Ærkeenglen Sandalfon

Sandalfon er Metatrons feminine aspekt.

Hendes navn betyder ” Lyden af sig nærmende fodtrin” Hun er ledsageenglenes eller skytsenglenes øverste Engel. Hun står for Jordforbindelse. Det er hende der bestemmer kønnet på det ufødte barn.
Hun blev kaldt ” den høje engel ” af Moses, fordi hendes energi er så stor, at det ville tage 500 år at vandre igennem hendes fulde længde.