ÖPPET BREV TILL UPPSTIGANDE STJÄRNFRÖ SJÄLAR

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÖPPET BREV TILL UPPSTIGANDE STJÄRNFRÖ SJÄLAR

Kanaliseret gennem Ronna Herman maj 2016

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson August 2016

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

UTSÄNT GENOM RONNA

 

Mina kära: När ni lär er att använda de kosmiska registren i de högre världarna, börjar ni vidga ert medvetande om er kosmiska härstamning. Återföreningsprocessen är på god väg, och därför, försöker nu många trogna Ljusets Tjänare att återta de många Facetterna av sin Gudomlighet. En del av vårt uppdrag är att hjälpa er minnas ert Gudomliga arv, och också hjälpa er förstå den makalösa process som mänskligheten just nu befinner sig mitt i.

Många av er, Stjärnfröna och Vägvisarna, kom till detta liv med Strålarnas vibrationella frekvenser (i era Diamant Guds Celler) mer aktiva än hos de som fortfarande fungerar inom de Tredje-/lägre Fjärde-Dimensionella världarna. Därför, har ni upplevt flera ” explosioner av Guds-medvetet medvetande” under de senaste åren. Om ni vill jämföra er anteckningar av era tidigare erfarenheter med andras på Vägen, kommer ni att märka att ni haft många liknande erfarenheter under era liv. Ni vet nu att många av de mirakel, inspirerade tankar och fördelaktiga tillfälligheter inte är vanliga för den genomsnittliga personen som fortfarande existerar och fungerar inom de förvrängda världarna i massmedvetandets trosstruktur.

Det som ni nu går igenom, modiga hjärtan, är passagen genom de slutliga stegen i den Fjärde-Dimensionella Världen. Det som sker just nu för många av er som befinner sig på ”Uppstignigningsprocessens snabbspår”, är att ni befinner er mitt i en integrering av de återstående Facetterna av era Högre Jag inom den Fjärde Dimensionen. Detta aktiverar många minnen och känslor, som ett kalejdoskop av erfarenheter från ert gamla förflutna i de högre världarna. Under de senaste åren, har vi vidarebefordrat till er den viktiga process som ni måste gå igenom för att nå er förprogrammerade destination – den Femte Dimensionens första sub-plan.

När ni integrerar de mera förfinade Fragmenten av era Högre Jag, kommer ni att få tillgång till de Kosmiska registren om ert förflutna, tillsammans med den visdom som behövs för att gå igenom de slutliga nivåerna av de Fjärde-Dimensionella materiella planen. Ni börjar få en glimt av hur verkligt magnifika ni är i de högre världarna. Ni magnetiserar också långsamt till er in i era aurafält de högre frekvenserna av de Fem Högre Galaktiska Strålarna, som innehåller den Gudomliga Blåkopian för Vattumannens Tidsålder. Ni börjar också integrera er egen nya Gudomliga Blåkopia, via Kundalini Minnes Frö Atomen, som har funnits i Rot Chakrat under era många mänskliga liv.

Vi har understrukit detta faktum många gånger, ”ert nuvarande liv är ett av de viktigaste liv ni någonsin kommer att uppleva sedan ni antagit en mänsklig kropp”. Ni valde ert

födelsedatum därför att de särskilda astroligiska konfigurationerna och energierna de innehöll och projicerade – energier och egenskaper som fokuserade på de styrkor och talanger som ni skulle uppleva. Förstärkta var också de negativa tankeformerna/energierna–de som var de mest obalanserade inom era fyra lägre kroppsystem: fysisk, emotionell, mental och eterisk – tankeformer av lägre frekvens som höll er fängslade i illusionens och begränsningens skuggland.

Ni valde era föräldrar, er familj och de som skulle interagera med under detta liv av samma anledning – de som skulle projicera eller reflektera till er de positiva attribut som ni behövde integrera, och också många negativa egenskaper som ni behövde övervinna. Alla de kära Själarna i era liv är en del av det stora drama ni har valt att uppleva under detta liv – var och en samtyckte till att spela en roll som skulle, förhoppningsvis, vara ömsesidigt fördelaktig. Fråga er själva vilka positiva egenskaper som era föräldrar, er familj, er partner och era barn har projicerat till er – tänk sedan på de negativa egenskaper de har visat upp; däri ligger de läxor som ni skapat för er själva att uppleva, och förhoppningsvis, att dra fördel av på en Själsnivå. Har ni lärt era läxor väl? Visar ni upp mera av de positiva egenskaperna eller de negativa egenskaperna som andra reflektera till er? Tänk på prövningar och utmaningar som en möjlighet att, en gång för alla, transmutera alla de obalanser som hindrar er från att gå igenom porten till er nya Femte-Dimensionella verklighet.

Ni och era familjemedlemmar valde att komma tillsammans som en familjeenhet för att ni visste att det skulle ge er den största möjligheten att balansera era mentala och emotionella naturer. Vi upplever att den viktigaste lektionen för många av er är att veta att ni är värdig kärlek och respekt, och att det är dags att börja ta tillbaka sin kraft. Människorna i era liv kommer inte att respektera er förrän ni lär er att sätta gränser och att tillgodose era egna behov innan ni försöker hjälpa dem. Ni är inte ansvariga för någon Själs växande utom er egen. När ni lär er att sätta gränser och ta tillbaka er egen kraft, kommer ni att märka att era relationer med de runt omkring er kommer gradvis att börja förändras till det bättre. Ni kan inte heller ta på er någon annans lektioner eller ansvaret för deras misstag. De måste själva lära sig reglerna om orsak och verkan. Den största gåvan ni kan ge andra är att älska dem tillräckligt för att låta dem arbeta sig igenom sina egna problem och misstag.

Mina modiga, ni är här för att lära ut kärlek, villkorslös kärlek, genom att först älska er själva villkorslöst. Det är många av era Själsfränder inkarnerade på Jorden just nu, både manliga och kvinnliga. Flera Själsfamiljer blir återförenade när ni går djupare in i de högre världarna av Ljus. Det bästa sättet att hjälpa de i er familj, era vänner eller arbetskamrater är att vara ett lysande exempel.

Ni är också här för att lära er självständighet – att man verkligen inte kan äga någon annan eller något annat. Universums skönhet, överflöd och gåvor är er Gudomliga födslorätt, men dessa gåvor är till låns. Ni måste hålla dem lätt i era händer, och låta dem flöda fritt ut i världen – ta det ni behöver, och sedan dela återstoden – hamstra inte. När

mänskligheten når denna verklighet, kommer all fattigdom och brist att försvinna från Jorden.

Den högsta prioriteten ligger nu på att återvända till helhet inom er själva – och ta personligt ansvar för era handlingar, skapa självkänsla, och utveckla en känsla av värdighet – via era Solar Hjärt Center i samarbete med Själs Jaget och det Högre Jaget. Sanning och integritet kommer att bli fundamenten för alla relationer i framtiden. Först, måste ni acceptera den ni är just nu, medan ni strävar mot att bli den bästa person som det är möjligt att vara, genom att själv granska era attityder, övertygelser, vanor och era svagheter.

I den närmaste framtiden kommer Vägvisarna och Förtuppens Själar, de som för fram den nya Gudomliga Blåkopians visdom, att bevisa att sjukdom i alla former inte behöver manifesteras när kroppen åldras. Det mänskliga kärlet var ämnat att fungera med optimal hälsa i minst 120 år. Mänskligheten i stort är fångade i övertygelsesystemet i de Tredje/Fjärde Dimensionernas massmedvetande, på grund av detta kommer det förflutnas kärnproblem, och ofullkomligheter i det nedärvda DNA att låta dessa stressfyllda, försvagande symptom manifesteras – om entiteten tillåter sig själv att känna sig oälskad, ovärdig, eller känner skuld, skam eller bitterhet i någon form. När Själen tillåts att bli guide och vägledare för den fysiska personligheten – istället för ego-begärets medvetande – kommer alla de negativa energier, som är ett resultat av djupa kärnminnen från det gamla förflutna, att stiga upp till ytan så att varje person kan frigöra det en gång för alla. Detta kommer att ske genom det medvetna användandet av den Violetta Transmuterande Flamman, och genom att lyssna till de inspirerade tankeformerna hämtade från det Heliga Sinnet, och era kosmiska guider – likaväl som många av de högfrekventa healingmetoder som nu är tillgängliga för er.

När ni går djupare in i Själv-medvetande och börjar lyssna till den fysiska kroppens visdom – er Kropps Minnes Frö Atom – kommer ni inte längre att vara beroende så mycket av externa metoder (mediciner, kirurgi och artificiella healingmetoder). De drastiska fysiska obalanserna och ohälsan som majoriteten av mänskligheten nu upplever kommer gradvis att ersättas av hälsosamma, harmoniska levande metoder, som kommer att vägledas av den nya andliga, intuitiva visdomen som ni har lagrat i era Heliga Sinnen. Mänskligheten kan inte längre förlita sig på endast de rådande metoderna inom den medicinska professionen. Er Själ påverkar er mot att integrera ett mera holistiskt synsätt för att hela de fysiska, mentala, emotionella kropparna så att Över Själens högre frekvenser kan bli integrerade i den fysiska kroppen utan så mycket trauma och svårigheter.

Som vi har fatsställt många gånger, Ljus, Ljud och Färg är framtidens healingmetoder. Att studera Chakrasystemet, och de fem högre Galaktiska Strålarnas frekvenser kommer att hjälpa healers och vägledare med hur man informerar sina patienter när det gäller vad som är ur balans i deras aurafält, och hur man hjälper dem att gradvis återvända till och upprätthålla en hälsosam fysisk kropp. Vår undervisning ger er alla de riktlinjer som ni

kommer att behöva för att integrerar dessa ” nya healingmetoder” in er nuvarande hälsoregim. Ni har också ett fantastiskt lager av information tillgängligt i era Heliga Sinnen.

När er utstrålning expanderar och växer sig mer kraftfull och vidsträckt, kommer ni, tillsammans med andra Ljus Arbetare, att bli en förenad kraft som inte kan förbises – en kraft för transformation och förändring av den högsta rangen. Var djärv i era visioner. Se det som är rätt i er värld, och genom detta förstärks den Kärlek/Ljus som finns inom varje person som ni möter. Fokusera inte på skuggorna, för era tankemönster kommer alltid att kopplas till och förstärka de Dimensionella frekvenser på vilka ni fokuserar ert Heliga Sinne.

Er enda verkliga fiende är rädsla. Släpp rädslan och stråla ut Kärlek/Ljus, och se sedan hur miraklen uppenbarar sig. Ni är en mästare på manifestation – ni har bara glömt det. Tro på er själva och sluta skapa de ting som orsakar er smärta, skuld och lidande. Bli åter igen en medskapare av Ljus, frid, balans och harmoni, och förena er med dem som försöker återskapa Jordens ursprungliga skönhet. Återta er rättmätiga plats som en Ljusets Mästare, mina kära, och kom ihåg, när ni införlivar Andens kunskap och upplysta sanning, ber vi er att gå ut och dela er visdom. Vi är ständigt nära för att guida, beskydda och inspirera er, men mest av allt älska er. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Utsänt genom Ronna Herman Vezande * STAR * QUEST * www.RonnaStar.com www.QuestForMastery.org * RonnaStar@earthlink.net

 

Förmedlat genom Ronna /Helig Skrivare * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna, universell copyright i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, utdrag eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

 

EN GÅVA FRÅN ÄRKEÄNGEL MICHAEL

RONNA/HELIG SKRIVARE

DENN NYA TIDSÅLDERNS TROSSATS ©

 

ÄLSKA DIN FADER/MODER GUD MED HELA DIN VARLESE. ÄLSKA DIG SJÄLV VILLORSLÖST SOM EN GUDMOLIG GNISTA AV SKAPAREN. ÄLSKA ALLA ANDRA SOM DU ÄLSKAR DIG SJÄLV.

 

TÄNK PÅ ATT DU ÄR JORDENS VÅRDARE OCH ALLA LIVSFORMER SOM EXISTERAR PÅ HENNE – NATURRIKET, DJURRIKET, ELEMENTALRIKET OCH DET MÄNSKLIGA RIKET. BESKYDDA, BEVARA OCH VÖRDA ALLA FORMER AV LIV.

 

LEV DITT LIV MED GLÄDJE OCH MED ETT BARNS SPONTANITET OCH FÖRTJUSNING. STRÄVA MOT ATT LÄMNA ETT ARV AV KÄRLEK OCH HOPP. NJUT AV LIVETS RESA, OCH FÖRSÖK ATT UPPFYLLA DITT JORDISKA UPPDRAG EFTER BÄSTA FÖRMÅGA.

 

UPPRÄTTHÅLL KONSTANT EN ATTITYD AV TACKSAMHET, OCH LEV VARJE DAG SOM OM ANDEN VAR PLACERAD PÅ DIN SKULDRA SOM EN OBSERAVTÖR. PRAKTISERA ICKEDÖMANDE OCH SÖK EFTER DET GODA INOM ALLA.

 

DITT MÅL ÄR ATT ÅTERVÄNDA TILL BALANS I KROPPEN, SINNET OCH ANDEN. POLARITET OCH DUALITET KOMMER INTE LÄNGRE ATT PÅVERKA DIG NÄR DU GÅR LÄNGS MITTENVÄGEN.

 

SÖK OCH BEGÄR DIN HÖGSTA SANNING, OCH LEV SEDAN DIN SANNING MED INTEGRITET. GE ANDRA SAMMA RÄTT.

 

LÄR OCH ANVÄND DE UNIVERSELLA LAGARNA AV MANIFESTATION, DE GUDS-GIVNA VERKTYGEN SOM KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT SKAPA DIN VERISION AV PARADSIET PÅ JORDEN.

 

DELA MED DIG TILL ANDRA DEN VISDOM DU HAR INTEGRERAT: FÖRST GENOM EXEMPEL, SEDAN GENOM DINA HANDLINGAR, OCH SLUTLIGEN GENOM ORD.

 

GÖR ANSPRÅK PÅ DIN GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT: DEN KÄRLEK, GLÄDJE, HÄLSA OCH DET ÖVERFLÖD SOM ÄR DITT SOM EN GÅVA FRÅN VÅR FADER/MODER GUD.

 

KALLA VARJE DAG PÅ DIN MÄKTIGA JAG ÄR NÄRVARO ATT ÖVERLYSA, GUIDA OCH VÄGLEDA DIG; LYSSNA SEDAN TILL DESS INNRE PÅTRYCKNINGAR. KALLA PÅ FÖRLÅTELSENS MÄKTIGA ÄNGEL OCH DEN VIOLETTA FLAMMAN VID SLUTET AV VARJE DAG FÖR ATT BALANSERA, HARMONISERA OCH TRANSMUTERA DEN DISHARMONISKA ENERGI SOM DU HAR PROJICERAT UNDER DAGEN, OCH GENOM DETTA BLIR DEN HARMLÖS, VILKET FÖR DIG BORTOM LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN TILL ETT TILLSTÅND AV NÅD.