Ændring

Sendt

Kanalisering af Kryon
Kanalisering af Kryon

Ændring

Denne live kanalisering blev givet i Vancouver, BC, Canada 19 marts 2017.
Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.

Endda er oplysninger blevet tilføjet eller trængt sammen.

Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.
Så nyd det forstærkede budskab, givet i Vancouver, BC, Canada


Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Hver gang disse budskaber begynder, er der et par justerings øjeblikke [der tales om en pause, der opstår efter hilsenen]. Justeringen er til min partner, ikke for jer. Det er fordi budskaberne i sandhed næsten gives i en anden dimension. Det er svært for et menneske virkelig at skifte gear og holde op med at lytte til et menneske i en stol, og i stedet lytte til et mange-dimensionelt budskab fra den anden side. Men det er her budskabet har sin oprindelse.

Budskabet for i dag er lidt anderledes end før. Jeg starter igen med lykønskninger til menneskeracen, for I trak det ud. Dette er en colloquium [en kultursætning], der betyder, at I virkelig gjorde noget fantastisk. Næsten i sidste øjeblik, bragte stjernernes timing jer til enden af en dyb cyklus, og I gennemgik den uden endnu en afsluttende krig. I gik gennemgik den uden rædsel og strid eller den forventede planet afslutning, og dog ved I virkelig ikke hvad I har gjort, og i dag, befinder I jer i en helt ny energi. Siden 2012, er der mange ting der reagerer og forandres, ikke alene jer, og det er det, jeg ønsker at tale om.
 

Ændringer i Krystalgitteret

Lad os starte med en af de grundlæggende funktioner, denne planets Krystalgitter. Jeg har diskuteret med jer, at dette gitter er et “huske gitter”. Jeg har fortalt jer, at det er et, der er aktivt [altid skiftende] og aktiveres af menneskevæsners emotioner og Barmhjertighed. Jeg fortalte jer, at det er et overhalingsgitter det vil sige, at hvis det ændrer sig, så vil mennesker, der er placeret på det, føle forandringen. Indtil nu, har det fået input fra menneskeheden, der overvældende er negativ, fordi det er det, menneskenaturen reagerer på. Det er de oprindelige følelser – frygt, lidelse og rædsel. Hvis I ikke tror mig, så kig på jeres nyheder. Det synes at være det, mennesket er mest tiltrukket af og interesseret i. Rædsel og drama er følelserne, der ofte kører jeres markedsføring, film og bøger. Det er menneskenaturen, vi taler om, og den er begyndt at ændre sig. Så et gitter, der “husker” menneskehedens emotioner giver jer følelsen af rædsel i en slagmark, eller sorgen ved gravstedet. Det husker det, der indlæses i det.

Hvad sker der med denne planets Krystalgitter i den nye energi? Åh, jeg tror, jeg gav jer et vink om det før. Kære I, det er næsten som om det blev genstartet og de negative og dramatiske ting, som det huskes før, og de steder, der huskede dem, vil begynde at aftage og forsvinde. Det er næsten som om timingen skabte en hel anden fysik til jer til planeten. Det er et overhalingsgitter det vil sige, at I friskindpræger det nu. Når I genstarter noget, vil alt det, der var før gå væk. Så det begynder igen på nyt og, kære I, det er det, der foregår lige nu. Beviset er noget, mange vil begynde at føle på steder, der plejede at være mørke, for det vil være omskiftende og de sensitive vil først bemærke det.
 

Tid

Jeg er begyndt med et simpelt lineært begreb, for Krystalgitteret er et sådant eksempel. Det er temmelig lineært og I kan forstå det, men så er der dem, der har stillet esoteriske spørgsmål om tid. Ændrer selve tiden sig i denne nye energi?

 

Hvis I nu ikke havde været en del af seminaret i dag, vil dette kunne være et vanskeligt begreb at forstå. Seminaret gav cirkel begrebet tids troværdighed og videnen herom, blev vist på en videnskabelig måde. Tidscirklen er ikke noget, I føler, fordi for jer er tid en lige linje ligesom et jernbanespor. I går kun én vej, og det er fortid, nutid og fremtid. Men virkeligheden er, at tiden er fraktaliseret. Den går i en cirkel og har energi placeret i sig, som den reagerer på. “Fraktalerne” er de stykker af den, der er en del af det hele, men den efterlader lignende stykker af sig selv hen ad vejen.

Fraktal tid kan synes esoterisk, da den ikke er, hvordan I lever, men den påvirker, hvordan I opfatter tingene. Som begivenhederne sker på planeten, skaber de bump på vejen, så når I går i cirklen igen, føler I bumpene, eller fornemmer de vil komme. Dette skaber ofte, at den selvsamme ting sker igen, og er ansvarlig for udtrykket “tid gentager sig selv”. På en vis måde, det gør det, det. Dette er fraktal tid.  Påvirkningen er blevet studeret, og der er mistanke om en atom partikel i fysikken bag det [Higgs Partikel]. Så her er spørgsmålet: Hvad sker der med tidsfraktalerne i denne nye energi? Er bumpene i vejen de samme, eller anderledes? Hvad sker der med begivenhederne i fortidens tidslinje, der kan udløse fremtiden?

 

Jeg er her for at fortælle jer noget: Hele tidslinjen, alle fraktaler, begynder at blive genstartet [opfrisket], og når de forsvinder, kære I, begynder tiden selv at ændre sig. Hvorfor det er sådan? Fordi menneskebevidsthed er en del af det. Hvis I genstarter fraktal tid, betyder det, at fortidstingene i fremtiden ikke vil påvirke jer i dag eller i morgen, ligesom de gjorde det i den ældre energi. I den gamle energi, snublede I over dem, og de blev ved med at komme. Dette førte til krig efter krig efter krig. Så ville menneskeheden hvile et stykke tid, og gøre det igen. Det skete, fordi dette forventedes. Dette var menneskenatur. Mange siger, “Det er det, mennesker gør.”

 

Nu, hvis dette er tilfældet, og tingenes timing begynder at være anderledes, betyder det, at I skriver en ny tidslinje. I skaber nye bump, men bumpene kan faktisk være positive i stedet for de dramatiske negative. Fraktaler virker på den måde. De kommer til at arbejde på samme måde, ligegyldig hvad I gør, bortset fra at de gamle i den gamle energi ikke vil være her. Man kan sige, at I har renset det. Kontroversielt? Ja. Det er også kontroversielt i fysikken.
Tid er tid uanset hvad der sker. Processen med fraktalerne er også den samme, og har været i æoner. Jeg fortæller jer, at det bliver ændret. Hvorfor? Katalysatoren: Det nye menneskes Bevidsthed.
“Bumpene i vejens” flygtige Effekt – Fortiden.

 

Så lad os gå et skridt videre. Hvis fraktalerne ændres, vil det påvirke menneskers reaktion m.h.t. fortiden? Og svaret er ja, bestemt! Læs det igen.

 

Pludselig kan dette meget vel blive begyndelsen på en helt ny reaktion m.h.t. historien. Fredsfrø plantning mellem tidligere fjender er for hånden, fordi fortiden ikke vil få den virkning, den plejede at have. Men dem, der vil føle dette det mest, er de unge, for de har faktisk aldrig oplevet historien. De reagerer blot på det og det, de har fået at vide om det.

Hvor ser I historiens påvirkning på planeten, der er den mest dybtgående? Svaret er i Mellemøsten.  Mellemøstlige mennesker og deres nuværende kulturer forventer ikke sandheden om det, jeg fortæller jer. Jeg var i et stort teater sammen med min partner, siddende alene på en scene. Lyset var fokuseret på ham i en stol, med 900 israelere, der forventede at høre et budskab fra Kryon. Forhåbentlig vil det være om deres jord, men de ved aldrig hvad Kryon vil sige. Så jeg fortalte dem det.

 

Jeg fortalte dem, at de fik til “opgave” eller valgt til at bringe fred til deres region for det første, og for det andet derved at skabe en begyndende fred på Jorden. De fik til opgave at skabe dette, fordi de var de eneste, der kunne gøre det. Løsningen på “situationen” ville simpelthen ikke komme udefra. Den ville ikke komme fra vest, men derimod kun fra dem selv.
Reaktionen, jeg fik, bevidstheden, jeg kunne føle, var “Hvordan?” I æoner havde det været det alle ønskede! Siden 1940’erne, da tilladelsen til at vende tilbage til landet og skabe en nation blev givet, var det, det alle ønskede. Men på grund af handlinger på begge sider, er det blot blevet værre. Hvordan? “Hvordan kan du dreje en magisk kontakt, Kryon, så vi pludselig kan få fred i denne region med alle dem omkring os?”

 

Svaret var, at de allerede har startet på det, og de gjorde det den 21. december 2012. Nulstillingen er begyndt med opfattelsen af fortiden, fordi fraktalerne er væk eller blevet omskrevet, og der vil være børn, der stiller spørgsmålet, “Fortæl mig igen, far, hvorfor det er jeg forventes at hade dem? Jeg kan ikke rigtig få fat på det. Fortæl mig det igen, der skete tidligere, der formodes at kontrollere mig nu? Fortæl mig igen, far, hvorfor vi nødt til at efterligne alt det, der tidligere fungerede forkert? Sig mig, far, hvorfor kan vi ikke viske fortiden, der fungerede forkert for os, væk? Fortæl mig, hvorfor kan vi ikke begynde en proces med at se hinanden i øjnene og sige, ‘Lad os give slip på alt det, der var, og skabe noget, der er?'”

 

Vedrørende en fremtidig generation siger jeg, kig efter dette! Der vil komme et tidspunkt, hvor de gamle ledere på begge sider er væk, og der vil være meget mindre vægt på, hvem der gjorde hvad overfor hvem, og i stedet vil der komme en bevidsthed om en ren start. Fortiden vil ikke køre fremtiden. Sikke et begreb! Det er katalysator for fred i Mellemøsten, og det vil ikke have en chance, hvis I ikke havde passeret denne markør.

 

Hvorfor er det sådan, at verdenskrige kom og gik, og fjender, der oplevede det, alle er kommet sammen i de sidste 60 år som gode partnere og naboer? Hvad er det med Mellemøsten, der fortsætter en meget gammel, en ældgammel kamp og synes aldrig at bevæge sig en pind videre fra “hvem gjorde hvad mod hvem i mere end 1.000 år”? Svaret kan overraske jer.

 

Det var Mellemøsten, der ville have bragt civilisationen i knæ, hvis I ikke havde passeret jævndøgns præcessionen – 2012 markøren. Det var Mellemøsten, der ville have udløst slaget ved Armageddon, der profeteredes med jeres skrifter og andre den tids lærde, fra oldtiden og helt op til 1980’erne. Det var nødvendigt at opfylde denne profeti og ville have spillet sin rolle i afslutningen af tid.

Og så skete det ikke. Mange føler det stadig vil det, for de er investerede i fremtidens undergang, og har tilbragt for meget tid på at erkende, at det er sikkert. Det er derfor, det vil få de unge til at virkeliggøre dette, for det er ikke indgroet i dem, som det er i dem, der tilbragte deres liv med at forvente det. Der er mere.
 

Lys og mørk Balance

Lyset og mørke balancen på planeten er begyndt at arrangere sig selv om og kommer til at skabe flere Jokere. Jokere er “uventede skift”, noget der ofte er chokerende på måder, der hverken er positive eller negative, men snarere ændringer i paradigmet der var. De skubber ofte til fremtiden, både i bevidsthed og videnskab.

Der er adskillige, der kommer i form af menneskevæsner, der foretager ændringer i måder og på steder, I ikke forventer. Der er en, der forlængst er forfalden i New York by i FN. Det er en gammel organisation med vidunderlige ideer om at hjælpe planeten, men sidder fast i sin egne gamle energi politik. Hvad vil der ske der? Hvis I ikke ser det meget snart, kan det faktisk ophøre med at fungere. Jokere er ikke garanteret. De er timet til at matche det frie valg af nogen, der er omkring dem. Det er det frembringer en Joker – helt uventede begivenheder. Tænk på dette: Organisationen, der satte sig for at skabe fred på Jorden, kan blive mere fejlfungerende og endda falde bort, eller en Joker kan komme og omstrukturere det hele ved megen meningsudveksling og nærmest ingen finansiering. Det er det, Jokere gør.

I kan finde det i erhvervslivet, i banksektoren eller i politik. Nye yderliggående ideer, aldrig før prøvede, kan snart eksistere. Forvent den slags ting, men de er nødt til at vokse på jer. Der kan komme nogle starter og standsninger. Der kan komme frøplantere, der ikke formår det. Og så kan andre komme til og få frøene til at vokse. Det vil sige ideer, der ikke accepteredes i går faktisk kan accepteres nu eller i fremtiden. Dette fordi, efterhånden som I udvikler dem, vil I se den nye visdom i dem. Dette er alt sammen en del af tiden, vækstprocessen gennemgår

 

Så dette er, hvor I i øjeblikket er i forandrings mønstret. I er i begyndelsen af vækstprocessen. Alt dette med et nyt gitter, med meget få tidsfraktaler at omgøre, og med en uplettet kritikliste af historiske energier. Er I rede?

 

Lyt: Der er overhovedet intet profeti blevet skrevet om det, der sker på jeres planet nu. Intet.  i øjeblikket er der ingen Ældre nogen steder eller kanaler heller, der giver jer god, solid profeti om det, der bliver det næste. Dette fordi I blot lige gik gennem den gamle energitunnel, de gamle profetier, og kun med nød og næppe er fri for dem. Dette er en ny energi, som I aldrig har oplevet før på planeten. Hvis I ikke ved, hvad jeg taler om, så gå og læs profetierne.

Ifølge de bedste og mest populære og anerkendte profetier i jeres tid, hvor formodes I at være lige nu? Svaret er “døde”.

 

Hvor formodes jorden at være lige nu? Svaret er “radioaktiv”. Ingen kan eksistere på en planet, der har haft en massiv atomkrig, ligegyldig hvad jeres film siger. Det er et “farvel” til mennesker på planeten. Hele ideen med en efter-apokalyptisk jord er fantasi. I lever ikke, når der er så meget stråling. Det påvirker alt i luften, i havene og selv det støv, der ville have været sparket op af tusindvis af atomeksplosioner, ville kredse rundt om planeten og blokere for solen i årtier. Mørke – livet er forsvundet.

Kære du, der er apokalypsen, der aldrig fandt sted. I stedet står I her med jeres børn og en ny planet med håb. Du kan undre dig over hvorfor jeg er forelsket i jer alle, men I ved det ikke rigtigt, ikke endnu.

Om en generation eller to, vil nogen hæve en hånd og sige, “Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at vi er anderledes end dem før os.” Det er så lang tid det tager, især at omskrive den gamle bevidsthed i forventet undergang. To generationer kan være nødt til at gå af, før nogen hæver hånden for at sige, “Se, solens kommer ud [en metafor]. Det er anderledes.” Mennesker er langsomme til at ændre sig, men de kan mærke holdninger ændrer sig, og at de har en ny vej at gå.

Så du ønsker at vide, hvad din opgave er i øjeblikket, kære gamle sjæl? din opgave er at opmuntre dem omkring dig ved hjælp af din medfølelse og balance. Når du hører dem tale om det faktum, at de ikke kan komme videre, eller at tingene på planeten er forfærdelige, eller hvad nyhederne sagde i aftes, så tal rent ud af posen på en kærlig måde, når det er rigtig timet. Kan I sige, “Jeg er virkelig ikke ombord med dette som forudsætning. Jeg føler, at vi har en positiv tid forude. Tingene er anderledes. Kan du ikke mærke det, kan du ikke se det? Jeg tror, vi har fået en lysere fremtid. Vi skal bare være tålmodige med det og holde op med at vælte os i dramaet de andre giver os, og som påvirker os og gør os bange for alting.”

 

Lyt: Det kaldes “frø-såning”, og de kan grine dig op i ansigtet. Men frø-såningen, I foretager, har en medfølende, afbalanceret restværdi, som klæber sig fast i deres bevidsthed. Den er tillokkende. De kan komme tilbage til dig senere, når du er alene og sige, “Sig mig, hvorfor føler jeg det på den måde? Jeg husker, hvad du sagde, og jeg synes om det. Jeg ved bare ikke, hvorfor du føler det på den måde.”Så kan du fortælle dem lidt mere om præcession af jævndøgn, eller måske hvad de gamle havde at sige, og at det flugter med vores tid.

Giv dem noget af historien om planeten, der er tilsyneladende er ukendt i Vesten, men som præsenteredes af de ældgamle kalendere. Foreslå dem at undersøge det, så de kan komme i gang. Fortæl dem, der virkelig er håb og bed dem se sig omkring. Bed dem lægge mærke til, at civilisationen kom igennem det nye årtusindeskifte, og at der nu, 17 år senere, ikke var nogen jammer og elendighed i forbindelse hermed. Fortæl dem, at I tror på de det, de gamle sagde, når nu det faktisk var det, der skete. Plant frøet, at der chance for en positiv ændring, når vi kommer længere frem.

Unge mennesker vil komme til jer, der nogle gange kan være forvirret af det, at deres forældre har fortalt dem om fremtiden. Du kan måske være den eneste, der kan sige til et yngre menneske, “Det ser meget mere lyst ud end de ved af, og de er stadig i en slags ‘fortids-skygge’.”

 

Jeg sidder foran 900 israelere på scenen, alene med min partner, og jeg fortalte dem: “For jer har verden været i sort og hvid. Israel har været i sort og hvid, men farven vil komme.”

 

Hele ideen var fremmed for dem, for den havde aldrig været der før. Der havde altid været en sort og hvid Israel. Så sagde jeg til dem, “Det er op til jer.” Nu fortæller jeg jer, hvorfor disse ting har en tilbøjelighed til at ændres i en ny energi. Potentialet er moden til forandring, imidlertid, og timingen af det er op til menneskene, der er her. Hørte I det? Ånden har ikke kontrol over jeres frie valg eller over hvor hurtigt I tilpasser jer denne ændring.

Hvor lang tid vil det tage for israelerne og jer? Hvordan modtager I dette budskab om dem? Mange vil pille det fra hinanden, diskutere det på YouTube, kommentere hvor dumt det er, eller absurd. Dette er et frit valg, men lad mig fortælle jer noget: Hvis I ser den slags reaktioner, er det et menneskevæsen, der ikke helt er undsluppet fra hele ideen om alles dommedag. Det er bevidstheden herom, der først skal skrives om. Hvor mange årtier behøver der at gå, før nogen opdager, at profetien om det, der skulle have fundet sted, for næsten 20 år siden, ikke skete? Og så vil selv de, måske spørge hvorfor.
Hvad forventer du personligt? Kære gamle sjæl, jeg vil have dig til at forlade dette sted med disse spørgsmål i dit sind. Hvad forventer du virkelig? Forventer du at solen kommer ud og den lysere energi vil vinde her på jeres planet? Vil du forvente, det uventede i Mellemøsten? Kan du se det, Jokerne gør, uden at være bange eller bekymret? Hvis du er der, på dette sted, er det, det første skridt.

Prøv at indse dette, der virkelig kommer til at ske her. Der er en ny planet med ny bevidsthed og med nye måder, der begynder at vokse og udvikles. Det vil til sidst blive slutningen på krig. Det vil blive begyndelsen på noget, du ikke engang har forventet vil komme. Farven vil komme.  Det er budskabet.
 

Personligt til den enkelte

Det er et vidunderligt budskab. Tror du på det? Bliv ikke forvirret, fordi dit liv samarbejder ikke nødvendigvis sammen med alt det, jeg har sagt. Timingen af din opvågnen og genkalibrering er unik for jer alle. Hørte du det? Vi har ikke en gruppe af gamle sjæle, der alle tager én pille. Hver eneste af jer er så enestående og så anderledes og vil vågne og udvikle sig på forskellige tidspunkter af forskellige årsager. Nogle gange vil synkroniciteten af det, der kommer, ikke tillade det endnu, og du hopper op og ned og spørger: “Hvornår? Hvorfor ikke nu? Jeg kan ikke få fat i det?”

 

Kære I, som jeg sagde før, vil I finde ud af, når toget ankommer. Og så kan I stå på det. Men hvis I vågner for tidligt op og går til stationen, så hurtigt I kan, vil I blive frustrerede over, at toget ikke er der. Lad synkroniciteten arbejde for jer, ikke imod jer. Vær tålmodig med alt.

Hvad gør I, mens I venter? Hvorfor ikke sidde sige, “Tak Gud for at elske mig.” Tænk over, hvilken slags positiv ændring, I kan foretage, mens I venter. Dette begynder at rydde op i frygt og angst og alle tingene, der ikke medfølende og smukke. Måske det er derfor, der er en forsinkelse til at begynde med! Føler I jer værdige?

 

Jeg er blevet beskyldt for at være en overoptimistisk kanal.  Jeg indrømmer, jeg er det. Det er fordi jeg ved, hvad der kommer, og jeg har set det før. Frit valg er nøglen, og I kan gøre med den, hvad I ønsker. Men jeg har set det før. Jeg ved, hvordan det forventes at gå, og I er godt på vej. Kære I, I er lige begyndt, og dette er blot begyndelsen. Hvad vil I gøre med alt dette? Nogle kan ikke fordøje alt det, jeg har sagt, men vil senere indse det. I vil se det, og I vil forstå det. Andre af jer har fat i det nu. Igen, I er alle på forskellige stier.

Ånden ved, hvem du er. Ånden kender dit navn, og du er ikke i mørke. I er overhovedet ikke uden støtte. Hvordan får det dig til at føle? Fra kanaliseringens begyndelse for 28 år siden, gav jeg jer metaforen, jeg fortsætter med at give: Jeg drister mig til at sige, at du kravler ind i skabet, lukker døren, og slukker lyset – og forsøger at være alene! Det kan du ikke! De benevolente engle, der kom ind på denne planet sammen med dig, er stadig med dig. Du kan ikke slippe af med os! Det er Gud-i-dig der omgiver dig med storslåetheden i den anden side af sløret og det Højere Selv, du bærer rundt, forestillende at du ikke har dette, alt mens du tror, du er alene.

Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden.

Og sådan er det.