2013 Værktøjskassen for Gamle Sjæle

Sendt

Kanalisering af Kryon

2013 Værktøjskassen for Gamle Sjæle

Kryon gennem Lee Carroll den 13. jan 2013

www.kryon.org

Oversat gennem Sigfred Skjold

Kanalisering af Kryon

Denne live kanalisering blev givet på Kryon Kundalini Tour

Oversat af Sigfred Skjold, Kryon.dk Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Boulder, Colorado.

 

Hilsner kære, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Så mange gange, vi gør det, er der alligevel dem, der vil undre sig: “Er manden stadig i sin krop?” [Der tales om Lee] Selvfølgelig er han det, men hans bevidsthed er splittet. Nu vil nogle sige, “Jeg vidste det! Det gør ham til en kandidat til en psykolog.” [Latter] Men det er ikke den slags splittelse. Hver af jer har evnen til at gøre, det I ser her, men det behøver ikke at være i denne form. Der er en ny energi, der begynder at dannes her på planeten, og vi er begyndt gradvist at diskutere det. Hvis du lige er kommet på denne side, vil det være godt for dig at gennemgå den sidste kanalisering [Phoenix]. Der er oplysninger, der har forbindelse til dette Budskab.

 

For en uge siden gav vi jer oplysninger om det, der kan forventes i denne nye æra. Nogle uger inden, fortalte vi jer om nogle af de opfindelser, der kan ses frem til. Men i processen med menneskelig udvikling, er det uundgåeligt, at nogle af jer vil komme til at kanalisere. Denne form for kanalisering behøver ikke at være offentlig eller foran andre mennesker. Det kan gøres for blot dig selv. Det kan være noget, nogle tidligere har kaldt “automatskrivning,” men anderledes. Mens vi er ved det, er der ikke noget automatisk ved det det. Det er ikke noget, der bare sker. Det er dig der træder til side, og i din egen eksistens privathed finder den hellige del af dig og bliver i stand til at kanalisere det, der er inde i dig. Nogle af jer vil ikke finde et væsen med navn i det hele taget, men snarere begynde at kanalisere stykker og dele af jeres egen guddommelighed. Du vil kalde det kanalisering, men det er virkelig meddelelser til det Højere-Selv. Det er dig der kommer i berøring med din kernesjæl, der også er dig. Men det vil se ud som kanalisering og det vil være det.

 

Det næste skridt i menneskets udvikling er indad, ikke udad, for udviklingen af de menneskelige arter vil dreje sig om det, hjernen er i stand til så kollektivt at gøre med alt DNA’et i kroppen. I jeres egen krop, er der mere end hundrede billioner stykker DNA, og de er alle identiske og enestående med din indprægning. De er alle bundet eller filtret sammen som én. De præsenterer alle sammen det fælles felt, sjælen du er [dit Merkabah].

 

 

Gennemgang

I er færdig med den gamle energi og alt er om-kalibreret. Vi fortalte jer i sidste uge, hvad der kan forventes lige nu. Men der foregår en frigørelse, og du begynder at føle det. Denne frigørelse vil være noget uregelmæssig, og du vil begynde at se det snart. Vi har fortalt jer, at der blandt uregelmæssighederne i frigørelsen er Jordens mørke energier, der indser, de er ved at tabe kampen. Det er den sidste krampetrækning, om du vil, for nogle gamle energiprocesser, der vil hæve deres hoveder og lade som om de styrer, men det gør de ikke. I vil se dem blive afskediget på grund af befolkningens manglende understøttelse, nok for første gang i menneskets historie.

 

 

Værktøjskassen for den gamle sjæl – 2013

I dag vil vi give jer potentialer, og vi vil fortælle dig nogle ting, som vi ser i horisonten. Derudover vil vi påpege nogle potentialer, som ikke nødvendigvis er de stærkeste, men som faktisk er der. Dette er nyt, for det viser dig, hvad der er “koger” i baggrunden, som måske eller ikke vil påvirke menneskeheden på dette tidspunkt. Ved at gøre dette, kan du se frit valg i aktion.

 

Jeg vil gerne starte med at give et ekko fra og fortsatte med sidste uges kanalisering. I dag vil vi gerne give jer en fem-punkts 2013 værktøjskasse for gamle sjæle. Det vil sige, vi vil give dig fem punkter at kigge  på. Dette vil være noget, som nogle af jer får brug for, og andre ikke. Vi ved også, at vi har flere lyttende og læsende, end der er i rummet foran os. Så vi har sagt det mange gange: Hvis du har stillet ind på dette, er det ligegyldigt, hvad dit ur siger eller din kalender siger, vi ved, hvem du er. Vi kender potentialerne i jeres udviklede sjæl, der lytter til dette budskab, og at dette potentiale er lige foran os. Vi er i kontakt med jeres Højere-Selv, og vi kender jeres planer. Vi er i kontakt med det, som du tror er en forhånds holdning, der måske eller måske ikke gør noget. Vi ved også dette. Så hvis du lytter til dette budskab, eller du læser det, er du lige hvor du hører hjemme.

 

 

Rydde vejen

Der er mange ting planlagt at skulle ske, der altid har været planlagt at ske, så snart markøren passeredes [2012]. I 2012 energien indeholdt en stor frygt, og denne er nu forsvundet. Så der er en afklaring, kan man sige, i energierfeltet. Når du kigger på tingene, kan nogle af dem være esoteriske for dig, hvor visse egenskaber ved skiftet bliver hædret. Lige nu vil det være jævndøgns præcessionen og midtpunktet. Så nu er I faktisk i midten af overgangen, og så præsenterer vi fem elementer, som du har brug for i din værktøjskasse, mens du oplever overgangen til denne nye energi.

 

 

Tolerance

Nummer et er tolerance. Nu vil jeg tale til gamle sjæle, og når jeg taler om tolerance, taler jeg specifikt til gamle sjæle. Gamle sjæl, du har været meget tolerant i lang tid. Du har været tolerant over for den gamle energi og har måttet sameksistere med mange ting, som du ikke har noget til fælles med. Nu vil jeg bede jer om at være tolerante over for hinanden, fordi nogle af jer ikke kan lide det næste, der sker. Nogle af jer kommer til at afvige fra traditionen og irritere de andre.

 

Den bedste måde at forklare det på, er at give et eksempel: Lad os for eksempel sige, at du har været healer i tredive år, og du har en proces, der virker. Du har energier, du har håndteret, og du ved hvad du laver. Pludselig vil selve energiens kendetegn omkring dig begynde at omskrive sig selv. Nogle af tingene, der er kerne essensen af det, du har gjort og har lært, er begyndt at ændre sig.

 

Men du kommer til at være utilfreds med, at de  forandrer sig, når nu disse ting har virket for dig i årevis! Du vil helst ikke tro, at der er nogen ændringer i noget der er så korrekt og behageligt. Den skævhed, du vil få som gammel sjæl vil være indlysende. Du vil sige, “Nej, det kan ikke være rigtigt. Jeg var altid nødt til at gøre det eller det. Jeg har gjort det på denne måde i årevis, og Ånden har altid æret mig i måden, disse ting arbejdede på.”

 

Så hvordan kan du vide det? Hvad er det, der vil vise dig, at der er ændringer? Det første er at have tolerance overfor alt det, der fik dig til at tro, at skulle ske på en bestemt måde, for det er disse ting, der ændrer sig først. Det næste er at henvende dig til nye, intuitive beføjelser.

 

De intuitive signaler, du modtager i dit åndelige arbejde, som fortæller dig, hvad du skal gøre i en proces, og som du har arbejdet med i årevis fortsætter med at være de signaler, som du bør stole på. Selv kanalen kan have nye paradigmer foran sig, som han er nødt til at arbejde med. For med ny energi, vil forholdet mellem det menneskelige kropslige legeme, og det, som du kalder den intelligente krop og det Højere Selvs krop begynde at skifte [en kalibrering af hvordan disse kommunikerer med hinanden]. Men mange vil ikke lytte til noget nyt. De vil stadig vende tilbage til noget, der virkede før og ikke “stille ind” på noget, der kunne være anderledes.

 

Der vil blive påbegyndt bygget Veje, som I kan kalde neurale, og kvantemæssigt er mellem det stoflige selv og det intelligente selv. Det vil sige, at nogle af jer begynder at få et begreb om at kunne tale med sin egen cellestruktur og få god feedback. For eksempel kunne det være nogen, der har investeret i kinesiologi, der vil sige, “Nej, nej. Du er nødt til at gøre det på en bestemt måde. Vi har gjort dette i årtier. Det er sådan, det skal gøres.” En yngre Lysarbejder kan sige: “Se her, jeg kan gøre det anderledes, og uden de processer, du tidligere har anvendt.” Så nogle af jer er nødt til at være mere tolerante og åbne over for nye processer eller overfor dem, der omskriver de gamle processer, I har overlevet ved. Hvis I ikke gør det, vil det bremse udviklingen af planeten Jorden, for så kan der måske endda komme en splittelse i de gamle sjæle, og det, de tror på. . . ind i “gammel og ny” metafysik.

 

Så til dem, der er en del af processer, procedurer, læringer og systemer, I har brugt i årevis, beder vi jer om tolerance, inden du dømmer eller taler på en kritisk måde om det, du mener er sandheden, så se på skønheden ved en Jord, der udvikler sig. Kig på skønheden i en gammel sjæl, som nu kan begynde at kræve de ting, vi altid har sagt, I ville være i stand til at nå. I 23 år har min partner fortalt jer, hvad der ville være muligt. Nu står I på nippet til faktisk at gøre det. Det var nummer et.

 

 

Tålmodighed

Vi vil fastslå det igen, ligesom vi gjorde i sidste uge: Tålmodighed. Kendetegnene, som vi taler om, kommer til at tage et stykke tid. I sidste uge gav vi jer historien om amatør-landmanden, der sår sine plantefrø og løber udenfor næste morgen for at se dem vokse, blot for at opdage, at væksten er for langsom til at blive set. Det er måden, det vil vise sig på – meget langsomt. I vil se nyhederne, se på regeringen, se på Jorden, og nogle af jer vil sige, “Joh, jeg ser nu ikke rigtig så meget, der er anderledes.” Det går ligesomt med frøene, du kan ikke rigtig se det. I stedet er der en langsom, systematisk og sammenhængende ændring i bevidstheden. Noget af det kan først opnås, når de ældre energier dør. Noget af det vil ikke realiseres, før nogen af de ansvarlige for de gamle energier ikke længere står for dem. Nogle af dem vil ikke afsløre sig selv før nogle unge tager lederskabs-positionen, og lige nu er der nogle af jer, der siger, “Det er bare alt for længe, Kryon.”

Det vi har behov for, du gør, kære du, med din værktøjskasse, er at forstå, at det, at du er her som en gammel sjæl, er føden og lyset for at planterne kan at vokse. Du kan ikke bare tjekke ud og sige, “Jeg har ventet længe nok, og jeg ønsker ikke at gå igennem endnu 18 år.” Se det på denne måde, kære I: Du har nu vandkanden til frøene, men før 2012, var der ingen frø! De ældre energier er svindende, og du har nu ikke blot frøene, nu har du vandkanden! Så hver morgen vågner du nu op og vander, og vander.

 

Lyt: De, der kommer efter jer, vil begynde at se fulde afgrøder. Dette er det næste i din værktøjskasse – forståelse og tolerance for noget, du ikke forstår. I et nyt paradigme, vil der være noget, du ikke forventer, og du kan se på det og sige, “Det kan jeg på ingen måde bruge” og ikke forstå, at dette det hele tiden havde været måden for det.

 

 

Holdningsændring

Lad mig tale om nummer tre, holdnings ændring. Nogle af jer er begyndt at sætte noget, som Kryon tidligere har sagt, sammen. For mange år siden, kanaliserede jeg information, som nu er begyndt at bære frugt, og nu kan I begynde at forstå det, men dengang gjorde I det ikke. Vi gav jer denne sætning: “Når alle kan tale med alle, kan der ikke være nogen hemmeligheder.” I jeres nuværende Jordsamfund hedder dette nu at netværke socialt. Selv før dette begreb eksisterede, fortalte jeg jer om det. Der ville komme en tid på planeten, hvor alle ville kunne tale til alle i samme øjeblik. Kan du se, hvordan det ville afvæbne de gamle kommunikations paradigmer? Kan du se, hvordan det kan afvæbne oplysninger, der var forkerte? Kan du se, hvordan det kan afvæbne drama og usandhed? Når alle kan tale med alle – det er det, der sker!

 

Så teknologien har givet jer starten på noget, som nogle af jer, især de ældre, ser på og ikke vil have noget at gøre med. I siger, “Det er et modefænomen for de unge.” Jeg vil have dig til at justere din holdning til dette. Lad en ung person vise dig, hvad de (unge) kan gøre, og hvor mange venner, de alle kan tale til på én gang, i samme øjeblik. Lad ham/hende vise dig, hvad der sker, når de ønsker at kommunikere noget, hvorledes de sætter det ind på et bestemt sted, og pludselig vil hundreder vide med det samme. Det er et nyt paradigme for måden menneskevæsner vil kommunikere på.

 

Jeg vil gerne fortælle dig, hvad det kommer til at føre til, for sociale netværk har ingen grænser. Hvad sker der, når en ung israeler taler med en ung iraner eller en palæstinenser om noget, de så på deres netværks steder? Ideerne flyver på tværs af grænserne på en måde, de aldrig har kunnet før. Hvad sker der med sammenblandingen af venner i et teknisk paradigme, hvor hundredvis taler med hinanden med det samme, måske i et land, hvor de aldrig har kunnet det før? Resultatet? Det vil fortsætte med at skabe forståelse for nogen, de kun har hørt om eller er blevet fortalt om tidligere. Nu kan de se og høre dem, og vil vide, at de alle ønsker det samme! Dette er et nyt paradigme for kommunikation, men mere end det, det bliver vejen for fremtiden, hvor alle akkurat kan vide alt og næsten øjeblikkeligt. Det vil blive en af katalysatorerne for fred på planeten.

 

Der er mere her, end det der møder øjet, kære I, og jeres holdning til det, er alt. For hvis du kigger på alt dette og siger: “Åh jo, det er et modefænomen, og kun noget for de unge,” hvis det er dig, der tænker sådan, så taber du helt meningen. Lad et ungt menneske forklare, hvad de kan lave og tænd lyspæren i dit sind, for udviklingen af menneskearten sker her, og den vil aldrig forsvinde. Hvis du ikke kan lide alt dette, så vil social netværks arbejde kun blive værre for dig! Vi siger det på en humoristisk og spøgende måde.

 

Der vil komme en dag, hvor dette vil være måden, alt vil ske på. Det vil være umuligt at være eneboer. Du vil altid have flere venner, end du troede, det var muligt. Dette er det, vi beder dig om at se frem til, men det vil kræve, at du vil se anderledes på det og justere. Det var nummer tre.

 

 

Den fysiske krop

Nummer fire er din fysiske krop, for i denne nye energi, må den om-kalibrere. Så den kommer til at gøre det, ligegyldig hvad du ønsker. Du havde hensigten til at blive, kære du. Så du har givet tilladelse til at fysiske, kemiske ændringer kunne foregå i dig. For nogle af jer, kaldes det sygdom, men det er det ikke. Det er simpelthen en midlertidig kemisk ubalance. Så det næste, vi vil sige, er at nogle af jer vil gennemgå noget, I kunne tro, var fysiske prøver. Der er nogle af jer, der hører og læser, som allerede gennemgår dette. Så hvis det er dig, forstår du nu, hvad det handler om.

 

Dette vil blive en hurtigere udvikling på visse måder, end du tror. For det kommer til at påvirke dem, der har valgt at blive og bevæge sig ind i det næste paradigme. Bevægelsen ind i denne nye energi er vanskelig. Det kan faktisk stresse kropskemien, mens den omkalibrerer. Så når dette sker, vil du vide, hvad jeg taler om, og når det sker, vær ikke bange for det. Så giver vi jer en udfordring: Fejr ubalancen! Uanset om det er i din muskel struktur eller i din tarm eller et af de steder, hvor du ikke ved, hvor det kom fra, udfordrer jeg dig til at sige, “Tak, Gud, at jeg omkalibrerer, for jeg udvikler mig og jeg ved hvorfor.” I forventes at blive, kære I, og vande planterne. Du vil forstå, hvad jeg mener, for der vil snart ske nogle uventede ting.

 

 

Ændringen i måden, tingene fungerer på.

Jeg vil jeg nu være meget forsigtig med nummer fem, og jeg har tænkt mig at ændre paradigmet i måden, vi kanaliserer på. I 23 år har vi givet jer information om suppen af potentialer, vi læser omkring jer, som de højeste sandsynlige muligheder der findes. Disse ting bliver tilsidst jeres virkelighed, fordi de er jeres frie valg, og vi ved, hvad I tænker. Vi ved, hvad potentialerne er, fordi vi ved, hvad skævhederne er, og vi ser hele menneskeheden som en helhed. Potentialer er energi, og det giver os mulighed for at projicere jeres fremtid baseret på, hvorledes I arbejder med disse potentialer. Vi har gjort dette i lang tid.Fortre og tyve år siden, fortalte vi jer om mange ting, der potentielt ville komme til at ske, og nu er de jeres virkelighed.

 

Men nu har jeg tænkt mig at fravige dette scenario, og jeg har tænkt mig at give jer et potentiale for Jorden, der ikke det stærkeste. Jeg vil fortælle dig om et menneske, der har et valg. Dette potentiale er kun omkring 50 procent. Men jeg har tænkt mig at “læse et potentiale” for jer, som I ikke forventede. Det handler om et paradigme, der er begyndt at skifte.

 

Lad os tale om Nordkorea. Der er en ung, ny leder der. Potentialet er, at han aldrig vil komme til at høre denne kanal, så jeg kan tale frit om ham. Han står over for et dilemma, for han er ung, og han kender til forskellene i energien i hans land. Han føler den. Hans afdøde fars slægt hviler på ham og alle der er omkring ham forventer, at han vil være klon af denne slægt. Han forventes at fortsætte de ting, han har lært og gøre Nordkorea stort.

 

Men han er begyndt at genoverveje dem. Ja, han ønsker at være en stor leder, og at blive hørt og set, og at sætte sit præg på Nordkoreas historie. Hans far viste ham, at det var meget vigtigt. Så han funderer over spørgsmålet: Hvad gør en verdensleder stor?

 

Lad os stille det spørgsmål til en person i et ældre Jordparadigme for ikke så længe siden. Han vil være en succesfuld ekspert. Så det er en gyldig øvelse at spørge en person fra fortiden, der kender til det. Vi vil stille spørgsmålet til en mand, som I kender og hvis navn er Napoleon. For os var det i går, og nogle af jer var der.

 

Hvis du spurgte Napoleon, “Hvad gør en verdensleder stor?”, Vil han sige: “størrelsen af hæren, hvor stort et område, der effektivt kan erobres med en given mængde af ressourcer og mænd, hvor vigtig lederen fremtræder, vil herefter være baseret på, hvor mange borgere kalder ham kejser eller konge, skatterne, han kan pålægge, og hvor mange der frygter ham.”  Ikke alene var denne Napoleon virkelighed, men han var den rigtige til energien, han var en del af, på det tidspunkt. Så Napoleon gik frem og tilbage mellem verdensledere, som general og fange. Han opnåede næsten alt, hvad han satte sig for at gøre. Hans ekspertise var indlysende, og I kan huske hans navn op til denne dag. Han var berømt.

 

Hvad gør en verdensleder stor? Det jeg viser jer, er forskellen mellem at tænke dengang og nu. Der er nogle valg, som dette udviklende unge menneske har, der kunne ændre alt på planeten, hvis han ønskede det. Hans far ville fortælle denne dreng, at det, der gør en verdens leder stor, er potentialet i hans missil magt, eller hvor tæt han kan komme ved at have et atomvåben, eller hvorledes han modstår magten i Vesten, eller hvordan han fortsætter med at forværre og bruge drama-effekten som et lille land – at bemærkes og frygtes. Hans far ville fortælle ham, hvem han stammede fra og det er det, han har fået at vide hele sit liv. Hans far gjorde det godt og omgav sig selv med rådgivere, som han derefter sendte videre til sin søn.

 

Nu er der en 50 procent chance for at noget sker her, men dette er ikke et stort potentiale, mine kære. Jeg tager dette frem, så I kan se det arbejde til den ene eller den anden side. For hvis sønnen fortsætter i sin fars fodspor, er han dømt til fiasko. Jordenergien vil anse det som gammelt, og han vil blive opfattet som et fjols. Men hvis han finder ud af det, kan han blive den berømteste mand på planeten . . . som virkelig er, hvad hans far ønskede.

 

Hvis Kryon kunne rådgive denne mand, er her, hvad jeg ville fortælle ham. Han kunne blive den mest kendte leder, den nuværende verden nogensinde har kendt, for det, han gør nu, vil blive noget, verden vil se som et afgrænsende punkt fra de gamle måder. Ikke kun det, men det han gør nu vil blive i historiebøgerne for evigt, og på grund af sin ungdom, har han mulighed for at overleve hver anden leder på planeten! Så han kommer til at få en længere berømmelse, end nogen nogensinde har fået.

 

Jeg ville fortælle ham dette: Sig til grænsevagterne de kan gå hjem. Hils syden og begynd at samle Nord-og Sydkorea på en måde, som ingen tidligere profet nogensinde har sagt, kunne ske. Tillad de to lande at være adskilte, men lad dem være to dele af en større koreansk familie med fri handel og rejser. Påbegynd alliancer med Vesten og vis dem, at du mener det. Drop de missiler, fordi du får aldrig brug for dem!

 

Dette vil give en overflod til de nordkoreanske folk, som de aldrig havde forventet! De vil få stor økonomisk næring, skoler, hospitaler og mere respekt end nogensinde for deres fantastiske leder. Resultatet ville være en berømmelse og ære for sønnen, som faderen aldrig selv havde opnået, noget som verden ville snakke om i hundreder af år. Det ville medføre et FN som ville stå og klappe, mens sønnen kom ind i den store Forsamling. Jeg vil spørge ham, “Vil du ikke gerne det?”

 

Er dette ikke indlysende for de fleste af jer? Han kunne opnå øjeblikkelig berømmelse og blive set som den, der gjorde forskellen og begyndte noget fantastisk. Men iagttag ham. Han har valget, men det er ikke simpelt. Han har stadig sin fars rådgivere, men én af dem har han allerede afskediget. Han kunne opnå det, eller måske ikke. Der er 50 procent chance. Men jeg vil fortælle jer, at hvis han ikke gør det, vil den efter ham gøre det. Fordi det er så indlysende.

 

Vi viser dig dette for at fortælle dig, at dette er udviklingen af menneske arterne. Det er den langsomme erkendelse af, at sætte tingene sammen er svaret på alting, i stedet for at adskille dem eller erobre dem. De, der begynder at fremme kompromis’er og begynder at skabe disse energier, som aldrig havde været her før, vil være dem, I kommer til at huske. Kære I, det kommer til at ske i ledelse og politik og i erhvervslivet. Det er et nyt paradigme.

 

Og derfor er dette særlige værktøj dette: en erkendelse af, at virkeligheden du tror fungerer, måske ikke gør det længere. Du kender ikke det, du ikke kender. Men du kan stadig planlægge ting,

der kommer, som du ikke ved, hvis du ved, hvad energiskiftet er.

 

Det er som at køre på en vej, som du har fået at vide, vil udvides og trafikken snart vil flyde. Du tror det, og du ved det, og du forbereder dig på det. Du ved ikke, hvornår det kommer, og du ved ikke, hvordan det kommer til at ske, men når det kommer, er du klar, og du trækker et lettelsens suk, og du siger,“Jeg vidste, det ville ske.”

 

Så vi lukker med det. Nu kan du iagttage det, ligesom verden gør, for at se hvad denne unge mand gør. Hvis han er smart nok til at se den nye energi på måden, han har evnen til, vil han måske blive en af verdens mest elskede ledere. Han vil blive betragtet som klog hinsides sine år, med en berømmelse som ingen andre vil kunne opnå. Men den gamle energi er stærk, og drama og frygt vinker også.

 

Langsomt vil der være dem, der begynder at forstå og se, at sammenslutning er svaret på alle ting. Så hårdt som det er for fjender at forenes med fjender, vil det være deres overlevelse, for at fortsætte den måde, der har været, vil betyde, at de vil dø af vinen. Den gamle energi vil ikke længere støtte de gamle måder. Hold øje med det. Det kommer til at ske hurtigere end ikke.

 

Vi vil slutte med det samme, som vi har afsluttet med før. Menneskevæsen, vær ikke bange for det, du kommer til at se, for den gamle energi vil plejltærske og dø hårdt, og den kommer ikke til at gå let ind i solnedgangen med hovedet nedad. Den vil kæmpe. Jeg giver dig dette som en metafor. Du vil se det, og du vil vide det, når du ser det. Så forstå det, frygt det ikke.

 

Der vil komme en periode med om-kalibrering og justering, mens denne Jord langsomt bevæger sig til en energi, der vil være som at komme ind i solen fra skyggen. Byen på bakken er ved langsomt at åbenbares.

 

Det Nye Jerusalem.

 

Og sådan er det.