Ærkeenglen Gabriel – at skabe en matrix til et helligt liv

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Gabriel

Ærkeenglen Gabriel – at skabe en matrix til et helligt liv

Kanaliseret gennem Shanta Gabriel  24. januar 2014

www.thegabrielmessages.com

Kanalisering af Ærkeenglen Gabriel

Oversat af Savannah Johannesen

savannah.johannesen@gmail.com

Kære Venner

Din sjæl meldte sig frivilligt til at være her i denne afgørende tid, for at fungere som bro mellem Himmel og Jord. Du er her for at føre Ånd ind i den fysiske materie, for at være det Guddommelige menneske, som fungere som Lysbærer for den vågnende bevidsthed. Derfor påhviler det dig, at bringe din spiritualitet ind i hver en krog af dit liv, i fuld enhed og i erkendelse af, at alt er en del af Gud. Gør du dette blive din tilstedeværelse en velsignelse, og alt hvad du er bringer mere harmoni ind i Verden.

Du er blevet givet en stor gave i denne tid med nye begyndelser – en ren tavle at arbejde med, så du kan skabe dit nye liv i 2014 og fremadrettet. Der er en magisk kvalitet i denne useete og ukendte fremtid. Efter at have givet slip på alt det du var i fortiden, kan du føle dig tom og usikker. For nogle er det meget ubehageligt, men vid at dette er et meget helligt sted at være.

Du står på toppen af den vågnende bevidsthed, og velsignelser strømmer ned over dig fra Kilden, som gør at du kan arbejde meget tæt sammen med din Sjæls Vejledning. Dette er vigtigt at vide, fordi din intuition er ved at blive meget klar, og du kan stole på dig selv på en ny måde. Engledimensionerne har hjulpet den menneskelige bevidsthed i gang med en kraftfuld, kærlig påvirkning af intention om, at fører de højeste frekvenser ind i det daglige liv i ren harmonisk, sammenhængende balance.

Et Helligt kar er en Gave – Specielt når det er Tomt

Du kan bringe dette kraftfulde balancerende aspekt ind i alle områder af dit liv. Vid at du får tilbudt denne blanke tavle som en udvilkingsform for at hjælpe dig med at skabe et nyt fundament for dit liv. Du har fået tilbudt en Guddommelig levende substans om afventer din ordre. Den form du udvikler er som din hellige manifestationsmatrix. Det er i dette kar, at du lægger dine drømme, dine intensioner og dine højeste visioner for dit liv og alt liv på Jorden. Det smukke ved denne gave fra Gud er, at den faktisk er tom. Alle mønstre fra fortiden er blevet sluppet, og du er i gang med at rense ud i de sidste spor af energier, som ikke er gode for dig længere , eller som ikke resonere med de nye frekvenser.

Forestil dig at denne form bliver et Hellig Bæger, hvori du vil sam-skabe alt hvad du er klar til at modtage. Denne matrix vil indeholde de lysfrekvenser, som du har brug for til at manifestere dine kraftfulde intentioner. Du fylder nu dette kar med en tanke og følelse som du fokusere på. Dette er nok ikke gode nyheder for nogle, som stadig fokusere på alt det der ikke virker, og det som ser ud til at mangle i livet. Din opmærksomhed på disse lavfrekvente detaljer er en del af din skabelsesmytologi, og vil ikke give dig den følelse af Velvære og Lykke som du ønsker.

Hvis du kigger på dit hellige kar og beklager dig over at det er tomt, ser du ikke den gave, som der er blevet dig tilbudt af det Velvillige Univers, som ønsker at du er lykkelig. Dette er et Hellig Bæger, som indeholder dit uformede liv, åben og klar til at du kommer med dine bønner for at indfri din Sjæls skæbne.

I de første måneder der fører op til Jævndøgn er det meget vigtigt at du husker på alt, hvad du ønsker at modtaget; at fokusere på det som er Dyrebart og Kraftfuldt og Smukt. På den måde fylder du dit Bæger med Hellighed, og Universet hjælper dig med at frembringe din Sjæls dybeste længsler. Husk at din fokuseret opmærksomhed vil fylde det tomme Bæger og forberede din matrix på at holde på den fokuserende kraft, som året skrider frem.

Forøgede sensitivitetsniveauer

Efterhånden som du kommer ind i år 2014 vil dine sensitivitetsniveauer forøge sig. Dette kan føles meget ubehageligt afhængig af hvilke energier du er involveret i. Din interaktion med forskellige typer af menneske, elektronik, og lyde kan få dig til at føle dig urolig og aggressiv, og måske kan de stimulere dig til nye beslutninger om, hvor og med hvem du tilbringer din tid. Ideen om at blive eneboer kan blive mere attraktiv efterhånden som du lærer at føle dig mere sikke i en krop, som vibrere i højere 5D frekvenser.

På den anden side kan det være at, du føler at du smelter sammen med, og har det godt i Naturen på en ny måde, som får dig til at føle dig tilfreds og glad. Aktiviteterne i de nedre chakraer vil kræve, at du bliver mere opmærksom på deres behov og krav. Aktiviteter som skabelsen af en spirituel praksis, som hjælper dig til at fokusere på dit åndedræt og en bevidst forbindelse til Jordens energi, vil hjælpe dig med at være mere til stede i dine følelser og impulserne fra dit hjertets vejledning.

Du vil føle dig kaldet til at tage dig bedre af din fysiske krop ved at bruge højfrekvent mad og motion, som øger din fysiske balance. Din følelsesmæssige krop bliver opmuntret til at leve mere neutralt og i ligevægt, så dit nervesystem bedre kan tilpasse sig de nye frekvenser. Din mentale krop bliver inspireret af sand, autentisk visdom, efterhånden som dine hjerneceller bliver aktiveret af et fuldt spektrum af lys. Gør det ikke mere vanskeligt ved at tænke for meget over denne proces. Den er blevet igangsat af din Sjæls svar på de høje frekvenser som nu er tilgængelige, og dit hjerte vil bringe dig den viden du har brug for, efterhånden som du lære at trives i 5D.

At bringe Ånd ind i materien

Du kan blive det Hellige Bæger, klar til at modtage Helhedens, Sandhedens og Enhedens nye mønstre. Det nytter dig ingenting at sparke til bægeret og beklage dig over at det er tomt, bare fordi du ikke ser beviser på det, som du vil manifestere. Dette tomme bæger er en guddommelig gave fra Gud. Det er nu dit arbejde at fylde denne matrix, og skabe energi i dit liv med de harmoniske frekvenser som indeholder den magiske substans, givet af det Guddommelige, til at manifestere din Sjæls Skæbne på Jorden.

Du har denne dyrebare tid mellem nu og jævndøgn i marts til at forberede dig selv og fylde dit bæger med din intensioners kraft, således at manifestation kan begynde med fuld kraft efter jævndøgnet. Når du er forberedt kan du træde ind i magien.

Du har så megen hjælp, og dit hjertes bønner bliver hørt. Fortsæt den høje bønneaktivitet for at ære de gaver, som er til rådighed for dig i denne afgørende tid på Jorden.

Guddommelig Tilstedeværelse

Tak fordi du velsigner mig med dette hellige kar, som jeg kan fylde med mine dybeste længsler og inderlige ønsker. Hjælp mig med at se de gaver, der bliver mig tilbudt, og vende min opmærksomhed mod det, som jeg ønsker bliver manifesteret i denne tid før jævndøgn. Jeg beder mit Højere Selv blidt minde mig om de drømme som er klar til at komme frem i mit liv lige nu.

Jeg beder om den hjælp, jeg har brug for, til at fylde mit liv med mere Skønhed og en følelse af at det lykkes. Tillad mig at blive venner med det vejledende system, som inspirere mit Højere Selv, og som bringer tilfredshed i min Sjæls formål. Mind mig om at være årvågen og opmærksom på den inspiration som strømmer igennem mig i ethvert øjeblik.

Jeg beder det Guddommelige Lys om at fylde mit væsen og højne mine vibrerende  frekvenser, således at jeg kan lytte med en større opmærksomhed. Fyld mit hjerte med Guddommelig Kærlighed, således at jeg kan genskabe denne kærlighed ud i hele min menneskelige form, og stråle kærlighed ud i verden gennem min væren. Jeg er mere end villig til at opfylde mit hjertets impulser og til at sam-skabe en ny måde at være på, som velsigner Jorden med alt hvad jeg er, sammen med det Guddommelige. Hjælp mig med at bringe det fulde spektrum af mit mest autentiske Selv ind i Nu’et. Lad mig bruge min nyfundne frihed til at skabe mirakler på kraftfulde, bevidste måder, som tjener alt liv på Jorden lige nu.

Må alle væsner genkende den Guddommelige Kærlighed som hvert øjeblik fylder vores hjerter, og må jeg være et strålende instrument for Din Fredfyldte Tilstedeværelse.

Tak Gud, og sådan er det.