kan ses med det menneskelige øje! Det er ren matematik og forudsigeligt, og det skaber nogle smukke potentialer.

Denne så smukke og nyttige teknologi, som I har at arbejde med på denne planet, er bragt til jer af viden om fysik, som I kender. Der er aktion og reaktion, skub til det og det vil ske. Når I forstår fysikkens love, kan I gøre Jeres liv bedre og det har I da gjort.

Lige nu, forstår og anvender menneskeheden de fire grundlæggende fysikkens love. Vi har fortalt jer, at der er seks, men selv uden de to sidste, er I klar over, hvordan man bruger de første fire. Det har ændret menneskeheden. Smukt! Hvad nu, hvis jeg fortalte jer, at der foreligger samme scenarie for bevidsthed?

Der er love af bevidsthed, der er ligesom fysikkens love, idet de er kausale (det at skifte én ting får en anden til at ændres). Men i kvanteverdenen, er disse love for bevidstheds bevægelse ikke lineære, så de skaber forskellige slags reaktioner. Nu min partner, det bliver sværere [taler igen direkte til Lee]. Jeg viser min partner ting lige nu, og han kan ikke sætte ord på dem. Så jeg har tænkt mig at sige, bare gør dit bedste. Han ser emotionerne i det: OMG! (oh my god?)

 

Nye former for fysiklove

Hvis I kender bevidstheds fysik, kan I bygge en bedre verden. Lyt til disse egenskaber: Først og fremmest, er bevidsthed ikke en rejse fra sted til sted; den rejser ikke i en lige retning; den rejser ikke! Bevidsthed er ikke værende ét sted, på vej til et andet; bevidsthed udvider sig ikke. Den bliver ikke større eller mindre. Bevidsthed blot ER. Bevidsthedsfysik er ligesom egenskaberne i 3 dim fysik, i det den bare er der, klar til at forstærkes eller ej, baseret på andre love omkring den. Når visse regler eller love anvendes, vil andre love alle ændre sig sammen hermed. Bevidsthed er limen i livets eksistens. Hvis der var en formel for livet, ville bevidsthed være denne.

Lad mig fortælle jer om et par faktorer, der kan anvendes til bevidsthed for at fremkalde ændring. Én af dem kaldes benevolence faktoren. Vidste I, at når bevidsthedsfysik udforskes, og visdomsfaktoren anvendes (opnås ved at passere igennem visdoms-barrieren), vil det, der sker derefter være en eksponentiel forståelse og anvendelse af bevidstheds reglerne, som skaber en faktor, der frembringer benevolent handling. Åh, det er indviklet, min partner! Kan du sige det bedre? [Lee ryster på hovedet].

Lad mig sige jer det på denne måde: Lige nu på denne planet, er der en kamp mellem energi kræfter. På grund af bevidstheden, som I har udviklet og “lovene”, som I har sat på plads gennem bevidsthedsfysik, er en kamp lige nu på denne planet opstået om mange ting, som vi aldrig har talt om. Er der ondskab på planeten? Ja. Er der væsner opsat på at komme ind og lave uorden for jer? Ja. Er det chokerende? Og hvorfor skulle det være? Hvorfor skulle det ske på et tidspunkt under passagen ind i et højere bevidstheds potentiale? Kære I, det er fordi med det, I har skabt i bevidsthedsfysik og med de regler, der er blevet anvendt, skubber I til lav bevidsthed på en måde, der tvinger den til at komme af vejen! Husk, den er i 3 dim overlevelses måde. Så hvad tror I den kommer til at gøre? Kæmpe! Fik I det?

Når reglerne for fysik anvendes i visse situationer, kan I styre, hvad der sker. Det er skønheden i at kende 3 dim fysik. Men det er det samme med bevidsthed. Når I når et punkt af forståelse af bevidsthedsfysik, hvordan den virker, mekanikken i den, fordelingen af den og spiral leveringen af den, lukker I døren til ældre energier. Visse væsner, der har besøgt denne planet i fortiden kan ikke besøge den længere. Hørte I det? De kan ikke komme ind! Fysik skaber en barriere, og de kan ikke komme ind. Der er mørke energier og mørke-ideer, som ønsker at komme ind og lege med jeres bevidsthed. Nogle kalder det ondskab. Det påvirker mennesker og disse mennesker arbejder med denne ondskab. Den hjælper dem til at få magt og kontrol, og der er ingen elegance i måden de får den på. Men den dør bliver lukket! Ondskab, som I kender den, vil begynde at formindskes. Ondskab er en energi, der suges op af visse mennesker. Så disse mennesker bliver virkelig onde, og det er deres valg. Det er gammel bevidsthed. Det er den bedste forklaring, vi har på, hvad der vil ske i fremtiden.

Plejaderne hopper op og ned lige nu, fordi de ved, hvad der er sket her. Det er næsten en eksponentiel udvikling, hvis I ønsker det skal være sådan. Den ene ting fører til den anden, og det bygger på sig selv. Endelig behøver I ikke at starte forfra, hver eneste gang I bliver født, sådan som min partner beskrev det tidligere i dag. Åndelig udvikling begynder, og I begynder at ankomme på planeten med viden om de faktorer, som I lærer i dag, og I bygger videre på dem i Jeres næste liv. Hvis jeg kunne bruge et udtryk, ville det være at blive født viis.

Senere, når fysikken er åbenbaret for jer, vil I forstå hvorledes indretninger, kan arbejde sammen med bevidsthed. Når alt kommer til alt, er det jo bare fysik. Det I ikke tænker på, er, at det ikke nødvendigvis vil være maskiner, men snarere biologiske håndsrækninger. Men I kommer ikke til at få dem før om et stykke tid.  “Hvor mange generationer er påkrævet, Kryon?” Det har jeg ikke tænkt mig at fortælle jer. Årsagen er, at jeg ikke ønsker at give jer en opstilling, der vil ødelægge hele selskabet. Hver eneste planet havde sin egen tids cyklus med hensyn til deres egen evolutions hastighed.

“Hvordan fungerer det? Hvor hurtigt virker det? Hvornår vil det starte?” Det er allerede startet! I er ved visdoms barrieren og er brudt igennem. Når I nu er ved visdoms barrieren, vil jeg gerne fortælle jer, at alle planeternes bane resultater, der har nået dette sted er de samme

De har alle flyttet sig fremad, hver eneste én. Det er ligesom om hele planetens kollektive bevidsthed var indblandet. Det er ligesom I kastede en kæp og ingen mængde af mørk energi kunne standse det. Åh, den vil forsøge! Jeg har fortalt jer dette før. Mennesker, der befinder sig i gamle indretninger, vil ligesom børnene på legepladsen, ikke ønske at vokse op. De vil sparke og råbe og tyrannisere. De ved, at lys vil ændre alt, og de får ikke en chance for at arbejde, som de gjorde før.

Dette er det, vi taler om. Den benevolente faktor og visdoms barrieren alle arbejder med inden for bevidstheds fysikkens love på måder, som I i hvert fald vil regne ud. I vil ende med at skabe en forøget DNA procentdels aktivering, og dette vil øges generation efter generation. Efterhånden, vil I få frembragt et menneske, der kan håndtere stof og tilsyneladende skabe ting ud af ingenting. Hvorfor er det så specielt? Det er jo blot fysik! Er det ikke fornuft, at en mange-dimensional fysik vil være i stand til at styre en lavere form for fysik? Den højeste form for fysik er bevidsthed, og denne fysik kan styre 3 dim-fysik en hvilken som helst dag.

Fred på Jorden? Åh, det er nemt. Det er begyndelsen. Det er at plante frø, og det er en sikkerhed. Kig på jeres nyheder. Det kommer ikke for evigt til at se ud som det gør nu.  Det er bare for i dag. Fred på Jorden er ikke det endelige mål – næppe! Når I vokser op, og I er voksne, holder I op med at kaste sten mod hinanden på legepladsen. I standser med det! Det er normalt. Så kan I begynde at få mere elegante ideer. Fred på planeten er kun begyndelsen, og så bliver det godt.

Dette er det, vi ser. Jeg har aldrig før sagt disse ting på denne måde. Jeg ønskede I skulle høre hele historien. Hvad tror I, der vil ske med en civilisation uden krig, der kunne skabe alt det, den ønsker fysisk, så den aldrig var sulten? Hvordan vil det være, at leve tre eller fire gange så længe som I gør nu, og have et godt helbred igennem hele tiden? Hvordan vil en civilisation være, der kunne sætte sig i en kvantetilstand, hvis de ønskede det og være “overalt”? Det findes! Tænk på, hvor I var for 1000 år siden. Betragt nu civilisationer i galaksen, der er en million Jordår ældre! Er det for svært at tænke på? Det er jo blot fysik!

vad nu hvis jeg fortalte jer, at disse civilisationer ingen central styring har – hørte I det? Har I nogensinde hørt om et leder-frit selskab? Det er sådan noget. I ville sige: “Det kan ikke fungere.” Åh, jo det kan! Det kan, når alle er forbundne i en sådan grad, at de er enige om det indlysende og kender deres arbejde. Det er intuitivt og naturligt. For jer? Umuligt. Det er det, I er på vej til. Der vil ikke komme noget sådant som en verdensregering. Det er så 3 dim! I stedet vil der komme en verdensbevidstheds aftale. I vil simpelthen “vide bedre”. Hvordan det? Hvad sker der med en gruppe af voksne, der går til en fest for første gang, og de aldrig har mødt hinanden? Hvad gør de? Kaster de sten mod hinanden? Nej. Der er en bevidsthed om festen, når de kommer sammen, og de taler med hinanden, spiser god mad, og har det sjovt. Hvem har fortalt dem om disse regler? Har de øvet sig på det? Nej! Det kom bare med modenhed og vidste bedre. Hvad med en planet, der netop har det sådan? De er født ind i en situation, hvor de ved bedre. Det er visdoms faktoren, og det er den barriere, som I krydser.

Til sidst, vil I smide alle systemer væk, som I nogensinde har troet, I havde brug for, især dem, der organiserer jer i grupper for at gøre ting. Det vil være en anden natur, og I vil alle vide det sammen. For godt til at være sandt? Spørg en Plejadeboer. Spørg dem fra Orion eller spørg dem fra Arcturus. Spørg enhver af de ældre planeter med frit valg, fordi de alle ser på jer lige nu. Dette rum er fyldt med dem, og de nikker med deres hoveder og siger: “Netop! Netop, Netop!”

Skønheden i dette budskab er, at det er ligegyldigt, om I tror det i dag eller ej, for I vil komme til at opleve det på denne planet. Bare vent; I vil være der. I er dem, der kommer til at skabe selve essensen af disse forudsigelser.

Og således er det.

 

Kryon