Ærkeenglen Gabriel

Gabriel betyder “Gud er min styrke”. Gabriel er en feminin engel.

 

Hun er Åbenbaringens Engel.
Hjælper os med håb – glæde, renhed og disciplin
Gabriel er den engel som fortalte Maria, at hun skulle føde Jesus, som viste sig og talte til Josef i en drøm og som ligeledes viste sig for hyrderne. Gabriel afbildes ved Bebudelsen af Maria knælende enten med foldede arme over brystet eller bærende et scepter, en skriftrulle eller en lilje. Der siges også at være Gabriel der viste sig for Jesus, sidste nat i Getsemanes have og indgød ham trøst og styrke.

Det er også Gabriel eller Djibril, hendes arabiske navn, der betyder Den Trofaste Ånd, der bragte åbenbaringen til Mohammed på Magtens og Ærens nat og dikterede Koranen. Gabriel var i Jødedommen Dommens engel, men blev i kristendommen forvandlet til Nådens engel. Gabriel har sammen med Michael til opgave at hæve Jorden og hele vort solsystem op til 5.e dimension.
Gabriel repræsenterer vest og vandelementet.