Afmystificering af New Age – 1

Sendt

Kanalisering af Kryon

Afmystificering af New Age – 1

Live Kryon kanalisering 14 januar 2014

www.kryon.org

Oversat af Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forbedrede budskab givet i Tucson, Arizona den 18. januar 2014.

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Endnu en gang træder min partner til side og budskabets renhed forbedres. Jeg siger dette, for selv han oplever forskelle i den åndelige energi i det, han har gjort i 23 år. Selve kanaliserings processen skifter også. Hvis kanalisering i sandhed er et åbent budskab, der kommer fra pinealkirtel portalen, og hvis energien af planeten virkelig er begyndt at understøtte dette, betyder det, at kommunikations portalen er ved at blive større. Mere bliver overført i det tredje sprog end nogensinde før, selv til lytteren til kendsgerningen [optagelserne] og endda til læseren af denne side. Der er en energi, der er mange-dimensional, som bærer budskaber langt hinsides det, der er mundtligt eller skriftligt, og den kommer sammen med dette særlige budskab, som I hører lige nu i dette rum. Der er så meget mere for hånden, når vi åbner for dette og begynde at tale.

Hvert menneske i rummet og dem, der læser eller lytter til dette budskab, har en livstids sti, der er helt enestående. Ingen af jer er de samme. Du tror måske, at dette er et meget kompliceret puslespil, men for Ånden er det det ikke, for helheden af alle jer tilsammen, er samlet i en enhed. Det er et puslespil, hvor den enes egenskaber hjælper den anden på måder, du ikke engang kender. Så det bliver kompliceret for dig at tænke på, men det er det ikke for os. Det er en rar og velvillig energi, og det er hensigten.
Så, kære healer, jeg ved, hvem der er her, og jeg ved, hvem der lytter og læser. Selv hvis du oplever problemer eller forskelle i kommunikationen med Ånden, så ved du nu hvorfor. Hvis røret bliver større, kan vandtrykket gå ned, men leveringen af vandmængden, forbliver den samme. Dynamikken i det, du modtager som kanaliseret information og helbredende energi, vil muligvis skulle justeres på måder, du ikke forventer. Dette sker for at få de samme eller endnu bedre resultater. Vid dette. Velsignet er, at intet kommer til at blive værre. Forstår du? Dette er designet. Hvis du modtager den samme information gennem en større portal, så tillader det en renhed, der ikke var der før. I stedet for at blive oversprøjtet med hurtig, intuitiv tanke, sættes hastigheden nu ned, så du kan se det og bedre bruge det.

2014 – En ny begyndelse

2014 er en ny energi, og begyndelsen af forhøjelsen gør, at den gamle sjæls evne til at arbejde på planeten er langt bedre end før. Dette er energien, som du altid har ventet på, som en gammel sjæl. Det er begyndelsen af din tid, men det kommer til at tage et stykke tid, og nogle af jer vil ikke føle det endnu, fordi jeres sanser omorganiseres. Men i almindelighed skulle der være en følelse i jer alle, og dem lytter, af at dette år er meget anderledes end sidste år. Du burde være i stand til at tage en dyb indånding og sige, “Jeg er så glad for, at det er 2014, og jeg kan mærke forskellen.” Gentag ikke bare noget, nogen har fortalt dig herom, brug hellere dit instinkt, din intuition du har, så du kan kontrollere, hvordan det hele føles.

Så vi begynder en serie kanaliseringer, som jeg aldrig vil fortælle min partner hvornår kommer til at ske, om at afmystificere den nye tidsalder. I denne diskussions proces har vi fortalt jer, at noget af dette meget vel kan være krænkende. Dette gælder især for lærerne, der har en tankegang, der ikke er let at ændre. De har altid undervist i bestemte ting på bestemte måder, og det har fungeret for dem. Så hvorfor ændre det?

Lad mig tage fat i lærerne bare for et øjeblik : Kære I, i den gamle energi, før- 2012, blev absolut alt det, I modtog, presset igennem et filter, den gamle energis mørke filter. Så meget af det, I havde at arbejde med var metaforer, ikke direkte information. I lineariserede det og leverede det så godt som I kunne. Ingen fik det forkert. I gjorde simpelthen det bedste, I kunne med det, I havde. Men nu, når I tager filteret væk, og I kan se det, det virkelig handler om, kan det være en “aha” oplevelse for jer. Forstå, at denne kommunikation er en gave, og der ikke er dømmen involveret. I stedet er det blot en opfordring til dig om at åbne dine øjne i et nyt, lysere rum og sige, “Javel, det er anderledes end det, jeg har undervist i.” Fejr den nye klarhed, og undervis derefter i det, du nu ser.

Noget nyt information vil komme til at begynde at afklare det, du har gjort, og kan meget vel ændre en lille smule af paradigmet, du altid troede, du havde kontrol over. Det kommer til at blive lidt anderledes. Det er ligesom dem, der endelig ser teksterne i en sang på tryk og indser, at de har sunget forkerte ord! Melodien er den samme, men teksterne er nu mere nøjagtige. Det er ligesådan. Så du har måske sunget sangen og undervist i sang og nydt sangen, men når du åbner nodelinjerne og endelig kommer til at se teksterne skrevet ned, kommer der et “Ups!” Tag så en dyb indånding et øjeblik. Og sig til dig selv, “Det er OK, det er OK, nu ser jeg det klarere, og jeg vil ændre det, så det bliver bedre!”

Ganske ofte vil menneskevæsner komme i en situation som denne, og de vil dreje den til at rumme en selvværds skævvridning, og de vil se på deres liv og sige, “jeg har gjort det forkert, og derfor er jeg mislykket.” Forstår I, kære I, at dette er gammel energi undervisning? Det er en sådan, gammel energi bevidsthed kommer i vejen for at få givet “styrekorrektioner” til lærere og de intuitive. Det er opfattelse – opfattelse af jeres storslåethed.

Kom ud af linearitet

Den første ting, vi ønsker at give jer er en advarsel om at prøve at gøre tingene mindre end de er. Alt det, I har, er lineært, så derfor prøves alt passet ind i denne model. Vi har sagt det før: mennesker lever i 3. dim., og derfor opfattes alt i 3. dim. I almindelighed, forsøger I altid at sætte alt på linie med jeres opfattelse af jeres egen virkelighed. I er nødt til at være tilfredse med linearitet og opdelingen af alt det, I arbejder med. Selv om nogle begreber, I modtager fra Ånden, helt tydeligt ikke er lineære, er I stadig nødt til at justere dem på lineær måde for at føle jer godt tilpas. En engel er ÉN enhed. Gud har ÉN stemme. Der er ÉN kost for alle. Der er ÉN måde at tilbede, at bede, at se Gud. Der er ÉN rigtig måde. Der er ÉN af jer, og det hele indeholdes i din hjerne. (Dette sidste er virkelig sjovt, hvis du kendte sandheden.

Det er mere kompliceret end som så. Lad mig blive mere specifik, så du ved hvad jeg taler om. Ånden har altid talt til menneskeheden i kode. Hvis du har læst profeti bøgerne i Bibelen, er versene i kode. Nostradamus skrev sine quatrains i kode, så at hans venner ikke ville vide hvad han lavede. Men han fik også sine budskaber om fremtiden i kode fra Ånden. Sand åndelig profeti blev altid givet i en tilsyneladende metaforisk kodning, selv de mest dybsindige budskaber til planeten. De indfødte modtog det og leverede det på samme måde. Det kom altid som metaforer – altid metaforer.

Hvordan taler en mange-dimensional Gud til et entals dimensionelt menneske? Svaret er gennem metaforer. Betydningen af jeres ord er metaforisk at bruge andre ord eller situationer, som vil foreslå en lighed med den virkelige betydning. Dette hjælper med klarhed og forståelse, især når I ikke taler samme sprog. Har du nogensinde haft nødig at kommunikere med en person, der kun talte få ord af dit sprog? Du laver bevægelser, lyde og ord vedkommende forstår, for at formidle den sande mening. Det har altid været måden, Ånden har arbejdet med dig på.

Alligevel har nogle lærere, især de gamle, taget metaforerne bogstaveligt og underviste i dem som et faktum. Efter alt, var det det, “Gud sagde” Dette er det, I har tilfælles, og I kender alle dette. De syv dage, det tog at skabe Jorden, var ikke syv dage. Det var syv systemer med benevolent (velvillig; menneskekærlig; godgørende) nåde, hvor tingene blev skabt på en måde, der gav mening, og resultatet var skabelsen af en guddommelig planet og livet på den. Men dette er et eksempel på det, vi taler om. Du ser nu den sunde fornuft i det, og du har forstået hvad Ånden virkelig mente. Så nu er det tiden at begynde at anvende den samme sunde fornuft til nogle af de ting, I hører dagligt i jeres åndelige liv eller er blevet undervist i metafysisk. Dette vil omfatte almindelige ting såvel som de bitte små ting. Det er de bitte små ting, der vil give dig problemer, trods alt.

Et eksempel

Her er et lille eksempel. Hver gang du ser ordet krystallisk forbundet med noget åndeligt, uanset om det er et gitter eller en planet eller en enhed, så forstå, at det er metaforisk. Det betyder, noget der indeholder vibrationer eller husker. Så, for eksempel, når du får en kanalisering, om at der er en krystal engel, der leverer budskaber, kan du måske pludselig få en opfattelse af en engel lavet af krystal. Så giver du denne sten engel et navn, og meget snart er der nogen, der tilbeder den og du vil få lavet små krystaller, der har vinger og ligner en engel. Selvfølgelig, vil nogen i sidste ende begynde at kanalisere krystalengelen, med krystaller over hele scenen. Kan du se hvad jeg siger? Det oprindelige budskab betød noget helt andet. Jeg vil have dig til at begynde at forstå, at kanaliserede budskaber, selv inklusive mine, ofte er metaforiske. De fortæller en langt større historie end noget lineært budskab nogensinde kunne, for de “åbner” sindet for sammenligning med mange, mange andre sandhedsegenskaber. Det er derfor, vi bruger så mange lignelser.

En krystal engel er en englegruppe (alle engle er en del af “Gudssuppen”, og ingen er i ental), der er ladet med oplagret information eller en vibration, der “husker” hvem du er, og måske endda din personlige Akasha. Denne engletilværelse kan så hjælpe dig på vej til at kræve det, du har lært i tidligere inkarnationer. Det er en benevolent hjælper til at arbejde med din storslåethed. Kan du bedre lide det end en sten med vinger?

En krystal planet er ikke en planet overhovedet. Det kunne være et “opbevaringssted” for sjæle af alle slags, måske en del af systemet med inkarnation og retur. Men det er en metafor for, hvor mange-dimensionale ting gemmes og huskes. Ideen om “planet” er lige noget for dig, da du intet begreb har om den virkelige mange-dimensionale kvante opbevarings egenskab. Forstår du? Det er en metafor.

Den information, jeg giver nu, i denne nye energi, er givet, så den vil gøre tingene klarere, ikke gøre livet vanskeligere. Hvis du anvender denne regel om at “kigge efter metaforerne” ved mange af de ting, der ikke giver mening, vil du begynde at forstå Gud meget bedre. Det vil hjælpe med at afmystificere visse egenskaber ved det, du har fået at vide i fortiden.#

Ja, vi har midlerne – de klassiske – men hvis vi gav dem, kan det gøre ondt i disses hjerter, der har undervist anderledes, og vi vil ikke gøre det. Vi vil ikke gøre det. I stedet giver vi dig ammunition til at undersøge tingene for dig selv og det du kan “klamrer dig til” som doktrin eller sandhed, der kan være langt anderledes end du troede. Det er bare en af mange ting, vi beder dig om at gøre. Almindelig sund fornuft. Var der en Edens Have? Kunne det have været en metafor for Gaia? Var der en talende slange? Kunne det have betydet noget andet? Vidste du, at en slange er en budbringer af visdom for visse oprindelige folk? Når du begynder at se den forbavsende sandhed i nogle af disse gamle historier, vil du se Guds kærlighed så meget klarere, og det vil begynde at afmystificere mytologien omkring dig.

Adskillelse

Stands adskillelsen af tingene! Vi forstår, at det er en hel normal adfærd for mennesker at adskille ting. I adskiller for at overleve, og vi har talt om dette før. Vi har fortalt jer, at den største forskel mellem den gamle og den nye energi er, at den gamle energi adskilte og overlevede, fordi I gik i mørke. Den nye energi har lyset tændt og nu kan I se hinanden. Der er ingen grund til at adskille nu, fordi der ikke er frygt for andre. I kan se dem nu! Så kom i stedet sammen. Men det er lettere sagt end gjort. Gammel overlevelses energi bliver noget af det sværeste at omskrive. Se på det, gammel energi overlevelse har til fælles. Den frygter at sætte mennesker sammen på nye måder. Kan du genkende sætningerne nedenfor?

Telefonen er djævelens værktøj.

Tv vil ødelægge børnenes sind.

Internettet er begyndelsen på anti-Krist.

Facebook stjæler unge menneskers sociale færdigheder.

Hver af disse er en social revolution, der bringer verden tættere sammen. Men det gamle energi overlevelses instinkt er at frygte dem alle.

Jeg vil have dig til at begynde at øve at komme sammen på måder, som du ikke selv forventer. Her er et eksempel, uden at fornærme nogen, uden at såre nogens hjerte. Eksempel: Du er en vesterlænding. Du møder en mand, og han er iført et hoved dække. Lad os diskutere en fælles tankeproces, der er baseret på overlevelse.

OVERLEVELSE: Øjeblikkelig vil hoveddækket antyde hans trossystem, måske hvor han er fra, slægten, hans kultur, og måske sproget han taler. Det siger også noget om din opfattelse, fordi du ved virkelig ikke ret meget om det, så han kommer sandsynligvis til ikke at lide dig. Efter alt, er dit hoved ikke dækket. Så hvad gør du? Normalt, vil du gå en anden vej. Måske han er fra Mellemøsten? Der er mange i Mellemøsten, der bærer en hovedbeklædning. Dog vil alt i din krop, alt som din hjerne har lært, adskille ham fra dig. Din hjerne vil begynde at afkrydse ræsonnement og logik: I har ikke noget til fælles. Hvis du kommer ind i en samtale, vil det ende dårligt, fordi han ikke tror det samme som du. Du tror heller ikke på det, han tror, og han vil ikke lytte til dig. Han er simpelthen ved sin slægts praktisering af det, han har lært. Du ved ikke meget om det, men du ser ham lige følge det, han fik besked på at gøre. Du er fri til ikke at bære en hoveddækning, og han er ikke.  Forstår du? Overlevelse har adskilt jer, begrundet det i jeres gamle opfattelser, og får dig til at handle. Du går den anden vej. Det er adskillelse – det er overlevelse. Det kommer til at kræve en masse forskellige tanker om måden, tingene fungerer på, for at du kan ændre det.

Et NYT  PARADIGME : Kære du, overvej dette: Du møder en mand med et hoved dække. Dit sind er langt fra overlevelse. I stedet er det i alarmberedskab for at se, om der er noget, I har til fælles. Dette er faktisk en “ny overlevelse”, hvor du intuitivt forstår, at du har brug for at være i forbindelse, ikke adskillelse. Din intuition fungerer, og her er hvad den fortæller dig : Det er denne mands virkelighed at bære en hovedbeklædning, som hans måde at ære Gud i sig på. Det er hans kultur, men han gør det åbent, så du kan vide, at han tror på Gud. Det gør du også! Han ærer sin Gud så meget, at han ikke er bange for det, folk vil tænke om ham iført en hovedbeklædning. Det er lidt ligesom du, i og med, at du heller ikke er bange for det, du tror. Du har noget til fælles med denne mand, i og med, at I begge elsker den samme Gud. Nu er her det næste der sker. Vidste du, at han forventer, at du vil gå væk? Han har været iført en hovedbeklædning hele sit liv, og han går rundt i et samfund, der ikke gør det. Han ved, hvad der er almindelig adfærd, og han har set det igen og igen. Så hvad gør du i stedet? Du tager hans hånd. Du ser i hans øjne. Du smiler og hilser på Guden i ham og Guden i dig. I har ting til fælles. Du behøver ikke engang at tale om det. Du behøver ikke engang at blive venner med ham.

Hvad tror du, hans reaktion kunne være? Han ser en afbalanceret person, der ikke er ligeglad med, om han er iført en hovedbeklædning. Han spørger ikke hvorfor, han ved bare at han mødte et rart, afbalanceret menneske! Forstod du det, der lige skete? Ikke alene har du ændret dit paradigme, du ændrede også hans! Måske vil han gå fra dette sted mindre tilbøjelig til at tro, at dem, der siger, de er esoteriske kommer til at gå den anden vej. Dette er begyndelsen på et helt nyt sæt regler, og vi kunne udvide disse eksempler i det uendelige. Vi kunne tale om lande, og hvad de kan gøre, som kunne bringe dem sammen ved hjælp af det, de har til fælles, i stedet for at bruge en gammel historie om adskillelse.

Det nye paradigme vil kræve en anden form for overlevelse – benevolent overlevelse. Du kan høre disse ting i denne kanal, og du siger, “Åh, hvor dejligt. Det er et dejligt begreb, Kryon.” Så kan du gå udenfor og du glemmer. Det, jeg beder dig om at gøre, New Ager, er at praktisere det. Jeg udfordrer dig. Hvad med det? Grunden til, at jeg ved, hvor dybt dette er, er at jeg kan se det, der kommer til at ske. Jeg kan se det, fordi jeg har set det allerede andre steder og i andre verdener. Potentialet er så stærkt, at det er en sikkerhed. Det er ikke spådomskunst næsten 100 procent at kende et potentiale. Er det spådomskunst, at når du springer op i luften, vil du komme ned igen? Nej, det er potentialet i at vide hvordan tingene omkring dig fungerer, ligesom tyngdekraften gør.

Når du begynder en ny opfattelse af at undlade at skille andre fra dig, da se hvad der sker. Det handler ikke bare om en mand med en hovedbeklædning, det er naboen, der ikke tror på det, du gør. Det er denne, du har undgået, det er denne, der måske endda går den anden vej, når du kommer forbi. Måske kan du få en chance for at sige “Hej” til denne person i et tilsyneladende synkronistisk møde? Gør noget skandaløst! Hils venligt på vedkommende, mén det, og gå videre. Vedkommende vil tænke over det i lang tid. Er Guden i dig i stand til at gøre det? Svaret er ja.

Kære I, det kræver arbejde. Når du begynde at ændre den, du er, hvordan du opfører dig, og hvordan du reagerer i situationerne, omskriver du humanisme, ikke sandt? Du omskriver din grundlæggende menneskenatur. Det er indbydelsen. Aldrig før i åndelig menneskeligheds historie, siden såningen af planeten fandt sted, har cellerne i din krop været mere modtagelige overfor forslaget om adfærdsændring – hvad der virker og hvad der ikke virker. Jeg vil sige det igen: Den nye balance på planeten er paradigmet for balanceret overlevelse. De balancerede er dem, der kommer til at ses som stærke. Det er dem, der kommer til at overleve kaos’et af forandringer omkring sig. Det er dem, der vil bringe fred til planeten.

Den Nye Balance

I fortiden var det de kaotiske, der tiltrak mest opmærksomhed og fik det, de ønskede. Men nu vil de samme, opfattes som vildt fægtende børn, der opfører sig dårligt. Menneskeheden vil se dette og i stedet kigge efter balance. Enkeltpersoner, virksomheder og åndelige systemer vil søge en balance, der giver åndelig forstand og sund fornuft. New Age kaldes også esoterisk. Der er steder på planeten, hvor ordene New Age betyde kult. Det bliver derfor ofte erstattet af ordet esoterisk i min kanalisering. Så jeg bruger begge disse udtryk i flæng. Dette er sådan, at du vil forstå betydningerne af det, der følger.

Benevolente Hjælpere

Der er mange derude, som kanaliserer smukke, esoteriske væsengrupper. Nogle af navnene på grupperne er meget genkendelige, fordi Mennesker har kanaliseret dem i lang tid. Jeg vil gå videre og nævne nogle af de grupper, der er repræsenteret om et øjeblik. Jeg gør dette i fuld kærlighed, og aldrig for at fornærme nogen eller gøre noget menneske uret. I stedet vil jeg gøre dette for at åbne for muligheder, der er mere storslåede end selv det, nogle af dem underviser i. Der kanaliseres mange grupper og der er mange bøger om disse grupper. Vi nævner dem fra Arcturus, fra Sirius, fra Orion, og vi vil også nævne dem fra Plejaderne. Disse er blot fire, og der er mange flere. Men for mange er der forvirring om, hvem de er, og hvad I bør mene om det hele.

Jeg ved, hvordan mennesker tænker. Vi lever med dig! Vi holder din hånd gennem vanskeligheder. Vi græder med dig, vi ler med dig, og vi er din støtte. Når en kanalgiver viser sig og informationen giver genlyd hos dig, er du interesseret! Måske kanaliseres dem fra Orion [f.eks]. Et Menneske kan sige, “Det er mine drenge! Jeg elsker virkelig denne information.” Så klamrer du dig til det, og du sætter en boks omkring det, og det er dem du ønsker at høre fra. Når nogen spørger, “hvad med dem fra Arcturus?” Og du siger, “Jamen, jeg kender ikke til dem. Jeg har aldrig hørt om dem. Jeg har lige hørt om dem fra Orion og de er de rigtige, fordi det er dem, jeg har genlyd med. De hjælper mig.”

Dette repræsenterer bedst mennesket i dets 3. dim. Kan du se det, du har gjort? Du har udelukket de andre, fordi den ene gruppe var først eller gav genklang hos dig. Det er det, overlevelse gør. Det adskiller og udelukker. Organiseret religion har gjort det i årevis, hvilket får planeten hen til et sted, hvor der er ÈN GUD med tusindvis af “boxer” til adskillelse. Det er ikke sund fornuft. Jeg ønsker at afmystificere de esoteriske grupper, jeg har nævnt. Det er på tide, esoteriske Menneske, at se skønheden i systemet, for New Age har i sandhed også opdelt sig selv og adskilt sig fra storheden.

Alle disse, som jeg har nævnt har en lighed, kære I. Jeg ønsker at starte ved begyndelsen. Jeg begynder med historien om galaksen og en smuk historie, som du måske har hørt før fra andre eller mig. Det er en af de smukkeste historier, vi kan fortælle.

Historien om jeres Galakse

Engang blev en galakse skabt, der var fyldt med Guds kærlighed. Den kreative kilde, der skabte den, havde et benevolent system, milliarder af år gammel og mere end nok tid til at udvikle millioner af planeter af alle slags. Denne galakses fysik var forudindtaget for færdiggørelse, balance og liv. Det var ikke en tilfældig fysik, som du har formodet, men snarere en, der havde benevolente formål. Da planeterne var afkølede og havde udviklet liv, ville en planet ad gangen få valget at blive sået med åndelighed. Menneskene på hver planet ville få deres DNA ændret en smule, og en prøve, der varede tusinder af år ville begynde. Testen ville være at se, om dem i livsprocessen, kunne opdage Guden indeni – det benevolente skabelses system. Hvis de gjorde det, fik de tilladelse til at gå ind i opstigelsesstatus, hvor det fysiske faktisk smelter ind i en mange-dimensional virkelighed.

Det tager mange tusinde år at blive en opstegen planet. I den proces, kommer hver civilisation meget tæt på den kreative kilde til alle ting. I den proces, bliver hver til sidst bedt om at vælge en anden planet i galaksen, langt fra deres egen, og tilså den med deres hellige DNA. Kan du følge mig? Dette er systemet. Med frit valg, bliver mennesker på den valgte planet nu intuitivt tilsået med evnen til at bære en sjæl og blive bevidst om mørke og lys – og starte sin gåde om opdagelse, eller ej.

Der er dem, der vil sige: “Jaså, Kryon, hvor kom de første såninger fra?” De kom fra centeret, den Store Centrale Sol, kernen, det, som du kalder Gud, den kreative kilde, der er overalt. Detailerne i dette er ikke vigtige. Det er langt vigtigere at finde og indånde ren luft, end at tilbringe sin tid med at spørge, hvor luften kom fra [en metafor].

Hvad er vigtigt for dig at vide, er dette : Du har slægtninge i galaksen! Nummer et, de ser meget ud ligesom dig. Nummer to, de har DNA meget lig dit. Lad os præcisere dette. Jeg vil give dig information, som vi har givet før, men du skal høre det igen, bare for at du ikke vil glemme det. Når du begynder at opdage enkle livsformer i jeres solsystem og hinsides, vil du finde, at strukturen af DNA-lignende molekyler er fælles. Du kommer til at finde, at jeres planet ikke er isoleret fra galaksen i dens livsproces udvikling og skabelse. Faktisk behandler planetarisk evolution tingene på en unik måde på grund af miljøet på forskellige planeter, men i grundlæggende udtryk, er DNA en naturlig forekommende udvikling af komplekse liv, og biofysikken i det er en del af den måde, livet udvikles på overalt i galaksen. Det er ikke unikt for Jorden.

Dine slægtninge på disse andre verdener er menneskelignende, og de ser ud ligesom jer. Nogle er større på grund af ernærings-eller tyngdekrafts egenskaber og nogle er mindre. Men de er ikke skræmmende skabninger med 14 øjne og tre arme og med skrigende stemmer. Det kommer til at blive en af de største ting, du finder ud af en dag – at der er liv som jeres, overalt. Jeg vil fortælle dig, kære du, at når du finder ud af dette og indser hvad det betyder, vil du forstå alt om intelligent design, og du vil kende til en benevolence i galaksen, og din planet, der har arbejdet på at gøre tingene ligedanne, overalt.

Kan du forestille dig en begyndende civilisation for milliarder af år siden? Én planet, den første, udsået med viden om Gud? Kan du forestille dig, at en planet kunne gøre dette? Nu har den ikke noget navn, og navnene på borgerne, racen eller hvad du vil kalde det, har heller ikke noget navn. Det var for meget længe siden. Det tog millioner af år, men de gjorde det imod alle odds. Det er en historie, når vi nu er ved det, som vi alle kender og elsker. Det var begyndelsen, og hvilken en historie det er! Den handler om det, de gik igennem, og hvordan de tilsåede en anden planet – blot én i en uendelig, stjerne himmel, en sandstrand, der er så lang som du kan se og kun ét sandkorn bliver udvalgt [metafor]. De fandt det, og de gjorde det, og du kender heller ikke til den verden, for det er alt for længe siden. Denne gjorde det ikke, og mens vi er ved det, tilsåede de derfor en anden. Denne gjorde det heller ikke, og de tilsåede en anden. Den tredje gjorde det, og du kender heller ikke deres navne. Det var for længe siden.

I gennemsnit vil hver eneste planet tage omkring ved en million år at komme fra såning til eksamen. Hvordan får det dig til at føle? Lad mig spørge dig: I opbygningen af åndelig udvikling, hvilket år tror du, du er i? Hvis jeg sagde det første år, ville det give mening? Jovel, du har lang vej at gå!

Men lad mig fortælle dig noget – du har krydset beslutnings markøren. Det er en beskrivelse af punktet, hvor menneskene på en planet langsomt begynder at forstå hvad de laver, og hvad målet er. Det starter tidsangivelsen. Lad ikke dette gøre dig bedrøvet. “Jo, Kryon, jeg troede det ville ske i løbet af et par generationer.” Virkelig? Du troede at i løbet af et par generationer, ville I alle gå rundt som lys? Et par generationer? Der er nogen, der rent faktisk tror det. Begynd at bruge din sunde fornuft.

Den gode nyhed, kære I, er, at alt det I har været igennem i mere end 30,000 år på planeten – slidt jer igennem den gamle energi – er forbi. Nu er muligheden der, du kom efter. Det er derfor, du kom her, og nogle flere gode nyheder er: Det er ligegyldigt, hvor længe det tager, du kommer til personligt at deltage i det hele! Ja! Ingen af jer kommer til at “gå glip af slutningen” af denne vidunderlige leg [metafor]!

Hver enkelt livstid vil fra nu af være i denne nye energi. Når du ankommer som et nyt Menneskevæsen fire livstider fra nu, lad os sige om 300 år, vil du vågne [fødes] anderledes. Når du åbner dine øjne, vil du ikke blot genkende din mor, du kommer til at genkende Jorden! I løbet af få dage, vil dit sind sige velkommen tilbage! Så snart dine øjne fokuserer, vil barnet, du er, huske, “Dette er en kop. Dette er mad. Hej, dette er skabningen, som er gift med mor.” Du har det regnet ud. Måske om en måned eller to, vil du gå – måske før. Du bliver ikke nødt til at lære at læse (medmindre det er et sprog, du aldrig har lært ). Vi har fortalt dig det før. Kig efter dette. Giver dette ikke mening for dig, at du ikke behøver at lære grundlæggende menneskelige handlinger om og om igen? I stedet er det tiden at huske det!

Dette er det, åndelig udvikling vil skabe. Der vil komme til at foregå noget hurtig-inddeling, og vi har ikke fortalt jer om det endnu. Der vil komme nogle mestre tilbage, og I vil ikke se dem som mestre. I vil se dem som opfindere. Det er OK, og de er ligeglade, for de tilvejebringer mange-dimensionale opfindelser til planeten, der tillader at I forstår stofs skabeloner. Nu betyder dette måske ikke noget for dig, men forestil dig det sammen med mig. Forstår du, at hvis I kender stofs skabelon, så kan I derefter designe stof? Hvis I har teknologien til at forstå skabelonen, så kan I, ved at bruge den, endda ændre massen. Ligesom stamceller i kroppen, har stof også en skabelon.

Spørg en fysiker. Tag ikke mit ord for det. Spørg en fysiker, “Ville det være muligt, hvis I havde værktøjerne og forstod at gentage atomstruktur? ” Ja. Jeg fortæller dig hvad der kunne være, og grunden til at I vil være i stand til at gøre det, er fordi I ikke vil blive afbrudt af krig og rædsel og pest. Kan I se, hvordan det virker, kære I? Det er en ny form for overlevelse. Jo mere, I samarbejder med hinanden og forsøger at se de andres “indre Gud”, jo mere gives I som en planet, og jo længere kommer I videre.

For Milliarder af år siden, førte en planet til en anden en million eller deromkring år ad gangen og til få revolutioner omkring galaksen. [Da alle planeterne og stjernerne går rundt i galaksen med samme hastighed, er der en konstant, der kan måle tid for al intelligent liv i galaksen. Hver sol og hver planet omkring hver Sol har det samme tidsur hvis du måler tiden i omdrejninger eller delvise omdrejninger omkring midten af galaksen. Så planetariske civilisationer kan forholde sig til hinanden på denne måde. Hvis du taler med nogen fra en anden planet om år, vil de ikke have nogen idé om det, du mener, for jeres år, er ikke deres.]

Plejaderne er dine forældre.Da deres planet gik ind i opstigning, og de fuldt havde Gud i deres DNA, indså de hvad de havde været igennem. Til sidst vidste de, hvad de var der for, og de modtog fuld pineal forbindelse – 100 procent effektiv DNA – men forblev stadig i det fysiske [De forblev i fysiske kroppe.] Ved du hvad det ligner? Se ikke efter deres 3 dim. skibe. Disse smukke væsener filtrede sig sammen med jer, og de kommer og går som de ønsker. Men de gør det ved blot at “tænke” over det.

I [på Jorden] var de næste i rækken, og den eneste planet efter dem til at blive tilsået. Men vidste du, at de havde deres egne åndelige forældre , ligesom de er jeres åndelige forældre? Navnene på deres forældre og forældre til deres forældre er dem fra Arcturus, fra Orion og fra Sirius. Alle disse havde også deres egne åndelige forældre, og de havde så igen deres egne forældre . Lyt : Hver enkelt af disse grupper er en del af jeres “kreative kilde familie gruppe”. Nogle er jeres åndelige bedsteforældre, og nogle er jeres oldeforældre. Nogle er endda mere end det. Der er også ældgamle på jeres planet fra andre dele af galaksen, der lige er “her for at hjælpe.”

Lad mig spørge dig dette : Hvad ved du om egenskaberne hos biologiske bedsteforældre, som dine forældre ikke har? Hvordan har du det med dine bedsteforældre, levende eller døde? Du ser anderledes på dem end på dine forældre, gør du ikke? Dine forældre har hænderne på dig hele tiden, men dine bedsteforældre har ikke. Dine bedsteforældre er dem, der ønsker at underholde dig og hjælpe dig og tage dig steder. Mor og far? De er lidt anderledes. De er her for at sikre at du overlever og giver dig livsreglerne.

Plejaderne gav jer frøene, og de er dem, der er ansvarlige for  informationen, når I åbner tidskapslerne. Det er dem, der får jer gennem alle prøverne i Krystalgitteret og andre systemer, som de har skabt for at have kontaktflade med jer for jeres åndelige opvågning og overlevelse. Det er dem, der siger, “Kom, lad os tage afsted!” Jo, men bedsteforældrene, det er dem, der giver den mest venlige hjælp, da de er mere tilgængelige og ikke har den samme slags ansvar, som forældrene har. De er også langt mere modne og ældre end forældrene.

Forstår du, hvor dette bærer hen? Dem fra Arcturus og Orion og Sirius er i dit DNA, fordi du har “galaktisk Akasha arv”. Du kender dem, og de kender dig. De er nok de mest nyttige grupper for planeten. Men skil dem ikke ud fra de andre, og tilbed dem ikke. Se systemet, kære I, som det, det er. Sug dem alle til dig, og vid, at lige nu er de med os i dette rum, i denne meddelelse. De elsker det faktum, at vi nu er med til at afmystificere, hvem de er. De, der kanaliserer dem, kan sige, at de er fra her eller der, men jeg vil have jer til at kigge efter metaforerne i deres information, for disse metaforer vil pege på sandheden. Grunden til at disse grupper er her og hjælper, er, at de er jeres åndelige bedste- og oldeforældre. Det er derfor, de føler sig så velegnede for jer, og det er derfor nogle af kanaliseringerne, der kommer fra dem er så rene og så fremragende. Hvis kanaliserings giveren er ren, vil du se, hvem vedkommende er. De elsker jer, og de ved, hvem I er.

Det er vigtigt, at de gamle sjæle, der sidder foran mig, forstår det, jeg siger, og ved, at jeg ikke taler i kode eller i metaforer. Lige nu taler jeg om virkeligheden og åndelig sund fornuft, der er smuk. Denne information kommer lige fra den kreative kilde, som du kalder Gud. Gud er større end noget, du er blevet fortalt om, kære du, og når du begynder at opfatte dette, ønsker jeg, du vil huske én ting, før vi siger farvel. Når du begynder at opfatte skaberens vidunder, vil jeg have dig til at huske, hvor det kom fra, for din Akasha slægt er Gud. Tænk over det. Det er på tide, du tager dig sammen, rejser dig op, og gør gældende at tilhøre denne slægt. Sig “hej” til dine bedsteforældre.

Måske de har ventet længe på dette? Er det alt for uhyggeligt? For nogle er det. For andre, ringer sandheden som en klokke af renhed og besvarer spørgsmålene, som har været stillet i lang tid. Kære I, I har fået hjælp. Vedkend jer den, arbejd med den. Brug den!

 

Og sådan er det.