ATT FÄRDAS LÄNGS DEN UPPÅTGÅENDE PASSAGEN IN I FRAMTIDEN

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ATT FÄRDAS LÄNGS DEN UPPÅTGÅENDE PASSAGEN IN I FRAMTIDEN

Kanaliseret gennem Ronna Herman april 2013

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * RONNA HERMAN / HELIG SKRIVARE * Översättning Mona Karlsson

 

 

Kära mästare, jag hälsar er denna strålande dag och sänder till er, genom denna överföring, stora vågor av kärleksfull energi och uppmuntrande ord för att hjälpa er genom dessa fantastiska tider av transformation. Många av er tänker, ”De verkar inte så fantastiska för mig. Vad gör jag för fel? Jag är inte värdig nog för att gå framåt, att ta examen, och bli upplyst som ni har lovat. Kommer jag att lämnas kvar? Varför verkar min värld så kaotisk, i sådan turbulens? Var finns den frid och glädje som ni sa skulle komma?” Låt mig lätta er sinnen och hjälpa er förstå processen. Ni kommer inte att misslyckas. Ni befinner er exakt där ni bör vara – ni är perfekta så som ni är. Ni har all den hjälp ni behöver och svar på alla era problem, om ni bara låter er Högre ÖverSjäl att ÖverLysa er när ni försöker förfina era emotionella, mentala och fysiska kroppar.

Vi ber er att testa oss. Ge oss tilltåtelse att guida och inspirera er, när ni gör det kommer ni att ha Himmelsens styrkor bakom er. Modiga hjärtan, ni kan bara misslyckas om ni inte försöker eller ger upp. Medan ni långsamt och troget försöker att vara hjärt-centrerade och Själs-fokuserade, kommer ni att märka att ni gradvis men stadigt får mer och mer Viljekraft och Guds-medvetande. Ni lär er att upprätthålla ett konstant flöde av Adamantine Partiklar av Skapar Ljus från det Heliga Hjärtats bakre och främre port.

Nu ber jag er att projicera medvetandet utåt, bort från er själva och er lilla verklighetsbild. Anta ett expanderat medvetande: föreställ er att ni ser på ert liv och de runt omkring er från vår synvinkel, det ger er förmågan att se panoramavyn av vad som sker stund för stund. Se tillbaka på ert år – över flera år – och gör en inventering. Har ni inte gjort stora framsteg? Är ni inte en mycket visare, mera medkännande och mera upplyst person? Kan ni inte se perfektionen eller åtminstone rättvisan i det som har skett i ert förflutna? Är ni inte starkare och visare under era prövningar och tester längs vägen?  Observera de närmast er. har de gått framåt och expanderat sitt medvetande, eller är de fortfarande fast i ekorrhjulet av passivitet, fångade och rädda i sitt tunnelseende sätt att se på livet?

Under denna process, mina kära, försök att inte se eller döma något som gott eller ont, se det bara som det verkligen är: en fråga om balanserad eller obalanserad energi. Fokusera på det som är balanserat och harmoniskt i era liv, och se om ni inte kan expandera den energin till de obalanserade områdena. Många små problem hos era ego-personligheter håller er fångade i de situationer som lätt kan lösas om ni är villiga att släppa behovet att ha rätt eller vara självgod. Är det värt smärtan och disharmonin? Om en situation uppstår för er, synbarligen ut ur det blå, en situation där någon försöker dominera eller kontrollera er, eller någon i ert liv verkar radikalt ha ändrat sitt beteende helt plötsligt, betrakta det som en gåva.  Många av er kommer att säga, ”Vad har jag gjort för att dra detta till mig?” Konstanta negativa tankeformer kommer säkert att flytta er ut ert Heliga Hjärtcenter av kraft till astralplanen av rädsla och skuld. Det är därför som vi i den förra månadens budskap sa: HÅLL UT, KÄRA NI, för ni sträcker er djupt in i ert allra innersta för att frigöra, en gång för alla, de påverkande, begränsande energimönstren från det förflutna.

Låt mig lätta era sinnen, mina kära. Försök att vara observatören när någon av dessa situationer visar sig för er. Om ni inte intar en defensiv eller kontradiktorisk ståndpunkt; om ni står fast i er integritet och talar er andliga sanning som ni uppfattar den utan kritik eller behov att dominera eller kontrollera i er tur; om ni fokuserar på Guds Gnistan i den personen (hur svag den än är) och inte deras negativa attribut; och om ni låter dem ha sina övertygelser, men inte tar till er dem som era egna, och bara går förbi och bortom händelsen utan att låta den påverka er på något sätt – då har ni klarat provet.

Mina kära, en sann mästare behöver inte demonstrera hans/hennes mästerskap inför andra; de lever det. De behöver inte tala om sin medvetandenivå; de utstrålar den.  De utför kärleksfullt och tyst sitt uppdrag och sitt arbete, lämnande kärlek, kunskap och ord av kraft efter sig. Åh, de kan vara mycket synliga, om det är deras uppgift, men de är alltid anspråkslösa, tålmodiga och villiga att dela med sig ord av kärlek och uppmuntran vart de än går. Genom hur de fungerar känner man igen dem.  Genom sina handlingar kommer de att visa sin kraft och renhet. De av er som kom för att undervisa, guida och hålla kunskapen flödande, vilken så småningom kommer att utvecklas till visdom, och genom detta skapa förändring och tillåta nya filosofier att planteras i barnens fruktbara sinnen – likaväl som hos de som är vakna och redo för högre sanningar – ert uppdrag är formidabelt, för ni måste undervisa genom exempel och också det talade ordet när ni sänder ut validiteten hos kärlek, glädje, frid, ära, integritet, enhet och överflöd, hellre än rädsla, skuld, isolering och begränsning.

Många av er kom från de upphöjda planen i de högre dimensionerna bärande så mycket kärlek för Skaparen att det har varit mycket svårt att anpassa sig till den materiella världen och den fysiska kroppen. Ni är de som har försakat alla ting i den fysiska världen, avvisat materiell komfort, välstånd och begär, likaväl som den kroppsliga formen, i tron att man inte kan njuta eller acceptera den fysiska världens förnimmelser och ändå vara andlig. Men det är därför ni kom, mina kära. Vi vet att ni är kapabla att vara rena Andliga – följa Skaparens Vilja i de högre dimensionera. Kom ihåg, ert uppdrag var att samskapa en himmelsk Jord och uppleva all Andlig skönhet och under i fast, fysisk form.

Åter igen erbjuder vi er några riktlinjer från det förflutna för att hjälpa er att gå längs den smala, vindlande vägen in i framtiden enkelt och lätt:

Den Heliga Anden eller ert Högre Mentala Jag är den omdömesgilla intelligens som övervakar och reglerar påfyllningarna av Ljus och de Andliga gåvor som tilldelas er i enlighet med er nivå av andligt medvetande och era nuvarande behov. Speciella dispenser övervakas och utdelas också av era Heliga Mentala Jag, vilken är mellanhanden mellan er och er Gudomliga JAG ÄR Närvaro/Guds Jag. Men, eventuella dispenser som skänkts er kräver att ni flitigt försöker att göra er del. Ni måste göra den maximala anstränginen att använda den speciella gåvan av Gudomligt Skapar Ljus för allas högsta bästa. Kom ihåg, var och en av er är en medskapande partner till vår Fader/Moder Gud.

När ni blir skickligare som medskapare på det jordiska planet, kommer ni att lära er att konstant övervaka era energimönster och försöka uppgradera dem. Ni måste sträva mot ihållande harmoni och förfinat gudalikt uttryck. Ert mål är att befria den Heliga Eldens kraft som har legat vilande under många tusentals år så att ni kan styra och fokusera energin till de områden i era liv som ni vill förändra. Genom att etablera och konstant uppgradera era Skapar Hjul av Liv, planterar ni frön av fokuserad förändring, och ni tillhandahåller den Heliga Eld av Skapelse som behövs för att manifestera det ni har föreställt er. När ni kan göra detta skickligt, kommer er personliga värld att bli ett underland, och ni kommer att bli en ledstjärna av Ljus som alla kan se.

Vi kan inte nog understryka hur viktig andningen är för att återta er Gudomliga natur. Inte den ytliga andning som majoriteten av Jordens människor har accepterat som det rätta sättet att andas. Denna typ av ineffektiv andning har resulterat i många försvagande symptom och sjukdomar likaväl som det begränsar intaget av Gudomlig Essens, vilken är viktig för ert välbefinnande och regenereringen av ert kärl av Ljus.  Vi har förklarat och understrukit Oändlighets Andningen, Ackordion Andningen (dragspels andnnigen) och hur viktigt det är att andas med en intention. Oändlighets Andningen kan kallas Uppstignings Andningen, för det förenar era galaktiska chakran med er fysiska kropp, och öppnar returvägarna till de högre dimensionerna via den Binära Sekvens Tekniken. Det snabbar upp processen av byggandet av den uppstigande farkosten av Ljus kallad MerKiVah. Det möjliggör öppnandet av porten till det Heliga Sinnet och den främre och bakre porten till det Heliga Hjärtat. Ackordion Andningen ger en dubbel fördel: den hämtar fram de Adamantine Partiklar som är lagrade i rotchakrat och också de Adamantine Partiklar som är lagrade i er Eteriska Kopia, som finns i er femte-dimensionella, personliga Pyramid av Ljus.

Er SJÄLS SÅNG är sammasatt av vibrationella frekvenser av villkorslös kärlek, visdom och harmoni från de mellersta fjärde och högre dimensionerna. Som en Själv-mästare, kommer er Energi Signatur och er Själs Sång att sammansmälta till en Himmelsk Mandala av Ljus, ljud och färg genom vilken ni kommer att bli identifierad i de högre Världarna. Ni känns igen på grund av ert inre Ljus. Ju mera Ljus Essens ni kan inkorporera i er fysiska kropp, ju klarare kommer er aura att lysa.

Det finns en väg öppen för var och en av er att följa; oberoende av i vilket tillstånd och omständigheter ni befinner er, väntar er en gyllene möjlighet att anta er kraft, koppla er till er kreativitet och föra fram de många vilande förmågor som ni har lagrat djupt i era minnesbanker. Och nu, som aldrig tidigare, är vi nära, observerande, väntande på att hjälpa, uppmuntra, skapa mirakel, jämna vägen, och hjälpa er att gå framåt och uppåt.

Om ni kan se på allt det som just nu är i ert liv som en övergång förutom den Kärlek/Ljus och den Andliga Elden i era Heliga Hjärtan och Själ, då kommer ni att veta vad vi försöker att förmedla till er. Släpp er rädsla för det förflutna och framtiden, eliminera den emotionella och mentala kontrollen som andra har över er, och bli den fria Ande som ni var menade att bli. När Oändlighetsslingan och ert förflutnas tidslinje är balanserade, och den största delen av era disharmoniska energier har blivit transmuterade, kommer ni att stiga in i er framtids Oändlighetsslinga. Ni befinner er i processen att gå in i er framtids Ljus medan ni lämnar det förflutnas skuggland bakom er. Under era stunder av stress och dagliga utmaningar, glöm aldrig, mina modiga: ni befinner er mitt i en kosmisk återföreningsprocess, och ni kommer att utvecklas i sinom tid, på ett eller annat sätt. Ni måste veta att denna transformationsprocess är en lång och komplex cykel; men, det kan vara en storslagen resa om ni använder den visdomsundervisning och de verktyg som vi erbjuder er. Cirkelns Lag säger att varje ny strävan måste börja från den Stilla Punkten av Vilje-Kraft, Skaparens/medskaparens innersta Kärna. Kom ihåg, en person som är centrerad i hans/hennes Heliga Hjärta och Heliga Sinne kan förmedla kosmiska sanningar och inspirerade tankar till miljoner av människor medan de kärleksfulla vibrationerna från hans/hennes aurafält välsignar alla som han/hon kommer i kontakt med.

Världs Pyramiden är en Halv-vägs Station för era många Själs-Jag. Era goda gärningar är lagrade i Skattkammaren i Ljuslagerhuset i Världs Pyramiden. Varje år skördas goda gärningar, och era kärleksfulla tankar och gärningar blir förmerade och lagrade där. Den största delen sammansmälts med Skapar Ljus för att användas till att skapa det största bästa för hela mänskligheten. Ni får ta emot era speciella gåvor och Gudomliga utdelningar i enlighet med vad ni har bidragit med till Lagerhuset av Ljus.

Det är dags för var och en av er att stiga fram, ta ställning och göra er hörda. Börja där ni befinner er, av er högsta nivå av förståelse, seende genom ögon filtrerade av kärlek, kännande med ett hjärta fyllt av medkänsla, och fungerande med ett sinne som inte är fördunklat av skuld, rädsla eller dömande. Det är så ni kommer att validera er sanning och få er visdom, mina kära. Det är så er värld och verklighet kommer att fyllas till överflöd med kärlek, glädje och överflöd. Det är mästarens väg, den Levande Sanningens väg, vägen tillbaka hem.

Glöm aldrig att ni alltid är era egna domare, och ni bestämmer, med hjälp av ert vägledande råd, vad de stora detaljerna i ert nästa liv kommer att vara. När man befinner sig i de högre dimensionerna, är en Själ alltid ivrig att rätta till gamla misstag så att aurafältet kan rensas på alla oharmoniska vibrationella mönster, och resan mot upplysning kan fortsätta. Det spelar ingen roll om människor förnekar sanningen i det som vi förmedlar till er; det är den Levande Sanningen och universell lag i alla fall; och varje Själ påverkas och styrs av principerna i den Gudomliga Planen, antingen de tror det eller ej. Åter igen, gäller den inre slöjan, och ni måste bryta igenom begränsningarna i det negativa tredje/fjärde-dimensionella omgivningen för att kunna få tillgång till en expanderad, fantastisk koppling till Skaparen. Ni har alltid varit och kommer alltid att vara kopplade till ALLT SOM ÄR. Känslan av frånkoppling är helt inom era sinnen, och vägen till att ”låsa upp dörren” till Livets Flod finns i det HELIGA HJÄRTAT.

När ni förhöjer er resonans, blir ni gradvis multi-dimensionella, vilket innebär att ni kopplar er till frekvensmönster från flera dimensioner på en gång. För att bereda plats för de förhöjda frekvenserna från de många nivåerna av den fjärde, femte och högre dimensioner, måste det ske en rening/rensningsprocess. Via de lektioner och instruktioner som vi har gett er under åren, försöker vi ge er den kunskap som behövs för att gå uppstigningens väg enkelt och lätt; men, ni måste axla ansvaret för återkomsten till personligt Själv-mästarskap. Vi står bredvid för att hjälpa er när ni återtar er rättmätiga status som en andlig Varelse på ett Gudomligt uppdrag för vår Fader/Moder Gud. Vi hyllar ert mod. Ni är innerligt älskade.

 

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL.

 

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

 

*** meddelande från Ronna: Kära vänner, på grund av att jag nu har varit arbetsoförmögen under nästan tre veckor, har den Älskade Michael, som han gjort flera gånger tidigare, väglett mig till olika stycken i många olika tidigare budskap så att det inte skulle vara så arbetsamt för mig att genomföra denna månads budskap. Det är en ganska intressant process att observera, för han vet exakt var de segment han vill vidarebefordra finns – allt jag behöver göra är bara att följa hans vägledning. Det är ”automtisk skrift” i dess högsta form. Jag har bara missat att sända ut ett budskap en gång sedan jag blev Ärkeängel Michaels budbärare 1992, och det var i december 1996, då vi flyttade tillbaka till Reno, Nevada från San Diego, Kalifornien därför att jag inte hade någon dator uppkopplad. Denna månads budskap verkade tala direkt till mig, och jag är säker på att det kommer att göra det till många av er.

Jag har varit ganska sjuk sedan lördagen den 2 mars, i en mycket kraftig variant av influensa: våldsam hosta och feber, men inte mycket slem i luftvägarna. Men, jag fick bronkitis och min läkare skrev ut en penicillinkur och Prednisone. Jag blir gradvis bättre och får långsamt mina krafter tillbaka. Älskade Michael har tidigare talat om för oss att ibland kan ett virus tillsammans med feber verka som en katalysator för en rening/rensning av gamla påverkande frekvensmönster som sköljs bort därför att vi har integrerat en påfyllning av högre frekvenser av Ljus. Jag har märkt att flera gånger, när jag har upplevt ett ”stort språng i medvetande”, sker detta. Min make Kent smittades också av bacillen och hamnade på sjukhus. Han är just nu på ett rehabiliteringscenter, för jag kan inte ta hand om honom. Jag tänker inte gå in på detaljer; men det är ganska troligt att vi måste placera honom på ett gruppboende så att han får den vård han behöver. Han är 85 och hans hälsa försämras ganska snabbt. Det har varit en mycket jobbig tid för vår familj, och jag vet att det har varit det för många av er. Glöm inte bort, kära hjärtan, att vi tar emot extremt potenta Adamantinepartiklar av Skaparljus. Vi förbereds på att leva i en mera förfinad miljö när vi tar ett stort språng i Guds-medvetande. Är det inte värt ansträngningen och de utmaningar vi måste möta för att uppnå denna nya verklighet av kärleksfula interaktioner, frid, välstånd och glädje? Jag är villig att göra det som krävs för att manifestera visisonen av den NYA JORDEN som jag har fått tillåtelse att se. Evig kärlek och änglavälsignelser; Ronna.