Det bästa av det bästa

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Det bästa av det bästa

Kanaliseret gennem Ronna Herman juli 2012

oversat af Mona Karlsson

www.ronnastar.com

En sammanfattning av Ärkeängel Michaels Visdomsundervisning ” Det bästa av det bästa” Juni, 2012 seminarium * Roseville, Kalifornien, USA

Helig Skrivare: Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson

 

Kära mästare, det är mycket viktigt att ni förstår de olika faserna som ni befinner er mitt i, och också något av det som ni mest troligt kommer att uppleva i framtiden när ni passerar igenom dessa viktiga tider av evolutionär transformation. Det är dags för er att inventera er ”andliga agenda” när ni utvecklas bortom nybörjarmetoderna i ”uppvakningsprocessen” och accepterar er roll som en fullfjädrad lärjunge på Vägen. Många Gudomliga dispenser har beviljats, och ni, de strävande Ljusbärarna, har mera hjälp tillgängligt än någonsin tidigare. I det förflutna, har vi förklarat att det är dags att kombinera den ” andliga emotionella karaktären” med ”det andliga intellektet”. Er Emotionella Kropp och er Mentala Kropp måste öka sin kunskap och expandera i medvetande allt eftersom ni strävar att återförena, balansera och harmonisera era fysiska, emotionella och mentala kroppar med integrationen av de många facetterna av era Över Själs Jag. Vi kommer att gå genom några av de gamla visdomslektionerna, och i kommande månadsbudskap kommer vi att ge mera av den avancerade undervisning som vi har gett vår älskade budbärare.

KUNSKAPENS LJUSFREKVENSER BLIR VISDOMMENS LJUS: KUNSKAP = PERSONLIGT LJUS ** VISDOM = SJÄLENS LJUS ** INTUITION = HJÄRTATS LJUS

Ren Ljus substans innehåller komisk intelligens, som bryts till de många Strålarna av Skapar Medvetande. Hela skapelsen är den Högsta Skaparen som låter sig själv uttryckas i obegränsade variationer av form. Var och en av er är en av dessa variationer. Ni måste lära er fokusera på er inre värld eller Själens helgedom.

Själen, den fysiska kroppen och särskilt sinnet har sina egna rytmiska cykler och agendor. Själens önskan är fokuserad på att bli Upplyst. Sinnet är fokuserat på att uppnå och hålla kvar information. Den fysiska kroppen är fokuserad på att uppleva via sinnena. Mänskligheten upplever konstant cykler av tillväxt, stagnation och förfall, som bereder väg för en ny cykel av tillväxt och expansion. Mästaren vänder sig inåt och strävar efter en förhöjd livskvalité, medan de icke uppvaknade Själarna söker i det yttre efter stimulans och gratifikation via njutningsfulla, fysiska senasationer och materiella ägodelar. Kärlek som ett yttre fokus, utanför er själva, kommer alltid att bära med sig en sårbarhet, som alltid behöver konstant bekräftelse av någon annan eller något annat. Kärlek som ett inre fokus projicerad utåt är ett konstant flöde av självsäkerhet, av självacceptans, alltid strävande att inkorporera och projicera mera av denna lycksaliga känsla av enhet och harmoni med hela skapelsen.

* Det är dags för er och andra Ljusarbetare att förstå var ni passar in i denna stora kosmiska händelse av expansion och evolution. Nu är den tid ni har förberett er för under detta och många gamla liv. Ni, de trogna, som försöker att uppnå Själv-Mästarskap så att ni kan bli Världs Tjänare av Ljuset, behövs nu mer än någonsin. Det är nu dags att deklarera, ”Jag kommer att sträva mot att bli en DJÄRV LJUSBÄRARE så att jag kan magnetisera till mig och stråla ut från mig den maximala mängden av Skapar Ljus ut i världen och till hela mänskligheten”. * Nya vägar öppnas i hjärnan när ni börjar låsa upp de Ljuspaket av visdom och er historia som är lagrad i de högre dimensionella nivåerna av era Heliga Sinnen. De gamla vägarna och era smärtsamma minnen från ert tredje- och fjärde-dimensionella förflutna börjar blekna, och ni kommer att märka att det blir svårare och svårare att minnas misslyckandena och lidandet från era gama liv. Har vi inte sagt er att ni helar det förflutna samtidigt som ni reser in framtiden? Ni kommer att minnas vilka ni är och er historia, men bara de positiva, harmoniska händelserna. * Uppvaknandet sker när Kundalini Elden aktiveras i rotchakrat och stiger upp i ryggraden genom chakrasystemet, och öppnar de Sju Sigillen av Högre Medvetande. Medulla Oblongata eller Uppstigningschakrat som ibland kallas Guds Mun, aktiveras, och tallkottkörteln börjar pulsera och fungera som den ursprungligen var konstruerad att göra. Detta i sin tur öppnar Kronchakrat eller Lotusen av Upplysning på toppen av huvudet, och kopplas till den lysande pelaren av Ljus, som slutligen leder till era Guds Jag eller Jag Är Närvaro. När man väl gjort denna koppling är man för evigt förändrad. Andens kraft börjar flöda genom er och ni börjar återta ert mästarskap över Jaget tillsammans med de gudalika gåvorna i ert Andliga arv.

Cirkelns Lag försäkrar att de vibrationella mönstren som ni sänder ut kommer tillbaka till er tillsammans med en ackumulerad mängd av energier med lika egenskaper (eller vibrationer av samma frekvensmönster). Ni är centrum av en energivortex som består av avlånga cirkulära slingor av vibrationella mönster som ni har projicerat utåt till världen via era Solar Kraft Center. Ert Solar Plexus är träffande namngivet, för precis som Jorden tar emot kosmisk energi från Solen i ert Solsystem, utstrålar var och en av er också Livs Krafts Energi från era egna Solar Kraft Center.

För en stund, visualisera att ni själva är det centrala fokuset i er värld. Ni är kraftkällan, och era tankar, handlingar och intentioner strålar ut från er i en slinga av energi som kopplas samman med lika energi. Denna energi förstoras och manifesteras i världen av orsak och verkan och återvänder sedan till er, och förstärker er bild av verkligheten. Era kroppar absorberar en del av den energin, skapar lidande och smärta eller glädje och välsignelser, beroende på frekvensen. Det resterande flödar ut bakom er, och skapar den andra slingan i ert oändlighetsmönster, medan det kvarvarande gradvis flödar in i ert aurafält och ert personliga Skapelse Hjul. Ni lägger konstant till er personliga verklighet på Jorden, skapar ett fängelse av negativ energi eller er Farkost av Ljus. Kom ihåg, ni kom till Jorden som medskapare till Guds Kraften. Varför inte utnyttja denna stora möjlighet att bli en Själv-mästare och en mästerlig medskapare så att ni kan bli en aktiv deltagare i den fantastiska vitaliseringen av Jorden och mänskligheten? EN SUB-ROTRAS UTVECKLAS, OCH NI, STJÄRNFRÖNA, LYSER UPP VÄGEN. EXPERIMENT: FÖR ATT KUNNA GÅ MITTENVÄGEN KOMFORTABELT OCH EFFEKTIVT, NÄR NYA KONCEPT PRESENTERAS FÖR ER, MÅSTE NI EXPERIMENTERA FÖR ATT SE OM ETT KONCEPT ÄR UPPLYFTANDE, GER KRAFT OCH ÄR VÄLGÖRANDE INNAN NI ACCEPTERAR DET SOM ER SANNING.

* Hur passar en ny idé in i ramen av er nuvarande verklighet? Ger det kraft? Kan ni omfatta konceptet totalt utan reservationer? * Ni hjälper till att etablera en ny etisk kod, en ny, högre moralisk standard för mänskligheten. Ni, Stjärnfröna, har samtyckt till att vara exempel när mänsklighetens medvetande vaknar upp över hela världen. * Det är viktigt att ni experimenterar med era nyligen utvecklade förmågor tills de blir en del av era transformerade, kraftfullare jag. Ni tänjer och anstränger er för att inkorporera, använda och utstråla den maximala mängden av Skapar Ljus. Er påverkan kommer att växa exceptionellt när de vibrationella frekvenserna hos er Själs sång förfinas och förstärks.

UPPLEVELSE: NI MÅSTE UPPLEVA DEN FYSISKA, MENTALA, EMOTIONELLA OCH ETERISKA ASPEKTEN AV NY INFORAMTION, LIKAVÄL SOM NYA FÖRMÅGOR ELLER TALANGER, FÖR NI HÅLLER PÅ ATT BLI EN FÖRENAD ANDLIG/MÄNSKLIG VARELSE.

* Era fyra lägre kroppssystem har varit i strid med varandra under tusentals år, vilket har varit den inre källan till allt ert lidande och er smärta. * För att kunna stiga uppåt på vägen av uppstigning, måste det först ske en återförening mellan de många facetterna av det fysiska jaget. Detta är det första steget av integrationen av de många facetterna av era Högre Jag, och eventuellt de många andra grupper av Själar som ni har rest med under denna Sub-Universella erfarenhet. * Varje gång ni når en ny nivå av visdom och utstrålning, expanderar automatiskt ert aurafält och er fördelaktiga påverkan växer sig starkare. * Det är mycket viktigt att ni granskar ert närmaste förflutna regelbundet. Har era vardagliga erfarenheter blivit mera harmoniska under det gånga året? * Har det varit mindre konflikter eller missförstånd med andra? * Upplever ni mera gynnsamma situationer när ni utför era dagliga plikter och aktiviteter? * Är de människor ni interagerar med nu mera vänliga, kärleksfulla och givande än de i det förflutna? Är de mindre dömande, med positiva, upplyftande attityder? * Vi har sagt er tidigare ” ni kan lätt se om ni har gjort framsteg med att lyfta era vibrationella frekvenser genom de människor och situationer som ni drar till er i era vardagliga liv”.

SJÄLV-UTTRYCK: NI STJÄRNFRÖNA, BYGGER EN BRYGGA MELLAN DEN MATERIELLA VÄRLDEN OCH DEN ANDLIGA VÄRLDEN. NI SKA AKTIVERA ERA UNIKA VÄGAR AV SJÄLV-UTTRYCK, MEDAN NI FÖRSÖKER ATT UTVECKLA ERT ENHETSMEDVETANDE. ERT MÅL ÄR ATT BLI EN PLANETÄR TJÄNARE I HARMONI MED DEN SNABBT VÄXANDE GRUPPEN AV VÄRLDS TJÄNARE. ER ÖNSKAN ATT TJÄNA MÅSTE VARA GENUIN OCH UPPRIKTIG, OCH NI MÅSTE FÖRSÖKA ATT FULLFÖLJA ERT PREDESTINERADE UPPDRAG SÅ SOM DET UPPENBARAS FÖR ER.

* Ni ska fullfölja era personliga mål; men, först och främst måste ert engagemang för det som främjar det högsta bästa för alla komma. * Urskiljning och diskretion är av högsta vikt när ni får större förmågor och blir mera skickliga i att manifestera värdsliga ting. Höga ideal, fokuserad avsikt, mental klarhet och hjärt-centrerad hängivenhet är de önskvärda attributen hos en initierad som söker själv-Mästarskap. I början av er resa till helhet eller ”helighet”, hjälper affirmationer er i era försök att balansera och harmonisera de vibrationella mönstren inom era fyra lägre kroppssystem: fysiska, mentala, emotionella och eteriska. Affirmationer kommer att hjälpa er med att omprogrammera era undermedvetna och medvetna sinnen, och kommer hjälpa er att etablera en ny uppsättning av riktlinjer att leva efter. Först, måste ni försöka att bli hjärt-centrerad och Själs-fokuserad. Ni måste återvända till ett accepterat omfång av vibrationella mönster av polaritet/dualitet så att ni kan få tillgång till de högre fjärde- och lägre femte-dimensionella miljöerna. * Det är viktigt att ni förstår att ni utvecklar ert individuella Solljus, vilket är en återspegling av er egen Guds Essens. * Den mänskliga intellektuella tankeprocessen måste utvecklas bortom språkets begränsningar. * Det är en stor mängd information som väntar på er via inspiration. * Ni måste utveckla era intuitiva förmågor för att kunna ta emot visdomen från det Kosmiska Rådet av Ljus. Det kommer inte att komma till er från någonstans utanför er. Det kommer att stiga upp i era egna Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan. Ni måste sträcka er upp och ta tag i det, för det kommer inte ner till Jordeplanens dimma och letar upp er. * Mogen andlighet är inte en omedveten upplevelse. Ni måste utveckla en självförsörjande Gudomlighet varvid ni konstant andas den rikliga Praniska livsandningen/Adamantin Partiklar av Skapar Essens, så att ni kan ta emot andlig näring från Livets Flod via det åttonde chakrat, er Själs Stjärna, och genom den bakre porten till era Heliga Hjärtan. * Den kraftfulla Oändlighetsandningen öppnar vägen som leder till de multidimensionella nivåerna av Skapar Medvetande. Ni måste vidga ert inre perspektiv när ni gradvis förändrar era sätt/former att tänka och uppfatta. * Skaparens Ande kan inte bli avskild. Ande genomsyrar allt som existerar till olika grad.

Modiga hjärtan, ni måste använda och fullända dessa tekniker som kommer att initiera och öka flödet av Prana eller Adamantinpartiklar av Skapar Ljus. Skapa och använd era Pyramider av Ljus och Kraft i den femte dimensionen. Öva på och använd ofta Oändlighets Andningen, och genom detta öppna uppstigningschakrat och hjärtats bakre port. Utför den binära sekvensövningen åtminstone en gång. Det är mycket viktigt att ni etablerar det grundläggande mönstret i ert personliga Hjul av Skapelse om ni ska kunna bli en skicklig medskapare på det materiella planet av medvetande. *(Förklarat i REVEALED COSMIC TRUTHS* BOK FEM MED ÄÄ MICHAELS BUDSKAP. RH)

När ni är stadigt centrerade i era Heliga Hjärtan, kommer ni att höja er över alla större disharmonier. När ni lever er sanning, kommer ni att vara självsäkra och ni kommer alltid att försöka tala konstruktivt. När ni rensar bort förvrängningarna i Ljuspelaren som kopplar er till de högre världarna, kommer tele-tanke kommunikation att vara det normala.

Som en initierad på vägen, måste ni försöka att fokusera på de positiva händelserna i era vardagliga liv. Det kommer alltid att finnas vissa svåra aspekter som dyker upp när ni försöker nå ett harmoniskt Varande Tillstånd. Ert mål är att upprätthålla ett tillstånd av Gudomlig likgiltighet när ni söker en hög-frekvent lösning på alla utmanande situationer. Med andra ord, ni bör inte fångas i malströmmen av negativitet som alltid strålar ut från en person eller ett skeende som drivs av låg-frekventa vibrationer. Obundenhet innebär att ni inte tillåter de negativa energisträngarna att genomtränga er andliga rustning och förorena ert aurafält.

Lyft era hjärtan och medvetanden, kära ni, och vet att framtiden är löftesrik. Genom våra förenade ansträngningar, kommer vi att övervinna alla svårigheter. Se hur Lady Faiths Kärlek/Ljus och min Essens omgärdar er. Ni ska veta att ni aldrig någonsin är ensamma.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Kanalisering af Ærkeenglen Michael