Själens Sökljus – Ditt Skarparhjul af Tolv Strålar

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Själens Sökljus – Ditt Skarparhjul af Tolv Strålar

Kanaliseret gennem Ronna Herman august 2015

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson November 2015

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, Själens sökarljus flödar i två riktningar – inåt för upplysning av det fysiska hjärtat och sinnet, och utåt för att lysa upp mänsklighetens uppåtgående spiralformade väg av frigörelse från den kompakta verkligheten i de Tredje/Fjärde Dimensionerna.
En Själsingjuten personlighet utvecklar automatiskt en brinnande önskan att dela sina Upplysta högre sanningar med andra. Den UPPLYSTA VÄGEN är bron mellan den mänskliga materiella världen och de Andliga rikena. Ett tränat, disciplinerat sinne krävs för att klart tolka och vidarebefordra visdomsundervisningen, och att skickligt och korrekt sända ut de högre Universella koncepten. Disciplinerade, självstyrda livsbenägenheter måste utvecklas för att kunna utveckla intensiv mental klarhet, tillsammans med en integrerad personlighet som är hängiven mot och vägledd av Över Själen/Högre Jaget.
Själen är varken Ande eller materia – den består av manifesterade Vita Elds Frö Atomer utsända från vår Fader Guds Gudomliga sinne in i vår Älskade Moder Guds Andliga Kosmiska Livmoder – som sedan sänder ut, via sin kärleksfulla Heliga Andes andetag, alla former av Kosmisk materia. Jagets uppvaknande från ett omedvetet Varandetillstånd är ett av de mest dramatiska stegen i Mänsklighetens evolutionära process. För att bli Själv-medveten, måste ni bli medvetna om vad som sker i er personliga värld. Ni måste skärpa er tankeprocess och lära er att leva i nuet, eller NUETS Stilla Punkt som det ofta kallas. För att uppnå erfarenhet och visdom, måste ni tänka på vad ni vill komma ihåg, vad ni vill behålla i er minnesbank.
Var och en av er, som en Gista av vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen, har ett personligt Skapar Hjul, er egen Livets Blomma som ni måste lära er använda igen för att bli en verklig medskapare på det jordiska planet. Vi ber er att föreställa er detta horisontella mönster som ni har skapat med er heliga andning som ert personliga hjul av skapelse. Ni drar till er Skapelsens Liv/Ljus, via er personliga pelare av Ljus och genom det Heliga Hjärtats bakre port, det kommer alltid att bestå av de lämpliga frekvensmönstren för ert aktuella utvecklingstillstånd. Inom dessa sfärer kommer att vara Gudsmedvetandets dygder, egenskaper och attribut som ni försöker införliva, vilket kommer att resultera i att ni fulländar och förstärker era förmågor att skapa det ni vill, så länge det är för allas högsta bästa. Har ni undrat varför vi för flera år sedan, instruerade er att ”Andas in Ljus och andas ut Kärlek”, när ni går till Världs Pyramiden med intentionen att stråla Kärlek/Ljus till mänskligheten och världen?
NÄR NI ANDAS IN LJUS, ANDAS NI IN ADAMANTINE PARTIKLAR IN I ERT HELIGA HJÄRA. NÄR NI ANDAS UT VILLKORLSLÖS KÄRLEK, BLIR ADAMANTINE PARTIKLARNA AV REN GUDSESSENS FYLLDA AV KRAFT  ELLER ANTÄNDA AV ER KÄRELKSFULLA INTENTION SÅ ATT DE KAN ANVÄNDAS FÖR DET HÖGSTA BÄSTA. NI ÄR MOTTAGARNA FÖR DESSA GUDS PARTIKLAR OCH ER KÄRLEK ÄR AKTIVATORN.
Föreställ er detta: Under meditation eller en tyst stund, ta tolv hela Oändlighets Andetag, och efter det tolfte, dra in magen och håll andan under en kort stund. Nu när ni tar nästa (det trettonde) andetaget, se hur det flödar ut från ert Solar Kraft Center (Inre Heliga Hjärta) framför er kropp. Oändlighetsmönstret är nu horisontellt istället för vertikalt. Antingen på utandningen eller inandningen, vilket som är bekvämast för er – går den första flata slingan utåt framför er kropp, och på nästa andetag, går den andra slingan ut från ryggen, och fullbordar Oändlighetstecknet. Andas in och ut sex Oändlighetstecken, och när ni gör det, kommer de automatiskt att skapa ett mönster av tolv slingor som helt och hållet omgärdar er liksom bladen på en blomma. När ni andas ut den sista slingan, åter igen, håll andan ett ögonblick innan ni återvänder till normal andning. Sedan andas in och ut medvetet medan ni förställer er Skapelsens Essens flödar ut i världen från er. Föreställ er också spiraler av Ljus som kopplar er till Världs Pyramiden, Världs Tjänar Pyramiden, och de många Pyramider som ni har skapat i de högre Dimensionerna, och på så sätt delar ni med er av era Partiklar av Kärlek/Ljus med världen, samt också fyller på era visioner med Skapelsens rena Livs Krafts substans.
När ni blir mera skickliga som medskapare på det jordiska planet, kommer ni att lära er att konstant övervaka era energimönster och försöka uppgradera dem. Ni måste sträva mot hållbar harmoni och förfinat uttryck. Ert mål är att befria den Heliga Eldens kraft, som har varit vilande under så många tusentals år så att ni kan leda och fokusera er energi till de områden av era liv som ni vill förändra. Genom att etablera och konstant uppgradera era Skapar Hjul av Liv, planterar ni Frön av fokuserad förändring, och ni tillför den Heliga Elden av Skapelse som behövs för att manifestera det ni har föreställt er. När ni kan göra detta skickligt, kommer er personliga värld att bli ett sagoland, och ni blir en fyr av Ljus som alla kan se.
Vi har bett vår budbärare att ge er en översikt av hur man skapar ert Personliga Skapar Hjulet Livets Blomma, och också hjälpa er förstå vilken underbar gåva den är till mänskligheten. Utan ett aktiverat ”Personligt Skapar Hjul av Tolv Strålar”, kommer ni aldrig att få förmågan att bli en skicklig medskapare på det fysiska existensplanet.
^*^*^*^*^*^*^*^*^
SKAPANDET AV OCH PROGRESSIONEN AV VÅR
PERSONLIGA LIVETS BLOMMA * SKAPAR HJUL AV TOLV STRÅLAR
ÖVERLYST AV ÄRKEÄNGEL MICHAEL
RONNA * HELIG SKRIVARE
Under många av erfarenheter från gamla liv, när vi sjönk ned i det Tredje- och Lägre Fjärde-Dimensionella tätheterna, fungerade vi inom vår djuriska/mänskliga natur, och vi hade bara två Blomblad av Livets Blomma – Oändlighets Tecken – att arbeta med:
** DE FÖRSTA, ANDRA OCH TREDJE DIMENSIONELLA FREKVENSERNA.
** DET FÖRSTA, ANDRA OCH TREDJE CHAKRANA:
* Första / Rot Chakrat: Överlevnad * Fokus på den fysiska kroppen * Brist / Överflöd *
Trygghet *
* Andra / Navel / Nedre Bukchakrat: Egobegär * Njutning * Sexuell/Passionerad Kärlek *
Tolerans *
* Tredje / Solar Plexus Chakra: Personlig Kraft/Emotionellt Center * Herravälde över Begären * Självkontroll *
De två Oändlighets Tecknen, som skapade fyra blomblad, befann sig i och strålade ut från vårt Andra Chakra. Ett blad var placerat utåt, framför oss in i framtiden, vilken vi skapade med våra tankar, handlingar och gärningar. Det andra bladet projicerade ut från vår rygg in i det förflutnas frekvensmönster. De tredje och fjärde bladen pekade ut från varje sida (på samma sätt som om vi sträcker ut våra armar), detta formade den ursprungliga pelaren av Ljus och skugga – det som har kallats Mitten Vägen. Vi lever nu i en värld av ett brett spektra, en värld av dualitet och polaritet influerad av vårt DNA, våra förfäders härstamning, och det astrologiska överdrag vi förde med oss för att uppleva i varje liv.
När vi började få tillgång till de vibrationella mönstren av högre frekvens av de förfinade, mera harmoniska Tredje-/Fjärde-Dimensionella frekvenserna, började vi processen att skapa vår mänskliga/mänskliga natur. Under denna process, lade vi till två Oändlighets Mönster till vårt Skapar Hjul Livets Blomma, vilket blev totalt åtta blad. Under denna fas, strålade den större delen av vår Livs Kraftsenergi  ut från Solar Plexus.
** HÖGRE TREDJE – OCH DE FJÄRDE-DIMENSIONELLA FREKVENSERNA.
** DE FJÄRDE OCH FEMTE CHAKRANA:
* Fjärde / Hjärt Chakrat: Livs Kraft * Andligt Kraft Center * Heliga Hjärtats Kammare där vårt Själs Jag Gnista av Gudomlighet befinner sig under detta liv.
Här i finns den Tredelade Flamman och Vesica Piscis Symbolen, vilken innehåller vår Guds Frö Atom av Helig Vit Eld *
* Femte / Hals Chakrat: Kommunikation * Själv-Uttryck * Andlig Urskiljning * Del av vårt Andliga Kraft Center *
De ytterligare bladen som innehåller attributen, egenskaperna och dygderna hos dessa två tillagda Oändlighets Tecknen skapade ett Livets Blomma mönster med åtta blad. Vi började processen att långsamt balansera och harmonisera de Sju Chakrana av Själs Medvetande för detta Solsystem via de forntida lärorna, och från det nya inflödet av undervisning från de Högre Världarna. När vi lärde oss att lyssna till vårt Själs Jags viskningar, blev vi introducerade för de Universella Lagarna av manifestation. Över tid, började vi gradvis att utveckla vårt Själv-medvetande, och så småningom uppnådde vi visdomen för att förstå vikten av Nuet eller Den Stilla Punktens Kraft. Detta var ett viktigt steg i uppvaknandeprocessen så att vi kunde, åter igen, börja använda verktygen av manifestation som medvetna medskapare.
Under detta sista steg/cykel av vår Uppstigningsprocess för denna ”Runda av Mänsklig Utveckling”, strävar vi att bli Andliga/Mänskliga Varelser. De sista två Oändlighetstecknen, med ytterligare fyra blad, kompletterar vår personliga LIVETS BLOMMA * SKAPAR HJUL AV TOLV STRÅLAR för denna särskilda cykel.
Vårt färdiga Skapar Hjul av Tolv Strålar steg upp till det Högre Hjärtats område, det Fjärde/Hjärt Chakrat. Då har Portarna till vårt Heliga Hjärta och Heliga Sinne öppnats. Det Heliga Hjärtat i sig självt är lokaliserat lite högre upp än det fysiska hjärtat, och är placerat mot den bakre delen av kroppen, vilande mot vår Ljus Stav, vilken löper längs med ryggmärgskanalen. Denna Stav av Kraft aktiveras gradvis när vi öppnar de Sju Sigillen till det Högre Medvetandet och kopplar oss till ÖverSjälen/Högre Jaget som befinner sig i det Åttonde Chakrat, vår Själs Stjärna.
** HÖGRE FJÄRDE- OCH LÄGRE FEMTE-DIMENSIONELLA FREKVENSER.
** DE SJÄTTE OCH SJUNDE CHAKRANA:
* Sjätte / Pannan / Tredje Ögat Chakra: Intuition *Inspirerad Insikt * Clairvoyance * Perception bortom Dualitet *
* Sjunde / Kron Chakrat: Andlig Vilja * Inspiration * Gudomlig Visdom * Början på Enhets Medvetande *
Vi börjar tydligt se att Ärkeängel Michael ger oss de verktyg vi behöver för att hjälpa oss i vår Uppstigningsprocess steg-för steg. Dessa tekniker kan användas på ett slumpartat sätt med minimal framgång; men om vi vill göra stadiga framsteg i våra försök att uppnå Själv-Mästerskap, bör vi lära oss och integrera dessa tekniker i den ordning vi har fått dem. Det finns ett skäl för det, och det kommer att bli uppenbart när ni behärskar varje teknik och börjar se de positiva resultaten bli tydliga i era liv. När ni förfinar er resonans, blir ni gradvis multidimensionella, vilket betyder att ni kopplar er till flera dimensioners frekvensmönster på en gång. För evigt kärlek och änglavälsignelser, Ronna.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
ÄRKEÄNGEL MICHAEL
Mina kära, för att skapa plats för de höga frekvenserna från de många nivåerna av de högre Fjärde och femte Dimensionerna, måste det ske en renings/rensningsprocess. Via den undervisning och instruktioner vi har gett er under åren, försöker vi att ge er den kunskap ni behöver för att resa längs Uppstigningens Väg enkelt och lätt; men ni måste ta ansvar för er återkomst till personligt Själv-mästarskap. Vi står er bi för att hjälpa er att återta er rättmätiga status som en Andlig Varelse på ett Gudomligt uppdrag för vår Moder/Fader Gud. Vi hyllar ert mod. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net