2013 – Hvad Nu?

Sendt

Kanalisering af Kryon

2013 – Hvad Nu?

Kryon gennem Lee Carroll den 6 feb 2013

www.kryon.org

Kanalisering af Kryon

Denne live kanalisering blev givet i Phoenix, Arizona

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte, har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i

Phoenix, Arizona.

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Så dette særlige budskab vil være det første, der offentliggøres i 2013. Der ville være dem, der vil lytte nu og sige, “Nå, nu hvor markøren er passeret forbi 2012, hvad bliver så det næste?” Dette er menneskevæsnet, der taler, der altid er på udkig frem og aldrig tilbage, som normalt ikke stopper op og ser sig omkring, og altid ønsker at måle energi ved det, der kommer i stedet for det, der var, eller er der. Det kommer vi ikke til endnu. I stedet, vil vi sige til dig, “Jeg vil have dig til at standse op og kigge på det, du har gjort.” For at kunne se fremad, må du forstå det, der er bag dig. Hvad der er bag dig, er sejren over den gamle energi, hinsides det, nogen af profeterne nogensinde har sagt, I vil være i stand til at gøre.

 

Kryon Timing

 

For dem, der ikke har fået det sat sammen endnu, var min ankomst i 1989 en forløber for de potentialer, som vi så, var på plads for selve denne dag. Havde I ikke ændret planetens bevidsthed, og havde I ikke markeret jeres område ved den Harmoniske Konvergens 1987, ville jeg ikke have været her og kanaliseret sammen med min partner i dag. Han ville have haft et andet liv, for jeg ville aldrig have præsenteret mig for ham, som jeg gjorde. Jeg fortalte ham tidligt, at hvis han valgte ikke at tage kappen, som jeg tilbød, var der andre, der ville. Så pointen er, at I har skabt en energi, der tillod mig at komme ind og begynde undervisningen af menneskeheden gennem et menneske-væsen.

 

Jeg skabte ikke noget ved at ankomme her, kære I. I er dem, der besluttede at tilberede dette måltid. Jeg er simpelthen en af ingredienserne. Jeg vil have jer til billedligt at kigge rundt på det, I har udrettet, og hvad I har gået igennem. I har slidt jer gennem noget af den ældste energi, der eksisterede på planeten. I har taget lys og kastet det mod mørkere ting, der ikke havde nogen integritet, taget lys og kastet det mod dom og drama, og I har gjort det i 18 år, når vi nu er ved det.

 

Åh jo, nogle af jer siger, “Jeg har gjort det længere end det, Kryon!” Faktisk ja, men de sidste 18 år var disse, der forudsagdes som en del af den Galaktiske stillen på linie. Denne stillen på linie er mere end en stillen på linie på himlen, kære I. Når jeres Sol fuldt ud stilles på linie med jorden og galakse centret, kigger I på skabelse. Denne stillen på linie er en energetisk markør, ikke kun noget, som astronomer kendte som jævndøgns præcession, eller som mayaerne fortalte jer om gennem deres kalendere, eller disse fraktale tidsberegninger gav jer. Dette er en tid, der kendes af universet og hvad I har gjort omkring det.

 

 

Giv slip

Nu begynder alt at ændre sig, og det første, der sker, er det, vi vil kalde frigørelse. I er nødt til at forstå, at Ånden bevæger sig langsomt, og især inden for tidsrammen, hvor hurtig bevidsthed er i stand til at ændre på planeten – det er jer. Så der er ingen ur eller tidslinje, som Ånden har givet jer, undtagen de næste 18 års ramme, mens jeres planet fortsætter med at gå videre ud gennem noget, der kaldes den mørke kløft, som er Mælkevejen. I disse 18 år, er der en dybsindighed af et potentiale, hvor I vil være i stand til at “plante frø til en ny bevidsthed”, som rent faktisk vil vokse hurtigt i den kommende tid.

 

Frigør: Hvis du er bodybuilder, og du har holdt en vægt i hånden i lang, lang tid; når du så lægger vægten tilbage i holderen, vil musklerne have brug for tid til at vende tilbage til normal. Det er stressende at holde vægten op, og der er en legemlig balance, der ændres med stresset. Kropskemien i musklerne ændres ved at tillade at holde vægten oppe. Så der er en frigørelsesproces, der finder sted, når vægten er lagt væk.

 

Nu siger denne frigørelses metafor: “Tag en kort ferie fra kampen med den gamle energi. Fordi den gamle energi vil også begynde at ændre sig, da den også er en del af frigørelsen.” Den gamle energi har også holdt noget, den har holdt lyset tilbage [jer]. Så I er pludselig begge i frigørelses måden. Men det vise menneske vil altid vente et øjeblik, mens tingene sætter sig, og se hvor tingene ender. Det uvise menneske vil fortsætte med at skubbe på den gammeldags facon, ligegyldig hvad. Det er vigtigt, at du slipper et øjeblik og tager et kig på det skiftende paradigme.

Gammel energi er simpelthen energi uden lys eller visdom, så den vil fortsat skubbe på den gamle måde, og kan se ud til at være den samme for dig. Men forskellen er, at den vil være uden al ammunitionen den tidligere plejede at have. Denne ammunition er strukturen i Krystalgitteret og var mørkets evne til at overleve på måden, den har gjort i et årtusinde.

Mørket

 

Fordi I har ændret selve Gaias gittersystem og har haft til hensigt at bevæge jer forbi denne 2012 markør ind i 2013, har reglerne, ved hvilke mørket og lyset bekæmpede hinanden, ændret sig. Nu vil lyset komme til at få en større påvirkning – blive langt mere magtfuld. Definitionen af mørke er fravær af lys. Så mørket er tomrummet, der ikke er fyldt med lys, men det har stadig energi, selv om det er svagere end nogensinde før. Så lad os definere noget andet – “Mørkets bevidsthed.”

 

Mørke og lys er måleenheder, ikke væsner. De repræsenterer måden, mennesker tænker på og er bølger af bevidsthed, der påvirker andre og skaber paradigmer på jorden. Så når vi siger, “mørket ønsker det eller det,” beskriver vi menneskegrupper, der ikke har noget lys. Dette er det modsatte af Lysarbejdere, der er grupper af mennesker, der er vågnet til erkendelsen af, at Gud er indeni. Mens vi er ved det, er denne erkendelse tilgængelig for hele menneskeheden, da Gud er inde i hver eneste sjæl på planeten. Men i meget lang tid har der simpelthen ikke har været nogen menneskelig forstå-else for, at mennesket har et aktuelt personligt valg om at være et helt andet væsen end det, det er fortalt, det er.

 

Så kampen har altid været mellem bevidsthed og hvor meget lys, der kunne gives til dem, der måske kunne se det, eller ønsker at se det. Men som I ved, har størstedelen af menneskeheden væltet sig i et meget svagt lys, der ikke har ændret sig meget i århundreder – indtil nu. Det handler ikke om godhed og ondskab. Det handler om et sammenløb eller naturlig enighed om, hvordan mennesker tænker om sig selv, og det der er passende adfærd for menneskeheden. Nogle vil måske endda kalde det menneskelig natur.

Joh, den gamle energitankegang ønsker at forblive og forblive. Den vil ikke tro, at der er sket en ændring, men for en stund fægte i ubalance, hvorefter den så begynder at indse, at den ikke er så magtfuld længere. Dette vil blive ubehageligt for jer.

Nogle af jer siger, “Nuvel, 2013 burde bringe en frigørelse, et pust af frisk luft. Ah, vi gjorde det! Vi gjorde det!” Jo, men jeg vil fortælle jer, at ligesom når et barn ikke får sin vilje, vil mørket på gamle måder invadere enhver afkrog af livet, det kan. Det vil kæmpe for sit liv og sin overlevelse, og det vil føle, at tingene ikke er de samme. Så i denne frigørelses periode, ønsker jeg, I vil træde et skridt tilbage. Når I ser disse ting hæve deres grimme hoveder, så lad være med at synes, at 2013 ikke var det, du troede. Når du ser mere ubalance på planeten, selv nogle ting, du ikke forventer – og ja, de vil være der -. Så hæv ikke hænderne og sig: “Her er det sandelig igen. Vi har ikke gjort nogen forskel.” For det gjorde I. Den slags ting arbejder langsomt.

Begyndelsen på den moderne historie

 

Energien skifter, og vi har givet dig denne information før. Selve krigs-protokollens balance omorganisere sig selv. Det er det, denne tid handler om. Hvis I spørger dem i de andre solsystemer, der før er gået igennem dette, var det begyndelsen, bogstaveligt talt, af deres skrevne historie. De kigger ikke engang efter noget som helst før det. Alt begynder nu. Så som vi før har sagt, hvis I ser på menneskehedens fremtid, vil det pege på denne dag og markere den som begyndelsen på det moderne menneskes historie. De vil se på alt, før dette og sige, “Det var dagene med barbari. Det var dagene med moderne mytologi. Det var i den tid, hvor vi ikke vidste bedre, men nu kan vi se Guds ansigt i os selv.” Det er det, I træder ind i. Men det er hårdt, og det sker langsomt.

Frøplantningen

 

Jeg har brugt metaforen om plantning af frø mange gange, så vi vil undersøge dette lidt nærmere og give jer nogle flere oplysninger. Metaforen er selvfølgelig landmanden, og vi bruger den, så du vil se alle de egenskaber, som landmanden ser på, og som er fælles for jer alle.

Da I kæmpede med den gamle energi, pløjede I ikke markerne for at gøre dem rede til frøene. I stedet overlevede I. Nu er det tiden at forberede markerne til plantning, og i processen med frigørelse, vender I jer indad.Forberedelsen af markerne er en metafor for opdagelsen af det Højere-Selv, kvantedelen i dig, og personlig at flytte til et sted, hvor tingene begynder at give mere mening i dit hverdagsliv.

Der er nogen i dette rum og som læser lige nu, som jeg hører dette fra: “Hjælp mig, hjælp mig.”

Du tror ikke, jeg ved, hvem der er her? Så jeg vil sige til dig: I ved hvem I er, kære I, og jeg vil have dig til at slappe af et øjeblik. Du er elsket hinsides det, du tror, du er elsket. I er kendt af Gud hinsides det, I tror, I er kendt af Gud, og det I føler nu, er midlertidigt. Ok? Dette er midlertidigt. Hvis du beder om hjælp, er du ikke i balance. Det er tiden at slappe af i Gud og vide, at du er elsket. Der er tiden. Du vil overleve. Du kommer til at gøre det.

Der er visdom i planen med frø plantnings metaforen. Først pløjer du markerne, så tilfører du gødning og næringsstoffer. Til slut er du rede til frø plantning. Markerne er ikke klare endnu, så du må holde pause og få dem klare. Så al denne snak er en landbrugs metafor. Dette giver måske ikke helt mening for dig, men det, dette siger, er, at skillepunktet fra gammelt til nyt er her nu, og først nu kan du begynde på det, du kom her for. Du har ikke plantet frøene endnu. Markerne skal forberedes. I processen med denne forberedelse, vil du opdage, at den mørke energi er lettere at slås med, og tillader du kan foretage beplantningen.

Nye scenarier vil dukke op og vise dig, at dette er sandt. Du vil ikke tro, at du så let kom igennem nogle af udfordringerne. Fordi energien nu støtter dig, og det gjorde den ikke for et år siden. Året 2013 er virkelig en hensigts afgrænsning og påvirker manifestation. Du begynder med at forberede markerne til ny energi og begynder at plante frøene med det, som den gamle sjæl har: fortids visdom. Disse visdomsfrø plantes i økonomien, i regeringen, i husholdningen og familier. Disse er integritetsfrø og vil tale om visdommen i det fornuftige i at komme sammen i stedet for at skilles.

Amatør landbrugeren

 

Menneskeegenskaber begynder derefter at ændre sig og især den menneskelige natur, men det sker langsomt. Forestil dig en amatør landmand. Han har ingen idé om det, han gør, men han har en pakke frø. Så han læser vejledningen, får markerne klar, og putter disse frø ned i jorden. Han er så spændt! Han kører derefter hjem, men han kan næsten ikke sove. Natten går, solen kommer frem, og han løber ud på markerne ved daggry for at se det, der sker. Og – der er ikke sket noget der! Hvad gjorde han forkert? Der er ikke nogen afgrøde!

 

“Der sker ikke noget,” siger landmanden. Har han egentlig plantet noget? Det er selvfølgelig latterligt, fordi enhver landmand ved, at afgrøderne vokser langsomt. Faktisk vokser de så langsomt, at du ikke kan se dem vokse! Du bøjer dig ned, kigger på planten, og du kan endda råbe til den, “Gro!”, Men der sker intet. Så en uge senere, kan du se, at planten faktisk er blevet større, og en uge mere, er den endnu større. I løbet af  en vis tid modnes den og skaber afgrøden af det, du plantet.

 

Så dette er det, vi fortæller dig: dyrkning af bevidsthedsfrø vil blive en langsom proces. Det vil tage 18 år bare plante dem! Så, hvor længe tror du, det varer, før du får blomsten? “Åh nej!” vil nogle af jer sige.Den gamle sjæls første reaktion på denne nyhed er, “Det er ikke det, jeg ønskede at høre.” Måske vil du så sige, “Så hvorfor er jeg her? Jeg er træt. Hvorfor kan jeg ikke bare gå hjem nu? Kryon, jeg har besluttet, jeg lige nu vil gå på pension fra mit arbejde. Jeg har gjort mit job. Markøren er passeret. Hvorfor skal jeg blive ved med at tage mig af det på dette tidspunkt? Det overlader vi til den yngre generation.”

 

Så nu vil jeg fortælle dig, lysarbejder, at den eneste måde, afgrøden vil vokse på, er ved at du bruger det lys, du kom med. Sådan er det. I er nogen af dem, der er nødt til at tage udfordringen op, ved at tage ansvarskappen på, I ankom med, og gå videre med at sikre jer, at afgrøderne vokser. Jeg ønsker blot at fortælle dig, at det, du har været igennem hidtil, var den sværeste del. Det, du er ved at gennemgå, vil blive lettere som tiden går. Men det vil stadig komme til at tage længere tid, end du bryder dig om. Så det, du meget langsomt vil se, er fremkomsten af en ny menneskeenergi. Den vil tage mange former, men du kommer til at se nye ting. Lad os lige undersøge én af dem.

Nye ideer – Du kender ikke det, du ikke kender

 

I de sidste ny kanaliseringer, fortalte vi jer om nogle af de nye opfindelser, der kan ses frem til i denne nye æra. Men nu vi taler om nye ideer og nye tankeparadigmer. Efter disse ting sker, og når I tilbageskuende ser på dem, vil I sige: “Hvorfor har vi ikke tænkt på dette noget før?” Årsagen er, at I ikke var rede til det. Så det får en proces frem, der er svær for os at forklare jer, fordi mennesker ikke ønsker at høre dette.

 

Menneskevæsner tror deres hjerner er i stand til alle tænkelige tanker i universet, og at himlen er grænsen. De tror at på et givent tidspunkt, kan enhver intellektuel komme frem med det, der er behov for, hvilket er det næste skridt i udviklet tænkning. Men historien viser ikke det, vel? I de seneste budskaber påpegede vi dette, og vi gav jer noget at tænke over. Vi frembragte faktum’et, at det burde være indlysende for jer, hvorledes I kan flyve og, selvfølgelig er det der nu. Mens vi taler, er tusinder af mennesker i luften, flyver fra et sted til et andet med principperne, fuglene viste jer for tusinder af år siden. Men det er nyt for menneskeheden, er først blevet udviklet for nylig. Men hvor længe har I kigget på fugle og længtes efter at flyve? Hvor længe har visse kulturer lavet drageflyv-ning? Men I har aldrig regnet det ud! Hvordan føltes det for menneskevæsenet med ubegrænset tanke? I havde jo aldrig fundet ud af det!

 

Først omkring ved for 100 år siden, gjorde to cykkelmagere det endelig. Jeg spørger dig, ser det ud til at ligne noget, der skete her, der bare er lidt ud over det sædvanlige? Vidste du (og jeg vil sige det igen), at disse cykkelmagere slog rekorden for første menneske flyvning blot en uges tid efter? Andre på Jorden arbejdede også samtidig på det. Vidste du det? Her er grunden – fordi Ånden implanterer ideer og opfindelser, når I er klar til det, og ikke før. Disse tilsyneladende indlysende ideer er usynlige og blinde og uopnåelige for mennesket, fordi de ikke kan tænke det. Du ser denne egenskab overalt hos menneskeheden, uanset om du ved det eller ej.

 

Hvor mange år har I følt, at I var nødt til at bygge en fæstning omkring jeres bystater og blokere for andre mennesker i andre byer? Mennesker byggede mure og havde regelmæssigt kampe, så modstanderen ikke ville få jeres ejendele. Så hvor lang tid tog det jer at regne ud, at måske kunne I dele jeres ressourcer, eller måske ligefrem handle sammen med den anden, så I begge ville få hinandens ressourcer, og alle vinde i processen? Hvilket et begreb! Jo, men i virkeligheden gjorde I det kun lige. At lægge ting sammen i stedet for at rive dem fra hinanden, er kun sket for jer i de sidste 75 år. Hvorfor skete det ikke for jer for 1.000 år siden? I stedet fortsatte I med at isolere jeres grænser og opbygge hære til at holde jer sikre. Nu, er tanken om “landegrupper”der pludselig, som deler fælles ressourcer, handler uden told, og har et fælles forsvar i bevidstheden. Har I lagt mærke til det? Nuvel, gør jer klar til mere, for der vil være hele kontinenter, der gør dette i fremtiden. Men hvorfor tog det jer så lang tid?

 

Indtil for ganske, ganske nyligt var I erobrere. Det var alt det, I gjorde, da det var alt det, der skete for jer. Hære udslettede andre mennesker, så der hvor de stod, ejede de nu jorden og ressourcerne. Det var gårsdagens tankegang. Nu siger du, “Jamen, vi er hinsides dette.” Ikke meget. Ikke virkeligt, men I vil blive det.

Nye idéer er noget, I aldrig tænkt på. Disse idéer vil blive givet jer, så I vil få svar på de mest dybtgående spørgsmål, som jeres samfund har haft siden I blev født. Opfindelser vil bringe rent vand til alle mennesker på planeten, billigt og overalt. Opfindelser vil give jer kraft, billigt og overalt. Disse ideer vil udslette alle de grunde, I nu har til forurening, og når I kigger tilbage på det, vil I sige, “Løsningen har altid været der. Hvorfor har vi ikke tænkt på det? Hvorfor har vi ikke gjort dette før?” Fordi det ikke var tiden til det, og I ikke var klar til det. I havde ikke plantet frøene, og I kæmpede stadig med den gamle energi, besluttende om I ville afslutte jer selv inden 2012. Nu havde I ikke ….og nu havde I ikke.

Det er sjovt at se det, I spekulerer på, og hvad jeres sociologer betragter som ” menneskehedens store aktuelle problemer”, for jeres nye ideer vil simpelthen fjerne selve spørgsmåls begreberne, ligesom de gjorde tidligere. Kan du huske det? For to hundrede år siden, forudsagde sociologerne, at I ville løbe tør for mad, da der ikke var jord nok til at opretholde en større befolkning. Så opdagede I sædskifte og gødning. Pludselig kunne hver stump jord producerer mange gange mere, end det kunne før. Kan du huske forudsigelserne om, at I ville løbe tør for træ til opvarmning af jeres hjem? Sandsynligvis ikke. Det var før elektriciteten. Det bliver ved og ved.

Så dagens puslespil er lige så malerisk, som du vil se. (1) Hvordan styrkes jeres store nationers elnet, så de ikke er sårbare over for fejl eller ikke kræver massive infrastrukturs forbedringsprograms udgifter? Fordi kulden kommer, og I vil få brug for mere kraft. (2) Hvad kan I gøre ved forureningen? (3) Hvad med verdens overbefolkning? Nogle eksperter vil fortælle dig, at en pandemi vil være svaret, og naturen [Gaia] vil dræbe omkring en tredjedel af jordens befolkning. Århundredets bedste hjerner overvejer disse gåder og fortæller jer, at I er på vej til reelle problemer. Du har hørt disse ting hele dit liv.

Lad mig spørge dig dette. (1) Hvad nu, hvis I kunne fjerne elnettet helt? Det kan og vil I. (2) Hvad nu, hvis de forurening-skabende kilder simpelthen forsvinder på grund af nye idéer og opfindelser, og miljøet begynder at selv-korrigere? (3) Overbefolkning? I antager, at menneskeheden fortsat vil få børn med en eksponentiel hastighed, da de er dumme og ikke kan hjælpe sig selv. Dette, kære I, er et bevidstheds og uddannelses problem, og det kommer til at ændres. Forestil dig et nulvæksts kendetegn for mange lande – noget, der vil blive almindeligt. Har du lagt mærke til, at nogle af jeres børn i dag faktisk er begyndt at tænke over, om de overhovedet vil have børn? Hvilket et begreb!

 

Forbered Adskillelse mellem gammelt og nyt

 

Der er en ny daggry, men det er alt det, det er. Solen sniger sig op over horisonten som for at sige: “Vi er tilbage.” Men du kommer et stykke tid til ikke at få klar himmel, lysarbejder, fordi under frigørelses processen er du nødt til at beskæftige dig med adskillelserne, der vil komme. Disse vil være indvendingerne til dem, der ikke ønsker at gå ind i lyset, og som ønsker at beholde det, de har, fordi det virker for dem. De føler, at det er den rigtige måde, fordi det tidligere har virket for dem, og fordi det er deres levemåde [overlevelse]. De vil ikke forstå, at tingene ændrer sig dramatisk.

 

I det, I kalder New Age samfundet, er alle processerne lige fra det, I ser her [kanalisering] til dem, healeren bruger, alle om-kalibrerede. Nogle af grundsætningerne, I har lært om “hvordan man gør tingene rigtigt” vil ikke arbejde mere. Der kommer til at blive et mere centralt fokus på Én-Sjæls myndighed. Det vil sige, at der vil kommer mindre fokus på grupper og mere på individuel dømmekraft. Kald det en udbredelse eller opløsning af organisations baseret visdom og en vægt på individ-baseret visdom.

“Vent et øjeblik, Kryon, det giver da ikke mening. Alle ved, at hvis man involverer flere mennesker sammen, vil man få bedre resultater, da visdomsbasen er større.” Virkelig? Lyt til et helt andet koncept, kære I. Hvor mange livstider har din sjæl levet? Tænk på det, som din egen visdomskomité og træk på denne, og kun denne, for at få svar på alt. “Det er vanvittigt, Kryon! Hvad med reglerne, strukturen, fælles mål, og gruppe indsats, der bidrager med at opbygge ideer og energi? Skal vi smide en grundlæggende fælles aftale ud? Disse principper er simpelthen sund fornuft.”

 

Kære du, hvordan giver jeg dig begreber, som du ikke kender til endnu? Dagens sunde fornuft er morgendagens tåbelighed, hvis ny information foreligger, der forælder den. Forstår du? Hvad nu hvis, bare hvad nu hvis individets visdoms faktor, der er baseret på alle ens egne tidligere liv, skabte et sæt af parametre i ham, der var fælles for alle? Hvad nu hvis, bare hvad nu hvis, der er et helligt mønster til rådighed, der er fælles, men kun tilgængeligt hver for sig? Så den enkelte opdager de hellige svar fra den anden side af sløret i stedet for fra et udvalg af mennesker i et møde. Tænk over dette, før du siger at det, du har som “sund fornuft” faktisk er noget, der er evigt.

 

Alt dette vil være nyt, og det kommer til at blive som at stikke en finger i øjet på de mange, der har tilbragt et helt liv med at tænke, de kendte det hele, blot for at opdage, at der er nogen, der har bevæget sig hinsides dem, der gør noget de aldrig havde troet var muligt. Så forvent en spaltning fra dem, der bare ikke vil forliges med disse nye ting, og mange af dem vil være gamle sjæle.

 

Alt det, vi diskuterer i dette budskab rammer lige ind i interesseområdet, den gamle sjæl, der her læser dette, har. Der er gamle sjæle i tusindtal, der vil læse dette i fremtiden. Jeg vil fortælle dig lige nu, at jeg ved, du er i gang med det. Du er ikke blot planetens nye håb, du har altid været planetens håb. Der er intet nyt, bortset fra at det endeligt vil blive lettere. Men et stykke tid, er du nødt til at forstå skifteprocessen, og at forandring ikke altid ses som noget godt. Så gå lidt på tåspidserne ind i denne nye energi, i stedet for at sprænge dig frem med en ny sandhed. Du bevæger dig ind i lyset på flere måder, end du nogensinde før har gjort, og selv din “sandhed” kan ændre sig.

 

Den ny-gamle sjæl

 

Lad mig opsummere. Vi har behov for dig. Du er ikke færdig, og ingen tager af sted. Der kommer til at være flere kanaler, der vil komme flere hjælpende væsner ind. Magtfuld information vil komme fra kilder, I ikke engang tænkte, havde den. Du vil være i stand til at skelne, om det er ægte eller ej, og det vil være let. Du kan afgøre det af den leverende energi og af det, der fremføres. Alt du skal høre, er blot en lille stump information, og du vil vide, om kanalen er falsk. Det betyder, at den del af dig, der kaldes hellig dømmekraft kommer til at forøges.

 

Du får bedre intuitive kræfter, fordi de kaster ikke sig selv mod mørket mere. Alt dette kommer til at ske langsomt. Men vid dette: Vi har brug for dig, og vi har brug for dig til at begejstres over det, der er forude. Du er lige kommet ud af en mørk æra på mere end 30.000 år. Jeg siger dig endnu engang, kære du, at der vil komme en dag, måske lige så snart som den næste præcession, hvor Menneskets historie ikke engang vil tælle årene før 2012 som levedygtig social undersøgelse. Det er det, du kigger på lige nu – begyndelsen på en ny æra.

 

De nye børn

 

Jeg tror, at ironien i dette budskab er denne: Menneskevæsnerne, der sidder foran mig siger, de er trætte. De har kæmpet i lang tid, og de vil fortsætte med at være det, mens vi omkalibrerer. Når de vil passere forbi sløret, som de altid gør, vil de komme tilbage som børn (selvfølgelig), men deres DNA vil være anderledes, end det nogen tid før har været. Som gamle sjæle, vil de aldrig være nødt til at gennemgå det, de gennemgik før, fordi den gamle energi ikke vil være den samme. De vil vågne med fuldt kendskab til den, de er [det nye Akasha arvekendetegn].

Som børn, vil de kende og se farverne [mellemdimensionalt syn]. Som børn, vil de have identiteten at være en gammel sjæl [vide, at de har levet før]. De vil vide det, de er her for, når de er ved tiden de er 13 [har godt greb om livets lektioner]. Men, det er jo jer! Jeg har lige beskrevet jer – jer alle! Gamle sjæl, dette er et af de største skift, du nogensinde kommer til at se og det kan tage en generation, men det kommer til at ske. Og dem, der så hører disse ord og læser disse ord, vil så vide jeg har ret, og de vil genvækkes på Jorden med et helt nyt paradigme af bevidstheds-virkelighed.

Undervisere over hele verden vil omstille deres undervisning, fordi børnene er forskellige. Endnu en gang, dette er ikke det, du tænker. Det er ikke bare en ny tid, men det snarere et nyt menneske. Det eneste vi kan sige, er at vi fortalte jer, det ville ske. Jeg kom for alle de år siden [1989] og jeg sagde, at I kommer ikke til at bringe jer selv til ophør, som jeres profeti havde sagt, det vil simpelt-hen ikke ske. Jeg fortalte jer, at der var langt bedre potentialer. Jeg fortalte jer, I ville se det ske. Se det ske!

 

Men der var nogen, der var gamle sjæle, der sagde, “Nej.” De sagde, at Kryon var århundredets ondskab, fordi jeg bragte jer information, der lige fløj ind i ansigtet af alt det der forventedes.

Her kan I sidde i 2013 og kunne råbe, at “jeg havde ret.” Men i stedet vil jeg råbe: “havde ret.” For I skabte dette skifte. I fik mig til at være her. I tog os gennem skiftet, kære du!

 

Gud velsigne menneskevæsnet og alt det, det repræsenterer i Universet.

Og sådan er det.

 

Kryon