Afsløringer af Mørket

Sendt

Kanalisering af Kryon

Kryon gennem Lee Carroll

Afsløringer af Mørket 

11.okt 2014 ,  Philadelphia, PA

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Somme tider tilføjes der endda oplysninger. Ofte, har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab.

For at hjælpe læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at give en endnu klarere forståelse. Sommetider tilføjes yderligere information. Ofte har det, der sker live en energi i sig som bærer en slags kommunikation som den printede side ikke har. Så nyd dette forstærkede budskab der blev givet i Philadelphia d. 11. oktober, 2014.

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. I en tre dimensional verden er disse her i et møde, siddende i en stol. Nogle af jer lytter, men det er kun jeres begrænsede virkelighed, der får jer til at lytte med jeres ører. Sandheden er, at dette budskab går hinsides 3 dim information. Mit budskab er til gamle sjæle netop på dette tidspunkt på planeten, og budskabet er afsløringen af mørket. Det er ikke et mørkt budskab, men derimod en slags lykønskning, en slags forklaring, og flere detaljer, end I måske ønskede at vide om ting, I aldrig ønsker at vide. Men vi kan ikke lade det være alene, eftersom I ikke kan det. Vi nærmer os dette emne forsigtigt, så skånsomt som vi kan for en lysarbejder, en gammel sjæl på planeten, der ikke har følt andet end høj bevidsthed og kærlighed i det meste af sit liv.

 

Den gamle Skala af lys og mørke

Hvor skal vi begynde? Har I kigget på jeres nyheder fornylig? Er der nogle overraskelser over måden, tingene forløber på? Hvis I siger ja til dette, vil jeg sige til jer, at I ikke lyttede til min information, som jeg har givet mange gange. I to år har jeg givet information om netop dette tidspunkt. Jeg fortalte jer, at det at krydse denne om-kalibrerings bro kommer til at forstyrre energibalancen i mørke/lys på planeten.

Måske I har set noget, der hedder retfærdigheds skalaer? Ikonet er en vægt skala der holdes af en figur med bind for øjnene. Skalaen har to vægtskåle balancerende på hver side. Det ligner en kemi skala, som nogle af jer kender, og er fortrolige med den metafor. Den repræsenterer ønsket om balance i livet, og især om ærlighed og retfærdighed. Det er en søgen efter balance i bevidstheden. Jeg tror, I får billedet frem i jeres sind.

I paradigmet med lys og mørke, har der i tusinder af år ikke været ligevægt overhovedet. Den har aldrig været i balance. Én vægtskål har det, vi vil kalde mørk bevidsthed og den anden vægtskål lys bevidsthed. Den ene, der repræsenterer den mørke, har altid været vinderen.

Nu, før vi starter, vil jeg have jer til at se det, jeg ikke sagde i det ovenover. Jeg sagde ikke, at der på én vægtskål var onde ånder og mørke væsener. Jeg sagde ikke dette, Jeg sagde mørk bevidsthed. På den anden skål, sagde jeg ikke, at der var engle og ånder, devaer og nisser. Jeg sagde ikke det, Jeg sagde lysbevidsthed. Jeg underviser nu. Jeg vil have jer til at kende forskel på alle disse ting, og forskellen er, at det mørke og lys, jeg taler om lige nu, er bevidsthed der er udviklet af menneskevæsner.

Skalaerne har eksisteret I æoner, og mørk menneske bevidsthed har vejet tungere end lyset. Det har været ude af balance, og det ved I. Jeres tidligere livs historie har været en del af krigene, døden og sorg og overlevelses bevidsthed, som planeten har været involveret i. Det er hovedkampen for den gamle sjæl på Jorden, og du ved det.

Forestil jer denne skala lige nu på dens skæve måde, vippet, da den mørke bevidstheds side vejer tungest. Lysbevidstheden kan ikke komme videre, og der er ingen balance. Det er måden, det har været på, livstid efter livstid for jer og alle omkring jer. Det er historien om menneskeheden på Jorden.

Hvad er oddsene for, at I ville kunne skubbe dette rundt? I 25 år har jeg fortalt jer, at skalaerne forandrer sig. Mere end for 25 år siden, begyndte de at ændres og lys blev mere magtfuld, og der var mere af det, flere kvante dele af det, mere forbindelse til den anden side, og balancen begyndte at ændre retning af en mere ligelig balance. Verdenskrigene standsede, lagde I mærke til det? Tingene gik faktisk bedre på planeten, har I bemærket det? Mange lande har arbejdet sammen med tidligere fjender, i stedet for at fastholde den gamle krigsenergi. Har I tænkt over det? Et helt nyt koncept er begyndt, et nyt paradigme, og skalaerne er begyndt at blive mere lige. Slaget har begyndt.

 

Slaget begynder

Da 2012 kom, skete præcessionen af jævndøgn, og de nye bevidstheds kalendere blev anvendt. Menneskeheden havde gjort det, og jeg begyndte at tale om, hvad der ville blive det næste. Jeg talte om at plante frø til et nyt tanke paradigme, og i hver kanal fortalte jeg jer, at kampen begynder nu.

Jeg vil gerne fortælle dig noget, lysarbejder. Da disse skalaer begyndte at bevæge sig i retning af balance, blev lyset ikke tungere med henblik på at skabe dette. I stedet, var det, der skulle ske, at lyset afviste mørket. Det reducerede mængden af mørke og skalaerne begyndte at bevæge sig. Mørket var ved at tabe sit indhold. Forstår du? Som mørket taber sit indhold (indflydelse), begyndte lyset at afbalancere skalaen i eget favør. Vi har altid fortalt jer, at mørket ingen energi har i sig selv. Mørket er blot fravær af lys. Derfor, hvis der som standard er mere lys, vil der være mindre mørke.

Hvis man ser på vægten lige nu, vinder lyset. I har passeret markøren ind i potentialerne, de ældgamle talte om. I en kanalisering for nogle uger siden, identificerede jeg denne markør i West Virginia som Visdoms barriereren. Jeg instruerede min partner om at sætte denne særlige kanalisering på et sted, så I kunne høre den, og han gjorde det [Kryon gratis lyd]. I vil være i stand til at høre, hvad visdom barriere er, hvad benevolence faktoren er, og hvad disse ting er, der er begyndt at ændre planetens energibevidsthed. Men glem ikke, hvad I har gjort. I har fremkaldt den mørke bevidsthed! I har prikket til den og den er rasende! I tog en lys bat og slog den kraftigt i reden. Hører I det? Mørke er for første gang i overlevelses mode! For to år siden sagde vi til jer, at I skulle være klar til mørket. Det vil ikke give op uden kamp, og nu er kampen her.

 

Fortvivl ikke

Der er for meget information at give jer i én kanalisering, på ét møde, så jeg henviser til tidligere budsaber, for I bedre kan forstå og referere til information med henblik på at få det større billede. Så jeg vil gerne minde jer om noget, jeg også fortalte jer i en kanalisering for nylig, kaldet Fortvivl Ikke. I vinder! Det er fordi I vinder, at den mørke bevidsthed på denne planet føler det, og menneskeheden, der repræsenterer mørke, trækker alt det ud, det har, for at overleve.

 

Det har altid været der

Lad os se på det, fordi det er alt sammen over nyhederne. Er I chokerede over den pludselige eksistens af en organisation, som vil forblive unavngivet [i denne kanalisering]? Hvor kom den fra? Hvordan kunne den være så organiseret? Hvordan kunne den være så godt finansieret? Denne organisation kan snart have sit eget land! De kunne lige så godt kalde den, “Den gamle Energis Mørke Land”, for det er det, den vil repræsentere.

Menneskehedens barbariske fortid kommer frem for at vise sit ansigt. Det har altid været der, og gemmer sig under den civiliserede menneskeheds klipper og i revnerne mellem dem. Det har ikke kunnet vise sig før nu, men nu skal det. Det er grimt, og det er ikke for de svage hjerter, er det vel, kære I? At se ondskab personificeret i menneskelig handling er afskyeligt. Det er så grimt og så mørkt, at I ikke kan se på det med et blidt hjerte. Gud er ikke en del af det, og det er indlysende.

I vinder! Lyset vinder! Opstanden af mørk bevidsthed ville ikke have vist sig selv med denne styrke, eller så hurtigt, hvis det ikke var så. Dette er præcis det, jeg sagde, I skulle kigge efter, og det er bevis på, at de, der repræsenterer denne mørke bevidsthed er i knibe. Kære I, mørk bevidsthed har altid haft et afprøvet og sikkert virkende system. Den lurer i skyggerne og påvirker alle magtstederne på planeten – Regeringen, Handel, Finans. Pludselig kan den ikke skjule sig der så godt længere, og den er ude i det fri.

Hvor kommer finansieringen fra? Den kommer fra et lager, der altid har været der, kære I. Den bruger indkomst, der er blevet frembragt af lav-bevidstheds handlinger, samlet i meget lang tid. Finansieringen dukkede ikke bare lige sådan op. Den var blevet opbevaret, ventende på at blive brugt for at sprede frygt og mørke for at redde det, de tror er deres mulighed.

 

Hvem vil vinde?

Kære I, de har ikke en gang en chance! Men det ser ud, som om de har det, ikke sandt? Alt det, de gør, er beregnet på at skræmme jer til underkastelse. Vinder de? Nu, er det et spørgsmål, jeg ønsker, I skal stille herfra og undersøge hver dag.

Frygt er sort. Hvis I frygter, er der intet lys. I kan være den fremmeste lysarbejder, eller endda være kanalen, men hvis I frygter, er det ligegyldigt, hvor mange år I har gjort lysarbejde, eller hvor meget lys, I har opsamlet personligt. Det hele forsvinder med frygt, og så har de vundet kampen om jeres sind. Forstår I det?

 

Den gamle sjæls Styrke- DIG

Gamle sjæle, lysarbejdere der læser dette, de oplevelser I har haft i løbet af livstider efter livstider er utrolige! Den gamle sjæl kender frygt. Jeg ønsker ikke at være for grafisk, men jeg vil have jer til at forstå! Hvordan var det, da I lagde hovedet i guillotinen, fordi I talte om Gud på en måde, der var ukorrekt? Hvordan var det at være bundet på hænder og fødder, da de tændte tændstikken på jeres fødder? Gamle sjæl, det er frygt! I bærer disse erfaringer i jeres Akasha.

Jeg ønsker at fortælle jer, at de ikke har fået en chance for at skræmme jer! I ved absolut, hvad frygt er, og de har ikke en chance, så længe som I klamrer jer til den del af jer, der er Gudsstyrken. I har været igennem det hele. Det betyder, at I har sandhedens, visdommens og lysets våben. Glem ikke det. Glem ikke, hvem I er!

Kan I se, hvor hurtigt de samles? Det syntes ligesom det kun var i går, at der ikke var nogen organisation overhovedet. Hvor kom de fra? Har I bemærket en vis tøven med at bekæmpe dem? Hvorfor er det sådan, at borgerne i de lande, de invaderer er tøvende med at bekæmpe dem? I stedet kalder deres ledere på andre til at hjælpe. Hvorfor er det sådan, at de andre også tøver? Jeg vil gerne vise jer, at der er nogle uregelmæssigheder i logikken, der ikke giver mening, fordi det er en kamp, I aldrig har set før på denne planet. Vi har forventet det, men det har I ikke. Det handler om bevidsthed, ikke om områder eller ressourcer.

 

 

Hvordan vinder I?

Vi gav jer hemmeligheden før om, hvordan I besejrer dem uden at tage endnu et liv: I skal bare fjerne deres finansiering. De kan ikke eksistere uden deres finansiering. Det er nødvendigt at finansieringen bliver organiseret, opbevaret og distribueret. Den skal genereres på en sådan måde, at den også skal gå gennem institutioner. Hørte I det? Alt I skal gøre er at stoppe systemet. Vindingen vil ikke ske med bombardementer. Den kommer til at ske med intelligens, klog tænkning og finansiel juridistik. Det er tiden at være smart i nogle af disse ting, og ikke være bange for at se anderledes på dette puslespil, end I har gjort før. Anvend ikke energien, de bruger, til at bekæmpe dem selv, for så vil I ikke vinde. Tænk jer til det. Det er den sidste bastion for organiseret mørke og ond tænkning på denne planet, som er kommet sammen for at forsøge at overleve jeres lysangreb. Være ikke bange for at se på finansierings-sporet, ligegyldigt hvor det tager jer hen.

 

Frygt er Deres Våben

Jeg vil have jer til at vide noget, når I ser på jeres nyheder. Det kan se ud, som om I ikke er i stand til at standse dem. Mange steder vil de vinde styrke, da de skaber frygt. Frygt er nemt skabt i disse, der ikke er gamle sjæle og som ikke kender frygt, ligesom I gør, og som ikke har rustningen i deres åndelige oplevelser. Dette sætter jer i forreste linje, kære I. Vidste I det? Men I behøver ikke at bekæmpe dem på deres præmisser. Alt I skal gøre, er at sende lys. Høj bevidsthed vil slå frygt hver eneste dag.

 

Definitioner af Mørke og Ondskab

Der er mere. Vil I definere ondskab for mig? Det er en lektie, som nogle af jer har brug for at høre, og som nogle af jer ikke vil se på, fordi menneskevæsner ønsker at sætte ondskab i forbindelse med væsner. Mange mennesker ønsker at sætte ondskab i en anden boks, ikke i den menneskelige boks. Den gamle energi ønsker at holde sig til traditionel mytologi, og det er på tide I kender sandheden. I årevis har der været tro på onde ånder og onde væsner. Disse opfattes som værende udefra kommende kræfter, der bekæmper menneskeheden for at få kontrol over lyset.

Kære I, jeg vil gerne fortælle jer, hvad ondskab i virkeligheden er. Ondskab er manifestationen af en mørk energi i et menneske eller grupper af menneskevæsner, der har formålet, at tage dette mørke og skabe det, forstærker det og fokusere på det. Visse diktatorer på planeten gjorde det perfekt, og I så dem. Ingen udefra kommende onde ånder var involverede eller behov for. Få mennesker har været i stand til at fokusere og manifestere det så godt, at alle omkring dem samarbejdede med det og købte det. Det er ondskab. De havde ikke engang brug for et passende væsen med horn og hale. De gjorde det selv. Dette er, hvad mennesker kan gøre!

Dette er en stærk menneskeheds egenskab, og lys og mørk energi kan gå begge veje. Gennem frit valg, kan menneskeheden skabe lys eller mørke. Denne evne er frembragt af menneskehedens utrolige magt og dualiteten, den medfører. Menneskeheden har ikke behov for hjælp udefra for at skabe ondskab.

Vi fortalte jer før, at i jeres menneskelige civilisation har frit valg placeret menneskeheden på eksistensens skillevej fire gange tidligere på denne planet. Dette er fordi den mørke bevidsthed vandt disse tidsperioder. Det er ikke så overraskende heller, at menneskeheden var i overlevelses måde alle disse gange, og der var meget lidt lys fra udvidet åndelig tænkning.

 

Gaias Rolle i Menneskelig Bevidsthed

En af disse tider kan være skræmmende for jer at vide noget om, da der var et fuldt samarbejde med Gaia om jeres afslutning, og en pandemi næsten udslettede menneskeheden fra landkortet. En pandemi! Nu siger du: “Hvad har det med menneskelig bevidsthed at gøre, Kryon?” Vær opmærksom, kære I, for det er idag,  undervisningen blev givet af min partner, hvor han samlede de ni menneskelige egenskaber. En af egenskabs sættene omfattede tre Gaia egenskaber, og en af dem var planetens bevidsthed. Gaia er beslægtet med menneskelig bevidsthed!

Er I begyndt at få prikkerne bundet sammen? I er i forbund med denne planet på en dyb og spirituel måde. Som det går menneskeheden, går det planetens bevidsthed. Gaia, Moder Natur, uanset hvad I ønsker at kalde hende, samarbejder med den menneskelige bevidsthed. Hvis I bruger 1000 år på at dræbe hinanden, så vil Gaia gøre sit bedste for at samarbejde med jeres ønsker! Gaia vil kigge på den menneskelige bevidsthed og forsøge at hjælpe med det, I har vist, I kan lide at gøre! Kendte I denne Gaias rolle sammen med jer? Hun er en partner sammen med jer, der hurtigt sporer hvad I giver hende. I ønsker måske at gense, hvad de indfødte på planeten stadig forstår. Gaia er en partner!

Pandemi: Finder I det ikke mærkeligt, at når I, i de sidste 50 år har haft en befolkning på syv milliarder mennesker, med op til 2,000 fly i luften på et givet tidspunkt, befinder jer på næsten alle tænkelige steder, at der ikke har været en pandemi i jeres levetid? Der har været fem begyndelser på potentielle pandemier i de sidste 20 år, men ingen blev alvorlige. Har nogen af jer fået dette sat sammen? Kære I, da verden for et par hundrede år siden var langt mindre befolket, uden en masse rejser til at sprede virus, blev der alligevel udslettet millioner af en pandemi. Med den øgede befolkning og en masse rejser, er der langt mere fare i dag end før. Det giver ingen mening, vel? Hvad er der sket for at standse det?

Når I kender menneskehedens forhold til Gaia, giver det mening. Gaia er en livskraft, er jeres partner, der ser jer ændre balancen mellem lys og mørke afspejle det, mennesker ønsker. Det har også polaritet! Måske er det tiden for jer, at starte jeres meditationer med at takke jeres planet Jorden, for at støtte jer i jeres Akasha åndelighed, for altid at være sammen med jer som en livskraft, der altid er til stede. De gamle startede deres ceremonier på den måde. Har I glemt det?

 

Ebola

Nu har jeg vist fået sat scenen for det næste emne, ikke? Ebola. Er I bange endnu? Gaia er en livskraft, der er en del af den menneskelige bevidsthed. Min partner satte det på skærmen i dag [under foredragsrækken], så I kunne se forbindelserne. Nu er det tid at forbinde prikkerne, kære I, Gaia er også med i kampen, for her kommer noget skræmmende, som I ikke har haft i jeres livstid, og I er bange for det – potentialet med en pandemi på planeten.

Der er en meget berømt film, der har en slags dialog, som min partner vil citere. Nogle af jer kender den, og nogle af jer gør det ikke, men her er den: “Vil du have en lille ildebrand, fugleskræmsel?” Hvad er I bange for? Mørke? Gaia er med jer i kampen og forfølger aktivt løsninger gennem lys. Planetenergien er med jer i denne kamp! Ebola virussen er et chok og en overraskelse. Den drives af uvidenhed og frygt, så den kan blomstre. Se hvor den startede, og se hvordan den får sin evne til at fortsætte. Den udvider nemt sin magt og frygten for sig hos dem, der tror, det er en forbandelse i modsætning til dem, der forstår videnskab.

Landsbyer er fyldt med dem, der nægter at forlade deres familiemedlemmer, fordi de tror, at sygdommen er en forbandelse! FRYGT! I stedet for at forstå, at de er nødt til at isolere sig fra virus, dør familien sammen på grund af uvidenhed og frygt. Dette repræsenterer, hvorledes mørket fungerer. Vil I også blive bange? Kære I, ebola vil blive besejret. Vid dette og vær i fred. Bed om lys til dem i landsbyerne, der er bange, så de kan få mere at vide om, hvorledes de undgår spredningen af denne sygdom, og lever videre så de kan gense deres familier.

 

 

I ændrer Historien

I er dem, der har forårsaget denne ændring, kære I. Tillykke med at stråle et lys så stærkt, at I har fået mørket på flugt. Beviset på dette er i alt dette, jeg lige har fortalt jer. Imod alle odds, har I fået en virus uden en kur. Imod alle odds, har I fået en barbarisk bevægelse, der er så ond og mørk, som I kunne forestille jer, og har tilsyneladende organiseret sig på en nat. Imod alle odds, har denne organisation flere finansieringskilder, finansiel fordeling, og masser af hjælp til at skræmme alle omkring den. Så skræmmende er det, at der er forbund mellem lande, der aldrig ellers ville komme sammen og bliver enige om noget som helst, men nu er de ved bordet og regner ud, hvordan de kan bekæmpe mørket. Det er ondskab, der har forårsaget dette!

Ondskab er ikke på nogen måde skabt gennem udvendig fra kommende kræfter mere end lys skabes gennem udvendig fra kommende kræfter. Lys og mørke er en balance, som menneskeheden har evnen til at trække i begge retninger. Hørte I det? I kan blive så mørke som I ønsker, eller så lyse som I ønsker, og I har altid haft denne evne. Dette er dobbeltheden, som I for evigt har set gennem jeres historie. Men I er i en situation, hvor I nu er kommet ud af en barbarisk alder – tusinder af år med erobring og drab og krig – og I har vendt et hjørne.

Igen siger jeg jer: Fortvivl ikke! Frembring lyset, I kom i med, og stå oprejst og uden frygt. “Det er alt for simpelt, Kryon.” Såh virkeligt? Hvordan tror du, at denne planet har fået vendt dette store hjørne, kære lysarbejder? Gamle sjæl, du forstår ikke, at lyset, I har, er en flerdimensional kraft? Det er ikke lineært. Det er ikke mængden af det, der er vigtig. Det er hensigten med det, og sandheden i det. Det vil sige, at lidt går en lang vej og gamle sjæle er ekstremt magtfulde i denne afdeling.

Jeg afslutter med dette. For mere end 20 år siden, sad jeg i en stol ligesom denne sammen med min partner. Han var begyndt at åbne munden for første gang foran en gruppe. En af de første metaforer, han nogensinde gav, kaldtes Mørkets rum. Jeg vil nu give den igen. For nu, af alle tider på planeten, behøver I at høre det igen. Dynamikken i mørke og lys drejer sig ikke om kvantitet.

 

Mørkets rum

I er i et rum, og det er mørkt, og det er fyldt med mange menneskevæsner. Rummet er så mørkt, at I støder ind i hinanden. Det er skræmmende ikke at være i stand til at se, hvem der er ved siden af jer, eller hvem de måtte repræsentere, hvor store de er, hvad køn de har, eller noget som helst om dem. I føler jer isolerede.

Du klamrer dig til din nabo ved I holder hinanden i hænderne. Du finder andre, der vil holde dig i hånden, og I er sikre, så længe I holder hinandens hænder. Det er mørkt! Undgå at støde ind i andre! I ved ikke, hvem de er, eller hvad de ønsker. Tro kun på dem, I kender, der holder jeres hånd! De andre er kun ude efter jeres ressourcer! Det er bedst hvis I kan komme sammen, måske bygge jeres egen lille by, og derefter sætte mure omkring det, så de “andre” ikke kan få fat i jer. I kan ikke se! Det er mørkt. De kunne have våben, de kunne være efter jer. I ved bare ikke. I kan ikke se dem.

I hundreder, hvis ikke tusinder af år, repræsenterede denne lignelse planetens bevidsthed. I adskilte, I kombinerede, I forsvarede. Andre, der virkelig var i mørket, erobrede alle de landområder, som de kunne løbe over ende med deres magt.

Pludselig viser en lysarbejder sig i dette mørke rum, en ældre sjæl. Han tænder en tændstik. Nu skaber en tændstik ikke meget lys, men hvis I er i et helt sort rum, når et lille lys virkelig langt. Pludselig ændres værelset. Det er ikke oversvømmet med lys, men I kan dunkelt begynde at se omkring jer. I kan se jeres naboer for første gang! De er ligesom jer – bange! Kort: mennesker begynder at fjerne væggene, de bryder cirklen og standser med kun at holde deres families hænder. I stedet finder de andre hænder at holde, og de finder, at andre kredse er ligesom dem selv.

Mange ønsker at vide, hvor lyset kom fra. De kender ikke engang navnet på tændstik bæreren, vel? Havde tændstik bæreren en doktrin? Nej. Havde tændstik bæreren en organisation at deltage i eller skulle fremme? Nej. Hvad havde tændstik bæreren? Lys! Mange vil have mere af det. De ser på tændstik bæreren og de siger, “Må vi dele ilden i din tændstik med dig?” Svaret er ja, og pludselig er der endnu mere lys. Andre gik så ud og delte deres lys fra deres tændstik. Med hver tændstik, er der mere lys, og nu kan mange kan se hinanden tydeligt. Med lys, er der ingen grund til frygt overhovedet. Mørket er væk. Dette er metaforen om lys bevidsthed på planeten, langsomt stigende. Vi gav jer denne historie for 20 år siden. Vi gjorde det dengang, fordi vi kendte til potentialet i dag og jeres kamp med mørket.

Strål jeres lys ved måden I reagerer på overfor alt dette og ved at holde jer væk fra frygt. Hele verden vil blive lysere af det. Mørket, pandemien, ingen mørke ting kan overleve jeres lys! Dette er sandheden om tiden, I har ventet på. Jeg vil have jer til at bære dette begreb med hjem. Det er dybt, ikke?

Jeg fortalte jer, det ville komme, og nu er det her. Tag jer af det, kære I. Jeg har lige fortalt jer hvordan. I vinder kampen. Kig ikke på nyhederne for at finde jeres sandhed, for det vil gøre jer bange. Når alt kommer til alt, er det deres job. Forstå dette, og vær klog i en tid med forandring.
Og sådan er det.

Kryon