At høre åndens stemme – balance mellem mørke og lys

Sendt

Kanalisering af Kryon

At høre åndens stemme – balance mellem mørke og lys

Denne live kanalisering blev givet i Sarasota, Florida. 20. februar 2016

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kron] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er der tilføjet oplysninger. Ofte, har det, der sker live, en underforstået energi i det, der bærer en slags kommunikation, som den udskrevne side ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Sarasota, Florida.
————————————————————————–

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Dagens energi er så helt anderledes, end da min første erfaring skete med min partner. Så meget har fundet sted på måden, vi forventede. Min partner underviser i potentialer versus virkelighed, og da jeg mødte ham i 1989 var informationen, jeg præsenterede dengang ligeså virkelig som den er nu. Jeg fortalte ham, at der ikke ville komme nogen atomkrig ved årtusindskiftet; at der ville komme en bevidstheds ændring i stedet, og at planetens magnetiske gitter ville flytte. Nu har videnskaben etableret en forbindelse mellem Menneske-bevidsthed, og selve gitteret jeg talte om. Alt det, jeg nævnte, har fundet sted.

Det jeg præsenterer som det næste, er noget af det mest esoteriske, I kan forestille jer: Jeg vil fortælle historien om frit valg, og hvor det har taget jer og menneskelig bevidstheds udvikling hen. Det er ikke kompliceret, men hvis I først nu er kommet ind på dette, kan det være lidt mærkeligt.
Menneskeheden har frit valg, ikke blot til at gøre, hvad den ønsker at gøre uden indgriben fra Ånden, men den beslutter også, hvor den tager sig selv, sin energi og sin egen bevidsthed hen. Menneskeheden beslutter, hvorledes den fungerer og tænker, og om den samarbejder med sig selv eller ej. Dette er menneskehedens frie valg. Hele dette frit valgs puslespil er ikke en prøve af menneskene, det er snarere en prøve og et slag mellem mørke og lys.

Vi har fortalt jer, at jeres sjæle er evige, og at I lever igen og igen og igen. Jeres livserfaringer på denne planet er enorme og mange. Tror I, det er muligt at I måske gennem mange generationer, vil være i stand til selvhjulpne at rejse jer, øge menneskehedens bevidsthed, og kandidere til det, der er fred på jorden? Hvis det er tilfældet, vil det kræve et helt andet eksistens-paradigme. Kan I ændre meget på dette? Jeg kom i 1989, fordi det er det nøjagtige potentiale nu, og det måles af noget, som jeg nu vil tale om.

 
Jeres Historie lige nu.

 

Hele grunden til, at tingene skete i 1980’erne som de gjorde er “Jokeren”, som I oplevede, og var Sovjetunionens fald. Dette var ikke alene uventet af jeres eksperter, men det chokerede alle på planeten. Disse store, uventede skift erfortællende, er budskaber om ændrende tider og om en øget menneskeheds bevidsthed. Den menneskelige natur er begyndt at ændre sig, at vokse op og komme ud af det, som jeg kalder “legeplads for bevidsthed” og flytte ind i en mere voksen “bevidstheds elegance”. Dette vil være noget, der skaber samvær og fred, som blot er begyndelsen på en ny menneskeform og en ny samfundstype.

Jeg fortalte jer tidligere, at vi måske ville give denne meddelelse titlen “At høre Åndens stemme” eller “At høre Guds røst”. Det er selvfølgelig en metafor. Folk, der stiller sig ind på det åndelige høre ikke normalt en stemme fra himlen. At høreÅndens stemme er en metafor for at blive stillet ind på jeres eget Højere Selvs intuition. Det Højere Selv er denne åndelig del af jer, der forbinder jer med jeres evige sjæl. Det er det, de fleste søgere stræber efter at forbinde sig med, og det giver jer hjælp i jeres eget liv, samtidig med at det hjælper planeten.

Grunden til at denne intuition er så svær at høre eller skelne er, at der er en lav, konstant kværnen, kan du kalde det, der er en metafor for en støj eller rumlen, der synes at sløre eller dække over, meddelelsen. Det er som at forsøge at høre noget, mens der er en konstant støj. Det er den bedste metafor, vi kan give for, hvordan massiv mørke kan dække lys. Men denne kværnens støjniveau er begyndt at falde. Så hvad sker der, når I får et bedre, klarere budskab? I ændrer jer; verden ændrer sig; dem omkring jer hører også bedre og selv dem, der ikke ønsker at høre det, vil stadigvæk vide, at der sker noget andet.

Igen, denne høring er en metafor. Meningen er virkelig skelnende for intuitionen om, hvad der har integritet eller ikke, hvad der sker i jeres eget liv, og evnen til at forstærke følelsen af kommende potentialer. Alt dette er at høre Åndens stemme.Det er menneskevæsenet, der er begyndt at “vokse op”, og har en højere bevidsthed.

 

 

Forholdet mellem DNA og bevidsthed

 

Det sværeste for os nu, er at lære, hvad min partner i nogle år har undervist i. Det er svært, fordi det er ikke noget, I har fået fortalt før på denne måde. Jeres bevidsthed er relateret til jeres mange-dimensionelle krop. Den nemmeste måde, for jer at nærme jer denne idé på, er denne metafor: jeres DNA fungerer ikke 100 procent. I stedet arbejder det i nogen og tredive procent området. Det kan ikke engang udføre halvdelen af, hvad det var designet til at gøre. Der er intet instrument, der kan spændes omkring jeres DNA og give en procent-aflæsning. Men dette måle metafor er det bedste, vi kan komme med for at fortælle jer, hvor I er, når det kommer an på menneskehedens potentielle bevidsthed. Jeg vil gerne give jer lidt information, som I har brug for, for at forstå – hvordan det hele startede, og hvad der skete.

Hvis I skulle starte en prøve af planetens bevidsthed, ville det mest retfærdige være at have den ens eller midtpunktet mellem lav og høj. Til denne metafor, ville I være nødt til at starte med den samme mængde lys og mørke. Det er måden, det var på i begyndelsen. Det er designet.

Vi har givet jer menneskehedens historie i fortiden. Hele jeres historie er meget kort, for galaksen, og jeres solsystem har været her i mere end 4 milliarder år.  Men menneskeheden, som I kender den, er virkelig først påbegyndt for 200.000 år siden. Jeg sagde ikke, “Mennesker”, jeg sagde, “Menneskeheden som I kender den”, for hele prøven startede med skabelses-historien, udsåning af viden om lys og mørke. Jeg taler om mennesker med ændret DNA – jer med kun 23 kromosomer. Så var der yderligere 100.000 år til at få dette til at udvikle sig for alle mennesker. Så var der Lemurien og nogle andre “frø områder” der hjalp med undervisningen i yderligere 50.000 år. Da såningen virkelig var færdig og prøven arbejdede, var det kun i går! I er nye! Hvis I så på tidslængden har Jorden været her som en 24-timers ur, så sammenligner I, når et “vidende” Menneske var her, I ville være ankommet i det sidste sekund! Al kendt historie være sket i dette urs sidste sekund!

Det ironiske er, at dem, der lytter til dette, og nogle af dem i publikummet her, har været der i det hele. Gamle sjæle, vi har givet jer denne forklaring mange gange: I husker fra jeres Akasha det, I synes må være Atlantis, synkende øer, krige og kaos. Det betyder blot, at I har “været der og gjort det“. I har set de naturkatastrofer, og I har været der, hvor mange historiske ting fandt sted. De er ætset ind i en hukommelse, hvor I ikke rigtig helt kan sortere det, men I bærer det med jer. Det, det betyder er, at I er gamle sjæle og måske hjalp I med at starte planeten!

Søsterskabet [henvisning til det lemuriske Søsterskab som skabt af Dr. Amber Wolf] er et storartet eksempel. Til dem af jer, der føler jer tilbøjelige til at komme til søsterskabs sammenkomsterne, I vil fejre en begyndende bevidsthed, der “klinger” i jer som en positiv ældgammel hukommelse. Det fejrer en tid, hvor kvinder fik gavn af deres intuitive magt og var i den shamanistiske ledelse af samfundet. Hvem var bedre til at gøre dette end livgiverne af hele menneskeheden? Det repræsenterer en tid i begyndelsen med lighed og visdom, som var starten på den lys/mørke prøven.

DNA’et blev ved begyndelsen prøven, fastsat til 30 procent. Vær nu på vagt, for jeg fortalte jer i starten, de var lige, men det lyder ikke lige, vel? Procentdelen gik hurtigt til 35 – hurtigt, for at skabe en retfærdig prøve, fordi det er her den hører til (35%) for at være fuld ligestillet med mørket. Forbliv nu indstillet på det og lyt efter, og I vil indse, hvorfor det er fair. Jeg vil give jer noget, I bør vide: Disse tal viser jer lysets magt over mørket. Da I havde 35 procent af DNA’et til at arbejde, blev det afbalanceret med 65 procent mørke på planeten.

Til dem af jer, der nu ikke rigtig forstår disse tal, så lad mig forklare. Balancen mellem lys og mørke var faktisk lige, men fordi lyset er mere magtfuld, tog det kun 35 procent lys at få til at ske.  Dette burde vise jer, at det mørke er svagere end I er. I havde en mindre procentdel af lys på planeten, og alligevel svarede dette til en større procentdel mørke. Lys er mere magtfuld, og I behøver ikke så meget af det for at være ligedan, selv med en lavere bevidsthed.

 

 
DNA’ets Effektivitets Andels Proces

 

Lad mig fortælle jer noget om, hvad der sker ved 35 procents DNA effektivitet. Det viser sig i bevidstheden såvel som i biologisk effektivitet. Ved 35 procent, er der en intuitiv forståelse af kønsbalancen på planeten – hvem der gør hvad og hvorfor. Dette er det, der fejres i dag ved lemuriske Søsterskabs sammenkomster. Det var en tid, da Jordens køn respekterede hinanden og forstod, at det feminine køn er det, der er mere i kontakt med Ånden. Ikke alene var kvinder lidt mere i kontakt med mange-dimensionelle ting, men de er dem, der er mor for hele menneskeheden (begge køn) som undervisere af børnene. Alle mænd er afholdte og forgudede og undervises af moderen. Derfor er de dem, der vil hjælpe med at vejlede alle Jordens samfund.

Med frit valg, begyndte en stor procentdel af DNA effektivt at gå ned efterhånden som menneskeheden voksede.  Så snart DNA begyndte at miste procentdele, blev kønsbalancen dårlig fungerende. Hvis I ønsker at få en test af ethvert samfund, hvor som helst på kloden, og I ønsker at vide DNA procentvise antal [bevidsthed kvote] som et samfund, der er en nem test: Hvordan opfatter og behandler man sine kvinder? Jo højere DNA funktionalitet, jo mere var det feminine guddommelige indfriet. Det er prøven! Forskellige kulturer skaber forskellig DNA bevidsthed, selv på samme tid på planeten. Så I kan have en kultur på Jorden med 25 procent og en med 37 – og hvis I gjorde, ville de faktisk støde sammen.

I middelalderen, eller måske før, planeten gik ned til 25 procent. Hvis I tvivler på det, er alt hvad I skal gøre, at se på køns funktion. Kvinderne gik fra at være respekteret, og være shamaner i anden klasse, selv tredje klasse, til at være set på linje med dyrene. Ingen balance overhovedet! Det er det, der sker, når procentdelen begynder at dykke ned i en overlevelses bevidsthedsmåde. Der er ingen elegance i bevidstheden igennem denne tid, og ingen forståelse for kunst eller kultur. Der er i stedet funktionsforstyrrelse med krig, had, ufølsomhed, vrede, drama og rædselsgentagelser.

Så for nylig, begyndte den gennemsnitlige procent at gå op igen, og I rammer det 30. og 31. mærke. Historien viste, at kvinder endelig blev set og respekteret igen, og begyndte at blusse op igen. Det skete langsomt, og det er meget sigende. I mere elegante samfund, fik kvinder delvist ret til at stemme, og fik det derefter bedre. I gik op til et gennemsnit på 32. Det var da Sovjetunionen faldt, og satte en atomkrig ved årtusindskiftet ude af sandsynlighed. Det var også dengang I fejrede den Harmoniske Konvergens, og jeg ankom for at begynde at træne min partner i 1989.

Åh kære I, der er stadig dem på planeten, der fremviser enorm køns funktionsforstyrrelse. Lavere bevidstheds samfund kan ikke “se op” for at se noget bedre. Mørket kan ikke se lyset, og vi fortalte jer om dette tilbage i 1993. En dag vil I se tilbage i historien og sige, “Hvad var der galt med os? Hvorfor ser vi ikke det indlysende?” Da DNA er på 25 og 30 procent, vinder den stærkeste. Det er en overlevelses bevidsthed og kun meget lidt andet betyder noget. Hvis I ønsker at se et afbalanceret samfund der arbejder på 35 og derover, da se på kønsbalance. Respekt og påskønnelse vil være der.

 

 

Lær af de ældgamle

 

Lad mig give jer noget andet, som min partner altid taler om: Find det ældste samfund, den mest langlivede kultur på planeten. Så se på de ældstes undervisning for at finde ud af, hvad de troede på i fortiden og foretog sig. Hvad siger deres optegnelser? Lad mig fortælle jer, hvad optegnelserne siger: Shamanerne var Kvinder! Det var kendt, at de havde en bedre intuitiv evne. Forestil jer at have nogen der er i stand til at vejlede jer, og som kunne se og føle Guds stemme? Den var klar for dem! Det er kønsbalance. Mændene vidste det, og afhang af det, og kvinderne afhang af mænd til at gøre de ting, som mænd er bedst til, at jage og samle og tilvejebringe. Kønsbalance! Dette system virker stadig rundt blandt mange af denne planets indfødtes samfund, der har eksisteret i meget lang tid. Det har aldrig ændret sig.

 
Historien fortsætter

 

Da DNA procenten kom op til til 32, talte jeg med min partner og gav ham valget at stille ind [1989]. Snebolden med et avanceret DNA rullede. Denne planet var på sin vej til 35 begyndt at hæve sig selv op, på sin vej til at få lige balance igen. Måske vil den endda gå op til 36, hvor mørket vil gå den anden vej.

Kære I, vi fortalte jer, at 35 procent var ligemeget mørke/lys, men I har aldrig set dette i jeres levetid før netop nu! Faktisk er det ved at komme højere op end dette, og mørket løber den anden vej. Det er ved komme frem i lyset, som man siger, hvilket indikerer, at det bliver presset ud mange steder, hvor det tidligere skjulte sig. Forestil jer en mørk hær på planeten, der kan rekruttere unge selv fra jeres eget land! Denne mørke hær rekrutterer ikke amerikanere (og danskere) den rekrutterer mørke! Dette repræsenterer mennesker, som er investeret i mørke og har en meget ung Akasha og en meget gammel bevidsthed. De er villige til at være dårlig fungerende sammen med de andre, og de har ikke fået et fingerpeg om, hvad der virkelig sker. Mørket kan ikke se op til et højere niveau. En tåbe ved ikke, han/hun er et fjols. Lyt til mig, mørket kan ikke kigge op og se lys. Det er blind for et højere formål. Det ser kun mørkets styrke. Det forstår ikke lys, så det er uklog, og kan besejres. Det forstår ikke, det kommer til at tabe. Alt det, det kan se, er sig selv. Det er så indlysende, ikke?

Det der sker nu, understøtter det, vi siger. Hvad sker der lige nu på denne planet? Vi sagde det tidligere: Lige nu, mens jeg taler, har I den mest fejlagtige politik, I nogensinde har haft i dette land. Grunden? Der foregår massive forandringer! Kampene, drama og manges tilsyneladende mærkelige adfærd repræsenterer sådanne, der er trætte af en fortidig tilvejebragt regering, der er i sig selv fejlfungerende. Tanken er, “Alt ville være bedre end fortiden og det, vi har nu!” Dette er, hvad der sker, når en højere bevidsthed kan se noget bedre, mens den begynder at vokse fra den lavere, den var i.

Dette er anderledes for jer alle, og det er på grund af en fortsat øgning af DNA procentdelen. Det er for alle, og ikke blot for dem, der kunne være i et trossystem som disses i dette rum. Integritet, gennemsigtighed og længslen efter systemermed integritet, der rent faktisk arbejder for folk, er lige ved hånden. Det er længslen efter integritet i de høje steder i stedet for fejlfunktion. Det er en opvågnen! I har en befolkning, der er træt af en gammel energi, fordi den er begyndt at høre stemmen.

 
Hvem “Hører” det?

 

Åndsstemmen er for hele menneskeheden og ikke til nogle få udvalgte. Dog vil de få udvalgte, der er gamle sjæle, bedre forstå det og være i stand til at skelne og bedre vide, hvad budskabet handler om. Da mørkets støj, forvirring og kværnen begynder at blive mere lig med lys, vil mange begynde at høre Ånden for første gang. De vil ikke vide det er Ånden, men i stedet vil det give “følelsen af, hvad der er bedre for os” og er en intuition, der er ny. For masserne, der ikke er interesserede i at være i dette rum, vil alt for dem være en ny begyndelse, en ny opmærksomhed.  De ved ikke, hvad de hører eller føler. De ved blot, de ønsker ændring, og en ny følelse af “noget der er rigtigt”. Gamle sjæle på denne planet vil genkende dette klarere budskab som det, det er, og vil begynde at modtage meddelelser og vejledning fra det. Det er forskellen! Men hele menneskeheden er vidende om ændringen på et eller andet niveau.

I kryber mod 36. Selv med de ting, der er omkring jer, mens I besejrer mørket på denne planet, vil I være på 36. Det betyder, at I vinder. Det betyder også at den støjende kværnen, der skjuler Guds stemme vil begynde at aftage, og tingene vil begynde at rydde op i forståelsen af beskederne. Intuition vil ikke sejle så hurtigt, som den gjorde i fortiden, hvor I ikke var sikre på, hvad I hørte. Intuition vil holde sig fast længere, og vil tale til jer med en klarere stemme. I kan endda være i stand til at standse den, og undersøge den!

Problemet med intuition for nuværende er, at den er dækket af støjkværnen.
Dette er en metafor, kære. Jeg håber I forstår. Dækket af kværnen betyder, at jeres intuitive tanker er undvigende og bløde, fordi den underliggende energi holder den fra at blive set og hørt tydelig. Logikken i din hjerne bliver ved med at stoppe det ned hele tiden og siger: “Det er ikke korrekt. Det er bare din ønsketænkning eller din fantasi.” Dette er alt sammen en del af det, der giver lavere procentsats i jeres DNA. Som procentdelen begynder at krybe hen imod 36, ændrer det alt. Logikken i jeres hjerne ændrer sig, fordi det er i DNA. Der er en opvågnen, et mere effektiv DNA, og I begynder at tænke anderledes. Alle tingene vedrørende den menneskelige natur, som I har fået fortalt om i psykologi undersøgelser begynder at morfe til noget helt andet. Visdom bliver intuitiv, ikke noget, I ønsker I havde. Samfundet begynder at skifte i almindelighed. Løsninger til det uløselige begynder at dukke op. Nye, klogere tanker begynder at blive hørt på medierne når menneskeheden begynder at vokse op og rykke væk fra legepladsen med stenkastning og skældsords-anvendelse. Programmer til at hjælpe hinanden begynder virkelig at arbejde. Finansiering er langt mere tilgængelig for projekter, der gør en forskel for de fattige.

I er på 35. Der er en lighed her, I er begyndt at se mørket og lyset, og det ændrer alt. I tager et kig på historien og I er kommet en lang vej, men det tog lang tid at komme her. Kære I, vi har set denne proces før og snebolden ruller. Der er ikke noget i vejen, der kommer til at standse den. I denne snebolds bane af højere bevidsthed er der alle slags ting, der vil blive kørt over og omkomme. En del af dette er det I kalder “det etablerede”. Hold øje med nogle meget store etablerede virksomheder, der vil falde om! Snebolds-effekten vil simpelthen banke dem ned.

Bliv ikke foruroligede, og tro ikke, det er slutningen af planeten, når visse slags ting sker, der skaber frygt, for dette drejer sig blot om at være på 35, på vej mod 36. Husk, mørket begynder at reagere og blive bange af lyset. Resultaterne er en kamp, hvor mørket vil forsøge sit bedste på at slide jeres lys op og gøre jer bange. Men I er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt og vil sejre. Jeg har sagt nok.

Når I går ud herfra, håber jeg I forstår denne besked. Lyt til det igen, hvis I synes. Den handler om det, der er planetens lys og mørke kvotient, og hvor I er. Den drejer sig om det faktum, at I vinder, og det er derfor, jeg kom. Det er svært at tale med dem, der er ved at vinde, når de aldrig har vundet før, og de har en bevidsthed om tab.  Det er det, I arbejder mest på. Stå højt når I forlader dette sted og ved, hvem I er. Dette Kryons budskab ændrer sig aldrig, for det repræsenterer sandheden.

Og sådan er det.