Att fira en andlig återförening

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Att fira en andlig återförening

Kanaliseret gennem Ronna Herman 

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, låt oss samlas under denna heliga tid när vi delar våra förhoppningar, drömmar och ambitioner för framtiden. Ja, vi har också stora förhoppningar och visioner av vilka mirakel som kommer att ske för er och av er, Jordens Stjärnfrön.

Slut era ögon för en stund och andas djupt medan ni förankrar ert medvetande i ert heliga Hjärtcenter. Föreställ er nu, om ni vill, att under denna tidlösa stund, kommer vi alla samman för att glädjas, minnas och åter upprätta vår Gudomliga relation, med varandra. Se för ert inre öga, och känn känslorna av igenkännande stiga upp i det inre av det Heliga Hjärtat, när er vidlyftiga andliga familj, förfluten, nuvarande och framtida, stiger fram för att hälsa er. Se hur strålande Facetter av vår Fader/Moder Gud, och alla de glänsande, strålande Varelserna från hela detta Sub-universum, ned till de minsta elemental Varelserna, presenterar sig själva i sin magnifika prakt, när de väller fram för att gå bland er. Det finns inga gränser här, ingen är utesluten, för i denna stora sammankomst i de högre världarna finns det plats för alla – varje själ som någonsin har inkarnerat på Jorden i hans/hennes Eteriska kroppsform, och också alla de högt skattade Varelserna från hela detta solsystem och galax. Ni förstår, det är en storslagen återförening som påminner om den tid då alla samlades för att fira innan ni började era många långa resor in i den fysiska världen, på planeten Jorden.

Betvivla inte, kära ni, att ni är välkomna och att ni hör hemma i denna sammankomst. Vi ser er i hela er fantastiska utstrålning – era unika, aurafärgers mönster strålar ut så att alla kan se, och de sköna tonerna av era speciella vibrationella harmonier – er personliga Själs Sång – läggs till sfärernas himmelska musik, blandas och sammansmälter till Helhet. Ni vandrar naturligt till de som utstrålar samma färger och harmonier som ni – de vars himmelska toner blandas perfekt med era, för de är era käraste och närmaste själsföljeslagare, från vilka ni separerade för så länge sedan. Låt ert sinne vandra en stund: vilka nya insikter kommer ni att tänka på, vilka visdomsord tränger fram, vad kommer ni ihåg som är av stor vikt för er? Låt möjligheten komma in i ert medvetande, att hädanefter kommer ni att ha tillgång till ny information, avancerade tankemönster, kreativa idéer och visdom, som har lagrats i Ljuspaket i ert Heliga Sinne i väntan på att aktiveras under dessa viktiga och storslagna tider.

När ni blandas och flödar tillsammans, sammansmälter med grupp efter grupp, kommer ni att få dra fördel av deras erfarenheter och särskilda insikter, lika väl som att ni erbjuder er egen visdom till dem. Se er själva sittande bland de älskade mästarna som är närmast ert hjärta, när de omgärdar er i kärlek och medkänsla, och övergjuter ert aurafält med sin utstrålning. Var och en erbjuder i  tur och ordning sina speciella attribut: sanning, tillit och beskydd; klar perception och upplysning; tacksamhet och fördragsamhet; klarhet och ödmjukhet; koncentration och hängivenhet; frid och stillhet, och transmutation och rening, för att nämna några få. Dessa är bara några av de attribut och egenskaper hos de sju Strålarna i ert Solsystem som vi har talat om så ofta.  Vilka av dessa attribut saknar ni? Vad är er ”Andliga svaghet”?

Åter igen, vänd er inåt och gör en ärlig inventering av era styrkor och era svagheter – inget dömande, kära hjärtan – observera bara. Vi erbjuder er en stor möjlighet att koppla er till den Gudomliga Strömmen av Guds Ljus, Källan från vilken alla välsignelser flödar. Ta allt ni kan rymma just nu; men, vi ber er att använda det ni tar för att hjälpa andra att vakna upp och återta sin födslorätt.

Det är vår högsta önskan att alla på Jorden vaknar upp och minns den Gudomliga Gnista av det Gudomliga som varje Själ bär i det inre. Det är mycket viktigt att ni avlägsnar barriärerna, gränserna och restriktionerna som separerar er, från alla andra. Vi föreställer oss att ni, var och en av er, helar er kropp, ert sinne och er själ och återvänder till Andens helgd och harmoni. Vi ser er Jord återfå sin ursprungliga skönhet åter igen med pärlande, klara vatten, frisk, ren luft, och rik, bördig jord. Vi kommer att uppmuntra och hjälpa alla som är villiga att vårda och ta hand om djur- och natur-riket, när ni kommer ihåg att ni fick förvaltarskap för dessa Skapelsens stora gåvor. Vi erbjuder er vägledning, inriktning och hjälp varje gång ni når en högre nivå av medvetande och kliver ut i det okända. Vi ger er tröst och vårdar er när ni frigör många saker i era liv som ni håller kärt. Vi hjälper er till det maximala som Heliga Universell Lag tillåter under era försök att övervinna era tillkortakommanden och obalanser. Vi ser inte era ofullkomligheter, mina kära, bara er utstrålning och dess intensitet.

Vi ser hur ni försynt och ibland djärvt, sträcker er inåt och uppåt mot de högre dimensionella frekvenserna; när ni får en glimt av och känner, kanske bara för ett ögonblick, Helhetens fantastiska glädje. Som de av er som har upplevt detta mirakel vet, kommer ni aldrig att bli densamma – ni kommer för evigt att längta efter att återvända till detta tillstånd av lycksalighet. Ni blir pressade till gränserna av er fysiska uthållighet när ni frigör gamla energiinkodningar som inte är för ert högsta bästa; när ni, genom medveten eller omedveten överenskommelse, accelererar mutationsprocessen. Ni lämnar er animala instinktiva natur bakom er; ni förfinar och frigör era mänskliga negativa impulser, böjelser och begränsningar och integrerar alla aspekter av ert Varande till en helt medveten Själv-mästare på det fysiska planet. Åter igen, ni blir Andliga Varelser av Ljus i klädnader av mänskligt kött.

Innan ni började ert stora äventyr för så länge sedan, lämnade ni den större delen av er Ljusklädnad i säkert förvar hos er JAG ÄR Närvaro, precis som ni tillät oss att avskärma från ert minne er verkliga identitet. Ni samtyckte till att bara ta en del av era talanger och er visdom med er till varje inkarnation, lagrande återstoden i det inre av ert Guds Jags hjärta. Ni deltog ivrigt och glädjefyllt som en medskapare i det stora drama som utvecklades på planeten Jorden under många eoner av tid, när ni experimenterade och upplevde all den rika mångfalden som den materiella världen kunde erbjuda. Men när Jorden och mänskligheten sjönk ned i de tätare frekvensmönstren av Ljus och skugga i de lägre fjärde och tredje dimensionerna, blev era liv så smärtfylla och arbetssamma att ni blev bittra, rädda, arga och upplevde en känsla av separation, och där har ni förblivit under många tusen år. Men den tiden är nu till ända när bojorna av rädsla och begränsning faller bort, och var och en av er djärvt går genom illusionens dimma in i sanningens och Själv-medvetandets strålande Ljus. Bli en observatör från en högre horisont när era gamla minnen transformeras till Ljus, mina kära, när vi helar och väver det förflutna på nytt.

Det betyder inget vilket utseende ni har eller vilka omständigheter ni befinner er i, antingen de lägsta eller högsta; var och en av er är en vacker, unik Gista, en välsignad Skapelse. Ni är en avdelad Stråle av Ljus utsänd från en av de stora Strålarna av uttryck, vilka strålade ut från Guds-sinnet för att vår Fader/Moder Gud skulle uppleva och uttrycka mera av sin evigt utvecklande unikhet. Detta är magiken och undret i er långa jordiska resa – den Högsta Skaparen uttrycker och upplever genom er, en välsignad Gnista av SIG SJÄLV. Minns ni nu?

Alla aspekter av Skapelse på er Jord håller på att vakna, Mineral och Djur Rikena, lika väl som de Deviska och Elementala Rikena, och de intar sina riktiga roller igen som beskyddare och vårdare för Natur Riket. Valarna och delfinerna, som är historiebärarna för planeten Jorden, och de kosmiska telepatiska kommunikatorerna mellan Jorden och denna galax, är angelägna att åter etablera sina relationer med mänskligheten. Ni har glömt; men, det har inte de. De har villigt och kärleksfullt tjänat mänskligheten genom tiderna, bara för att dödas och stympas. Snälla ni, hjälp till att stoppad denna styggelse, mina kära. Delfinerna och valarna är i resonans med vattnets element, och på grund av detta mycket medvetna om era emotionella frekvensmönster. De har lidit tillsammans med er genom tiderna. Många välsignade själar har blandat sina energier med dessa vackra Varelsers, och försöker att göra er medvetna om hur dyrbara och viktiga de är i evolutionens komplexa system.

Anropet har gått ut för dem av er som minns; de av er som var där i början att återförenas i det fysiska för att vakna upp till er egen storhet och ert arv, och återkoppla er till era bröder och systrar, valarna och delfinerna. Det pågar en återförening i de högre världarna, men lika viktigt, det sker många stora återföreningar på er planet. Ni blir återförenade med många kära medlemmar av er själsfamilj, några av era nära själsfränder, och grupper med vilka ni har rest från tidens begynnelse, och med vilka ni har haft många fantastiska upplevelser. Vet att dessa återföreningar är gåvor som ni har förtjänat, en möjlighet att dela, stödja och njuta av harmonin och skönheten hos era kompatibla själsfränder.

Kommer ni, från och med denna dag, försöka att känna vår närvaro mera helt i era vardagliga liv? När ni gör det och ger oss tillåtelse, kan vi ta en mera aktiv roll med att hjälpa er under tider av osäkerhet, bedrövelse och stress. När ni strävar mot harmoni, kan vi projicera mera kärleksfull energi till er och placera en buffert av beskydd runt omkring er. Vill ni stanna upp för en stund innan ni gisslar er själva eller någon annan och tänk: ”Hur kan ett filter av kärleksfull energi ändra denna situation? Vad är det goda i denna händelse och hur kan jag förverkliga den högsta utgången?” Ge kärlekens och medkänslans gåva, mina kära – inte mera materiella gåvor. Gör erkänsla och tacksamhet till en viktig del av era vardagliga tankevanor. Sök efter Andens Gnista i ögonen hos de ni möter och bekräfta den Gnistan med ett leende eller ett vänligt ord. Gå från isolering och separation till en evigt expanderande känsla av förening och Enhet med varandra. Ni kommer inte att vara så snabba att döma eller kritisera när ni inser att de kom från samma Källa – de är en annan dyrbar facett av det Gudomliga.

Låt oss tala om ämnet New Age-filosofier kontra religiösa filosofier, så att ni bättre kan förstå vad andlighet är och inte är. Det råder mycket rädsla, förbittring och kritik bland de som är anhängare av en särskild etablerad religiös filosofi och dem som tagit till sig de så kallade New Age koncepten. Olyckligtvis, har religiösa övertygelser lett till isolering och separatism istället för enhet, och det har varit konflikter och krig genom tiderna i Guds namn eller på grund av en särskild religiös tro. Skaparen omfattar inte, stöder eller fördömer någon enskild religion. Alla Varelser är heliga och välsignade i vår Fader/Moder Guds ögon, och det är många vägar som leder tillbaka till Enhet.

En person som är intonad till sitt Högre Jag vet att det finns skönhet och sanning i alla religioner, men de är också medvetna om att deras andlighet inte handlar om trossatser, etiska koder, eller en särskild rigid moral. Andlighet transcenderar alla religioner och sammankopplar alla själar till deras egen Gudomliga sanning. Andlighet älskar och omfamnar livet, och fördömer eller stöter inte bort någon. Anden fungerar inom ramen av heliga Universella Lagar och dessa är oföränderliga. Och kärnan av denna lag är kärlek – kärlek till Jaget och kärlek till alla Guds Skapelser. Andlighet handlar inte om att vara parapsykisk, så som inre seende, clairvoyance, och inre hörande (clairaudience) eller telepatiska förmågor. Dessa förmågor är er naturliga födslorätt, ni har bara glömt och dessa förmågor har förtvinat på grund av att de inte används. Er utomsinnliga perception kommer att återvända naturligt när ni rensar bort de statiska och negativa energimönstren från era aurafält och återkopplar er till era Andliga Jag. Ni kan vara en religiös mänsklig varelse och inte vara andlig, men man kan inte vara verkligt andlig om man inte är villig att omfatta det goda i varje religion och varje person, hedra och tillåta var och en att uttrycka sin andlighet på sitt eget unika sätt. Ni kommer att se den Gudomliga Gnistan i allt och alla, och ni kommer att inkorporera och manifestera inom er själva alla Skaparens fantastiska attribut och ni blir ett levande exempel för andra att efterlikna.

När ni gradvis anpassar er till er JAG ÄR Närvaro, genom varje högre nivå av ert ÖverSjäls Jag, kommer ni att integrera mera av vår Fader/Moder Guds Essens. Det är då ert sanna Gudomliga Jag kommer börja stråla ut i all sin glans. Det sker nu, mina kära. Ni ser och känner det i er själva och i många av dem runt omkring er, eftersom er skara växer med stormsteg. Anden vandrar på Jorden, mina kära, och det är NI. Vet att ni är oändligt älskade,

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

Kära vänner, för en tid sedan, efterfrågade Ärkeängel Michael att vi börjar gå igenom några av de hundratals budskap han gett oss sedan 1992. Han berättade för oss att han nu har gett oss all den information, de verktyg och tekniker som vi behöver för att slutföra de nuvarande stadierna av uppstigning som krävs för att utveckla/gå till nästa nivå av jordisk erfarenhet. De ”utvecklade världsfrekvenserna” för framtiden kommer att bestå av den mellersta delen av den fjärde dimension och ingångsnivåerna av den femte dimensionella miljön. (Varje person kommer att skapa och leva i hans/hennes egen ”skräddarsydda” miljö/verklighet).
För vår webinar-serie under 2013/2014: oktober 2013 – maj 2014 föreslog Michael att vi går igenom THE GOLDEN PROMISE, som är hans andra bok med budskap. Randy och jag, likaväl som alla våra deltagare, har uppskattat ”återblickslektionerna” väldigt mycket. Vi har fått mycket nya insikter och klarhet under processen. Deltagarna kan sända in frågor, som besvaras under nästa månads webinar. Detta har också bidragit mycket till förståelsen av några av de mera komplexa koncepten.  Vi går igenom teknikerna och meditationerna så att vi grundligt förstår teorierna och fördelarna med varje övning. Vi utför också de olika övningarna och teknikerna, vilket hjälper alla att bli mera skickliga och förtrogna med dessa viktiga koncept. Det är intressant, men det verkar som, att alla klassdeltagarna, likaväl som Randy och jag är mycket mera känsliga för de energier vi integrerar, och hur dessa högre frekvensvibrationer påverkar våra fysiska, mentala och emotionella kroppar. Det budskap som Ärkeängel Michael valde från The Golden Promise inför februaris webinar var  mycket djupt och rörande. Han bad mig använda budskapet: ATT FIRA EN ANDLIG ÅTERFÖRENING till mars, 2014 prenumerant/Internet budskap. Vi hoppas ni har glädje och nytta av det lika mycket som vi har.

För evigt Kärlek och änglavälsignelser, Ronna.