De nye energier i start 2013

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

De nye energier i start 2013

Kanaliseret gennem Celie Fenn den 18 januar 2013

www.starchildglobal.com

oversat af Jørgen Leisted

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

En meddelelse fra Ærkeenglen Michael, kanaliseret gennem Celia Fenn, den 18. januar 2013. 

Elskede lysets familie, så er jeres Jord succesfuldt navigeret gennem 2012 stjerne porten, og blevet et multi-dimensional stjerne/planet væsen! I er blevet genforbundet med Solen/Solaris og med det galaktiske center, og med jeres kosmiske lys legeme. Dette er i sandhed en stor præstation!

Men, mange vil sige, at det synes som om intet er forandret! Mange har forventet kaos, katastrofer, traumatiske ændringer eller mirakler i december 2012. Men, som vi har sagt i mange år, processen med afslutning og begyndelse var netop det… en proces… som kulminerede den 21. december 2012. Og formålet med den proces var, at ændringen skulle være så nådesfuld og så trauma fri som muligt. Det var noget at fejre i stedet for noget at frygte. Det var ikke et tidspunkt med fordømmelse, men et tidspunkt med fornyelse og genfødsel.

Så, nu hvor processen er fuldført, og I er gået ind dette multi-dimensionale rum, så vil I måske spørge, ”Hvad nu?” Måske er I en lille smule skuffede, fordi tingene synes så meget at være de ”samme”, og alle jeres problemer er ikke blevet løst på mirakuløs måde i løbet af et øjeblik. Men, elskede venner, formålet med ændringen har altid været, at give jer mulighed for, at opleve jeres verden og jeres virkelighed på en anden måde. 

Vi ved, at I har forstået, at I ”skaber jeres egen virkelighed”, og vi ønsker, at I fuldt ud forstår hvad det betyder for jer på dette tidspunkt. I blev født ind i en virkelighed på Jorden, som kun fokuserede på tredje dimensions bevidstheden. Den var begrænset af dette, og jeres liv var begrænset af det der var muligt i denne dimension. Som et resultat heraf, så skabte I en kultur der var baseret på begrænsning, på mangler og frygt. I tillod jeres frygt at kontrollere og dominere jeres liv, og I indespærrede jer selv i mentale konflikter og systemer, og I bildte jer ind, at I ikke kunne slippe ud af det.

Men så, da I vågnede op mod højere dimensioner, så strømmede I med denne opvågning ind i femte dimensions bevidsthed, og I befriede jer selv fra begrænsning, og åbnede op til den nye virkeligheds uendelige muligheder og dens multi-dimensionale natur. I var ikke længere et offer, fanget i tid og rum, men et uendeligt væsen af lys inkarneret i menneskelig form som en menneskelig engel.

Det er der hvor I er nu, elskede venner. I har taget jeres sande natur til jer, og erkendt, at jeres arbejde er, at skabe en ny virkelighed i denne nye Jord. Ikke for at modtage den færdiggjort fra det åndelige, elskede venner, men for at være fælles i dette ultimative eventyr, hvor I på en bevidst måde samarbejder med det åndelige. Vi ved, som I også gør dybt inde i jer, at der ikke er noget problem, som ikke kan blive løst i dette rige af uendelige muligheder og kærlighed og medfølelse.

Vi ved, ligesom jer, at skabe en ny virkelighed betyder, at man ikke fokuserer på fortiden og på gamle problemer, gamle energier og gamle traumer, men at I fokuserer jeres energi på det som I ønsker at skabe nu og i fremtiden.

Hvis I fokuserer jeres energi på det som er forkert, det som er såret, det som er nedbrudt, så er det alt hvad I vil se, og det vil fylde jeres liv og bringe angst og stres med sig. Hvis I fokuserer jeres energi på det som I ønsker at skabe, på kærlighed og harmoni og fred, så er det hvad I vil skabe og som vil fylde jeres liv. Hvis I vælger at være den fred og harmoni, og at leve den fred og harmoni, så vil det blive sådan.

Elskede venner, måske er det den største udfordring I står ansigt til ansigt med i 2013, hvor I lever og ånder jeres sandhed ud fra den som I virkelig er, og således skaber fred og harmoni i jeres liv! Det er ikke nok bare at tale om det, eller meditere på det, det er nødvendigt, at det er den virkelighed som I skaber og lever. 

Dette kræver total ærlighed overfor jeres liv og jeres valg. Lever I for at udtrykke det højeste fra jeres sjæl i jeres daglige liv? I jeres arbejde? I jeres forhold? Praktiserer I integritet, åbenhed og generøsitet? Behandler I jer selv med kærlighed og respekt, så at I også kan behandle andre på denne måde? Fokuserer I på kærlighed, glæde, medfølelse og taknemmelighed i jeres daglige liv? Tillader I jeres højere selv at vejlede jer, når I følger strømmen med Guddommelig kærlighed og overflod i jeres liv?

Tillader I oprigtigt det Guddommelige lys at elske og støtte jer i denne nye virkelighed, eller er I besluttet på at stå fast i det ”gamle” jer, i energierne med vrede, depression og umyndiggørelse, ”offer rollen”?

Elskede venner, valget er jeres. I denne nye Jord, er jeres virkelighed altid bestemt af jeres valg!

Drømmens dans!

Elskede venner, den måde hvorpå I skaber en ny virkelighed og en ny fremtid, er at ”drømme” den virkelighed ind i manifestation. At drømme, er ikke kun en aktivitet der sker om natten, men det er en bevidst praktik hvor I skaber en ”dagdrøm”, som er en skabelon for udtrykket af det som I ønsker at skabe. Denne ”dagdrøm” kan være udtrykt i ord, farve, lyd, dans, digtekunst… der er myriader af måder! I virkeligheden, så er I alle lysets stjerne dansere, der bevæger sig gennem tid og rum… der danser jeres virkelighed ind i en væren. At blive bevidst om denne proces, giver jer mulighed for at blive en bevidst drømmer og danser, som danser de indstrømmende energier ind i lys og manifestation, i stedet for at blive slået ud af balance hver gang der er en accelererende transmission af lyskoder og informationer. Stræb efter at blive det rolige punkt i dansens centrum, hvor bevægelse og ikke-bevægelse bliver en enhed i perfekt balance… så vil I mærke stjerne danserens lys og naturlige ro i jeres liv. 

Når I drømmer, så bliver jeres individuelle ønsker og intentioner en del af den store symfoni af skabende energier, som alle bliver vævet sammen ind i manifestation. I den gamle tredje dimensionale Jord, hvor I ikke var bevidste drømmere, der drømte I jeres frygt og mareridt ind i manifestation, lige så ofte, som I nu gør det med jeres kærlighed og glæde, elskede venner, hvor I er opvågnede og bevidste drømmere, der vælger at danse drømmen med kærlighed og fred ind i virkelighed.

Elskede lysets familie, i de ældgamle kulturer fra Lemurien, Atlantis og Egypten, hvor der var avancerede væsener, som var i stand til at skabe forbindelse med de højere dimensioner, der var det Ypperstepræster og Ypperstepræstinder der holdt de højere frekvenser i balance for hele fællesskabet. De gjorde det ved at danne hellige fællesskaber, og ved at benytte deres højt udviklede færdigheder og talenter til at forankre energierne og lyskoderne ind i Jorden.

I den nye Jord, der er det jer, som lysets familie, som skal forankre disse højere frekvenser i jeres liv og i jeres legemer, gennem jeres egne færdigheder og talenter! Og det kan ikke kun ske gennem meditation og healing, men også gennem kreativitet, glæde og dans! Fortidens Ypperstepræster og Ypperstepræstinder var også digtere, forfattere, musikere, sangere og dansere, som fastholdt energierne i det de skabte, og i deres optræden i deres fællesskaber. Elskede venner, vi ser også hvordan I lærer at danse og synge og skabe jeres drømme ind i den nye virkelighed!

Forestil jer det… skab det… deltag… dette skal være nøgleordene for at leve i den nye multi dimensionale virkelighed af lys! 

Forestil jer det.

Handlingen hvor I forestiller jer det, er i virkeligheden handlingen hvor I skaber en ny virkelighed! I fortiden blev det at ”forestille” sig noget, forstået som muligheden for at ”lave noget”, som ikke var ”virkeligt”. Så en kunstner eller forfatter kunne forestille sig en alternativ virkelighed, og en film instruktør kunne visuelt skabe den virkelighed, så den så ud som om det var virkelighed. Når en forestillet virkelighed er præsenteret som en visuel historie, så får den et aspekt af en sådan sandfærdighed, så det ser ud som en virkelig, alternativ verden. Gradvis begynder I at forstå forholdet mellem det I forestiller jer og fortæller en historie om, og det at skabe virkelighed eller virkeligheder, for i sandhed, så er der altid mangfoldige virkeligheder og niveauer af virkelighed. Virkeligheden er aldrig en enkelt konstruktion, men en fælles konstruktion eller fælles skabelse, fra mange mennesker der drømmer og skaber sammen.

Nu kan I måske se hvordan jeres Jords virkelighed i begyndelsen blev skabt af Guddommen. Den blev forestillet sig ind i form af formens skabere, Guddommens engle, som arbejdede efter lyskoderne og impulserne fra det Guddommelige hjerte og sind. Med tiden blev de fulgt af mange andre lys væsener, som kom for at deltage i eventyret med skabelse i tid og rum, indtil Jorden blev et vidunderligt test laboratorium for forskellige former for liv og fælles-skabelse, alt i henhold til den Guddommelige plan for liv i galaksen.

Så, elskede venner, kan I se, at I aldrig blot var de passive ”skabelser” fra en mere kraftfuld Guddom. I, jer selv, var altid en del af drømmen, skabelsen, den store handling af det forestillede… både skaberne og det skabte! I er ” det drømmende” og ”det forestillede” inde i drømmen. I er bemyndiget til at drømme og skabe og til at manifestere den nye virkelighed sammen.

At skabe.

Så I vil måske spørge… Hvordan skaber jeg? Hvad har jeg brug for at vide?

For det første, så er det nødvendigt, at I kender jer selv som den I virkelig er, som et kraftfuldt og selvstændigt væsen af lys.

For det andet, så er det nødvendigt, at I kan forestille jer og drømme. Forestil jer, at I gerne vil skabe noget mellem alle de mange muligheder, og drømme det ind i en historie. Det er jeres historie og jeres skabelse. Når I vælger og skaber, så vil jeres historie finde genklang med andres historie, med dem som har lignende drømme og ønsker, og I vil blive tiltrukket til hinanden for at skabe sammen. Men, I må være ærlige overfor det som I ønsker at skabe og det som I ønsker. Hvis der er indre konflikter, så vil I manifestere en konfliktfyldt virkelighed.

Og således, elskede venner, som årene folder sig ud, så vil I finde jer selv blive tiltrukket til det at drømme og skabe sammen med andre. Det er tiden med at skabe sammen… I er aldrig alene.

Deltag

I den nye Jord, elskede venner, er den nemmeste måde ved at dele drømme og skabelser, at deltage.

Den nye Jord handler om fællesskab og deltagelse. Det handler om fælles-skabelse. I kan ikke skabe fælles i et vakuum. Det er nødvendigt at I går uden for, og finder de mennesker, som vil drømme sammen med jer og skabe sammen med jer.

I fortiden blev denne gruppe energi fastholdt i templerne og hellige steder. I den nye Jord, der fastholder I denne energi når I samles for at være fælles, i meditation, i dans, i sang og med at skabe. I åbner interimistiske hellige rum, som kan give drømme energi til at manifesteres.

Elskede venner, vid at hvor I end er, er det et helligt sted, når I er bevidste og vågne. Hvis I fastholder denne sandhed i jeres hjerte, og I samles i en gruppe med den hensigt, at fastholde stedet helligt, så vil I antænde og grundfæste skabelsen og manifestationens energi gennem Guddommelig kærlighed og Guddommelig kreativ intelligens.

Vid derfor, at der virkelig intet er der skal ordnes, heales eller reddes, elskede venner… kun en ny virkelighed venter på at blive drømt og danset ind i manifestation… En ny drøm der venter på at blive født! 

Vi ønsker jer et 2013 med overflod og glædesfyldt eventyr!

 

Celia Fenn.